October 1, 2014

Kerja-Kerja Awal Dan Laporan Dalam Tempoh Sebulan


BBB, 05 Zulhijah 1435 = 30 September 2014 (Selasa):
Kerja awal selepas `Masuk Tapak` pada 10 Disember 2013, ialah kerja tanah. Sebelum dari itu disyaratkan oleh MPKj pihak Pemaju agar mendirikan papan tanda yang menyatakan pemilik bangunan (JAIS), arkitek, civil engineer, perunding-perunding, kontrektor, rujukan kelulusan dari MPKj, tarikh mula masuk kerja dan tarikh siap.


Syarat yang lain ialah dimestikan mendirikan pondok pengawal di luar bagi pintu masuk pagar bagi kawasan pembinaan dan ada pengawalnya. Ini adalah bertujuan bukan saja mengawal kawasan yang berpagar, tetapi mesin-mesin dan barang-barang yang berkait dengan pembinaan. Keperluan yang tidak disebut, ialah pihak kontrektor perlu menyediakan `Pondok Pejabat` berhawa dingin sebagai site office dan pusat operasi yang boleh dirujuk padanya berhubung dengan panduan pelan dan keperluan barang-barang.  Pejabat ini juga adalah tempat mesyuarat misalnya mesyuarat AJK tapak yang bila bermesyuarat berhubung dengan teknikal dan pembinaan boleh dilihat terus perkara-perkara yang dibicara atau dibangkitkan. Pondok seharusnya boleh memuatkan lebih kurang 30 orang dengan kerusi, meja dan peralatan. Sudah tentulah berhampiran mempunyai toilet sebagai kemudahan kebiasaan. Berdekatan juga terdapat pondok yang menyimpan bahan-bahan dan peralatan pembinaan.
Sebagaimana pada kebiasaan, di dalam pagar bahagian sebelah kiri masuk selepas  Pondok Pejabat dibina pondok-pondok kongsi yang menjadi kediaman sementara bagi pekerja-pekerja yang tiada berumah atau rumah jauh dan memilih untuk menduduki pondok kongsi sebagai kediaman sementara. Pada peringkat permulaan peralatan yang dibawa bagi kerja-kerja tanah ialah mesin bolduzar dan lori-lori yang menolak dan mengangkat tanah-tanah ke lori untuk meratakan tempat-tempat yang tidak rata dan membawa tanah keluar ke tempat parkir.


Perkembangan pekerjaan selain dari dapat dilihat secara nyata, pihak kontrektor Tekad Nusantara melalui Site Agent (Sdr. Razak Rahman) menyediakan laporan bertulis bulanan secara standard dan disemak oleh Clerk of Works (Sdr. Azhar bin Ahmad) bagi dibentangkan sebagai laporan dalam Mesyuarat Tapak. Misalnya laporan bagi bulan pertama dari 10 Disember 2013 hingga 9 Januari 2014 laporan adalah mengenai:
 Butir-butir Projek dengan jumlah kontrek, tarikh milik tapak (10 Disember 2013), Tarikh penyiapan  (25 Mei 2015), Jangka masa projek (76 minggu), Denda kelewatan (tiada), Tempoh Tanggungan kecacatan (12 bulan), Lanjutan masa kontrek (Belum berkenaan), Kontrektor (Tekad Nusantara Sdn. Bhd.), Polisi Kontraktor All Risk (Ace Jerneh Insurance Berhad), No. Pendaftaran Perkeso (ada) dan Bon Perlaksanaan (Wang Jaminan Perlaksanaan).
Dari segi Laporan Kerja setelah sebulan berakhir 9 Januari 2014
a)      Masa Terpakai:
Hingga 9 Januari 2014   31 Hari, bahagi 532 = 5.8%
b)      Peratus Kemajuan Kerja Fizikal:
 Jadual (%) = 1.78
Sebenar (%) 1.66
Lewat (%) 0.12
Lewat:   1 Hari mengikut Cpm.
Turut disediakan carter jenis-jenis kerja yang melibatkan 359 item contoh, cat, tiang, siling, atap dan sebagainya yang kebanyakan belum wujud pada peringkat permulaan  kerja.
Turut diberi laporan mengenai kerja-kerja tapak  yang melibatkan  62 item seperti pengukuran,  Shear wall, pile cap, stump, ground beam dan sebagainya yang masih belum berlaku setakat sebulan kerja.
Turut dilaporkan laporan cuaca sejak 10 Disember 2013 sehingga 9 Januari 2014 yang digambarkan secara bulatan sebagai bentuk jam, juga disediakan laporan berhubung dengan jadual sumber tenaga manusia yang digunakan menurut perkembangan kerja dan masa. Begitu juga dilaporkan mengenai Jadual Mesin dan Jentera di Tapak. Terdapat ruang arahan kerja yang dikeluarkan oleh pihak consultant, Jadual sample bahan binaan (Perunding Safari Ingeniuers) sama ada diluluskan atau tidak dilulus (terdapat  mesin alat ujian bahan) serta senarai bahan dan resit penerimaan. Dan pada bahagian akhirnya ialah laporan bergambar.
Laporan sedemikian yang setebal 30 halaman atau lebih disediakan setiap bulan bagi setiap kali mesyuarat.


Pendek kata kerja-kerja pembinaan Masjid Al-Umm adalah secara professional yang melibatkan mereka yang berkemahiran di dalam bidang-bidang berkenaan.yang melibatkan AJK Pentadbir Induk, Teknikal, Tapak, arkitek, Perunding-perunding, pegawai  site office, tapak  dan arkitek. Setakat ini kita berpuashati dengan kerja-kerja yang berlangsung –teratur, licin dan lancar.

Sekian.

September 30, 2014

Perkukuh Pentadbiran Fokus Pada Pembinaan Fizikal Masjid Al-Umm


BBB, 04 Zulhijah 1435 =  29 September 2014 (Isnin):
Tahun 2014 adalah puncak bagi pembinaan Masjid Al-Umm, kerana mulai dari awal tahun ini berlaku pembinaan fizikal  bermula dengan kerja-kerja tanah, diikuti dengan kerja-kerja piling tanah, menanam cerocok dan pembinaan benteng konkrit tapak bagi tingkat bawah tanah.
Namun sebelum daripada kerja-kerja tapak dilakukan berlaku pengemasan dari segi pentadbiran dan perlantikan bagi tugas-tugas berhubungan.
Pihak AJK Pembinaan Masjid Al-Umm sejak 26 Mac 2013 telah melantik `Clerk of Works`, iaitu En. Azhar bin Ahmad. Beliau adalah cadangan dari Safari Ingeniuers. Beliau bertanggungjawab bagi kerja-kerja sivil dan struktur. Mempunyai pengalaman melebihi 20 tahun dalam bidang berkenaan. Berkelulusan dari Politeknik, Kota Bharu, Kelantan.
Seorang lagi turut dilantik selepas Tekad Nusantara dipilih menjadi kontrektor dan ditunjuk oleh pihak Tekad Nusantara ialah Petugas Site Agent. Beliau ialah En. Razak Rahman. Beliau bertugas mempastikan  semua pembinaan menurut spesifikasi  pelan. Saudara Razak Rahman dan Azhar bin Ahmad melaporkan progress pembinaan bagi pihak Tekad Nusantara kepada Pihak AJK.
Sementara itu pihak Urusbina Arkitek melantik Pengurus Kerja Tapak Dan Arkitek, iaitu En. Abdul Halim bin Lebai Din yang mempunyai pengalaman lama dalam bidang berkenaan. Ketiga-tiga petugas di atas merupakan penghubung yang melaporkan perkembangan pembinaan kepada  AJK Pembinaan Masjid Al-Umm. Sementara Raja Fuaddin Raja Ahmad Ar. Urusbina juga melantik wakilnya mewakilinya atau bersamanya dalam mesyuarat, beliau ialah En. Harizan. Yang Mulia Raja Fuaddin yang sebelumnya menjadi AJK Induk Pembinaan diminta tidak lagi menjadi AJK Induk kerana untuk mengelak dari `conflict of interest` . Beliau berada di dalam AJK Teknikal dan Tapak. Sebelum daripada itu AJK Induk Pembinaan Tuan Haji Omar Jaafar menarik diri dari  menjadi AJK atas masalah peribadi. Tuan Haji Hussin Yunos yang menjadi setiausaha memohon menjadi ahli biasa di dalam AJK Induk kerana masalah peribadi dan kesebokan kerja. Tempat beliau diganti oleh Tuan Haji Suib Maulud mulai Ogos 2013 seorang Bekas Pendaftar UPM yang agak aktif.
Manakala pihak Kontrektor Tekad Nusantara mempunyai pasukan pegawai-pegawainya . Mereka ialah:


Pengarah:    Hj. Marzuki bin Hj. Che Omar
Pengarah Eksekutif:  Abdul Aziz Hussein
Pejabat Urusan:  Norpipah bt. Hj. Sajat
Site Agent:  Razak Rahman
Site Supervisor: Mohd. Ikhwan Ab. Aziz
Forman:  Subhan
M & E Coordinator: Akbar Khan
Bertanggungjawab pada bidang  Air Conditioning, Electrical, Cold Water And Sanitary dan Fire Fighting.
Sementara itu bagi melicinkan pengawasan dan progress pembinaan, mulai awal 2014 pihak AJK Teknikal mewujudkan  AJK Mesyuarat Tapak yang membincangkan progress pembinaan yang dilaporkan oleh Clerk of Work (En. Azhar Ahmad) Site Agent (Razak Rahman) dan Pengurus Kerja Tapak Dan Arkitek (Abdul Halim Lebai Din). Mereka meilaporkan kemajuan pembinaan kepada AJK Teknikal dan seterusnya kepada AJK Induk:
Mereka ialah:
1)       Ir. Ghazali Hussein   Pengerusi Mesyuarat – Wakil dari  AJK Induk  Masjid Al-Umm
2)      Ir. Ishak bin Haji Arshad Pengerusi AJK Teknikal & ahli AJK Induk Masjid Al-Umm
3)      Tuan Haji Abdul Rahman Daud Wakil dari AJK Induk Masjid Al-Umm
4)      En. Nik Mohd Adham bin Nik Anuar Setiausaha Kerja AJK Masjid Al-Umm
5)      Ar. Raja Fuaddin bin Raja Ahmad Arkitek Urusbina
6)      Tn. Haji Halim bin Lebai Din dari Arkitek Urusbina (COW)
7)      Ir.Mohd Safari dari Safari  Ingeniuers
8)      En. Azhar Ahmad dari Safari Ingeniuers
9)      En. Ahmad Shahir Saufi Perunding Azfar
10)   En. Azanul Amri Muhamad Azmi dari Perunding Azfar
11)   E. Mahasan Mohamad dari May Consult
12)   En. Marzuki bin Omar Pengarah Tekad Nusantara Sdn. Bhd.
13)   En. Azim Asmawi Marzuki dari Tekad Nusantara Sdn. Bhd.
14)   En. Akbat Khan  Mohamad Yunus dari Tekad Nusantara Sdn. Bhd.
(Sebagaimana dalam mesyuarat Teknikal, maka begitulah juga Pengerusi Pembinaan Masjid Al-Umm Induk turut hadir bersama Bendahari Tuan Haji Mohd Nor bin Yasin dan Setiausaha Tuan Haji Suib bin Maulud  bagi mengikuti perkembangan kemajuan Pembinaan dari dekat).
Dengan beberapa  pasukan pekerja di atas sememangnya kelihatan kerja-kerja pembangunan Masjid Al-Umm berjalan lancar dan kita berdoa kepada Allah progress pembangunan mengikut jadual dan masjid dapat digunakan pada bulan Mei  2015 – Insya Allah.


Sekian.

September 29, 2014

Memulai Kerja Tapak, Menentukan Arah Kiblat Dan Penerimaan Dana


BBB,  03 Zulhijjah 1435 = 28 September 2014 (Ahad):
Menjelang dan bermula dengan tahun 2013 adalah tarikh penting bagi pembinaan fizikal bagi Masjid Al-Umm. Sebagaimana telah disebutkan bahawa pada 10 Disember 2013 ialah tarikh penyerahan dan pemilikan tapak bagi Kontrektor Tekad Nusantara Sdn. Bhd. Bererti dari hari ini dikira mula kerja dan `count down`  kerja keseluruhan. Kerja awal bagi kawasan tapak masjid yang telah sedia berpagar dengan zink biru sebelum daripada tender dibuka ialah karja tanah.
Sementara itu, sebelum daripada tender dikeluarkan, pihak AJK telah menghubungi pihak Jabatan Mufti Negeri Selangor bagi penentuan arah Kiblat. Kerja-kerja penentuan arah Kiblat ini adalah diswastakan oleh Jabatan Mufti kepada syarikat syarikat penentuan arah Kiblat yang berdaftar dengan Jabatan Mufti. Pihak AJK Pembinaan menerima maklumat dari Jabatan Mufti negeri Selangor bahawa  tarikh penentuan arah Kiblat ialah pada Khamis  02 Januari 2014. Semasa AJK berkunjung ke rumah Penaung AJK Pembinaan Masjid Al-Umm TG Dato` Dr. Haron Din pada 16 Disember 2013 pihak AJK Pembinaan menjemput TG Dato` Dr. Haron Din untuk membaca doa selamat dan seterusnya Merasmikan Penetapan Arah Kiblat. Al-hamdulillah  TG berkelapangan pada hari itu.
Jadi serentak dengan kerja tapak turut disediakan tapak bagi penentuan arah Kiblat. Permulaan kerja tanah, ialah meratakan kawasan tapak Masjid Al-Umm yang pada asalnya kelihatan tidak rata, iaitu meratakan tanah pada bahagian masuk dari hadapan yang lebih tinggi ke bahagian sebelah kiri yang lebih rendah yang pada asalnya dijangka perlu dibawa tanah dari luar, tetapi dengan pembinaan masjid tiga tingkat tidak  diperlukan tanah dari luar. Tanah juga perlu ditolak ke bahagian sebelah kiri berhampiran dengan rumah semi D yang lama yang pada bahagian ini juga adalah rendah. Proses kerja tanah juga ialah memindahkan tanah pada bahagian hadapan tapak masjid berhampiran dengan jalan bersebelah Medan Usahawan ke tapak parkir di kawasan parkir di bawah talian letrik bersebelah sekolah Rendah Kebangsaan Bandar Baru Bangi dan di belakang perumahan rumah teres Seksyen Dua, Bandar Baru Bangi. Pemindahan ini melibatkan lebih kurang 2.000 muatan lori.
Pada hari perasmian penetapan Arah kiblat, tapak kelihatan sebahagian besar telah diratakan, sedang pada bahagian untuk level bawah tanah adalah rendah dan tidak diratakan – kerana ianya perlu dikorek sebagai level bawah tanah.
Sebuah khemah adalah didirikan pada bahagian tapak bagi Majlis Perasmian antara 9.00 hingga 1030 pagi  yang bermula dengan Do`a Selamat. Tamu yang hadir ialah AJK Pembinaan  Masjid Al-Umm, Nazir Masjid Al-Hasanah,  Pengerusi-pengerusi dan wakil-wakil surau. Persatuan Penduduk,  tenaga kerja yang melalkukan ukuran dan pihak kontrektor dan arkitek. Selepas upacara doa TG Penaung Masjid Al-Umm merasmikan penentuan arah Kiblat yang keputusannya ialah berukuran:
Latitude   02 darjah   56 minit   40 saat
Longitude 101 darjah  46 minit   15 saat
Arah Kiblat     292 darjah   36 minit  58 saat
Tarikh pengesahan ialah 2 Januari 2014
Diperakukan oleh  Dato` Seri Utama Diraja Mufti Selangor
Tarikh  3 Januari 2014
Surat dari Jabatan Mufti   6 Rabiul Awal 1435 bersamaan 8 Januari 2014..
Berikut dari perasmian semasa minum bersama TG Dato` Dr. Haron Din, dan bercakap khususnya berhubung dengan dana yang ada, iaitu hanya RM2.5 juta, TG berjanji untuk mendapatkan derma RM1.5 juta  dalam tempoh seminggu. Walau bagaimana belum sempat seminggu TG menghubungi pihak AJK Pembinaan untuk datang ke rumah beliau pada 4 Januari 2014. Jumlah derma yang disumbangkan oleh TG melebihi dari yang dijanjikan, iaitu berjumlah RM1.52 juta. Melalui jasa baik dan usaha TG juga Masjid Al-Umm menerima derma melalui Yang Amat Mulia Tan Sri Dato` Seri Syed Anwar Ibni Al-Marhum Tuanku Syed Putra Jamalullail Pengerusi Lembaga Pemegang Amanah Lembaga Zakat Selangor pada 24 April 2014 derma berjumlah sebanyak RM1.8 juta.  Kedua-dua derma merupakan jumlah terbesar diterima oleh Masjid Al-Umm. Terima kasih dan jazakum Allah khairan kathiran.
Dengan penerimaan sumbangan-sumbangan derma di atas bersama dengan derma orang ramai memberi  kelegaan kepada AJK Pembinaan menguruskan pembinaan Masjid Al-Umm.

Sekian. 

September 28, 2014

Hasrat Mau Dirikan Masjid Al-Umm Pada Tahun 2013


BBB, 02 Zulhijjah 1435 = 27 September 2014 (Sabtu):
Sejak melancarkan derma bagi Dana Masjid Al-Umm pada  19 Mei 2012 hingga akhir tahun tersebut oarng mula bertanya, bilakah masjid akan didirikan. Bagi menunjukkan kepada masyarakat bahawa usaha bagi pembinaan sedang dilakukan, antaranya ialah dengan membersih tapak dan menaikkan papan tanda Masjid Al-Umm. Adalah menjadi hasrat AJK Pembinaan, bahawa  pembinaan masjid akan dilakukan pada tahun 2013 ini juga. Antara tindakan yang diambil bagi menyegerakan pembinaan ialah:


a)       Majlis Mesra Kenduri Kampung
Adun Bangi berusaha mendapat persetujuan dari Y.A.B. Tan Sri Dato` Seri Abdul Khalid Ibrahim bagi melawat tapak Masjid Al-Umm. Dato` Menteri Besar setuju hadir pada 6 Januari 2013. Untuk itu AJK membuat persiapan, termasuk kerjasama dengan MPKj membersih tapak dan menyediakan tangga ke tapak pembinaan. Majlis berlangsung di hadapan tapak masjid dengan mendirikan khemah untuk tamu dan juga pameran pelan pembinaan masjid. Pada pagi itu Y.A.B menerima derma yang disumbangkan dan yang lebih penting Y.A.B. mengumumkan yang kerajaan negeri akan menyumbangkan atas kadar ringgit per ringgit hingga se jumalh RM6 juta, iaitu separuh dari kos RM12 juta. Majlis yang diadakan amat Berjaya.
b)       Infak Ramadhan
Menjalankan penerangan dari surau ke surau juga masjid bagi meningkatkan derma dan pada bulan Ramadhan 1434/ Julai 2013 melancarkan Rayuan Infak Ramadhan  dengan jangkaan  orang ramai lebih berminat bagi melakukan ibadat menderma dan waqaf sempena bulan Ramadhan
c)       Pelepasan Cukai Pendapatan
Mengumumkan bahawa derma kepada Masjid Al-Umm mendapat pelepasan Cukai Prndapatan bagi mereka yang berhasrat mau mendapat Pelepasan Cukai. Kelulusan Pelepasan Cukai  didapati, wlaupun sedikit lewat, iaitu dari  1 Mac 2014 hingga  28 Februari 2017 sebagaimana  surat  LHDN 01/35/42/51/129-6.7271.
d)      Melantik Penaung Bagi Mengukuhkan Kedudukan
Mesyuarat AJK Pembinaan Masjid Al-Umm Bil. 3/2013 pada 30 Januari 2013 bersetuju untuk mengadakan pertemuan bagi mendapat persetujuan bagi melantik TG Dato` Dr. Haron Din menjadi Penaung bagi AJK Pembinaan Masjid Al-Umm. Keizinan diperolehi, iaitu melalui  pertemuan dibuat selepas TG menyampaikan kuliah sempena menyambut Ramadhan  di Kompleks Pendidikan Islam Bangi pada pagi 27 Sya`ban 1434 bersamaan 6 Julai 2013. Beliau bersetuju menerima perlantikan sebagai  Penaung. Berikut dari itu AJK Pembinaan Masjid Al-Umm telah  mengadakan pertemuan dengan TG Dato` Dr. Haron Din dirumahnya pada  16 Disember 2013. AJK melaporkan kepada TG tentang kemajuan dari segi persediaan untuk membina Masjid Al-Umm dan juga membincangkan cara-cara untuk mendapat kewangan.
e)      Urusan dengan pihak MPKj
Mengadakanpertemuan dengan YDP MPKj dan pegawainya pertengahan 2013  berbincang mengenai pelan arkitek yang belum diluluskan. Kemudian pada 8 Oktober 2013 menulis  surat susulan mohon diluluskan Pelan Pembinaan  Masjid Al-Umm. Surat kelulusan diterima pada 16 Disember 2013. Rujukan kelulusan (11 dlm. MPKj 8/P/2/2013) – Diluluskan mulai 4 Disember 2013.
f)        Memilih Kontrektor
Dengan hasrat mau membina Masjid Al-Umm pada tahun 2013 juga maka. Pihak May Consult Perunding diminta oleh AJK Pembinaan Masjid  menyediakan dokomen tender. Disediakan pada 11 September 2013 dan dibawa kepada perbincangan dan diikuti dengan iklan. Tarikh penjualan dokumen pada 2 Oktober 2013.Tarikh tutup dilanjutkan  dari 16 kepada  21 Oktober 2013.
 Sebanyak 10 kontrektor membuat pembelian dokumen dan datang interview pada 19 November 2013. Kontrektor-kontrektor dimaksudkan ialah:
1)       GTS Contractor Sdn. Bhd.
2)      Tekad Nusantara Sdn. Bhd.
3)      Margong Jaya Services sdn. Bhd.
4)      Vastec Engineering Sdn. Bhd.
5)      Twinty Enterprise Sdn. Bhd.
6)      Iqtiqad Maju Sdn. Bhd.
7)      Bangi Mas Sdn. Bhd.
8)      Ufukrata Sdn. Bhd.
9)      Pembinaan Sham
10)   SDE Bina Sdn. Bhd.
(No. 7, 8 dan 9 tak datang untuk diinterview)
Setelah AJK peninterview diketuai Pengerusi Pembinaan Masjid Al-Umm membuat penilaian, maka keputusan diambil menwarkan kontrek pembinaan Masjid Al-Umm kepada  `Tekad Nusantara Sdn. Bhd. Surat tawaran dibuat pada  21 November 2013 dan Tekad menyatakan persetujuan pada 25 November 2013. Masuk tapak yang menandakan mulai kerja ialah pada 10 Disember 2013. Lewat seminggu dari kelulusan pelan oleh PKNS (4 Disember 2013). Tarikh janji siap ialah selama 18 bulan yang dijangka siap pada 25 Mei 2015.
Ini bererti hasrat mau membina Masjid Al-Umm pada tahun 2013 dapat dilaksanakan, walaupun pada peringkat hujung tahun 2013. Bagi AJK Pembinaan, walaupun jumlah dana hingga akhir Disember 2013 yang  dapat dikumpulkan hanya sebanyak RM2,641,102.35 - pembinaan dimulakan. Adalah diharapkan dengan bermulanya pembinaan orang ramai lebih berkeyakinan dan mereka lebih murah hati untuk menderma.

Sekian.

September 27, 2014

Tahap Perlantikan Perunding-Perunding


BBB, 01 Zulhijjah 1435 = 26 September 2014 (Jumaat):
Tahap ini adalah bermula dari akhir  tahun 2012. Sebelum daripada itu dalam mesyuarat AJK Pembinaan Masjid Al-Umm, seorang AJK yang mempunyai pengalaman yang luas dari segi pentadbiran dan pembangunan, iaitu Tuan Haji Omar Ja`afar Bekas Pendaftar Bahagian Pembangunan UKM dalam mesyuarat AJK Pembinaan pada 21 Mac 2012 bersamaan 27 J. Awal 1433 telah mencadangkan agar dilantik seorang yang berpengalaman dari segi teknikal dalam pembangunan mengetuai  bahagian teknikal. Cadangan beliau diterima dan Ir. Tuan Haji Ishak bin Arshad  dari UKM mengetuai bahagian teknikal. Pada peringkat permulaan bahagian teknikal lebih menumpukan perhatian pada pelan arkitek yang disediakan oleh Ar. Raja Fuaddin Raja Ahmad yang juga pada masa itu sebagai  AJK Pembinaan Masjid Al-Umm. Mesyuarat Khas bahagian teknikal yang pertama diadakan pada 14 Ogos 2012 dari jam 10.15 -12.00 pagi di Pejabat Persatuan Penduduk Bandar Baru Bangi.
Melalui mesyuarat teknikal dan mesyuarat Jawatankuasa Pembinaan yang mulai dikenali sebagai Jawatakuasa Induk, maka dikenalpasti  perunding-perunding yang kemudian dibawa masuk sebagai perunding-perunding bagi AJK Pembinaan Masjid Al-Umm.
Bahagian Arkitek merupakan Perunding  yang paling awal, iaitu Arkitek Urusbina yang beralamat:
No. 47, Taman Seri Medan,
Jalan Raja Syed Alwi,
0100 Kangar Perlis.
Perunding bahagian Civil  Engineer yang dijemput ke perundingan diketuai  Ir. Mohd Safari Ahmad ialah:
Safari  Ingeniuers,
No. 20 – 3, Jalan 18/23E,
Taman Danau Kota,
Setapak,
53300 Kuala Lumpur.
Manakala Perunding bahagian Ukur Bahan  diketuai Sdr. Mohd Ashri Yusuf ialah:
Tetuan May Consult.
No. 48B, Jalan Jernai.
Medan Idaman Business Centre,
Gombak,
53100, Kuala Lumpur
Seterusnya Perunding bahagian  Mechanical dan Electrical ialah:
Perunding AZFAR,
7-1 & 7 -2 , Jalan 3/23A,
Danau Kota, Setapak,
53300 Kuala Lumur.

(Tidak dimasukkan kontrektor, kerana pemilihannya dibuat akhir 2013 secara interview)
Beberapa ahli dari AJK Pembinaan Induk diwakili ke dalam AJK Teknikal, iaitu Engineer Haji Ghazali Hussin Bekas Engineer di IKRAM, Bendahari Tuan Haji Mohd. Nor Yasin, Haji Abdul Rahman Daud dan Mohd Adham bin Annuar Setiausaha Kerja).
Tiap perunding di atas mengkhusus di dalam bidang masing-masing. Sebagaimana perunding berhubung dengan arkitek demikianlah dengan  perunging misalnya Kejuruteraan Awam misalnya berhubung dengan  anggaran tanah yang akan dikeluarkan, kerja-kerja pembinaan dan sebagainya. Demikian dengan Ukur Bahan menilai keperluan bahan-bahan bagi pembinaan dari segi kuantiti dan kualiti dan Bahagian Mrkanikal dan Elektrikal dari segi kemasukan tenaga elektrik, keperluan peralatan air-cond., kipas dan jangkaan penggunaan tenaga letrik ke seluruhan. Juga mempastikan sub-station elektrik dapat dipasang lebih awal hingga tidak terganggu usaha-usaha menyiapkannya  bagi penggunaan letrik
Antara hasil penting daripada perbincangan dengan perunding-perunding ialah menukar binaan Masjid Al-Umm dari dua tingkat kepada tiga tingkat. Penukaran ini banyak melibatkan  pengubahsuaian dari segi pelan arkitek. Selain daripada itu perubahan juga melibatkan luaran dari segi fizikal, misalnya rumah mayat, penyediaan kolah, kaedah penjimatan air dan sebagainya, manakala dari bahagian dalam melibatkan partisan di bahagian bawah dan atas.
Perbincangan ini mendahului tempoh pembinaan, kerana mau dipastikan semua aspek diberi perhatian. Perunding-perunding memainkan perana penting menasihat dan membuat cadangan-cadangan melalui mesyuarat yang diadakan. Meskipun mereka adalah keahlian dalam mesyuarat teknikal, tetapi bila ada cadangan penting yang hendak dibawa kepada AJK Induk mereka yang berkait dengan bidang rundingan diminta hadir memberi penjelasan dan cadangan.  Pendek kata semua aspek berhubung dengan pembinaan yang berkait dengan perunding-perunding diteliti terlebih dahulu agar semua perfect bila pembinaan mula dijalankan.

Sekian.

September 26, 2014

Pentahapan Pembinaan Masjid Al-UmmBBB, 30 Zulkaedah 1435 = 25 September 2014 (Khamis):
Pembinaan Masjid Al-Umm boleh dibahagikan kepada beberapa tahap
1)      Tahap memohon keizinan dari` Pihak Berkuasa`  mendirikan Masjid Al-Umm seperti kelulusan dan gazet tanah dari pihak Kerajaan Negeri Selangor - Menteri Besar, pihak JAIS dan Pejabat Daerah (Tanah) Hulu Langat (Telah dibicarakan (24.9.2014).
2)      Tahap merancang  dan merunding dari segi arkitek dan melancarkan pemungutan Derma
3)      Tahap melantik perunding-perunding pembinaan
4)      Tahap pembinaan fizikal bangunan Masjid Al-Umm
5)      Tahap perbincangan dari segi teknikal bahagian utama masjid seperti kubah, mihrab, mimbar, menara dan dekorasi ruang dalam bahagian hadapan dalam  masjid seperti dinding bahagian hadapan,  tiang dan dekorasi bahagian dari dalam kubah.
2. Tahap Merunding dengan arkitek dan Pelancaran Derma
Selepas kelulusan utama di dapatin- kelulusan tapak dan keizinan pembinaan, maka AJK Pembinaan Masjid Al-Umm member  perhatian kepada usaha mendapat dana bagi pembinaan Masjid Al-Umm. Pada masa itu belum timbul soal mendapat kewangan dari pihak kerajaan negeri atau mana-mana institusi, apa yang menjadi focus ialah untuk mendapat derma sebanyak dan sesegera mungkin bagi mengisi Tabung yang dijangka RM10 juta ringgit. Ia adalah jumlah besar bagi AJK yang kecil dan besar hasrat dan cita-cita,
Tindakan awal dan utama  (2012) ialah memohon keizinan dari pihak JAIS untuk memungut derma dari orang ramai.  Keizinan didapati dari MAIS: MAIS/E/MAL/03-2/001/03-1/34 yang mentauliah 10 orang AJK memungut derma. Keizinan ini  adalah saluran utama bagi mendapat derma. Di samping derma diusahakan oleh setiap yang mendapat tauliajh satu Majlis Pelancaran Tabung Masjid  Al-Umm, Bandar Baru Bangi dilancarkan pada Sabtu 19 Mei 2012 jam  10.00 pagi bertempat di Tapak Letak Kereta Jalan 1/4 , Bandar Baru Bangi. Pelancaran derma ini mendapat sambutan yang memuaskan. Jumlah derma awal yang didapati dari pelancaran berkenaan ialah RM150,000. Jumlah ini menjadi  induk bagi perkembangan dan pertambahan derma seterusnya. Ikhtiar yang utama dari pencarian derma seterusnya ialah melalui tong derma yang diletak di masjid dan surau-surau yang antaranya diusaha penyampai  sendiri (Haji Abdul Rahman Daud dan pembantu-pembantunya).
Tahap kedua yang berlaku di dalam tahun 2012 ialah menyiapkan pelan arkitek bagi pembinaan Masjid Al-Umm. Pihak AJK tidaklah mengiklankan kepada sebarang arkitek untuk menawarkan kepakaran bagi  merekabentuk Masjid Al-Umm. Secara kebetulan di daklam AJK terdapat seorang arkitek yang tinggal di section 2, jamaah Surau Damai, surau yang paling dekat dengan Masjid Al-Umm. Beliau merupakan AJK yang mewakili Surau Damai dalam AJK di samping beberapa ahli lain dari Surau Damai. Beliau menawarkan kepakaran dan diterima AJK untuk beliau merekabentuk pelan Masjid Al-Umm di bawah syarikat beliau yang bernama Urusbina Sdn. Bhd. yang berpejabat di Arau, Perlis. Beliau telah merangka pelan yang melibatkan  berpuluh salinan (16 salinan untuk jabatan-jabatan seperti MPKj, Bomba,  LLN, perparitan, kesihatan dan sebagainya). Rangka pelan ini dipamirkan pada pameran tentang rekabentuk Masjid Al-Umm bila diadakan Majlis Pelancaran Derma  Masjid Al-Umm pada 19 Mei 2012 itu. Walau bagaimana pelan arkitek ini belum final. Bahkan pada setiap kali mesyuarat setiap bulan, maka agenda mengenai pelan, cadangan, perubahan dan kritikan berlaku.  Dapatlah dikatakan bahawa plan yang terhasil  adalah dari gabungan pendapat dan cadangan-cadangan dari AJK.
Pelan awal yang dicadangkan itu tidaklah amat menarik, bahkan boleh disifatkan biasa. Ia adalah gabungan elemen-elemen yang biasa dan bentuk biasa bagi sesebuah masjid sederhana yang dibina dari batu (bukan kayu). Binaan awal ialah satu setengah tingkat yang luas lantainya ialah 4,317 meter persegi atau 46,456 kaki persegi yang dijangka boleh memuatkan 3,000 jamaah secara serentak. Perbincangan mengenai rekabentuk  Masjid Al-Umm mengambil masa yang lama dan banyak berlaku perubahan pada rekabntuk asal. Misalnya AJK tidak bersetuju bahagian atas bersifat sutuh, kerana iklim Negara kita tidak seperti Negara Arab yang kurang hujan. Sutuh tidak sesuai kerana iklim kita sering hujan, mudah kotor dan berlumut. Bahagian atas perlu beratap yang bersifat curam sesuai dengan larian hujan dan bahagian dinding hendaklah dilindungi atap agar dinding tidak terdedah dengan hujan panas yang cepat kotor dan rosak. Dalam gambar perspektif masjid, dua menara kelihatan lebih rendah dari  kubah. Ia berlainan dari biasa. Menara hendaklah lebih  tinggi dari kubah. Pada asal cadangan masjid tidak direkabentuk untuk dipasang dengan air-cond., AJK mau agar ruang masjid sesuai untuk dipasang air-cond, di samping turut dipasang kipas sebagai alternative bila air-cond tidak digunakan. Perubahan dan perbincangan memerlukan pengubahsuaian plan arkitek dan melambatkan pelan berkenaan ke MPKj dan jabatan-jabatan lain.
Selain dari perbincangan dari segi pelan arkitek, soal tapak sering dibincangkan. Dari awal hingga ke akhir tahun 2012 tapak masih lagi berpokok, walaupun sudah beberapa kali dibersihkan. Pembersihan sebenarnya bila pembinaan hendak dimulakan, tetapi pada tahun 2012, belum ditentukan bila akan dibangunkan, kerana keperluan utama ialah kelulusan pelan dan pelan hanya  dalam persiapan pada pertengahan tahun 2012 tersebut.

Sekian.

September 25, 2014

Taklimat Pembangunan Masjid Al-Umm - Pengurusan Awal


BBB, 29 Zulkaedah 1435 = 24 September 2014 (Rabu):
Salah satu agenda yang disusun bagi Bengkel Untuk Merancang Dan Mengimarahkan Masjid Al-Umm Bandar Baru Bangi, ialah Taklimat Pembangunan Masjid Al-Umm bagi maklumat peserta-peserta terutama bagi pengerusi-pengerusi dan setiausaha-setiausaha atau wakil-wakil dari surau-surau  Bandar Baru Bangi, juga tamu-tamu jemputan. Taklimat disampaikan oleh Tuan Haji Abdul Rahman Daud  ahli jawatankuasa pelaksana Bengkel yang juga ahli jawatankuasa induk (Dilengkapkan dengan maklumat-maklumat tambahan).


Dari segi pembangunan fizikalnya pembinaan Masjid Al-Umm bermula dari `Masuk Tapak` oleh pihak kontrektor bermula pada 10 Disember 2014. Namun sebelum bermulanya pembangunan fizikal, ada sejarah dan usaha mendapat kelulusan pembangunan. Sebelum daripada itu penduduk generasi awal BBB sejak 1978 menggunakan `Rumah Semi D` sebagai surau beralamat di No. 6, Jalan 1/3G dengan ihsan dari pihak PKNS. Mula digunakan pada 6 Ogos  1978 sempena 1 Ramadhan 1398 (Pada 5 Ogos gotong royong membersihkan bangunan).  Pihak PKNS sebenarnya  menyediakan tapak masjid/surau berhampiran sekolah Rendah BBB seluas 1.89 ekar sejak BBB dibangunkan bermula 1975, ada usaha dari AJK Surau al-Umm untuk mendirikan surau bagi menggantikan Surau NO. 6, Jalan 1/3G dan pernah mendapat keizinan JAIS 1996, (Surat JAIS (2) dlm. JAIS Sel. 9189 3/5/10 bertarikh 30 Ogos 1996). Pada 2007 pihak PKNS sendiri pernah menghantar surat kepada AJK Surau Al-Umm agar mendirikan surau di tapak berkenaan, kerana PKNS berhasrat untuk mengambil balik rumah semi D berkenaan. namun tidak bergerak, lantaran AJK  sekali mau dirikan masjid dan sekali mau mendirikan surau. Tiada tindakan berkesan.
Sejak  BBB dihuni pada akhir November 1977 penduduk menunaikan solat Jumaat di Masjid Kajang,tetapi oleh kerana sukar bagi warga kampus UKM dan penduduk BBB menunaikan solat Jumaat, maka UKM menyediakan tempat solat Jumaat bermula bertempat dilobi Bangunan Pentadbiran UKM,  kemudian ke ruang Perpustakaan Tun Seri Lanang selepas perpustakaan dibuka pada 19 Sya`ban 1400 bersamaan 2hb. Julai 1980. Kemudian solat Jumaat didirikan di Ruang Legar berhadapan Kentin UKM di  tepi Bangunan Pentadbiran berdekatan Bangunan IBKKM pada masa iti.  Apabila bangunan Masjid UKM siap dibina pada 16 April 1982 (mula dibina pada 16 Mac 1979), maka penduduk BBB menggunakan Masjid UKM sebagai tempat solat Jumaat. Namun kemudiannya untuk memudahkan jamaah berjamaah, maka Surau Al-Nur dibenarkan mendirikan solat Jumaat pada akhir 1990an, Surau ini terus mendirikan solat Jumaat, walaupun Masjid Al-Hasanah yang didirikan pada akhir 1990an itu siap dan mula mendirikan Jumaat sejak 2001.


Dengan terdirinya Masjid Al-Hasanah, hasrat mendirikan Masjid tidak timbul buat beberapa masa, tetapi penduduk Bandar Baru Bangi makin bertambah dan sejak pertengahan 2005 penduduk BBB menjangkau sekitar 80,000 penduduk, maka kewujudan satu masjid di Bandar Baru Bangi dengan beberapa surau dinaikkan taraf mendirikan Jumaat kemudiannya tidak mencukupi. Sementara itu usaha mendirikan Masjid (Al-Umm timbul semula dengan Janji pilihanraya sebelum  (Mac 2008) untuk mengusahakan pembinaan Masjid Al-Umm di tapak yang sedia ada di samping misi mau menjadikan Bangi Bandar Ilmu yang telah dicetuskan sempena menyambut 30 tahun Bandar Baru Bangi pada tahun 2007 (30 Julai hingga 1 September 2007).
Tindakan diambil selepas kemenangan dengan Setiausaha Surau Al-Umm Tuan Haji Hussen Yunos dengan mempastikan status tanah bagi tapak masjid dan membuat permohonan terhadap JAIS berhubung mendirikan Masjid. Pejabat Tanah Hulu Langat membuat jawapan terhadap tujuan mendirikan masjid Ruj. PTD UL.16/3/5.2008(3) bertarikh 24 Mei 2008. Berikutnya surat maklumat kelulusan dari Dato` Menteri Besar melalui Pejabat Tanah kepada JAIS Bil. PTD UL.16/3/194-2006(9)bertarikh 1 September 2009. Pihak JAIS pula menjawab secara positif JAIS Bil(16) dlm. JAI. SEL.BKP/03/016/5/22 bertarikh 17hb. November 2009, ``Tiada halangan tapak bagi mendirikan masjid dan pewartaan tanah dipohon (Pewartaan terhadap tanah Lot 51177 Jalan 1/4A, BBB seluas 1.89 ekar diluluskan pada  September 2010 – Kelulusan pembinaan JAIS pada Jun 2011).
Berikutan dari kelulusan itu, Adun Bangi pada masa itu (Dr. Shafie Abu Bakar) menjemput Pengerusi-Pengerusi dan Wakil-Wakil Surau di sekeliling `Tapak Masjid Al-Umm`  pada malam 4 Februari 2010 bagi membincangkan cadangan membina Masjid Al-Umm, mesyuarat  bertempat di Surau Al-Umm. Mesyuarat yang berlangsung dari jam 9.30 – 11.00 malam bersetuju untuk mendirikan Masjid Al-Umm dengan peruntukan yang dianggarkan sebanyak RM10 juta.

Sebuah AJK Awal ditubuhkan kea rah mendirikan Masjid Al-Umm yang terdiri dari:
1.       Y.B.Dr. Shafie Abu Bakar (Pengerusi)
2.       Mohd. Ghazali bin Abbas – Pengerusi Surau Al-Nur (Timbalan Pengerusi)
3.       Tuan Haji Hussin bin Yunos  Setiausaha
4.       Fahdee bin Faisal
5.       Mohd Hafiz bin Suib
6.       Haji Mohd Nor bin Haji Yassin – Bendahari
7.       Ahmad bin Haji Hasbullah
8.       Imam Supaat Abdul Rahman – Pengerusi Surau Al-Umm
9.       Haji Abdul Rahman Daud
10.   Mohd. Nezar Osman
11.   Dr. Abdul Rahim Samsuddin
12.   Mohd Said Mohd. Yunus
13.   Amin bin Othman.
Jawatankuasa ini bergerak dan bermesyuarat. Antara hasilnya ialah menubuhkan tiga AJK Kerja
1 Jawatankuasa Plan Binaan dan Landscaping diketuai Encik Nasai (Lantikan tanpa hadir dengan Setiausahanya Haji Mohd Said Mohd Yunus
2. Jawatankuasa Dana diketuai Tuan Haji Mohd. Nor Yasin
3. Jawatankuasa Pendidikan diketuai  Dr. Tajul Ariffin Noordin
Jawatankuasa berjalan. Antara tindakan  ialah membersih kawasan Tapak Masjid Al-Umm dengan menggunakan mesin jentolak. Dalam masa yang sama Adun Bangi juga berurusan dengan Y.A.B. Tan Sri Dato` Seri Abdul Khalid Ibrahi  melancarkan Bangi Bandar Ilmu pada 22 Jun 2008 dan usaha bagi Y.A.B. Kemudian berusaha agar Dato` Menteri Besar Selangor Tan Sri Dato` Seri Abdul Khalid Ibrahim datang melawat Tapak Masjid Al-Umm pada 6 Januari 2013. Untuk itu AJK diperkemas. Misalnya  mesyuarat November 2012, maka beberapa penambahan  AJK dilakukan, manakala yang tak tak  hadir mesyuarat tergugur dengan sendirinya. Antara tenaga yang dibawa masuk menjadi AJK ialahTuan Haji Omar bin Jaafar,  Ir.Ir. Haji Ishak bin Arshad dari UKM, Ir. Hj Ghazali bin Hussin dari IKRAM, Haji Ahmad Sufi Munasir YDP PPBBB, Haji Mohd Kalok bin Latif Bekas Pendaftar UPMf, Haji Suib bin Maulud juga Bekas Pendaftar UPM, Mohd Adham bin Annuar Setiausaha Kerja dan Raja Fuaddin bin Raja Ahmad, tidak termasuk  dua audit dalaman iaitu Amir Abbas bin Mohd. Khalil dan Haji Shamsuddin bin Puteh  Turut dimasukkan kemudian  ialah Tuan Haji Suib bin Maulud. Beberapa AJK dilantik awal digugurkan kerana tidah hadir mesyuarat.

Sekian.