September 17, 2014

Berguru Pada Yang Tahu Berpedoman Pada Pengalaman


BBB, 21 Zulkaedah 1435 = 16 September 2014 (Selasa):
Lanjutan dari perbilangan kata `Membaca Dari Alif Mengira Dari Satu` ialah `Berguru Pada Yang Tahu Berpedoman Pada Pengalaman`, bahawa maksud `Berguru Pada Yang Tahu Berpedoman Pada Pengalaman` ialah bagi mempelajari sesuatu bidang , baik bersifat keilmuan, maupun bersifat teknikal` perlu belajar kepada guru dan yang terlibat di dalam keilmuan dan  ketukangan berkenaan. Sebahagian daripada maklumat mungkin sudah ada pada diri yang merupakan pengalaman-pengalaman yang lepas. Kombinasi dari kedua-dua elemen ini memantapkan  penghasilan.
Perbilangan di atas dapat diaplikasikan dalam usaha pembinaan Masjid Al-Umm. Telah dibicarakan betapa kerja-kerja yang melibatkan perancangan dan pentadbiran secara intensif dilakukan sejak awal 2012 (walaupun penubuhan AJK sejak 2010). Perancagan juga melibatkan plan pembinaan yang dibincangkan sejak awal 2012 dan diangkatkan kepada pihak MPKj pada pertengahan tahun tersebut.
Cetusan pendapat yang amat penting dan tepat dengan perbilangan kata, bahawa antara AJK yang berpengalaman di dalam pembinaan, iaitu Tuan Haji Omar Jaafar Bekas Pendaftar Pembangunan UKM yang terlibat dengan pembinaan Kampus UKM dan kampus-kampus cawangan, mencadangkan bahawa AJK Pembinaan Masjid Al-Umm  perlu menubuhkan AJK Teknikal bagi  membantu AJK Induk melicinkan pentadbiran yang berhubung dengan teknikal. Cadangan beliau diterima yang membawa kepada perlantikan  Ir . Tuan Haji Ishak bin Arshad  dari  Fakulti Pembangunan di UKM. Beliau dilantik selaku Pengerusi AJK Teknikal yang ahli-ahlinya  terdiri dari arkitek dan perunding-perunding yang diwakili di dalamnya beberapa wakil dari AJK Induk. AJK ini mula bertugas  awal 2013. AJK ini  melaporkan segala cadangan kepada Mesyuarat AJK Induk yang kedua-duanya mengadakan mesyuarat  berturut minggu bagi setiap bulan. Antara tugas AJK Teknikal  meneliti dari segi plan arkitek dan cadangan-cadangan perubahan dan pembaikan, mengurus dan menyediakan kawasan tapak, menyediakan dokumen tender, mengiklankan  tender kepada kontrektor-kontrektor, mencadangkan kepada AJK pengambilan pekerja seperti kerani tapak, penyelia dan sebagainya, mempastikan persediaan pejabat di tapak sesuai sebagai bilik operasi dan msyuarat, melaporkan perkembangan teknikal kepada Mesyuarat AJK Induk berhubung dengan perkembangan pembinaan, mendirikan papan iklan kontrektor dan membuat pengakuan cadangan prmbayaran yang dituntut kontrektor untuk dipertimbang dan diluluskan oleh AJK Induk yang mana Pengerusi AJK Teknikal menjadi ahli dalam Mesyuarat AJK Induk. Dalam mesyuarat AJK Induk pihak perunding dan arkitek juga dijemput jika berkenaan. Mesyuarat-mensyuarat khas juga diadakan jika ada cadangan dan pembentangan dari sesuatu syarikat yang mau mengemukakan sesuatu proposal, contoh mengenai kubah, menara, ragam hias dan sebagainya.
Kegiatan pembinaan  lebih sebok selepas kontrektor masuk tapak pada 10 Disember 2013 dan berikut dari itu mulai awal 2014 ditubuhkan AJK Mesyuarat Tapak yang anggotanya terdiri dari arkitek kontrektor dan  perunding-perunding. Mesyuarat dipengerusikan oleh Tuan Haji Ghazali Hussin dari AJK Induk. Fungsi AJK ini melaporkan segala kegiatan perkembangan pembinaan Masjid Al-Umm dan cadangan-cadangan kepada AJK Teknikal.

Melalui mesyuarat banyak keputusan yang diambil pada peringkat puncak mesyuarat iaitu pada tahap induk, misalnya pada peringkat awal sebagaimana disiapkan oleh pihak Arkitek Urusbina, bahawa Masjid Al-Umm adalah sebanyak dua tingkat, iaitu tingkat utama di atas tanah dan tingkat bagi wanita pada tingkat atas. Namun hasil dari perbincangan dengan perunding yang melihat bahawa tapak bagi Masjid Al-Umm adalah berada pada tanah tinggi bersempadan dengan jalan ¼  ke sekolah adalah rendah, maka adalah sesuai diadakan tingkat bawah tanah yang menjadikan masjid mempunyai tiga tingkat. Cadangan adalah releven dengan tanah bagi tapak hanya 2 ekar sahaja. Level bawah tanah sesuai dijadikan ruang multi purpose. Dengan penerimaan cadangan menambahkan ruang yang boleh dimasuki terus dari bahagian jalan  ¼ ke sekolah. Ianya tidak mengganggu bahagian hadapan pintu masuk utama ke masjid. Adalah didapati kos dengan tiga tingkat tidaklah sangat berbeza.
Hasil dari perbincangan  adalah diputuskan bahawa pihak AJK Induk perlu memohon dari pihak TNB dan Pejabat tanah untuk menggunakan kawasan di bawah cable TNB berdepan dengan masjid dan berhampiran dengan sekolah. Melalui permohonan AJK dan diuruskan oleh Tuan Haji Abdul Rahman Daud kelulusan didapati dari pihak TNB pusat di Bungsar. Dengan kelulusan ini, maka tanah yang dikeluarkan dari tapak bagi ruang bawah tanah Masjid Al-Umm dapat digunakan bagi menimbus kawasan rendah bagi tapak parker masjid. Dengan penggunaan tapak ini dapat memuatkan 130 ruang parker. Keputusan-keputusan juga dibuat bagi mendapat derma dari beberapa tokoh dermawan yang dapat meningkatkan jumlah dana Masjid Al-Umm.
Perbincangan selain tertumpu pada bahagian fizikal bangunan, turut dibincangkan dan banyak berlaku perubahan terhadap aspek dalaman seperti mihrab, mimbar, ragamhias dinding dan  masih dalam perbincangan mengenai kubah dan menara.
Dengan keterlibatan semua pihak dalam mencadang, merubah, menambah dan memantapkan pembinaan, kami merasa sama berguru dan sama mencadang dan merasakan bahawa pembinaan Masjid Al-Umm tidak hanya ditentukan oleh kehendak arkitek dan dilaksanakan oleh kontrektor, tetapi ianya adalah hasil cadangan, pdrubahan dan pemantapan yang diambil keputusan secara  bersama dalam membina Masjid Al-Umm.

Sekian.  

September 16, 2014

Membaca Dari Alif Mengira Dari Satu


BBB, 20 Zulkaedah 1435 = 15 September 2014 (Isnin):
Kata-kata perbilangan di atas boleh dimaksud dan ditafsirkan kepada banyak perkara.
Boleh ditafsirkan bahawa bila melakukan sesuatu pekerjaan hendaklah diusahakan  dari mulanya  menurut kaedah secara teratur dan berterusan peningkatan hingga ke akhirnya mencapai kejayaan yang sempurna.


Boleh juga ditafsirkan bila belajar hendaklah bermula dari awal dan memahaminya secara bertahap dan  berterusan agar pengajian matang dan tidak berlaku kekeliruan.
Dan boleh juga ditafsirkan sesuatu keilmuan atau pekerjaan mempunyai procedure, kaedah dan aturan yang perlu dipelajari, difahami  dan diikuti bagi mencapai kejayaan.
Ketiga-tiga tafsiran di atas dapat diaplikasikan kepada usaha pembinaan Masjid Al-Umm dan pengisian. Membaca dari alif dan mengira dari satu adalah langkah mula diambil bagi mendirikan Masjid Al-Umm atas hasrat dan semangat jamaah bermula dengan berurusan dengan Pejabat Tanah dan mendapat jawapan positif (24 Mei 2008) dikuti dengan jawapan pewartaan tapak (01 September 2009) dan kelulusan dari pihak JAIS (17 november 2009).


Tahap kedua  `Membaca Dari Alif Mengira Dari Satu` ialah penubuhan AJK Besar pada 4 Februari 2010 dengan perwakilan dari surau-surau, Persatuan Penduduk yang mengambil keputusan setuju mendirikan Masjid Al-Umm dengan kos dijangkan pada masa itu ialah RM10 juta.
Hasrat mendirikan Masjid Al-Umm menjadi lebih jelas dengan lawatan Y.A.B. Tan Sri Dato` Seri Abdul Khalid Ibrahim  Menteri Besar Selangor ke tapak dan mengumumkan kesediaan Kerajaan Selangor dengan peruntukan atas kadar `Ringgit ke Ringgit – Sejumlah RM6 juta. Diikuti dengan Majlis Do`a Selamat dan Penentuan Arah Kiblat yang disempurnakan oleh Penaung AJK Pembinaan Masjid Al-Umm TG Dato` Dr. Haron Din pada 2 Januari 2014 bersamaan 30 Safar 1435.
Mulai dari hasrat mendirikan Masjid Al-Umm, maka pelancaran derma dilakukan pada 19 Mei 2012. Keputusan bermulanya pembinaan Masjid Al-Umm ialah pada 10.12.2013, maka wang derma dari orang ramai yang terhimpun hingga 31 Disember 2013 adalah sebanyak RM2,641, 102.35. Dengan jumlah kewangan ini kami memulakan gerakerja pembinaan yang kemudian derma terus bertambah yang mengukuhkan keazaman kami bagi pembinaan Masjid Al-Umm.


Kami AJK Pembinaan Masjid Al-Umm kebanyakannya bukanlah orang yang berpengalaman dengan kerja-kerja pembinaan masjid yang bagi kami adalah besar dari segi peruntukan. Walau bagaimana kami berhasrat  untuk mendirikan sebuah masjid yang sempurna, baik dan indah sesuai dengan jumlah kewangan yang kami dapat hasil dari keikhlasan para dermawan kepada kami. Pengalaman dan pembelajaran yang kami dapati adalah berkaitan dengan berbagai-bagai permohonan kepada Pejabat Tanah, kepada JAIS, MAIS, Jabatan Mufti, MPKj. Berurusan dengan Masjid dan surau-surau – antaranya meminta keizinan meletakkan tong derma dan juga member penerangan kepada jamaah masjid-surau dan menghantar surat kepada mereka yang difikirkan dapat menderma dan menerima derma dari penderma-penderma


Bersama pengalaman berkomunikasi dengan berbagai jabatan, kami banyak menimba  pengalaman dan pembelajaran  melalui mesyuarat-mesyuarat yang diadakan sejak awal 2010 dan kekerapan bermesyuarat secara bulanan mulai 2012. Pada peringkat permulaan mesyuarat ialah antara AJK Pembinaan Masjid Al-Umm dan arkitek yang mulai merangka plan pembinaan bagi Masjid Al-Umm. Plan-plan mulai diangkat kepada pihak MPKj mulai pada pertengahan 2012. Kami yang bukan berpengalaman di dalam hal pembinaan, menyangka bahawa dengan adanya wang terkumpul dan dengan siapnya plan dan diangkat kepada MPKj dan jabatan-jabatan berkenaan dan selepas mendapat kelulusan, maka  kerja-kerja pembinaan dapat dilakukan.


Pembacaan kami walaupun bermula dari alif dan mengira dari satu, sebenarnya masih belum cukup dari segi keperluan membina sebuah Masjid. Kami memerlukan nasihat dan rundingan, bahkan plan yang dihasilkan walaupun kami faham, tetapi masih memerlukan kritikan dari pihak-pihak berkenaan dengan pembinaan, di samping kritikan dan cadangan dari kami yang masih dalami proses `Membaca Dari Alif Dan Mengira Dari Satu``.

Sekian.

September 15, 2014

Pendidikan Sepanjang Hayat Berasaskan Masjid Paling Sesuai


BBB, 18  Zulkaedah 1435 = 15 September 2014 (Ahad ):
Mempelajari  ilmu, khususnya ilmu yang fardu adalah wajib, tanpa ilmu tidak terangkat tuntutan fardu. Mempelajari ilmu pula adalah tuntutan  sebagaimana ungkapan, ``Tuntutlah ilmu dari buaian hingga ke liang lahad.``  Sesungguhnya fizikal tubuh badan  menuntut keperluan makan-minum, minda menuntut keilmuan dan  hati-nurani menuntut pengisian kerohanian. Fizikal merasa nikmat mendapat makanan dan minuman, minda nikmat dengan keilmuan dan hati-nurani  nikmat dengan ma`rifat kerohanian.
Institusi manakah yang paling sesuai mendukung tuntutan `Belajar  Sepanjang hayat ?`  Pembelajaran selama ini  membentuk  pandangan, `` Belajar peringkat sekolah sebagai pengajian asas yang dapat mengangkatkan  seseorang kepada budaya boleh  membaca, belajar di pengajian tinggi  dipandang sebagai intelektual dan mudah dapat kerja dan berpeluang mencapai status  kelas menengah dengan kerja-kerja yang  dicapai, , kalaupun tidak mencapai status kelas atas``. Pengajian-pengajian sedemikian lebih dilihat sebagai  pencapaian individu dalam kerjaya.  Dari satu segi  kerjaya sedemikian dilihat sebagai pencapaian individu di dalam kehidupan, tetapi jarang dikaitkan dengankejayaan dunia akhirat dan status berakhir dengan persaraan. Lantas bagaimanakah kejayaan sepanjang hayat, dunia akhirat ?
Sebenarnya melalui pengajian, sedar dengan amalan dan meletakkan sesuatu secara betul, ber niat secara  ikhlas, segala amal yang baik seperti bekerja  secara jujur dan dedikasi  merupakan bahagian dari ibadat. Ini merupakan satu dari kesedaran yang dapat dihayati dari pengajian. Sudah tentulah banyak lagi maklumat dan keilmuan yang kita tidak ketahui tanpa mengaji yang jika dipelajari dapat memperbaiki perspektif diri dan pandangan yang digaris Islam. Bahagian daripadanya dapat dicapai dan dinikmati dalam perjalanan menerokai keilmuan sepanjang hayat.  Masjid Al-Umm  mau sama berusaha meneroka konsep pengajian sepanjang hayat semoga paling minimum ianya  merupakan penyambungan rantaian ibadat di dalam pengajian sepanjang hayat.
Adalah hasrat masjid menyediakan pengajian sepanjang hayat yang  boleh dikuti oleh semua lapisan masyarakat. Masjid berusaha  menyediakan pengajian mengikuti solat waktu terutama selepas maghrib ke Isya`  yang boleh diikuti para pekerja, lantaran ianya disediakan di luar masa kerja. Mereka juga boleh mengikuti pengajian pada hujung minggu pada hari Sabtu dan pagi Ahad. Mereka boleh mengikuti  pengajian secara berpekej dalam tempoh waktu tertentu, jika mereka mempunyai masa untuk mengikutinya,
Pihak Masjid juga berhasrat menganjurkan pengajian kepada warga-warga emas yang telah bersara. Mereka boleh mengikuti pengajian khas disusun bagi kalangan waga emas. Bagi mereka dan yang berminat kita bercadang menyediakan sistem  ala pondok yang kurikulum di susun khas. Bagi mereka yang mau mengikuti pengajian sedemikian bagi penduduk Bangi atau di luar Bangi mereka boleh tinggal di rumah masing-masing, manakala bagi yang datang dari luar, kediaman diusahakan  berdekatan dengan masjid. Bagi wanita mereka mempunyai slot khas bagi pengajian yang berhubung dengan wanita.
Bagi kursus  semua pengajian yang dianjurkan mempunyai bidang-bidang keilmuan dan kurikulum bagi setiap kursus. Kursus melibatkan pengajian akidah, fiqh, tasawuf, tafsir, hadith, tajwid (Qur`an), sirah, nahu dan saraf.
Kursus pengajian juga diperluaskan kepada keperluan hidup  seperti  memahami ekonomi Islam, kursus kekeluargaan, alam sekitar,  kesihatan, bank Islam, takaful dan sebagainya.
Pengajian juga disediakan bagi kalangan remaja seperti  Kelas Tahfiz, pengajian Al-Qur`an, kegiatan seni Islam dan kegiatan sukan yang turut diberi perhatian terutama bagi kalangan remaja
Dengan pengajian melalui  masjid, tidak saja mengikuti pengajian, tetapi dipraktikkan bersama ibadat terutama solat. Melalui pengajian masjid ibadat solat berkesinambungan dengan  ibadat secara pengajian.Lantaran itu masjid adalah tempat yang paling sesuai dengan konsep pengajian sepanjang hayat dan berkesinambungan kehidupan di dalam beribadat.  Peluang ini boleh dihadiri oleh sesiapa yang berminat.
Sesungguhnya dilihat dari segi teori dan amali, pendidikan melalui masjidlah merupakan pendidikan yang integrated antara ilmu dan amal dan merupakan pendidikan berterusan seumur hayat.  Sebenarnya dari konsep dan ciri sedemikianlah berkembangnya  pusat-pusat keilmuan Islam yang berasaskan masjid yang melahirkan seperti  universiti Qairawan di Maghribi yang merupakan  universiti  tertua di dunia, begitu juga universiti al-Azhar di Mesir yang berkembang  berasaskan masjid. Diharap Masjid Al-Umm jika pun tidak berlaku sebagaimana Universiti Qairawan dan Universiti Al-Azhar, diharap sekurang-kurangnya ianya menjadi pemangkin kepada pengajian sepanjang hayat.

Sekian.

September 14, 2014

Mencari Wibawa Dalam Keilmuan Untuk Menjadi Bahan Pengajaran Dan Rujukan


BBB, 18 Zulhijjah 1435 = 13 September  2014 (Sabtu):
Kebiasaan dalam pengajian bagi sesuatu ilmu kita mencari buku pengajian dihasilkan oleh ulama atau tokoh yang berwibawa di dalam bidang berkenaan untuk dijadikan bahan pengajaran, bahkan menjadi teks yang diguna oleh guru dan pelajar-pelajar di dalam pengajian mereka. Ini menjadi trend pengajian tradisi, bahkan kini.
Di dalam pengajian di universiti juga, pensyarah biasanya ada buku-buku teks dijadikan bahan kuliah. Ia mungkin diambil dari bahan tulisan, buku atau kertaskerja-kertaskerja yang pernah dibentangkan di dalam bidang kepakarannya, tetapi bagi  perluasan kuliah disenaraikan buku cadangan rujukan dari kalangan pengarang-pengarang  buku-buku  berwibawa di dalam bidang yang dikuliahkan. Ini bermakna bagi pelajar yang rajin dan berdedikasi akan membaca dan merujuk kepada buku-buku yang dicadangkan, bahkan lebih dari itu  banyak lagi buku-buku berkaitan dengan topik sebagai bahan rujukan yang releven. Ini bermakna dengan merujuk kepada buku-buku yang dicadangkan, bahkan dari buku-buku tambahan yang dicari dan ditemui memperbanyak dan memperkayakan maklumat pelajar di dalam bidang yang dipelajari. Di sini dapat difahami tentang perkembangan keilmuan yang dipelajari tidak semata bergantung pada buku-buku yang dicadangkan,  bahkan makin bertambah dengan pertambahan buku yang dicari sendiri.
Bagi pelajar yang rajin yang banyak membaca  dia dapat sama berbincang dan memperkayakan maklumat yang didapati dari pembacaan dan sama dimanfaatkan melalui tutorial dan perbincangan.
Di dalam pengajian di masjid kita membawa pendekatan  `Tradisi dan moden` di dalam pengajaran. Bermaksud kita akan mempertahankan ciri pengajian tradisi di samping menggunakan kaedah-kaedah moden. Antara kaedah tradisi ialah menggunakan kitab sebagai bahan pengajaran dan pelajar-pelajar `menadah kitab` dengan menggunakan kitab yang sama digunakan oleh guru. Guru membaca dan menghuraikan berhubung dengan kandungan, huraian dan tafsiran. Guru mengajar secara duduk berhampiran mihrab berdepan dengan pelajar-pelajar yang duduk bersama kitab di atas rihal. Kadang-kadang bagi guru disediakan meja dan kerusi bagi pengajaran guru. Dengan ini guru dapat dilihat dengan jelas oleh pelajar-pelajar dan suara melalui penggunaan pembesar suara menjadi lebih jelas dan menarik untuk terus di dengar, Pengajaran yang memakan masa antara  satu setengah jam diakhiri dengan pertanyaan-pertanyaan kira-kira 15 minit. Dengan ini guru dapat menyampaikan pengajara n dengan jelas dan pelajar merasa puas. Guru digalakkan mengajar dengan menggunakan pengajaran seperti  power point dengan bantuan pembantu pengajar.
Kita juga turut menyediakan bahan-bahan rujukan berwibawa  antara 5 – 10 buah untuk dirujuk oleh pelajar-pelajar di luar dari waktu belajar. Ianya juga bahan yang dirujuk guru di samping rujukan yang lain yang ada  di dalam koleksinya. Dalm konteks ini perlunya ada perpustkaan yang  menyimpan bahan-bahan rujukan untuk dirujuk oleh guru-guru dan pelajar-pelajar.  Koleksi perpustakaan bukan setakat senarai buku yang menjadi rujukan, tetapi menyediakan berbagai-bagai  buku rujukan dari berbagai keilmuan bukan saja dirujuk guru dan pelajar-pelajar, tetapi juga penggunaan oleh orang ramai.
Di dalam mencari dan mencadangkan sebuah atau dua buah teks untuk digunakan oleh guru-pelajar kita bertembung dengan kesukaran. Misalnya di dalam bidang fiqh tidak ada teks lengkap moden dihasilkan oleh ulama wibawa yang kitabnya layak dibawa ke dalam majlis pengajaran sebagai buku teks, tetapi di sana tokoh-tokoh keilmuan fiqh dari zaman tradisi. Misalnya kitab Sabil al-Muhtadin oleh Shaykh Muhammad Arshad Banjar atau kitab Matla` al-Badrayn wa Majma` al-Bahrayn oleh syeikh Muhammad bin Ismail Daud al-Fatani. Kesukaran juga untuk mendapat bahan-bahan rujukan fiqh moden yang boleh dijadikan bahan rujukan tambahan. Walaupun ada bahan, pengarangnya bukan dari kalangan ulama, dia sekadar mengkaji bagi keperluan ijazah, penyusun atau penterjemah dan tidak berkecimpung dalam bidang yang dihasilkan dan tidak dihormati di dalam bidang berkenaan.  Lantaran itu lebih selamat kita mengambil kitab-kitab yang dikarang ulama tradisi yang jelas authority  dan kealiman dan kitab-kitab terkenal digunakan di dalam pengajaran sejak berzaman.
Kesukaran begini berlaku di dalam bidang-bidang keilmuan Islam yang lain seperti  usuluddin, tasawuf dan lain-lain. Kesukaran mencari buku moden yang relevan menyebabkan kita lebih merasa berkeyakinan menyenaraikan kitab-kitab yang dihasilkan ulama tradisi terkenal, juga kitab-kitab sebagai bahan rujukan. Permasalahan yang didepani menggunakan kitab tradisi ialah bahasa lama yang distilahkan sebagai bahasa kitab yang banyak terpengaruh dengan gaya susunan bahasa Arab, tetapi inilah identity bahasa kitab yang menjadi budaya di dalam pengajian keilmuan Islam. Ini tidak bererti kita tidak menggalakkan kelahiran karangan-karanga moden. Sebenarnya itulah yang diharapkan, tetapi hendaklah benar-benar berauthority dan berwibawa menjadi teks pengajain.  Dalam hal ini buat kini  kita memggunakan teks tradisi, tetapi menghuraiakan bahasa tradisi secara moden.

Sekian.

September 13, 2014

Konsep Persyarikatan Ilmu Bagi Memasyarakatkannya


BBB, 17 Zulkaedah 1435 = 12 September 2014 (Jumaat):
Bandar Baru Bangi terkenal dengan jolokan `Bangi Bandar Ilmu`, bererti penghuninya adalah orang-orang berilmu. Kalau demikian boleh ditanyakan mengapakah bersusah-susah untuk mengatur  program pengajian kepada mereka yang sudah pandai ? Memang penghuni di Bandar Baru Bangi adalah pada dasarnya orang-orang berilmu, ini bukan bererti  bersifat keseluruhan. Sebahagian adalah dalam  tahap tidak berilmu dan perlu mencari ilmu. Akan tetapi bagi yang sudah berilmu, itupun terhad kepada bidang masing-masing  juga  perlu mencari ilmu dengan meluaskankan bidang kepakarannya dan mencari keilmuan yang tidak dipelajari – contoh bidang keagamaan. Pencarian ilmu tidak berakhiran –  `Tuntutlah ilmu dari buaian ke liang lahad`, maksud Hadith yang mencerminkan  konsep,  menuntut ilmu sepanjang hayat di dalam Islam.
Di Bandar Baru Bangi – termasuklah di bawah kariah Masjid Al-Umm dapat dikategorikan masyarakatnya kepada tiga bahagian.
a)       Kalangan orang awam yang digalakkan mereka belajar dan mereka perlu dibawa sama di dalam pengajian di Masjid Al-Umm.
b)      Golongan berpengetahuan yang sedar dan mereka berminat menambahkan ilmu pengetahuan
c)       Golongan intelektual  dan  professional  yang  mendalam dalam bidang keilmuan masing-masing.
Di dalam pendekatan ilmu selama ini berlaku compartmental dan pengasingan di antara mereka yang disifatkan alim di dalam bidang agama dan yang tidak. Pengasingan ini juga melibatkan keilmuan yang dianggap Islam seperti fiqah, tauhid, tasawuf, tafsir, Hadith dan sebagainya, manakala bidang-bidang yang di luar dari agama dianggap bukan `keilmuan Islam`. Contoh geografi, sejarah,  perubatan, alam sekitar, permakanan, statistic, matematik dan sebagainya. Keilmuan sedemikian sebenarnya  tidak boleh dianggap bukan Islam, lantaran segala keilmuan yang benar tidak bercanggah dengan Islam  adalah keilmuan Islam dan patut dipelajari oleh orang Islam bagi keperluan hidup dan mati mereka dan tidak salah dipelajari hingga ke masjid. Pandangan yang memisahkan apa yang dikatakan ilmu agama dan bukan agama, memisahkan kalangan intelektual dan ulama. Pada hal pada zaman suburnya pengetahuan di dalam Islam, maka  tokoh-tokoh ilmuan  seperti  Al-Kindi, Al-Faradi,  Ibn Sina, Al.Biruni dan Al-Ghazali menguasai berbagai-bagai bidang ilmu yang kini disifatkan sebagai keilmuan agama dan bukan agama.
Walau bagaimana setengah keilmuan yang seharusnya bersifat neutral dipengaruhi oleh pandangan falsafah pendukung-pendukungnya. Contoh ilmu sosiologi, sejarah, politik dan sebagainya dipengaruhi oleh ideology dan falsafah pendudkung-pendukungnya, lantaran itu  ada kecurigaan terhadap setengah keilmuan. Pada  sekitar  1970an-1990an ada saranan  `Mengislamisasikan  Ilmu`. Memang usaha dilakukan, tetapi tiada kejayaan ketara. Adalah tidak jelas penubuhan universiti-universiti  yang dilabelkan dengan Islam,  dari kesedaran bagi mengislamisasikan ilmu atau sekadar melabelkan semata-mata. Isu berkenaan tidak dibangkitkan lagi.
Di dalam pendekatan pengajian di Masjid Al-Umm dan juga boleh diperluaskan di Bangi, kita tidak akan mengambil pendekatan mempertajamkan perbedaan antara bidang-bidang keilmuan Islam dan apa yang dikatakan bukan, sebaliknya akan mengamalkan `Persyarikatan Ilmu bagi  Memasyarakatkannya` dengan menganggap segala bidang ilmu, jika tidak bercanggah dengan Islam,  maka ia adalah juga bidang keilmuan Islam. Dalam Persyarikatan Ilmu yang melibatkan golongan intelektual, ulama dan professional akan sama terlibat dalam pengajaran dan bimbingan. Pengajaran  di dalam bidang yang selama ini dikategorikan sebagai bidang keislaman jati akan diberi penekanan di dalam bidang pengajian. Pengajian ini turut sama diikuti oleh para intelektual dan professional . Manakala para intelelektual  dan professional  pula diminta mengajar atau membimbing dengan keilmuan masing-masing dan berusaha dari segi  pendekatan menurut perspektif Islam. Bayangkan keilmuan seperti ekonomi rumahtangga, alam sekitar, permakanan, keluarga bahagia, Bank  Islam, kesihatan, halal-haram  dan berbagai lagi adalah keperluan hidup masyarakat ummah. Dengan pendekatan seperti ini.
a)      Meruntuhkan batas batas yang menyempitkan keilmuan yang dilabelkan dengan Islam kepada perspektif yang luas.
b)      Masjid menjadi institusi masyarakat yang membimbing umat hidup-mat i mereka  dengan keilmuan Islam
c)       Mendekatkan Pakar, intelektual dan professional dengan Islam, lantaran mereka mendekatkan keilmuan mereka dengan Islam.
d)      Mengubahkan kurikulum yang dikatakan `Pengajian Islam` yang  boleh disifatkan sebagai `kurang bergerak` kepada lebih terbuka dan cergas.
e)      Mengislamisasikan keilmuan dari perspektif Islam atau boleh disebut keislaman ilmu dalam keilmuan Islam.
f)       Memvariasikan pengajaran dan pembelajaran kepada yang lebih bersifat menarik
g)      Mendekatkanberbagai bidang keilmuan  menurut  perspektif Islam
h)      Menyuburkan daya kreatif dan inovatif di dalam pengajaran dan pembelajaran
i)        Masjid lebih menarik dan dihadiri semua lapisan masyarakat
j)        Lebih memberi  erti Masjid sebagai `Al-Umm  bagi keilmuan.

Sekian. 

September 12, 2014

Menunggu Masjid Al-Umm Siap Bangunan Membincangkan Pengisian


BBB, 16 Zulkaedah 1435 = 11 September (Khamis):
Sesuatu gagasan yang hendak dilaksanakan perlu mempunyai perancangan yang darinya menjadi panduan bagi menjayakan perancangan tersebut. Telah disebutkan bahawa rancangan mendirikan Masjid Al-Umm merupakan salah satu projek bagi  menjayakan gagasan yang dicetuskan pada tahun 2007 yang diungkapkan sebagai `Bangi Bandar Ilmu`. Al-hamdulillah rancangan ini menjadi reality, selepas projek ini benar-benar bergerak mulai 2012.


Dalam perancangan pembinaan Masjid Al-Umm, kami mempunyai  dua tahap perancangan, iaitu Pembinaan Fizikal Masjid Al-Umm dan Perancangan Pengisian. Semalam Khamis (10 September) separuh dari tempoh pembinaan yang bermula pada 10 Disember 2013 telah berlalu. Didapati progress pembinaan berjalan lancar dan separuh dari projek pembinaan telah dilaksanakan. Rangka binaan Masjid Al-Umm telah disiapkan. Dalam masa AJK sama ada AKK Tapak, Teknikal dan Induk terus memonitor, mengikuti perkembangan, menilai dan membuat cadangan dan mempastikan keputusan yang diambil di dalam mesyuarat diikuti dan dilaksanakan, AJK-AJK mulai  menghalakan kepada perancangan tahap kedua, iaitu `Pengisian Masjid`. Maksud Pengisian Masjid, ialah merangka  program-program yang akan dilaksanakan. Pembinaan fizikal ada tempoh dan hadnya, bila siap ianya boleh digunakan, adapun program Pengisian walaupun ada permulaan, tetapi relatifnya tiada pengakhiran. Ini merupakan sesuatu yang mencabar kami. Pengisian bukan setakat pengisian masjid sebagai tempat ibadah, khususnya bagi solat, tetapi bermatlamat lebih besar dan lebih jauh dari itu. Kami berhasrat mengisi ideal bagi Masjid Al-Umm dari segi:
1)      Konsep al-Umm bukan saja dari segi ianya berasal dari sebuah tempat ibadat (Al-Umm) terawal di Bandar Baru Bangi, tetapi Al-Umm adalah induk, ibu dan sumber bagi pengibadatan dan keilmuan
2)      Progrem yang bakal dijalankan dengan harapan dapat memenuhi aspirasi dan inspirasi `Bangi Bandar Ilmu`. Kami mengharap Masjid Al-Umm sebagai penggerak bagi Bangi Bandar Ilmu atau sekurang-kurang ianya sebagai projek mikro yang akan diperluaskan secara bertahap  kepada peringkat Makro di Bandar Baru Bangi
Kami berpendapat ianya tidak lari dari konsep masjid sebagai tempat ibadat, konsep memakmurkannya dengan ilmu, pengkuhan iman, taqwa, tazkirah dan ingat beringat. Dalam kata lain masjid sebagai tempat ibadat, kegiatan keilmuan, pembinaan keluarga dan masyarakat.
Kami berpendapat gagasan yang kami rangkakan dan perlaksanaannya lebih mudah diterapkan kepada masyarakat di Bandar Baru Bangi sebagai masyarakat yang disifatkan sebagai masyarakat intelektual, masyarakat yang dikelilingi berbagai-bagai institusi keilmuan, masyarakat yang sedar dan peka dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan mencintainya. Dengan keadaan  masyarakat seperti ini persediaan masjid haruslah bersesuaian dengan ekpekstasi masyarakat, jika tidak masjid tidak menjadi daya tarikan kepada mereka. Tanpa persediaan yang sesuai dan releven, masyarakat tidak tertarik kepada masjid.  Menyedari bahawa, walaupun pada umumnya masyarakat di Bangi adalah masyarakat intelektual, tapi perlu diingat ada sebahagian dari kita yang masih pada tahap memerlukan pendidikan pada tahap fardu, perlu juga diingat, intelektual seseorang mungkin di dalam bidang kepakaran  khusus, mungkin mereka masih memerlukan pendidikan pada tahap fardu. Ada golongan yang sudah berada pada tahap cukup dari segi kefarduan tapi perlu kepada peningkatan dan sudah tentu sebahagian sudah ada pada tahap tinggi, dari mereka  kita mengharapkan sumbangan..


Di dalam hal ini kita tidak menganggap masyarakat sebagai tidak tahu dan hanya berperanan sebagai penerima, tetapi  menggerkkan konsep ``Persyarikatan dan Penyuburan Ilmu`. Ada beberapa tahap dan fungsi di dalam melaksanakan konsep `Persyarikatan dan Peyuburan Ilmu`  di Bangi Bandar Ilmu:
1)       Memberi penekanan terhadap pengajian fardu kepada mereka yang masih kekurangan di dalam bidang-bidang  berkenaan.
2)      Mempertingkatkan keilmuan di dalam bidang-bidang keilmuan Islam di tengah masyarakat dengan menggunakan kepakaran mereka yang terlibat di dalam bidang-bidang keilmuan Islam.
3)      Mendapat kerjasama dari kalangan professional di dalam bidang professional bercakap di dalam bidang-bidang mereka dari perspektif Islam. Contoh ekonomi ada ekonomi Islam begitulah diharap dalam bidang sains, teknologi, perusahaan, perubatan dan sebagainya.
4)      Membawa  tokoh-tokoh keilmuan dari luar menyampaikan keilmuan dan kepakaran mereka kepada masyarakat di Bangi
5)      Menghantar pakar dan tokoh keilmuan dari Bangi keluar menyampaikankeilmuan dan kepakaran serta berinteraksi dengan tokoh ilmuan dan pakar dari luar untuk dibawa kembali keilmuan kepada masyarakat di Bangi dan dapat menikmati bersama hasil dari interaksi mereka dari luar.
Untuk tujuan di atas, kami sedang berusaha menyediakan ruang dan peluang di Masjid Al-Umm dan dalam usaha merangka pendekatan dan pengisian  bersesuaian.

Sekian.

September 11, 2014

Dedikasi Kepada Semua Yang Terlibat Membina Masjid Al-Umm, Separuh Tempoh Berlalu


BBB, 15 Zulkaedah 1435 = 10 September 2014  (Rabu):
Hingga ke hari ini sudah 9 bulan (bermula 10.12 2013) projek pembinaan Masjid Al-Umm berjalan. Ini bererti  sudah separuh tempoh masa telah digunakan bagi menyiapkan Masjid Al-Umm. Menurut perkiraan hari, hingga ke hari ini sudah 274 hari dari 532 hari telah digunakan – dijangka siap 25 Mei 2015. Ini bererti lebih 50% hari telah digunakan. Sehingga kini status projek telah mencapai 22% dan melihat kepada pembangunan Masjid Al-Umm bahawa lantai bagi tingkat bawah dan tingkat utama telah disiapkan, manakala lantai bagi tingkat tiga dalam proses penyiapan. Manakala rangka pintu gerbang dan asas bagi dua menara di kanan dan kiri pintu gerbang sedang dalam pembinaan.
Melihat  kepada kerja adalah berterusan dan dapat dikatakan progress kemajuan adalah menurut jadual. Walau bagaimana melihat kepada banyak bahagian akan disiapkan, dinding, bumbung, menara  dan kubah dan finishing bagi setiap bahagian tentulah mengejar masa bagi menyiapkannya. Namun kita percaya berdasarkan prestasi yang telah ditunjukkan dan progress kerja adalah menurut jadual kita menjangkan pembinaan seterusnya akan berjalan lancar. Adalah difahamkan setakat ini tidak ada masalah dari segi tuntutan pembayaran.


Kelicinan perjalanan pembinaan Masjid Al-Umm banyak bergantung pada banyak pihak. Kelulusan dari JAIS membenarkan AJK Pembinaan Masjid Al-Umm membina Masjid dan pihak MAIS member keizinan memungut derma adalah factor utama yang memungkinkan pihak AJK pembinaan dapat mendirikan masjid. Kelulusan pihak Kerajaan Negeri  Selangor di bawah pimpinan Y.A.B.  Tan Sri Dato` Seri Abdul Khalid Ibrahim Menteri Besar Selangor dan Y.A.B. member kelulusan mengazetkan tapak tanah bagi Masjid Al-Umm adalah factor penting yang membolehkan Masjid Al-Umm didirikan. Kesudian Y.A.B. datang ke Majlis Kenduri Kampung dan melihat tapak pada  6 Januari 2013 dan janji menampung dana Masjid atas kadar separuh kos pembinaan (RM6 juta dalam proses penurunan) adalah sebagai galakan kepada AJK Pembinaan berusaha mendapatkan dana.
Lantaran itu ucapan terima kasih khas ditujukan kepada semua penderma yang jika tidak kerana derma yang mereka hulurkan maka projek pembinaan yang sedang berjalan tidak menjadi kenyataan. Kita berharap kepercayaan mereka akan berterusan dengan derma terus dihulurkan.
Pembinaan tidak menjadi reality tanpa dedikasi yang telah ditunjukkan terutama Tuan Haji Marzuki  selaku Kontrektor Tekad Nusantara Sdn. Bhd, yang setakat ini telah menjalankan kerja dengan baik. Kelicinan pembangunan Masjid Al-Umm  adalah bergantung pada Arkitek yang diketuai Tuan Haji Raja Fuaddin yang sentiasa tenang dan sabar terhadap banyak kritikan yang dihalakan kepadanya yang dengan kesabarannya perjalanan pembinaan berjalan dengan baik. Kejayaan pembinaan adalah bergantung sama pada perunding-perunding kejuruteraan Awam oleh Safari Ingeniuers, Perunding Kejuruteraan  Mekanikal & Elektrikal,  Perunding Azfar Sdn. Bhd., Perunding Ukur Bahan May Consult.
Lebih daripada itu kejayaan bagi pembinaan masjid Al-Umm adalah hasil dari kerja kuat dan keikhlasan dalam AJK Pembinaan Masjid Al-Umm bermula dari Penaung  Tuan Guru Dato` Dr. Haron Din yang bukan saja member nasihat dan buah fikiran, tetapi turut sama menggerakkan derma bagi mengisi Tabung Masjid Al-Umm.


Ada tiga lapis AJK yang bekerja secara dedikasi bagi menjayakan pembinaan Masjid Al-Umm yang tiap AJK mengadakan mesyuarat bulanan dan mesyuarat-mesyuarat tambahan. Bermula dengan AJK Tapak yang terdiri dari pihak kontrektor, perunding-perunding dan wakil-wakil dari AJK Induk dan AJK Teknikal. Kita berterima kasih kepada AJK Teknikal yang bekerja dengan  dedikasi yang diketuai oleh Ir. Tuan Haji Ishak bin Arshad selaku Pengerusi, En. Nik Muhammad Adham bin Nik Anuar Setiausaha, Tuan Haji Mohd Nor bin Haji Yasin, Tuan Haji Abdul Rahman  dan wakil-wakil dari kontrektor, arkitek dan wakil-wakil perunding. Sudah tentulah pada puncaknya kita berterima kasih kepada AJK Induk yang bekerja dengan dedikasi dan ikhlas terdiri dari Pengerusi,  Ir. Haji Ishak bin Ishak Pengerusi AJK Teknikal, Tuan Haji Suib bin Haji Maulud Setiausaha, Tuan Haji Mohd Nor bin Haji Yasin Bendahari, En. Nik Muhammad Adham bin Nik Anuar Setiausaha Kerja, Ir.Haji Ghazali Husin, Haji Abdul Rahman bin Daud, Dr. Haji Tajul Ariffin bin Noordin, Tuan Haji Sufi bin Munasir, Haji Omar bin Jaafar,  Haji Mohd Kalok bin Latiff, Tuan Haji Mohd Ghazali bin Haji Abas, Tuan Haji Ahmad bin Hasbullah dan Tuan Haji Hussin Bin Yunus.
Di atas komitmen dan kesungguhan semua pihak maka projek pembinaan Masjid Al-Umm berjalan lancar. Kita percaya dedikasi dan kesungguhan sedemikian akan berterusan sehingga Masjid Al-Umm akan dapat disiapkan dalam tempoh yang ditentukan dan selamat digunakan  selepas siapnya Masjid Al-Umm – insya Allah.

Sekian.