November 13, 2013

Kedatangan Islam Ke Alam Melayu: Tolak Teori Outochtoneus Barat BBB, 08 Muharram 1435 = 12 November 2013 (Selasa):

Tulisan Penulis kepada Majalah Dian yang mendapat tempat kali kedua semasa Penulis masih di Tahun Kedua di Fakulti Sastera UKM – Majoring di dua jabatan, Jabatan Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu dan Jabatan Sejarah Fakulti Sastera UKM, ialah makalah berjudul ``Kedatangan Islam Ke Kepulauan Melayu``. Makalah ini keluar di dalam Dian Bil. 52, Tahun ke XI, 1972, hlm. 16 – 24.

Banyak bahan-bahan yang dapat digunakan bagi mengukuhkan pendapat tentang kedatangan Islam ke Alam Melayu seperti sumber tempatan sebagaimana terdapat pada bukti-bukti Batu Bersurat, karya-karya tempatan seperti Hikayat Raja-Raja Pasai, Sejarah Melayu, Taj al-Salatin, Bustan al-Salatin dan sebagainya. Sumber-sumber luar seperti catatan pelayar-pelayar Cina, Islam dan sumber-sumber Barat. Berhubung dengan pendekatan sejarah, termasuk berhubung dengan sejarah tempatan, kita sering terpesona dan terikut-ikut dengan pendekatan orientalis Barat yang melihat `Kedatangan Islam Ke Alam Melayu`` ini sama dengan cara kedatangan Hindu-Buddha ke Alam Melayu yang memang berasal dari India, maka dikatakan bahawa Islam yang berasal dari Makkah-Madinah itu datang ke Alam Melayu adalah dari India ! Pendekatan ini dikenali sebagai `Teori Outochtoneus` yang menerapkan cara kedatangan Islam ke Alam Melayu sebagaimana cara datangnya agama Hindu-Buddha ke Alam Melayu.

Pandangan di atas adalah dipengaruhi fakta yang melihat bahawa pengaruh Hindu-Buddha di Alam Melayu berlaku sejak abad pertama Masihi (Coedes, G. The Indianized States of Southeast Asia, Universiti of Malaya Press, 1964: 18) dan kemudian diteruskan lagi dengan wujudnya kerajaan dipengaruhi Hindu Buddha – Sriwijaya mulai abad ke 7 hingga 12 masihi. Maka dilihat pengaruh Hindu-Buddha begitu lama dan menebal di kalangan penduduk di Alam Melayu dan Asia Tenggara. Pandangan sedemikain didukung oleh para orientalis seperti Krom, Van Leur, Josselin, Gonda, B Mousquet, Kern, Vlekke, De Jong, Marrison, Wertheim, Shriek membawalah kepada Winstedt melihat Islam ke Alam Melayu dari India sebagaimana pengaruh Hindu-Budha sebelumnya dari India. Antaranya berhujahkan penemuan batu Nisan Malik al-Salih (1297m.) dari Gujerat, maka diambil kesimpulan Islam di Alam Melayu berasal dari India.

Batu Nisan tidak boleh dijadikan satu-satunya bukti bahawa Islam di Alam Melayu dari India, kerana dalam masa yang lebih kurang sama Batu Bersurat Terengganu (702H./1303M.) yang membuktikan Islam di sana tidak ada kaitan dengan India dan bukti-bukti dari persuratan Melayu baik di dalam Hikayat Raja-Raja Pasai dan Sejarah Melayu menekankan bahawa pendakwah Syeikh Abdul Aziz dan Syeikh Ismail adalah datangnya dari Makkah, bukannya dari India.

Naguib berpendapat pengaruh Hindu-Budha tidak berlaku di kalangan rakyat, tetapi hanya di kalangan aristokrat, itupun bukan bersifat falsafah dan fikiran, tetapi lebih pada budaya dan estetika. Tidak ada tokoh Hindu-Budha yang lahir dari penduduk tempatan (Syed Naguib al-Attas, Preliminary Statement On A General Theory of the Malay – Indonesian Archipelago, Dewan Bahasa dan Pustaka, 1969: 1 -2). Menurut Naguib tidak seperti Hindu-Budha yang mempengaruhi pihak atasan sahaja, tetapi melalui Islam pengaruhnya resap ditengah masyarakat, kata Naguib:
``One of the most important single cultural phenomenon directly caused by the influence of Islamic culture was the spread of the Malay language as a vehicle, not only for epic, romantic literature, but even more so for the philosophical discourse. The use of Malay as the language  of Islamic philosophical literature in the Archipelago enriched its vocabulary and technical terminology considerably and was one of the  paramount factors that displaced the hegemony of Javanese.`` (Al-Attas, 1969: 6 -7).

Tulisan Penulis dalam Dian 52 adalah mendukung pendapat Profesor Syed Naquib, iaitu menyanggah pendapat  outochtoneus orientalis yang mengaitkan kedatangan Islam ke Alam Melayu sebagaimana datangnya agama Hindu-Buddha ke Alam Melayu sebelumnya. Pendapat sesama orientalis sendiri bercanggah , Mouquette mengatakan agama Islam dibawa ke Alam Melayu berasal dari Gujerat tidak tepat dan bercanggah, kerana tempat ini bermazhab Hanafi, sedang penduduk di alam Melayu bermazhab Shafie, lantaran itu Marrison mengatakan Islam ke sini berasal dari Pantai Malabar (Coromandal) kerana di sana penduduk bermazhab Shafie yang sama dianut di Alam Melayu. Ternyata dengan mudah mereka merubah tempat yang asal dikatakan batu nisan Malik al-Salih (m. 1297) berasal dari Gujerat (tempat bermazhab Hanafi). Sedang dari segi sejarah perkembangan Islam secara pesat di Gujerat hanya berlaku selepas negeri Gujerat ditawan oleh Ahmad Shah dari Delhi (1411-1441). Ertinya lebih lewat dan kemudian dari pengislaman Pasai (1297) dan Terengganu (1303). Menurut Ms`udi Pecatat Arab menyebut bahawa pedagang Arab-Parsi telah bertapak di Cina sejak 877M. Mereka bertapak di Khanfu (Canton) dan mengawal perniagaan di sini. Apabila berlaku Pemberontakan Tani pada masa pemerinthan Hee Sung  dari Dinasti Tang pedagang-pedagang menukarkan tumpuan dagang mereka di kepulauan Melayu di samping menyebarkan agama Islam. Ini bersesuaian dengan maklumat tempatan. Misalnya Hikayat Aceh, Islam mula tersebar di hujung Pulau Sumatera (Aceh) sejak 1112 yang di bawa oleh ulama` yang dikenali sebagai Shaykh Abdullah Arif. Pengikutnya Burhanuddin meluaskan dakwah hingga ke Periaman di Pantai Barat Sumatera. Ini diikuti dengan maklumat dalam Hikayat Raja-Raja yang mengatakan Islam ke negeri itu di bawa oleh Shaykh Ismail yang dikirim khas oleh Sharif Makkah.

Marco Polo yang singgah di Sumatera 1292 dan berada di situ selama 9 bulan menyebut tentang pemerintah yang menerima kehadirannya beragama Islam. Turut melawat Pasai ialah Ibn Battutah 1345-46 yang turut menceritakan tentang pemerintahan Islam Pasai. Berita Cina pula menyebut kerajaan Samudera pernah menghantar dua perutusan dari negeri itu bernama Hasan dan Sulaiman. Ini bererti Kerajaan Samudera-Pasai pada masa itu merupakan sebuah kerajaan yang kuat dan mengadakan hubungan dengan kerajaan negeri Cina. Bukti-bukti ini selari dengan catatan tempatan  seperti Hikayat Aceh dan Hikayat Raja-Raja Pasai yang menyebut tentang kedatangan ulam-ulama pendakwah adalah dari Makkah. Hubungan Pasai berlaku dengan kerajaan Terengganu yang menerima Islam pada awal abad ke 13. Begitu juga mempunyai hubungn dengan kerajaan negeri Kedah sebagaimana terdapat maklumat pada prasasti Batu nisan di Minye Tujuh (1380) (T.Iskandar, Kesusasteraan Klasik Melayu Sepanjang Abad, Jabatan Kesusasteraan Melayu, Universiti Brunei Darussalam, Brunei, 1995: 108).

Jelas banyak sumber dapat dijadikan rujukan bagi pembuktian tentang keislaman di Alam Melayu. Adalah tidak wajar disandarakan bukti pada Batu Nisan Malik al-Salih (1297) semata-mata yang dikatakan berasal dari Gujerat, maka bolehlah dibuat kesimpulan bahawa agama Islam bukannya datang dari India, tetapi dibawa oleh pendakwah-pendakwah dari sumber asalnya – Makkah.

Sekain.

No comments:

Post a Comment