August 22, 2017

UNGKAPAN RUWAYM BIN AHMAD AL-BAGHDADI


BBB, 28 Dzul-Kaedah 1438H. = 21 Ogos 2017M. (Isnin):
Dia adalah Ruwaym bin Ahmad bin Yazid, Kunyahnya Abu Muhammad dan dipanggilkan Ruwaym bin Muhammad bin Ahmad. Dan yang pertama lebih asah. Dia adalah dari ahli Baghdad, dan dari kalangan shaykh yang penting dan datuknya Ruwaym bin Yazid bercakap tentang Layth bin Sa`ad dan yang lain. Dikatakan kunyahnya Abu Bakar. Dia bersahabat dengan Al-Junayd.
Dari segi ilmu fiqh dia adalah mendalam dari segi fiqh  menurut madzhab Da`wud al-As*bahani, pendiri madzhab Da`wud Z*ahiri. Dia adalah mahir dalam tilawah al-Qur`an dan tafsir, dia membaca kepada Idris bin `Abdul Karim al-Haddad. Dia meninggaL tahun ( M.303h.).
Ruwaym terkenal dengan ketinggian hal dan kemuliaan maqam. Perjalanan hidupnya ialah melepaskan diri dari dunia dan berkehidupan di dalam zuhud. Hingga akhir hayatnya, ia menyembunyikan diri dari kalangan orang-orang kaya, dan mendapat kepercayaan khalifah. Al-Junayd pernah mengatakan, ``Kami ahli berurusan dengan dunia dan Ruwaym berurusan dengan dunia, tapi berbakti kepada Tuhan. Ruwaym dikatakan menulis beberapa buah buku. Antaranya berjudul:
Ghalat* al-Wajidin` bermaksud `Kesilapan Orang Dalam Wajdan``
Antara kata-kata Ruwaym dipetik ke dalam Jamharat al-Awliya` bahawa,
``Ikhlas ialah terangkat pandangan engkau daripada amalan engkau.``
Katanya, ``Yang bijaksana ialah orang yang memaafkan kawannya yang tersilap dan tidak  melakukan perkara yang mengecilkan hati mereka, bahkan berusaha supaya dia mendapat hidayah.``
Ruwaym diminta oleh setengah pihak agar dia mewasiatkan, maka katanya,
``Tiada yang lebih baik dari menjaga roh, jika tidak jangannlah mau mendekati tasawuf, kerana urusan kami adalah terbina atas usul, iaitu `ubudiyyah terhadap Allah, kemudian muraqabah di dalam `ubudiyyah berkenaan, kemudian dia memberi kesan kepada setiap  perlakuan dan amalan.``
Katanya, ``Tiap-tiap satu hal, bergerak sama ada kepada peningkatan atau kepada penurunan.``
Dan kita mau orang yang masih goncang dalam hal, maka wajib ke atasnya bangkit dengan memohon pertolongan dari Allah.``
Katanya, ``Tidur orang `arifin lebih baik dari ikhlas para murid.
Dan antara sifat sabar ialah meninggalkan pengaduan.
Antara sifat redha ialah merasa ni`mat dengan bala, sekurang-kurang dari redha merasa mudah dengan bala.
Dan tawakkal ialah menggugurkan sebab-sebab yang menjadi pertengahan dan tertakluk hanya kepada kepercayaan tertinggi.
 Dan Al-uns ialah berpaling dari selain yang engkau kasihi.
Dan cinta ialah muwafakat dengan segala hal.
Ruwaym ada di dalam sanad bagi Hadith Rasulillah s.a.w. yang sampai kepada Qatadah, daripada Anas bin Malik, bahawa seorang lelaki melaknatkan `burghus` di samping Nabi s.a.w. Maka bersabda Nabi, bermaksud:
``Jangan melaknatnya, keraa dia mengejutkan nabi daripada nabi-nabi supaya mendirikan solat.``
Berkata `Abd al-`Aziz bin Shadzan, aku mendengar Ruwaym disoal dari adab bermusafir, maka dia berkata, ``Tidak harus himmahnya mendahului kakinya dan di mana kakinya berdiri (sampai), itulah rumahnya (tempat bermalamnya).
Berkata Ahmad, dia mendengar Ruwaym berkata, ``Sentiasa orang  yang bermusafir memilih yang terbaik dan jika tersalah langkah dia boleh binasa.``
Berkata Ruwaym bin Ahmad, ``Daripada hukuman hakim hendaklah dia melawaskan ke atas saudara-saudaranya dari segi hukum dan menyempitkan ke atas diri dari segi hukuman, kerana dengan kelawasan ke atas mereka menurut ilmu dan menyempitkan ke atas diri adalah dari hukum mencerminkan kewarakan.
Disoal Ruwaym tentang faqr, katanya, ``Mengambil sesuatu setakat perlu dan memilih yang sedikit dari yang banyak ketika diperlu.``
Ja`far bin Muhammad al-Khawwas* berkata, aku mendengar Ruwaym berkata:
``Ikhlas ialah terangkat penglihatan engkau dari perbuatan.``
Berkata Ruaym lagi, ``Sabar ialah meninggalkan aduan.``
Berkata Ruaym bahawa, ``Yakin itu seperti penyaksian.``
Ruaym ditanya tentang halnya, maka dijawab, ``
Bagaimana hal orang yang agamanya dikuasai hawa nafsu, dan himmahnya dicelupari mulutnya, maka dia bukanlah orang salih dan tidak juga `arif bertaqwa.
Kata Ruwaym, ``Siapa yang suka kepada penggantian, akan berkurang gantian kepadanya oleh orang yang dikasihi.
Dan berkata Ruwaym lagi, apabila ditanya tentang shauq, katanya:
``Bahawa engkau shauqnya ketika dalam ingatan, tetapi hilang bila bertemuan.
Demikian ungkapan Ruwaym berhubung dengan berbagai-bagai persoalan.

Sekian.

August 21, 2017

ABU `ABDULLAH BIN AL-JALA` - SEDERHANA UNGKAPAN

BBB, 27 Dzul-Kaedah 1438H. = 20 Ogos 2017M. (Ahad):
Nama lengkap bagi Abu `Abdullah bin al-Jala`, ialah Ahmad bin Yahya, dikatakan Muhammad bin Yahya. Dan Ahmad lebih sah. Dia berasal dari Baghdad, menetap di Al-Ramlah dan Damshiq. Dia adalah dari kalangan shaykh di Sham. Berguru dengan ayahnya Yahya al-Jala` dan Abu Turab al-Nakhshabi, Dzu al-Nun al-Misri,  dan Abu `Ubaid al-Sirri. Menurut  Al-Hujwiri, dia juga bersahabat  dengan Al-Junayd dan Abu  al-Hasan dan Al-Thauri. dan dia adalah menjadi Ustadz Muhammad bin Da`wud al-Duqqi. Dia adalah seorang yang alim lagi wara`.
Katanya,  Aku mendengar daripada Datukku Isma`il bin Muhammad berkata, adalah dikatakan:
``Di dunia ini ada tiga orang Sufi, dan tiak empat. Mereka ialah Al-Junayd di Baghdad, Abu `Uthman  Naisabur dan dan `Abdullah bin al-Jala` di Sham.``
Menurut Al-Hujwiri yang memetik pendapat Abu `Abdullah bahawa ``Fikiran ahlu  al-Ma`rifat hanya tertuju kepada Tuhan. Dan tidak pada yang lain. Menyimpang darinya bererti berpaling dari Tuhan.
Berkata Abu `Amrin al-Dimashqi, bahawa dia mendengar Abu `Abdullah al-Jala` berkata:
``Yang benar itu diperkatakan oleh kaum-kaum dalam percakapan mereka. Dan yang tidak juga bersamaan. Siapa yang menyertai kebenaran sering mengalami berbagai bala ujian. Berwaspadalah kamu dari terjatuh dalam kalangan yang takabbur.
Dan katanya, ``Siapa yang sampai kepada satu kedudukan, dia akan jatuh darinya dan siapa yang benar-benar sampai kepadanya dia tetap padanya.

Seorang lelaki bertanya `Abdullah bin al-Jala`, ``Apakah syarat mendampingi makhluk ? (manusia)``. Katanya
``Jikalau dia tidak membuat kebaikan, maka jangan disakiti mereka dan jikalau dia tidak menyenangkan mereka, maka janganlah melakukan kejahatan terhadapnya.``
Katanya, ``Jangan engkau abaikan hak saudara engkau dengan merosakkan hubungan antara diri engkau dengan sauara engkau daripada hubungan baik dan persaudaraan,. Allah Ta`ala memfardhukan bagi setiap mu`min hak, maka jangan diabaikan, melainkan orang yang tidak menjaga hak-hak Allah ke atasnya.
Disoal Abu `Abdullah, ``Bagaimana dengan malam-malam yang  dikasihi ?``
Katanya secara berpuisi:
Siapa yang tidak bermalam sedang kasih mendebarkan hatinya
Bagaimana dapat dikatakan bahawa malam-malamnya kasih ?``
Al-`Abbas bin `Is*am  mendengar`Abdullah bin al-Jala` berkata,
``Seorang memerlukan kepada sesuatu  yang dia boleh mengenali dengannya akan sesuatu.``
Berkata Abu `Abdullah, `` Siapa yang bersamaan baginya puji dan keji, maka dia adalah zahid. Barang siapa yang memelihara segala fardhu dari awal waktu maka ia  adalah `abid. Dan siapa yang melihat perbuatan semuanya daripada Allah `Azza wa Jalla, maka dia adalah muwahhid.``.
Ahmad bin `Ali berkata, seorang lelaki berkata kepada `Abdullah,
``Apa pendapat engkau seorang lelaki pergi ke perlembahan tanpa bekalan ?``, maka katanya, ``Ini adalah dari perbuatan Allah Ta`ala. Katanya , ``Kalau dia mati ?`` Maka katanya,
``Kena diyyah ke atas pembunuhnya.``.
Katanya, ``Engkau mementingkan rezeki, melupakan engkau kepada Al-Haqq, bergantung engkau kepada makhluk.
Katanya, ``Tiap-tiap hak yang disertai kebatilan, maka keluar yang hak kepada batil, kerana hak telah dikotori.``
Kata`Abdullah, `Di dunia ini  ada peluang  maaf dan rahmah bagi siapa yang memaafkan dan tidak pula engkau mencari kesempatan untuk mencari kemegahan, lalu dia berpuisi:
Engkau berjumpa di negeri di mana engkau  berpergian
Yang mengucap selamat datang dan melayan sebagai jiran.
Disoal Abu `Abdullah tentang kebenaran, maka katanya,
``Kebenaran adalah satu, maka wajib engkau mencari yang Satu.
Dan berkata `Abdul;lah, ``Tinggi himmah para `arifin kepada maula mereka, dia tidak bergantung pada yang lain. Dan tinggi himmah para murid kepada menuntut jalan kepadanya, maka fana diri mereka di dalam menuntut.``
Berkata Abu `Abdullah,
``Siapa yang tinggi himmahnmya di atas `akwan (alam), ia sampai kepada ketenangan. Siapa yang bergantung pada alam, maka tiada baginya tenang. Kebenaran yang Esa sepatutnya menjadi pegangan.``
Terasa  ungkapan-ungkapan `Abdullah  adalah sederhana. Mutu ungkapan jika mampu memberi kejutan dan kepuasan walaupun pendek, tetapi  mendalam,

Sekian.

August 20, 2017

ABU `UTHMAN AL-HIRI: NASIHAT RINGKAS DAN PADAT DARINYA


BBB, 26 Dzul-Kaedah 1438H. = 19 Ogos 2017M. (Sabtu):
Dia ialah Abu `Uthman, Sa`id bin Isma`il bin Sa`id  bin Mansur al-Hiri al-Naisaburi. Dia berasal dari Rayy. Sebagai sufi peringkat awal beliau bersahabat dengan Yahya bin Mu`adz al-Razi, Shah bin Shuja` al-Kirmani (Al-Hujwiri menceritakan persahabata Abu `Uthman dengan Shah al-Kirmani). Kemudian dia berpindah ke Naisaburi dengan  berguru dan bersahabat dengan Abi Hafs* dan mengambil darinya tariqatnya. Dia adalah Shaykh Sufi pada zamannya. Daripadanya berkembang tariqat tasawuf di Naisaburi.
`Abdullah bin Muhammad bin `Abdul Rahman al-Razi berkata, ``
``Aku berjumpa Al-Junayd, al-Ruyma dan Yusuf bin al-Husain, Muhammad bin Abi al-Fadhl dan Aba `Ali al-Jurjani, dan lain daripada mereka itu dari kalangan shaykh-shaykh, maka aku tidak melihat seorang yang lebih `arif tentang tariqat kepada Allah `Azza wa Jalla lain daripada Abi `Uthman.
Abu `Uthman meninggal di Naisabur tahun 278H.
Abu `Uthman mempunyai sanad Hadith:
``Mengkhabarkan kami Sa`id  bin `Abdullah bin Sa`id bin Isma`il berkata, aku mendapati pada tulisan datukku, Abi `Uthman dengan tulisan tangannya. Bercakap kepada kami Abu Salih, Hamdun al-Qas*s*ar sahabat kami berkata, bercakap kepada kami Muhammad bin Yahya al-Naisaburi, bercakap kepada kami Qutaibah, bercakap kepada kami `Abtar daripada Ash`ath, daripada Muhammad daripada Nafi` daripada Ibn `Umar berkata, bersabda Rasulullah s.a.w. bermaksud:
``Siapa yang mati dan di atasnya kewajipan berpuasa bulan Ramadhan, diberi makan kerananya  oleh walinya tiap-tiap hari kepada  orang miskin.`` [Dan aku lihat Hadith ini dengan tulisan Abi `Uthman  di  dalam kitabnya].
Abu `Uthman berkata (sebagaimana terdapat di dalam tulisannya):
Asal perseteruan tiga perkara:
Tamak pada harta, tamakl pada memuliakan manusia dan tamak pada penerimaan manusia.
Juga didengar dari Abu `Uthman berkata`
Tidak sempurna seseorang hingga menyamai hatinya pada empat perkara:
Pada  sekatan, pemberian, mulia dan hina.
Dan katanya: Kebaikan  (s*alah) hati dalam empat perkara:
Pada tawadhu` kepada Allah,  fakir kepada Allah, takut kepada Allah dan mengharap kepada Allah.``
Dan didengar daripadanya, ``Orang yang mendapat taufiq ialah orang tidak takut kepada selain daripada Allah, dan tidak mengharap kepada yang lain daripadaNya.  Maka dia memberi kesan pada keredhaan dirinya di atas hawa nafsunya.``
Didengar Abu `Uthman berkata, ``Takut kepada Allah menyampaikan engkau kepada Allah dan takabbur dan `ujub pada diri engkau memutuskan diri dari Allah dan kehinaan manusia pada diri engkau sakit yang parah sukar diubati.
Dan didengar daripada Abu `Uthman berkata,
``Manusia menurut akhlak mereka, selama  dia tidak menyalahi hawa mereka, apabila dia menyalahi hawa mereka, ternyata sama ada mereka mempunyai akhlak yang mulia atau akhlak yang keji.
Abu `Amrin bin Mat*ar berkata, ``Aku mendengar Aba `Uthman berkata,
``Siapa yang menjaga kadar dirinya, maka demikianlah dijaga kadar dirinya oleh manusia, dan siapa yang merendahkan kadar dirinya, demikianlah direndahkan kadar oleh manusia terhadap dirinya.
Dan berkata Abu`Uthman, ``Gembira engkau dengan dunia menghilangkan gembira engkau dengan Allah dari hati engkau. Dan takut engkau kepada yang lain dariNya menghilangkan takut engkau kepadaNya di dalam hati engkau. Dan harap engkau selain daripadaNya menghilangkan raja` engkau kepadaNya daripada hati engkau.
Berkata Abu `Uthman, ``Zuhud pada yang haram adalah fardhu, dan pada yang harus qas*ad  dan pada yang halal qurbah.``
Berkata Abu `Uthman, ``Sabar di atas ketaatan hingga engkau tidak luput dari taat dan sabar di atas ma`siat hingga terhapus mudharat dari perkara ma`siat.``
Berkata Abu `Uthman, ``Bersahabat dengan orang kaya dengan `izzah diri, bersahabat dengan orang faqir dengan merendah diri, kerana dengan `izzah terhadap sesuatu bererti tawadhu` dan merendah diri kepada faqir itu mulia.``
Disoal Abu `Uthman tentang, `Apa alamat kebahagiaan dan kecelakaan, maka katanya:
``Alamat bahagia, bahawa engkau taat kepada Allah dan takut daripada tertolak dan alamat celaka bahawa engkau menderhaka terhadap Allah, sedangkan engkau mengharap engkau diterima.``
Dan berkata Abu `Uthman, ``Siapa yang bersahabat dengan dirinya, dia bersahabat dengan `ujub dan barang siapa bersahabat dengan wali-wali Allah ditaufikkan untuk sampai kepada jalan Allah.
Demikian nasihat-nasihat ringkas dan padat daripada Abu `Uthman al-Hiri al-Naisaburi.
Semoga memberi faedah kepada yang menghayatinya.

Sekian.

August 19, 2017

AL-NURI BERKUMPULAN DAN BERWIJDAN

BBB,   25 Dzul-Kaedah 1438H. = 18 Ogos 2`0`17M. (Juma`at):
Nama penuh bagi Abu al-Husain al-Nuri, ialah Ahmad bin Muhammad, dan dikatakan Muhammad bin Muhammad, tetapi,   Ahmad bin Muhammad lebih sah. Dilahir dan terdidik di Baghdad, tetapi berasal dari Khurasan, dari perkmpungan  antara Hirat dan Marwi-Rudzbar, dikenali sebagai Ibn al-Baghawi. Dia adalah setinggi-tinggi shaykh kaum dan berkelebihan yang tidak tercapai yang lain pada masanya. Mempunyai terbaik tariqat dan kata-katanya lembut mendalam.
Ia bersahabat dengan Sari al-Saqti. Muhammad bin `Ali al-Qas*s*ab dan berkesempatan dengan Ahmad bin Abi al-Hawari.  Dia meninggal pada tahun (295H.).
Menurut Al-Hujwiri, Al-Nuri mempunyai kumpulan kesufian yang dikenali dengan kumpulan ``Nuriyyah` yang dinisbahkan kepada Nuri. Kumpulan ini terdiri dari 10 badan yang juga dinisbahkan kepada tokoh-tokoh badan berkenaan, iaitu:
1)      Muhasibiyyah         2)  Qas*s*ariyyah      3) T*ayfuriyyah       4) Junaydiyyah
5)   Nuriyyah                   6)  Sahliyyah               7)  Hakimiyyah        8)  Kharraziyyah
9)  Khalifiyyah                  10) Sayyariyyah.
Dua lagi ditolak yang dianggap  bukan Sunni, iaitu:
1)      Hululiyyah              2)  Hallajiyyah
Antara pendapat Nuri bahawa, ``Segala kejadian ditentukan (langsung) dari Tuhan dan tiada disebab atau dikeranakan oleh yang lain, kerana jika dikaitkan dengan sebab atau dikerana oleh kerana yang lain ianya membawa kepada syirik (kerana mendua penyebab dan kerana).
Bagi Nuri, ilmu bukan ilmu jika tidak diamalkan dan ma`rifat bukan ma`rifat, jika tidak mempunyai kenyataan. Baginya penyataan yang mendalam dapat dicari dari diri sendiri. Diri adalah rahsia dan mistri untuk diterokai.
Menurut Al-Sarraj d dalam Al-Luma`, Nuri di dalam munajat, ia sering ditenggelami wijdan (wajdan dan wujdan) oleh pengalaman intuisi kerohanian. Dengan ungkapannya kadang-kadang membawa fitnah, sebagaimana dia pernah diseret kepengadilan di hadapan Khalifah Al-Muwaffiq di Baghdad, dia dituduh dengan ungkapannya sebagai zindiq - ungkapannya ``Aku mencintai Allah dan Dia mencintaiku.`  Apabila ditanyai Khalifah dengan ungkapannya, bahawa, katanya ayat Al-Qur`an juga bermaksud sedemikian, lalu dibaca ayat:
``Yuhibbunahum wa yuhibbunahu` (Al-Ma`idah: 54).
BermaksudL `Dia mengasihi mereka  itu  dan mereka mengasihinya.
Apabila Khalifah mendengar huraiannya, Khalifah dikatakan turut menangis  dan tidak mengapa-apakannya.
Menurut Al-Sarraj Nuri adalah dari kalangan `al-wajidin` dan ahjli isyarat yang halus. Dia mempunyai puisi yang banyak yang sarat dengan kehalusan makna.
Antara ungkapannya:
Seumurku kutidak menyimpan rahsiaku dan rahsianya
Sama ada sebagai ingatan atau menghebahkan semata
Tidak ku melempar perhatian sekali  pandangan
Maka engkau  memahami dari isyarat berkenaan
Tetapi keraguan antara diri engkau dan aku
Menjadikan hati kecil lebih faham maksud itu.
Antara ungkapan Nuri:
`Ali bin Ibrahim berkata, dia mendengar Al-Nuri berkata,
``Tasawuf adalah meninggalkan peluang bagi kepentingan diri.``
Beliau ditanya lagi tentang tasawuf, maka katanya,
``Tasawuf bukan tulisan, bukan ilmu, tetapi adalah akhlak.``
Kata `Ali al-Fata, aku mendengar Al-Nuri berkata,  ``Ahli agama berdiri,  ahli tauhid berjalan, ahli redha rehat, Yang memutuskan tercengang. Kemudian dia berkata, ``Kemudian apabila kebenaran lahir,   semua yang lain cair dan hilang.``
Berkata Al-Nuri,
`Siapa yang berfikir dan mengaitkan dengan Allah, maka kembalinya bagi tiap sesuatu kepada Allah.
Disoal Al-Nuri tentang faqir yang sebenar, maka katanya:
``Dia yang tidak mentohmahkan Allah dengan sebarang sebab dan dia tenang kepadanya di dalam semua hal.``
Dikatakan Al-Nuri hadhir pada satu majlis sultan, maka ditanya kepadanya, ``Dari mana tuan makan ?``, Maka jawabnya, ``Kami orang yang tidak mengetahui sebab yang menyertai rezeki. Kami kaum yang  mengambil tadabbur.``
Demikian alam kesufian Al-Nuri dan ungkapan-ungkapan yang menggambarkan pendiriannya.

Sekian.

August 18, 2017

AL-JUNAYD IMAM SEGALA ALIRAN, KALAMNYA MENDALAM


BBB, 24 Dzul-Kaedah 1438H. = 17 Ogos 2017M. (Khamis):
Nama sepenuhnya ialah Abu al-Qasim al-Junayd bin Muhammad al-Baghdadi (m.297H.). Dia dipanggil sebagai `Sayyid bagi Sadat` ahli al-tasawwuf, dia guru bagi jalan kepada Allah yang mengambil manfaat dengannya oleh ramai para siddiqin dan jalannya diterima oleh semua aliran tasawuf. Al-Junayd bukan saja mendalami bidang tasawuf, tetapi juga di dalam bidang akidah, fiqh dan akhlak. Dari segi fiqh dia  adalah pengikut Thauri  yang diikuti Shafie sebelumnya. Dia berasal dari Nahawand, tapi dilahir dan terdidik di Iraq. Ayahnya penjual kaca, sebab itu dinisbahkannya al-qawarir.
Gurunya antaranya bapa saudaranya Sari al-Saqti yang dikatakan oleh Al-Hujwiri  Al-Junayd mengatasi  gurunya ini, Namun Al-Junayd yang merendah dirinya menolaknya. Dia juga bersahabat (berguru) dengan Al-Harith al-Muhasibi dan Muhammad bin `Ali al-Qassab yang mana mereka semua adalah dari kalangan pemuka sufi. Dari jiwa yang suci, maka ungkapan-ungkapannya bermutu tinggi dan diterima oleh semua pihak. Dia meninggal di Baghdad.
Pendekatan Al-Junayd adalah mengukuhkan  aliran Sunnah. Dia pernah berkata:
`` Jalan-jalan bagi tarikat-tarikat adalah tertutup bagi makhluk, melainakan bagi mereka yang menurut athar Rasulullah s.a.w. pada shari`atnya, mengikuti Sunnahnya dan melazimi tarikatnya. Maka dengannya terbuka jalan kebajikan.``
Al-Junayd juga berkata, ``Ilmu kami berasaskan kitab dan al-Sunnah. Siapa yang tidak hafaz* Al-Qur`an, kurang kesempurnaan dan barang siapa tidak menulis Hadith dan tidak memahaminya, tidak boleh diikuti.``
Menurut Mahmud abu al-Faydh, di dalam Jamharat al-Awliya`:
`Al-Junayd ditanya, bagaimana jalan (tariqat) kepada Allah ?`` Katanya, ``Taubat bagi menghilangkan kesalahan dan takut yang menghilangkan kesombongan dan mengharap (raja`) untuk menuju ke jalan kebaikan, kemudian muraqabah pada setiap lintasan hati.``
Disoal kepada Al-Junayd apa maksud ayat Al-Qur`an (Sanuqri`uka fala tansa`)
Bermaksud: Akan kami bacakan kepada engkau maka engkau tidak lupa.` (Al-A`la: 6).
Menurut Al-Junayd: ``Kami akan bacakan kepada engkau Al-Qur`an secara tilawah, maka jangan lupa akan amalan (khitab adalah secara umum, walaupun dituju khusus bagi Rasulullah s.a.w.)..
Antara kalamnya berhubung dengan tasawuf:
``Tasawuf adalah bersih mu`amalah bersama Allah Ta`ala. Asalnya ialah bersurai daripada kasihkan dunia. Sebagaimana kata Harithah:
``Aku mengenal diriku daripada dunia, maka aku berjaga malamku dan aku menahan diriku pada siangnya (berpuasa).
Dia berkata, ``Terbina tasawuf dari lapan akhlak para anbiya`, alayhim al-s*alat  wa al-salam, iaitu:
``Murah hati iaitu bagi Nabi Ibrahim, Redha bagi Nabi Isma`il
Sabar bagi Nabi Ayyub, al-basharah (manis muka) bagi Nabi Zakariyya,
Al-Ghurbah (dagang) bagi Nabi Yahya, Memakai pakaian bulu bagi Nabi Musa,
Al-Sibahah (mandi) bagi Nabi `Isa dan al-Faqr (berhajat kepada Allah) ialah bagi Nabi Muhammad s.a.w.).
Dan dia berkata, ``Ibadat bagi kalangan `arifin lebih baik daripada mahkota-mahkota di atas kepala raja-raja.``
Katanya, ``Siapa mau selamat baginya agamanya dan rihat dengan badannya dan hatinya, maka jangan terlibat dengan karinah manusia.`` Ini sebagaimana kata Al-Junayd lagi:
``Orang yang berakal ialah orang memilih pengasingan (al-`uzlah), jika perkara  bercanggah dengan agama.
Katanya lagi.  ``Bersungguh-sungguh `uzlah lebih mudah dari bercampran berterusan.``
Al-Junayd ditanya tentang dunia, maka katanya,
``Ialah apa yang dekat dengan hati dan melalaikan daripada Allah.``
Katanya, ``Jangan mudah putus asa daripada diri engkau, sedang engkau keciwa daripada dosa engkau dan kesal di atas yang dilakukan, sedang engkau benar-benar menghadapkan wajah engkau kepada rahmat Allah.``
Ditanya Al-Junayd, ``Mana satu lebih  sempurna, menenggelami ilmu pada wujud, atau menenggelami wujud dalam ilmu ?``. Maka katanya, ``Menenggelami ilmu pada wujud, kerana mengetahui tentang Allah tidak sama dengan berwajdan denganNya.``
Dikatakan kepada Al-Junayd, ``Engkau mu`ayanah atau mushahadah ?``, maka katanya, ``Kalau  mu`ayanah boleh membawa kepada zindiq, dan jikalau mushahadah membawa kepada keheranan, maka ini semua adalah lemas dalam kelemasan. Demi Allah, lebih atas dan lebih tinggi daripada semuanya dan tidak menyaksi oleh hati, melainkan dari belakang hijab.``
Berkata seorang lelaki semasa kehadhiran Al-Junayd, ``
``Tidakkah kalam anbiya` isyarat daripada mushahadat ?``. Dia tersenyum dan berkata, ``
``Kalam anbiya` dibina di atas kehadian wahyu, dan kalam siddiqin isyarat daripada mushahadat yang membangkitkan ilham.``
Disoal Al-Junayd, ``Siapa `arif ?`` Maka dijawab, ``Warna air adalah dari warna bekasnya.``
Dia disoal lagi tentang `arif, maka katanya, ``Siapa yang bercakap tentang rahsia engkau dan engkau terdiam ! Iaitu dari kashaf halnya akan hal engkau. Ini tidak berhajat kepada percakapan dan huraian.
Demikian antara kedalaman kata-kata Al-Junayd yang membayangkan kematangannya dalam tasawuf. Selayaknya dia imam segala sufi.

Sekian.

August 17, 2017

`ABDULLAH BIN KHUBAYK BANYAK BERCAKAP TENTANG HATI


BBB, 23 Dzul-Kaedah 1438H. =  16 Ogos 2017M. (Rabu):
Menurut Al-Sulami, selain dari nama di atas yang dipilih oleh  Al-Hujwiri, nama lengkapnya ialah  `Abdullah bin Khubayk bin Sabiq al-Ant*aki, kunyahnya Abu Muhammad. Dia bersahabat dengan Yusuf Ibn Asbat*, dia adalah dari kalangan zuhhad sufi yang amat prehatin tentang makanan halal dan wara` dalam segala hal.
Dia berasal dari Kufah, tetapi berpindah ke Int*akiah. Tariqatnya dinisbahkan kepada kumpulan Nuri dan dia bersahabat di kalangan mereka.
``Abdullah bin Khubayk mempunyai sanad di dalam Hadith:
Bercakap kepada kami `Umar bin Ahmad bin `Uthman al-Wa`iz* di Baghdad, bercakap kepada kami Ahmad bin Muhammad bin Sa`id, bercakap kepada kami Yusuf bin Musa, bercakap kepada kami `Abdullah bin Khubayk, bercakap kepada kami Yusuf bin Asbat*, bercakap kepada kami Habib bin Hassan daripada Zaid bin Wahab daripada `Abdullah bin Mas`ud berkata:
Bersabda Rasulullah s.`a.w. Baginda yang benar lagi dibenarkan:
``Bahawa diciptakan tiap kamu dengan dihimpun pada perut emaknya empat puluh hari ...``. Dia menyebut Hadith.
 Bercakap kepada kami `Abdullah bin Khubayk, kata Muhammad, kali pertama aku menemuinya. Katanya kepadaku, ``Wahai orang Khurasan ! Sesungguhnya ada empat (perkara yang perlu dijaga).
Mata engkau, lidah engkau, hati engkau dan hawa nafsu engkau.
Maka lihatlah mata engkau, maka jangan dilihat dengannya kepada perkara yang tidak halal bagi engkau, dan jaga lidah engkau, jangan berkata sesuatu yang diketahui Allah khilafnya  daripada hati engkau, Dan lihatlah hati engkau,jangan jadi dia sebagai pasungan yang darinya timbul hasad dengki kepada salah seorang daripada  orang Islam. Dan lihatlah kepada hawa nafsu engkau, jangan berkeinginan  terhadap sesuatu yang jahat. Kalau tidak ada pada engkau empat perkara ini engkau terkawal.``
Katanya, aku mendengar ianya berkata, ``Apabila mendekati seorang pembaca Al-Qur`an untuk melakukan ma`siat, maka berkata  Al-Qur`an dalam rongga dirinya,  ``Apakah ini mau membebaniku ?``
`Abdullah bin Khubayq amat menekankan persoalan yang berhubung dengan hati yang boleh menjadi sarang bagi kejahatan dan boleh jadi rumah bagi kebaikan.
Katanya, aku mendengarnya berkata, `` Allah menjadikan hati tempat bagi mengingatiNya, dia juga menjadi sarang syahwat. Tidak mudah menghapuskan syahwat daripada hati melainkan dengan takut yang menggerunkan, atau cinta yang mengasyikkan.``
Berkata Ja`far bin Muhammad bin Siwwar, ``Aku mendengar `Abdullah bin Khubayq berkata, ``
``Bagi tiap-tiap peniaga ada modalnya, dan modal bagi periwayat Hadith ialah bercakap benar.``
Katanya, dan berkata `Abdullah, ``Tidak terkaya hal dari ahwal dari kebenaran dan benar terkaya dari segala ahwal keseluruhannya. Dan jikalau benar hamba antara dirinya dengan Allah  adalah hakikat benar. Dia kemungkinan menjenguh khazanah-khazanah dari khazanah-khazanah keghaiban. Dia adalah  amin di langit dan bumi.``
Dan berkata `Abdullah, ``Barangsiapa berkehendak hidup bahagia, maka janganlah dibiarkan tamak bersarang di dalam dirinya.``
Berkata  `Umar bin`Abdullah al-Bahrani, aku mendengar `Abdullah bin Khubayq berkata,
``Sepatutnya seorang  pekerja tidak menjatuhkan maruah tuannya. Itulah sepatutnya jangan dilakukan.``
Katanya, aku mendengarnya berkata, ``Jangan risau, kecuali dari sesuatu yang merosakkan engkau, dan jangan bergembira dengan sesuatu, kecuali sesuatu yang menggembirakan engkau kelak.``
Katanya, ``Alamat ulfah, kurang kekhilapan dan  banyak melakukan kebajikan (ma`ruf).
Dan berkata `Abdullah, `` Bermanfaatnya takut apa yang menghalang engkau dari maksiat, memanjangkan engkau dengan duka terhadap apa yang telah luput dan melazimkan engkau berfikir tentang umur engkau yang bersisa.``
Dan kata `Abdullah, ``Semanfaat raja` ialah apa yang memudahkan egkau beramal dan mendapat apa yang engkau hajat.`
Disoal `Abdullah, ``Dengan apakah melazimi hak pada ahwalku ?``. Katanya:
``Dengan memberi keinsafan dari  dirimu kepada manusia. Dan menerima kebenaran dari yang  selain dari engkau.``
Berkata `Abdullah, ``Ikhlas dalam amalan lebih penting dari amal, dan amal yang lain lemah dari melakukannya.
Dan berkata `Abdullah, ``Berterusan mendengar perkara-perkara  yang batil, memadamkan kemanisan ta`at dari hati.``
Demikianlah kata-kata  `Abdullah yang banyak berhubung dengan hati, lantaran hati rumah untuk zikir kepaa Allah dan mendekatinya.

Sekian.

August 16, 2017

PESAN AHMAD BIN `AS*IM AL-ANT*AKI


BBB, 22 Dzul-Kaedah 1438H. =  15 Ogos 2017M. (Selasa):
Antara nama tokoh sufi yang diketengahkan oleh Al-Hujwiri, ialah Ahmad bin `As*in al-Ant*aki, kunyahnya ialah Abu `Ali dan dipanggil juga sebagai Abu `Abdullah, kata Al-Sulami adalah lebh sahih.
Dia adalah berumur panjang dan berkesempatan dengan atba` al-tabi`in, dia  teman rapat bagi Bish bin al-Harith, al-Sari al-Saqt*i dan  adalah murid bagi al-Harith al-Muhasibi  dan dikatakan dia berkesempatan dengan Al-Fudhail bin `Iyadh.
Ibn al-Masruq al-Hariri berkata, berkata Abu `Abdullah Ahmad bin `As*im al-Ant*aqi:
``Qurrat al-`ayn meluaskan dada, menenangkan hati, mengelokkan nafsu,  adalah daripada perkara yang empat: Menerangkan hujjah, sejahtera dengan yang dikasihi, percaya dengan persediaan dan menolong kepada peringkat pengakhiran.``
`Ali bin `Abd al-Rahman al-Zuhd berkata, berkata Ahmad bin `As*im al-Ant*aki,
``Yang terlebih manfa`at bagi akal ialah, apa yang memberi penerangan kepada engkau akan ni`mat Allah kepada engkau, dan meolong engkau mensyukurinya, dan tegak menyanggahi hawa nafsu.``
Dan disoal Ahmad bin `As*im tentang ikhlas, maka katanya, ``Apabila engkau melakukan sesuatu amalan salih, maka engkau tidak suka menyebutnya,  dan  tidak  membesarkan kerana amalan engkau dan engkau tidak menuntut pahala bagi amalan engkau dari seseorang selain daripadaNya, maka inilah ikhlas amalan engkau.``
Berkata Ahmad, ``Semanfaat tawadhu` ialah yang menafikan daripada diri engkau takabbur dan mematikan daripada  diri engkau kemarahan.``
Dan kata Ahmad lagi, ``Semanfaat  ikhlas ialah yang menafikan dari engkau riya`, menghias dan membuat-buat (pura-pura).``
Berkata Ahmad, ``Sebaik-baik faqr, ialah apa yang engkau sendiri menaggung dan dengannya engkau meredhainya.
Dan berkata Ahmad lagi, ``Semanfaat amalan, apa yang selamat dari kekejian dan diterima dari engkau.``
Dan berkata Ahmad, ``Daripada alamat kurang ma`rifat hamba dengan dirinya, kurang  malu dan kurang takut.``
Berkata Ahmad, ``Semudharat orang yang berdosa, ialah amalan taat dengan jahil, dia lebih jahat kepada engkau dengan maksiat secara jahil.``
Berkata Ahmad, ```Adil ada dua, adil secara zahir yang berlaku  antara emgkau dan antara manusia. Dan `adil batin, iaitu apa yang berlaku antara engkau dengan Allah Ta`ala. Jalan keadilan ialah jalan istiqamah dan jalan kelebihan ialah jalan yang fadhilah.``
Berkata Ahmad, ``Yakin adalah cahaya yang dijadikan Allah di dalam hati manusia. Hingga dia menyaksi dengannya perkara-perkara keakhiratan dan mencarikkan dengan kekuatan segala hijab antaranya dan antara perkara di akhirat sehingga dia dia nampak perkara-perkara ini seperti dia menyaksikan baginya.``
Dan berkata Ahmad, ``Apabila engkau diminta kebaikan hati engkau, maka jangan dirosakkan oleh lidah engkau.``
Berkata Ahmad, ``Beramallah seolah-olah bagai tiada orang lain di muka bumi selain daripada engkau dan tiada dilangit seorang selain daripada engkau.``
Dan berkata Ahmad, ``Orang yang berakal siapa yang menggunakan akalnya mengenai suruhan Allah dari segi mau`iz*ah dan mengetahui apa yang memberi mudharat dan manfa`at baginya.``
Kata Abu al-Hawari di Damshiq, aku mendengar Ahmad bin `As*im al-Ant*aki berkata,
``Ini adalah ghanimah yang baru, terimalah apa yang berbaki, Allah mengampunkan engkau yang terdahulu.``
Menurut Ahmad, kefaqiran yang bermanfaat ialah kefaqiran yang engkau pandang mulia dan kefaqiran yang engkau suka,``
Katanya, ``Kehormatan para darwish pada menyangkal sebab-sebab yang remeh. Meyebabkan ia terlindung dari yang hakiki. Dengannya banyak dilakukan perkara yang  tidak memberimanfaat .``
Ahmad lebih banyak memberi tumpuan pada membaiki  diri dalaman seperti kepada persoalan berhubung dengan hati yang dari bersumber ikhlas, Darinya mencirikan amalan apakah dia dilakukan dengan jujur atau sebaliknya dan ianya memberi  kesan dari segi amalan sama ada diterima atau ditolak.
Pendek kata Ahmad,menganjurkan agar dilakukan pemeriksaan terhadap diri,kerana ia sumber bagi segala amalan. Ibarat sungai, jika hulu dan sumbernya jernih dan bersh, maka aliran yang datang darinya juga berkesan sama ada bersih dan jernih.  Ianya mengakibatkan terhadap hasil pekerjaan itu sendiri.
Demikian persoalan-persoalan dibicarakan oleh Ahmad, semoga dapat di manfaat.

Sekian.