June 23, 2018

KEPERLUAN, PENIRUAN, KREATIVITI DAN TAKMILAH


BBB, 08 Syawal 1439H. = 22 Jun 2018M. (Juma`at):
Sebelum tiba pada peringkat estetika lahiri dan maknawi dan mencipta atau menghasilkan sesuatu yang bersifat estetik ada proses panjang yang dilalui manusia. Proses kreatif dan estetik adalah peringkat tinggi yang dicapai oleh manusia di dalam penghasilan. Ia adalah proses peringkat atas dari segi Takmilah.
Kreativiti dan estetika di luar dari kesedaran pada peringkat permulaan, walaupun elemen kreativiti mulai ada secara tidak langsung.
Daya gerak awal tindakan manusia adalah timbul dari rasa `keperluan` terhadap sesuatu` yang dianggap dapat memberi faedah kepada yang melakukannya. Keperluan asas bagi manusia sejak dari permulaan untuk survival ialah makanan, lindungan dan pakaian. Keperluan kepada makanan tentulah untuk kehidupan. Mereka mendapatkan makanan dari bahan yang ada sekeliling dari tumbuhan serti ubi, jagung dan padi. Atau dari haiwan yang ada di sekeliling seperti pelanduk, kambing lembu, kerbau, rusa dan sebagainya. Pada peringkat yang lebih maju, apabila bahan tumbuhan di sekeliling kehabisan dan pencarian di sekeliling menjadi sukar menggerakkan daya ikhtiar mereka untuk bercocok tanam, khusus bagi barang-keperluan makanan harian. Demikian juga menternak binatang sesuai diternak seperti ayam, kambing, lembu, kerbau dan sebagainya. Sebenarnya mereka bergerak ke arah lebih maju dan hidup lebih sempurna dari segi persediaan keperluan makanan dan sebagainya.
Dalam kehidupan mereka sentiasa terdedah kepada bahaya seperti terdedah kepada hujan panas, terdedah kepada penyakit dan ancaman, misalnya binatang buas yang boleh menewaskan mereka. Jadi mereka sedar akan perlunya lindungan. Pada peringkat awal mereka berlindung di gua-gua. Tidak semua tempat ada gua dan jika ada gua mungkin sukar dari mendapat makanan. Maka lantaran itu, timbul daya usaha bagi mengadakan tempat lindungan di tempat yang ada sumber makanan atau tempat mereka bercocok tanama seperti di pinggir sungai yang memudahkan mereka mendapat air dan dari sungai itu juga mereka mendapat sumber makanan sama ada ikan-ikan dan tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar pinggir sungai.
Tempat perlindungan pada peringkat awal, mungkin dibina dari kayu-kayu yang ada di sekeliling tempat kegiatan mereka dan untuk berlindung dari hujan dan panas ditutup pada bahagian atasnya dengan daun-daun palma atau sesuatu yang lebar menjadikannya sebagai atap. Mereka yang sudah dapat dikatakan sudah mempunyai keluarga berlindung di bawah lindungan bagi keselamatan dan kehidupan mereka. Mereka juga perlu kepada lindungan bagi tubuh badan mereka untuk mengelak dari sejuk dan terdedah kepada kerosakan dan bagi menjaga kesihata. Lindungan bagi tubuh yang dapat dikatakan sebagai pakaian awal ini adalah daripada daun-daun tumbuhan, kulit-kulit kayu atau kulit-kulit binatang ternakan atau yang diburu.
Pada kehidupan awal ini adakah sudah ada elemen kreativiti dan estetik ?
Ya sudah tentu sudah ada. Pembinaan tempat perlindungan awal, mungkin pada peringkat awal ini di atas tanah dengan beberapa tiang yang diatasnya ada beberapa kasau bagi meletakkan daun-daun palma yang disusun bagi melindungi dari hujan. Ada padanya dinding dari batang-batang anak kayu. Bentuk sedemikian sebenarnya adalah hasil dari kreativiti yang pada asalnya didesak oleh keperluan. Binaan ini dikenali dengan dangar, kemudian berkembang secara kreatif dengan diadakan tiang yang berlantai kayu agar dengan demikian lebih selamat dari banjir dan ancaman musuh seperti binatang buas dan sebagainya. Bangunan sedemikian dikenali sebagai pondok. Ia adalah bentuk bangunan yang standard pada zaman permulaan, terutama pada kawasan tropika. Ianya menjadi model ikutan dan tiruan bagi binaan pondok-pondol bagi penghuni-penghuni yang lain yang membentuk satu komuniti yang lain. Pondok bangunan ini berkembang dan bertambah, misalnya untuk ketua kelompok bangunannya ditambah dengan lebih besar, sesuai ianya rumah ketua yang menjadi tempat perhimpunan dan sebagainya.
Desakan keperluan dalam kehidupan menjadi lebih berkembang, misalnya wujudnya teknologi permulaan mencangkul, membajak dan juga menggunakan tenaga binatang untuk bertani. Pencarian rezeki dihutan menggunakan alat-alat tajam dengan menggunakan batu, manakala di sungai dari mengharungi sungai kepada menggunakan batang-batang kayu yang diikat yang kemudian dikenali dengan rakit membolehkan mereka ke tengah sungai dan bergeraka bagi merentasi sungai disamping mencari rezeki. Dari teknologi mengikat kayu-kayu juga buluh-buluh digunakan batang yang lebih besar untuk pergerakan di sungai, kemudian timbul idea melobangkan batang  kayu menjadikannya berbentuk perahu yang membolehkan mereka bergerak dengan lebih selesa dan cepat dengan menggunakan batang kayu untuk menggerak perahu dan juga menggunakan penganyuh.
Dengan segala kegiatan yang ada dalam kelompok berkenaan membentuk satu komuniti yang dikenali dengan kampung. Mereka menggunakan  peralatan dan keperluan dengan meniru apa yang telah ada dalam masyarakat dan menambahbaikan peralatan. Misalnya ada tempat yang mengfhasilkan peralatan seperti pisau, parang, kapak, beliaung dan sebagainya. Peniruan dan pembaikan terus berlaku untuk kegunaan dan kehidupan. Ianya adalah kemajuan dalam konteks zamannya. Ini melibatkan berbagai-bagai bidang seperti kediaman, teknologi pertanian, kenderaan, peralatan senjata, pakaian dan sebagainya.
Pendek kata dari awal kehidupan yang kita sifatkan sebagai primitif sudah ada penghasilan kediaman, peralatan, kenderaan dab pakaian sebagai hasil desakan hidup. Semuanya proses menuju Takmilah dalam konteks permulaan bagi kehidupan yang lebih sempurna dalam konteks zamannya.
Sekian.

June 22, 2018

ESTETIKA MAKNAWI


BBB, 07 Syawal 1439H. = 21 Jun 2018M. (Khamis):
Apakah yang dimaksudkan dengan estetika maknawi ?  Secara mudah jawapannya ialah lawan bagi estetika lahiri. Sebenarnya estetika maknawi lebih sukar  ditanggapi berbanding dengan estetika lahiri. Sebagaimana telah disebut estetika lahiri ialah sesuatu yang ditanggapi estetiknya dengan pandangan atau dapatan  lahiri.  Misalnya dari elemen kepelbagaian pada pandangan di tepi laut dengan pantai memutih memanjang, di tepiannya pohon-pohon rhu dan kelapa  tumbuh berbanjaran memanjang pantai berderu ditiup angin petang, berdepan dengan pandangan,  bergolong ombak memukul pantai dan jauh ke tengah perahu nelayanmembelah ombak pulang di waktu petang adalah gambaran yang menimbulkan estetika lahiri yang mesra, indah, menyenang , menggembira dan membahagiakan.
Adapun estetika maknawi sebenarnya adalah suasana yang timbul atau yang lahir dari diri manusia itu tercetus dari fenomena alamiah yang sama sebagaimana yang disifatkan lahiri, tetapi yang berbeda ialah penerimaan bagi sesuatu diri itu. Perbedaan ini disebab dan diakibatkan oleh persediaan dalaman bagi diri seseorang yang tidak sama antara seorang dengan seorang yang lain. Terjadi perbezaan estetika maknawi bagi diri seseorang dengan yang lain oleh kerana:
1)      Pendidikan yang diterima seseorang
2)      Keilmuan yang dipelajari, dimiliki,  dialami dan dihayati
3)      Keterlibatan diri dengan aspek-aspek seni dan rohani atau kedua-duanya sekali
4)      Pengalaman dan kehidupan yang dilalui
5)      Kelembutan jiwa yang dimiliki
6)      Suasana dan sentuhan yang dialami
7)      Kemahiran mengeluarkan elemen estetika maknawi misalnya melalui bahasa, atau medium-medium seni yang lain.
Medium maknawi yang diterima adalah melalui:
Inderawi, Akal atau minda,  kalbu atau hati nurani dan rohani.
Proses yang diterima individu adalah berbeza dan ada darajat pengalaman dan penerimaan seseorang bergantung pada kewujudan elemen-elemen tujuh atau sebahagian dari yang disebut di atas.
Bayangkan pengalaman alamiah seorang kampung yang tidak berpelajaran (maaf menjadikan mereka contoh) yang mewarisi kerja orang tuanya, kerja kampung dengan bertani sebagai sumber kehidupan. Bagi petani yang tidak berpelajaran ini tidak ada sentuhan  hati nurani, akli apa lagi rohani. Baginya kehidupan yang dilalui adalah rutin biasa dan tidak ada apa-apa kecuali kerja bagi mendapatkan nafkah seharian. Begitulah dia meneruskan kehidupan dari pagi ke petang ke malam dan berulang tanpa sentuhan halus dan dalaman.
Berlainan dengan pandanga dari seorang yang mempunyai didikan dan  berjiwa seni yang melihat kehidupan  petani sebagai  sentuhan alamiah yang memberi rasa indah  dan melihat dengan rasa kemanusiaan, bahawa petani adalah jujur dengan kehidupannya,  berjuang dan bergelomang dengan selut dan lumpur dan kehidupan begitu mencabar bagi mendapat rezeki bagi menaggung anak isteri. Dari pengalaman yang bersifat hati nurani membentuk rasa kemanusian pada diri prmerrhati yang terdidik dengan ilmu dan seni. Apa yang dialami pemerhati ialah hasil dari didikan hati rohani dan kemanusiaan dari jiwa seni hati nuraninya.
Perbedaan juga dapat dilihat dari sentuhan yang bersifat akli, seorang yang belum terbuka mindanya atau yang baru mau belajar sukar dan merasa berat untuk belajar  dan ianya merupakan paksaan bagi dirinya, lantaran ia belum mengenali ilmu dan tidak mengetahui nikmat ilmu, sebaliknya orang yang mengenali dan menikmati ilmu, contohnya hingga kepada peringkat tinggi, belajar bukan sesuatu paksaan, bahkan sebagai satu kenikmatan. Seorang yang tiba kepada mengenali, mengalami dan menikmati ilmu –Kata Sayyiduna `Ali k.w,`` Tiada yang lebih tinggi dari  nikmat ilmu,`` merasa bergelumang dengan ilmu adalah nikmat yan tiada bertepi dan dia rela berterusan dengan ilmu. Orang yang berilmu ialah orang yang diangkat dirinya oleh Allah ke darajat yang tinggi.
Estetika maknawi yang lebih tinggi ialah estetika maknawi rohani. Orang yang mengenali, mengalami dan menghayati ialah yang mendalam dalam bidang keilmuan dan kerohanian. Bayangkan Al-Imam Al-Ghazali yang mendalam dalam bidang ilmu dan kerohanian yang menghabiskan keseluruhan hidupnya mendalami bidang keilmuan dan kerohanian dan menghasilkan karya-karya besar yang bermutu dalam bidang kerohanian seperti,  Ihya` `Ulum al-Din, Minhaj al-`Abidin, Al-Munqidz min al-Dalal dan berpuluh-puluh lagi karya kerohanian ialah orang yang tinggi dari cita rasa kerohanian dan mempunyai sentuhan rohani yang tinggi. Bagi kita orang awam, barangkali dapat merasa ketinggian sentuhan rohani apabila mendengar tilawah Al-Qur`an yang indah dan merdu pada waktu subuh yang syahdu yang menyentuh hati nurani atau bila mendengar azan pada waktu subuh yang sayup merdu dan menyentuh kalbu. Bandingkan dengan mereka yang tinggi dengan persediaan rohani yang tentu lebih tinggi dari segi tanggapan rohani dan kreativiti hingga mampu mengungkapkan ungkapan-ungkapan rohaniah yang tinggi seperti puisi-puisi oleh Rabi`ah al-`Adawiyyah, Hafiz, Firdausi, Sa`di, Iqbal dan sebagainya.
Aspek-aspek inderawi, hati-nurani, akli dan rohani, walaupun dibicarakan secara berlainan dan berasingan, tetapi dari segi praktik dan realiti, ianya terkadang berlaku secara serentak dan bertindihan. Sebagai contoh melihat  seni bina masjid serentak padanya kita melihat ada padanya elemen estetika lahiri  dan maknawi dengan elemen akli, hati nurani dan rohani. Bahkan padanya dapat dilihat secara serentak tinggi atau rendah mutu seni alami, hati-nurani, akli dan rohani  berasimilasi dan berintegrasi  dari segi estetika  yang menjadi identiti bagi hasil seni bina katakan sebagai sebuah masjid misalnya.
Sekian.

June 21, 2018

CIRI ESTETIKA LAHIRI


BBB, 06 Syawal 1439H. = 20 Jun 2018 (Rabu):
Memahami tentang estetika tidaklah mudah kerana ianya dikira sebagai bidang  seni, iaitu seni tinggi yang termasuk di bawah bidang falsafah, ianya membicarakan tentang keindahan, hakikat keindahan bahkan falsafah keindahan.
Menyebut tentang keindahan, iaitu peringkat paling bawah, ialah keindahan lahiri atau estetika lahiri, iaitu sesuatu yang berobjek dan dapat dikenali, dipersepsi dan dihayati melalui perantaraan inderawi. Lebih ketara melalui penglihatan mata dan juga pendengaran dan juga indera-indera yang tiga lain (bau, kecapan dan sentuhan).
Apakah yang dapat ditanggapi dan dihayati terhadap estetika lahiri ? Terawal dari sifat makhluk yang tabi`i. Antara cirinya:
1)      Persamaan
Dengan persamaan dilihat sebagai ciri keindahan. Contoh misalnya deretan pokok kelapa yang ditanam secara teratur dalam barisan-barisan. Demikian pokok bunga yang ditanam sama di dalam barisan dengan warna bunga yang sama, maka ianya dapat menimbulkan indah dari segi pandangan.
2)      Pasangan
Allah menyebut di dalam Al-Qur`an bahawa Dia mencipta manusia dan juga kehidupan yang lain adalah secara berpasangan. Penciptaan secara berpasangan sama ada manusia atau binatang bagi kepentingan perlanjutan biology dan turunan, sifat berpasangan itu sendiri menimbulkan keindahan. Pasangan lelaki perempuan, jantan dan betina dilihat melengkapkan ciptaan dan menimbulkan keindahan. Menjadikan pasangan hidup bahagia secara pasangan dan dapat menikmati hidup dari pasngan turunan yang merupakan keluarga di dalam kehidupan.
3)      Pertentangan
Antara ciri kejadian alam yang ditentukan Allah. Di dalam kehidupan ada ruang. Dalam ruang ini dapat dilihat ada kiri kanan, hadapan belakang, tinggi rendah, jauh dekat dan sebagainya. Elemen ruang juga menimbulkan ciri estetika. Misalnya di dalam sebuah bangunan ada ruang katakan sebelah kanannya sama  dengan ruang sebelah kiri yang merupakan pertentangan yang juga sebelah menyebelah persamaan. Pada diri biologi tubuh manusia terdapat elemen ini. Misalnya ada tubuh bahagian kanan dan kiri, ada tangan kanan dan kiri, ada kaki kanan dan ada kaki kiri, bahkan muka pada bahagian kanan biasanya serupa dengan bahagian kiri.
4)      Berselangan
Dengan berselangan juga menimbulkan rasa estetik. Misalnya di dalam seni taman sengaja ditanam secara teratur antara pokok yang tinggi dengan yang rendah secara berselang-selang berterusan, maka ianya menimbulkan rasa estetika. Dapat disebutkan misalnya kedudukan landscape tanah yang tinggi rendah merupakan salah satu elemen yang menimbulkan rasa keindahan.
5)      Kontras
Lebih khusus dari semata-mata pertentangan. Misalnya dalam perkara yang berhubung dengan warna yang menggunakan elemen gelap terang, hitam putih, lembut dan garang. Ini digunakan bagi menimbulkan rasa estetik dalam bidang dekorasi dan  pementasan. Ianya boleh dihubungkan dengan suara seperti tinggi rendah, kuat perlahan, lembut dan garang yang semuanya menimbulkan elemen keindahan. Elemen kontras ini juga boleh dikaitkan dengan watak, misalnya watak lembut dan garang dan sebagainya.
6)      Perubahan
Apa yang dibicarakan di atas adalah bersifat tetap, namun di sana di sebalik dari tetap ada unsur yang terus berubah yang merupakan salah satu dari  elemen alam yang menimbulkan estetika. Misalnya  perubahan hari dari pagi ketengahari, petang dan malam. Perubahan dari tua kepada muda, perubahan dari susah kepada senang yang dapat dilihat secara luaran dan nyata merupakan elemen menyedarkan kepada perubahan yang membawa kepada keinsafan  dan sebagainya.
7)      Kepelbagaian
Di samping dilihat sesuatu yang teratur, di sana sesuatu yang berpelbagaian juga menimbulkan rasa estetik. Sebagai contoh sebuah hutan yang tebal yang menghijau terdiri dari kepelbagaian tumbuhan yang saiz tumbuhan berbagai, ada yang tinggi ada yang rendah, ada yang tegak, ada yang condong, ada yang melempai dan ada yang melata, maka pandangan dari keseluruhan dalam satu ruang menjadikannya sesuatu yang estetik dari segi pandang. Kiaskan sifat pelbagaian yang lain misalnya corak bagi batik, kediaman yang berbagai dan sebagainya.
8)      Elemen Zaman
Kaedah melihat masa untuk mudah dilihat dan difahami yang merupakan pendekatan sejarah bagi memudahkan penerangan danb kefahaman. Misalnya melihat zaman dari  sa`at, minit, jam, hari, minggu, bulan,tahun, dekad, abad (kurun), mellinium dan seterusnya.
9)      Elemen Nilai
Dibicarakan bagi menunjukkan sesuatu dari segi nilai seperti baik dan buruk, baharu dan lama. Dengannya dapat dibezakan dengan jelas berhubung dengan nilai yang dikaitkan dengan yang dibicarakan.
10)   Campuran
Yang dibicarakan di atas adalah secara berasingan antara satu sama lain. Tetapi sesuatu  itu tidak semestinya wujud dengan elemen-elemen yang disebutkan secara berasingan, tetapi elemen di atas berada secara serentak bagi sesuatu  keadaan. Misalnya  pada masa yang sama wujud sesuatu yang bersamaan, bertentangan, kontras dan berpelbagaian.
Sesungguhnya ciri estetika lahiri adalah lebih dari apa yang diperkatakan di atas.
Sekian.

June 20, 2018

ASPEK ESTETIK


BBB, 05 Syawal 1439H. = 19 Jun 2018M. (Selasa):
Estetika dapat dibahagikan kepada estetika lahiri dan maknawi.
Estetika lahiri, ialah estetika yang dapat dilihat , dapat disaksi dan dapat dialami secara lahiri seperti melalui panca indera yang lima, manakala estetika maknawi ialah yang dapat difahami, dimengerti dan dihayati melalui elemen dalaman diri, iaitu melalui akli, hati dan rohani. Objek bagi estetika lahiri adalah nyata, berbenda dan berobjektif seperti bangunan, pandangan dari fenomena alam dan sebarang kejadian yang dapat ditanggapi melalui indera diri.
Aspek estetika yang bersifat lahiri adalah paling banyak, kerana aspek-aspek lahiri ini paling mudah didapati dan berhadapan dengan diri dan inderawi. Namun persoalan `paling banyak`  ini adalah relatif, kerana yang tidak bersifat lahiri juga banyak, namun ianya lebih sukar ditanggapi. Di dalam membicarakan tentang  `Estetika Masjid Al-Umm`, maka kita akan dapati aspek lahiri inilah paling banyak bakal dibicarakan, kerana aspek-aspek ini adalah nyata dan kelihatan, namun tidak dapat dinafikan aspek-aspek maknawi juga tidak kurang luas dan banyak persoalan yang dapat dibicarakan. Ini terpulang kepada keluasan dan ke dalam aspek maknawi yang ada pada kita.
Antara  yang bersiaft maknawi seperti mentransformkan sesuatu melalui bahasa yang dari bahasa itu dapat difahami, dihayati dan dialami aspek estetikanya. Sebagai contoh ungkapan yang bersifat puisi tentang sesuatu, contoh tentang keriangan menyambut hariraya, kedukaan tentang kematian dan sebagainya. Dari ungkapan di dalam puisi melalui bahasa dapat dihayati tentang keindahan ungkapan yang membawa rasa gembira atau dukacita. Hal ini dapatlah dikiaskan ungkapan-ungkapan melalui bahasa seperti hikayat, cerita, novel, cerpen dan berbagai bentuk puisi. Dalam kata lain aspek-aspek estetika lahiri dapat ditransform kepada maknawi melalui jambatan bahasa dan berasimilasi estetika lahiri  dengan maknawi yang berlapis pula dari segi estetikanya.
Estetika yang lebih tinggi, ialah yang bersifat minda. Misalnya ketinggian dan keindahan yang bersifat ilmu yang dicapai dan dapat dirumuskan dapatan di dalam kaedah-kaedah ilmu yang menarik dan mengkagumkan. Misalnya bagaimana imam-imam mazhab empat dapat menyusun kaedah keilmuan fiqh yang disusun secara bab-bab dan fasal-fasal misalnya mengenai ibadat dari aspek taharah ke solat dan ibadat-ibadat yang lain, muamalat, munakahat, jinayah dan jihad. Demikian imam-imam dalam bidang akidah menyusun aspek-aspek akidah hingga semuanya teratur dan dapat dipelajari. Aspek maknawi yang berhubung dengan minda juga dapat dikaitkan dengan rekacipta yang bertolak dari minda yang genius dan mengkagumkan dan menghasilkan rekacipta yang memberi faedah dan kemesraan dan kemudahan. Hal ini dapat dicontohi tentang keilmuan engineering  misalnya yang menghasilkan kenderaan dan berbagai rekacipta yang bersifat kreatif, estetik dan memanfaatkan. Demikianlah dapat dikiaskan dengan berbagai bidang keilmuan yang lain yang asalnya berupa dapatan dan diiringi bersama dengannya elemen kreatif dan estetik.
Aspek yang kaya dan memanusiakan manusia ialah yang berhubung dengan hati-nurani atau kalbu. Pada hakikatnya manusia dalam kehidupannya adalah berterusan berada di dalam lautan gelombang `rasa` yang berpangkalan dari kalbu. Di dalam kehidupannya manusia menempuh dan mengalami berbagai-bagai gelombang rasa akibat dari suasana keliling dan alamiahnya yang mewarnai kehidupannya yang mencetuskan `mood` baginya. Manusia di dalam kehidupannya tidak terpisah dari mendepani kesusahan. Ianya diakibatkan oleh misalnya sakitnya yang menjadikan suasana hidupnya murung dan dukacita, maka terungkap darinya ungkapan duka yang terpancar dari  rasa hatinya yang mengandungi elemen estetika. Contoh puisi atau lagu-lagu duka seperti ungkapan anak dagang diperantauanm atau anak yatim yang dalam kedukaan. Manusia pula waktu-waktu berada di dalam suasana ria dan suka. Misalnya dalam suasana sambutan hariraya Eidul Fitri, maka terluah melalui kata-kata mereka ungkapan suka.  Dari mereka juga terluah perasaan marah yang mencerminkan kekerasan dan menakutkan.
Satu aspek yang bersifat maknawi, ialah hasil dari kecapaian tokoh-tokoh bidang rohani yang mencerminkan ke dalaman dan kehalusan jiwa mereka yang terungkap pengalama rohani dalam kata-kata, misalnya ungkapan Rabi`ah al-`Adawiyyah tentang `Cinta Ilahi` dengan kata-kata puitis dan rohani, Iqbal dengan `khudhinya. Aspek rohani juga dibicarakan secara prosa. Misalnya bagaimana Abu Nasr al-Sarraj al-Tusi secara genius dan rohani dapat menyusun pendekatan tasawuf yang menjadi panduan keindahan rohani, demikian ju a Al-Ghazali dengan Ihya`nya dapat meneroka aspek-aspek rohani yang menjadi panduan bagi umat mendalami bidang kerohanian.
Dari segi praktiknya tidak bererti  estetika lahiri dan maknawi ini terhasil secara terpisah sebagaimana dipisahkan di dalam pembicaraan, sebaliknya ianya boleh lahir secara gabungan, bergandinga dan tersulam antara satu sama lain secara kreatif dan estetika.
Sekian.

June 19, 2018

BAB - MASJID AL-UMM: KAJIAN DARI SEGI ESTETIKABBB, 04 Syawal 1439H. = 18 Jun 2018M. (Isnin):
Apa itu Estetika ?
Persoalan estetika berhubung dengan Masjid Al-Umm adalah bidang yang diberi perhatian khusus dan menjadi satu bab daripada buku `Masjid Al-Umm: Perspektif Takmilah``. Ini ialah kerana masjid adalah hasil dari seni bina, dan seni tidak terpisah dari estetika. Kalau dapat dikatakan Masjid Al-Umm sebagai zat atau bahan fizikal, maka nilai estetika adalah sebagai sifat yang tidak dapat dipisahkan daripadanya. Cuma barangkali ada aspek-aspek buruk yang relatifnya dilihat buruk dan tidak sesuai, tetapi ianya relatif. Pada keseluruhannya ianya menyempurnakan.
Sekali lagi apakah itu estetika ?  Ia adalah bidang yang berhubung dengan keindahan, bahkan mengkaji dari segi  estetika ialah mengkaji satu dimensi falsafah. Kewujudan ini indah lantaran ianya dicipta oleh Yang Maha Indah dan Dia sukakan keindahan dan apa yang dicipta adalah indah yang mencerminkan sebagai sifatnya yang indah.
Keindahan adalah sesuatu yang menyenangkan, menggembirakan, bahkan membahagiakan.
Keindahan boleh bersifat fizikal dan dapat ditanggapi dengan indera, seperti mata
Misalnya melihat pada ciptaan Allah memberi kelapangan, kenikmatan dan menambahkan sesuatu pada diri dengan elemen tahu yang positif. Firman Allah bermaksud:
``Sesungguhnya pada ciptaan langit dan bumi dan pertukaran siang dan malam menjadi bukti (keyakinan) bagi yang mempunyai akal nurani.`` (Ali `Imran: 190).
Keindahan dapat ditanggapi dengan pendengaran. Sesuatu yang harmoni dan memerdu menimbulkan keindahan. Mendengan qari yang mentilawahkan ayat-ayat Al-Qur`an secara tartil dan menimbulkan keindahan, bahkan kekudusan.
Mendengar  kocakan air, kemerduan kicau burung di dahan tinggi pada waktu pagi menimbulkan keindahan, bahkan mendengar lagu yang diungkapkan secara merdu adalah keindahan,  mendengar deklamasi puisi yang digubah indah dan disampaikan secara indah adalah keindahan.
Demikian juga keindahan dan menyenangkan bau atar yang dipercik jamaah pada tangannya menyenang dan menikmatkan. Demikian keenakan makanan yang dimasak dengan baik juga indah dan menyelerakan. Demikianlah keindahan dan sesuatu yang menyenangkan dapat ditanggapi melalui indera lahiri manusia dan ianya menyenang dan menggembirakan.
Ada tanggapan estetika yang lebih tinggi.
Antaranya melalui cerapan harti. Dengan hati lahirnya rasa kasih, seperti kasih seorang ibu terhadap anak. Kiranya bersama keluarga menggembira  dan membahagiakan dan jika berjauhan merindui dan mengharapkan pertemuanm dan perkembalian. Kasih ibu terhadap anak tiada sempadan. Dari rasa kasih tergugah berbagai ungkapan estetik yang mencerminkan kasih sayang seorang ibu terhadap anak dan sebagainya. Kiaskan kasih-kasih yang lain seperti kasih seorang suami terhadap isteri, kasih seorang kekasih terhadap yang dikasihinya. Dari pengalaman-pengalaman melahirklan ungkapan-ungkapan yang indah dan tinggi dari burdaya estetika.
Pengalaman estetika juga ditanggapi dan dihayati melalui akli. Bayangkan keindahan dan ketinggian mutu keilmuan yang dapat dicapai oleh kalangan ulama` yang hasil keilmuan mereka dilahirkan dalam penulisan yang menjadi tatapan, pengajian dan kajian. Dari keindahan fikiran memberi sumbangan kepada peningkatan keilmuan dan peradaban bagi kalangan yang mempelajari, menghayati dan menjadikannya sebagai pegangan dan panduan hidupdan mati.
Estetika juga adalah melalui pengalaman rohani yang murni dan kudus. Bayangkan betapa indahnya jiwa yang terpupuk secara rohani sehingga terpupuk di kalangan rohaniawan sifat jujur, taqwa, mahabbah cinta, sabar, syukur dan redha. Ia adalah gambaran dan warna-warni rohani  yang tidak dicapai melainkan oleh kalangan rohaniawan.
Aspek-aspek di atas dibicarakan satu persatu secara berasingan, tetapi di dalam praktik dan realiti, kadang-kadang ianya berlaku secara  bersama antara elemen-elemen berkenaan. Ianya ibarat  sebagai warna warni yang mencerminkan kepelbagaian dalam taman kehidupan yang mengasyik dan membahagiakan.
Estetika  dari segi pembicaraan boleh dibicarakan secara berasingan, satu persatu,  namun  ianya juga  secara keseluruhan – secara himpunan dan kepelbagaian, lantaran pada hakikat segala ciptaan adalah keindahan – berestetika  lantaran Yang Menciptanya adalah bersifat Indah dan dariNya terpancar segala keindahan
Sekian.

June 18, 2018

MASJID DAN PENGIMARAHAN MURNINYA KEIKHLASAN


BBB, 03 Syawal 1439H. = 17 Jun 2018M. (Ahad):

Berdepan dengan Masjid Al-Umm
Tiada lain dari jelmaan keikhlasan
Pelbagai para dermawan 
Terbina kukuh di pinggir perbukitan
Setelah sedekad melalui zaman ujian
Perancangan, persediaan, pembinaan
ke pengimarahan berterusan.

Tanpa keberanian beralasan
Bangunan itu masih tersadai
Ijtihad, ikhtiar dan tawakkal itu
Membenarkan takdir penentuan
Selari dengan  kehendak Tuhan
Dan kehendak kita bertepatan
Takmilah dalam pilihan.

Pengimarahan Masjid Al-Umm
Dari hujung  tahun 2017
Menyerlahkan keikhlasan jama`ah
Puncaknya tiba  1439 Ramadhan
Merekalah mengisikan tabung
Dari dulu hingga sekarang
Dengan kepingan keikhlasan
Operasi pembinaan dan pengimarahan.

Setengah tahun penggunaan
Kita makin mengenali
watak dan perwatakan
antara yang menjadikan masjid
tiada lebih dari sumber pendapatan
dengan yang  memberi tenaga
-          Tiada mengharap pulangan
Kerana Allah penuh keikhlasan
Ramadhan menyerlahkan mereka
Dengan kerja-kerja kebajikan
Mereka adalah `Orang Masjid`
Sering membersih ruang
Menghampar tikar hidangan
Sama iftar tanpa mengira kedudukan
Kadang mentranformasi diri sebagai muazzin
-          Bahkan imam
Dan berbagai tugas sampingan
Masjid memerlukan orang-orang
Yang hati terpaut pada masjid
Insya Allah pelapis masa depan
Meneruskan pengimarahan.
Sekian.

June 17, 2018

SUASANA MENCERIAKAN KETIKA IFTARBBB, 02 Syawal 1439H. = 16 Jun 2018M. (Sabtu):
Suasana menceriakan pada bulan Ramadhan yang pertama kali diadakan di Masjid Al-Umm ialah ketika hampir berbuka puasa. Sebagaimana diputuskan di dalam mesyuarat induk dan diikuti mesyuarat-mesyuarat jawatankuasa kecil ibadat dengan jawatankuasa-jawatankuasa yang lain – kewangan, kebersihan, Muslimat dan Pemuda, bahawa Masjid AL-Umm akan meyediakan keperluan iftar pada setiap petang.
Bagi persediaan ini pihak masjid memang dari awal membuat siaran membuka peluang bagi sesiapa yang hendak menginfak bagi keperluan iftar, di samping infak-infak yang lain.  Kumpulan Firdaus dari Shah Alam yang telah banyak menderma bagi peralatan Masjid Al-Umm menjelang penggunaannya,  ada membuat  tawaran hendak meninfakkan peruntukan iftar pada bulan Ramadhan, walau bagaimana hasrat murni Kumpulan Firdaus ini tidak diperturunkan secara tertulis bagi memastiakn komitmennya untuk infak berkenaan. Ini ialah kerana ada masalah komunikasi oleh orang tengah yang diamanahkan oleh Kumpulan Firdaus. Hingga ke peringkat akhir baru diterima surat bertulis tangan pengakuan untuk tajaan iftar.
Adalah dipersetujui bahawa pihak Masjid akan menyediakan iftar bagi minggu pertama puasa dan dikuti tiga minggu berikutnya ialah tajaan dari Kumpulan Firdaus yang selama tiga minggu dijangka memerlukan peruntukan sebanyak RM60,000. Manakala pihak Masjid Al-Umm akan menyediakan iftar bagi minggu pertama yang dijangka memerlukan peuntukan sebanyak RM14,000. Dalam keadaan kecemasan, andainya pihak Firdaus tidak jadi sponsor, maka pihak masjid mempunyai peruntukan hasil derma dari orang ramai yang bampaknya infak bagi iftar paling banyak diberi oleh orang ramai (RM70,000 – termasuk untuk tahlil). Setiap hari bagi majlis iftar mempunyai menu-menu tersendiri.
Pada setiap petang pekerja-pekerja sukarela menyiapkan tempat berbuka dengan membentang tikar bagi tempat berbuka. Kontrektor minggu pertama bagi pihak masjid ialah dari Caterer Agus yang menyediakan iftar secara di dalam bungkusan polistrin yang mana bersamanya , kurma, kuih-kuih dan buah-buah untuk berbuka Juga nasi berlauk ayam, daging atau ikan juga sayur. Manakala air disediakan oleh masjid.
Setiap hampir tiba waktu iftar, orang ramai yang datang diminta mengambil  satu bungkusan untuk masing-masing – termasuk air. Yang datang adalah lelaki, perempuan dan anak-anak. Bahagian lelaki disebelah kanan  ruang anjung terbuka, mereka duduk  dalam  3 baris, manakala perempuan sebelah kiri dua baris yang jumlah mereka lebih kurang 200 orang. Sebelum tiba berbuka Imam sama ada Imam Rahmat, Ghazie, Ahmad atau penulis sendiri memulakan tahlil dan doa untuk arwah-arwah yang dipohon oleh peserta-peserta. Biasanya juadah dan air yang disediakan cukup untuk berbuka, jika tidak diteruskan dengan makan nasi. Selepas iftar mereka turut bersolat maghrib berjama`ah.
Untuk  minggu kedua dan seterusnya persediaan iftar di bawah Kumpulan Firdaus yang  caterer ditentukan dari Kuala Lumpur.. Pada permulaan disediakan makanan iftar secara diserve seorang demi seorang. Cara ini cerewet dan tidak memuaskan, selepas  beberapa hari ditukar kepada penyediaan secara  dibungkus dalam polisterin. Walau macam mana makanan yang disediakan termasauk untuk moreh tidak memuaskan. Banyak aduan yang diterima. Pihak Kumpulan Firdaus menukar caterer kepada Pak Teh Catering di Seksyen 3, Bandar Baru Bangi – termasuk menyediakan moreh selepas tarawih.
Adapun penyediaan sahur bagi 10 malam terakhir Ramadhan adalah disediakan oleh pihak Masjid Al-Umm sendiri. Perlu disebut, biarpun  penyediaan iftar disediakan  oleh caterer yang ditempah, namun orang ramai yang mau membuat kebajikan tidak henti-henti membawa makanan tambahan baik untuk iftar, moreh, bahkan penyediaan makanan bagi sahur, antaranya disediakan oleh yang  mau membuat kebajian, termasuk menghantar air mineral untuk berbuka dan untuk para jamaah yang menunaikan solat tarawih. Pendek kata makanan dan minuman tidak putus-putus dihantar ke masjid dan orang ramai bebas untuk menikmati makanan dan minuman di luar dari dari masa kebiasaan.
Atas semangat kerjasama pengurusan iftar selama sebulan Ramadhan berjalan dengan baik, terima kasih kepada semua pihak yang memberi kerjasama, khususnya Kumpulan Firdaus yang  sponsor iftar Ramadhan serta moreh selama tinggu minggu.
Sekian.