May 24, 2017

KONSEP AL-RAJA` - PSIKOLOGI ROHANI MEMANTAPKAN DIRI


BBB, 25 Sha`ban 1438H. = 22 Mei 2017M. (Selasa):
Al-Raja` bererti `Harap`, ia adalah merupakan satu tahap kualiti perjalanan rohani.  `Al-Raja`termasuk di bawah `Hal`. Al-Qushairy bertolak membicarakan tentang hal dengan mengambil firman Allah Ta`ala bermaksud:
``Siapa yang berharap menemui Allah, maka yang ditentu Allah nescaya akan datang.`` (Al-`Ankabut: 5).
Manakala Hadith Nabi yang berhubung dengan  al-raja`:
Mengkhabarkan kami `Ali bin Ahmad, katanya mengkhabarkan kami Ahmad bin `Ubaid berkata, bercakap kepada kami Bashar bin Musa berkata, bercakap kepada kami Khalaf bin al-Walid berkata bercakap kepada kami Marwan bin Mu`awiyah al-Qazari berkata, bercakap kepada kami Abu Sufyan T*arif daripada `Abdillah al-Harth daripada Anas bin Malik berkata, bersabda Rasulullah s.a.w. bermaksud:
``Berfirman Allah Ta`ala pada hari kiamat, keluarkan mereka daripada api neraka, siapa yang ada di dalam hatinya seberat biji syair daripada iman. Kemudian Ia berfirman, keluarkan mereka dari api neraka siapa yang ada di dalam hati seberat biji sawi (khardal) daripada iman. Kemudian dia berkata , Demi KemuliaanKu  (Izzati) dan JalalKu, Tidak aku jadikan siapa yang beriman denganKu sesaat daripada malam atau siangnya seperti orang yang tidak beriman denganKu.`
(Hadith Riwayat Bukhari dan Muslim dan Abu Da`wud, daripada `Abdullah bin Mas`ud).
Kemudian Al-Qushairy menerangkan tentang konsep al-raja`, bahawa  al-raja` ialah ta`allq atau sesuatu yang berhubung dengan hati yang mengharapakan – secara baik, berpihak kepada kemahuannya apa yang akan terjadi pada masa hadapan, sebagaimana takut juga berlaku pada masa depan dari masa yang bakal berlaku. Begitu juga al-raja` berlaku daripada yang diharapkan pada masa hadapan.  Dengan al-raja ada hidup hati dan kebebasannya. Perbezaan antara al-raja` dan angan-angan, bahawa, angan-angan boleh membawa kepada yang berangan-angan bersifat malas dan tidak ada kesungguhan dan perjuangan, iaitu sebalik dari sifat al-raja`. Sebab itu al-raja`  adalah terpuji dan angan-angan dikeji.
Memperkatakan tentang al-raja`, berkata Shah al-Karmani, ``Alamat al-raja`, ialah baik dari segi ketaatan.
Dan berkata Ibn Khabiq, ``al-raja` ada tiga jenis.
Lelaki yang elok, maka dia mengharapkan diterima raja`nya.
Lelaki yang mengamalkan kejahatan, kemudian dia taubat dan mengharapkan keampunan dari Allah, dan terakhir (ketiga), lelaki yang berdusta yang bergelumang dengan dosa dan berkata, ``Aku mengharapkan keampunan.
Dan siapa yang menyedari dirinya banyak melakukan kejahatan, sayugia dia lebih takut dan lebih tinggi daripada raja`nya. Dikatakan raja` itu  pada kemurahan daripada Allah yang al-Karim dan al-Wadud. Dikatakan al-raja` ialah melihat Allah dengan mata al-Jamal. Dan raja` juga dikatakan dekat hati daripada kelembutan al-Rabb dan dikatakan gembira hati dengan keelokan kembali . Dan al-raja` juga melihat kepada keluasan rahmat Allah. 
Aku mendengar al-Shaykh Aba  `Abdil Rahman al-Sulami berkata, aku mendengar Mansur bin `Abdullah berkata, aku mendengar Aba `Ali al-Rudzbari berkata,
``Khauf dan raja` kedua-duanya  seperti dua sayap burung, apabila seimbang, maka seimbang dan sempurnalah terbang, apabila kekurangan sebelah, maka tidak seimbang yang boleh membawa kepada jatuh dan kemalangan, bahkan boleh membawa maut.
Dan dia berkata, aku mendengar Al-Nas*r Abadzi berkata,, aku mendengar Ibn H*atim berkata, aku mendengar `Alin bin  Shahradzan berkata, berkata Ahmad bin `As*im al-Ant*aqi  disoal, apa alamat al-raja` pada seseorang hamba, maka katanya,
``Apabila meliputi seseorang hamba dengan ihsan, terilham kepadanya rasa syukur, mengharapkan sempurna ne`mat daripada Allah Ta`ala di dunia dan sempurna kemaafanNya di akhirat.
Dan berkata Abu `Abdillah bin Khafif , raja` ialah rasa gembira dengan kelebihanNya.``
Dan dikatakan, ``Lapang hati kerana melihat kemuliaan kekasih yang dikasihi.``
Demikianlah bahawa kehidupan manusia di dalam waktu, sama ada yang telah berlalu yang jika apa yang dilakukan baik dia bersyukur dan jika tidak baik dia kesal dan bertaubat, dan masa yang akan datang dihadapi manusia di dalam tidak ketentuan, lantaran ada di dalamnya harap atau raja`. Seharusnya di dalam menghadapi masa depan perlu ada sifat positif dan raja`  , bersifat tafa`ul – bersangka baik. Dengan bersangka baik, terdorong kepada berbuat baik dan insya Allah natijah dari sangka baik Allah meluluskan harapan baik dengan hasil yang baik dan bersyukur. Sebaliknya, tidaklah selari dengan raja` jika, ada padanya sangka jahat, dengan sangka jahat terhadap Yang Berkuasa, bererti dari awal sudah diletakkan buruk sangka dan keciwa yang bukan sebenarnya raja` tetapi, tiada harapan dan keciwa yang membawa natijah kekeciwaan yang membawa kepada kegagalan. Al-Raja` sebenarnya ada elemen psikologi yang berpandangan positif dan negatif. Seharusnya seorang Islam selalu memandang positif dan meletakkan `raja` terhadap sesuatu bersifat baik dan insya Allah berbagai kebaikan dilakukan bagi mencapai natijah raja` yang baik dan orang itu dari awal bersikap dan berharap yang baik yang biasa mencapai natijah yang membawa kepada kesyukuran. Tetapi andai natijahnya negatif dan keciwa maka yang menghadapi ujian, dia dituntut agar bersabar dan pada peringkat yang lebih tinggi membawanya kepada redha. Ianya merupakan didikan rohani yang menjadikan seseorang lebih matang.

Sekian.

May 23, 2017

MENCARI AKAR TRADISI MELAYU DAN MERIMBUN SUBURKANNYA


BBB,  25 Sha`ban 1438H. = 22 Mei, 2017M. (Isnin)Mengikuti apa yang diperkatakan oleh Dr. Mohd. Alinor bin Abd. Kadir di dalam Wacana 40 Tahun BBB, di pinggir Tasik Cempaka pada pagi Sabtu 20 Mei 2017 adalah berlainan dari catatan beliau yang diedarkan, iaitu berkenaan Tomes Pires  (1512 – 11515) dari bukunya Suma Oriental mengenai Melaka.  Namun dari apa yang diperkatakan dapat Penulis  rumuskan bahawa beliau memperkatakan tentang`Akar Tradisi Melayu`.   Penulis mengolah sesuai dengan tajuk artikal  di atas.
Melayu adalah `Bangsa Pelaut` yang mendiami kawasan laut yang amat luas bermula dari Gugusan Pulau-Pulau Melayu di Lautan Pasifik meluasa ke  barat hingga ke Madagascar, ke Utara hingga ke Taiwan, ke timur hingga ke Hawai,  ke pulau-pulau Soloman dan ke Selatan hingga ke Australia. Bukti kaitan hubungan mereka ialah berdasarkan dapatan  linguistik yang dikaji oleh pakar-pakar bahasa. Di ruang alam luas terbentang budaya mereka  dipengaruhi suasana laut. Mereka bergerak melalui perahu-perahu primitif yang merupakan teknologi kenderaan awal dan alat perhubungan mereka. Kewujudan mereka dikesan sejak dari zaman neolithic sebagai terbukti dari Perak man dan Java man.
 Kawasan ini sejak tradsi berada di bawah dua pengaruh iaitu  K un Lun (Chin)  dan Dvipantara (India). Sebelum Masihi berlaku perubahan politik  di utara kawasan dikenali dengan Khemir yang mempunyai pertalian dengan Melayu yang dikenali dengan Champ. Kemudian diikut dengan kerajaan Funan. Bermula dengan kerajaan-kerajaan ini  masuknya Hindu.
Menurut Ptolemy geographer Italy pada abad ke 2M. Bahawa kawasan Polynisia  pada masa ini turut termasuk  di bawah pengrauh India. Menurut Ferrand yang membuat catatan (132M.) bahawa Jawa pasa nasa itu sudah jelas di bawah pengaruh Hindu. Ini ditulis oleh  Coedes di dalam bukunya berjudul `The Indianized States of Southeast Asia.
Kerajaan Melayu yang jelas dengan kawasan pemerintahan dan struktur politiknya yang terpisah dari kerajaan Funan ialah Kerajaan Srivijaya berpusat di Sumatera  (Abad k 7 – 12M) dan meluas pengaruhnya ke Langkasuka di kawasan Melayu di selatan Thai dan Tanah Melayu sekarang. Pengaruhnya ketara di Borneo, kawasan-kawasan dari Tanah Besar dari selepas  Funan seperti Kamboja, Loas, Siam, Vietnam sampai ke selatan seperti Jawa, di Borneo adalah di bawah pengaruh budaya  Hindu. Pengaruh bahasa Sanskrit adalah meluas. Ini dapat di kesan istilah-istilah Sanskrit begitu banyak sekali di dalam bahasa Melayu sebagaimana di dalam bahasa-bahasa yang lain di bawah pengaruh Hindu ini. Maksud Hindu ini termasuklah pengikut Buddha yang sampai ke negeri Cina yang juga berasal dari India. Ada kaitan pengaruh karya Mahabharata – Upanishad dengan Nagara Kartagama bahkan kepada karya tempatan yang lebih kemudian seperti Hikayat Hang Tuah.
Selain dari kesan pada bahasa, begitu banyak artifek-artifek sebagai tinggalan dari pengaruh Hindu, iaitu sebagaimana terdapat di sekitar Bukit Seguntang seperti prasasti Kedukan Bukit, Prasasti Sungai Mahakam di Borneo. Bukti pengaruh Hindu yang ketara sepert Angkor Watt di Kemboja, maka demikian dengan  Borobodor di Jawa. Di Malaysia seperti di Kedah. Sumatera pada masa itu juga menjadi pusat pengajian Hindu antaranya I Chin yang singgah belajar dengan guru Dharmakarti di Sumatera sebelum bertolak ke India di Nalanda sebagai pusat pengajian yang lebih tinggi. Pengaruh Hindu berterusan dari awal abad Masihi hingga ke Abad k 12M.


Dapatlah dikatakan nilai yang datang bersama kebudayaan Hindu adalah penambahan nilai budaya Melayu setempat yang sedia ada pada masa itu.
Rantau Alam Melayu, khususnya Tanah Melayu yang disifatkan sebagai Golden Khersonese (Semenanjung Emas) adalah menjadi jalan bukan saja bagi perniagaan, tetapi juga kepercayaan dan dapatlah juga dikatakan masyarakat Melayu di rantau sebelah sini adalah bernasib baik, kerana ianya dilalui dan didatangi budaya-budaya tinggi dan masyarakat di sini adalah menjadi pemilih yang teliti dan bijaksanana. Apabila dakwah Islam tiba di Alam Melayu pada  akhir abad ke 13, masyarakat di sini memilih agama Islam yang mempunyai akidah yang kukuh dan nilai keilmuan dan peradaban yang tingg.   Pada  1280an didapati sudah ada perutusan dari Pasai ke Cina bernama Hasan dan Sulaiman yang menandakan bahawa negeri itu telah nenerima Islam. Ini dibuktikan lagi dengan tarikh kematian Sultan al-Mnalikul Salih pada kuburannya bertarikh (1297M.). Ibn Battutah melawat Pasai pada akhir abad k 13M dan membuat catanan berkenaan Pasai  di d alam bukunya berjudul Rihlah Ibn Battutah. Bukti keislaman  diperkukuhkan dengan penemuan Batu Bersurat Terengganu bertarikh 4 Rejab 702H. = 22 Februari 1303M (Jumaat). Ini menandakan bukan saja penerimaan agama, tetapi tradisi intelektual yang mana melalui penerimaan Islam melalui agama Islam tradisi membaca menjadi budaya masyarakat. Islam dan keilmuan Islam berkembang melalui pusat-pusat keislaman dan keilmuan pada peringklat awal seperti mel;aui Pasai, Terengganu,  Melaka, Aceh, Patani, Demak, Sulu dan berbagai tempat sehingga Islam diterima menyeluruh di Alam Melayu.


Kalau pada zaman Hindu sebelum ada tradisi menulis pada helaian manuskrip, banyak dokumen dan prasasti adalah terakam pada batu bersurat di dalam tulisan Sanskrit, Palava dan kemudian di dalam, bahasa tempatan. Dalam masa perkembangan Islam terhasil  banyak manuskrip bertulisan tangan di berbagai-bagai pusat pengajian keislaman sehingga dikatakan jumlah manuskrip Melayu melebihi dari 15,000 naskhah yang tersimpan di pusat-pusat atau muzium tempatan dan juga berada di luar negara seperti di Leiden, di London, Di Rusia dan berbagai-bagai tempat lagi. Jika setengah negeri bermegah dengan hanya dengan ada beberapa buah manuskrip, tetapi bahasa dan peradaban Melayu adalah merupkan antara bangsa yang kaya dengan munuskrip dan artifak-artifak yang seharusnya dikaji dan menjadi bukti  akan peradaban dan tamadu Melayu.
Dalam menerima bahan dan pengaruh luar kita kira, kita seharusnya bersifat terbuka dan memeilih yang baik untuk generasi kita. Keadaan yang sama sikap terbuka juga seharusnya berlaku terhadap gelombang ketiga yang berlaku dan masih berlaku, bermaksud gelombang dan pengaruh Barat, yang walaupun setengahnya bersifat negatif tapi jauh lebih banyak yang positif.  Ibarat seorang yang banyak mendalami berbagai ilmu pengetahuan dan banyak menghimpun pengalaman menjadi seorang yang berilmu dan bijaksana dalam tindakan maka dia dihormati dan dikagumi. Maka demikianlah   bahawa segala tamadun dan peradaban yang berlaku pada pihak lain dan masuk ke dalam budaya kita, seharusnya tidak dianggap sebagai negatif, tapi ia adalah membijaksanakan kita . Ianya seharusnya diadun dengan peradaban dan tamadun kita. Pokoknya ianya adalah peradaban bangsa manusia yang antara satu sama lain seharusnya turut mengambil manfaat bersama.
Persoalan dan perbicaraan di atas menjelaskan bahawa kita amat kaya dengan   nilai budaya, bahan-bahan artifek yang mencerminkan ketinggian tamadun dan peradaban kita sama ada bersifat tempatan dan adunan dari yang mendatang. Namun semuanya ini masih berupa bahan mentah yang berharga yang menunggu mereka yang pakar di dalam bidang-bidang berkenaan mengolah dan membina imej  unggul bagi negara bangsa yang kita kasihi.

Sekian.

May 22, 2017

SIAPA CENDEKIAWAN: KATEGORI PROFESOR DI BANGI !


BBB, 24 Sha`ban 1438H. = 21 Mei, 2017M. (Ahad):
Seorang lagi pembentang  kertas kerja sempena 40 tahun BBB bertempat di pinggir Tasik Cempaka, Seksyen 9, BBB, ialah Prof Dr. Shahrir Mohd. Zain Prof. Emiritus Matematik UKM (Mantan).
 Pengasas Akademi Sains Islam, Malaysia itu  memulakan pembicraan dengan mengemukakan pertanyaan, `Siapa  Itu Cendekiawan ?`
Menurutnya semua ilmuan adalah cendekiawan.  Juga  ilmuan atau cendekiawan adalah `ulama, namun kini semacam dibedakan dan dilebalkan oleh pihak tertentu, bahawa,`` `Ulama` ialah mereka yang berpengajian agama (Islam) dan berkelayakan mengajar dan menyampaikan ceramah dan memberi jawapan terhadap persoalan-persoalan yang berhubung dengan agama.``
Menurutnya ini berbeza dengan pandangan dalam tradisi Islam, bahawa `ulama` ialah yang `takut` kepaa Allah mendalam dalam  bidang agama dan menintegrasikannya dengan keilmuan-keilmuan yang lain. Maka dengan itu `ulama juga diberi kepada tokoh perubatan, fizik, matematik juga bidang sosial dan sebagainya. Beliau juga menyebut sebuah lagi istilah, iaitu `ulu al-bab` yang juga bermaksud `ulama` - Seseorang yang berakal.
Menurut Prof. Shahrir, Di Malaysia kini terdapat lebih kurang 1,500 profesor. Daripada jumlah tersebut 50 orang daripada mereka terdapat di  BBB. Mereka adalah dari berbagai-bagai universit di Bangi dan sekelilingnya (19 buah universiti) yang menetap di BBB. Profesor-profesor ini sebagaimana bagi jumlah keseluruhan dapat dikategorikan kepada tiga.
1)      Profesor elitis individualis
2)      Profesor hambawan (hamba yang mau mengambil hati pemerintah)
3)      Profesor Komited (cakna masyarakat).


BBB yang dibuat penyelidikan (1998) adalah bandar yang paling tinggi pendapatan per kapita Melayu Islam di Malaysia), dan mugkin di dunia, tambah profesor Shahrir, mereka  adalah terbahagi kepada tiga kategori di atas.
Jumlah paling ramai profesor di BBB  ialah dari kelompok pertama, lebih kurang 60%n ialah cendekiawan –profesor elitis individualis. Mereka ini disifatkan berada di menara gading dan tidak turun kepada masyarakat. Mereka terasing dan mementingkan kejayaan individu yang menghasilkan kajian-kajian, merumus teori dan menerbitkan buku-buku dan mengejar KPI seperti profesor, profesor emeritus dan gelaran-gelaran yang lain yang menunjukkan prestasi tinggi mereka dari segi akademik dan kedudukan di tengah masyarakat. Mereka tidak melibatkan diri dengan  mana-mana pihak. Ia juga sebagai jalan selamat bagi kedudukan mereka.
Prof. Dr. Shahrir menyebut  profesor hambawana (daripada perkataan hamba) sebagai kategori kedua yang dijangka dalam lingkungan 30% daripada mereka bermaksud mereka yang berjwa hamba, bahkan bersifat feudal, yang sanggup turut tunduk kepada pihak berkuasa, kerana menjaga kedudukan, bahkan kerana mau mendapat kedudukan, walaupun tidak layak, tetapi dengan kepatuhan dan ikut apa yang disuruh dan mencari apa yang dapat dijadikan mekanisme mendekati pihak atas digunakan bagi mendapat kedudukan. Pada satu peringkat mereka sanggup menjual maruah mereka  menjadi  `penulis upahan` bagi mendapat kedudukan, walaupun diketahui sikapnya bercanggah dengan kebenaran. Menurut profesor Shahrir, termasuk mereka yang mencari kesempatan yang sedemikian ialah sebahagian golongan wartawan dan sasterawan, yang antaranya terkenal sebagai hambawan upahan.
Kategori ketiga ialah profesor yang komited turun  membela masyarakat dan berusaha menegakkan kebenaran, walaupun terpaksa menentang  pihak establishment. Menurut Prof. Shahrir, untuk mendapat profesor yang komited dan cakna masyarakat ini adalah sukar. Beliau menyebut dari 50 profesor  yang berada di Bangi agak sukar bagi mendapat beberapa orang sahaja daripada mereka. Mungkin sebahagian daripada mereka sedar tentang kebobrakan, penyelewengan dan sebagainya, tetapi tiada keberanian untuk bertindak. Mereka lebih takut kepada tekanan dan lebih suka bersikap diam. Prof. Shahrir menyebut beberapa contoh yang mungkin tidak wajar disebut di sini. Beliau menyebut beberap isu yang takut diperjuangkan sebagai contoh satu masa dulu ialah soal PPSM, soal bahasa Melayu yang sudah tidak disokong oleh setengah Melayu dan sebagainya.
Di atas merupakan pandangan Prof. Sharil, namun boleh dipersoalkan dari segi falsafah berhubung dengan ilmu,  misalnya ``Ilmu kerana ilmu,  Ilmu kerana masyarakat jagat dan Ilmu kerana Allah ?.``
Dalam sesi soal jawab, Prof Shahrir ditanya tentang bagaimana mau bertindak menentang  ketidakadilan dan penyelewengan. Prof Sharir menjawab paling penting ialah menentang dengan hujah ilmiah yang fakta-fakta sebagai hujah bagi menjelaskan sesuatu persoalan.
Beliau menekankan, bertindak secara perseorangan kurang berkesan yang mungkin membahayakan diri. Apa yang lebih baik hendaklah bergerak secara kumpulan di dalam badan-badan seperti NGO dan sebagainya. Dengan secara badan persatuan lebih didengari dan diambil tindakan.
Berhubung dengan persoalan perjuangan Melayu Islam  dan Islam Melayu yang ditimbulkan oleh Dr. Tajul, Ariffin Noordin, beliau bersetuju dengan pendekatan dan perjuangan berasaskan Islam-Melayu yang lebih  luas ruanglingkup seluas Islam itu sendiri, tetapi dengan Melayu-Islam adalah terhad dan terikat.  Berhubung dengan istilah dan konsep `ulama,  beliau sekali lagi menjelaskan  ianya perlu bersifat terbuka, ianya bukan khusus bagi yang di dalam agama, tetapi juga di dalam bidang kemanusiaan, perubatan, matematik dan lain-lain sebagaimana maknanya yang asal dengan syarat ulama` berkenaan turut menguasai bidang keislaman secara integrasi. Beliau juga berpegang pada pendapat memasyarakatkan ilmu selari dengan pendapat perlunya komitmen ilmuan terhadap kebenaran dan aplikasinya terhadap masyarakat – sebagai jawapan kepada salah satu soalan yang ditimbulkan.
Berhubung dengan soalan tentang manuskrip Melayu yang berjumlah 15,000 buah yang kebanyakan di luar negara  setakat ini hanya 5,000 saja dikaji. Menurut Prof. Shahrir, soal di mana manuskrip berada, tidak menjadi masalah kini boleh diakses dan terbuka, masalah tidak ramai yang berminat. Beliau juga ditanya tentang konsep `khashyah` yang dikaitkan dengan `ulama. (Firman Allah bermaksud:  Adapun yang takut kepada Allah daripada hambanya ialah `ulama`  - Fat*ir: 28).
Sekali lagi beliau berpendapat, tidaklah bermaksud hanya `ulama` agama, tetapi juga di dalam berbagai-bagai bidang dengan syarat dia juga mempunyai asas pegangan keagamaan.
Catatan: Istilah `Takut`   (khauf, khashyah dan taqwa berbeza maksud dari segi kesufian:
Khauf =  Takut yang menyebakan seorang lari dari yang ditakuti
Khashyah  = Takut yang menyebabkan seorang pergi kepada yang ditakuti.
Taqwa: Membuat segala yang disuruh dan menjauhi segala yang dilarang.

Sekian. (Bersambung).

May 21, 2017

WACANA ILMIAH SAMBUTAN 40 TAHUN BANDAR BARU BANGI


BBB, 23 Sha`ban 1438H. =  20 Mei 2017M. (Sabtu):Bandar Baru Bangi (BBB) mulai dihuni pada akhir November 1977 berikut dari perpindahan Universiti Kebangsaan Malaysia dari kampus sementaranya di Jalan Pantai Baru, Kuala Lumpur ke kampus tetap (Induk) di Bangi. Tahun 2017 kini bererti usia BBB yang dikatakan sebagai pemangkin kemajuan bagi UKM dan sebaliknya adalah 40 tahun. Perasmian sambutan 40 tahun usia BBB telah diadakan oleh  Persatuan Penduduk BBB pada Ahad 16 April 2017 = 19 Rajab 1438H.  bertempat di tepian Tasik Cempaka, Seksyen 9, BBB. Perasmian dilakukan oleh ADUN Bangi Ustaz Shafie Ngah yang dihadiri antaranya Tuan Haji Sufi Munasir YDP Persatuan Penduduk Bandar Baru Bangi, Tan Sri Mohd Nor Ismail  Pengerusi Koperasi Penduduk BBB, Dr. Tajul Ariffin Noordin Mantan YDP Persatuan Penduduk BBB, Tuan Musa Ketua Polis BBB dan tamu-tamu jemputan. Majlis sekadar pelancaran. Daripada pelancaran ini yang turut dihadiri Penulis yang kemudian hadir ke Pasar Buku di bawah bangunan Perpustakaan BBB pada Sabtu 22 April 2017 atas jemputan, membawa kepada perbincangan Penulis dengan pengendali Pasar Buku yang dikenali dengan PABUBA (Pasar Buku Bangi) untuk mengadakan kegiatan bagi 40 tahun BBB – antaranya mengadakan wacana ilmiah, sebagaimana telah diadakan banyak kali pada masa Penulis menjadi ADUN Bangi (2008-2013) bertempat di Tasik Cempaka dan beberapa tempat yang lain. Hasil dari perbincangan ringkas membawa kepada beberapa mesyuarat yang di adakan di pejabat Penulis yang terdiri dari wakil-wakil seperti Sekretariat Bangi Bandar Ilmu, Persatuan Penduduk BBB, PABUBA, Sekretariat Kenegaraan dan Pemerkasaan Kominiti Negeri Selangor, Masjid al-Hasanah yang menghasilkan keputusan mengadakan wacana ilmiah pada hatri ini.Pada hari ini Sabtu 20 Mei 2017 adalah merupakan siri pengisian Sambutan 40 tahun BBB, iaitu dengan mengadakan Wacana Ilmiah berhubung dengan  40 Tahun BBB bertempat di pinngir Tasik Cempaka, iaitu tempat yang sama semasa pelancxaran sambutan. Siri sambutan ini dianjurkan secara bersama oleh Pasar Buku Bangi (PABUBA), Persatuan Penduduk BBB, Sekretariat Bangi Bandar Ilmu dan Sekretariat Kenegaraan Dan Pemerkasaan Komuniti Negeri Selangor.Pengisian Wacana Ilmiah ialah dengan ucapan perasmian oleh Dr. Tajul Ariffin Noordin Mantan YDP Persatuan Penduduk BBB.
Pembentang Kertas Kerja Pertama, 40 Tahun BBB: Cabaran oleh Dr. Shafie Abu Bakar
Pembentang Kertas Kerja Kedua bertajuk, Kecendikiawanan BBB, oleh Profesor Ameritus Dr. Shahrir Mohd Zain dan
Kertas Ketiga: Sains Dan Teknologi  Eropah Ke Alam Melayu oleh Dr. Alinor bin Abdul Kadir dari UKM.
Peserta-peserta yang hadir terdiri dari jemputan-jemputan dan mereka yang datang exercise dan jogging dan pembeli-pembeli di Pasar Buku yang dianjur oleh PABUBA  yang telah menjalankan kegiatannya beberapa kali sebelum ini di bawah bangunan Perpustakaan BBB. Wacana Ilmiah ini dimoderator oleh saudara Mohd Firdaus Zulkifli, Pegawai Program, Sekretariat Kenegaraan Dan Pemerkasaan Komuniti Selangor. Turut diadakan Kuis 40 Tahun BBB yang dikendalikan oleh saudara Amir Othman dari Sekretariat Bangi Bandar Ilmu.Dalam Ucapan Perasmiannya Dr. Tajul Ariffin Noordin mengucapkan terima kasih di atas jemputan kepada penganjur wacana Ilmiah dan Penjualan Buku (PBUBA) dan mengharapkan kegiatan sedemikian akan berterusan. Menurutnya kegiatan seumpama ini pernah diadakan dahulu (wacana) dan menurutnya amat memberi manfaat kepada masyarakat, lebih-lebih lagi adanya penjualan buku, termasuk mereka yang datang exercise dan jogging pada pagi Sabtu seperti ini, kerana selepas exercise dan jogging mereka dapat mengikuti wacana bagi pengisian minda. Berhubung dengan Sambutan 40 tahun BBB, menurutnya  sejarah BBB banyak terdapat di dalam buku Bangi Bandar Ilmu, termasuk sejarah bila mulanya Bangi dihuni yang kita sambut pada pagi ini.Menurut Dr. Tajul di BBB ini banyak terdapat pasar malam (Sabtu dan Selasa), termasuk Pasar Tani (Khamis), uptown, kita seolah-olah amat mementingkan makanan fizikal dan kurang memberi perhatian pada makanan minda. Beliau menganjurkan agar satu hari dalam seminggu diperuntukkan kepada pasar buku, atau ruang-ruang disediakan untuk pasar buku pada pasar-pasar malam atau Pasar Tani. Pasar buku yang dianjurkan adalah terbuka kepada mereka yang hendak menjual buku milik sendiri atau yang dikarang sendiri atau syarikat-syarikat yang menerbitkan buku. Beliau membuat contoh yang ada di Jogjakarta dan beberapa bandar di Indonesia yang mewujudkan pasar-pasar buku, atau terdapat deretan kedai-kedai buku di kota-kota tertentu. Beliau juga mencadangkan diwujudkan kios-kios buku yang anak-anak muda dapat mengendalikannya bagi mencari pendapat dan menghidupkan budaya ilmu, khususnya di BBB. Beliau merasmikan wacana Ilmu dan juga Pasar Buku Bangi.
Kertas pertama pembentangan oleh Dr. Shafie Abu Bakar ialah berkait dengan cabaran yang dihadapi oleh BBB sehingga berusia 40 tahun. Beliau bercakap atas pengalamannya sebagai mantan ADUN Bangi. Masalah-masalah yang dihadapi di BBB ialah:
Konsep Bangi Bandar Ilmu kini menjadi identiti bagi BBB, namun kelihatan berbagai pihak lebih bergiat secara sendiri. Misalnya tidak ada kerjasama dan kegiatan ilmiah secara bersama, terutama dari istitusi-institusi pengajian tinggi yang berada di sekitar Bangi, yang ketara ialah kegiatan melalui masjid-surau dan badan-badan NGO sebagaimana yang berlaku pada pagi ini. Kegiatan keilmuan perlu dipertingkatkan sebagaimana yang diharapkan oleh Dr. Tajul sebagaimana dalam ucapan perasmian. Beliau juga membangkitkan soal isu lalulintas di BBB dan mencadangkan supaya dibina jejambat di beberapa bulatan di BBB bagi mengurangkan kesesakan, beliau juga membangkitkan isu kebersihan BBB yang tidak berkesudahan, masalah pentadbiran, masalah lalulintas. Beliau mengharapkan Bangi sewajarnya menjadi Bandar Taman, perlunya ada kompleks bagi kegiatan kemasyarakatan, keilmuan dan berbagai kegiatan budaya di BBB. Kompleks seperti ini pernah dijanjikan untuk didirikan di tepi Tasik Cempaka, tetapi hingga kini belum dilaksanakan. Beliau juga membangkitkan masalah hartanah di BBB yang melambung tinggi yang di luar dari kemampuan dan mengharapkan BBB diperluaskan persempadanan hingga ke sempadan Bukit Mahkota, Sungai Ramal Dalam dan juga Pekan Bangi hingga ke jalan Reko. Kependudukan dan perumahan perlu disusun rapi dengan harga hartanah di dalam kemampuan penduduk, kalau tidak mereka terpaksa berhijrah ke luar-luar.
Beliau juga berharap BBB mempunyai identiti tersendiri, khususnya sebagai Bandari Ilmu, bersih, selesa dan aman. Beliau mahu publisiti tentang Bangi diberi sehingga ianya berada di dalam peta pelancungan yang mempunyai daya tarikan kepada pelancung-pelancung, terutama dari segi keilmuan. Beliau berharap semua pihak dapat memberi kerjasama di dalam meningkatkan kualiti BBB yang menjadi bandar istimewa dan suka dikunjungi.
Pada akhir sesi pembentangan kertas `40 Tahun BBB: Cabaran`` saudara Amir Othman dari Sekretariaht Bangi Bandar Ilmu menjalankan  KUIS tentang BBB. 7 peserta berjaya menjawab soalan dan hadiah-hadiah berupakan buku –  Bangi Bandar Ilmu` dihadiahkan kepada yang memberi jawqapan yang betul.``

Bersambung.

May 20, 2017

KONSEP KHAUF (TAKUT) - BERBAGAI PENDAPAT


BBB,  22 Sha`ban 1438H. = 19 Mei 2017M. (Juma`at):
Khauf adalah bermakna takut dan termasuk di bawah hal.
Bagi permulaan bab ini,  Al-Qushairy bertolak dari ayat Al-Qur`an berhubung dengan khauf yang bermaksud:
``Mereka berdo`a kepada Tuhan mereka dengan penuh takut dan harap.`` (Al-Sajdah: 18).
Kemudian diikuti dengan sabda Rasulullah s.a.w.
Mengkhabarkan kami Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin `Abdus al-Hiri al-`Adl berkata, mengkhabarkan kami Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Dalwayh al-Daqqaq berkata, bercakap kepada kami Muhammad bin Yazid berkata, bercakap kepada kami `Amir bin Abi al-Qurat berkata, bercakap kepada kami Al-Mas`ud daripada Muhammad bin `Abd al-Rahman daripada `Isa bin T*alhah daripada Abi Hurairah berkata,
Bersabda Rasulullah s.a.w. bermaksud, ``Tidak masuk neraka, siapa yang menangis kerana takutkan Allah Ta`ala sehingga terus mengalir susu dari seorang ibu dan tidak berhimpun debu pada jalan Allah dengan asap api Jahannam pada batang hidung seorang hamba selama-lamanya.``(Hadith riwayat al-Rafi`e).
Seterusnya dikemukan oleh Al-Qushairy sebuah lagi  Hadith berhubung dengan takut ini,
Bercakap kepada kami Abu Nu`aim Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim al-Mahrajani berkata, bercakap kepada kami Abu Muhammad `Abdullah bin Muhammad bin al-Husain bin al-Sharafi berkata, bercakap kepada kami `Abdullah bin Hashim berkata, bercakap kepada kami Yahya bin Sa`id al-Qat*t*an berkata, bercakap kepada kami Shu`bah berkata, bercakap kepada kami Qatadah daripada Anas berkata, bersabda Rasulullah s.a.w. bermaksud:
``Kalaulah kamu mengetahui apa yang aku ketahui, nescaya kurang ketawamu dan nescaya  banyak tangismu.`` (Hadith Bukhari dan Tirmidzi).
Seterusnya Al-Qushairy memberi ta`rif tentang al-khauf, katanya, ``Al-Khauf bererti sesuatu yang berkait dengan masa depan. kerana bahawa sesungguhnya apa yang ditakutkan bahawa terjadi dengannya sama ada secara terpaksa atau hilang sesuatu yang dikasihi dan adalah ini tidak berlaku melainkan bagi sesuatu yang terhasil pada masa depan. Dan khauf tidak tertakluk dengannya.
Dan takut daripada Allah Ta`ala bahawa dia takut diaklbatkannya oleh Allah Ta`ala sama ada di dunia atau pun di akhirat. Sesungguhnya Allah Ta`ala telah memfardhukan ke atas hamba-hambaNya supaya takut kepadaNya. Sebagaimana firmanNya yang bermaksud:
``Maka takutlah, jika kamu orang-orang beriman (Ali `Imran: 175).
Dan firmanNya lagi yang bermaksud:
``Maka hendaklah kepadaKu kamu menyembah.`` (Al-Nahl: 51)
Dan Dia memuji orang muminin yang takut, dengan firmanNya yang bermaksud:
``Mereka takut kepada Tuhan mereka yang berkuasa ke atas mereka.``(Al-Nahl; 50).
Seterusnya dipetik pendapat-pendapat sufi tentang takut:
``Aku mendengar Al-Ustadz Aba `Ali al-Daqqaq berkata, ``Takut adalah di atas martabat khauf, khashyah dan al-haibat, dan khauf daripada syarat iman dan perkaitan dengannya, lantaran Allah Subhanahu wa Ta`ala berfirman bermaksud: ``Takutlah kepadaKu jika kamu orang-orang yang beriman.`` ( (Ali Imran: 175),
Dan al-Khashyah adalah dari syarat ilmu. Firman Allah T`ala bermaksud:
``Sesungguhnya yang takut kepada Allah ialah dari kalangan `ulama.`` (Fat*ir: 28)..
Dan haibat ialah daripada syarat ma`rifat. Firman Allah Ta`ala bermaksud:
``Dan dia  memperingatkan kamu terhadap diriNya.`` (Ali `Imran: 28).
Aku mendengar Al-Shaykh Aba `Abd al-Rahman  al-Sulami berkata, aku mendengar Muhammad bin `Ali al-Hiri berkata,  aku mendengar Mahfuz* berkata, aku mendengar Aba H*afs* berkata,
``Takut ialah camti Allah yang dihukum dengannya.`` Berkata Abu al-Qasim al-Hakim, takut di atas dua jenis. Menggerunkan (ru`bah)  dan takut orang gerun cuba lari dari yang ditakuti dan takut khashyah berlindung kepada Tuhan.``
Aku mendengar Muhammad bin al-Husain berkata, aku mendengar `Abdullah bin Muhammad al-Razi berkata, aku mendengar,  Aba `Uthman berkata, aku mendengar Aba Hafs* berkata,
``Khauf adalah pelita hati yang melihat apa yang di dalamnya daripada kebaikan dan kejahatan.``
Berkata Shah al-Karmani, ``Alamat takut ialah duka yang berterusan.``
Dan berkata Abu al-Qasim al-Hakim, ``Siapa takut daripada sesuatu, dia lari daripadanya dan siapa takut kepada Allah `Azza wa Jalla dia lari kepadanya.``
Berkata Abu `Uthman, ``Takut sebenarnya ialah wara` daripada melakukan dosa zahir dan batin.``
Berkata Dzu al-Nun al-Misri, `` Manusia berada di atas jalan yang betul selama ada ketakutan apabila dia gelincir daripada takut dia sesat daripada jalan yang betul.``
Berpuisi Al-Ustadz `Ali al-Daqqaq:
Hatimu tenang dengan hari-hari yang tenteram
Tidak takut dengan takdir baik-buruk mendatang
Engkau mengingati malam yang menggerunkan
Tapi  hanya satu dari malam terhapus oleh harapan.

Demikianlah berbagai-bagai pendapat mengenai takut.

Sekian.

May 19, 2017

DIAM LEBIH BAIK DARI BERCAKAP TIDAK BERMANFAAT


BBB, 21 Sha`ban 1438H. = 18 Mei 2017M. (Khamis):

Bab setrerusnya yang dibicarakan oleh Al-Qushairy yang tidak berkait dengan maqam dan hal ialah `Diam` (al-S*umt). Al-Qushairy berdalilkan kepada Hadith Rasulullah s.a.w.
Mengkhabarkan kami oleh `Abdullah bin Yusuf al-As*bahani berkata, bercakap kepada kami oleh Abu Bakar Muhammad bin al-Husain al-Qat*t*ani berkata, bercakap kepada kami Ahmad bin Yusuf al-Sulami berkata, bercakap kepada kami `Abdul Razzak berkata, bercakap kepada kami Mu`ammar daripada al-Zuhri daripada Abi Salamah daripada Abi Hurairah berkata, bersabda Rasulullah s.a.w. bermaksud:
``Siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat maka janganlah dia  menyakiti jirannya, dan siapa beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia muliakan tetamunya dan siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat hendaklah dia berkata perkara yang baik atau lebih baik dia diam.`` (Hadith riwayat Bukhari-Muslim dan Abu Da`wud).
Sebuah lagi Hadith yang dibawa oleh Al-Qushairy, bahawa:
Mengkhabarkan kami `Ali bin Ahmad bin `Abdan berkata, mengkhabarkan kami Ahmad bin `Ubaid berkata mengkhabarkan kami Bashar bin Musa al-Asadi berkata, bercakap kepada kami Muhammad bin Sa`id al-As*bahani daripada Ibn al-Mubarak daripada Yahya bin Ayyub daripada `Ubadillah bin Zahar daripada `Ali bin Zaid daripada Al-Qasim daripada Abi Umamah  daripada  `Uqbah bin `Amir bekata:
``Wahai Rasulallah, apakah kejayaan ? Maka bersabda Baginda, ``Peliharalah di atas engkau lidah engkau dan luaskanlah rumahmu dan tangisilah  kerana dosa-dosamu.``
Dan berkata Al-Ustaz (Al-Qushairy) menghuraikan maksud `diam`. Diam adalah selamat., iaitu asal  dan bermaksud `kesal`, kerana datang larangan. Maka wajib mengambil iktibar padanya oleh shara` daripada suruh dan tegah dan diam pada waktu-waktu yang menunjukkan sifat kelakian, sebagaimana bercakap tentang tajuknya yang sesuai juga daripada sifat yang terpuji.
Aku mendengar Al-Ustadz Aba `Ali al-Daqqaq berkata,
``Siapa  yang diam daripada kebenaran, maka dia adalah syaitan yang bisu dan diam adalah daripada adab yang baik.``
Firman Allah Ta`ala bermaksud:
``Dan apabila dibaca Al-Qur`an, maka hendaklah kamu mendengar kepadanya dan hendaklah kamu diam semoga kamu mendapat rahmat.`` (Al-A`raf: 204).
Dan firman Allah Ta`ala mengkhabarkan tentang jin ke hadhrat Rasulillah s.a.w. bermaksud:
``Maka tatkala mereka  menghadhirnya, maka kata mereka itu hendaklah kamu diam.``(Al-Ahqaf: 29). Dan firman Allah bermaksud:
``Dan diam khusyuklah segala suara kepada Allah yang melimpah-limpah rahmatNya, sehingga engkau tidak mendengar melainkan bunyi yang amat perlahan.`` (Taha:  108).
Dan diam terbahagi dua, diam secara zahir dan diam hati dan hati kecil. Orang bertawakkal diam hatinya daripada menerima kadar rezeki dan yang arif diam hatinya bersamaan dengan hukum yang dimuwafakatkan sebagaimana maksud puisi:
Berlari padamu segala berlaku
Duka selinap bersama berlalu.
Aku mendengar Muhammad bin al-Husain berkata, aku mendengar Muhammad bin `Abdullah bin Shadzan berkata, , aku mendengar Mimshadz al-Dinauri berkata:
``Para hukama` mewariskan hikmah secara diam dan tafakkur.``
Berkata setengah hukama``, Adapun dijadikan insan lidah yang satu dan dua mata dan dua telinga yang dia melihat dan mendengar sepatutnya lebih banyak daripada berkata-kata.``
Diceritakan bahawa Ibrahim bin Adham dijemput ke satu majlis. Apabila ramai tiba dalam majlis, mereka bercaka-cakap dan mengumpat. Maka kata Ibrahim,
``Kebiasaan kita memakan roti sebelum  daging, tapi kalian lebih mengutamakan memakan daging.`` Sindirannya difahami yang hadir termasuk sikap mereka  (mengumpat) adalah sebagaimana firman Allah, bermaksud:
``Adakah suka salah seorang daripada kamu memakan daging saudaranya yang telah mati, maka tentulah kami benci memakannya.`` (Al-Hujurat:  12).
Kata mereka itu, ``Diam ialah lidah orang bersifat lemah lembut (hilm) dan pelajarlah bagaimana bersikap diam, sebagaimana engkau belajar untuk bercakap. Sesungguhnya kalam kadang-kadang memberi pertunjukan dan kesilapan, tapi diam adalah membetulkan.``
Adalah dikatakan, ``Diam bagi orang awam ialah dengan lisan, diam bagi `arifin dengan hati mereka dan diam bagi yang muhibbin (yang cinta) dengan rahsia jiwa mereka.``
Aku mendengar Muhammad bin al-Husain berkata, aku mendengar `Abdullah  bin Muhammad al-Razi berkata, aku mendengar Muhammad bin Nas*r al-S*aigh  berkata, aku mendengar Mardawaih al-S*aigh  berkata, aku mendengar  Al-Fudhail bin `Iyadh berkata,
Siapa yang mengira percakapannya dan membandingkan dengan amalannya, nescaya dia mengurangkan percakapannya, melainkan kepada perkara yang bermanfaat.
Lantaran itu jagalah lidah, jagalah kalam utamakan diam  menyelamatkan.

Sekian.

May 18, 2017

INTUISI KEZUHUDAN : PERSPEKTIF KESUFIAN


BBB,  20 Sha`ban 1438H. =  17 Mei 2017M. (Rabu):
Bab ini tidak disertai pembuktian dari pada ayat al-Qur`an, biarpun di sana terdapat ayat-ayat Al-Qur`an berhubung dengan zuhud seperti antaranya ayat yang bermaksud:
``Dan mereka adalah dari kalangan orang-orang zahid.`` (Yusuf: 20).
Zuhud adalah termasuk di bawah kategori maqam.
Al-Qushairy  mengukuhkan pendapat dengan membuktikan dengan Hadith Rasulullah s.a.w.
Mengkhabarkan kami oleh Hamzah bin Yusuf al-Sahmi al-Jurjani, berkata, mengkhabarkan kami Abu al-Husain bin `Ubaidillah bin Ahmad bin Ya`qub al-Maqri di Baghdad, berkata, bercakap kepada kami Ja`far bin Majashi` berkata, bercakap kepada kami Zaid bin Isma`il berkata, bercakap kepada kami Kathir bin Hisham, berkata, bercakap kepada kami al-Hakam bin Hisham daripada Yahya bin Sa`id daripada Abi Farwah daripada Abi Khallad dan adalah baginya sahabat berkata, bersabda Rasulullah s.a.w bermaksud:
``Apabila kamu melihat seorang lelaki dikurnia zuhud di dunia dan bercakap, maka dekatlah dengannya, kerana ia menyampaikan hikmah.``
Ini terjadi, lantaran kehalusan jiwanya, mempunyai pengalaman-pengalaman yang berharga, lantaran itu  bercakapnya beserta dengan hikmat-hikmat kata.
Dan berkata Al-Ustadz  al-Imam Abu al-Qasim  r.h.a. beberapa pendapat tentang zuhd. Antara  mereka itu berkata:
Zuhud ialah pada perkara haram, kerana perkara halal ialah harus, kerana ia perkara ni`mat yang dikurniai Allah Subhanahu wa Ta`ala kepada hambanya dengan harta yang halal dan engkau menyembahNya penuh syukur, dia mendapatnya secara ikhtiar dan tidak bercanggah dengan hukum Allah.
Ada pula yang berpendapat, bahawa zuhud ialah terhadap perkara yang haram adalah wajib dan pada halal ialah kelebihan. Kerana pada yang halal ialah harta yang diusahakan secara betul dan sabar dan redha dengan apa yang dikurniai Allah kepadanya.
Dan dikatakan zuhud ialah orang menggunakan hartaya pada jalan ketaatan kepada Allah.
Aku mendengar Shaykh Aba `Abd al Rahman al-Sulami berkata,bercakap kepada kami Ahmad bin Isma`il al-Azdi berkata, bercakap kepada kami `Amran bin Musa al-Asqanji berkata, bercakap kepada kami al-Dauraqi, berkata, bercakap kepada kami Waqi` berkata, berkata Sufyan al-Thauri berkata,
`Zuhud di dunia ialah dengan memendekkan angan-angan. Bukan dengan memakan makanan yang keras dan bukan berpakaian lusuh.``
Dan aku mendengarnya berkata,, aku mendengar Sa`id bin Ahmad berkata, aku mendengar `Abbas bin `Is*am berkata,, aku mendengar Al-Junayd berkata,, aku mendengar Al-Sari berkata,
``Allah merampas dunia daripada wali-walinya dan menjaga kesuciannya dan mengeluarkan daripada hati mereka kegemaran pada bersuka-suka, kerana Dia tidak meredhai mereka dengannya.``
Dan dikatakan zuhud berdasarkan firman Allah bermaksud:
``Supaya engkau tidak kecewa dengan apa yang luput dari  kamu dan tidak gembira dengan apa yang datang kepada kamu,`` (Al-Hadid: 23).
Maka orang zahid tidak suka kepada yang bersifat keduniaan dan tidak duka dengan kehilangannya.
Berkata Yahya bin Mu`az, ``Zuhud mewarisi sifat murah hati dengan pemilikan, manakala kasih mewarisi murah hati dengan kerohanian.``
Berkata Al-Junayd, ``Zuhud ialah mengosongkan hati, sebagaimana kosong daripadanya tangan.``
Aku mendengar Muhammad bin al-Husain berkata, aku mendengar Ahmad bin `Ali berkata, aku mendengar Ibrahim bin Fatik berkata, aku mendengar Al-Junayd yang menyoalnya oleh Ruym tentang zuhd, maka katanya, ``Mengecilkan dunia dan menghapuskan kesannya daripada hati.``
Dan berkata Sari, ``Tidak elok kehidupan seorang zahid yang bekerja untuk kepentingan diri dan tidak elok kehidupan seorang `arif bekerja untuk dirinya.``
Disoal Al-Junayd  tentang zuhud, katanya, ``Kosong tangan dari pemilikan dan hati dari pengikutan.``
Disoal Shibli daripada zuhud, maka katanya, `` Engkau zuhud pada perkara yang selain daripada Allah.``
Kata Yahya bin Mu`adz, ``Tidak sampai seorang kepada hakikat zuhud, hingga ada padanya tiga perkara, ``Amalan yang tidak ada `ilaqah,  kata-kata yang tidak ada ketamakan dan kemuliaan yang tidak menunjukkan kebesaran.``
Berkata Ahmad bin Hanbal, ``Zuhud ada tiga wajah,
Pertama: Meninggalkan yang haram, ia adalah zuhud orang awam,
Kedua: Tinggalkan kelebihan daripada yang halal. Ia zuhud orang yang khas.
Ketiga:  Meninggalkan perkara yang menggaanggu hamba daripada Allah Ta`ala. Ia zuhud para `arifin.``
Aku mendengar Muhammad bin `Abdullah berkata, bercakap kepada kami, `Ali bin al-Husain al-Mus*il,  berkata, bercakap kepada kami Ahmad bin al-Husain berkata, bercakap kepada kami Muhammad bin al-Hasan berkata, bercakap kepada kami Muhammad bin Ja`far berkata, kami mendengar Al-Fudhail bin `Iyadh berkata,,
``Allah menjadikan kejahatan keseluruhannya di dalam satu rumah dan menjadikan kuncinya `cintakan dunia` dan menjadikan kebaikan seluruhnya di dalam satu rumah dan menjadikan kuncinya `zuhud.``
Demikianlah intuisi kezuhudan menurut perspektif kesufian.

Sekian.