January 28, 2015

Abu Sufyan Bin Al-Harith Menerima Islam Di Penghujung Usia


BBB, 06 Rabiul Akhir 1436 = 27 Januari 2015 (Selasa):


Menyebut Abu Sufyan, mungkin ada kekeliruan tanggapan – Ada dua Abu Sufyan  satunya ialah Abu Sufyan bin Al-Harith bin Abdul Muttalib bin Hashim sepupu Nabi dan saudara susuan Nabi (menyusu dengan Halimah al-Sa`diah). Tokoh ini dimaksudkan di dalam pembicaraan, manakala seorang lagi ialah Abu Sufyan bin Al-Harb yang isterinya Hindun binti Qutaibah yang membedah dada Sayyiduna Hamzah di dalam peperangan Uhud. Abu Sufyan bin Al-Harb sebagai musuh Islam turut dikecam oleh Hassan bin Thabit, tetapi tidak dibicarakan di sini.
Sejak diutuskan Rasulullah s.a.w. Abu Sufyan yang mengepalai kaum Quraisy termasuk golongan yang menentang Islam, bahkan mengepalai penentangan dan memimpin peperangan-peperangan. Dia juga menggubah syair-syair bagi memburukkan Nabi s.a.w. Menjelang pembukaan Makkah Abu Sufyan mengambil keputusan dengan ditemani puteranya Ja`afar menemui Nabi  yang tiba di Abwa` dengan jumlah tentera yang besar dan mengumumkan tentang keislamannya. Penerimaan Islam Abu Sufyan diterima Nabi s.a.w. Selepas Islamnya Abu Sufyan bi Al-Harith bersama anaknya Ja`afar berkesempatan menyertai di dalam peperangan Hunain. Meskipum hasratnya mau syahid di medan perang tidak kesampaian, tetapi ia kembali kepada Allah dengan jiwa tenteram lantaran berkesempatan menerima Islam, walaupun sudah pada peringkat di penghujungan usia.
(Khalid Muhammad Khalid, Sejarah 133 Wira Terbilang Di Zaman Rasulullah s.a.w.,  (Terjemahan Abu Mazaya al-Hafiz), Al-Hidayah Publications, Batu Caves, Selangor, 2009: 391-394).
Hassan bin Thabit memuji Rasulullah s.a.w. dan mengecam sikap Abu Sufyan bin al-Harith kerana sikapnya yang mengecam Nabi sebelum Abu Sufyan menerima Islam katanya:
Tanpa Khayalan
...
Sama ada mereka menghalang kita menunaikan `Umrah
Adalah Pembukaan Makkah pembuka halangan
Kalau tidak kita bersabar di atas ujian masa
Allah memuliakan sesiapa yang dikehendak
Jibril Aminullah bersama kita
Dan Ruhullah tiada baginya bandingan
Berfirman Allah yang menghantar Utusan
Bercakap benar sanggup menghadap akibat
Kusaksi dengannya bangkitlah membenarkannya
Katamu: Jangan bangun, kami tidak mau
Allah memberi mudah dengan bantuan tentera
Mereka adalah Ansar meluaskan pertolongan
Setiap masa sentiasa siap sedia
Sama ada dicerca, diserang atau dipersenda
Kami jawab dengan puisi di atas sendaan
Kami menyerang ketika kecamuk pergelutan
Tidakkah kami sampaikan wahai Abu Sufyan
Engkau penakut lebih bersifat angan-angan
Dengan pedang kami, kami tinggalkan kepada penjaga
Abdul  al-Dar dipertuankan oleh pengikut-pengikut
Engkau persenda Muhammad, aku menjawab dengannya
Di sisi Allah jua dari segi balasan
Adakah engkau persendanya tidakkah cukup dengan ejekan
Kejahatan kamu ganjaran bagi kami kebaikan
Engkau menghina yang berkat, berkebajikan dan hanif
Aminullah yang bukti amanahnya ternyata
Siapa yang mencela Rasulullah daripada kamu
Memuji dan menolongnya bagi kami berbeza
Sesungguhnya demi ibu dan bapa kami maruah
Pertahan kehormatan Muhammad menunai janji.
(Diwan Hassan bin Thabit, 1412/1992: 15-18).
Hassan juga mencela:
Celaan Kepadamu (Sufyan Bin Al-Harith)
Bahawa tinggi binaan dan  panjang pinggiran
Melangkaui peralatan bangunan hingga ke tiang
Kecelaan bagi Datuk perempuanmu Samra` apa yang tinggal
Juga bagi ibumu Sumyah hingga ke hujung abad !
(Diwan Hassan bin Thabit, 1412/1992: 87).
Sebagai turunan Bani Hashim Abu Sufyan dikecam dengan membangkitkan kekejian-kekejian. Antaranya dijawab oleh Abu Sufyan:
Dibalas Allah keturunan Bani Makhzum dengan kata-kata
Enggan untuk mengecam yang tua dan turunan
Kehalusan akhlak dan fikiran tepat
Keuzuran dan tidak patut ada penyelewengan.
(Diwan Hassan bin Thabit, 1412/1992: 149-150).
Hassan juga mengecam Abu Sufyan dan diminta tidak bermegah dengan turunan yang sebenarnya tidak memberi erti, kecuali dengan keadaan sebenarnya, katanya:
Duduklah menurut Tahap Kedudukan Umur
Bukanlah engkau dari turunan begitu mulia
Tidak Abdul Shams dan tidak juga Naufal
Tidak juga bapa engkau dari turunan utama
Duduk menurut taraf kiraan biasa.
(Diwan Hassan bin Thabit, 1412/1992: 331).
Abu Sufyan diperli dengan keturunannya, walaupun dari keturunan Quraisy, tetapi ada kekurangan, sebab itu kata Hassan:
Jangan bermegah dengan kaum yang engkau bukan dari mereka
Dan tidak engkau dari Bani Hisham yang dicela.
(Diwan Hassan bin Thabit, 1412/1992: 349).
Jelas memperlihatkan bahawa, walaupun penyair sudah berada di dalam zaman Islam, tetapi ciri-ciri puisi zaman Jahiliyyah berterusan, bahkan pembahagian dan ciri tema masih kepada madah,  cerca, sindiran, kecaman dan sendaan.

Sekian.

January 27, 2015

Pembelaan Hassan Bin Thabit Terhadap `Uthman Bin `Affan Yang Terbunuh Secara Tragis


BBB, 05 Rabiul Akhir 1436 = 26 Januari 2015 (Isnin):
Dari segi peristiwa yang penting berlaku di dalam perkembangan Islam pada peringkat permulaan sezaman dengan Hassan bin Thabit, ialah peperangan Badar (Ramadhan tahun ke 2H.) yang begitu penting bagi perkembangan Islam di Madinah dan juga peperangan Uhud (Syawal tahun ke 3H.) yang menggugat dan menjadi pengajaran umat. Dari segi tokoh yang banyak disentuh dan menjadi tema kepuisian Hassan bin Thabit ialah `Uthman bin `Affan r.a. (579-656M.).


`Uthman dilantik menjadi khalifah yang ketiga selepas kematian Khalifah Umar bin al-Khattab. Khalifah `Uthman bin `Affan adalah Khalifah al-Rashidin yang lama memerintah (23 – 35H.). `Uthman dilihat begitu berlembut dan tidak tegas di dalam pemerintahan dan dilihat mementingkan kaum keluarganya. Misalnya terpengaruh dengan Abdullah ibn Said,, Marwan bin Al-Hakam, Mu`awiyah bin Abi Sufyan dan `Amr ibn al-`As yang mempunyai kaitan kerabat dari kalangan Bani Umayyah, sedangkan tokoh-tokoh sahabat penting seperti Ali bin Abi Talib, Talhah, Zubair, Sa`ad bin Abi Waqqas, Abdullah ibn Umar semacam dikesampingkan dan kurang ditanya fikiran dan tidak berunding. Beberapa sahabat yang senior seperti Abu Musa al-Ashari diberhentikan dari jawatan, begitu juga dengan Sa`ad bin Abi Waqqas. Dikatakan ia begitu boros dan memperkayakan turunan. Sifat Asabiyyah dan pentingkan kaum ini menyebabkan berlaku kemarahan sehingga orang dari Basrah mau menurunkan `Uthman dan mau menggantikannya dengna Talhah. Orang dari Kufah mau menggantikannya dengan Zubair dan orang dari Mesir mau menggantikannya dengan Ali. Tapi yang mau diangkat itu semuanya menolak. Tuntutan juga dibuat terhadap `Uthman supaya menggantikan govenor Mesir Abdullah bin Abi Sarah digantikan dengan Muhammad bin Abu Bakar. Tuntutan diterima dan semasa Muhammad bin Abu Bakar diiring oleh pengikut-pengikutnya ke Mesir, pasukan ini bertembung dengan satu perutusan membawa surat ke Mesir yang meminta apabila sampai  Muhammad bin Abu Bakar, dia hendaklah dibunuh. Surat berkenaan dirampas dan rombongan yang dalam perjalanan ke Mesir itu berpatah balik ke Madinah dan surat itu didedahkan kepada Ali, Talhah, Zubair dan Saad. Orang ramai mnyedari perkara tersebut dan gempar. Akibatnya rumah `Uthman dikepung. Meskipun `Uthman bersumpah tidak menulis surat dan copnya pada surat itu diambil di luar pengetahuannya, tapi kemarahan orang ramai yang membuak-buak itu tidak dapat dihalang, akibatnya rumah beliau diserbu dan beliau terbunuh semasa membaca Al-Qur`an. `Uthman dianggap mangsa kelembutan, tidak tegas dan memberi kedudukan kepada kaum kerabat dan turunan Bani Umayyahnya.
(Hamka, Sejarah Umat Islam, Pustaka Antara, Kuala Lumpur, 1965: 142-149). Juga, Abdul Latip Talib. Khalifah-Khalifah Yang Benar, PTS Litera Utama Sdn. Bhd., Batu Caves, Selangor, 2010: 442-593).     
Mengenai peristiwa ini Hassan bin Thabit melahirkan sikap simpatinya terhadap `Uthman  bahkan mengecam pembunuhan dan meratapinya.
Wahai Manusia
Jika rumah Ibn Arwa sunyi kosong
Kini pintunya jatuh runtuh terbakar
Bertembung pencari kebenaran hajat
Kepadanya berkumpul berbagai lelaki
Wahai manusia lahir watak diri kamu
Tidak sama yang benar di sisi Allah dan dusta
Melainkan yang patuh perintah Allah kau ketahui
Merompak di gua secara rompakan di belakang
Padanya yang dikasih pahlawan perang kedepan
Ternyata di wajahnya  kemarahan.
(Catatan: Rumah Ibn Arwa ialah rumah ibu `Uthman).
(Diwan Hassan bin Thabit, 2012/1992: 30-31).
Berhunung dengan pembunuhan `Uthman kata Hassan:
Kamu Bunuh Orang Berkedudukan
Kamu tidak berdendam dengan pakaiannya
Tidak juga dengan kehambaan, emas harta
Kamu bunuh tempatnya perlu pengganti
Perjalanan berterusan tapi api menghanguskan
Segolongan binasa dari sengkita
Segolongan tak kisah begitu berlalu
Kau bunuh seorang jelas berkedudukan
Nyata di atas Sunnah dan nasab mulia jelas.
(Diwan Hassan bin Thabit, 1412/1992: 31-32).
Beberapa puisinya lagi mengatakan pembunuhan adalah kekejian terhadap pertunjuk dari seorang salih, bahkan Hassan menyifatkan pembunuhan adalah dilakukan terhadap wali Allah
Kamu membunuh wali Allah di ruang rumahnya
Kamu datang dengan kerja terkutuk jauh dari pertunjuk.
(Diwan Hassan bin Thabit, 1412/1992: 105-106).
Hassan juga mengecam para ahli al-Ansar yang dia sifatkan mereka tidak berpegang pada wasiat Rasulullah sedangkan Sayyiduna `Uthman dikasihi juga sebagai menantu bagi dua anak Baginda Rasulullah s.a.w.


(Diwan Hassan bin Thabit, 1412/1992: 170-172).
Rasa tidak puas hati dan keciwa Hassan dicurahkan pertanyaan kepada Zaid bin Thabit al-Ansar dan Ketua Bani al-Najjar (Diwan Hassan bin Thabit, 1412/1992: 193-194). Dia juga menentang sikap memberontak terhadap `Uthman dengan judul:
Wahai Yang Memberontak Terhadap `Uthman:
Akan terus terngiang-ngiang kecaman di kediaman-kediaman
Allah Akbar ! Ingatlah yang memberontak terhadap `Uthman !
(Diwan Hassan bin Thabit, 1412/1992: 404-406).
Dan kekesalan Hassan dapat dihayati dari puisinya:
Wahai Laki-Laki
Wahai laki-laki yang mengalir air mata tergugah peristiwa
Aku hairan bagi yang menangisi tanpa rasa
Aku lihat Aminullah digugahgugat
`Uthman jadi gadaian hingga dirinya dikafan
Wahai kaum pembunuh - seteru Allah berkeadaan
Membunuh Imam yang amanah, muslim cerdas
Mereka tidak membunuh atas dosa dilakukan
Melainkan dari dusta cakap yang dia tak laku
Apabila ku mengenanginya mengalir empat jalan
Airmata mengalir di atas dua pipi berguguran.
(Diwan Hassan bin Thabit, 1412/1992: 406-407).
Demikian simpati Hassan bin Thabit terhadap `Uthman bin `Affan. Dia yakin `Uthman tidak menulis surat dan mengarah pembunuhan terhadap Muhammad Abu Bakar. Ada pihak yang tidak amanah mengambil kesempatan mencuri cop mohornya menyebabkan membawa fitnah dan `Uthman sendiri menjadi mangsa pembunuhan secara tragis.

Sekian.

January 26, 2015

Uhud Pengajaran Pahit Kepada Tentera Islam: Puisi Hassan Bin Thabit Mengenai Uhud


BBB, 04 Rabiul Akhir 1436 = 25 Januari 2015 (Ahad):


Strategi menyekat jalan dagang kafilah peniaga-peniaga Quraisy ke Syam berjaya. Ini menggusarkan pimpinan Quraisy yang diketuai Abu Sufyan. Mereka mencari jalan alternatif, iaitu menyimpang dari Madinah dan melalui jalan lencongan melalui Iraq baru ke Syam. Jalan ini begitu jauh, tetapi terpaksa ditempuh. Walau bagaimana jaln ini juga tidak selamat, kerana mereka tidak terlepas dari intipan pengintip-pengintip Islam dan mereka kalah dan kerugian barang-barang dagangan dalam peristiwa `Sariah`. Oleh kerana bagi kaum Quraisy dan pedagang Makkah, tidak ada cara lain bagi keselamatan perdagangan mereka kecuali menyerang Madinah, tindakan setahun selepas peperangan Badar (Syawal tahun ketiga Hijrah).
Mereka keluar dengan 3,000 tentera. Rasulullah pada peringkat permulaan mau membuat pertahanan dari dalam kota Madinah, tetapi antara sahabat mau pertahan dari luar kota Madinah. Mereka keluar ke tempat yang bernama Uhud dengan sejumlah 1,000 tentera mengambil kedudukan menghadap ke Madinah dan berbelakangkan Bukit Uhud. 300 munafik yang diketuai Abdullah bin Ubay menarik diri dari berperang. Rasulullah menempatkan 50 orang pasukan pemanah di atas puncak Bukit Uhud diketuai Abdullah bin Jubair dan memberi ingatan, jangan meninggalkan puncak bukit sehingga peperangan benar-benar berakhir. Dalam peperangan yang hampir dimenangi pihak tentera Islam itu, bertukar menjadi sebaliknya apabila tentera memanah meninggalkan posisi mereka dan turun untuk sama mendapat harta rampasan. Tempat strategik diambil oleh tentera musuh. Ini menyebabkan tentera Islam mengalami kerugian jiwa yang besar iaitu seramai 70 orang syahid, termasuklah Sayyiduna Hamzah yang dadanya dibedah oleh Hindun binti Utbah isteri Abu Sufyan, manakala kerugian pada pihak musuh 22 orang.
(Zulkifli Mohd Yusoff dan Noor Naemah Abd. Rahman, Biografi Muhammad bin Abdullah, PTS Islamika Sdn. Bhd., Batu Caves, Selangor, 2011: 148-193).
Peperangan Uhud ini menjadi tema perpuisian bagi Hassan bin Thabit, bahkan dari segi tema perang  Perang Uhud ini menjadi tema paling banyak diungkapkan oleh Hassan bin Thabit, iaitu tak kurang dari 10 judul puisi  Antaranya berjudul:
Panah Berbisa
Gambaran mata panah seolah-olah
Dari busar hinggap mudah bergetar
Mengejutkan mereka berjaga
Membakar dari api menyala.
(Diwan Hassan bin Thabit 1412/1992: 32)                                                                                          
Berhubung dengan Perang Uhud ini diungkap secara panjang oleh Hassan dengan judul puisinya:
Mereka Itu Kaumku
...
Di hadapan Rasulullah mereka turut patuh
Pertolongan  dari Tuhan mendapat shafaat Junjungan
Yang kufur itu terasing terpenjara
Tidak sama hamba yang derhaka dan setia.
Dengan iman mereka yang putih mendapat lindungan
Tidak dapat tidak dia mendapat pembelaan
(Dewan Hassan bin Thabit, 1412/1992: 243).
Dalam peperangan Uhud terdapat maklumat pembawa bendera yang bertukar ganti lantaran pembawanya terkorban seorang demi seorang:
Sembilan Pembawa Bendera
...
Sembilan pembawa bendera berkitar
Menjaga dari kena tujahan panah
Terarah secara awas oleh semua
Agar tidak terpanah mengalir darah
Berdiri dengan bendera lambang mulia
...
(Diwan Hassan bin Thabit, 1412/1992: 366).
Hassan juga mencatat penyair yang memusuhi Islam, iaitu Abdullah a-Zuba`ri secara catatan dan jawaban:
Hassan Dan Ibn Al-Zubari
Wahai gagak  (Ibn al-Zuba`ri) dengarkan kataku
Engkau bercakap perkara yang sudah dibuat
Sesungguhnya kebaikan dan kejahatan berterusan
Tiap satu mewakili wajah pelakunya
Pemberian pelbagai di kalangan mereka
Antara yang miskin dan kaya
Tiap kehidupan susah senang hilang
Anak-anak zaman merentas laluan.
...
Betapa terbunuh kalangan mulia dan ketua
Tinggi sanjungan mereka adalah pahlawan
Menegak keunggulan dan kebenaran
Tanpa bimbang di mana terarahnya panah
Mereka bertanya penjaga sumber air
Kering  dahaga dalam perang menyala.
(Diwan Hassan bin Thabit, 1412/1992: 283-284).
Demikian antara ungkapan Hassan bin Thabit tentang peristiwa Perang Uhud yang getir dan banyak memberi pengajaran kepada umat sepanjang zaman.

Sekian.

January 25, 2015

Perang Badar Peristiwa Penting Selepas Hijrah: Tanggapan Hassan Bin Thabit


BBB, 03 Rabiul Akhir 1436 = 24 Januari 2015 (Sabtu):
Perang Badar adalah peristiwa penting selepas Hijrah dalam mengukuhkan Islam dan Negara Madinah. Perang Badar berlaku pada bulan Ramadhan pada tahun ke 2 Hijrah. Peperangan berlaku merupakan strategi bagi melemahkan ekonomi kaum Quraisy di Makkah, iaitu selepas umat Islam makin kuat dan mengambil pendekatan menyekat jalan dagang bagi pedagang-pedagang Quraisy yang kembali dari Sham. Kafilah dagang Quraisy terdiri dari 1,000 orang lelaki yang dipimpin oleh Abu Sufyan  sedangkan pasukan tentera Islam terdiri dari 313 orang yang dipimpin oleh Rasulullah s.a.w. yang akhirnya perang dimenangi oleh tentera Islam dengan menawan 70 orang daripada mereka. Kemenangan ini menambah keyakinan orang Islam dan menggerunkan musuh yang bagi mereka di luar dugaan bagi orang Islam mencapai kemenangan.


(Zulkifli Mohd Yusoff & Noor Naemah Abd. Rahman, Biografi Muhammad bin Abdullah, PTS. Islamika Sdn. Bhd. Batu Caves, Selangor, 2011: 149-166). Juga, Johari Yaman, Mengenali Rasulullah s.a.w., Nadi Minda Resources, Rawang, Selangor, 2009: 267-293).
Tema dan persoalan berhubung dengan Perang Badar menjadi tema utama dan penting bagi Hassan bin Thabit. Sekurang-kurangnya ada 6 buah puisi Hassan yang menyentuh Perang Badar. Antaranya;
Meletak Senjata Dan Lari
Berjaya Hakim pada gerak Perang Badar
Secepat mahar Muhri dari anak A`waj
Dia letak senjata dan lari
Seperti Harzi berterusan pergi.
Hassan menggambarkan kemenangan pasukan Islam, manakala yang kalah dan ada kesempatan melarikan diri.
(Diwan Hassan bin Thabit, 1412/1992: 74-75).
Begitu juga diceritakan keterlibatan Banu Asad bersama pasukan Islam di dalam peperangan dan ketokohan pemimpin mereka.
(Dewan Hassan bin Thabit. 1412/1992: 80).
Kata Hassan mengungkapkan tentang Hari Perang Badar:
Kita Perang Dengan Ketua Pimpinan
Semoga datang mereka dari Makkah
Memusuhi kita kuffar di saat susah
Kita perang dengan Pemuka Kaum ketika mereka bergerak
Mereka tidak kembali kecuali yang di luar sedar
Kata kami Abu Jahal dan `Utbah sebelumnya
Dan Shaibah yang lemah tenaga dan tangan.
(Hassan Bin Thabit. 1412/1992: 175).
Dan dia berkata di dalam puisi:
Teringat Masa Lalu
Ingatlah wahai kaum tidakkah kamu beramai mempertahan ?
Tidakkah apa yang berlalu kehidupan baik kembali balik ?
Teringatku masa berlalu, satu sama lain berseteru
Anak-anak perempuan Al-Hasha` berhamburan airmata ku
...
Mereka bersetia bersama Rasul pada peperangan Badar
Di atas mereka bayang kemahuan pedang-pedang berkilauan
Dia menyeru dan semua setuju dengan kebenaran
Semua patuh segala suruhan dan mendengar arahan
Mereka tidak menyimpang dari putusan jamaah
Tidak berlengah masa melainkan bangkit menentang
Kerana mereka mengharap darinya shafaah
Sesungguhnya dia dari kalangan Nabi yang memberi shafaah.
(Diwan Hassan bin Thabit,1412/1992: 237-238).
Bagi meningkatkan semangat Hassan mengimbau peperangan silam yang menyentuh perasaan dan membangkitkan semangat di medan perang.
Dengan sebuah puisi pendek dengan satu bait, Hassan mencatat:
Hari Badar


Pada hari Badar kami menemui mereka menyampaikan bantuan
Sama membantu kemenangan tentera malaikat Mikail dan Jibrail
(Diwan Hassan bin Thabit. 1412/1992: 329).
Sebagai pernyataan kegembiraan Hassan mencatat berikut dari kemenangan berlakunya pengislaman tokoh-tpkoh antaranya Al-Harith bin Hisham yng lari dari saudaranya Abu Jahal bin Hisham dan menganut agama Islam. Ini digambarkan dalam rangkap-rangkap puisi syair yang agak panjang antaranya:
Engkau dusta memaklumkan kata
Sesungguhnya berjaya Al-Harith bin Hisham
Meningglkan yang dikasih berjuang tanpa mereka
Dengan larian ketangkasan kuda perang
...
Anak-anak bapa dan keluarga dalam pergulatan
Pertolongan Allah berkat mereka menganut Islam
Tanpa pertolongan Allah necaya menjadi mangsa
Makanan binatang buas cengkaman kuku berbisa
...
(Diwan Hassan bin Thabit, 1412/1992: 344-348).
Demikian catatan Hassan bin Thabit tentang peperangan Badar yang mencerminkan semangat dan kesetiaannya terhadap Rasulullah dan pegangan keislamannya.

Sekian.

January 24, 2015

Pentingnya Diwan Hassan Bin Thabit Al-Ansari: Kandungan


BBB, 02 Rabiul Akhir 1436 = 23 Januari 2015 (Jumaat):


Meneliti lebih detail dan mendalam Penulis makin menyedari bahawa pentingnya Diwan Hassan bin Thabit. Sebagaimana telah disebut inilah buku puisi yang paling lengkap dan sempurna hasil dari zaman Al-Mukhadramun (dua zaman – Jahiliyyah dan Islam). Apa yang terkandung di dalam buku puisi ini lebih banyak gambaran pada zaman permulaan Islam, bahkan boleh dikatakan zaman transisi antara Jahiliyyah dan Islam. Sungguhpun ada beberapa penyair dua zaman menghasilkan puisi masing-masing, tetapi tidak selengkap, dan lebih banyak zaman Jahiliyyah berbanding dengan apa yang dihasilkan oleh Hassan, banyak tema dan isu pada zaman permulaan Islam.
Tanpa melihat kepada nilai perpuisian, maka Diwan Hassan bin Thabit sebenarnya merupakan maklumat sejarah Jahiliiyyah, Islam, tokoh, nilai, budaya dan masyarakat pra-dan zaman permulaan Islam. Ia merupakan tambahan maklumat dari sumber utama iaitu Al-Qur`an, Al-Hadith, sejarah (sirah) dan berbagai-bagai maklumat yang lain. Cuma barangkali, kerana Diwan di dalam bahasa Arab yang setengah bahasanya bersifat arkaik sukar difahami, lagi pula ia adalah di dalam bentuk puisi. Selain daripada itu mungkin ada sifat bias penyair di dalam menanggapi sesuatu peristiwa dan tema. Namun dapat diperiksa dan dibandingkan untuk mencari kesahihan dengan sumber-sumber yang lain. Pokoknya ia membantu di dalam membekalkan maklumat sejarah masyarakat umat, terutama Arab menjelang dan zaman Islam.
Kandungan Diwan Hassan bin Thabit ialah cerminan dan gambaran masa, nilai, budaya, pegangan dan sudut pandangan Hassan bin Thabit pada zaman yang dilaluinya. Hassan dilahirkan lapan tahun sebelum kelahiran Rasulullah s.a.w. dan berkesempatan zaman awal kerajaan Umawiyyah (Hassan m. 54H/674M.)
Buku Diwan Hassan bin Thabit tidak bertujuan memaparkan kronologi sejarah, sebaliknya pembahagian kandungan lebih patuh pada pembahagian puisi berdasarkan huruf pada akhir tiap-tiap bait. Sebab itu bab-babnya berdasarkan seturut huruf hija`iyyah, misalnya `Qafiyah al-Hamzah, Qafiyah Al-Ba`, Qafiyah Al-Ta` dan seterusnya, manakala panjang pendek sesuatu baris, tidak berdasarkan suku kata seperti di dalam pantun Melayu seumpamanya, tetapi berdasarkan ukuran wazan dan kombinasi wazan-wazan yang diberi nama seperti Al-Wafir, Al-Kamil, Al-Tawil, Al-Ramli, Al-Basit, Al-Madid, Al-Mutaqarib, Al-Rajzu, Al-Munsarih, Al-Khafif dan seumpamanya. Kaedah perpuisian ini memerlukan kemahiran ilmu saraf dan juga nahu.
Buku Diwan Hassan Bin Thabit Al-Ansari yang dikaji oleh Dr. Yusof `Iid dan diterbitkan oleh Dar al-Jayl pada 1412H./1992M. di Beirut ini setebal 429 hlm. Dan 443hlm jika dicampur dengan indeks kandungan. Dari segi kandungan, sungguhpun Hassan dikenali sebagai Penyair Nabi, tetapi kandungannya tidaklah seluruhnya fokus kepada Nabi Muhammad s.a.w., tetapi melibatkan juga tokoh-tokoh dari kalangan sahabat yang mendokong dakwah Nabi Muhammad s.a.w, juga seteru-seteru dan musuh-musuh Islam, tokoh-tokoh dan individu-individu menjadi bahagian dari lingkungan hidup Hassan dari peringkat atas hingga ke peringkat bawah, peristiwa-peristiwa sejarah penting seperti Hijrah, peperangan Badar, Uhud, Mu`tah dan sebagainya.
Dari segi kandungan.
Di dalam 429 halaman buku, maka adalah didapati terisi dengan 246  judul puisi.
Tema yang paling banyak ialah yang berhubung dengan Rasulullah s.a.w. Iaitu peristiwa-peristiwa yang secara langsung dilibati atau disaksi oleh Hassan bin Thabit tentang Rasulullah s.a.w. atau pujian dan sanjungan terhadap baginda berhubung dengan berbagai-bagai persoalan. Tema yang berhubung dengan nabi terkandung di dalam 15 buah puisi.
Tema yang melibatkan sahabat ialah mengenai Khalifah `Uthman bin `Affan. Hassan bin Thabit nampaknya amat simpati terhadap Sayyiduna `Uthman bin Affan. Pembunuhannya ditangisi oleh Hassan dan isu dan persoalan ini tergambar di dalam puisi-puisinya berkenaan dengan Khalifah `Uthman bin Affan. Terdapat sejumlah 8 buah puisi yang diungkap Hassan berkait dengan Sayyiduna `Uthman bin Affan.
Watak seterus yang paling utama yang sering dikecam oleh Hassan bin Thabit, ialah Abu Sufyan. Tokoh ini hanya menerima Islam selepas berlaku pembukaan Kota Makkah (tahun 8H.). Kebencian juga terhadap Hindun anaknya yang membedah dada Sayyiduna Hamzah dan mengeluarkan jantungnya di dalam peperangan Uhud.  Terdapat 7 buah puisi yang mengambil tema  mengenai Abu Sufyan.
Musuh utama di dalam Islam juga menjadi kecaman bagi Hassan bin Thabit ialah Abu Jahal yang banyak menghalang dakwah Nabi Muhammad s.a.w. Terdapat 4 judul berhubung dengan Abu Jahal, manakala musuh seganding dengan Abu Jahal, ialah Abu Lahab turut menjadi tema puisi Hassan, tetapi hanya bagi sebuah puisi.
Tokoh yang menjadi seteru di dalam Islam juga ialah Al-Zuba`ri seorang penyair yang melarikan diri semasa pembukaan Makkah, tetapi akhirnya ia terbunuh. Hassan bin Thabit mengecam tokoh ini di dalam 4 buah puisi.
Tokoh-tokoh lain dari kalangan sahabat. Misalnya tidak disebut berhubung dengan Khalifah Islam pertama Abu Bakar al-Siddiq, meskipun ada peristiwa yang mana Rasulullah meminta Hassan bin Thabit berbincang dengan Sayyiduna Abu Bakar cara menyerang musuh dengan menggunakan puisi. Berhubung dengan Sayyiduna `Umar bin Al-Khattab terdapat sebuah puisi yang bertema ratapan terhadap pembunuhan Sayyidua `Umar Ibn al-Khattab. Di kalangan sahabat yang lain turut menjadi tema puisi Hassan bin Thabit ialah Abdullah bin Abbas (1), Hamzah bin Abdul Muttalib (2), Ja`afar bin Abi Talib (1), Al-Zubayr bin al-`Awwam (1) Talhah bin Abi Talhah (1), Amru ibn al-`As (1) Al-Walid bin al-Mughirah (7) yang banyak kecaman dituju oleh Hassan bin Thabit terhadapo tokoh ini. Turut dikaitkan dalam tema peropuisiannya ialah `Aishah r.a(ha) (3). Turut dibicarakan ialah seorang Raja Ghassan iaitu Jabalah bin al-Haiham yang kemudiannya menerima Islam.
Peristiwa yang paling utama mendapat tempat dan menjadi tema perhatian Hassan bin Thabit ialah berhubung dengn peperangan-peperangan yang berlaku di dalam Islam, iaitu peperangan Badar, Uhud, Mu`tah dan peperangan Al-Khunduk yang jumlah puisi berkenaan peristiwa-peristiwa yang berkait dengan peperangan semuanya (21) buah. Manakala baki yang lain mengenai berbagai tema yang berkait dengan tokoh dan peristiwa, khususnya yang berhubung dengan lingkungan hidup Hassan dan Thabit.
Melihat kepada kandungan secara sepintas lalu jelaslah bahawa kandungan Diwan Hassan bin Thabit penting dari segi perpuisian, sejarah, nilai dan sosio-budaya dan lingkungan hidup penyair dan masyarakat pada zamannya – zaman pra dan permulaan Islam (Al-Mukhadramun).

Sekian. 

January 23, 2015

Hassan Bin Thabit - Penyair (Pembela) Nabi


BBB, 01 Rabiul Akhir 1436 = 22 Januari 2015 (Khamis):
Mengulas berkenaan penyair di atas, Ahmad Hassan al-Zayyat pengkaji Sastera Arab menyebut tentang Hassan bahawa:
``Hassan (m.54H.) pada zaman Jahiliyyah dikenali sebagai Penyair Madani, apabila dibangkitkan Rasul s.a.w. dia dikenali sebagai Penyair Nabi dan dalam Islam dia dikenali Penyair berketurunan dari Yaman.``
(Ahmad Hassan al-Zayyat, Tarikh al-Adab al-Adabiyy. Kementerian Pendidikan Arab Saudi, Arab Saudi, tt: 152).


Hassan mnerima Islam bersama kaumnya – al-Khazraj sebagai kesan dari Hijratul Rasul dari Makkah ke Madinah. Namun begitu sesudah hijrah, tidak ada jaminan keamanan, kerana permusuhan Quraisy dan seteru-seteru menelusuri Madinah yang mengakibatkan berlakunya siri peperangan. Antara yang terkenal ialah Peperangan Badar dan Uhud beserta berpuluh peperangan yang lain. Semangat jihad umat mampu memepertahankan kedudukan, bahkan mampu mendirikan Negara Islam pertama bagi ummah `Negara Madinah`. Perseteruan dan peperangan tidak saja secara senjata dan berlaku di medan-medan perang, tetapi penyerangan juga berlaku secara lisan dan sastera. Kalangan penyair zaman Jahiliyyah dan yang berkesempatan dengan Islam lebih berpihak kepada musuh dan memusuhi Islam. Di dalam keadaan sedemikian Rasulullah s.a.w. dan Islam memerlukan jawapan secara lisan dan puisi, bahkan menyerang musuh-musuh penyair Jahiliyyah berkenaan.
Di dalam hal ini Ibn Rashiq al-Qayrawani menyatakan ayat al-Qur`an berhubung dengan penyerangan terhadap penyair, ialah penyair-penyair Jahiliyyah dan pembelaan terhadap penyair-penyair yang beramal salih (Al-Shu`ara`: 224-227), ialah merujuk kepada situasi konflik dan konfrontasi antara penyair-penyair Jahiliyyah terhadap Islam, khususnya Rasulullah dan pembela-pembela Baginda dari kalangan penyair muslim. Kata Ibn Rashiq al-Qayrawani, ``Dimaksudkan penyair-penyair beramal salih, ialah penyair-penyair Nabi s.a.w. yang mereka itu membela Nabi dan menjawab terhadap serangan-serangan penyair-penyair Jahiliyyah. Mereka yang membela Nabi ialah seperti Hassan bin Thabit, Ka`ab bin Malik dan Abdullah bin Rawahah. Dan bagi mereka ini bersabda Rasulullah s.a.w. bermaksud:
``Kalangan mereka ini memberi pukulan yang lebih keras kepada kalangan Quraisy laksana  busar panah.`` dan kepada Hassan bin Thabit Rasulullah s.a.w. pernah memberi galakan bermaksud:
``Perangi mereka – yakni Quraisy dengan kata, Demi Allah serangan kata ke atas mereka lebih berat dan berkesan dari melepaskan busar panah  pada pekat malam. Serang mereka, beserta engkau Jibril dan Ruhul Quds. Berjumpalah Abu Bakar yang mampu mengajar tektik berkenaan.``
(Al-Qayrawani, Ibn Rashiq, Al-`Umdah, Jil. I, 1408/1988: 91-92).
Ahmad Hassan al-Zayyat berkata:
``Tatkala bersangatan Rasul  menerima ejek-caci dari kalangan Quraisy, Baginda berkata kepada sahabat-sahabat Baginda, apakah yang dapat mencegah seperti mengguna senjata dengan kemenangan menggunakan kata (lisan) ? Maka dijawab oleh Hassan yang sama beserta, Saya akan menjawabnya, sambil dia menarik lidahnya yang panjang yang boleh sampai ke hidung sambil berkata, ``Demi Allah yang memudahku berkata dari Busra hingga ke San`aa. Demi Allah kalau engkau meletaknya di atas batu aku memecahnya atau di atas kepala nescaya aku cukurkan. Maka bersabda Nabi s.a.w.,``Bagaimana engkau menyerangkata sedangkan aku seorang daripada mereka ? Maka kata Hassan,
``Berhati-hati bagai menarik rambut dari tepung. Maka sabda Nabi,
``Seranglah mereka dengan kata bersama engkau adalah Ruh al-Qudus.``
Demikianlah berlaku penyerangan lisan sebagai busar panah mengenai sasaran, meskipun di waktu malam.``


(Ahmad Hassan al-Zayyat, Tarikh al-Adab al-Arabiyy, tt: 152).
Sebagai contoh serangan lisan terhadap Abu Sufyan yang memusuhi Islam hinggalah berlaku pembukaan Makkah:
Tidakkah sampai berita Abu Sufyan
Garang  digeruni. Tapi mula sunyi
Sesungguhnya pedang kami kautinggalkan
Pada lelaki hamba Abd al-Dar Ketua perhambaan
Engkau mengeji Rasul Nabi Muhammad aku menjawab
Di sisi Allah sebenarnya telah ada jawab.
(Ahmad Hassan al-Zayyat, Tarikh al-Adab al-`Arabiyy, tt: 153).
Tentang kesempurnan Nabi Muhamkmad s.a.w. Hassan memuji:
Indah dan tampanmu tidak pernah mata memandang
Sempurnamu tidak ada ibu melahirkan  seperti ibumu
Engkau dijadikan sempurna tiada sebarang cacat cela
Seolah engkau dijadikan sebagaimana dikehendaki.
(Diwan Hassan bin Thabit. 1412/1992: 19).   
Terdapat beberapa puisi lagi yang bertemakan kepujian terhadap Nabi:
Dia  Kandil Cahaya Dia Petunjuk
Pecahan kata bagi nama Baginda
Berkedudukan tinggi Muhammad Terpuji 
Nabi diutuskan selepas lama menunggu
Rasul diutuskan selepas mereka sembah authan
Dialah kandil memancar cahaya pertunjukan
Berkilau seperti kilaunya pedang memancar
Menakutkan kita dengan neraka menggembira dengan syurga
Mengajar kita tentang Islam, Allah dan Muhammad Utusan
Allah Tuhan Yang Benar Rabbi Pencipta Alam ini
Dengan demikian kita luaskan makluman ramai penyaksian
Panjatkan doa kepada Tuhan Pencipta Alam
Tiada selain Tuhan Dia Maha Tinggi Terpuji
Daripada Engkau makhluk menerima nikmat
Kepada Engkau makhluk pohon pertunjuk dan menyembahMu
Sesungguhnya pahala dari Allah apa yang dilaku
Syurga Firdaus balasan di atas amalan.
(Diwan Hassan bin Thabit,1412/1992: 153 – 154).
Demikianlah terdapat lagi puisi-puisi pujian terhadap Rasul seperti Pertanda Khatam al-Nubuwwah, Rasul Bersama Kita, Kita tidak Lari Dari Suruhannya dan yang lain-lain lagi.
(Diwan Hassan bin Thabit, 1412/1992: 82-86).
Dengan puisi-puisi di atas membuktikan pembelaan Hassan bin Thabit terhadap Rasul dan sanjungan dan pujian terhadap Baginda.

Sekian.

January 22, 2015

Hassan Bin Thabit Al-Ansari Penyair Terpenting Awal Islam


BBB,  30 Rabiul Awwal 1436 = 21 Januari 2015 (Rabu):
Hassan bin Thabit (m. 674M.) bersama Ka`ab bin Zuhayr adalah dua penyair tergolong sebagai penyair dua zaman (Al-Mukhadramun). Ka`ab bin Zuhayr lebih banyak penghasilan puisi dan tema pada zaman Jahiliyyah daripada zaman Islam. Istimewanya Ka`ab bin Zuhayr kerana berkesempatan dengan Nabi s.a.w di Masjid Madinah, menerima Islam terus dari Nabi dan berpuisi secara berdepan dengan Nabi dengan puisinya `Banat Su`ad`.


Hassan bin Thabit lebih daripada itu, sungguhpun dia berkesempatan dengan zaman Jahliyyah, tetapi puisi-puisinya lebih banyak dihasil dan merakamkan zaman awal Islam. Walaupun ada yang berpendapat puisi-puisi Hassan dari segi mutu perpuisian zaman Jahiliyyahnya lebih bermutu dari zaman Islam, tetapi Hassan baik secara langsung atau tidak langsung merakam melalui puisi peristiwa-peristiwa zaman permulan Islam. Jika tokoh Sirah Islam terkenal Muhammad bin Ishak bin Yasar (85-151H.) merupakan penulis sirah terawal dan lengkap – tidak menyaksikan peristiwa dengan mata kepala, tetapi melalui secara riwayat dan sanad sebagaimana Hadith, mencatat sejarah pada zaman awal Islam, terutama tentang Rasulullah s.a.w. tetapi Hassan bin Thabit menyaksikan peristiwa dan tanggapan semasa yang diperturunkan ke dalam puisi mulai dari zaman akhir Jahiliyyah kepada zaman para Khulafa` al-Rashidin yang puisi-puisinya tetap bermutu.
Dari segi latar namanya Abu al-Walid Hassan bin Thabit bin al-Mundhir bin Haram daripada Bani al-Najjar dari Kabilah al-Khazraj dan memuncak kepada keturunan Qahtan yang berpindah dari Yaman ke Hijaz dan tinggal di Madinah bersama kaum Aus. Hassan dilahirkan di Madinah lapan tahun sebelum lahirnya Nabi Muhammad s.a.w. Hassan disifatkan orang bandar (bukan badui) dari keluarga yang mempunyai kedudukan mulia dan dihormati. Lantaran itu masanya dihabisi dalam kesenangan dan berpoya-poya. Hasan tidak terlepas dari terseret sengketa kaum antara kaum Khazraj dan Aus dan terlibat dalam `Perang Puisi`. Penyair Qays bin al-Hatim menyerang kaum Khazraj dan membela kaum Ausnya dengan puisi. Demikian Hassan mempertahan dan membela kaum Khazrajnya dan menyerang kaum Aus dengan puisi-puisinya.
Sebagai golongan atasan, Hassan mempunyai hubungan dengan Raja di Ghassasanah dan berpeluang memadah puisi terhadap raja, bermegah hubungan dengan kabilah dan kejayaan peperangan dengan musuh-musuh mereka. Hassan berkongsi habuan dari raja bersama penyair-penyair semasa dengannya seperti Al-Nabighah al-Dhibyani, `Alqamah al-Fuhli dan penyair-penyair istana yang lain. Begitu juga Hassan berkesempatan bermadah puisi di istana raja di Hirah, Abu Qabus al-Nu`man bin al-Mundhir dan berlaku pertembungan kepentingan dengan penyair Al-Nabighah al-Dhibyani yang menyebabkan Hassan berundur diri dan pulang ke Madinah.
(Diwan Hassan bin Thabit al-Ansar, Dar al-Jayl, Beirut, 1412/1992: 5 – 6). Juga
(Butrus al-Bustani, Udaba` al-`Arab fi al-Jahiliyyah wa Sadr al-Islam, Dar Nazir `Abud, Beirut,1989: 272).
Sejarah perpuisian zaman awal Islam bernasib baik dan bersyukur kepada Allah mewarisi sejumlah besar puisi-puisi Hassan bin Thabit sehingga dapat dihimpun dalam sebuah buku yang lengkap dan tebal 443 halaman, berbanding dengan penyair-penyair lain yang dibicarakan sebelum ini, jika ada kumpulan puisi, maka agak nipis dan setengahnya tidak dapat dikumpulkan sebagai kumpulan. Kumpulan puisi Hassan bin Thabit amat terkenal. Menurut Dr. Yusof `Iid yang membuat kajian dan memberi huraian terhadap kumpulan puisi Hassan bin Thabit:
``Dewan Hassan bin Thabit al-Ansari telah diterbit-cetak berkali-kali sejak pertengahan abad ke 19M. Terbitan Tunis (1864M.), Bombay (1865), Mesir (1904), London (1910) dan Beirut (1992). Menurut Dr. Yusof `Iid Diwan Hassan bin Thabit yang dikaji ini mengandungi 229 qasidah dan bahagian-bahagian berasingan. Tema yang dibawa masih membawa tema-tema lama dan berterusan seperti kemegahan, madah (puji), gambaran alamiah dan soal cinta dan kasih sayang.  Walau bagaimana Dr. Yusof `Iid mengingatkan, ``Bahawa di sana ada selitan-selitan puisi yang diseleweng. Kerja seumpama ini dilakukan oleh seteru-seteru Islam, keadaan yang sama berlaku pada kitab Sirah Ibn Ishaq dan tidak terkecuali perkara yang sama berlaku pada Sirah Ibn Hisham (m.218H./833M.) sama ada pada Jami` al-Sirah, Intisarinya dan tahdhibnya banyak berlaku kelainan dan penyisipan. Pengkajian teliti dan hati-hati perlu dilakukan.
(Diwan Hassan bin Thabit al-Ansari, 1412/1993: 7).
Menurut Dr. Yusof `Iid, dengan kedudukan Hassan sebagai penyair awal Islam dan berkesempatan zaman Nabi Muhammad s.a.w. dan sahabat-sahabat, maka Hassan bin Thabit adalah permata penyair Islam yang satu-satu dan tidak ada dua yang lainnya. Ia bukan saja berpuisi, tetapi mewarisi dan mewariskan puisi. Dia tokoh penyair yang lahir dari rumpun keluarga penyair dalam mana ayah, datuk dan moyangnya penyair, manakala anak dan cucunya juga penyair dan Hassan adalah rumpun tengah dari keluarga penyair. (Diwan Hassan bin Thabit al-Ansari, 1412/1993: 7).
Contoh sebuah puisi Hassan yang mengkritik Ibn `Abd al-Dar di dalam peperangan Uhud. Sebelum daripada itu panji-panji tentera Islam dikawal secara ramai dan terhormat, tetapi kemudian kerana tidak menurut arahan seorang demi seorang tentera Islam terbunuh sehingga panji-panji terpaksa dipertahan oleh seorang hamba bernama Suwab. Kritik Hassan:
Megah Yang Salah
Megah kamu dengan panji tidak menepati
Panji-panji terpaksa diserah kepada Suwab
Engkau letakkan kemegahan pada seorang hamba
Yang lambat bergerak mengambil tempat
Engkau jangka perahu saudara Zunun
Bukanlah di atas pelayaran yang betul
Ingat  pertemuan kita pada hari itu
Di Makkah berbaiah sepenuh hati di dada.
(Diwan Hassan bin Thabit al-Ansari, 1412/1992: 65).
Untuk memahami puisi di atas perlu memahami sirah, terutama berhubung dengan peperangan Uhud dalam mana tentera Islam kalah kerana tidak menurut arahan Rasulullah s.a.w. Kritik Hassan juga berhubung dengan cara peperangan berjalan dan dipersoalkan di mana semangat jihad sehingga panji-panji yang dimegah dan dipertahankan hanya oleh menurut Hassan oleh seorang hamba. Pendapat Hassan juga boleh dipersoalkan, termasuk persoalan fakta. Nampaknya Hassan masih berpandangan Jahiliyyah yang memandang rendah seorang hamba.

Sekian.