June 6, 2020

POLITIK: MENDAPAT KUASA, PERLU KAWALAN


POLITIK: MENDAPAT  KUASA, PERLU KAWALAN
(Fikrah Bangi:  580),
BBB:  14 Syawal 1441H. = 06 Jun 2020M. (Sabtu).

Salah satu bidang keilmuan yang ditawarkan sebagai subjek pengajian di universiti ialah pengajian berkenaan politik. Bidang ini biasanya  bersifat jabatan dan terletak di bawah Fakulti Sastera atau Kemanusiaan dan kemasyarakatan, Mempelajari sains politik perlu kepada gandingan keilmuan yang lain yang mengukuhkan pengajian Sains politik seperti keperluanm kepada Jabatan Sejarah, , Dasar Luar atau Hubungan Antarabangsa,  sosiologi, Kenegaraan,  Perlembagaan dan lain-lain.  Antara kursus yang paling rapat dengan politik ialah Undang-Undang. Lantaran itu mereka yang  mengambil bidang Undang-Undang lebih dekat dengan Sains Politik.
Sains Politik adalah pengajian tentang kekuasaan dan pemerintahan bagaimana mendekati masyarakat. Kaedah mendapat kuasa di dalam sistem pemerinhan negara yang banyak dipengaruhi oleh sistem  po;itik  British secara berparlimen, iaitu menguasai majoriti perwakilan secara berparti. Di England dua parti yang sering bergilir kuasa ialah Conservative dan Parti Boroh, manakala di Amerika ialah parti Demokrat dan  Repablik.
Di negara kita sejak merdeka terdapat beberapa parti yang pernah berkuasa seperti parti Perikatan, Barisan Nasional dan kini antara Pakatan Harapan dan Pakatan Nasional. Pakatan Harapan pernah mengalahkan Barisan Nasional pada 9 Mei 2018, tetapi penguasaan majoriti dikuasai oleh Pakatan Nasional mulai Februari 2020. Mempelajari Sains Politik ialah memahami peroses  yang membawa kepada kemenangan atau kekalahan satu kerjasama parti  dan juga kekalahan yang seharusnya menurut perlembagaan.
Sistem mendapat kuasa majoriti di parlimen sebenarnya tidak sunyi dari kelemahan. Misalnya di Malaysia suasana berpolitik dirasakan berterusan sepanjang tahun dari pilihanraya ke pelihanraya, sehingga tidak ada ketenteraman bagi rakyat meneruskan kehidupan tanpa gangguan politik. Usaha menjatuhkan antara satu pihak dengan pihak lain terus berjalan, walaupun di luar dari musim pilihanraya. Tokoh-tokoh parti yang berkuasa dan yang kalah juga mendominasi suasana politik tanahair hingga  berdekad-dekad lamanya dan amat  menjemu dan memuakkan. Sewajarnya perlu ada mekanisme yang dapat mengawal sehingga kekuasaan tokoh dan parti tidak menjadi sesuatu yang dominan di dalam pemerintahan. Pemerintahan seharusnya dikhaskan  bagi pemimnpin dalam tempoh tertentu dan perlu diserahkan kepada pihak yang lain yang tidak kurang mereka yang berwibawa di dalam pemerintahan. Ini patut menjadi perkara yang dibicarakan dan diberi solusi dalam berpolitik. Antara cadangan seperti:
1)    Satu pertiga  mereka yang dilantik dalam parlimen, bukan dari orang politiuk, tetapi dipiih dari kalangan profesional dan berwibawa dan mereka berhak dilantik di dalam jawatan menteri.
2)    Selain dari kemenangan kerusi dengan majoriti satu undi, perwakilan juga dilantik di dalam parlimen berdasarkan peratus undi secara komulatif dan peratus perwakilan ke parlimen.
3)   Dewan Negara dikekalkan, tapi selain orang politiklebih dari separuh diwakili atas nama megeri, dipilih dan dihantar oleh negeri – Bukan parti. Dewan Negara mempunyai hak dari segi menyokong atau menolak apa yang diputuskan oleh Dewan Rakyat. Yang Di Pertuan Agong mempunyai kuasa pemutus di dalam perkara-perkara yang memerlukan pemutusan.
4)    Seorang Perdana Menteri hendaklah memerintah tidak lebih dari dua penggal.
5)   Mereka yang bertanding sebagai wakil rakyat berhak bertanding tidak lebih dari tiga penggal. Bagi jawatan yang dilantik bagi parlimen dan juga Dewan Negara  tidak melebihi  dua penggal yang setiap penggal adalah lima tahun.
Demikiam antara peresoalan politik yang wajar dibicarakan. Ianya bertujuan untuk mengurangkan kekuasaan orang politik dan hak juga diberi kepada bukan kalamgan orang politik.
Semoga ianya mengurangkan berpoitik di luar musim pilihanraya. Kekuasaan bukan semata-mata hak orang politik, tetapi milik semua rakyat jelata. Pilihanraya  seharusnya bukan penentuan mutlak. Ada kewajaran pertimbangan yang lain.
Sekian.

June 5, 2020

PENJENAMAAN UNIVERSITI DENGAN ISLAM


PENJENAMAAN UNIVERSITI DENGAN ISLAM
(Fikrah Bangi:  579),
BBB:  13 Syawal 1441H. = 05 Jun 2020M. (Juma`at).

Antara bidang keilmuan yang ditawarkan di universiti, bahkan membawa nama bagi universiti ialah:
1)    Islam
Terdapat beberapa buah universiti yang menjenamakan universiti dengan Islam, iaitu Universiti Islam Antarabangsa Malaysia yang lahir selepas 1980an, Universiti Sains Islam Malaysia dan Universiti Islam Malaysia. Penjenamaan Islam kepada universiti seperti UIAM di Gombak Selangor bagi merealisasikan pendekatan, bahawa semua ilmu dapat didekati dengan Islam. Misalnya konsep ekonomi adalah ekonomi yang dlihat secara Islam. Demikianlah dengan bidang-bidang seperti perundangan, pendidikan, pembangunan dan sebagainya. Setakat mana kejayaan perlu dibuat kajian.  Pendekatan ini berbeza dari pendekatan Fakulti Islam seperti di UKM atau Akademi Islam di Universiti Malaya yang merupakan satu bahagian yang tersendiri  dari segi bidang keilmuan Dalam kata lain bahagian lain tidak semestinya selari dengan pandangan Islam.

Sebuah lagi universiti yang menjenamakan dirinya dengan  Islam ia;ak Universiti Sains Islam Malaysia yang lahir selepas tahun 2000. Universiti ini melihat dari segi Islam, bahawa  semua ilmu adalah sebagai  sains secara menyeluruh. Di bawahnya terbahagi misalnya sains tulen, kemanusiaan,kerohanian dan sebagainya. Sebagaimana UIAM melihat  semua ilmu dapat di;ihat secara perspektif Islam,maka demikianlah dengan universiti ini.  Namun hasil-hasilnya belum dapat ditampilkan dengan jelas. Jika ada perbedaan, maka tidak juga diperlihatkan dengan jelas atau apakah ianya sekadar menjenamakan sedangkan operasi dan pendekatannya tidak berbeza dari  IPTA  dan LPTS yang lain ?
Sebuah lagi universiti yang lahir agak baru iaitu  selepas 2010 ialah Universiti Islam Malaysia. Universiti ini lahir bagi melanjutkan  tradisi Kolej Islam yang ditubuhkan pada tahun 1956 – menjelang kemerdekaan. Hasrat mewujudkan universiti Islam telah lama dirancangkan, ketika UKM mau didirikan, pihak yang memperjuangkan universiti Islam lanjutan dari Kolej Islam mau universiti itu dinamakan sebagai universiti Islam, tetapi yang nyata pejuang-pejuang kebangsaan lebih berjaya dan universiti dinamakan Universiti Kebangsaan Malaysia, bukannya universiti Islam, nama Islam hanyalah sebagai satu fakulti di UKM. Ini tentulah tidak memuaskan hati terutama bagi alumnai Kolej Isalam Malaya. Kelahiran UIAM, walaupun pada asalnya menggunakan tapak bagi Kolej Islam di Petaling Jaya, selepas di Kelang, pihak  pejuang Kolej Islam melihatnya bukan sebagai Universiti Islam lanjutan Kolej Islam Kelang sudah tentulah dilihat tidak mencerminkan hasrat dan konsep Kokj Islam Kelang, demikian dengan  kelahiran Universiti Sains Islam Malaysia juga tidak memenuhi hasrat pejuang dan alumnai Kolej Islam Kelang. Lantaran itu pendukung bagi lanjutan Kolej Islam Malaya berhasrat menubuhkan Universiti Islam Malaysia. Kumpulan ini diketuai oleh  alumnai Kolej Islam Malaya Tan Sri Dato` Dr. Yusof Noor. Hasil dari hasrat mereka ini,mereka telah menubuhkan `Universiti Islam Malaysia` yang bertapak di Cyber Jaya, Selangor. Sebagaimana telah disebutkan, universiti ini hanya mengambil pelajar secara terhad, iaitu pelajar pada peringkat sarjana dan Ph. D di dalam bidang-bidang yang releven dengan hasrat dan cita-cita universiti berkenaan. Universiti ini mempunyai kawasan kampusnya yang tersendiri di Cyber Jaya Selangor.

Walaubagaima falsafah, dasar dan pendekatan universiti ini, masih tidak jelas, sekurang-kurangnya bagi orang awam. Kegiatannya juga tidak menonjol.
Dengan tiga buah universiti yang menjenamakan diri dengan Islam sudah cukup wadah bagi universiti-universiti berkenaan memperjuangkan ilmu dari perspektif Islam. Kita menunggu hasil yang jelas yang membedakan universiti, perjuangan, pendekatan bahkan keistimewaan dan kejayaan mereka berbanding dengan universiri-universiti yang tidak menjenamakan mereka dengan Islam.
Sekian.

June 4, 2020

BIDANG-BIDANG KEILMUAN PENTING


BIDANG-BIDANG KEILMUAN PENTING
(Fikrah Bangi:  578),
BBB:   12 Syawal 1441H. = 04 Jun 2020M. (Khamis).
Selain daripada lima bidang penting yang biasa ditawarkan sebagai pengajian di universiti, terdapat banyak lagi bidang pengajian di universiti antaranya ialah:
1)    Bidang Perubatan
Bidang yang popular yang ingin dimasuki oleh pelajar-pelajar di dalam bidang bio-science, tetapi memerlukan kelulusan terbaik dan tidak mudah untuk dimasuki pelajar yang sederhana pencapaian di dalam bidang akademik. Setakat ini tiada universiti perubatan khas. Bidang perubatan menjadi salah satu fakulti di dalam sebuah universiti yang mengandungi berbagai-bagai fakulti. Setakat ini universiti terawal dan  terkenal di negara ini menawarkan pengajian perubatan seperti Universiti Malaya, Universiti Kebangsaan Malaydia, Universiti Sains Malaysia dan Universiti Putera Malaysia. Beberapa universiti yang lebih baharu turut menawarkan pengajian perubatan. Jumlah pengajian perubatan di negara ini sudah mencukupi sehingga graduan  perubatan, termasuk lulusan dari luar negara kini sukar mendapat jawatan.
2)    Bidang Teknikal
Terdapat dua buah universiti yang membawa nama teknik. Sebuah daripadanya yang agak lebih awal, iaitu Universiti Teknologi Malaysia dan sebuah lagi ialah Teknikal Universiti Melaka.. Tumpuan pengajian adalah bidang sains seperti engineering dan yang bersifat teknik.. Bidang seperti ini terdapat juga di universiti-universiti yang tidak membawa nama teknik sebagai fakulti.
3)    Bidang  Komunikasi dan Multi Media
Bidang yang popular pada masa kini, khususnya bagi bidang IT. Bidang ini merapatkan hubungan antara manusia. Pengurusan moden banyak disumbang olehn IT. Termasuk di bawah komunikasi ialah kewartawanan. Setakat ini terdapat hanya sebuah universiti yang membawa nama – Universiti Multi Media. Namun universiti ini tidak menonjol di dalam bidang multi  Medioa. Bidamhg ini ditawarkan juga oleh universiti-universit iyang tidak membawa nama IT dan Multi Media.
4)    Bidang Perundangan
Tiada universiti khas bagi perndangan, tapi ditawarkan oleh universiti seperti Universiti Malaya dan  Universiti Kebangsaan Malaysia, termasuk ditawarkan oleh universiti lebih baharu seperti Universiti Islam Antarabangsa dan UITM.
5)   Bidang Pertahanan
Adalah berkait dengan ketenteraan dan pertahanan negara. Setakat ini sudah diwujudkan universiti Pertahanan Negara. Universiti ini agak muda. Wajar dimasukkan ke bawahnya bidang keselamatan, iaitu kepo;isian dan pertahanan awam.

Sekian.

June 3, 2020

FAKTOR MEMAJUKAN WARGA DAN NEGARA


FAKTOR MEMAJUKAN WARGA DAN NEGARA
(Fikrah Bangi::  577),
BBB:   11 Syawal 1441H. = 03 Jun 2020M. (Rabu).

Universiti adalah agent bagi kemajuan individu – warga negara dan bangsa. Universiti bukan saja dilihat sebagai institusi yang memperkembangkan ilmu demi ilmu, tetapi juga dilihat dari segi praktikal, bahawa dengan ilmu dapat memajukan individu sebagai warga negara dan juga negara. Lamtaran itu semua bidang yang dapat memajukan individu sebagai warga negara dan negara hendaklah dikaji dan diterokai oleh universiti bagi kepentingan masyarakat dan negara. Dalam kata lain universiti adalah agent bagi memajukan individu, masyarakat dan negara. Terlalu banyak bidang yang seharusnya diteroka dan disediakan bagi  invividu, masyarakat dan negara maju. Di bawah disentuh bidang-bidang utama:
1)    Pendidikan
Warga negara atau rakyat adalah faktor penting di dalam memajukan negara, sebab itu negara atau pemerintah hendaklah mewujudkan pendidikan terbaik bagi warga negaranya dari peringkat pra-sekolah, persekolahan, kolej, pra-universiti dan universiti dan berbagai peluang pelajaran bagi warga negara. Semakin masyarakat berpelajaran makin maju masyarakat. Berbagai bidang pelajaran perlu disediakan. Antaranya:
2.  Ekonomi
Faktor penting di dalam memajukan masyarakat dan negara, bahkan hingga kepada peringkat antarabangsa. Bidang ini banyak disedia dan diteroka oleh universiti dan merupakan pilihan popular bagi pelajar. Termasuk di bawah ekonomi ialah perdagangan,  kewangan dan sistem-sistem yang berhubungan dengannya.
3. Pertanian dan Perladangan
Dua bidang yang amat penting sebagai sumber makanan dan penghasilan. Dalam keadaan gawat seperti  wabak Covid-19, negara tidak  dapat bergantung pada luar, maka berdikari dari segi pertanian dan perladangan amat penting.
Pertanian termasuklah penggunaan tanah bagi menghasilkan padi, buah-buahan dan sayur-sayuran. Termasuk di bawah bidang pertanian ialah perikanan baik di laut sungai dan kolam daratan
Manakala bidang perladangan ialah menghasilkan  seperti kelapa sawit, getah, kayu-kayan dan berbagai tumbuhan yang menghasilkan pendapatam.
4 )  Pentadbiran
Perjalanan negara, pemerintahan, mentadbir organisasi, pejabat, institusi dan berbagai  urusan perniagaan memerlukan pentadbiran yang baik, maka kemahiran pentadbiran seharusnya ditawarkan oleh universiti
5. Pelamcongan
Sektor pelancongan menjadi sektor yang penting bagi penghasilan negara. Sebab itu segala perkara yang berhubung dengan pelancongan  wajar disediakan oleh  universiti. Ini termasuk mempromosikan  dari segi pemuliharaan alam semula jadi, warisan, budaya, seni, ciri masyarakat, berbagai kemudahan disediakan bagi pelancong dalam negara dan luar negara.
Bersambung ...
Sekian.

June 2, 2020

PENGAJIAN TINGGI DI MALAYSIA: PERBINCANGAN


 PENGAJIAN  TINGGI DI MALAYSIA:  PERBINCANGAN
(Fikrah Bangi:  576),
BBB:   10 Syawal 1441H. = 02 Jun 2020M. (Selasa).

Dapatlah dikatakan bahawa perkembangan pengajian tinggi di Malaysia dari segi jumlahnya adalah memberangsangkan. Pertumbuhan pengajian tinggi yang dikenali dengan universiti adalah berlaku selepas 1970an. Dalam tempoh setengah  abad, terdapat sejumlah  yang agak banyak di negara ini, iaitu sekitar  40 buah pengajian tinggi. Separuh daripadanya dikenali sebagai Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) dan separuh lagi dikenali sebagai Institusi  Pengajian Tinggi  Swasta  (IPTS).

Banyak perkara yang dapat diperbincangkan mengenai pengajian tinggi di negara kita ini. IPT adalah institusi yamg amat dipandang tinggi, kerana ianya membawa obor ilmu.. Dengan ilmu membuka minda dan jiwa masyarakat dan meningkatkan darjat kedudukan individu.  Dengan ilmu  yang mempunyai bidang  dan cawangan memajukan negara di dalam berbagai bidang.  Bagi sesebuah negara yang merdeka dan ingin maju, maka mendirikan pengajian tinggi, khususnya universiti sebagai keperluan dan kemestian.

Mendirikan sebuah universiti, bukan sekadar mewujudkan kampus dan binaan dan diadakan tenaga pengajar dan pelajar  bagi memenuhi ianya sebagai konsep sebuah institusi pengajian, tetapi perlu ada perancangan , ada  visi dan misi serta matlamat yang mau dicapai. Demikianlah dengan sejumlah pengajian tinggi di negara kita ini baik yang bersifat IPTA dan IPTS semuanya harus lahir dalam acuan dan kerangka yang secara sedar sejak dari awal, semuanya berada di dalam rangka dan acuan yang seharusnya diikuti dan dipatuhi oleh pengajian-pengajian yang berkenaan.

Sebagaimana telah dibincangkan kelahiran universiti-universiti di negara ini, bukan dari perancangan dan perkembangan yang diatur rapi sejak awal, tetapi lebih merupakan desakan dan  anjuran kelompok-kelompok intelektual dan aktivis dan atas desakan  serta cadangan ini diterima dan mewujudkan sekelompok universit, kecuali IPTS lebih bersifat komersil. Kita tidak menentang, sebaliknya menyokong kewujudan IPT di negara ini, yang jumlahnya adalah merupakan kewajaran, tetap[i persoalan banyak dapat ditimbulkanm dengan  peranan universiti sejak setengah abad tradisi keuniversitian ini wujud di negara kita ini.

Al-Hamdulillah Penulis yang sudah lanjut usia dan berkesempatan dengan zaman sebelum merdeka, selepas merdeka dan menyaksikan sama, bahkan terlibat sama di dalam perkembangan IPTA dan turut menyaksikan pertumbuhan IPTS di negara ini.

Untuk makluman pada tahun 1960an hingga ke tahun 1970an pengajian tinggi pada masa itu amat dipandang tinggi. Tenaga-tenaga pengajarnya amat dipandang tinggi dan keluaran-keluarannya dianggap  para intelektual yang dihormati dan sukar dicapai dengan taraf kemampuan yang dicapai mereka. Mereka sebenarnya berkedudukan penting di dalam pentadbiran negara dan di dalam masyarakat.
Apakah universiti pada masa itu memang bermutu dan graduan juga bermutu dan bagaimana dengan pengajian tinggi kini dan lulusan-lulusan yang terhasil ?
Apakah pengajian-pengajian tinggi kini menepati dengan kehendak negara dan masyarakat ?

Sekian.