October 10, 2015

Soal Bahasa Dalam Kisah Nabi Yusuf


BBB,  25 Zulhijjah 1436 = 09 Oktober 2015 (Jumaat):
Selepas membicarakan tentang watak dan perwatakan di dalam `Kisah Nabi Yusuf` dari Surah Yusuf (12) yang merupakan pembicaraan terletak di bawah bidang sastera (adabiyyah), maka Penulis bercadang untuk membicarakannya dari aspek bahasa. Sesungguhnya Penulis berpendapat, pembicaraan sebelum ini tentang `Kisah Nabi Yusuf` telah begitu panjang berbanding dengan surah-surah sebelumnya (11). Namun bila sedikit kajian terhadap bidang bahasa yang hendak diaplikasikan kepada `Surah Yusuf` berbagai aspek muncul sebagai bidang yang releven untuk diaplikasi dan untuk dibicarakan, hingga Penulis dapati tidaklah wajar berpuluh aspek yang mau dibicarakan kepada Surah Yusuf, sedangkan persoalan bahasa boleh diaplikasikan kepada seluruh Al-Qur`an, tetapi tentulah ianya pula suatu bidang yang besar dan luas dan di luar dari kemampuan bagi menjangkaunya. Bayangkan Maulana Abul A`la Maududi ulama terbesar dari India yang mengkaji tentang istilah `Islam` bagi memahami maksudnya melahirkan buku terkenal dan popularnya yang berjudul `Towards Understanding Islam. (Abul A`la Maududi, Towards Understanding Islam, Islamic Publications Ltd, Lahore, 1970, 177hlm.). Demikian juga dengan kajian beliau terhadap istilah dan konsep ibadat menghasilkan pula buku `Worship In Islam (Sayyid Abul A`la Maududi, Worship In Islam, Islamic Research Academy, Karachi, 2000, 120hlm.) Kedua-dua buku di atas asalnya dalam bahasa Urdu dan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris.    Bayangkan pula seorang pengkaji/penyelidik dari Jepun – Toshihiko Izutsu (1914-1993) yang mengkaji hanya satu istilah dalam Islam, iaitu istilah `Iman` di dalam Al-Qur`an bagi tesis Doktor Falsafah (Ph.D)nya di McGill University , Montreal, Canada yang menghasilkan buku, The Concept of Belief In Islamic Theology.  (Toshihiko Izutsu, The Concept of Belief In Islamic Theology, Islamic Book Trust, Kuala Lumpur, 2006, 313hlm.)


Beliau juga menterjemahkan Al-Qur`an ke dalam bahasa Jepun dan menghasilkan beberapa buku seperti God  And Man In The Qur`an, Ethico-Religious Concepts In The Qur`an, A Comparative Study of the Key Philosophical Concepts In Sufism and Taoism, The Concept and Reality of Existence, History of Islamic Thought, Mystical Philosophy, Islamic Culture, Consciousness and Essence, Cosmos and Anti Cosmos dan lain-lain (Pengenalan pada kulit luar belakang buku The Concept of Belief In Islamic Theology). Bidang bahasa sahaja begitu luas dan di luar kemampuan untuk merangkumi semua.
Dilihat dari sudut bahasa bagi Surah Yusuf, maka surah ini sebagaimana belasan surah yang lain di dalam Al-Qur`an adalah bermula dengan huruf ringkas  - Alif lam ra`, yang Allah jua yang mengetahui akan maksudnya. Ia mencerminkan mukjizat Al-Qur`an dan identiti bagi Kitab Suci  tersebut yang tidak ada ungkapan huruf-huruf ringkas sedemikian di dalam kitab-kitab yang lain.  Keistimewaan yang membezakan dari yang lain bahawa di dalam sesuatu surat Al-Qur`an terdapat bilangan ayat di dalam surah yang memudahkan untuk dirujuk dan membezakan dari segi pecahan ayat-ayat.
Bahasa dan ayat-ayat di dalam Al-Qur`an, khususnya ayat-ayat di dalam Surah Yusuf adalah bahasa dan ayat-ayat yang sempurna. Membaca ayat-ayat di dalam Surah Yusuf terasa kelancaran, kelembutan dan keindahan. Surah Yusuf adalah menceritakan tentang peristiwa yang pernah berlaku di dalam sejarah hidup manusia pada zaman Nabi Allah Ya`kub berlatarbekangkan negara Kan`an dan Mesir. Ceritanya bersifat kisah yang bahasanya adalah bahasa prosa yang lancar menceritakan tentang kisah satu keluarga Ya`kub yang menghadapi ujian kehidupan yang diwarnai kasih sayang, sifat dengki, menghadapi kegawatan hidup yang pada puncaknya menghadapi penyelesaian yang menginsaf dan membahagiakan.   
Dari segi struktur penceritan terbahagi kepada tiga iaitu:
1)      Pencerita yang bersifat firman dari Allah Subhanahu wa Ta`la bermula dari awal ayat hingga ayat tiga.
2)      Pihak yang diberitahu tentang cerita, iaitu Nabi Muhammad s.a.w. yang ditujukan cerita berkenaan.
3)      Komponan cerita bermula dari ayat 4 – 101 – Tentang keluarga Ya`kub yang berfokus kepada Yusuf  
Ayat-ayat  kembali fokus kepada Nabi Muhammad s.a.w. mulai 102-111 sebagai kesimpulan dan penutup.
Ayat-ayat di dalam penceritaan tidak bersifat laporan dan pernyataan semata-mata, tetapi dihidupkan dengan  bahasa seperti `Cakap Ajuk` seperti:
``Berkata Yusuf kepada bapanya, ``Wahai bapaku, sesungguhnya aku bermimpi melihat sebelas bintang dan matahari serta bulan  tunduk memberi hormat kepadaku.`` (12.4).
Cakap ajuk memang banyak terdapat di dalam Kisah Nabi Yusuf. Contoh pada tempat lain ialah (12.5), (12.8), (12.10), (12.11), (12.13), (12.14), (12.17) dan banyak ayat lagi.
Terdapat ungkapan yang bersifat dialog seperti percakapan yang diungkap oleh Nabi Yusuf tentang mimpinya kepada bapanya dan dijawab oleh bapanya, melarang menceritakan mimpi berkenaan kepada bapanya (12.4-5), begitu juga dialog antara Nabi Yakub dengan anak-anak yang meminta untuk membawa Yusuf bersama berkelah (12.11-14), begitu juga dialog antara dua banduan yang dimasukkan ke penjara tentang mimpi kepada Yusuf (12.36-37). Begitu juga dialog antara Raja dengan pesuruhnya bagi menemui Yusuf untuk menjemputnya bagi menta`bir mimpi Diraja (12.43-51) dan beberapa tempat yang lain lagi.


Manakala pada tempat yang lain terdapat elemen seperti monolog, sebagaimana diungkapkan oleh Yusuf tentang kes yang dikaitkan dengan dirinya, Yusuf bermonolog bermaksud:
``Maka tiadalah aku berani membersihkan diriku, sesungguhnya nafsu manusia itu sangat cenderung kepada melakukan kejahatan,, kecuali orang-orang yang telah diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhankau Amat Pengampun lagi Amat Mengasihani (12.53).
Terdapat perkataan yang terlucut secara sponton dari pengungkap oleh situasi tertentu dari gambaran suasana tertentu seperti ungakapan Zulaikha terhadap Yusuf  `Heyta lak` dalam keadaan ia terpengaruh dengan nafsu (12.23). Begitu juga ungkapan Yusuf kepada saudara-saudaranya ``Ma`adha Allah`` , sebagai respond spontan terhadap cadangan saudara-saudara Yusuf yang mencadangkan antara mereka digantikan tempat Bunyamin sebagai tahanan yang dianggap tidak adil (12.79). Begitu juga ungkapan `Tallah` keluar dari mulut saudara Yusuf apabila mereka mendapati bahawa yang berdepan dengan mereka ialah Yusuf (12.91).
Di samping itu terdapat ungkapan do`a-do`a yang memohon pertolongan dari Allah di atas berbagai masalah dan karinah, lantaran hanya Allah jua sebaik-sebaik pelindung dan pemelihara (12.33-34), dan (12.101). Sebenarnya banyak lagi aspek-aspek bahasa yang dapat dibicarakan.
Pendeknya dengan cerita yang terindah dan diungkapkan dengan bahasa yang licin dan indah cerita yang kaya dengan nilai estetika itu dapat memukau khalayak dan memuaskan mereka (katarsis) dan banyak pengajaran yang dapat dimanfaatkan.

Sekian.                                                          

October 9, 2015

Watak Dan Perwatakan: Takmilah Keinsanan


BBB,  24 Zulhijah 1436 = 08 Oktober 2015 (Khamis):


Bagi sesebuah cerita, selain dari jalan cerita menghidupkan cerita, watak dan perwatakan – bermaksud pelaku-pelaku – khususnya insan-insan di dalamnya yang mempunyai variasi perwatakan adalah memainkan peranan yang penting di dalam menghidupkan cerita. Termasuklah di dalam `Kisah Yusuf`.
Di dalam `Kisah Yusuf` mempunyai berbagai watak yang dapat dikategorikan kepada watak utama, watak sederhana dan watak kecil. Watak utama ialah watak yang banyak peranan dan cerita banyak bergantung pada watak-watak ini, manakala watak sederhana, ialah watak tidak utama, tetapi kesempurnaan cerita turut bergantung pada mereka dan watak kecil ialah watak-watak yang tidak banyak berperanan di dalam cerita, namun tidak dapat dinafikan kewujudannya turut sama memainkan peranan di dalam menyempurnakan cerita. Sebagaimana disebut dari variasi watak-watak, perangai dan tindakan mereka juga menghidupkan cerita. Di dalam hal ini ada watak-watak yang disifatkan baik dan ada yang bersifat buruk. Namun di dalam penampilan perwatakan di dalam Kisah Yusuf ini ada semacam apa yang diistilahkan oleh Al-Qur`an `Ibrah` yang bergerak ke arah hudan (pertunjukan), rahmat dan kebaikan (12.111) yang kita istilahkan sebagai `Takmilah Perwatakan Keinsanan`.
Watak Utama ialah Yusuf, Ya`kub, saudara-saudara Yusuf (Anak-Anak Ya`kub) dan Zulaikha.
Watak Sederhana ialah  Al-`Aziz, Raja Mesir, Bunyamin, Teman Sepenjara.
Watak Kecil ialah Pekerja Di Rumah Zulaikha, Perempuan-Perempuan Jemputan, Penyelamat Yusuf Dari Perigi, Pekerja Pejabat Yusuf (Tukang Sukat), Utusan Diraja Kepada Yusuf dan Ibu Yusuf.
Daripada 14 jenis watak di atas ada watak-watak baik seperti Yusuf, Ya`kub,, Al-`Aziz, Raja Mesir, Bunyamin, Seorang Dari Teman Penjara.
Watak-watak jahat ialah Saudara-Saudara Yusuf (selain dari Bunyamin), Zulaikha, Seorang Lagi Teman Penjara (dihukum).
Manakala watak-watak kecil dapat disifatkan sebagai biasa.Watak-watak utama di dalam cerita adalah watak-watak yang berperanan penting di dalam cerita yang menghidupkan cerita berkenaan.
Watak-watak utama sama ada bersifat baik atau jahat. Watak-watak baik adalah menjadi teladan, manakala watak-watak jahat menjadi sempadan.
Antara watak utama yang paling utama ialah Yusuf yang sifatnya digambarkan sejak dari kecil selain dari tampan ialah berakhlak baik, kasih kepada ibu bapa dan dikasihi mereka, tidak menaruh perasaan curiga terhadap saudara-saudaranya, jujur terhadap kedua ibu bapa angkatnya, bijak dan mahir di dalam ilmu ta`bir, bersabar menghadapi fitnah, menjunjung Perintah Diraja, dedikasi terhadap tugas yang diamanahkan, berusaha merapatkan hubungan keluarga dan mengangkat kedua ibu bapanya ke kedudukan yang mulia.
Manakala Ya`kub sebagai bapa Yusuf disifatkan sebagai bapa yang pengasih, berilmu dan mahir dari segi ta`wilan mimpi, bersabar, bergantung kepada Allah yang sebaik-baik Penjaga, sering menasihati anak-anak, memendam duka dari karinah anak-anak derhaka, memaaf kesalahan anak-anak, bersyukur di atas kurniaan Allah yang mengembalikan kasih sayang kekeluargaan dan balasan kebaikan dari Allah.
Manakala anak-anak Ya`kub selain dari Yusuf dan Bunyamin digambarkan dengan watak hitam dan jahat, iaitu berdusta dengan bapa mereka Ya`kub, ketika memohon izin dari Ya`kub untuk membawanya keluar `berkelah`, Menipu Yusuf dengan niat jahat terhadapnya, mereka mencampakkan Yusuf ke dasar perigi, mendusta kepada bapa mereka tentang kematian Yusuf `dimakan serigala`, juga berdusta dengan bahan bukti dusta (baju berlumuran darah tanpa berlaku kekoyakan), berdusta kepada pembesar Mesir (Yusuf) bahawa Yusuf juga pernah `mencuri`. Zulaikha dapat dikategorikan sebagai jahat, iaitu bersifat tidak jujur dengan suaminya Al-Aziz, menggoda Yusuf, membuat tuduhan dusta terhadap Yusuf hingga Yusuf teraniaya dan termasuk masuk penjara.
Bagi watak-watak sederhana peranan mereka agak terhad, kebanyakan gambaran terhadap mereka juga terhad. Antara watak dikategorikan sederhana ialah Al-Aziz suami Zulaikha yang juga bapa angkat Yusuf yang disifatkan sebagai penyabar, meyakini Yusuf jujur dan mengingatkan Zulaikha di atas ketelanjurannya. Watak Raja Mesir juga diberi gambaran terhad dan tidak jelas raja yang mana dalam sejarah pemerintahan di Mesir. Wataknya timbul berhubung dengan mimpinya yang membawa Yusuf mentakwil mimpi Baginda, sebelumnya Baginda menyelesaikan masalah skendal Zulaikha dan membersih Yusuf dari fitnah dan di atas kebijaksanaan Yusuf Baginda melantik Yusuf menjadi Pembesar Mesir yang mengendalikan perbendaharaan negera bagi sektor pertanian.
Bunyamin adik bungsu seibu sebapa dengan Yusuf digambarkan sebagai watak anak yang bersih, dikasihi bapanya – Ya`kub. Wataknya timbul apabila Pembesar Mesir (Yusuf) meminta saudara-saudaranya yang tidak mengenalinya membawa Bunyamin ke Mesir. Bapanya Ya`kub begitu berat untuk melepaskannya, tetapi  terpaksa melepaskannya pergi. Bunyamin ditahan Yusuf semasa di Mesir, tapi beliau bergembira bersama Yusuf semasa di Mesir, lebih-lebih lagi bila semua keluarga berhimpun di Mesir. Satu lagi watak sederhana ialah Teman Yusuf semasa di penjara (Peyedia Roti Diraja) yang dibersih dari tuduhan meracun Raja Mesir. Beliau bersama seorang teman sepenjara lagi (Penyedia Minuman Diraja) sabit kesalahan mau meracun raja – watak jahat dan dihukum mati. Teman yang dibebaskan bertanggungjawab menyampaikan maklumat kemahiran Yusuf menta`wil mimpi, sehingga Yusuf dijemput ke istana dan dia membuat syarat agar dibersihkan nama dari skendal Zulaikha dan Yusuf menta`bir mimpi Diraja.
Watak-watak kecil cuma disebut sepintas lalu dan terhad dari segi peranan, bahkan ada yang sekali sebutan seperti pekerja dirumah Zulaikha yang memberi pendapat tentang baju Yusuf yang ditarik Zulaikha jika carik dari depan bererti Yusuf bersalah dan jika koyak dari belakang bererti Zulaikha yang bersalah dan baju Yusuf adalah koyak dari belakang, manakala perempuan-perempuan yang dijemput ke rumahnya disebut dua kali pertama ke majlis makan yang perempuan-perempuan melukakan jari-jari mereka ketika mengupas buah bila terpandang kepada Yusuf yang ke luar ke tempat mereka dan ketika mereka beri penyaksian kebersihan Yusuf dari angkara yang tidak baik yang ditimbulkan oleh Zulaikha, seterusnya penyelamat Yusuf tidak diberi keterangan lanjut hanya disebut sebagai petugas mencari air dari kafilah yang melalui perigi berkenaan, begitu juga pekerja di pejabat Yusuf yang diminta memasukkan alat sukatan di dalam karung Bunyamin tidak diberi gambaran detail, ianya sekadar mematuhi arahan Yusuf. Demikian utusan Diraja yang dititah menemui Yusuf untuk dijemput menta`bir mimpi tidak diberi keterangan detail, bahkan terakhir ialah ibu Yusuf juga tidak diberi keterangan detail, Cuma disebut ibu berkenaan bersama bapa mereka Ya`kub diletak di atas singgahsana kemuliaan yang selayak baginya selepas mereka di bawa ke Mesir.
Dari segi gambaran yang berhubung dengan perkara-perkara jahat tidak diberi gambaran detail, ianya sekadar dapat ditanggapi seperti meninggalkan Yusuf di lembah telaga, tindakan Zulaikha mengingini Yusuf, pekerja yang mau meracuni raja dan tuduhan terhadap Yusuf oleh saudara-saudara yang kononnya juga sebagai `pencuri` disebut secara ringkas dan elemen-elemen berkenaan dihentikan, yakni tidak diberi huraian lanjut bertujuan perbuatan keji sedemikian tidak sepatutnya diperbesarkan, lagi pula seharusnya dijauhi. Sebaliknya perbuatan-perbuatan yang baik dipuji serta diulangi seperti peribadi Yusuf dan sifat baik Ya`kub yang sabar dan bergantung harap kepada Allah dipuji. Segala sifat keji dikalahkan di dalam scerita, manakala yang baik dimenangkan dan berjaya seperti kejayaan Yusuf, Ya`kub, kejayaan Raja Mesir kerana tindakan dan pandangan jauhnya hasil dari cadangan Yusuf. Semua yang berkelakuan jahat pada akhirnya kesal dan bertaubat seterusnya insaf. Sebagai inti dari segi mesej tentang perwatakan bahawa nilai yang baik hendaklah dijadikan teladan dan nilai yang  jahat hendaklah dijadikan sempadan. Semua hendaklah menurut jalan kebenaran yang diperintah Allah yang disampaikan melalui Rasul dan Junjungan.

Sekian.

October 8, 2015

Peleraian Cerita - Pertemuan Yusuf-Ya`kub Secara Melodramatik-Estetik Serta Insaf-Syukur: Ibrah Dan Dakwah


BBB,  23 Zulhijjah 1436 = 07 Oktober 2015 (Rabu):


Dari satu dimensi imaginasi terpandang, cerita `Kisah Yusuf` ini sebagai cerita  melodramatik-estetik yang mengakhiri cerita di atas pentas dalam mana watak-watak  utama yang terlibat muncul di atas pentas mengakhiri cerita secara insaf-syukur yang di dalamnya sarat dengan pengajaran.
Walau bagaimana sebagai satu kisah yang disifatkan oleh Al-Qur`an sebagai `Ahsan al-Qasas (Kisah Terbaik) yang bermula dengan intro terbaik ``Masuk ke alam cerita bermula dengan ta`wilan mimpi` dan pada pengakhiran, khalayak yang masih terpegun dengan suasana melodramatik-estetik tersentak dengan pengakhiran ungkapan bagi cerita – Ayat Al-Qur`an bermaksud:
``Wahai ayahandaku ! Inilah dia ta`bir mimpiku dahulu. Sesungguhnya Allah telah menjadikan mimpiku benar.`` (12.100).
Sesungguhnya selepas Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya, maka tindakan selanjutnya bahawa Yusuf mengutuskan saudara-saudaranya kembali menemui bapa mereka bagi menyampaikan berita gembira dan membawa ibu (tidak diberi perhatian dalam cerita) dan bapa mereka ke Mesir.
Di dalam cerita di samping banyak elemen-elemen dramatik, terdapat penggunaan elemen pemberian  `Kuasa Tertinggi` yang dikenali juga sebagai `Mu`jizat`. Umpamanya bersama dengan perutusan saudara-saudaranya dibekalkan `Baju Yusuf` kepada bapanya sebagai mengubati kerinduan bapanya (perhatian baju juga menjadi elemen cerita yang digunakan oleh saudara-saudara Yusuf sebagai bukti dusta kematian Yusuf dengan darah dusta pada bajunya) (12.18).
Ayat Al-Qur`an menyebut bermaksud:
``Pergilah kamu dengan membawa bajuku ini, kemudian letakkan dia pada wajah bapaku (insya Allah) dapat mengembalikan penglihatan (kabur dek berterusan mengalir air mata kesedihan), dan selepas itu bawalah kepadaku keluarga kamu sekalian.`` (12. 93).
Bukti kerasulan dengan elemen kemu`jizatan juga digunakan yang lebih menghidupkan kekudusan suasana dan kemurnian jiwa, bahawa tatkala perutusan anak-anak Ya`kub yang pulang Ya`kub dapat menghidu bau Yusuf – melalui baju kirimannya (12.94). Ungkapan ini mencerminkan betapa intim dan mendalamnya ingatan Ya`kub terhadap Yusuf yang dilambangkan betapa Ya`kub dapat mengingat dan membezakan bau Yusuf dari yang lain-lain. Sesungguhnya dari keberkatan Yusuf dan Ya`kub juga, apabala kafilah tiba ke kediaman Ya`kub dan baju yang dikirim dilapkan ke wajah Y`akub, maka rabun matanya kembali pulih dan dapat melihat dengan baik (12.96). Episod ini dapatlah dilihat sebagai episod lanjutan dari episod Yusuf memperkenalkan dirinya semasa di Mesir dan puncaknya ialah dengan pertemuan Ya`kub dengan anaknya Yusuf dibawa oleh saudara-saudara Yusuf ke Mesir. Episod ini (episod ke 7 dan kejutan ke 5) adalah puncak dari siri-siri dramatik yang berakhir dengan pertemuan dan penghormatan yang diberi oleh Yusuf dan anak-anak Ya`kub terhadap bapa mereka dengan meletakkannya pada kedudukan yang selayaknya. (12.100).
Dari Kisah Yusuf banyak yang dapat diambil pengajaran sebagaimana kata ayat Al-Qur`an bermaksud:
``Demi sesungguhnya kisah nabi-nabi itu mengandungi pengajaran yang mendatangkan iktibar bagi orang-orang yang mempunyai akal fikiran (kisah nabi-nabi yang terkandung di dalam Al-Qur`an), bukanlah ia cerita yang diada-adakan, tetapi ia mengesahkan apa yang tersebut di dalam kitab-kitab agama yang terdahulu daripadanya, dan ia sebagai keterangan yang menjelaskan tiap-tiap sesuatu serta menjadi pertunjuk hidayah dan rahmat bagi kaum yang mau beriman (12.111).
Kisah Nabi Yusuf bermula dari awal Surah Yusuf (12. 1-101), selepas itu fokus wahyu adalah tertumpu kepada Rasulullah s.a.w. (12.102-111) berkait dengan Kisah Nabi Yusuf di atas, sebagaimana kata ayat Al-Qur`an bermula dari ayat (12.102) bermaksud:
``(Kisah Nabi Yusuf) yang demikian adalah dari berita-berita yang ghaib yang kami wahyukan dia kepadamu (wahai Muhammad), sedang engkau tidak ada bersama mereka ketika mereka sekata mengambil keputusan (hendak membuang Yusuf ke dalam perigi) dan ketika mereka menjalankan rancangan jahat (terhadapnya untuk membinasakannya).``(12.102).
Sebagaimana Surah Yusuf ini diturunkan di Makkah, maka surah yang mengandungi nilai sastera (adabiyyah) yang tinggi ini dapat juga ditafsirkan sebagai cabaran kepada sasterawan Arab Jahiliyyah pada masa itu yang bermegah-megah tentang kemampuan bersastera mereka itu, baik dalam bentuk puisi, maupun bentuk prosa seperti khutbah dan cerita-cerita yang bertemakan asabiyyah, memuja-muja kepahlawanan mereka di dalam peperangan serta sifat-sifat ejek dan tuntut bela mereka. Sesungguhnya tiada satu nilai sastera berbentuk prosa untuk menandingi cerita sebagaimana di dalam Surah Yusuf. Dapatlah juga dikatakan Kisah Nabi Yusuf ini juga sebagai bahan dakwah ditujukan bukan saja kepada kalangan orang Islam, tetapi juga di kalangan orang-orang Arab Jahiliyyah, khususnya dari kalangan sasterawan Jahiliyyah mereka. Tetapi sebagaimana kata Al-Qur`an bermaksud:
``Dan kebanyakan manusia tidak akan beriman, walaupun engkau sangat-sangat ingin (supaya mereka beriman.`` (12.103).
Mereka sebenarnya semata-mata enggan dan dibelenggu dengan budaya Jahiliyyah yang menyekat minda dan jiwa mereka, walaupun didatangkan dengan bukti-bukti kehebatan seni, maupun dengan bukti-bukti rasional minda, sebagaimana kata ayat Al-Qur`an yang bermaksud:
``Dan berapa banyak tanda-tanda kekuasaan Allah di langit dan di bumi yang mereka menyaksikan berulang-ulang semasa mereka pergi dan datang, sedang mereka tidak juga menghiraukan atau memikirkannya.`` (12.105).
Namun dakwah tetap diteruskan oleh Nabi Muhammad Rasulullah s.a.w. Penggunaan elemen yang bercirikan sastera adalah salah satu daripada metod dakwah kepada khalayak agar terbuka minda dan jiwa mereka untuk beriman sebagaimana firman Allah yang bermaksud:
``Katakanlah (wahai Muhammad), ``Inilah jalanku, aku dan orang-orang yang menurutku, menyeru manusia umumnya kepada agama Allah dengan berdasarkan keterangan dan bukti yang jelas nyata. Dan aku menegaskan Maha Suci Allah (dari segala i`tiqad dan perbuatan syirik) dan bukanlah aku dari golongan yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain.`` (12. 108).
Penggunaan cerita seperti Kisah Nabi Yusuf dan banyak cerita yang lain dalam Al-Qur`an adalah merupakan sebahagian dari berbagai pendekatan dakwah dan keilmuan dalam Islam.

Sekian.

October 7, 2015

Kejutan Maklumat Dari Yusuf Menepati Gerak Hati Dan Telahan Ya`kub


BBB, 22 Zulhijjah 1435 = 06 Oktober 2015 (Selasa):


Kisah Nabi Yusuf adalah bertemakan Yusuf dan keluarga bermula dengan ta`wilan terhadap mimpi Yusuf oleh bapanya Ya`kub. Konflik bermula bila timbul rasa tidak puas hati di kalangan adik beradik lelaki Yusuf berjumlah 10 orang – tidak termasuk Bunyamin (adik bungsu) terhadap bapanya Ya`kub yang membezakan kasih sayang antara mereka dan Yusuf menyebabkan mereka berusaha menyingkirkan Yusuf dengan meninggalkan Yusuf di kegelapan perut perigi. Niat jahat selalunya tidak berjaya. Cerita berkembang kepada episod kedua dengan Yusuf mendepani ujian getir menjadi sebagai budak hamba yang dijual di pasar yang dibeli seorang pembesar Mesir dan dijadikan anak angkat bagi keluarga Al-Aziz dan isterinya Zulaikha. Seterusnya cerita terus berkembang menuju ke peringkat klimeks kepada episod tahap tiga apabila Zulaikha mengingini Yusuf yang mencetuskan skendal Zulaikha. Cerita berkembang secara turun mendatar kepada kerelaan Yusuf mengasingkan diri di penjara. Mimpi memainkan peranan penting dalam cerita Yusuf. Semasa dalam penjara Yusuf mentakwilkan mimpi dua banduan (seorang thabit kesalahan). Sekali lagi elemen mimpi berlaku pada Raja Mesir. Maklumat sampai kepada banduan yang keluar tidak bersalah memaklumkan kepada pihak pemerintah tentang kemahiran Yusuf menta`bir mimpi. Yusuf meletakkan syarat kes dirinya dibersihkan terlebih dahulu sebelum beliau menta`birkan mimpi Diraja. Konflik dihadapi Yusuf dengan Zulaikha dapat dibersihkan dengan pengakuan Zulaikha yang bersalah dan dibuktikan dengan pengakuan perempuan-perempuan yang menghadiri Majlis Pengakuan yang diadakan dihadapan Raja Mesir. Yusuf ment`birkan mimpi Diraja, bahawa Mesir akan mengalami zaman makmur dengan hasil tanaman dalam masa tujuh tahun mendatang dan diikuti dengan kegawatan hasil pertanian tujuh tahun berikutnya.
Episod keempat, Yusuf sebagai seorang bersih menerima ganjaran dari Allah dengan Raja Mesir melantiknya sebagai Pengurus perbendaharaan Mesir bagi sektor pertanian. Kebijaksanaannya dengan izin Allah Mesir terlepas dari menghadapi kegawatan pada musim kontang. Yusuf mencapai kejayaan cemerlang dan dipercayai pemerintah dan rakyat.
Seterusnya melalui penggunaan elemen flashback dalam penceritaan, apabila anak-anak Ya`kub (10 orang) datang ke Mesir membeli makanan. Cerita mula ke arah peleraian tahap pertama, bila Yusuf mengenali saudara-saudara mereka yang datang dan meminta mereka membawa adik bungsu mereka, tetapi penceritaan dilanjutkan dengan konflik di kalangan saudara-saudara Yusuf bila berdepan dengan bapa mereka yang berkeberatan melepaskan Bunyamin bersama, namun memikirkan keperluan kepada makanan yang telah kehabisan, Bunyamin dibenarkan bersama kafilah kedua anak-anak Ya`kub ke Mesir dan secara helah halus dengan Bunyamin ditahan kerana disabit `kesalahan` mencuri alat sukatan yang diletakkan dalam karungnya. Cerita memuncak kembali bagi kali ketiga (selepas Yusuf ditinggalkan di telaga dan skendal Zulaikha)  dialami anak-anak Ya`kub dan Ya`kub sendiri sebagai episod kelima akibat dari `penahanan` terhadap Bunyamin di Mesir.
Anak-anak Ya`kub pulang kepada keluarganya – Ya`kub dengan berat hati dari rasa berdosa. Mereka berusaha untuk mengembalikan keyakinan Ya`kub selepas hilang kepercayaan bapa mereka selepas kehilangan Yusuf, apa yang diharap menjadi sebaliknya. Mereka menjadi lebih tidak diyakini dan hilang kepercayaan bapa mereka selepas kes Bunyamin ditahan di Mesir. Anak-anak Ya`kub menderita oleh krisis hilang keyakinan bapa dan derita oleh dosa-dosa yang mereka lakukan. Mereka benar-benar menghadapi balasan di dunia akibat angkara jahat mereka. Manakala Ya`kub yang lanjut usianya tidak kurang menderita mengingatkan kepada Yusuf yang hilang dan Bunyamin yang ditahan. Akibat dari sedih dan tangis menyebabkan mata Ya`kub menjadi rabun.
Namun kes kehilangan Yusuf dan penahanan terhadap Bunyamin, tidaklah menjadikan Ya`kub orang yang berputus esa. Dia menggantungkan harap kepada Allah dan terus bersabar. Bahkan dari peristiwa kehilangan Yusuf, pemergian anak-anak Ya`kub kali pertama dan pulang dengan membawa kembali barang dagangan yang mau ditukarkan, tetapi dipulang kembali, permintaan pembesar Mesir itu supaya membawa Bunyamin bersama ke Mesir pada kali kedua pemergian mereka, semacam ada makna dan maksud tersirat yang mengisyaratkan sebagai ada hubungan dengan kedua-kedua anak mereka. Ini dapat difahami dari ungkapan Ya`kub sebagaimana di dalam Al-Qur`an yang bermaksud:
``(Nabi Ya`kub) menjawab, ``Sesungguhnya aku hanyalah mengadukan kesusahan dan dukacitaku kepada Allah dan aku mengetahui (dengan perantaraan wahyu) dari Allah apa yang kamu tidak mengetahui.`` (12.86).
Melalui gerak hati dari Nabi Ya`kub yang tidak berputus esa, Ya`kub sekali lagi  memerintah anak-anaknya ke Mesir bagi kali ketiga dan kali ini, di samping membawa barang-barang dagangan, mereka berusaha merisik dan mendapat maklumat tentang Yusuf dan adiknya Bunyamin. Ini mencerminkan Ya`kub semacam mempercayaai Yusuf juga berada di Mesir, ini sebagaimana ayat Al-Qur`an bermaksud:
``Wahai anak-anakku ! Pergilah dan intiplah, khabar berita mengenai Yusuf dan saudaranya (Bunyamin), dan janganlah kamu berputus esa dari rahmat serta pertolongan Allah, sesungguhnya bagi yang tidak berputus esa mendapat rahmat dan pertolongan Allah, melainkan kaum kafir.`` (12. 87).
Pemergian kali ketiga ini, walaupun ada membawa dagangan yang disifatkan oleh anak-anak Ya`kub sebagai kurang bermutu, namun tujuan mereka disampaikan kepada pembesar Mesir (Yusuf), bahawa mereka datang lebih kepada melahirkan kedukaan bagi bapa mereka yang kehilangan anak-anaknya (Yusuf dan Bunyamin). Mereka melahirkan rasa  kesusahan tentang kekurangan makanan, tetapi lebih menderita kehilangan keluarga, terutama bagi orang tua mereka –Ya`kub. Mereka memohon ihsan selain dari pada membeli dan menukarkan barang dagangan, namun lebih berharap masalah kedukaan keluarga dapat diberi pertolongan.
Mendengar pengaduan yang dibawa oleh saudara-saudaranya, Yusuf sudah sampai peringkat maksimum dari menyimpan rahsia dan bersedia mendedahkan keadaan dan rahsia sebenarnya, sebagaimana maksud ayat Al-Qur`an:
``Yusuf berkata, ``Tahukah kamu (bagaimana buruknya) apa yang telah kamu lakukan kepada Yusuf dan saudaranya semasa kamu masih jahil (tentang buruknya perbuatan yang demikian) (12.89).
Soalan Yusuf itu secara spontan membuka mistri dan merupakan kejutan (keempat dan episod keenam) bagi saudara-saudara Yusuf sehingga secara sponton pula keluar dari mulut mereka, sebagaimana terakam di dalam Al-Qur`an bermaksud:
``Mereka bertanya (dengan hairan), Adakah engkau ini Yusuf ? Dia menjawab, ``Ya akulah Yusuf dan ini saudaraku (Bunyamin). Sesunggyhnya Allah mengurniakan nikmatnya kepada kami. Sebenarnya siapa yang bertaqwa dan bersabar, maka sesungguhnya Allah tidak meghampakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan.`` (12. 90).
Bayangkan dengan suasana itu, mereka berpeluk-pelukan kegembiraan dan anak-anak Ya`kub yang 10 orang itu tidak putus-putus memohon kemaafan di atas kesalahan mereka. Dan Yusuf pula secara tulus ikhlas memaafkan mereka. Sebagaimana maksud ayat Al-Qur`an:
``Yusuf berkata, ``Kamu pada hari ini tidak akan ditempelak dan tidak disalahkan (atas perbuatan kamu yang telah terlanjur itu). Semoga Allah mengampunkan dosa kamu dan Dialah jua Yang Amat Mengasihani daripada segala yang lain yang mengasihani.`` (12.92).
Kejutan dari pendedahan Yusuf adalah menepati isyarat dan gerak hati serta telahan Ya`kub.

Sekian.

October 6, 2015

Kaffarah Terhadap Kesalahan Saudara-Saudara Yusuf


BBB,  21 Zulhijjah 1436 = 05 September 2015 (Isnin):

P

emergian anak-anak Ya`kub bagi kali kedua dan kali ini bersama Bunyamin dilihat dari segi cerita adalah merupakan peningkatan pentahapan cerita dengan menggunakan kaedah-kaedah ketegangan dan kejutan yang akan membawa kepada tahap kemuncak – setelah beberapa tahap puncak yang kelak akan membawa kepada tahap peleraian cerita. Cerita juga bagi memperlihatkan perkembangan sebagai implikasi dari `tabiat buruk` saudara-saudara Yusuf yang mereka terpaksa tanggung kepada tahap puncak. Peleraian cerita  merupakan `happy ending` bagi keluarga Yusuf.
Pemergian saudara-saudara Yusuf membuktikan kepada pembesar Mesir (Yusuf), bahawa permintaan Yusuf ditunaikan dan arahan bapa mereka juga dapat ditunaikan dengan baik dan segalanya berjalan lancar, tetapi cerita, dihidupkan lagi  dengan  `kejutan`, di luar jangkaan saudara-saudara Yusuf dan memberi implikasi yang berat kepada mereka. Tindakan Yusuf menahan Bunyamin di samping mengejutkan saudara-saudara Yusuf juga menyerlahkan kebijaksanaan Yusuf di dalam merangka tektik bagi membuka ruang pertemuannya dengan bapanya Ya`kub dan bagi jalan cerita ianya merupukan penggunaan elemen kejutan yang di luar dari jangkaan biasa, tetapi wajar.
Setelah kafilah rombongan saudara-saudara Yusuf tiba, mereka diterima berurusan pembelian dan pertukaran barang-barang dan sebelum mereka pulang dimasukkan (dengan arahan Yusuf) alat sukatan ke dalam karung barangan Bunyamin, tetapi sebaik mereka hendak bertolak pulang diadakan pemeriksaan sebelum bertolak, lalu alat sukatan yang berada di dalam karung Bunyamin dijadikan bukti bagi penahanan Bunyamin yang dianggap mencuri. Saudara-saudara Yusuf diberitahu tentang kes yang dihadapi Bunyamin. Mereka merayu dengan penuh harapan dan rela salah seorang daripada mereka menggantikan sebagai tahanan bagi tempat Bunyamin dengan menyatakan kebimbangan akan memberi kesan emosi terhadap orang tuanya Ya`kob, tetapi rayuan mereka ditolak dan menegaskan bahan yang didapati dalam karung seseorang maka dialah yang menanggung kesalahan. Kes ini diambil kesempatan dijadikan alasan oleh saudara-saudara Yusuf memburukkan Yusuf secara dusta. Ayat Al-Qur`an menyebutkan bermaksud:
``Mereka berkata, ``Kalau dia (Bunyamin) mencuri, maka (tidaklah pelik), kerana sesungguhnya saudara kandungnya pernah juga mencuri dahulu, (mendengar kata-kata yang menyinggung itu), maka Yusuf pun menyembunyikan perasaannya, tidak menyatakan kepada mereka, sambil berkata (di dalam hati), kamulah yang lebih buruk keadaannya dan Allah Amat Menmgetahui akan apa yang kamu katakan itu.`` (12.77).
Walaupun dalam masa rundingan sedang berjalan, sepatutnya mereka bersatu dan tidak bercanggah dari segi cakap, tapi jelas kelihatan tabiat keji yang bersarang pada diri saudara-saudara Yusuf berterusan. Mereka sanggup menyatakan, bahawa saudara Bunyamin (Yusuf) dikatakan secara dusta juga pernah mencuri. Tuduhan ini boleh membangkitkan kemarahan Yusuf yang berhedapan dengan mereka (tidak dikenali), tetapi dipendamkan.
Peristiwa ini menimbulkan ketegangan di kalangan saudara-saudara Yusuf. Mereka tidak sanggup untuk pulang tanpa Bunyamin. Mereka teringat kepada janji dan sumpah mereka di hadapan bapa mereka bahawa mereka akan menjaga keselamatan Bunyamin sebaik-baik jagaan.  Tanpa disangka isu `tuduhan mencuri` terhadap Bunyamin menjadikan mereka kelam kabut. Antara mereka ada yang bertekad tidak akan pulang selagi Bunyamin tidak dilepaskan. Tetapi akhirnya mereka diminta pulang (12.81) dalam keadaan yang amat gusar dan tidak tau bagaimana mereka hendak menyampaikan berita yang merupakan pukulan kedua terhadap Ya`kub, selepas kehilangan Yusuf dan kini berita yang menambahkan kedukaan dengan ketiadaan Bunyamin. Adapun Bunyamin yang `ditahan` telah dimaklumkan kepadanya  oleh Yusuf yang dirinya adalah Yusuf, saudara kandungnya. Beliau tenang dan sukacita berada bersama-sama dengannya.
Kerisauan dan kedukaan yang dialami oleh saudara-saudara Yusuf dari satu segi dapat dilihat sebagai kaffarah yang ditanggung oleh saudsara-saudara Yusuf, di atas kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan terhadap Yusuf dan bapa mereka Ya`kub. Kesalahan mereka yang mencampakkan Yusuf ke dalam kegelapan telaga hingga Yusuf diselamat dan dijual sebagai seorang hamba abdi. Pada peringkat akhir juga sifat mazmumah masih bersaranng dihati mereka dengan terkeluarnya tuduhan dusta terhadap Yusuf, bahawa dia juga pernah mencuri. Kesalahan mereka terhadap bapa mereka, ialah pendustaan berlapis terhadap bapa mereka, dengan menyembunyikan perancangan jahat mereka konon untuk membawa Yusuf bersama untuk berkelah, tetapi bertujuan untuk membuang Yusuf, juga pendustaan mereka yang menyatakan Yusuf dimakan serigala dengan membawa bukti bajunya yang berlumuran `darah dusta`, yang baju berkenaan tidak ada koyak dan rosak.
Implikasi dusta sebenarnya amat besar, bahkan kisah Nabi Yusuf ini berpunca dari kedustaan saudara-saudara Yusuf terhadap bapanya dan siri dusta yang lain (termasuk dusta Zulaikha terhadap Yusuf)  yang memberi implikasi kepada perkembangan penceritaan dan akibat-akibatnya  terhadap Nabi Yusuf dan Ya`kub. Dapatlah dikatakan apa yang ditanggung oleh saudara-saudara Yusuf akibat dari pendustaan mereka adalah merupakan balasan awal yang mereka terpaksa tanggung. Balasan pada peringkat permulaan adalah bersifat penderaan mental, jiwa dan fizikal. Mereka kembali bukan dengan berat barang dagangan, tetapi berat persoalan yang mereka akan hadapi bila berdepan dengan bapa mereka Ya`kub. Tatkala berita dukacita disampaikan kepada bapa mereka Nabi Ya`kub, kata Al-Qur`an bermaksud:
``(setelah mereka kembali dan menyampaikan hal itu kepada bapa mereka), berkatalah ia, (tidaklah benar apa yang kamu katakan itu), bahkan nafsu kamu telah memperelokkan pada pandangan kamu suatu perkara (yang kamu rancangkan), jika demikian, bersabarlah aku dengan sebaik-baiknya, mudah-mudahan Allah mengembalikan mereka semua kepadaku. Sesungguhnya Dialah Yang Amat Mengetahui, lagi Amat Bijaksana (12.83).
Sesungguhnya akibat dari menerima berita yang mendukacitakan itu, Nabi Ya`kub berada di dalam duka dan tangis hingga menjadikan rabun matanya. Saudara-saudara Yusuf turut kesal di atas tragidi yang berlaku kepada Nabi Ya`kub yang menjadikannya merana, tetapi kepada anak-anaknya Nabi Ya`kub berkata, sebagaimana yang terakam di dalam Al-Qur`an bermaksud:
``(Nabi Yakub)  menjawab, ``Sesungguhnya aku hanyalah mengadukan kesusahan dan dukacitaku kepada Allah, dan aku mengetahui (dengan perantaraan wahyu) dari Allah apa yang kamu tidak mengetahuinya.`` (12.86).

Sekian.

October 5, 2015

Keraguan Melepaskan Bunyamin Bersama Saudara-Saudaranya Ke Mesir


BBB, 20 Zulhijjah 14326 = 04 Oktober 2015 (Ahad):Kejayaan kafilah saudara-saudara Yusuf ke Mesir mendapat barang keperluan, terutama gandum, sepatutnya menggembirakan mereka, namun kegembiraan ini ditenggelamkan oleh berat kerisauan mereka oleh bebanan permintaan pembesar Mesir itu (Yusuf), agar mereka datang dengan adik bungsu mereka – Bunyamin. Suatu permintaan yang mereka ketahui begitu sukar untuk diluluskan oleh bapa mereka Ya`kub. Mereka tidak mengetahui, mengapa mesti pemergian akan datang mesti dengan adik bungsu, Bunyami. Tanpa Bunyamin, sebenarnya urusan jual beli barang-barang tidak terjejas, sebagaimana kejayaan yang mereka telah lakukan. Walau bagaimana soal mengajak Bunyamin sama bagi pergerakan kafilah bagi kali kedua akan datang memuramkan perjalanan pulang mereka. Tiada qasidah dialunkan dan tiada syair dibacakan.
Ketibaan kafilah dari Mesir yang terdiri dari saudara-saudara Yusuf disambut dengan rasa gembira dan syukur oleh keluarga Ya`kub. Saudara-saudara Yusuf menceritakan kepada bapa mereka tentang kebaikan pengurus yang menguruskan barang-barang pembelian secara pertukaran (barter trade) dan juga tentang kemakmuran Mesir. Bila barang-barang dagangan yang dibawa pulang dibuka, mereka terkejut dengan `pemulangan` barang dagangan yang mereka bawa sebagai bahan pertukaran itu. Tetapi mereka melihatnya sebagai sifat prihatin pembesar Mesir terhadap kafilah yang semata-mata datang bagi mendapat barang-barang keperluan makanan dan bukan tujuan untuk mencari keuntungan dari segi perniagaan. Mereka juga melihat ia adalah kejayaan anak-anak Ya`kub di dalam rundingan dan urusan jual beli, sehingga mesir yang kaya pada masa tidak sampai hati untuk mengambil barang tukaran yang bagi mereka tidak seberapa. Sebab itu barang-barang berkenaan dipulang balik. Tetapi soal mengapa pembesar mesir meminta mereka datang dengan keseluruhan adik beradik mereka itu  tidak dapat dipecahkan apakah maksud dan tujuan. Ianya begitu berat bagi mereka untuk disampaikan kepada bapa mereka Ya`kub. Namun dengan perasaan berat dan bimbang mereka terpaksa sampaikan, agar bila tiba musim  mereka terpaksa ke sana lagi setelah stok makanan habis digunakan  tidak mengejutkan bapa mereka. Memberitahu lebih awal lebih baik dari menangguhkannya yang lebih menjadikan mereka dicurigai. Mereka hanya menjangka dengan menyahut permintaan pembesar Mesir yang lebih bersifat untuk berkenalan dan mengiratkan hubungan itu, lebih banyak mereka akan dapat barang-barang keperluan dan dengan demikian tidak perlu mereka lebih kerap ke Mesir (jika tidak mereka tidak diterima untuk mendapat barang-barang), lantaran saudara-saudara Yusuf memaklumkan kepada bapanya sebagaimana yang dirakamkan oleh Al-Qur`an bermaksud:
``Maka tatkala mereka kembali kepada bapa mereka, berkatalah mereka, ``Wahai bapa kami ! kami (telah diberi amaran bahawa kami), tidak akan mendapat lagi bekalan makanan (kiranya Bunyamin tidak pergi bersama), oleh itu hantarlah dia bersama-sama kami, supaya kami dapat lagi bekalan makanan, dan sesungguhnya kami akan menjaganya sebaik-baiknya.`` (12. 63).
Menyebut permintaan agar Bunyamin menyertai sama dalam kafilah yang akan dilakukan kelak, segera bangkit, bawah sedar Ya`kub, tentang peristiwa kehilangan Yusuf, angkara mereka. Dengan peristiwa itu tidak mudah bagi Ya`kub membenarkan Bunyamin pergi bersama, kerana ia mnegundang kepada berlakunya satu peristiwa lagi sebagai tragedi kedua ke atas keluarga Ya`kub, andainya Bunyamin menjadi mangsa kedua.
 Walau bagaimana oleh kerana desakan kepada keperluan bahan-bahan makanan di Mesir yang perlu mereka pergi mendapatnya melalui anak-anaknya – termasuk mesti disertai sama oleh Bunyamin, maka Ya`kub dengan berat terpaksa menuruti permintaan anak-anaknya dengan peringatan sebagaimana disebut oleh Al-Qur`an bermaksud:
``Bapa mereka berkata, (Jika aku lepaskan dia pergi bersama-sama kamu), aku tidak menaruh kepercayaan kepada kamu menjaganya, sebagaimana kepercayaanku kepada kamu menjaga saudara kamu dahulu (yang telah kamu hampakan, oleh itu aku hanya menaruh kepercayaan kepada Allah), kerana Allah jualah Penjaga yang sebaik-baiknya) dan Dialah jua Yang Amat Mengasihani dari sesiapa sahaja yang menaruh belas kasihan. (12. 64).
Bahkan Ya`kub menegaskan sebagaimana terakam dalam Ayat Al-Qur`an, bermaksud bahawa:
``Bapa mereka berkata, ``Aku sekali-kali tidak akan melepaskan dia pergi bersama-sama kamu, sehingga kamu memberi kepadaku satu perjanjian yang teguh (bersumpah) dengan nama Allah bahawa kamu akan membawanya kembali kepadaku dengan selamat, kecuali jika semuanya dikepung dan dikalahkan oleh musuh. Maka tatkala mereka memberikan perjanjian yang teguh (bersumpah) kepadanya, berkatalah ia, ``Allah jualah menjadi saksi dan Pengawas atas apa yang kita semua katakan itu.``(12.66).
Tidak seperti pemergian pertama dahulu, Ya`kub tidak mengambil perhatian sangat tentang cara-cara pemergian dan apa yang perlu dilakukan, tetapi kali ini Ya`kub begitu prihatian, bahkan menambahkan pesanan kepada anak-anaknya dengan katanya sebagaimana terakam di dalam Al-Qur`an, bermaksud:
``Dan ia berkata lagi, ``Wahai anak-anakku ! Janganlah kamu masuk (ke bandar Mesir), dari sebuah pintu, tetapi masuklah dari beberapa buah pintu yang berlainan, dan aku (dengan nasihatku ini) tidaklah dapat menyelamatkan kamu dari sesuatu takdir yang telah ditetapkan oleh Allah, kuasa menetapkan sesuatu (sebab musabab) itu hanya tertentu bagi Allah. KepadaNyalah jua aku berserah diri dan kepadaNyalah hendaknya berserah orang-orang tahu berserah diri.`` (12. 67).
Adapun tujuan Nabi Ya`kub menyuruh anak-anaknya masuk melalui pintu berlainan, agar dapat mengelak dari perhatian – terutama musuh mengkhinati mereka kerana kemudahan mengenali mereka dari pakaian dan wajah tampan, hampir bersamaan dan berbagai-bagai kemungkinan pengkhianatan.
Dengan berat hati untuk melepaskan Bunyamin dan dengan pesanan berbagai bagi panduan mereka, maka  kafilah anak-anak Ya`kub bergerak bagi kali kedua ke Mesir bagi tujuan mendapat barang-barang makanan di sini. Kali ini anak-anak Ya`kub begitu ikhlas dengan tujuan dan amat menjaga segala pesanan yang telah dibuat oleh bapa mereka Ya`kub. Sebenarnya selama ini pun mereka amat kasihan melihat penderitaan yang ditanggung oleh bapa mereka, semata-mata oleh angkara yang telah dilakukan oleh mereka.
Al-hamdulillah pemergian kafilah anak-anak Ya`kub bagi kali kedua ke Mesir ini dengan menurut arahan dan pesanan bapa mereka – Ya`kub, mereka selamat tiba ke Mesir untuk mendapat barang-barang makanan.

Sekian.

October 4, 2015

Ke Arah Mempertemukan Yusuf-Ya`kub - Seni Penceritaan


BBB, 19 Zulhijjah 1436 = 03 Oktober 2015 (Sabtu):Surah Yusuf sebagai surah ke 12 di dalam Al-Qur`an adalah surah yang mempunyai ciri-ciri sastera (adabiyyah) yang tinggi. Di dalam `flashback` -sorot kembali, sebagai anak cerita kepada cerita utama tentang Yusuf mempunyai teknik penceritaan secara seni dan menarik. Di dalam sorotan berkenaan terdapat plot-plot serta slot-slot kecil yang tersusun secara seni yang menjadikan cerita makin menarik. Di dalamnya ada elemen yang menjolok perasaan ingin tahu, menimbulkan rasa kekeciwaan, kedukaan, kekesalan, munajat keampunan, doa dan harapan, kejutan dan akhirnya peleraian dengan kesyukuran yang puncaknya membahagiakan.
Penyusunan jalan cerita di atas secara tidak langsung adalah dari kebijaksanaan Yusuf yang mengatur strategi dan ujian secara seni bagi membolehkan berlakunya pertemuan Baginda dengan bapanya Ya`kub secara dramatik dalam suasana diatur penuh penghormatan dan kesyukuran.
Dari segi cerita – jika secara biasa yang agak kasar dan tidak berseni, kisah Yusuf ini dapat dipendek dan diselesaikan pada ketika pertama kali kafilah anak-anak Ya`kub yang 10 orang itu tiba di Mesir bagi kali pertama bagi menukarkan barangan dagangan yang dibawanya untuk ditukar atau dibelikan dengannya gandum makanan utama yang mereka kekurangan dan amat memerlukannya.
Tetapi Yusuf yang memang mengenali saudara-saudaranya (12.58), tetapi saudara-saudaranya tidak mengenalinya, sengaja untuk menguji mereka, sejauhmana perangai dan tabiat saudara-saudara mereka telah berubah, iaitu dengan ujian sejauhmana mereka masih dipercayai ayah mereka Ya`kub. Yusuf mengetahui barang bijian yang mereka mau beli secara tukaran tidak akan bertahan lama dan tidak akan cukup dengan keperluan mereka dan sudah pasti mereka akan datang lagi untuk membeli biji-bijian (gandum dan lain-lain) yang diperlukan. Juga Yusuf sebenarnya juga mau mengetahui tentang adiknya Yusuf dan juga ayahnya Ya`kub.
Di dalam hal ini ayat Al-Qur`an menyebut bermaksud:
``Dan tatkala Yusuf menyediakan untuk mereka bekalan mereka, berkatalah ia (pada kali yang lain), bawalah kepadaku saudara kamu yang sebapa, tidakkah kamu melihat, bahawa aku menyempurnakan bekalan makanan kamu, dan aku sebaik-baik penerima tamu ? (12. 59).
Pelawaan itu, walaupun nampaknya biasa, tetapi ianya diiringi dengan ingatan, bahawa tanpa penyertaan saudaramu itu, bererti tiada kesungguhan dan keperluan mungkin tidak mendesak, maka ingatan adalah sebagaimana disebut Al-Qur`an bermaksud:
``Oleh itu, kalau kamu tidak membawanya kepadaku,, maka tidaklah ada hak bagi kamu lagi mendapat bekalan makanan disisiku dan janganlah kamu menghampiriku lagi.`` (12.60)
Peringatan berkenaan bahawa jika dibawa bersama saudara-saudaranya (adik kandungnya yang seibu sebapa - Bunyamin) bererti ada kesungguhan dan bererti mereka memang memerlukan kepada makanan, tetapi jika tidak, bererti tidak ada kesiriusan dan mereka mungkin tidak diutamakan berbanding dengan kafilah-kafilah yang lain yang datang bagi tujuan yang sama. Peringatan dari Yusuf diterima dengan serius bercampur bimbang, mereka bimbang permintan yang diminta Yusuf bererti mengulangi episod kesal bagi bapa mereka yang mereka meninggalkan Yusuf di dalam `perigi dalam` dahulu. Lebih membimbangkan mereka, adakah dengan permohonan Yusuf yang akan diajukan kepada bapa mereka akan diterima ? Mereka sebenarnya tidak yakin diterima sedang peristiwa kehilangan Yusuf masih tebal dalam ingatan dan harapan tak pernah padam di hati Ya`kub mengharapkan Yusuf akan kembali ke pangkuan keluarga.
Walau macam mana daripada menghadapi ketiadaan kebenaran membeli barangan bijian dari Mesir yang bererti kelaparan adalah amat berat hendak ditempuhi. Ini bererti mereka terpaksa meminta keizinan lagi sekali dari ayahanda mereka –Ya`kub,  sama ada diterima atau tidak, tetapi pengakuan di atas permintaan Yusuf akan dapatkan keizinan daripada ayahanda mereka Ya`kub. Al-Qur`an menggambarkan rasa ketidak yakinan akan diberi keizinan oleh bapa mereka. Mereka terpaksa menjawab dalam suasana yang mencerminkan keraguan mereka. Kata ayat Al-Qur`an bermaksud:
``Mereka menjawab, ``Kami akan memujuk bapanya melepaskannya bersama-sama kami dan sesungguhnya kami akan melakukannya.`` (12.61).
Jawapan dari saudara-saudara Yusuf mencerminkan ketidakpercayaan mereka mendapat kebenaran untuk membawa adik Yusuf (Bunyamin) bersama. Bukan saja mereka tidak yakin, tetapi ketidakyakinan bapa mereka adalah lebih menakutkan mereka. Sebenarnya rasa bersalah, hilang kepercayaan bapa, tiadanya ihsan darinya kepada mereka adalah merupakan gelombang ketidak percayaan bapa terhadap mereka yang terus datang sebagai ombak dan seringkali memuncak dengan kebimbangan sebagai derhaka dan tidak menghormati ibu bapa.
Yusuf sebenarnya mengetahui implikasi yang dihadapi saudara-saudaranya dengan permintaan yang dibuat terhadap mereka. Yusuf juga menjangka penolakan akan berlaku, kerana dibimbangi Ya`kub, bahawa peristiwa kehilangan Yusuf akan berlaku lagi dengan kemungkinan kehilangan Bunyamin, jika ini berlaku, menggunung kehilangan kepercayaan akan bertambah dari Ya`kub terhadap anak-anaknya.
Bagi mengurangkan kebimbangan yang dihadapi oleh saudara-saudara Yusuf dengan permintaan yang akan dibuat terhadap bapa mereka Ya`kub dan mengurangkan penolakan di atas permintaan yang akan dibuat oleh saudara-saudara Yusuf dengan adanya keyakinan terhadap mereka, Yusuf sengaja mengarahkan pekerja-pekerjanya supaya mengisi dan memulangkan kembali barang-barang dagangan yang dibawa oleh saudara-saudara Yusuf, tanpa diketahui oleh mereka. Ini bermaksud di atas kepercayaan diterima oleh saudara-saudara Yusuf, maka bagi menghargai kejujuran mereka maka barang-barang dagangan mereka dipulang kembali kepada mereka . Bererti mereka mendapat bahan makanan secara percuma. Maka dengan budi yang dibuat oleh Yusuf, apakah wajar permintaan Yusuf ditolak yang bererti menutup peluang membeli bijian-bijian lagi dari Mesir. Kata Al-Qur`an bagi maksud di atas:
``Dan selepas itu brkatalah Yusuf kepada orang-orang suruhannya, ``Masukkanlah barang-barang dagangan mereka pada tempat simpanan barang di kenderan mereka, supaya mereka mengetahuinya kelak, tatkala mereka kembali kepada keluarga mereka, dan supaya mereka tertarik datang lagi ke mari.`` (12. 62).
Dari segi teknik penceritaan dengan elemen-elemen di atas tercetusnya perasaan bimbang, tertekan dan ketidakyakinan diri saudara-saudara Yusuf berdepan dengan situasi yang ditimbulkan oleh Yusuf, tetapi mereka terpaksa memberi jawapan antara yakin dan tidak. Permainan emosi, minda dan jiwa ini bagai ombak yang terus memukul dada saudara-saudara Yusuf yang menerima balasan di dunia lagi dengan perbuatan mereka terhadap saudara mereka  - Yusuf, apakah kesalahan dan kebimbangan ini akan berganda lagi dengan permintaan Yusuf sebagai kafarah terhadap kesalahan mereka ?

Sekian.