July 21, 2018

BAHAGIAN TERKEATAS BAGI MASJID AL-UMM


BAHAGIAN TERKEATAS BAGI  MASJID AL-UMM
BBB, 7 Zulkaedah 1439H. = 20 Julai 2018M. (Juma`at):
Bahagian terkeatas bagi Masjid Al-Umm tidak lain daripada kubah dan atap bagi masajid tersebut (menara dikira berasingan). Kubah adalah elemen yang menonjol bagi Masjid Al-Umm, bahkan  ianya sesuatu yang jelas kelihatan dari jauh – dari luar, tetapi perhatian yang diberi di dalam pembinaan dan kos yang berkait dengannya.
Pada peringkat awal pembinaan, di dalam kos pembinaan masjid di dalam lingkungan  RM10 juta hingga RM12 juta, kubah tidaklah besar dari segi jangkaan, bahkan ada  kontrektor yang menawarkan kos bagi kubah hanya dalam lingkongan RM200,000. Kubah adalah ditender secara berasingan dari pembinaan fizikal Masjid Al-Umm, seawal tender dibuka kepada kontrektor ialah pada bulan September 2013, namun pihak Jawatankuasa tidak berpuashati dengan beberapa kontrektor yang menawarkan kepakaran mereka, selepas diinterview  bagi membina  menara. Ini menyebabkan tertangguh lebih kurang setahun kemudian apabila pihak jawatankuasa mendapati sebuah syarikat dari Johor yang mempunyai pengalaman yang luas dalam membina kubah. Shyarikat berkenaan dikenali dengan Majleza yang telah banyak membina kubah dibeberapa masjid terkenal di tanahair. Syarikat ini dijemut untuk diinterview dan diterima pada bulan September 2014. Syarikat ini diminta membina kubah terbaik dan mempunyai ciri tersendiri bagi Masjid Al-Umm. Mejleza menampilkan beberapa contoh kubah dari berbagai masjid, antaranya hasil dari binaan yang telah dibuat bagi beberapa masjid. Majleza menampilkan contoh yang paling disetujui jawatankuasa, ialah  kubah  Masjid Sultan Qabus di Oman, pihak jawatankuasa melihat bentuk separuh bujur telur dan tidak mau dikaitkan dengan kubah Masjid Sultan Qabus, tetapi ia adalah bentuk tempatan dan universal berbentuk separuh bujur telur. Kubah ini diberi cahaya  meliputi garis-garis pada  permukaan bagi kubah berkenaan. Rangka kubah ini dibina di Johor dan dibawa dengan trelar ke Bangi dan selepas pemasangan bilah-bilah bagi kubah berkenaan di Medan depan Masjid Al-Umm , maka  rangkanya diangkat ke puncak bangunan masjid pada pertengan Mac 2015. Kerja bagi pemasangan termasuk lampu dan sebagainya memakan masa lebih kurang setahun. Walau bagaimana pemasangan lampu di waktu malam tidak pernah sempurna dan lengkap (ada saja bahagian yang tidak menyala), walaupun kosnya begitu tinggi, iaitu melebihi RM2 juta ringgit. Kubah yang beratnya 10 ton ini pada keseluruhannya berwarna kuning dengan lilit lampu dan lentang bagi 32 bilah bagi bulatan Kubah berkenaan. Kubah adalah terletak di atas rangka yang dibina dengan agak rumit itu, maka di bawah dari tapak kubah ini ialah bumbung bagi atap yang mempunyai 4 bahagian keliling kubah, meliputi bagi aras utama, khusus ruang utama jama`ah di bawah  ruang terbuka di bawah lengkungan kubah yang terletak di atas empat tiang seri itu. Di dalam perbincangan mesyuarat pernah dicadangkan bahawa bahagian atap hendaklah melindungi semua ruang dinding, berkamsud semua bahagian bawah hingga ke dinding bagi semua tepi bagi masjid hendaklah dilindungi atap, suapaya semua dinding tidak terdedah kepada cuaca hujan, panas yang menyebakan dinding lekas pudar dan mungkin berkulat, tetapi nampaknya tidaklah semua dinding dipayungi oleh atap. Sebaliknya selain dari atap mengelilingi keliling kubah, pada bahagian lebih rendah sedikit dari kubah ialah atap-atap bagi serambi masjid sebelah kanan dan kiri dan atap juga bagi ruang legar termasuk bahagian kanan dan kiri   bagi ruang legar. Ada cadangan agar bagunan dan atap bagi Masjid Al-Umm  jangan sangat terpengaruh dengan semi bina masjid-masjid di Asia Barat yang bahagian atas bersutuh dan terbuka, kerana kawasan Asia Barat kurang menerima hujan, tetapi bagi iklim tempatan tidak sesuai digunakan konsep sutuh, sebaliknya digunakan sistem beratap yang dapat melindungi dari hujan yang sering turun.
Bumbung bagi atap dicadangkan lebih curam dari plan asal yang kelihatan lebih rata, bagi melancarkan larian air hujan yang turun. Walau bagaimana hingga kini tidaklah berlaku ketirisan, walaupun di dalam keadaan hujan yang lebat.
Dari segi warna atap bagi bumbung masjid ada beberapa cadangan yang ditimbulkan di dalam mesyuarat-mesyuarat. Ada tiga warna pilihan, iaitu warna kuning tanah yang banyak   sebagai warna atap, pilihan yang lain ialah hijau, tetapi nampaknya pilihan terakhir ialah kelabu.
Pada bahagian atas adalah mudah diawasi, kerana ianya dapat sampai ke  bahagian atap dan kubah melalui tangga bahagian belakang kiri yang dapat dinaiki  melalui tengga menara sampai ke bahagian sutuh – terhad, dari sini dapat diperbaiki, jika ada keosakan pada kubah, atap, tangki-tangki air dan sebagainya. Bahagian atas ini adalah bahagian larangan bagi menjaga keselamatan bangunan dan orang yang melepasi diri ke atas bumbung berkenaan. Sebab itu pada  hujung tangga bagi bahagian sutuh dipasang pintu besi yang dapat dikunci dan pihak berkenaan sahaja dibenarkan ke bahagian atas berkenaan.
Sekian.

July 20, 2018

PANDANGAN DARI HADAPAN - PERLAMBANGAN LAHIRI & MAKNAWI


PANDANGAN  DARI  HADAPAN – PERLAMBANGAN LAHIRI & MAKNAWI
BBB,  06 Zulkaedah 1439H. = 19 Julai 2018M. (Khamis):
Sebagaimana pandangan pada bahagian depan bagi pintu masuk ke masjid dengan kiri kanannya tidak ditegak dengan dinding rata, tetapi berhias dengan dekorasi seperti daun-daun yang bersifat lengkung pendek dan lengkung memanjang, maka demikianlah dengan bahagian hadapan Masjid Al-Umm juga terdiri dari hiasan-hisan  daun-daun tingkap – tidak terbuka, tetapi bercermin dan berkerawang, disamping  bentuk ruang lengkung tunduk memanjang ke bawah menghiasi bahagian hadapan. Bahagian hadapan ini dapat dihias dengan  dinding rata biasa, tetapi jika demikian, maka tiadalah daya estetika lahiri dan maknawi sebagai tarikan padangan pada bahagian hadapan masjid.
Sebagaimana telah diperkatakan bahawa pembinaan masjid ini adalah dipengaruhi oleh  konsep berimbang, maka sebagaimana pada bahagian depan masjid, tengah, ruang utama dan  kanan kiri masjid didominasi oleh konsep berimbang, maka demikianlah dengan bahagian paling hadapan bagi Masjid Al-Umm. Ini dapat dilihat dengan jelas jika dipandang dari luar.
Garis tengah bagi bahagian hadapan Masjid Al-Umm adalah `Mihrab` bagi masjid trersebut. Mihrab ialah bahgian dalam, ternampak keluar yang menjadi tanda bagi arah Kiblat dan sudah tentulah ia sesuai bagi titik tengah dalam mana imam apabila bersolat berdiri pada tengahnya (lebih indah dari luar) mengadap Kiblat dengan diikuti oleh para makmum. Keperluan utama ialah sebagai tanda bagi imam menghadap Kiblat, dan tentulah mihrab ini semestinya berada pada aras utama. Dari segi sejarah pembinbaan, pada peringkat pembinaan fizikal yang rangkanya sudah kelihatan termasuk mihrab ialah pada akhir tahun 2014, maka bentuk mihrab adalah pada bahagian hadapan bagi aras utama pada bahagian imam. Oleh kerana masjid adalah tiga tingkat, maka bentuk mihrab yang bentuk bujurnya (separuh bulat) menonjol keluar setakat aras utama dari atas sahaja dan kelihatan dari luar sebagai tong drum yang tergantung, sedang pada bahagian bawah ke tanah adalah kosong. Penulis sebagai pengerusi yang di dalam satu mesyuaratr Jawatankuasa Pembinaan mengkritik dan membuat cadangan agar bentuk bulat bujur bagi mihrab itu dipanjangkan ke bawah, dengan demikian ianya tidak dilihat sebagai tong tergantung, tetapi dengan memanjangkannya ke bawah menjadi tanda juga bagi yang bersolat pada bahagian bawah arah Kiblat. Dengan memanjangkannya ke bawah kelihatan lebih  harmoni dan menarik, lantaran itu dibuat unjuran mihrab itu ke bahagian bawah dengan bahagian paling bawahnya dibuat tetulang -tetulang sebagai tiang-tiang kecil berdiri di atasnya mihrab dan tidak bersifat tergantung.
Pada bahagian kanan bagi bahagian hadapan Masjid Al-Umm ini dihiasi dengan  tiga bentuk lengkung dari atas kebawah, demikian juga pada bahagian kirinya juga pada bahagian tepinya dihiasi  dengan tiga lengkung memanjang ke bawah menjadikannya berimbang dari segi pandangan. Dengan enam lengkung ini dapat diberi maksud dari segi perlambangan adalah sebagai rukun iman yang enam. Konsep enam ini juga dapat dilihat dari garis dan ruang pada lengkungan mihrab juga berjumlah enam garis dan ruang.. Keadaan yang sama bagi tiga tingkat bagi mihrab dari atas ke bawah. Pada tingkat kedua dari atas selepas ada tiga ruang tingkap pada bahagian kanan dan kiri, maka pada aras dua ini dihiasi dengan 5 daun tingkap berkerawang yang berimbang antara bahagian kanan dan kiri dari ruang kosong dari atas ke bawah pada  bahagian kanan dan kiri. Lima daun tingkap yang tidak dibuka ini adalah pada bahagian serambi masjid, baik pada bahagian kanan dan kiri. Fungsi daun tingkap berkerawang ini adalah bertujuan untuk mendapat cahaya pada siang hari. Di bawah bagi daun-daun ini ialah bahagian kaki bagi daun yang juga dihias dengan dekorasi berkerawang. Dari segi lima daun ini juga dapat ditafsairkan secara perlambagan sebagai rukun Islam yang lima. Pada aras paling bawah, adalah tingkap dan pintu-pintu bagi aras bawah yang digunakan bagi kegiatan yang berlaku seperti konvensyen atau sebarang perhimpunan. Dapat dikatakan pada bahagian bawah ini tidaklah diberi dekorasi, kerana ianya pada bahagian bawah bagi penggunaan umum.
Dapatlah  dikatakan bahawa pandangan dari hadapan Masjid Al-Umm dan dekorasi-dekorasi bersamanya pada tiga aras itu adalah unik dan menarik. Bentuk yang sedemikian tidak dapat dikaitkan dengan ciri ketara pada masjid-masjid yang lain, sebab itu ciri senibina Masjid Al-Umm, khususnya pada bahagian hadapan adalah ciri khusus dan identik dengan Masjid Al-Umm.
Disamping melihat keunikan dari segi lahiri, ianya dapat dilihat dari segi maknawi, bahawa, mihrab adalah arah lahiri yang  dari segi fizikal  ditandai dengan mihrab menyatukan para jama`ah di dalam solat bersatu mengadap kiblat yang mereka adalah berpegang dengan akidah rukun Iman yang enam dan berpegang dengan rukun Islam yang lima, manakala bagi dua menara melambangkan Kitab Allah dan Sunnah RasulNya, sedang dari segi maknawi dan rohani melalui solat jiwa dan rohani bermikraj kepada Yang Maha Tinggi, sebagaimana dilambangkan dengan  kubah yang berada pada tengah-tengah dan puncak Masjid Al-Umm itu sendiri.
Ini semua melambangkan keunikan  Masjid Al-Umm dan  adalah menjadi identiti dan mercu tanda  bagi Bangi Bandar Ilmu  – Pusat Ilmu dan Rohani.
Sekian.

July 19, 2018

PANDANGAN DARI SISI KANAN DAN KIRI MASJID AL-UMM


PANDANGAN DARI SISI – KANAN DAN KIRI MASJID AL-UMM
BBB, 05 Zulkaedah 1439H. = 18 Julai 2018M. (Rabu):
Masjid Al-Umm dapat dilihat dari sisi (sebelah ) kanan dan kiri. Sebagaimana dikatakan bahawa  antara ciri arkitektur Masjid Al-Umm adalah bersifat berimbangan, maka demikianlah dilihat dari sisinya. Pada dasarnya sisi kanan dan kirinya adalah juga  bersamaan.
Sisi sebelah kanan dapat dilihat dari – bermula dari  Kolah dan `Rumah Jenazah` yang berada pada penghujung jalan keluar dari `Ruang Legar` serbaguna. Pada penghujungnya tiang-tiang bulat  dengan bahagian bawahya ruang terbuka bagi jalan keluar. Kawasan ini terutama kolah dan rumah jenazah adalah tambahan baru dari segi arkitektur dan tidak teratur. Terbuka terutama ke rumah jenazah  dan tidak terlindung jika hujan turun. Sebagaimana telah dibicarakan, ruang terbuka ini boleh dimasuki penceroboh dan juga binatang-binatang seperti kucing dan anjing dan memang berlaku kemasukan dua jenis binatang berkenaan. Tempat ini paling buruk dari segi arkitektur dan perlu diubahsuai dan mengharmonikan dengan bahagian hadapan dan sisi kanan. Misalnya dengan membuat benteng  dan pintu dan juga atap yang bersesuaian dengan bahagian yang lain.
Dilihat pada bahagian senibina asal pada bahagian atas  dari rumah mayat sisi atasnya dihiasi dengan empat daun jendela  (tidak bertingkap), dengan di bawahnya dua ruang cahaya. Perlu diingat bahawa pada sebelah dalam bagi sisi kanan ini adalah bilik-bilik toilet dan wudhu` bagi lelaki. Bilik-bil;ik yang  `tidak selesa dipandang` ini, sebenarnya tidak disedari, jika dipandang dari luar, kerana tempat ini dilindungi dengan ruang lengkung yang memanjang dari atas ke bawah yang dicat dengan warna perang kehitam-hitaman.
Bermula dari ruang bujur memanjang ini, bermula landscaping secara menurun ke bawah dengan pagar rendah bertiang rendah mensempadankannya dengan `Tangga Utama` bagi sisi kanan yang bertangga dan ruang pintu yang luas, iaitu mempunyai dua pintu masuk keluar ke serambi kanan bagi masjid. Di atas bagi dua pintu dekorasi berbentuk lengkung (arch) secara luas, sesuai sebagai ruang bagi pintu tangga utama bagi sisi kanan masjid. Pada sebelah kanan bagi tangga ke serambi kanan ini, ialah pagar menurun menurut tangga yang mempunyai dua kelok yang dapat turun ke jalan susur ke luar kejalan pejalan kaki bertingkat untuk ke pintu jalan ke sekolah atau kelok turun ke bawah untuk turun ke ruang legar bagi memasuki ke Dewan Konvensyen dan serbaguna di bawah tanah dan juga untuk ke bahagian depan dari masjid. Dalam kata lain, landscaping bagi pandangan sisi sebelah kanan ini tidaklah kelihatan terlampau curam. Kerana aras bawah tanah adalah hanya di bawah bagi aras utama sahaja yang kosong di bawahnya menjadikannya ruang di bawah tanah. Manakala aras bagi ruang legar adalah di atas tanah dan ruang bagi  kawasan muslimat dan bahagian belakang daripadanya adalah juga di atas bagi ruang legar. Kawasan bagi ruang bawah tanah adalah di atas bagi ruang utama dan  serambi kanan dan kiri masjid. Sisi sebelah kanan menjadi menarik, kerana ianya tidaklah ditegak dengan dinding konkrit yang rata, kosong dan meninggi, yang jika sedemikian menjemukan, tetapi dihiasi dengan dekorasi, terutama ruang-ruang lengkung  memajang ke bawah yang dicat dengan warna perang yang dari jauh kelihatan sebagai ruang cermin. Dinding juga ditenggelamkan oleh ruang tangga dan pintu sisi yang besar yang dapat dibuka dan ditutup, berlainan pada bahagian permulaan sisi terbuka dan bagai tidak  sempurna dan tidak siap.
Adapun pada sisi sebelah kiri sebagaimana dikatakan pada dasarnya bersamaan dengan sisi sebelah kanan, tetapi ada ciri-ciri kelainan. Sisi sebelah kanan kelihatan lebih curam, kerana ia bersebelahan dengan jalan masuk keluar utama. Jalan bersifat lengkung dari pintu pagar sebelah kanan dan mengelilingi bangunan secara melengkung ke jalan turun (juga naik)  ke sebelah kiri.
Dari tiang menara sebelah kiri dihiasi dengan pagar  ber tiang rendah, seterusnya menyusuri tembok yang agak curam. Pada bahagian atas adalah dinding lebar bagi kawasan toilet dan wudhu` sebelah kiri (bagi perempuan) dengan tingkap-tingkap udara pada bahagian atas, pada sebelah kiri dihias dengan lengkungan-lengkungan tingkap dengan bahagian bawah lengkung yang memanjang ke bawah yang dicat dengan warna perang yang sebagaimana  sebelah kanan kelihatan sebagai kepingan-kepingan cermin besar sehingga tidak disedari pada bahagian dalam ialah ruangan toilet dan bilik-bilik air.
Menurun dari bahagian ini selepas melalui kecuraman jalan ialah ruang terbuka yang diratakan pada bahagian hadapan  dan meninggi dari jalan turun ke bawah, ia adalah ruang permulaan bagi masuk ke Dewan Konvensyen dan serbaguna di bawah, dengan dua pintu keluar masuk. Pada sisi sebelah kiri ialah tangga  `dua lipat` bagi menaiki ke ruang serambi sebelah kiri., Tidak seperti sesi sebelah kanan masjid dapat dilihat secara terbuka, luas dan dari jauh seperti dari padang atau jalan sekolah  dapat dihayati keindahan sesi dan masjid, tetapi pada sisi sebelah kiri, walaupun lebih menarik, ialah tidak dapat dilihat dari jauh, oleh kerana ianya bersempadankan kawasan perumahan yang amat dekat dan cuma dibatasi pagar kawasan perumahan dengan masjid.
Dapat dikatakan arkitektur asal bagi sisi kanan dan kirii adalah harmoni dengan ciri-ciri lain bagi kedua-dua sisi masjid, kecuali wujudnya elemen tambahan kemudian seperti rumah jenazah, kolah-kolah tidak harmoni, termasuk lengkong terowing pelindung hujan bahagian hadapan bangunan kerana ianya adalah tambahan baru, ini ditambah tidak sempurna dengan jalanm keluar bagi kedua-dua sisi terbuka dan tidak ada sekatan. Pada bahagian-bahagian ini perlu dubahbaiki agar ianya sesuai dan harmoni dengan sisi dan keseluruhan bangunan.
Sekian.

July 18, 2018

RUANG BAWAH TANAH BONUS BAGI MASJID AL-UMM


RUANG BAWAH TANAH BONUS BAGI MASJID AL-UMM
BBB, 04 Zulkaedah 1439H. = 17 Julai 2018M. (Selasa):
Sebagaimana telah disebutkan bahawa plan pembinaan Masjid Al-Umm yang asasnya telah disediakan oleh Arkitek Urusbin Sdn. Berhad, berlaku banyak perubahan. Perubahan ini berlaku melalui mesyuarat-mesyuarat Ahli Jawatankuasa Pembinaan dan juga Mesyuarat Teknikal. Perubahan berlaku, terutama selepas perasmian tapak 6 Januari 2013, iaitu setahun sebelum bermulanya pembinaan fizikal, iaitu 10.12.2013. Perubahan yang dianggarkan melibatkan 62% dari plan asal ini banyak memberi kebaikan dari segi plan, tetapi ada juga yang tidak baiknya, antaranya melibatkan kerja tambahan, melambatkan pengangkatan plan kepada MPKj untuk diluluskan. Plan diangkat kepada MPKj pada pertengahan 2013, tetapi terpksa  ditambah dan diubah dan diangkat kepada MPKj bagi mengemaskinikan plan mutakhir. Perubahan melibatkan penambahan kos dan masa dan lewat mendapat kelulusan (4 Disember 2013) hanya beberapa hari sebelum kerja-kerja pembinaan fizikal dimulakan (Surat kelulusan diterima pada 16 Disember 2013, manakala masuk tapak pada 10 Disember 2013).
Antara perubahan besar yang mentakmilahkan dari segi plan arkitek ialah mewujudkan satu aras tambahan `Bawah Tanah` bagi Masjid Al-Umm. Sebagaimana dimaklum Masjid Al-Umm dibina pada pinggir Bukit Bangi. Plan asalnya adalah dua tingkat. Dalam mesyuarat Jawatankuasa Pembinaan sebelum dari diwujudkan Jawatankuasa Teknikal (Mesyuarat pertamanya 8.1.2013).  Melihat kepada ruang kosong di bawah aras utama yang dicadang bagi tempat parkir, maka timbul dalam mesyuarat cadangan agar menukarkan cadangan membuat tempat parkir kawasan bawah tanah kepada `Aras Bawah Tanah` yang menjadikan arah ini sebagai salah satu dari tiga aras bagi Masjid Al-Umm. Jadi dalam plan yang diangkat kepada MPKj pada pertengahan 2013 ialah termasuk mewujudkan aras  bawah tanah. Dalam maksud plan bagi Masjid Al-Umm adalah tiga tingkat. Tanah yang dikeluarkan bagi tingkat bawah tanah ini ditambak ke medan parkir  beresebelahan Sekolah Rendah Kebangsaan Bandar Baru Bangi,
Ruang bawah tanah ini berkedudukan di bawah bagi ruang utama bagi aras utama Masjid Al-Umm – melebar dari serambi sebelah kanan ke serambi pada bahagian kiri. Tiang seri utama, iaitu empat batang tiang yang menjunjung kubah pada bahagian atas adalah terdiri dan tertanam pada bahagia tengah  aras bawah tanah ini. Ini ditambah dengan enam tiang bulat lagi yang kurang sedikit besar berbanding dengan empat tiang seri.  Tambahan tiang-tiang besar di ruang bawah tanah ini bagi menjunjung lantai bagi aras utama termasuk serambi kanan dan kiri, dan pada aras di atas aras utama pula adalah bilik mesyuarat pada sebelah kanan, dan bilik (dua bilik ) seminar pada sebelah kiri. Ini adalah merupakan tiang-tiang utama, di samping tiang-tiang tepian bersama dinding yang menjunjung aras utama dan juga aras bagi tingkat satu (tingkat tiga dari bawah), manakala pada bahagian belakang yang tidak mempunyai aras bawah tanah dikukuhkan binaan dengan tiang-tiang pada bahagian hadapan yang menjunjung aras satu yang di aras ini ialah 4 bilik (2 kuliah, satu perpustakaan, dan IT yang juga untuk Tahfiz). Ini adalah merupakan sebahagian dari tiang-tiang yang berjumlah lebih dari 300 tiang bagi keseluruhan bangunan Masjid Al-Umm.
Untuk ke aras bawah tanah, boleh turun dari serambi sebelah kanan masjid ke bawah atau melalui tangga dari serambi sebelah kiri masjid ke bawah. Juga dapat masuk melalui jalan luar bagi kedua belah. Ruang masuk dari sebelah kanan dan kiri hampir bersamaan dengan ada dua pintu bagi setiap sebelah. Cuma di sebelah kanan ada `Bilik Akad Nikah` bagfi upacara akad  nikah yang dapat memuatkan seramai 100 orang jika ianya digunakan bagi majlis perkahwinan, ianya juga dapat dijadikan bilik mesyuarat. Ruang ini pernah digunakan  sebagai ruang mesyuarat Jawatankuasa Pembinaan sebelum siapnya bilik mesyuarat sebenarnra pada aras satu. Pada sebelah kiri dari pintu masuk ialah ruangan dapur bagi tempat persediaan jamuan, jika ruang bawah tanah digunakan untuk jamuan kahwin atau jamuan-jamuan bagi konvensyen dan persidangan-persidangan dalam skala yang lebih besar. Ruang bawah tanah selain dari bilik nikah dan ruang penyediaan makanan boleh memuatkan peserta-peserta dalam jumlah 1,000 orang tanpa kerusi, tetapi jika menggunaan meja dapat memuatkan sebanyak 600 orang.
Ruang bawah tanah ini dapat dikatakan sebagai ruang serbaguna. Ianya dapat digunakan sebagai dewan konvensyen, persidangan danperhimpunan dalam skala besar, tanpa mengganggu kegiatan yang diadakan pada aras utama dan aras satu.
Dewan serbaguna ini juga dapat digunakan sebagai dewan bagi majlis jamuan perkahwinan, pertemuan dan berbagai-bagai acara yang bersesuaian. Dewan ini dilengkapkan dengan air-cond, peralatan bagi persidangan , perkahwinan dan berbagai pertemuan. Ianya adalah disewakan bagi orang ramai. Dewan ini mulai disewakan pada bulai Julai 2018 ini dengan sewaan yang berpatutan. Cuma dewan bawah tanah ini agak rendah. Tingginya lebihkurang 25  kaki, sebab itu ianya tidak menggunakan kipas syiling, sebaliknya kipas berdiri atau pada dinding. Walau bagaimana ruang bawah tanah ini adalah selesa digunakan. Sebagaimana ruang-ruang pada tingkat satu disewakan, begitu jugalah dengan dewan bawah tanah ini. Pendapatan dari sewa digunakan untuk urusan dan kegiatan Masjid Al-Umm.
Sekian.

July 17, 2018

RUANG ATAS MASJID AL-UMM BERORIENTASIKAN ILMU


  RUANG ATAS MASJID AL-UMM BERORIENTASIKAN ILMU
BBB, 03 Zulkaedah 1439H. = 16 Julai 2018M. (Isnin):
Antara cetusan bagi mendirikan Masjid Al-Umm, selain dari bertujuan untuk ibadat khusus, iaitu bersolat, ianya juga diharap menjadi pemangkin bagi Bangi Bandar Ilmu yang diisytiharkan pada 22 Jun 2008. Bermaksud ianya menjadi salah satu pusat kegiatan Ilmu di Bangi. Dengan maksud ini, maka plan arkitektur bagi Masjid Al-Umm adalah berorientasika ilmu.
Dari segi penggunaan ruang ini sebenarnya semua ruang  yang ada di Masjid Al-Umm dapat dijadikan tempat kegiatan ilmu. Misalnya ruang solat  utama  pada hakikatnya selain daripada tempat mendirikan solat, di ruang terbuka ini adalah tempat yang paling banyak digunakan bagi pengajian, seperti pengajian-pengajian berkitab dilakukan selepas solat Maghrib ke Isya`. Di sini diadakan pengajaran-pengajaran Al-Qur`an, ceramah-ceramah, tazkirah-tazkirah dan bimbingan-bimbingan dengan berbagai-bagai kelas, terutama pada bahagian serambi. Pada bahagian aras  bawah tanah dapat digunakan sebagai pusat konvensyen, kursus dan perhimpunan keilmuan dalam skala besar.
Selain dua aras berkenaan. aras satu (dikira dari aras utama) atau  (aras tiga dikira dari aras bawah tanah) adalah lebih berorientasikan ilmu. Aras atas ini, ialah aras yang menepati dengan ruang bahagian bawah (aras utama), yakni selain dari ruang utama yang terbuka di atas dan tiada aras yang lain, hinggalah ke bahagian kubah. Aras satu adalah berada pada bahagian atas dari serambi kanan dan serambi kiri masjid, bahagian tengah ke belakang dari ruang utama hingga  bersempadan dengan ruang ruang legar di bawahnya. Pada bahagian atas bagi ruang legar ini terdapat ruang-ruang bagi bilik-bilik kuliah dengan bahagian tengah  di atas ruang legar ini ruang kosong bagi ruang udara dan cahaya bagi bilik-bilik bahagian tengah di atas.
Untuk ke bahagian atas dapat dinaiki melalui dua tangga pada sebelah kanan  dan dua tangga dari sebelah kiri. Dari kedua-duanya ada lorong – jalan tengah yang dapat sampai kepada semua ruang dan bilik.
Ruang yang paling utama berada pada bahagian depan – tengah di atas ialah ruang solat bagi muslimat yang  dapat memuatkan serama 500 jama`ah. Tempat ini digunakan bila bahagian bawah penuh. Muslimat diminta naik ke atas melalui tangga yang disebutkan atau bagi OKU dapat menggunakan lift yang khas untuk mereka. (Pada hari  Juma`at, jika jama`ah ramai, boleh juga digunakan oleh  muslimin) Ruang solat bagi muslimat ini sebenarnya boleh digunakan untuk pengajian khusus bagi muslimat.
Ke atas bagi serambi sebelah kanan adalah bilik mesyuarat yang biasa digunakan untuk mesyuarat  Ahli Jawatankuasa Pembinaan dan Pengimarahan Masjid Al-Umm dan berbagai-bagai mesyuarat yang lain yang dapat memuatkan ahli mesyuarat dalam jumlah 50-70 orang. Mereka mengelilingi meja bundar yang luas dan memakan ruang. Kelengkapan dan perabut di dalamnya adalah canggih dan bertaraf bilik mesyuarat kelas A. Bilik mesyuarat ini dapat juga dijadikan bilik seminar dan keilmuan dalam jumlah yang terhad.
Manakala di atas bagi serambi masjid sebelah kiri adalah dua bilik seminar yang setiap satu dapat memuatkan sebanyak 70 orang secara berkerusi yang mempunyai tempat tulis. Dua bilik ini dapat disatukan menjadi dewan seminar yang lebih luas dan memuatkan peserta  sehingga 150 orang berkerusi yang ada tempat tulis. Ruang bilik seminar ini digunakan sebagai bilik seminar bulanan oleh Masjid Al-Umm. Pembentang-pembentang kertaskerja dijemput dari kalangan ilmuan membicarakan tema-tema keilmuan yang dipilih bagi siri-siri seminar. Ruang ini juga ditempah oleh pihak luar bagi bermesyuarat, berseminar dan sebagainya.
Ke belakang bagi ruang solat muslimat  dengan lorong tengah memisahkan ruang muslimat ialah empat bilik kuliah. Bilik-bilik ini betul-betul berada di atas ruang legar dan bilik  VIP dan bilik pejabat pentadbiran dengan kosong bahagian tengah dari dua bilik untuk  kemasukan cahaya dan udara bagi tepi bilik. Empat bilik ini juga adalah berorientasikan ilmu. Dua bilik pada sebelah kanan ialah bilik sumber (perpustakaan) dan bilik IT. Sebelah kanan bagi ruang kosong ialah dua bilik kuliah – Bilik kuliah satu dan Bilik Kuliah dua. Bilik-bilik kuliah ini digunakan bagi pengajian-pengajian seperti  Al-Qur`an, bahasa `Arab, Tajwid, fiqh dan berbagai pengajian yang lain. Bagi bilik sumber akan diisi dengan buku-buku sebagai sumber pengajian dan rujukan. Manakala bilik IT, ialah untuk pengajian dan urusan berhubung dengan komunikasi moden dan juga bilik ini dapat dijadikan bilik tahfiz, apabila kelas tahfiz di adakan. Pada bahagian atas ini juga disediakan bilik air dan toilet  pada sebelah kanan dan kiri.
Dari apa yang diterangkan di atas, jelas bahawa ruang-ruang dan bilik-bilik pada aras atas (satu) adalah digunakan selain dari untuk solat muslimat, semua ruang-ruang bilik yang diadakan ialah bagi kegiatan-kegiatan keilmuan, sesuai masjid al-Umm sebagai pusat ibadat dan keilmuan yang juga mendukung hasrat Bangi Bandar Ilmu.
Sekian.

July 16, 2018

RUANG SERAMBI BAHAGIAN DARI RUANG UTAMA


RUANG SERAMBI BAHAGIAN DARI RUANG UTAMA
BBB, 02 Zulkaedah 1439H. = 15 Julai 2018M. (Ahad):
Satu keunikan  bagi Masjid Al-Umm, ialah terdapat dua ruang serambi (sayap atau koridor), iaitu satu di kanan dan satu di kiri yang setiap satunya bersamaan dan agak luas dari segi ruangnya. Kewujudan ruang serambi ini ada hubungan dengan kedudukan tapak bagi tanah masjid dan ada hubungan dengan keperluan  bagi memuatkan jamaah, juga dari segi keselesaan serta keperluan penggunaan.
Dari segi kedudukan tapak yang hampir berbentuk empat segi itu, maka dari segi ruang masuk hingga ke dinding mihrab dapat dikatakan telah dipenuhi oleh ruang bangunan yang pada permulaan masuk ialah ruang legar dan ruang utama. Dengan ruang utama di dalam ruang berdinding kaca itu mempunyai kapasiti terhad bagi jumlah jama`ah seramai  2,000 orang itu, maka untuk mendapat ruang yang dapat menambahkan jama`ah, maka ditambah ruang serambi pada sebelah kanan dan kiri yang luasnya dan bentuknya bersamaan yang setiap ruang mampu menampung 500 jamaah. Penambahan kedua-dua ruang ini bersesuaian dengan ruang tanah atau tapak yang masih berbaki.
Pertanyaan mungkin dapat ditimbulkan, mengapa kedua-dua ruang ini tidak disatukan dengan ruang utama, tanpa disekatkan dengan dinding memisahkan kedua-dua ruang ini ?
Pengasingan ada beberapa kepentingan, iaitu ruang utama yang di tengah yang berdinding kaca adalah ruang bagi jumlah jama`ah dalam jumlah biasa. Kawasan ini dibekalkan dengan air-cond untuk keselesaan mereka. Jika tiada sempadan, maka keluasan ruang bagi diliputi air-cond luas dan membazirkan tenaga dan meningkat dari segi bil letrik (untuk menjimatkan letrik setakat ini air-cond digunakan pada waktu antara maghrib dan Isya` sahaja). Penggunaan waktu-waktu lain jika difikirkan perlu. Pembatasan kawasan air –cond juga, kerana ada sebahagian daripada jama`ah yang tidak selesa dengan air-cond, atau kerana masalah kesihatan, maka mereka lebih selesa berada di luar dari kawasan air-cond. Pengasingan ruang juga dibuat, bagi memberi ruang bagi aktiviti berlainan. Misalnya masa jama`ah biasa di dalam ruang utama, maka kemungkinan masa yang sama ada kumpulan yang sedang mempelajari Al-Qur`an atau mendengar pengajaran tertentu bagi kumpulan tertentu, maka mereka tidak mengganggu kumpulan jama`ah di ruang utama. Pengasingan ruang ini memungkinkan kumpulan yang menjalankan upacara pernikahan dapat dilakukan tanpa mengganggu jama`ah di ruang utama. Misalnya mereka menggunakan ruang serambi sebelah kanan.
Dalam masa yang sama atau berlainan di ruang serambi kiri ada diletakkan kerusi-kerusi bagi kelas-kelas tajwid dan berbagai-bagai pengajaran yang lain. Manakala ada sebahagian daripada mereka sengaja berehat sambil menunggu waktu solat atau duduk selepas solat pada kerusi-kerusi yang memang disediakan bersebelahan ruang kosong pada bahagian belakang.
Jadi dengan pengasingan ruang sebenarnya memungkin diadakan berbagai aktiviti secara serentak dan tidak bertembung, terutama di luar dari masa solat utama. Kawasan ini juga dapat digunakan oleh mereka yang datang atau berterusan di masjid kerana beriktikaf dan berqiyam al-lail, kerana pada malam-malam biasa (kecuali Ramadhan) ruang utama ditutup – tiada bekalan api selepas Isya`. Sedang pada kedua-dua serambi ini dapat digunakan secara berterusan, ada berlampu dan 12 unit kipas pada setiap serambi. Kedua-dua ruang serambi ini berdekatan dengan kawasan wudhu` dan kemudahan pembersihan yang lain. Pendek kata kewujudan kedua-dua ruang ini amat praktikal.
Sebagaimana dikatakan kawasan terbuka ini mempunyai keluasan yang dapat memuatkan 500 jama`ah bagi setiap serambai. Ruang bermarmar ini yang dibekal dengan jumlah sejadah yang banyak untuk digunakan  mempunyai ketinggian dari lantai iala 25 kaki tinggi dengan pada bahagian tengahnya terdapat sebatang tiang bulat  yang menjunjung bahagian atap dengan tiang-tiang dikelilingnya. Pada bahagian hadapan 5 pecahan ruang, bahagian atas bercermin mempunyai 5 daun tingkap berkaca dengan  5 bahagian bawahnya 5 ruang berdinding kaca secara teguh. Dari sini pandangan terbuka ke arah ruang Medan Selera (Usahawan). Pada sebelah kiri ialah dinding kaca bersempadankan ruang solat utama dengan boleh masuk keluar melalui beberapa pintu yang boleh dilock pada waktu malam, manakala pada sebelah belakang ialah ruang terbuka secara santai. Sekiranya diadakan acara akad-nikah, bagi tetamu perempuan yang uzur dapat berada pada bahagian terbuka dan santai ini. Manakala pada sebelah kanan ialah pintu yang dapat dimasuk dari luar  aras tanah bertangga. Dari ruang utama ini juga dapat dinaiki melalui tangga sama ada ke aras atas juga bawah. Di atas ini ruang jamaah muslimat dan ke bilik-bilik mesyuarat, seminar dan bilik-bilik kuliah, It.  dan perpustakaan.  Juga boleh turun ke bawah ke Dewan Serbaguna .Pada lantai serambi ini ada 12 line saf yang ditanda dengan garis hitam dan sesuai juga diletak sejadah di atasnya untuk 500 jamaah sebagaimana telah disebutkan. Ruang terbuka ini mungkin dapat digunakan sebagai tempat tidur bagi merekayang mau berehat, tetapi di dalam ruang masjid tidak dibenarkan mereka yang datang untuk tidur.
Ruang serambi sebelah kiri juga adalah hampir bersamaan dengan ruang serambi sebelah kanan dengan pada bahagian kanan bersempdankan dengan ruang solat utama dengan beberapa pintu kaca untuk masuk keluar dan dapat dilock dari dalam bila ditutup pada waktu malam. Ruang serambi kiri ini juga mempunyai satu tiang bulat utama dengan tiang-tiang di bahagian tepi menjunjung atap pada bahagian atas dengan ketinggian sama (25 kaki) sebagaimana sebelah kanan. Pada bahagian depan juga sekatan dinding cermin dengan lima daun pintu dan 5 pecahan bercermin pada bahagian bawah. Pada sebelah kiri adalah tangga  dua tingkat untuk turun ke bawah dan juga tangga di bahagian kiri juga untuk ke  aras satu – Kawasan muslimat dan berbagai bilik sebagaimana telah disebutkan. Adapun pada bahagian belakang ialah kawasan mainan anak-anak yang pada bahagian belakang ini diletak kerusi-kerusi sebagai tempat rehat selepas solat atau sebelum tiba waktu solat. Sebaiknya mereka berada di atas carpet bahagian dalam menunggu solat.
Pada ruang serambi ini diadakan kerusi-kerusi dan meja-meja untuk kelas-kelas pengajian atau kegiatan-kegiatan perkumpulan oleh pihak masjid atau mereka yang datang dari luar menggunakannya.
Sesungguhnya banyak kemudahan yang disediakan untuk  para jama`ah dan mereka yang datang berkunjung ke Masjid Al-Umm.
Sekian.

July 15, 2018

RUANG UTAMA PALING ISTIMEWA


RUANG UTAMA PALING ISTIMEWA
BBB, 01 Zulkaedah 1439H. = 14 Julai 2018M. (Sabtu):
Ruang utama adalah berkedudukan paling  pentig bagi masjid, diibaratkan kepada badan dia adalah hati bagi diri. Kedudukannya adalah pada bahagian hadapan masjid. Bagi Masjid Al-Umm, maka selepas dari masuk ke ruang legar – serba guna, melepasi daripadanya dengan melangkah tiga mata tangga membawa kepada pintu tengah bercermin masuk ke ruang utama. Ianya juga berkedudukan tengah bagi dua serambi  kanan (sayap atau koridor) dan juga bagi serambi sebelah kiri.
Pentingnya ruang utama, kerana di sinilah tempat bagi jama`ah mendirikan solat – termasuk bagi muslimat pada bahagian belakang, selain dari menggunakan ruang pada tingkat satu, jika jama`ah ramai seperti pada bulan Ramadhan atau pada Hari raya Eidul Fitri dan Hariraya Eidul Adhha. Ruang bagi muslimat pada tingkat satu ini juga digunakan bagi jama`ah pada hari Juma`at, jika ruang yang lain telah penuh.
Terdapat pada ruang utama ini aspek-aspek penting. Pada ruang terbuka yang dapat dihampar dengan 15 helai carpet panjang sebanyak 15 carpet dengan jama`ah seramai lebih dari  120 orang sehelai, maka ianya memuatkan hampir 2,000 orang, manakala bagi ruang serambi kanan dan kiri 500 x 2 orang dan pada ruang muslimat pada bahagian atas 500 orang. Jadi ruang jamaahnya memuatkan lebih kurang  3,500 orang. Ruang utama ini sepenuhnya ber aircond.  Meliputi ruang muslimat pada aras satu. Pada bahagian tengahnya tergantung lampu thurayya yang gemerlap cahayanya bersama-sama lampu yang lain pada waktu malam.
Pada bahagian ruang utama ini terdapat mijhrab, mimbar, bilik imam dan meja pengajaran bagi guru-guru. Ertinya pada ruang ini selain dari tempat mendirikan solat, maka dari bahagian hadapan  ruang utama ini guru-guru menyampaikan pengajaran kepada yang hadir, biasanya masa antara maghrib dan `isya`dan juga pada waktu-waktu siang seperti pada pagi Sabtu atau pada hari Ahad atau pada bila-bila masa yang sesuai. Ruang jama`ah ini pernah digunakan sepenuhya – bermaksud penuh dengan jama`ah seperti pada malam-malam Ramadhan, pada Hariraya Eidul Fitri dan Hariyara Eidul Adhha.
Dari segi binaan fizikal, ruang utama ini begitu luas dan lawas. Ruang ini berada di bawah daripada kawasan kubah yang tinggi dari lantai lebih kurang 60 kaki tinggi. Membina ruang tengah berkubah ini adalah paling rumit dan memakan masa yang lama. Pembinaan kubah oleh Syarikat Majleza bermula dari akhir 2014. Rangkanya terdiri di atas 4 tiang seri utama, yang di atas tiang utama dibina empat batang belira empat segi di atas empat tiang berkenaan yang diperkukuhkan dengan batang-batang sendeng dari lengkung dari bahagian kelilingnya sebagai  penyokong keliling yang  mengukuhkan kedudukan. Maka diatas bulatan bagi bahagian tengah belira empat segi itu diangkat rangka  kubah yang sedia dipasang pemidangnya ke atas. Pengangkatan rangka kubah ini yang dipasang dibawah sejak 12.3.2015. Masa diambil begitu lama bagi menyiapkan tapak dan kubah, kerana selepas dibina tapak dengan konkrit semin sebagai tapak kubah terpaksa ditunggu masa mantap kering dan kukuh memakan masa lebih dari setengah tahun dan apabila diangkat rangka, pemasangan lengkap bagi kubah  memakan masa lebih dari setengah tahun. Sememangnya pekerja-pekerja kubah yang tinggal (menginap) di atas pejabat penulis lebih dari setahun. Kos bagi pembinaan bagi kubah adalah menghampiri RM2 juta. (Harga bagi kubah dan kipas besar adalah sebanyak RM2,689,100).
Ruang solat utama ini selain daripada tegak kubahnya di atas empat tiang seri yang tingginya lebih 60 kaki, ianya dikukuhkan dengan tiang keliling sebanyak (5x 3dinding) tiang dengan bahagian hadapan lebih banyak tiang, iaitu sekitar  8 tiang pengukuh. Selain daripada itu pada dinding-dinding bahagian hadapan dihiasai dengan kerawang-kerawang awan larat yang bermotif  geometrik design dan juga bersifat flora. Kerja-kerja secara artistik ini dilakukan oleh pekerja-pekerja dari Orzabekistan dan memakan masa yang agak lama. Pada bahagian dinding atas kanan dan kiri tertera ayat-ayat Al-Qur`an. Namun ayat-ayat Al-Qur`an ini tidak jelas dibaca, kerana terlampau kecil. Dari awal kerja yang tidak menepati spesikasi ini telah ditegur, tetapi tidak diambil tindakan oleh Majleza. Tulisan ayat-ayat Al-Qur`an ini pula tenggelam, kerana dicat dengan warna yang sama dengan dinding dan tidak terang untuk dibaca.
 Walau bagaimana ruang utama ini menarik kerana kedudukannya yang lawas dan terasa  lapang dan rerbuka bila berada di dalamnya. Ruang mihrab yang bersifat gua kecil dengan ukiran sebagai ruang lebah bergantung itu amat menarik, begitu halus dan kudus. Ini ditambah menarik dengan mimbar yang juga didekorasi dengan motif geometrik dan kerawang bersifat flora. Banyak mereka yang memuji tentang keindahan ruang dan ragam senihias  pada bahagian hadapan bagi ruang utama Masjid Al-Umm, bahkan ada yang mengungkapkan berada pada ruang utama sebagai berada di dalam Masjid il Haram Makkah !
Kita mengharapkan ruang utama ini sebagai ruang barakah bagi sesiapa yang datang beribadah.
Sekian.