November 29, 2015

Falsafah Nombor Dalam Pembinaan Masjid Al-Umm


BBB, 16 Safar 1437 = 28 November 2015 (Sabtu):
Adalah menjadi lumrah kehidupan bahawa kita berdepan dan sering menggunakan angka-angka seperti menghitung hari, minggu dan bulan. Mengira hasil-hasil dapatan dan mengeluarkan sejumlah pendapatan bagi perbelanjaan. Penggunaan angka lebih lumrah di dalam pembinaan, lantaran ianya melibatkan ukuran dan jumlah unit yang digunakan. Pandanglah sebuah masjid, berapa banyak keperluan ukuran dan pengiraan yang digunakan bagi menyiapkan bangunan masjid tersebut.
Berhubung dengan nombor atau angka ada falsafah dan budaya berhubung dengan angka-angka, termasuklah dari `Pandangan Wujud` Islam yang dapat diaplikasikan kepada pembinaan Masjid Al-Umm.


Sebagaimana dimaklum, bahawa prinsip Islam yang paling utama ialah `Falsafah Tauhid`. Segala pengolahan berhubung dengan Islam adalah bertolak dari falsafah `Tauhid`. Bahkan diungkapkan bahawa kerana Allah tunggal, maka Dia sukakan yang bersifat gasal.
Membicarakan tentang pembinaan Masjid Al-Umm, antaranya dapat dilihat dari `Falsafah Nombor`.
Falsafah nombor bagi Masjid Al-Umm, ialah senibina yang berasaskan `Tauhid`, iaitu baik dilihat dari segi objek seperti `Satu Kubah` yang  `Satu` sebagai melambangkan sifat Ketunggalan Allah. Atau dilihat dari segi perlambangan, sebagaimana dibicarakan bahawa bentuk bulat adalah bentuk sempurna yang melambangkan bahawa Allah adalah Yang Maha Sempurna, atau dilihat dari satu perlapisan lambang yang lain bahawa baik kubah atau menara mempunyai `Arah Tunjuk` ke atas kepada ruang tertinggi yang melambangkan perjalanan kualiti diri dalam memi`raj diri kepada Ilahi.
Falsafah angka dapat dirujuk kepada jumlah sesuatu item bagi sesuatu bangunan. Misal dilihat kepada menara, selain daripada ianya bersifat dua besamaan sebelah menyebelah, dilihat juga dari segi jumah `Tiga` dicampur dengan satu kubah menjadikannya jumlah gasal – tiga,  tidak genap. Dilihat kepada lengkung sebelah menyebelah mihrab, maka ianya tiga sebelah kanan dan tiga di sebelah kiri, begitu juga dengan melihat kepada lengkung tingkap berhias geometrik design sama ada sebelah kanan atau sebelah kiri, maka jumlahnya juga adalah lima. Demikian juga dilihat bahagian sisi kanan masjid bersebelahan pintu gerbang kecil konsep lengkung banyak digunakan dari jumlah 4+4+4+3, keadaan yang sama bagi sebelah kiri.
Jika dilihat dari bahagian hadapan bagi pintu masuk kepada gerbang utama, maka didapati bentuk lengkung digunakan satu pada kiri dan satu pada kanan dan pada bahagian belakang bagi pintu gerbang utama ialah lima lengkung yang memanjang ke bawah. Masuk ke dalam bangunan, maka bentuk lengkung digunakan pada dinding pada sebelah mihrab  dua sebelah menyebelah + 1 dengan ruang mihrab, manakala pada bahagian keliling kubah terdapat 6 x 3 tingkap kecil bagi dimasuki cahaya matahari.
Selain dari konsep gasal, pengaruh bilangan melibatkan jumlah 4 unsur diri dan alam (tanah, air, api dan angin), jumlah 360 hari  setiap tahun dan jumlah binaan badan juga terdiri dari 360 bahagian tulang temalang, bahkan jumlah darjah dalam bulatan iaitu 360 darjah juga menjadi kiraan yang dianggap significant dan lengkap. Di dalam hal ini Penulis sering meneliti dan cuba memahami dari segi pelan arkitek dan pembinaan dan  secara realiti di atas tapak. Pada masa peringkat awal pembinaan Masjid Al-Umm dalam mana tiang-tiang sedang didirikan dan  juga aras satu sedang diseminkan dengan tiang-tiang juga dinaikkan dari bawah dan bersambung di atas, Penulis beberapa kali datang membuat perkiraan jumlah tiang-tiang bagi Masjid Al-Umm. Penulis membuat kesimpulan bahawa pembinaan tiang bagi masjid Al-Umm adalah bermula dari 4 tiang seri yang menjadi tiang utama bagi pembinaan masjid dari aras bawah tanah hinggalah kepada puncak kubah. Penulis dapati bahawa dari Tiang Seri empat tiang paling besar berkembang kepada jumlah yang banyak, tetapi makin kecil bentuknya, iaitu:
Dari empat meluas menjadi lapan
Dari lapan meluas menjadi enam belas
Dari enam belas meluas menjadi tiga puluh dua
Dari tiga puluh dua meluas menjadi  enam puluh
Dari enam puluh meluas  menjadi seratus lapan puluh
Dan dari seratus lapan puluh meluas menjadi tiga ratus enam puluh
Semakin besar jumlah angka  bermakna semakin mengecil bentuk tiang.


Maka dari kiraan Penulis, jumlah semua tiang bagi pembinaan Masjid Al-Umm secara kasar adalah mempunyai dalam liungkungan 360 tiang.
Dilihat dari segi anak tangga adalah mempunyai kaitan dengan angka-angka. Misalnya bagi siapa yang datang dari bahagian hadapan untuk masuk ke aras utama ke ruang terbuka berdepan dengan mihrab, maka dari lantai yang ada antara kanan dan kiri tempat wudhu` -  lantai yang rata,  bagi menaiki ke ruang utama, maka ianya perlu melalui `Satu Anak Tangga` sahaja, ini bererti aras bagi ruang utama adalah lebih tinggi dari aras bagi lantai bagi permulaan masuk, tetapi bagi mereka yang memilih untuk masuk melalui pintu gerbang kecil pada sebelah kanan masjid, maka ianya perlu melalui anak tangga yang mata tangganya ialah sebanyak 5 mata anak tangga. Tidak ada pintu gerbang sedemikian pada sebelah kiri, sebaliknya ia perlu melalui anak-anak tangga biasa.
Adapun menaiki tangga dari aras bawah tanah sebelah kanan ke atas ke aras utama mempunyai dua level anak tangga yang mata tangganya ialah  13 + `10.
Bagi menaiki anak tangga ke aras utama kiri luar juga melalui dua level yang anak tangganya ialah 13 + 10 (Terdapat tangga dalaman bersebelahan bermata tangga dua level iaitu 10+10).
Adapun bagi menaiki dari aras utama ke aras satu (tingkat tiga) sebelah kanan adalah melalui dua level anak tangga, iaitu 13 + 13 anak tangga dari aras ini dapat naik ke  bumbung melalui jalan di bawah menara juga mempunyai 2 level anak tangga iaitu 13 +9. Manakala  melalui sebelah kiri dari aras utama ke aras satu (tingkat tiga) mempunyai dua level mata tangga iaitu 13 + 13 dan bagi menaiki ke bumbung sebelah kiri juga mempunyai dua level anak tangga iaitu 13 + 8.
Perlu di tambah bahawa dengan jumlah anak tangga yang gasal apabila kita memulakan naik anak tangga dengan kaki  kanan, maka pengakhiran langkah  ke atas ialah juga sebelah kanan. Demikianlah sebaliknya.
Sesungguhnya nombor atau angka amat penting di dalam pengukuran di dalam pembinaan agar ianya tepat dan tidak merosakkan binaan . Angka juga penting di dalam mengira keluasan, volume, ketumpatan dan sebagainya bagi menghasilkan perkiraan yang tepat. Dengan angka ada falsafah yang significant yang memberi faedah bagi amalan dan kehidupan manusia itu sendiri.

Sekian.

November 28, 2015

Bentuk Bulat Dan Semi Bulat (Lengkung) Pada Masjid Al-Umm


BBB,  15 Safar 1437 = 27 November 2015 (Jumaat):
Selain dari kubah dan tiang menara berbentuk bulat, maka tiang-tiang bagi binaan masjid juga berbentuk bulat.


3. Tiang-Tiang
Dapat dikatakan semua tiang-tiang yang dibina bagi Masjid Al-Umm dari `Tiang Seri` yang paling utama – berjumlah empat tiang seri yang menjunjung kubah, kepada tiang-tiang utama keliling bangunan hinggalah tiang-tiang pada bahagian tengah bangunan dan tiang-tiang kecil adalah bersifat bulat. Tiang Seri adalah tegak dari aras bawah tanah ke aras utama (tengah) memuncak di ruang kosong kepada lakaran bersegi dari tiang empat dan dari lakaran ini ada tetulang-tetulang sendeng mengangkat bulatan yang di atasnya diletakkan Kubah. Manakala tiang-tiang keliling ialah tiang-tiang yang mengukuhkan didnding berkeliling masjid. Adapun tiang-tiang tengah ialah tiang-tiang yang menjunjung lantai-lantai bagi aras utama dan tiang-tiang yang menjunjung lantai bagi aras satu (tingkat tiga). Bersama dengan Tiang Seri berempat dan tiang-tiang yang menjunjung aras satu (tingkat tiga) adalah memuncak ke atas menjunjung bumbung dan atap bagi masjid. Semua tiang ini adalah bersifat selaras, iaitu berbentuk bulat – bentuk yang indah dipandang dan tidak banyak menghalang, terutama dari segi penglihatan
4. Semi Bulat Lengkung – Pintu Dan Tingkap
Satu bentuk yang banyak kedapatan di Masjid Al-Umm sebagai ciri seni bina dan daya `Estetika Takmilah`, ialah bentuk `Semi Bulat`. Maksud semi bulat ialah, ianya adalah berasal dari bentuk bulat berubah secara kreatif yang juga antara bentuk alamiah menjadi bentuk semi bulat yang asas utamanya berbentuk lengkung. Dari ciri lengkung ini berkembang kepada variasi bentuk berasal bulat kepada lengkung sederhana memanjang ke bawah atau memanjang secara terus (lebih dari sederhana).
Bentuk-bentuk lengkung ini yang berkembang dari bentuk bulat yang bulat itu melambangkan kesempurnaan. maka bentuk lengkung melambangkan kelembutan, tunduk, khusyuk dan tawaduk, sebagaimana bentuk bulat sesuai menjadi ciri senibina masjid, maka demikianlah dengan bentuk lengkung melengkapkan kesesuaian yang membawa erti dan nilai akhlak yang tinggi, harmoni, rohani bahkan meningkatkan kepada kejiwaan yang kudus.


Bentuk semi bulat atau lengkung ini adalah berada pada bahagian dinding – di luar atau di dalam (kurang) yang tidak menggunakan daun pintu. Ianya biasanya bersifat terbuka, atau ruangnya dihiasi dengan hiasan bersifat kerawang – secara kreatif. Contoh ketara dapat dilihat pada pintu-pintu tanpa daun pintu penutup pada bahagian depan bagi kanan dan kiri mihrab dan sebelah menyebelah bagi keduanya. Contoh pada kanan dan kiri mihrab pada tingkat atas terdapat tiga lengkung + 1 (kurang kelihatan) pada bahagian kanan dan tiga lengkung + 1 (kurang kelihatan) pada sebelah kiri yang tidak berdaun pintu. Bentuk ini begitu estetik dan menarik. Seterusnya pada dinding sebelah kanan dan kiri terdapat empat lengkung tingkap tanpa daun tingkap, tetapi ruang bagi daun tingkap dihiasai dengan dekorasi berkerawang  yang lebih bersifat geometrik design. Lanjutan bagi lengkungan-lengkungan ini menyusuri ke bahagian hadapan baik sebelah kanan atau kiri terdapat lengkungan-lengkungan berhias dan tidak berhias. Lengkungan yang agak berbeza ialah empat lengkungan di atas bagi empat persegi bujur yang diberi colour dinding berwarna hitam yang sebenarnya ialah dalamannya adalah kawasan bagi toilet dan bilik air dan wuhu`. Tempat yang kurang menyenangkan ini seolah-olah dapat disembunyikan dengan bentuk lengkung dan warna hitam pada empat segi panjang. Bahkan warna hitam di dinding jika dilihat dari jauh adalah sebagai dinding cermin yang menutup ruang tersebut. Keadaan ini adalah sama bagi bahagian sebelah kanan dan juga bahagian sebelah kiri.
Perlu diingat bahawa bentuk lengkung semi bulat sebagai pintu yang tidak berdaun pintu ini didesign adalah untuk aras utama dan aras satu. Adapun bagi aras bawah, di atas tanah, maka tidak digunakan bentuk ini, kerana ianya adalah ruang masuk keluar dan perlu mempunyai pintu berdaun pintu seperti biasa yang boleh dibuka dan ditutup dan dapat mengelak dari pencerobohan yang mungkin berlaku.
Daripada melihat bentuk lengkung pada kanan dan kiri mihrab dan sayap bagi kedua-dua belah pihak, bentuk lengkung dan semi bulat ini juga kelihatan dari permulaan untuk masuk ke ruang masjid. Bentung lengkung yang paling utama dari bahagian depan ialah pintu gerbang sebagai laluan utama bagi kemasukan ke masjid. Pada kanan dan kiri dan belakang pintu gerbang ini terdapat tiga lengkungan kecil dan empat lengkungan yang memanjang ke bawah. Pada sebelah kanan terdapat sebuah pintu gerbang sederhana. Pada sebelah atas juga terdapat empat lengkungan panjang ke bawah dan lengkungan sederhana. Walau bagaimana dibandingkan pandangan berpintu gerbang di depan dengan di sisi – dengan pandangan dilihat dari luar dari Medan Pakir-Usahawan, maka pandangan dari Medan Parkir-Usahawan adalah jauh lebih baik dan indah dari padangan dari bahagian depan masuk masjid. Perbedaan ini ialah kerana:
Memandang dari Medan Parkir-Usahawan, dengan kedudukannya meninggi adalah jelas kerana berada di tanah tinggi. Ketiga-tiga tingkat bangunan, bahkan bahagian tanah dan bawah tanah adalah jelas kelihatan dan menarik. Manakala pandang dari pintu masuk ke gerbang utama yang kelihatan adalah dua tingkat, lantaran tingkat bawah tanah memang tidak kelihatan dari depan. Level utama bagi kemasukan utama adalah sama dengan aras tanah dan kelihatan rendah dan kurang menarik berbanding melihat dari medan parkir dan Usahawan yang kelihatan lebih menarik.
Dilihat dari bahagian pintu masuk ke gerbang utama terasa kesesakan ruang tanah yang amat terhad dan bangunan bahagian depan dikecamuk oleh beberapa bangunan kecil seperti bilik mayat, kolah-kolah dan bahagian wudhu` pada bahagian kanan dan kiri. Kombinasi semuanya tidak dapat menyatukan kepada satu pandangan yang indah berbanding dengan bahagian  yang dilihat dari bahagian Medan Parkir-Usahawan. Wujudnya dua menara pada bahagian hadapan tidak dapat membantu mengindahkan pandangan dari bahagian pintu masuk berbanding dengan pandangan ke arah mihrab dan pintu-pintu dan jendela-jendela dan kubah yang jelas kelihatan.
Walau bagaimana dengan kedudukan Masjid Al-Umm di atas tapak tanah yang terhad (kurang sedikit dari dua ekar), terkepung pada bahagian masuk dengan deretan rumah semi-D, begitu juga pada sebelah kirinya juga bersempadan dengan rumah-rumah semi-D, di kanan padang dan pada bahagian depan mihrab dan benteng bangunan berdekatan dengan jalan ¼ ke Sekolah Rendan dan Menegah Bandar Baru Bangi, masjid yang agak besar, tetapi berada di atas ruang yang kecil dan terhad itu, pada keseluruhannya adalah sebuah masjid yang hebat dari segi design, unik dari segi seni bina dan cantik dipandang. Masjid Al-Umm adalah benar-benar Masjid Rakyat, lantaran sumber kewangannya adalah benar-benar datang dari derma rakyat. Adalah diharapkan masjid ini akan bergiat bagi memenuhi keperluan umat mengisi kegiatan yang mengimarahkan masjid dengan ibadat, menyediakan keperluan pendidikan dan kegiatan kemasyarakatan.

Sekian.

November 27, 2015

Estetika Takmilah Dari Segi Bentuk


BBB, 14 Safar 1437 = 26 November 2015 (Khamis):
Sesuatu bentuk reka cipta, cukup dengan bentuk asas, tetapi tidak sempurna tanpa ragam hias. Sebuah masjid boleh didirikan dengan hanya ditegak dengan empat atau enam tiang di atas ruang empat segi-panjang. Lantas dibina dinding kelilingan dan ditutup dengan bumbung dan atap. Sudah cukup sebagai bangunan sebuah masjid. Namun manusia pereka cipta yang dikurnia Maha Pencipta akal dan hati nurani yang bersifat berfikir dan mempunyai daya persepsi terhadap keindahan, berdaya meniru dan berkreativiti, tidak saja membina dan menyiapkan sesuatu secara asas, tetapi di atas bentuk asas akan disempurnakan dengan elemen kreativiti yang menjadikan sesuatu yang berbentuk asas itu disempurnakan dengan elemen-elemen seni kreativiti yang menjadikannya lebih indah dan menarik. Penambahan elemen kreativiti sedemikian bukan sahaja berlaku terhadap bangunan tetapi kepada apa saja yang direkacipta manusia sebagai kejadian yang kreatif. Pandang sahaja pada berbagai jenis kenderaan yang berbagai bentuk dan ciri rekacipta, pandang juga kepada pakaian yang berbagai fesyen dan hiasan, bahkan pandang kepada sebuah kawasan yang berhias sebagai kebun atau taman. Semuanya lebih dari sekadar asas, tetapi sempurna berhias dan menarik pandangan – sempurna dan Takmilah.


Masjid juga adalah sebuah bangunan yang didirikan untuk beribadat, kegiatan pendidikan dan kemasyarakatan juga sama disempurnakan dengan elemen-elemen estetika yang bersesuaian menjadikan pandangan terhadapnya sebagai kudus, indah dan tenteram. Ini merupakan sebagai sesuatu yang tabi`i dan tidak bertentang dengan Islam sebagaimana firman Allah yang bermaksud:
``Wahai anak-anak Adam ! Pakailah pakaian kamu yang indah berhias pada tiap-tiap kali kamu ke tempat ibadat (untuk mengerjakan solat``. (Al-A`farf: 31).
Seterusnya firman Allah Ta`ala bermaksud:
``Katakanlah (wahai Muhammad), ``Siapakah yang (berani) mengharamkan perhiasan Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya, dan (demikian juga) benda-benda yang baik lagi halal dari rezeki yang dikurniakannya``. (Al-A`raf: 32).
Masjid Al-Umm dari segi bangunannya adalah disempurnakan dengan elemen-elemen estetika yang melengkapkan penggunaan dan menceriakan pandangan. Antara ciri-ciri senibina bentuk fizikal berciri estetik Masjid Al-Umm ialah:
1)      Berbentuk Bulat
Bentuk bulat adalah bentuk sempurna baik dari segi geometri atau ukuran biasa berukuran 360 darjah. Bentuk bulat memudahkan pergerakan dan kurang dari segi halangan. Bentuk ini juga bersifat lurus dan memanjang dan menepati dari segi ukuran. Ciri ini adalah kebiasaan digunakan terutama bagi masjid, lantaran ianya melahirkan rasa murni, kudus dan kesempurnaan.
Bentuk bulat adalah bentuk yang mencirikan secara dominan ialah pada kubah Masjid Al-Umm.
Kubah Masjid Al-Umm yang mula dinaikkan ke puncak masjid pada 29 Mac 2015 berbentuk separuh bujur telur itu adalah berketumpatan 800 meter dengan 11 diemeter lilit adalah seberat 10 ton dengan mempunyai dua lapisan (2 layers) alluminium. Bagi membentuk kubah ini ianya ditegak dengan 32 bilah besi tahan karat dan diikat dengan 10 bilah lintang. Di atas bilah-bilah berkenaan dipasang dua lapisan  (layers) disebutkan. Pada bahagian luar kubah yang berwarna keemasan ini adalah jajaran lampu dari puncak ke bawah menurut bilah ke bawah yang bila dipasang memancarkan api berwarna-warni bergemerlapan. Pada puncak kubah ini dipasang nama masjid `Al-Umm` dalam tulisan Arab/Jawi yang juga mempunyai api yang bercahaya. Hingga kini terutama pada bahagian – bawah kubah masih didikorasi dengan pola-pola geometrik design bagi bahagian dalam kubah, manakala pada bahagian tapak dan keliling bawah kubah dihiasi dengan pola-pola yang bersifat floral dan fauna. Sesungguhnya bila kita berdiri dari anjung masjid pada aras satu (tingkat 3), maka kita dapat melihat phenomena pandangan di sekeliling Bangi, maka demikianlah dengan Masjid Al-Umm, maka kubahnya adalah menjadi identiti utama, yang dari jauh, khususnya pada waktu malam, cahaya dari kubah ini dapat dilihat mulai dari Tol masuk ke Bandar Baru Bangi, cahayanya juga dapat dilihat dari sepanjang jalan dari Jalan Reko, Kajang ke Jalan ke UKM – Bangi (Lama).
2.  Dua Menara


Jika kubah yang berbentuk bulat dan berciri kudus itu tegak di atas bumbung tertnggi masjid, maka bagi Masjid Al-Umm didirikan dua menara yang tegak tapaknya dari bawah di atas tanah, satu ialah pada sebelah kanan pintu gerbang bahagian hadapan dan sebuah lagi ialah pada sebelah kiri pintu gerbang tersebut. Menara-menara ini adalah boleh dinaiki melalui tangga dari aras satu bangunan masjid. Dalam erti kata yang lain, walaupun dari bawah dilihat sebagai terasing dari bangunan masjid, tetapi  ianya bersambung  dan boleh dinaiki dari aras satu ke bahagian atas bagi kedua-dua menara berkenaan. Ketinggian menara ialah lebih dari 30 meter yang ukuran kaki adalah lebih dari 100 kaki. Kedudukan menara ini adalah lebih tinggi dari puncak kubah. Bentuk pada puncak menara adalah mengambil bentuk puncak menara Masjid al-Haram sebagaimana dicadangkan oleh Tuan Guru Dato` Dr Haron Din dan puncak yang berbentuk menara di Masjid al-Haram diangkat dengan crane ke puncak kedua-dua menara pada 20 Oktober 2015 dan kerja-kerja bagi  kesempurnaan menara ini masih lagi dijalankan. Pada bahagian puncak menara ini ada ruang sebagai tingkap-tingkap. Pada atas tingkap inilah dipasang puncak menara ala menara Masjid al-Haram tersebut. Pada puncak paling atas bagi menara ialah bulan sabit yang lengkungnya mengarah ke langit
Baik bagi Kubah, lebih-lebih lagi menara mempunyai makna dan simbol tersendiri. Kubah biasanya berada pada tengah-tengah di atas bagi ruang solat, yang merupakan ruang terbuka yang sentiasa terbuka menerima kehadiran jamaah memenuhi mulai dari saf hadapan ke belakang. Ruang terbuka juga memberi peluang jamaah dalam saf-saf yang tidak diganggu misalnya oleh halangan tiang dan sebagainya. Begitu juga memberi ruang bagi jamaah melihat secara langsung kepada khatib yang berkhutbah, tanpa halangan. Dengan adanya kubah memberi impak dari segi suara lebih terang dan jelas.  Manakala menara – dua menara bagi Masjid Al-Umm berada pada bahagian hadapan pada kanan dan kiri bagi gerbang bagi memasuki masjid. Fungsi asal adanya menara agar muazzin dapat naik ke bahagian yang lebih tinggi untuk azan dan azan lebih kuat dan lantas untuk didengar oleh ahli kariah, khususnya para jamaah untuk datang berjamaah bagi solat-solat fardu.  Namun dengan perkembangan masa dan wujudnya teknologi baru  menggunakan pembesar suara, maka tidak perlu lagi bagi muazzin naik ke bahagian atas bagi menara. Cukup diletak pembesar suara di bahagian atas menara dan muazzin hanya melaungkan azan dari bilik bersebelahan dengan mihrab dan suara muazzin berkumandang dan dapat didengar jauh ke kawasan kelilingan. Lebih dari itu tempat muazzin ini berkembang dan ditambahbaiki dari kawasan tinggi kepada bangunan yang tegak seperti kini yang dikenali sebagai menara. Kedudukan menara yang berbentuk tinggi yang lebih dari satu, iaitu dua hingga empat, lima, enam (Masjid Sultan Salahuddin Shah Alam) atau lebih dari itu seperti pada Masjid al-Haram dan Masjid al-Nabawi menjadikan menara sebagai lambang estetik yang melahirkan kekudusan rasa dan mengindahkan masjid dan menarik pengunjung-pengunjung datang. Menara juga melambangkan mi`raj jiwa dalam menuju kepada hakikat tertinggi.
Sesungguhnya kubah dan menara adalah dua elemen utama yang mempunyai daya estetik menarik dan mengindahkan masjid.

Sekian.

November 26, 2015

Ciri Estetika-Takmilah Senibina Masjid Al-Umm


BBB, 13 Safar 1437 = 25 November 2015 (Rabu):
Sedar atau tidak, bahawa di dalam menyediakan plan arkitek bagi Masjid Al-Umm, pihak yang merangka plan berkenaan (Arkitek Urusbina) ber`Pandangan Wujud` bersifat alamiah tentang keindahan dan kesempurnaan, ialah sesuatu yang berciri harmoni dari segi kedudukannya. Ia adalah merupakan aspek falsafah Takmilah. Secara lebih luas bahawa `Pandangan Wujud` tentang `Indah-Sempurna` Takmilah bagi pembinaan Masjid Al-Umm yang diluluskan oleh MPKj bertarikh 4 Disember 2013 antaranya mengandungi elemen-elemen berikut:
1)      Seimbang
2)      Bersamaan
3)      Bertentangan
4)      Berlawanan
5)      Sebelah menyebelah
Elemen-elemen di atas dapat dilihat pada plan arkitek dan juga pada binaan masjid yang diaplikasikan kepada reka bentuk masjid berkenaan. Ciri-ciri ini dapat dilihat dari bahagian atas dari bahagian bumbung dan atap, ke aras satu (tingkat tiga dari aras bawah tanah), aras utama (tingkat dua) dan aras bawah tanah (tingkat satu). Bagi setiap elemen mempunyai persamaan antara satu bahagian dengan bahagian yang lain, dan jika ianya satu unit sahaja, maka ianya berada pada bahagian tengah yang boleh dibahagi dua yang sebelah menyebelahnya adalah juga sama.
Bagi  memahami lebih jelas, kita ambil plan bagi aras satu (tingkat tiga). Di dalam plan bahagian ini (dilihat dari bahagian depan) mengandungi:


1 Ruang kosong yang kelihatan ke bawah ialah lantai bagi ruang utama bagi solat yang di bahagian depan yang menjadi titik tengah bagi dua bahagian – kanan dan kiri. Pada bahagian kanan dan kiri ke depan juga kelihatan ruang lempah bagi aras utama yang sama keluasannya. Adapun bahagian tengah aras satu ialah ruang solat muslimat yang dari bahagian tengahnya adalah sama keluasannya. Bagi bahagian kanan dan kiri bagi ruang solat muslimat ini terdapat ruang kosong pada bahagian kanan dan kiri yang sama ukuran. Pada bahagian kanan sebelah hadapan di sebelah kanan dan juga bersamaan di sebelah kiri ialah  ruangan bagi bilik-bilik  mesyuarat di kanan dan pada sebelah kiri adalah bilik seminar yang keluasan adalah sama. Manakala ruang paling kanan dan paling kiri adalah ialah bilik air dan tempat wudhu` yang ada sebelah menyebelah. Untuk ke bilik air pada kanan dan kiri ini adalah melalui jalan di belakang ruang muslimat yang jalan ini boleh turun melalui tangga ke aras utama sama ada pada sebelah kanan dan juga kiri. Bahkan juga ada tangga untuk menaiki ke bahagian bumbung dan atap, ke menara dan juga ke bahagian kubah. Bahkan pada bahagian belakang dari jalan ke kanan dan ke kiri adalah bilik-bilik kanan dan kiri, iaitu bilik tahfiz dan  perpustakaan. Pada bahagian tengah adalah ruang kosong bagi pergerakan udara dan cahaya.
Kembali kepada elemen Estetika-Takmilah, bahawa ruang-ruang dan bilik-bilik adalah bersifat dua-dua yang kiri kanannya adalah bersamaan. Ini adalah `Pandangan Wujud` yang dilihat oleh perangka plan arkitek adalah ciri `Indah-Sempurna` bagi perangka dan pereka plan bagi Masjid Al-Umm. `Pandangan Wujud` bersifat alamiah ini, bukanlah asli dari pereka plan berkenaan, lantaran ianya adalah salah satu pandangan dominan dari sudut `Pandangan Wujud`, tetapi itulah `Pandangan Wujud` yang berciri estetika pereka plan, yang kalau tidak boleh dikatakan ikutan, tetapi adalah merupakan pandangan dominan bagi kebanyakan `Pandangan Wujud`.
Kelima-lima aspek yang disusunkan di atas dapat dilihat pada plan arkitek, bahkan diaplikasikan pada bangunan, walaupun pada bahagian tambahan bagi pelan asal.
Bagi aspek pertama, iaitu elemen berimbang, maka jelas pada bahagian kanan bagi aras satu (tingkat tiga) ini ada pada bahagian ruang kosong pada bahagian kanan ada juga ruang sedemikian pada sebelah kiri. Ada pada bahagian kanan bahagian depan satu bilik, maka demikianlah juga pada bahagian kiri, seterusnya ada bahagian tepi kanan bilik air, maka demikianlah juga pada bahagian kiri. Pada bahagian belakang ada  bilik di kanan, maka demikianlah pada bahagian kiri. Seterusnya adalan jalan ke kanan dan kiri, sama ada untuk ke bawah atau ke atas. Adapun bahagian kosong yang di bawahnya ruang utama dan ruang solat muslimat dapat dilihat garis tengah bagi kedua bahagian kanan dan kiri adalah sama dari segi pembahagian dan keluasan.
Ruang-ruang yang sama dapat dilihat dari segi bersamaan, lantaran ruang-ruang yang ada pada bahagian sebelah kanan adalah bersamaan dengan sebelah kiri, demikian bagi bersamaan, maka dapat juga dilihat sebagai bertentangan antara satu belah dengan sebelah yang lain, demikianlah juga dengan penggunaan kata berlawanan dan sebelah menyebelah. Dan mungkin istilah-istilah yang lain yang dapat digunakan bagi dua belah yang bersamaan, berlawanan dan sebagainya..
`Pandangan wujud` sebagai ciri estetika Takmilah ini juga dapat dilihat kepada pembahagian kepada bahagian atas – kawasan berbumbung dan beratap yang bahagian tititik tengah ialah `Kubah` - juga mihrab bahagian atas yang boleh dilihat sebelah menyebelah adalah persamaan dari segi ruang bagi atap, terdapat menara sebelah menyebelah satu di kanan dan satu dikiri
Kelima-lima elemen di atas juga boleh diaplikasikan kepada ruang pada  aras utama bagi solat yang dari mihrab membahagi dua ke belakang sebagai pintu masuk yang di atasnya bersifat gerbang. Pada permulaan kemasukan melalui pintu gerbang, maka pada sebelah kanan ada kawasan bilik air dan wudhu`. Demikian pada sebelah kiri. Sebelah kanan ada sebuah bilik, maka demikianlah pada sebelah kirinya. Pada sebelah kanan ada ruang garden kecil demikianlah pada sebelah kiri dan pada sebelah kanan bagi ruang solat utama ada ruang lempah bebas dari air-cond., maka demikianlah pada bahagian sebelah kiri. Demikian juga pada sebelah kanan ada tangga untuk turun ke bawah – aras bawah tanah, maka demikianlah juga pada bahagian sebelah kiri terdapat tangga untuk tiurun ke bawah.


Bagi ruangan bawah tanah ruangnya tidak sebanyak ruang aras satu dan utama, tetapi dapat juga dibelah bahagi kepada dua bahagian yang bersamaan, bertentangan dan sebelah menyebelah. Ruangan ini separuh dari bahagian ruang utama pada bahagian atas. Lantainya dapat dilihat sebagai membahagi dua dengan berpaksikan kepada mihrab sebagai titik tengah, maka kiri kanan ruang adalah bersamaan. Jika sebelah kanan mempunyai pintu dan tingkap, maka demikianlah dengan bahagian sebelah kiri. Jika sebelah kanan ada satu bilik bagi aqad, maka di sebelah kiri ada bilik sebagai bilik persediaan makanan.
Demikianlah elemen seimbang, bersamaan, bertentangan, berlawanan dan sebelah menyebelah atau belah bahagi dapat dilihat pada semua aras, bahkan dapat dilihat kepada bahagain bumbung dan atap. Ciri ini diperterunkan oleh arkitek dari `Pandangan Wujud` yang merupakan ciri estetika baginya, walaupun bukan `Pandangan Wujud` asli baginya.
Letak-atur tersebut adalah merupakan sebahagian dari ciri estetika-Takmilah senibina bagi Masjid Al-Umm.

Sekian.

November 25, 2015

Kemajuan Dan Cabaran Di Penghujungan


BBB, 12 Safar 1437 = 24 November 2015 (Selasa):
Melihat kepada bangunan yang hampir siap yang dari segi peratusannya sudah mencapai 92% rasa syukur kepada Allah memenuhi jiwa dan terima kasih kepada perderma-penderma, bahawa dalam tempoh dua tahun (Masuk Tapak bagi memulakan Kerja pada 10.12.2013), maka kelihatan bangunan dari luar seakan-akan sudah siap. Tetapi sebenarnya kerja-kerja beberapa pemasangan dan dekorasi yang bersifat seni masih lagi dalam persiapan. Hingga ke peringkat ini banyak cetusan, pengalaman, cabaran, gugatan dan harapan ditempuhi.
Sebagaimana pernah disebutkan bahawa, kerja membina masjid adalah kerja yang bersifat `sukarela` dan tiada paksaan, maka sejak ditubuhkan Jawatankuasa Pembinaan, ada sebahagian AJK telah menarik diri atas alasan-alasan tertentu, tetapi ibarat kata pepatah `Patah tumbuh hilang berganti` , maka tempat-tempat yang dikosongkan kembali diisi.
Jumlah Ahli Jawatankuasa Pembinaan adalah seramai 15 orang. Mereka adalah terdiri dari mereka yang berbagai latar pendidikan dan kepakaran yang terdiri dari bidang kemanusiaan, agama, engineer, arkitek, pendidikan dan teknikal. Antara mereka terlibat dalam bidang pengajaran, pentadbiran, busines, diplomatik, firma arkitek dan engineering. Kepelbagaian kepakaran dan pengalaman menjadi aset penting. Kekurangan bagi satu pihak dapat ditampung dengan pengalaman yang ada pada yang lain.

Setelah beberapa mesyuarat AJK biasa dijalankan dan pembangunan fizikal bermula, seorang yang berpengalaman di dalam bidang pentadbiran dan pembinaan, iaitu saudara Omar Jaafar Bekas Pentadbir Pembangunan UKM, menyarankan bahawa di dalam bidang pembinaan banyak mengendalikan persoalan yang berhubung dengan teknikal, sebab itu wajar ditubuhkan AJK Teknikal. Atas saranannya ditubuhkan AJK Teknikal dibawah jawatakuasa asal yang kemudian dikenali dengan Jawatakuasa Induk. Jawatankuasa ini terdiri dari 10 orang, termasuk arkitek, kontrektor dan perunding-perunding yang bila bermesyuarat sebahagian dari AJK Induk turut hadir, maka pemisahan pentadbiran berlaku sejak akhir 2013. AJK Induk lebih kepada bidang polisi, pentadbiran dan kewangan, makanakala AJK Teknikal lebih kepada bidang teknikal dan pembinaan. AJK ini diketuai oleh Ir.Tuan Haji Ishak Arshad seorang tenaga pensyarah Fakulti Engineering UKM. Hasil dari mesyuarat AJK Induk, AJK teknikal bersama perunding-perunding terutama bila membincangkan tentang `plan arkitek` dan volume tanah yang akan dikeluarkan, maka tercetus idea dan cadangan, plan masjid yang berasal dari dua tingkat itu, maka dicadangkan dari tanah yang akan dikeluarkan itu ditambah lagi pembinaan masjid dengan `Tingkat Bawah Tanah` menjadikan plan binaan Masjid Al-Umm adalah tiga tingkat. Cadangan menjadikan Masjid Al-Umm dari dua tingkat ini diterima menjadi tiga tingkat. Hasil dari perbincangan juga banyak berlaku perubahan dari segi arkitek termasuk bentuk kubah, menara dan ruang-ruang dalam bagi ketiga tingkat masjid. Pendek kata berlaku perubahan besar dari plan asal.
Menerusi kegiatan pembinaan bagi yang tidak mempelajari bidang engineering, maka dari mesyuarat-mesyuarat dan lawatan tapak dapat mempelajari dan memahami istilah-istilah seperti kerja tanah, Piling work, R.C. retaining wall, shear wall, work below lowest floor finish,, ground slab, frame (structure work), minaret (structure work), roof trusses, roof covering, staircase, external brickwork, internal brickwork, external plastering, internal plastering, windows, doors, ceiling works, internal floor, kerja-kerja mekanikal, kerja-kerja elektikal, Dome, TNB sub station dan sebagainya. Istilah-istilah ini diaplikasikan dalam mesyuarat dan lawatan ke lokasi tapak. Makin lama berikutnya istilah-istilah teknikal ini menjadi biasa. Dari keperluan, maka masuk ke tahun kedua pembinaan, mulai awal 2014 ditubuhkan pula AJK Tapak yang menyeliakan bangunan yang diketuai Ir. Haji Ghazali Hussin dan AJK.


Cabaran  yang paling utama bagi pembinaan ialah dari segi kewangan. Tanpa kewangan pembinaan tidak dapat dilakukan. Sejak pelancaran derma bagi pembinaan Masjid Al-Umm dilakukan dari 19 Mei 2012 sehinggalah kepada permulaan kerja-kerja pembinaan bermula dengan `Masuk Tapak dan Kerja Tanah`  pada pertengahgan bulan Disember 2013 kewangan ditangan lebihkurang satu setengah juta, namun semangat AJK meningkat apabila pihak Tuan Guru Dato` Dr. Haron Din pada 4 Januari 2014 menyampaikan derma kepada AJK Pembinaan Masjid sejumlah RM1.52 juta di rumahnya, ini berikut derma didapati lagi sejumlah RM1.8 juta juga dari usaha Dato` Dr. Haron Din mendapatkan derma dari pihak Lembaga Zakat melalui Pengerusinya Tan Sri Dato` Seri Syed Anuar bin Syed Putra Jamalullail pada 24 April 2014 cek sejumlah RM1.8 juta. Pertambahan ini termasuk juga sumbangan dari Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan sebanyak setengah juta pada 16 Disember 2014 beserta dengan derma orang ramai berterusan memberi kelawasan dari segi pembinaan dan kerja-kerja pembangunan berjalan lancar, namun sedikit tertangguh dari tarikh sepatutnya siap.
Dengan sebab beberapa penangguhan, lantaran itu hasrat AJK untuk mula menggunakan Masjid Al-Umm pada awal bulan Ramadhan 1436 yang lepas terpaksa ditangguhkan. Hasrat kali kedua bagi menggunakan pada Raya Idul Adhha 1436 yang lepas juga sekali lagi tertangguh. Pihak AJK agak segan untuk menyebut rancangan untuk menggunakannya pada pertengahan Januari 2016 nanti, melihatkan banyak lagi perkara yang belum siap, termasuk belum dilakukan pemasangan air-condition dan pembesar suara. Kerja-kerja dekorasi bahagian bawah dari kubah masih belum siap, begitu juga dekorasi dinding bahagian hadapan sebelah menyebelah mihrab juga belum disiapkan. Termasuk yang masih belum siap ialah kerja-kerja luar seperti jalan yang belum siap, lanscaping dan taman, begitu juga pagar dan pondok pengawa belum siapl. Api dan air juga belum dimasukkan secara rasmi.
Sebagaimana disebutkan wang paling penting bagi kelicinan pembinaan, satu gangguan ketara, bahawa peruntukan selama ini termasuk dengan jumlah wang RM6 juta yang dijanjikan oleh kerajaan negeri sejak awal tahun 2014 lepas masih belum didapati. Pertemuan dibuat dengan berbagai pihak termasuk Dato` Menteri Besar yang baru YAB Azmin Ali yang menjanjikan RM5 juta (kurang sejuta) dari janji asal, difahamkan akhirnya jumlah ini dikecilkan kepada RM4 juta, tetapi masih juga tak diturunkan. Akibatnya mengganggu kerja-kerja akhir.
Sesungguhnya kerja-kerja yang berlaku selama ini licin, tetapi pada peringkat akhir ini terganggu oleh kerana kekurangan dana, pihak Bendahari dan AJK akan berusaha mendapat dana agar pembinaan dapat diteruskan dan penggunaan masjid tidak terlalu lama tertangguh.

Sekian. 

November 24, 2015

Faktor Tertangguh Dan Keperluan Membina Masjid Al-Umm


BBB,  11 Safar 1437 = 23 November 2015 (Isnin):


Tapak bagi masjid untuk Bandar Baru Bangi telah tersedia bersama pelan dan Pembangunan Bandar Baru Bangi sejak bandar itu dimulakan pembangunan mulai tahun 1975 lagi. Pendudukan awal di Bandar Baru Bangi ialah pada akhir November 1977 berikutan dari perpindahan kampus UKM dari Jalan Pantai Baru, Lembah Pantai Kuala Lumpur pada  November berkenaan secara berperingkat. Tidak timbul keperluan kepada masjid di Bandar Baru Bangi, kerana penduduk yang berpindah pada peringkat awal hanya ratusan (Pada peringkat awal mereka berjamaah dari rumah ke rumah secara usrah). Pada peringkat awal perpindahan ini warga kampus UKM dan penduduk BBB kebanyakannya menunaikan solat Jumaat di Masjid Jami`, Kajang. Bagi mengadakan solat Jumaat di UKM pada permulaan diadakan  di Foyer di hadapan Pejabat Pentadbiran, kemudian berpindah di Dataran FSKK dan kemudian agak lama menggunakan ruang bahagian bawah Perpustakaan Tun Seri Lanang yang perpustakaan ini mula digunakan pada 19 Sya`ban 1400 bersamaan 2 Julai 1980. Warga kampus dan penduduk Bandar Baru Bangi menumpang solat Jumaat di Kampus UKM. Untuk bersolat berjamaah di atas usaha Persatuan Kebajikan Penduduk Bandar Baru Bangi dipengerusikan oleh En. Omar Jaafar berjaya mendapat keizinan menggunakan rumah semi-D beralamat No. 6 Jalan 1/3G, 43650 Bandar Baru Bangi yang tarikh mula menggunakannya ialah mulai 1 Ramadhan bagi tahun 1978. Jadi pada masa itu, walaupun sudah disedari ada tapak masjid di Seksyen Satu di Bandar Baru Bangi, tapi dirasakan masih tidak perlu kepada mendirikan Masjid, apa lagi bila Masjid UKM yang mula dibina pada 16 Mac 1979 dan siap serta mula digunakan pada 16 April 1982 juga adalah sebagai masjid bagi penduduk Bandar Baru Bangi.
Namun pada awal 1980an timbul hasrat AJK Surau Al-Umm Bandar Baru Bangi untuk mendirikan surau di atas tapak masjid yang seluas 2 ekar itu, tetapi hasrat ini terpendam begitu sahaja. Tetapi hasrat ini timbul kembali, iaitu usaha untuk mendirikan surau sahaja di atas tapak Masjid Al-Umm kini dan mendapat kelulusan JAIS (Surat JAIS (2) dlm. JAIS Sel. 9189 3/5/10 bertarikh 30 Ogos 1996 dan mendapat keizinan dari PKNS dengan syarat pihak AJK Surau Al-Umm hendaklah menyerahkan kembali rumah semi – D, yang dibenar dijadikan surau sementara itu. Pihak AJK Surau Al-Umm selepas mendapat keizinan mendirikan surau pernah merubah keputusan untuk mendirikan Masjid pada tapak Masjid Al-Umm dan pihak JAIS tidak berhalangan. Namun hasrat ini lenyap kembali apabila pembangunan pusat komersil dan pentadbiran dibangunkan pada Seksyen 9, Bandar Baru Bangi dengan menyertakan sama pembinaan sebuah masjid  di atas kawasan pembangunan tersebut di atas tapak seluas 5 ekar. Masjid mula dibina pada tahun 1999 dan dirasmikan pembukaannya oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Sharafuddin Ibn Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah pada  4 Zulhijjah 1420 bersamaan 10 Mac 2000. Maka dengan itu hasrat untuk mendirikan masjid di tapak yang sedia diperuntukkan terhenti dan tumpuan penduduk Bandar Baru Bangi berjumaat dan bersoalat fardu dan hari-hari perayaan di masjid baru yang diberi nama dengan Masjid Al-Hasanah. Demikianlah faktor-faktor yang melengah, bahkan menghentikan usaha bagi mendirikan surau/masjid di tapak sedia ada sejak pembukaan Bandar Baru Bangi.
Namun di samping faktor-faktor yang merencatkan usaha bagi mendirikan masjid di tapak didirikan Masjid Al-Umm sekarang, di sana ada faktor-faktor yang menimbulkan usaha bagi mendirikan Masjid Al-Umm. Faktor-faktor tersebut ialah:
1.       Pertambahan Penduduk
Berlakunya pertambahan penduduk dengan pesat.  Bandar Baru Bangi yang dulunya tidak menjadi pilihan penduduk, tetapi sejak KLIA di buka pada pertengahan 1990an, Bandar Baru Bangi dilihat sebagai strategik kerana berada di antara KLIA, Seremban dan Kuala Lumpur. Bandar Baru Bangi dilihat lebih strategik apabila Ibu Negera, Putera Jaya mulai dibuka 2001. Maka makin ramai memilih Bangi sebagai tempat kediaman dan serentak dengan itu hartanah di Bangi melonjak harganya hingga meningkat kepada 10 kali ganda dari harga asal. Penduduk Bandar Baru Bangi meningkat padat kepada jumlah lebih dari 100,00 penduduk mulai 2005.
2.       Sebuah Masjid Tidak Mencukupi
Dengan pertambahan penduduk adalah didapati dengan sebuah masjid sahaja tidak dapat menampung pertambahan penduduk secara mendadak. Di Bandar Baru Bangi sahaja, kedapatanm 10 buah surau yang memohon mendirikan Jumaat, kerana tidak mencukupi tempat berjumaat dengan hanya sebuah masjid. Semua permohonan surau-surau berkenaan diluluskan. (Pada masa itu Penulis adalah sebagai ADUN Bangi, Semua permohonan untuk mendirikan masjid dan surau adalah melalui ADUN, termasuk untuk meningkatkan surau kepada mendirikan Jumaat).
3.       Sudah Tidak Ada Tanah Luas Di Bandar Baru Bangi
Adalah disedari bahawa di Bandar Baru Bangi tidak ada lagi tapak seluas untuk mendirikan masjid seperti yang ada, maka jika tapak yang disediakan untuk pembinaan masjid di Seksyen Satu, Jalan ¼ itu tidak digunakan, maka tidak ada tapak untuk pembinaan masjid di Bandar Baru Bangi, sebab itu tapak yang disediakan perlu digunakan, lagi pula tanah bagi tapak masjid ini belum digezetkan, sebab itu kalau tidak digunakan, maka ianya boleh diubah kepada penggunaan yang lain
4.       Masjid Pemangkin Bagi Bangi Bandar Ilmu
Pada akhir Julai (30 Julai – 01 September 2007) Persatuan Penduduk Bandar Baru Bangi menyambut usia 30 tahun (tiga dekad) usia Bandar Baru Bangi. Penulis yang dilantik sebagai Pengarah Sambutan 30 tahun Bandar Baru Bangi telah mewar-warkan (termasuk dalam buku acara sambutan) hasrat menjadikan Bangi Bandar Ilmu. Bersama dengan slogan ini dilihat mendirikan Masjid Al-Umm adalah sebagai pemangkin bagi Bangi Bandar Ilmu.
5.       Merealisasikan Hasrat Mendirikan Masjid Al-Umm
Hasrat mendirikan Masjid Al-Umm adalah salah satu projek yang berperanan menyemarakkan Bandar Baru Bangi. Bila Penulis menjadi ADUN Bagi mulai Mac 2008, maka salah satu perancangan ialah mendirikan masjid pada tapak yang sedia ada. Permohonan dibuat melalui Surau al-Umm kebenaran mendirikan masjid. Kelulusan tapak diwartakan oleh YAB Dato` Menteri Besar melalui Pejabat Tanah ditujukan kepada JAIS Bil.PTD.UL.16/3/194-2006(9) bertarikh 1 Sept. 2009. Kemudian permohonan kepada JAIS dengan jawapan tiada halangan didirikan masjid Surat. JAIS Bil.(16) dlm. JAL.SEL.BKP/03/016/5/22 bertarikh 17 November 2009. (Sebelum daripada iaitu pada 22 Jun 2008 YAB Dato` Menteri Besar Selangor Tan Sri Dato` Seri Abdul Khalid Ibrahim mengisytiharkan Bandar Baru Bangi sebagai Bandar Ilmu, di KUIS, Bandar Seri Putera, Bangi).
Berikut dari kelulusan itu ADUN Bangi memanggil Mesyuarat bagi melantik AJK Pembinaan Masjid diadakan di Surau Al-Umm pada 4 Februari 2010 (Khamis malam Jumaat). 30 orang wakil-wakil surau hadir. Mesyuarat AJK melantik AJK Pembinaan dengan Penulis sebagai ADUN adalah Pengerusi AJK, Tuan Haji Hussin Yunos Setiausaha dan Tuan Haji Mohd Nor Yasin sebagai Bendahari dengan sejumlah AJK. Harga pembinaan masjid pada masa itu ditetapkan RM10 juta. Berikut dari itu Majlis Pelancaran Derma diadakan di Dataran Pakir hadapan tapak masjid pada  Sabtu 19 Mei, 2012 yang dilancarkan oleh ADUN Bangi dengan koleksi awal sejumlah RM150,000 dapat dipungut. Berikut dari itu Lawatan Kerja ke tapak Masjid Al-Umm dilakukan oleh YAB Dato` Menteri Besar Selangor pada 6 Januari 2013. Pada 30 Safar 1435 bersamaan 2 Januari 2014 upacara menetapkan Qiblat dilakukan oleh Ybhg. Tuan Guru Dato` Dr. Haron Din selaku Penaung dan Penasihat kepada AJK Pembinaan Masjid Al-Umm.
Dengan itu pembinaan berjalan bermula dari masuk Tapak pada 10.12.2013. Pembangunan berterusan hingga kini yang dijangka akan siap pada akhir November 2015 ini – Insya Allah.

Sekian.

November 23, 2015

Lawatan Menyaksi, Memahami Dan Menghayati Senibina Bangunan Masjid Al-Umm - Aspek Falsafah


BBB, 10 Safar 1437 = 22 November 2015 (Ahad):


Selepas taklimat pada pagi itu tentang rancangan penggunaan Masjid Al-Umm dijangka pada Jumaat 05 Rabiul Akhir 1437 = 15 Januari 2015 itu, maka majlis, berakhir dengan makan tengahari. Tetapi sebelum makan tengahari Pengerusi-Pengerusi dan Wakil-Wakil Surau dan Masjid di Bandar Baru Bangi itu dibawa melawat dengan disertai oleh AJK Penbangunan dan Pengimarahan bagi memandu dan menerangkan kepada mereka tentang pembangunan fizikal masjid yang sudah 92 % siap itu.
Pergerakan adalah bermula dari aras satu (tingkat tiga dikira dari aras bawah tanah) melihat ruang muslimat, bilik-bilik, bilik mesyuarat, memerhati ruang kubah dan dekorasi dari dalam. Kemudian turun melalui tangga kanan sampai ke ruang lempah sebelah kanan, masuk ke ruang utama solat, memerhati mihrab, mimbar dan dekorasi pada dinding hadapan yang sebelah menyebelah di hadapan bilik imam dan bilik peralatan. Pada bahagian belakang juga ada dua bilik – bilik tarbiah dan pentadbiran. Manakala pada bahagian kanan dan kiri adalah bilik-bilik wudhu` dan perkhidmatan lift untuk OKU dan bagi menaik-turunkan barang-barang. Lift hanya satu. Di samping tangga kiri kanan untuk turun dan naik. Kemudian ramai-ramai turun melalui tangga kanan ke aras bawah tanah – Boleh juga turun melalui tangga kanan berjalan melalui jalan ke ke aras bawah tanah. Di bawah dilihat ruang utama bagi jamuan, bilik aqad, persalinan dan bilik penyediaan makanan. Kemudian semua kembali balik ke bilik pertemuan melalui tangga sebelah kiri ke acara jamuan. Bahagian terakhir peserta-peserta memerhati sendiri ialah kawasan luaran bagi masjid – Jalan masuk kanan – kiri dan pandangan dari medan parkir dan usahawan.


Bagi membantu Pengerusi-Pengerusi Surau-Surau dan Masjid dan juga pelawat-pelawat pada masa akan datang memahami lebih mendalam tentang Masjid Al-Umm, maka penerangan lanjutnya adalah sebagaimana berikut.
1.       Falsafah
Falsafah utama bagi pembinaan masjid untuk amal ibadat yang dilakukan di dalamnya ialah menegakkan kepercayaan dan keyakinan Tauhid, iaitu Keesaan Allah yang Allah jua yang layak disembah, maka solat yang difardukan adalah bersolat kepada Allah dengan Bersatu  mengarah solat kepada Qiblat yang satu, iaitu ke Masjid al-Haram sebagaimana firman Allah yang bermaksud:
``Dan dari mana sahaja  engkau keluar (untuk mengerjakan solat), maka hadapkanlah mukamu ke arah Masjid al-Haram (Ka`bah)``. (Al-Baqarah: 149 & 150).  


Mematuhi kewajipan ini, maka di mana sahaja masjid dibina  dan dari arah penjuru mana sahaja masjid dibina, maka hendaklah mengarah ke Qiblat  (Ka`bah di Baitullah), demikianlah dengan Masjid Al-Umm, sebelum pembinaan dimulakan, maka penentuan arah Qiblat dilakukan terlebih dahulu, iaitu  pada   30 Safar 1435 bersamaan 02 Januari 2014,  dilakukan oleh Ybhg. Tuan Guru Dato` Dr. Haron Din yang kedudukan arah Qiblat ialah:
Latitude  02 darjah, 56 minit dan 40 second
Longitude 101 darjah,  46 minit dan 15 second
Arah Qiblat ialah 292 darjah, 36 minit dan 58 second
Tarikh pengesahan ialah 02 Januari 2014
Diperakukan oleh Dato` Seri Utama Diraja, Mufti Kerajaan Negeri Selangor
Tarikh: 03 Januari 2014
Surat dari Jabatan Mufti: 06 Rabiul Awal 1435 bersamaan 08 Januari 2014.
Falsafah dari mengadap Qiblat ialah bukan saja penyatuan arah Qiblat ke Ka`bah di Baitullah, tetapi juga adalah penyatuan hati dan pembersihan diri yang bersolat di dalam bertaqwa kepada Allah. Bukankah untuk bersolat sebelum seseorang yang hendak bersolat semestinya bersih diri dari syirik, bersih anggota dari hadath besar dan kecil dan ikhlas hati di dalam beribadat kepada Allah. Bersih individu  juga  ahli jamaah. Bersih juga dari segi fizikal, lantaran itu tanah yang hendak dijadikan tapak bagi masjid hendaklah bersih dari segi urusan, ditentu dan dilulus oleh pihak berkuasa (Kerajaan Negeri Selangor, JAIS & MAIS), - bukan milik orang, betul dari segi ruang, sempadan dan keluasan yang ditentukan. Manakala fizikal bangunan adalah bersih dari bahan-bahan najis dan dari segi kewangan yang didapati hendaklah secara halal misalnya derma ikhlas dari orang ramai dan perbelanjaan dilakukan hendaklah secara betul dan halal.


Falsafah pembinaan Masjid dari segi ibadat, peningkatan ilmu, pembersihan jiwa dan pembinaan taqwa dapat dilihat dari segi penerusan amalan dan aktiviti berterusan yang dilakukan di masjid itu. Misalnya dengan ibadat yang dilakukan di masjid secara berterusan dan pertambahan dan disertai dengan pertambahan jamaah meningkatkan kualiti jamaah dengan ibadat dan kualiti diri dan jiwa.
Faktor yang penting masjid dilihat bukan sahaja sebagai pusat ibadat, tetapi juga adalah sebagai pusat dan sumber keilmuan yang boleh didapati oleh masyarakat. Di dalam hal ini masjid pada kebiasaannya menyusun aktiviti yang bersifat keilmuan, khususnya bidang keagamaan. Misalnya sejak dari selepas solat subuh, mengiringi waktu-waktu solat yang lain, khususnya dari waktu maghrib ke Isya` yang diisi dengan berbagai-bagai keilmuan dan diajar oleh guru-guru pilihan yang menggunakan kitab-kitab dan buku-buku yang releven menurut bidang-bidang keilmuan yang diajar, maka sesungguhnya masjid adalah pusat keilmuan yang mentransformasi masyarakat dari ketidaktahuan `jahil` kepada masyakatat yang terdidik dan berilmu pengetahuan.
Dilihat dari segi sosial dan kemasyarakatan, maka masjid juga adalah merupakan agen yang mentransformasikan masyarakat dari bersifat individualis kepada hidup bermasyarakat, berjamaah, mengikuti pengajian, mempunyai silaturahim yang baik dengan jiran tetangga, bergotong di dalam melakukan kebajikan hasil dari pupukan masjid seperti mengadakan kenduri kendara kematian dan perkahwinan.
Pendek kata melalui masjid mengikati jiwa dengan Allah dan menghubungkan silaturahim bersama masyarakat. Dengan demikian memupuk persaudaraan dan ketenteraman di dalam masyarakat.

Sekian.