April 24, 2014

Hadiah Buku Teori Takmilah Untuk Koleksi Perpustakaan Raja Tun Uda Shah Alam: Pendekatan Bagi Membina Peradaban Dan Tamadun Bagi Baldah Tayyibah

-->
Shah Alam, 22 Jamadil Awwal 1435 = 22 April 2014 (Selasa):

Sempena jemputan yang dibuat oleh pihak Perpustakaan terhadap Penulis  bagi menyertai himpunan `Jom Baca Bersama 10 Minit` pagi ini, maka pada minggu lepas bila pihak  Perpustakaan bertanya sama ada akan hadir atau tidak pihak Penulis memaklumkan akan hadir dan sempena kehadiran ini pihak Penulis berjanji pada hari himpunan Jom Membaca ini akan menghadiahkan buku-buku terbaru untuk menambahkan koleksi buku-buku di Perpustakaan. Sebenarnya menyerahkan buku-buku terutama yang dihasilkan oleh Penulis kepada perpustkaan adalah biasa, lantaran melalui perpustakaan buku kita dibaca serta diambil manfaat dan kekal tersimpan. Misalnya pada 24.5.2012 Penulis menghadiri Mesyuarat AJK Induk Pesta Buku Negeri Selangor sempena Hari Ilmu 2012 bertempat di Bilik Mesyuarat Tingkat 4, Perpustakaan Raja Tun Uda, Shah Alam jam 10.00 pagi, maka Penulis telah menghadiahkan buku Bangi Bandar Ilmu (4 naskhah) dan Madu Ilmu – Puisi (2 naskhah) kepada Puan Mastura Pengarah Perpustakaan.


Bertolak pagi ini dari Kajang Utama bersama saudara Azizi dan tiba jam 9.40 pagi. Sebaik masuk ke ruang kaunter perpustakaan Penulis bersua dengan Puan Mastura Pengarah Perpustakaan dan Puan Suziliana Timbalannya, maka sebagai menunaikan janji maka di situ juga Penulis menyerahkan 5 naskhah buku Puisi Puncak Rindu dan 5 naskhah buku Teori Takmilah, Perluasan & Penafsiran. Di samping itu Puan Mastura akan menyampaikan dua buku berkenaan (tambahan) kepada Y.A.B. Tan Sri Dato` Seri Abdul Khalid Ibrahim Dato` Menteri Besar Selangor sebagai cenderahati, sebuah buku Teori Takmilah berkulit mewah (jilid tebal) dan sebuah buku Puisi Puncak Rindu. Ketika cenderahati disampaikan oleh Puan Mastura termasuk 2 buku yang Penulis sertakan, exco-exco dan adun-adun yang duduk di baris hadapan bertanyakan Penulis, tidak adakah buku-buku berkenaan untuk mereka. Sebenarnya memang Penulis bawa extra dan dapat dibahagiakan 2 buku berkenaan kepada Y.B. Dr. Halimah Ali, Y.B. Puan Radziah Ismail, Y.B. Puan Nor Hanim dan Y.B. Ustaz Shafie Ngah.


Buku Puncak Rindu (2013) adalah kumpulan puisi dihasilkan dalam masa 20 tahun (1974-1994). Bagi Penulis ia adalah kumpulan terakhir (setakat ini) dan mungkin terbaik berbanding dengan dua kumpulan puisi Penulis yang lain iaitu Wajah Diri (1995) dan Madu Ilmu (1999).

Manakala buku Teori Takmilah, Perluasan & Penafsiran

Mempunyai significant yang tersendiri:

1)      Esei-Esei yang terkumpul di dalam buku ini (diselenggarakan oleh saudara Abdul Halim Ali) adalah ditulis oleh pelajar-pelajar Penulis  dari UKM, UM, UPM dan UPSI yang kini sedang berkhidmat di universiti-universiti berkenaan dan juga di Institut-Institut Pendidikan di Negara ini. Penulis berterima kasih kepada mereka di atas penghormatan yang diberi kepada Penulis.
2)      Dari tulisan-tulisan mereka berhubung dengan Teori Takmilah dan aplikasinya, Penulis teroja mengetahui bahawa begitu ramai sudah pelajar-pelajar yang menggunakan Teori Takmilah di dalam kajian mereka pada peringkat Ph. D, Sarjana dan Ijazah pertama. Mereka juga mengguna dan mengajar teori tersebut di dalam pengajaran mereka. Penulis sebenarnya dapat mempelajari dari mereka kaedah pendekatan dan pengolahan yang mereka gunakan.
3)      Sejak Penulis menerima Penobatan Tokoh Persuratan Dunia Nusantara Melayu Raya (NUMERA) 2013 pada 20 November 2013 di Dewan Bahasa dan Pustaka lantaran menghargai dan mengiktiraf sumbangan Penulis kepada Persuratan dengan Teori Takmilah, maka Penulis menganggap ia adalah satu kepercayaan dan amanah yang besar terhadap Penulis dan menuntut Penulis lebih meneliti dan mendalami Teori Takmilah agar lebih banyak sumbangan yang dapat dijana daripadanya dan lebih banyak dimanfaat oleh pengkaji-pengkaji yang mendalaminya.
4)      Wacana Teori & Kritikan Sastera Kedua 2014 yang diadakan di UPSI pada 27 Mac 2014 Anjuran Persatuan Penulis Budiman Malaysia (Budiman) dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka (DPB) dan Fakulti Bahasa dan Komunikasi UPSI di Kampus UPSI memberi peluang kepada Penulis membentangkan wawasan baru tentang Teori Takmilah, bahawa Teori Takmilah tidak saja dapat diaplikasi terhadap bidang sastera, tetapi boleh dijana dan diaplikasi kepada bidang-bidang seni yang lain, pada wacana itu Penulis menyebut boleh diaplikasi bagi seni kaligrafi, seni bina, seni lagu & muzik dan permuziuman.
5)      Dengan perluasan fungsi Teori Takmilah, maka jika sebelum ini Penulis memfokus Teori Takmilah kepada seni sastera sahaja, seolah-olah penulis hanya berdepan dengan sebuah tasik kecil di taman sastera, maka dengan perluasan ini Penulis berdepan dengan lautan yang luas dan dalam menuntut Penulis merentasi dan mendalami bagi mengeluarkan permata keilmuan dan mutiara keindahan yang berkait dengan bidang-bidang berkenaan.

Secara lebih lengkap, maka Teori Takmilah dapat diaplikasikan kepada bidang-bidang seni berikut, (tambahan dari apa yang dibentangkan di UPSI):


I)  Takmilah Sastera

Bidang sastera ini fokus utama dan terawal bagi Teori Takmilah. Kajian terhadap bidang ini diteruskan dan akan terus diperluaskan

II)  Takmilah Seni Al-Qur`an Dan Kandungan

Takmilah di sini dimaksudkan kepada diri pengkaji dan khalayak, bukan kepada Al-Qur`an yang sudah sempurna – Kalam Allah.
Bayangkan  betapa luasnya kajian ini yang menuntut kefahaman dari segi bahasa, sastera – cerita-cerita di dalam al-Qur`an dan ciri-ciri estetikanya,  tafsir, balaghah, tajwid, aqidah, fiqh, tasawuf, sirah dan sebagainya.

III)  Takmilah Dari Segi Khat (Kaligrafi)

Mempelajari dan memahami asal usul huruf Arab dan naskhah-naskhah yang diwarisi dalam peradaban Islam, kehadiran huruf-huruf berkenaan ke Alam Melayu yang dikenali sebagai huruf Jawi. berbagai bentuk khat dan kaedah menulisnya, ciri seni dan perbezaan antara berbagai bentuk. Kaedah menulis di atas berbagai-bagai objek dan peralatan tradisi dan moden serta kegunaannnya. Priority dari segi pemilihan ungkapan yang menimbulkan rasa halus, qudus dan fungsi khat-khat berkenaan.

IV)  Takmilah Bidang Seni Bina (Architecture)

Satu bidang yang luas dan menarik yang melibatkan seni bina masjid, bangunan pentadbiran, rumah kediaman, premis perniagaan dan lain-lain. Semua harus besesuaian dengan tempat dan iklim setempat. Contoh masjid di tengah kawasan kediaman. Bagaimanakah semuanya mampu dibina menurut perspektif keislaman ?

V) Takmilah Pada Landscaping Dan Seni Taman

Permukaan kawasan kediaman hendaklah dipilih menurut kesesuaian, misalnya di kawasan yang lebih tinggi, di kawasan hijau dan sunyi dari gangguan bunyi. Tidak di perlembahan atau tepi sungai untuk mengelak dari banjir dan tidak di cerun antara dua bukit untuk mengelak dari runtuhan tanah. Kediaman rumah haruslah berjauhan dari industri untuk mengelak dari kesan bunyi dan habuk. Jalan pula teratur dan tenteram. Terletak di kawasan hijau berbukit dan bertasik.
Bagaimanakah landscaping dan seni taman yang dapat membangunkan sebuah kawasan idaman yang harmoni yang selaras dengan kehendak Islam ?

VI)  Takmilah Perfileman

Maksud film di sini bukan saja yang ditayangkan dipawagam, tetapi termasuk lakunan yang dikenali dengan drama dan seumpamanya yang ditayang kepada khalayak sama ada melalui alat telekomunikasi seperti tv, radio dan alat-alat canggih yang baru yang banyak mempengaruhi masayarakat moden. Sebagai bidang yang berpengaruh ianya hendaklah diguna bagi mendidik khalayak masyarakat. Bidang ini adalah luas dan perlu kefahaman dan pendekatan yang bersifat pendidikan, antaranya melalui Teori Takmilah.

VII)  Takmilah Seni Suara Dan Muzik

Bidang yang agak kontroversi, tapi ia adalah sebahagian dari alam dan kehidupan. Dia dapat mengharmoni, bahkan merosakkan. Kalangan muda-mudi amat meminati bidang ini dan kita tidak boleh mengabaikannya. Apakah pendekatan terbaik bagi kedua bidang berkenaan ? Juga perlu ditangani melalui pendidikan. Kini banyak lagu-lagu yang bersifat keagamaan yang banyak mempengaruhi masyarakat. Perlu digalak dan diperluaskan.

VIII) Takmilah Seni Lukis, Grafik dan Animasi

Ia adalah gambaran dan salinan dari fenomena alam yang kita alami dan menjadi sebahagian dalam kehidupan berkomunikasi kita. Bidang ini begitu berpengaruh dan perlu didekati secara keislaman yang mampu mempengaruhi dan mendidik masyarakat. Perlu menanganinya sebaik mungkin dan selari dengan aspirasi keislaman.

IX)  Takmilah Seni Kraf Dan Anyaman/Tenunan

Ianya adalah merupakan hasil kegiatan budaya setempat dan murni. Bahan-bahan adalah dari tumbuhan dan keluaran setempat. Budaya setempat ini perlu dipertahan dan dikembangkan sebagai identity warisan dan daya tarikan pelancongan, juga sumber pendapatan.

X)  Takmilah Permuziuman Sebagai Aspek Seni dan Pembelajaran

Pusat koleksi budaya tampak dan nilai yang bersifat kepurbaan. Usaha mengembalikan yang rosak atau hilang kepada keaslian adalah satu seni. Muzium adalah merekonstruksi kembali kesilaman yang sebahagian sudah hilang kepada kekinian agar dapat dihayati masyarakat kini dan bermegah dengan kewujudan artifek-artifek dan warisan berharga sebagai identity masyarakat dan warga. Muzium adalah `Sekolah Pendidikan`  yang difahami dan dihayati secara langsung yang tidak semestinya melalui tulisan.


Demikianlah 10 bidang yang dapat dilihat dan diaplikasi dan dikaji dengan Teori Takmilah bagi mengolah dan meningkatkan bidang-bidang berkenaan secara ilmiah. Dengan pengutaraan bidang-bidang berkenaan ketara luas peranan takmilah dan lebih luas lagi bidang-bidang dikaji (10 bidang). Untuk mencapai tahap takmilah yang sempurna di dalam bidang-bidang berkenaan sudah tentulah diluar dari kemampuan tenaga dan pemikiran berseorangan. Ianya memerlukan institusi dan kelompok pengkaji yang melibatkan semua bidang berkenaan agar matlamat visi dan misi dapat dicapai secara maksimim.

Antara tujuan pendekatan Teori Takmilah di atas ialah menggunakan kaedah ilmiah dan teratur bagi memahami dan meningkatkan perspektif, kualiti dan penggunaan bidang-bidang berkenaan. Teori Takmilah tidak berdiri secara persendirian, bahkan melengkap dan menyempurnakan bidang-bidang yang diaplikasikan. Pada akhirnya ia adalah  berperanan menyumbangkan ke arah kualiti hidup masyarakat secara berperadaban dan bertamadun di dalam sebuah negeri atau Negara yang disifatkan sebagai Baldah Tayyibah wa Rabbun Ghafur.

Sekian.

April 23, 2014

Kempen Jom Membaca (10 Minit) Bermula Di Selangor Disertai Negeri-Negeri Lain Di Malaysia

-->
Perpustakaan Raja Tun Uda, Shah Alam, 22 Jamadil Awwal 1435 = 22 April 2014 (Selasa):

Kempen `Jom Baca Bersama Untuk 10 Minit` yang mula dilancarkan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Sharafuddin Idris Shah Ibn al-Marhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Sultan Negeri Selangor pada 26 Jun 2010 di Taman Tasik Shah Alam berterusan menjadi acara tahunan dan hari ini 22 April 2014 Y.A.B. Tan Sri Dato` Seri Abdul Khalid bin Ibrahim melancarkan kempen `Jom Membaca Bersama Untuk 10 Minit` bagi 2014 mulai jam 10.00 pagi ini bertempat di Perpustakaan Raja Tun Uda di sini dengan disertai serentak oleh 96 perpustakaan seluruh Negara melalui kerjasama Majlis Buku Negara.


Tan Sri Khalid mengucapkan terima kasih di atas kejayaan Perpustakaan Raja Tun Uda yang diketuai Pengarahnya Puan Mastura mengadakan Kempen Membaca pada hari ini.
Hadir sama ialah Y.B. Puan Hajah Halimah Ali Exco Pendidikan, Pendidikan Tinggi dan Modal Insan, Y.B. Puan Hajah Rodziah Ismail Exco Kebajikan dan Hal Ehwal Wanita, Y.B. Nor Hanim Adun Seri Serdang yang juga Pembantu Exco Pendidikan, Y.B. Ustaz Shafie Ngah Adun Bangi, pegawai-pegawai kerajaan, guru-guru, pelajar-pelajar dan orang ramai.


Menurut Y,A.B. Dato` Menteri Besar kempen Jom Baca Bersama Untuk 10 minit walaupun pendek dan lebih bersifat gemek, berinspirasikan `Iqra` ayat Qur`an pertama diturunkankan diharap dapat memberi kesan membentuk rakyat menjadi masyarakat membaca. Di rumah ujarnya wajar diadakan Perpustakaan Kecil sebagai bahan pembacaan keluarga bagi memupuk anak-anak supaya minat membaca. Menurutnya pepatah berkata, ``Melentur buluh biarlah dari rebung`. Dengan membaca kita dapat mengetahui dengan lebih luas bidang-bidang ilmu dan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Menurut Y.A.B. pentingnya melatih diri membaca dengan cepat, kerana banyak bahan yang perlu dibaca dan masa amat terhad. Pembacaan hendaklah secara konsentrasi dan harus faham kandungan. Menurutnya, ``Kajian menunjukkan, tumpuan penuh dapat diberikan kepada sesuatu bidang pengajaran, seminar atau latihan dalam masa 45 minit pertama, kemudian makin menurun penguasaan, Sebab itu tumpuan hendaklah diberi dalam jam pertama betul, betul dan tidak ketinggalan. Y.A.B. juga mengingatkan hadirin untuk mengubah tabiat malu tak bertempat. Beliau mau masyarakat di Malaysia menjadi pencinta ilmu dan maklumat dan mencontohi orang Jepun dan Barat yang berbudaya membaca dan membaca di mana saja seperti di hentian bas, di taman rekreasi, dalam komuter, di pondok, di ladang dan sebagainya. Kata Y.A.B Menteri Besar,  Selangor Negeri Maju, kini mempunyai 5,785, 200 orang penduduk. Jika 1% daripada mereka membaca bererti 5,785 orang membaca. Sifat suka membaca tentulah lebih tinggi dari itu. Beliau mau lebih ramai lahir di Selangor golongan yang dikenali sebagai `Ulu`l-Albab` yang dapat  membawa Selangor menjadi lebih maju.


Terdahulu daripada itu, Y.B. Dr. Halimah Ali Selaku Pengerusi Lembaga Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Selangor yang juga Exco Pendidikan berterima kasih di atas komitmen Menteri Besar yang sanggup hadir merasmikan  Kempen Jom Membaca Bersama Untuk 10 Minit. Beliau juga berterima kasih kepada hadirin yang target asal adalah dalam 700 orang, tapi yang hadir pada pagi ini adalah 2,000 orang. Menurut Dr. Halimah Kempen Membaca yang dilancarkan pada 26 Jun 2010 adalah jumlah terbesar dan dirakam di dalam Guiness Books of Record. Hasil dari kempen berkenaan, jika pada 2008 tiada tarikan untuk datang ke perpustakaan tapi hasil dari rebranding, inovasi dan kreativiti yang diadakan, maka jumlah pembaca meningkat kepada 2.9 juta  orang (2010-2014). Menurut beliau bagi mencapai Selangor Maju, Negeri Idaman dan Berkebajikan tidak lain dari memupuk masyarakat berilmu melalui pembacaan. Inilah harapan kita dan kita tak jemu-jemu kempen agar rakyat Selangor menjadi masyarakat membaca.
`

Sebelum daripada Dr. Halimah berucap, Puan Mastura Pengarah Lembaga Perpustakaan Raja Tun Uda menerangkan tentang konsep 10 minit membaca yang setiap ahli hadir  disediakan buku di atas kerusi mereka. Pembacaan bermula pada jam 10.00 pagi. Sebelum sedikit jam 10.00 Y.A.B. Tan Sri Dato` Seri Abdul Khalid Ibrahim dijemput bersama exco-exco dan adun-adun bersama pelajar-pelajar membaca buku yang telah disediakan atau buku yang dibawa sendiri. Selepas pembacaan berlangsungnya upacara perasmian dalam mana selepas Y.A.B. berucap, jam 11.00 pagi Y.A.B Dato` Menteri Besar merasmikan pelancaran buku.
`Oh Uniknya Bumi Kita` karangan Puan Sa`diah dan berikutnya penyampaian hadiah kepada pembaca/peminjam buku dari berbagai perpustakaan di Selangor antaranya:


Pembaca dari kakitangan perpustakaan paling banyak meminjam bagi tahun 2013:
Puan Noraini bt. Ahmad – Perpustakaan Sungai Besar 95 naskhah setahun.
Pembaca dari kalangan kanak-kanak
Nur Aisyah bt. Azhar   - meminjam 121 buah buku
Kalangan Remaja
Hasnizan bt Yusof – Pinjam 108 buku
Kalangan Veteren
Ahmad Zawawi Shaari  (Sg. Udang, Kelang) pinjam 189 buku.


Sekian.

April 22, 2014

Kembali Kepada Suhaimi, Komitmen Tinggi Dengan Puisi Rohani

-->
BBB, 21 Jamadil Awwal 1435 = 21 April 2014 (Isnin):

Kita telah membicarakan tentang Suhaimi berhubung dengan kemenangannya dalam peraduan Penulisan Puisi Sempena Abad 15 Hijrah. Kemenangannya ialah dengan kumpulan puisi beliau yang berjudul `Di Malam Gelita Ini`. Sebenarnya dengan kemenangan tidak bererti itulah yang terbaik bagi seorang penulis. Kumpulan ini pun hanya menang tempat ketiga. Tidak ada yang memenangi pada peringkat pertama dan tidak ada juga yang memenangi pada peringkat kedua. Apa yang menarik kemenangan ini merupakan `turning point` dan `katalis` bagi Suhaimi kepada menumpukan penulisan puisi yang bercirikan Islam atau yang dikatakan `sastera mistik` yang bermakna juga `sastera sufi` atau kerohanian. Kata Suhaimi:


``Perlu juga saya katakan, saya telah meninggalkan penulisan puisi-puisi mengikut aliran surealisme yang saya sukai dalam tahun-tahun 1950-an, 1960-an dan 1970-an mulai 1980, yakni sebaik saya memenangi Hadiah Puisi Islam yang dianjurkan oleh Jabatan Perdana Menteri Malaysia dengan kumpulan puisi saya berjudul `Di Malam Gelita Ini` (1981). Mulai daripada saat itu, saya menulis puisi daripada aliran mistik Islam dan kerohanian, dan hasilnya lahirlah beberapa kumpulan puisi daripada aliran ini, antaranya kumpulan puisi Wujud (1997) mengandungi sebanyak 206 buah puisi, kumpulan berjudul Simfoni Perjalanan (1999) mengandungi 108 puisi, Kumpulan At-Tariq(2000) mengandungi 61 puisi, kumpulan An-Nur (2003) mengandungi 200 puisi dan akhir sekali As-Salam (2006) mengandungi 2002 puisi. Semoga karya ini menjadi amal jariah saya kepada semua  kaum muslimin dan muslimat khasnya, dan kepada manusia keseluruhannya.``
(As-Suhaimi, As-Salam Kumpulan Puisi Mistik Dan Kerohanian, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 2006: XVIII).

Ada tambahan penghasilan kumpulan puisi Suhaimi selepas dari penghasilan kumpulan-kumpulan puisi di atas, iaitu Asyik (2006) dan Bunga-Bunga Suci (2010).

Menarik perjalanan perpuisian Suhaimi yang melibatkan masa selama 6 dekad. Separuh pertama (1950-1980) Suhaimi berlegar di dalam ruang realisme dan surealisme dan separuh ke dua 1981-2011 ditumpukan kepada puisi-puisi yang bersifat keislaman-kerohanian. Tidak ada salahnya dengan perjalanan perpuisian Suhaimi, bahkan adalah menarik bahawa dapat dilihat perkembangan dan peningkatan perpuisian Suhaimi. Sebagaimana Kemala berkembang dengan perkembangan keilmuan yang dipelajari, demikian juga perkembangan perpuisian Suhaimi ke arah kerohanian adalah hasil dari pengajian beliau – walaupun tidak melalui pengajian melalui institusi formal.  Menurut Mana Sikana, Suhaimi:


``Mempelajari bahasa Arab melalui abangnya  dan beberapa orang guru yang terdiri dari pensyarah-pensyarah di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM). Suhaimi juga mempelajari agama Islam seperti ilmu Tauhid, Fiqh, Hadis dan Tasauf, Tafsir dan Tajwid. Akhirnya beliau mendapat ijazah mengamal tarekat Naqsyabandiah daripada Tuan Guru Haji Ma`aruf bin Ya`akub dari Negeri Sembilan pada tahun 1980.``

(Mana Sikana, Puisi Mistik Dan Kerohanian Bunga-Bunga Suci Karya Suhaimi Haji Muhammad Pandangan Takmilah, dlm. Abdul Halim Ali (Penyelenggara), Teori Takmilah Peluasan & Penafsiran, Persatuan Penulis Budiman Malaysia, Tanjung Malim, 2014: 112).

`Wujud` yang menjadi judul satu daripada kumpulan puisi Suhaimi ialah istilah falsafah Islam yang berhubung ilmu akidah yang sekaligus mencerminkan persoalan yang dibicarakan mengenai kewujudan – secara luas termasuk bidang kerohanian. Suhaimi banyak bermain dengan lambang yang abstrak dan mengulang-ngulang  prasa dan kata yang menjadi antara ciri puisinya contoh:

Burung Gembala

Di padang luas
                Pasir berhamburan
Bertengger
                Burung-burung gembala
Mengisi tangisan
                Manusia
                 Zaman berzaman
Terbanglah burung-burung
                Dari tenggeran
Meninggalkan
                 Kesan
                     Kejatuhan manusia.
(Suhaimi, Wujud, 1997: 23)

Melambangkan roh suci mau meningkat tinggi, sedangkan manusia dalam kekotoran tidak mampu meningkat, bahkan dalam kejatuhan.

Jangan Hairan

Jangan hairan
    Hari ini kuhancurkan piala-piala
         Dan kuletakkan
           Di sudut-sudut kembara.
Jangan hairan
    Hari ini tiada lagi
      Piala-piala indah
         Di sudut-sudut kembara

….
(Suhaimi, Wujud, 1997: 25).
Usaha Suhaimi membersih diri dari keduniaan, antaranya mendekati alam kesufian sebagaimana diungkapkan dalam `Al-Salam`:

Perihal Ahli Sufi

Ada dua perkara yang dijagai oleh Ahli Sufi
Hati yang suci dan amal yang suci
Tanpa keduanya tersisihlah dia dari jalannya ini
Ilahi dijadikannya Kekasih diri

Tidaklah dia mementingkan diri sendiri
Yang dipentingkan ialah kasih sayang Ilahi
Dia melihat segala dengan mata hati

Tidaklah dia menggeletar menahan derita
Tetapi diamlah sahaja dia
Baginya menggeletar bererti tidak reda
Diam itu tandanya reda

Mematikan dirinya itulah sentiasa amalannya
Ilahi tidak pernah lekang daripada dirinya
Dirinya ialah cermin bagi melihat Kekasihnya
Rindulah dia sangat menatap wajah Kekasihnya.

(As-Suhaimi, As-Salam,  Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 2006: 20).

Demikian melalui kesufian dapat mendekat diri kepada Allah, bahkan mencintainya. Dalam ulasan mengenai aspek rohani, kata Suhaimi:
``Di dalam rohani inilah terletaknya begitu banyak khazanah yang tersembunyi, khazanah yang indah murni, khazanah yang masih utuh dengan martabatnya yang tinggi, apa lagi jika dihubungkan dengan sifat-sifat dan nilai teologi (Ilmu ketuhanan) dan rabbani, yang ternyata penuh dengan nilai-nilai kekudusannya. Mata kerohanian akan tidak henti-hentinya  menyelidik dan menatap rahsia-rahsia yang terkandung di celah-celah dan lapis-lapis khazanah tersembunyi Ilahi. Ini bersesuaian dengan firman Tuhan dalam hadis Qudsi, ``Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi``, dan bersesuaian pula dengan sifat Tuhan, Yang Zahir dan Yang Batin.``
(As-Suhaimi, Asyik, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 2006: IX).

Kata Suhaimi:

Dari-Nya Wujud Cinta Abadi

Dari-Nya wujud cinta abadi
Dari-Nya turunlah rahmat
Dan melimpahkan cinta murni-Nya kepada
Para pencinta yang dicintai-Nya
Dan melimpahkan cinta murni-Nya kepada
Sesiapa yang dipilih-Nya
(As-Suhaimi, Asyik, 2006: 44).

Lantaran itu kata Suhaimi dalam Bunga-Bunga Suci (hlm. 47).

Aku ini seorang muslim
Tuhanku Allah
Tuhan Yang Maha Esa
Aku amat merindui-Nya
Aku amat rindu menyaksi wajah-Nya
Aku amat rindu pada kerajaan cinta-Nya..

(Teori Takmilah Perluasan & Penafsiran, 2014: 126-127).

Apa yang dapat dilihat Suhaimi lebih menekankan mesej yang mau disampaikan dan tidak mementingkan ciri bahasa puisi. Ayat-ayat seperti petikan di atas semacam prosa. Yang menjadi tarikan dari puisi ini ialah persoalan dan perluahan perasaan cinta Ilahi.

Suhaimi selama tiga dekad telah menumpukan jiwa raganya terhadap aspek rohani di dalam menyucikan jiwanya, yang diharap dari usahanya dapat memberi manfaat kepada muslimin dan muslimat dan dikira sebagai sadaqah jariah. Kita percaya doa Suhaimi kepada Allah supaya memberinya kekuatan mengejar masa meluahkan ilham dalam penulisan sehingga tulisan terakhir yang kita dapat nikmati, `Bunga-Bungi Suci` dikabul oleh Allah sebelum Allah memanggilnya kembali ke sisi-Nya pada 02 Rabiul Awwal 1435 = 04 Januari 2014.

Sekian.

April 21, 2014

Kemala Dan Pengucapan Puisi Islami

-->
BBB, 20 Jamadil Awwal 1435 = 20 April 2014 (Ahad):

Kemala nama pena Ahmad Kamal Abdullah meskipun turut menulis cerpen dan drama, tetapi puisi adalah bidang keutamaan dan cita-cita dan cintanya `Menjadi Penyair` (Kumpulan Puisi Pilihan Kemala, DBP, 2012: XI). Cita-citanya ini kejap dan mantap dan Kemala konsisten dan terus berpuisi sejak 1970 dan berterusan hingga kini. Era perpuisiannya bermula semasa mendapat latihan di Maktab Perguruan Sultan Idris Tanjung Malim Perak (1958-1963) dan penulisannya berkembang bersama dengan peningkatan dirinya dalam pengajian. Selepas keluar dari Maktab Perguruan beliau mengajar di Tanjung Karang dan Telok Gong, Pelabuhan Kelang. Kemudian (1958) berkhidmat di Dewan Bahasa dan Pustaka, antaranya selaku Sidang Pengarang Dewan Sastera, Dewan Masyarakat, Dewan Bahasa dan Budaya. Beliau menyambung pengajian di USM dan menerima Ijazah Sarjana Muda (1980) dan Sarjana Kesusasteraan lulus dengan cemerlang (1985) dan pada tahun 2000 menerima Ijazah Doktor Falsafah (Persuratan Melayu) dari Universiti Kebangsaan Malaysia.  Kemala sebelumnya turut memimpin selaku Setiausaha Satu Gapena (1982-1984), Presiden Pena (1983-1986), Presiden Persatuan Kesusasteraan Bandingan Malaysia (1993-1995). Kemala memenangi Hadiah Sastera Malaysia/Hadiah Sastera Perdana pada tahun 1972, 1995 dan 1999. Pada tahun 1986 Kemala menerima S.E.A. Write Awards daripada Kerajaan Thailand. Pada tahun 2001 menerima Anugerah Dato` Paduka Mahkota Selangor (DPMS) yang membawa gelaran Dato`. Pada tahun 2003 Dato` Dr. Kemala menerima gelaran Pujangga dari UPSI, pada tahun 2005 menerima anugerah Sebagai Sasterwan Negeri Selangor dan pada tahun 2011 menerima Anugerah Sasterawan Negara.


Era perpuisian Sasterawan Negara Dato` Dr. Ahmad Kamal Abdullah adalah merupakan era kesedaran Islam dan juga era memperkatakan tentang sastera Islam, lantaran itu di dalam taman perpuisian Kemala berkembangnya kuntuk-kuntum puisi bernadakan Islam. Kemala tidak saja terdedah kepada suasana keislaman, bahkan pengajian dan kajiannya adalah terhadap puisi-puisi Islam. Misalnya pada peringkat sarjananya beliau mengkaji dan menulis tesis bertajuk, ``Unsur-unsur Islam Dalam Puisi Melayu Moden - di USM, dan pada peringkat Doktor Falsafah beliau mengkaji dan menulis tesis berjudul, ``Simbolisme Dalam Puisi Islam Di Malaysia 1970-1990 - di Jabatan Persuratan Melayu, UKM (Biodata Kemala, dlm. Mata, Rumah Dan Merpati, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 2012: 148).

Sepanjang keterlibatannya di dalam puisi beliau berterusan menghasilkan karya puisi yang mencerminkan perkembangan perpuisiannya. Kumpulan-kumpulan puisi yang telah dihasilkan ialah, Timbang Terima (1970), Meditasi (1972), Era (1975), Kaktus-Kaktus (1976), `Ayn (1983), Pelabuhan Putih (1989), Titir Zikir (1995), Mim (1999), Ziarah Tanah Kudup (2006), Syurga Ke Sembilan (2006) dan Menyirat Cinta Haqiqi (2012).
Melihat kepada beberapa judul kumpulan puisi di atas sudah mencerminkan kandungan keislaman seperti `Ayn, Pelabuhan Putih, Titir Zikir dan Mim, tapi untuk lebih jelas kita jelajahi ke sebahagian taman-taman puisi berkenaan.


Kumpulan Puisi `Ayn nampaknya paling banyak membawa puisi-puisi keislaman seperti Di Hadapan al-Qur`an, Umar, Tasbih, Islami, Mengenang-Mu, Sudah Kudengar, `Ayn, Cakerawala, Bukit, dan Rindu, Contoh:

Di Hadapan Al-Qur`an

(Untuk Ainul Azam yang mula membaca aliflammim)

Selepas mukaddam
Berapa kali air matamu titik
Waktu membaca
Ayat suci Ilahi ?

Suara kecilmu sayu
Kedip mata, bersimpuh duduk
Pada maghrib muda. Tak selalu
Aku tenang dengan rawanganmu
Pertama bismillah
Awal tauhid ampuh
Teguh dalam iman
Di hadapan al-Quran
(Kemala, Kumpulan Puisi Pilihan Kemala, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 2012: 153).
Petikan di atas menggambarkan yang Kemala sendiri mendidik anak-anaknya mengaji al-Qur`an yang mana setiap anak-anak orang Islam sejak kecil harus mendapat didikan membaca al-Qur`an daripada guru-guru al-Qur`an atau jika berkemampuan mengajar sendiri sebagaimana dilakukan oleh Kemala.

Atau puisi:

Mngenang-Mu

Mengenang-Mu
Bagai menatap diri pada butir embun pertama
Menyaring air pada tapis halus batini
Menebar iktibar pada rindu yang panjang
Titis air mata iman di dalam sujudku

Mengenang-Mu
Umpama tasbih dan istirah angin di hujung, daun
Belayar lancar kapallku di awan-awan baldu
Cendekia khidir, rindu Musa bertaut Satu
Asyik al-Amin di Hira` sepi-Mu

(Kumpulan Puisi Pilihan Kemala, 2012: 175).
Dapat dirasa betapa halusnya rasa dan sentuhan jiwa Kemala terhadap kekudusan peristiwa yang dialaminya, bukan setakat mengenang, tetapi menggenag air mata.

Bukit

Bukit itu perkuatkan
Lembah ini kawal, jangan kalian lepaskan
Desa ini berikan erti hidup
Jangan terharu dengan harta rampasan
Orang tua, wanita, kanak-kanak jangan dizalimi
Tuhan benci kepada orang yang zalim
Dan cinta pada orang yang banyak kembali !
Allah perkuatkan barisan Islam dengan tentera malaikat
Deru taufan memukul barisan kafirin
Al-fath, kemenangan menjelma, tentera musuh patah.

…..

Tentera Islam pecah dan bubar
Bukit, lembah pertarungan
Menjadi saksi peri hati diselinapi
Bujuk rayu sang iblis
Taktik biadabnya
Barisan pecah, musyrikin merempuh kembali
`Bukit ini perkuatkan !`
Himbau amanah Rasulullah
Jauh, jauh
Menusuk hati !

(Kumpulan Puisi Pilihan Kemala, 2012: 191).

Tema dan persoalan yang diperkatakan Kemala di dalam puisi `Bukit` ialah mengenai `Peperangan Uhud` yang terkenal dalam sejarah Islam. Pengajaran yang diambil – panduan sepanjang zaman, bahawa membelakangi arahan Rasul mengakibatkan penerimaan bala dana balasan dari Allah. Juga ketamakan dan nafsu tidak terkawal membawa kepada kemusnahan.

Dari Kumpulan Pelabuhan Kasih, ialah puisi Pelabuhan Kasih itu sendiri, Dari Era ialah Kasih Ramadan. Dan dari Semusim Bulan Rawan, ialah Lidah Syahadah:

Lidah Syahadah

Menegakkan alif dari sengketa dan tindas buas
Putus sebelah tangan, robek telinga sebelah
Namun lidah syahadah tak pernah mati.

Menggerakkan rindu dari cemeti jahili
Berbilur rekah daging berkecai darah
Namun lidah syahadah membasah kalimah.

Menjalarkan tasbih dari iktikad Satu
Betapa keras tentangan betapa ranggas mendatang
Namun lidah syahadah mengenal jalan pulang

2010.

(Kumpulan Puisi Pilihan Kemala, 2012: 202).

Puisi memperkatakan tentang kekukuhan Iman seorang muslim betapa diseksa, syahadah adalah pengukuh dalaman, penguat azam dan tidak sedikit berganjak, biar betapa fizikal diseksa. Peristiwa begini dialami oleh sahabat-sahabat radiyallahu `anhum menghadapi seksaan seperti yang dihadapi Bilal Ibn Rabah dan yang lain-lain.

Dalam beberapa kumpulan Kemala mengambil tajuk berilhamkan ayat-ayat al-Qur`an dengan huruf-huruf ringkas seperti Alif lam mim, Ha mim dan banyak lagi. Kemala memberi tajuk bagi dua buah kumpulan puisinya, iaitu `Ayn dan Mim (Judul-judul dalam kumpulan Mim juga bermula dengan Mim). Kandungan di dalam Mim ini antaranya bersifat dialog dan monolog dalam diri Kemala mengenai berbagai perkara, khususnya yang bersifat kerohanian.

Kemala dengan kumpulan dan puisi-puisinya memperkukuhkan identiti kepuisiannya yang bersifat lembut rasa, halus jiwa dan kaya dengan ciri-ciri keislaman.

Sekian.

April 20, 2014

Al-Amin Karya Pros-Puisi A. Samad Said Tentang Rasulullah s.a.w.

-->
BBB, 18 Jamadil Awwal 1435 = 18 April 2014 (Sabtu):

Jika penulisan kreatif di dalam bidang novel berhubung dengan Rasulullah s.a.w, berjaya dihasilkan oleh Hasan Ali dengan judul Fajar Di Hujung Malam (1992), maka percubaan menghasilkan tentang sirah Rasulullah s.a.w. di dalam bentuk puisi di dalam persuratan moden dilakukan oleh Sasterawan Negara A. Samad Said dengan judul Al-Amin (1999).
Jelas Al-Amin sebuah karya bercirikan Islam yang mengambil Rasulullah s.a.w. sebagai temanya.

Melihat kepada latar belakang A.Samad Said tidak dapat dinafikan tentang ketokohannya di dalam bidang sastera . Tokoh yang berkelulusan School Certificate (1956) yang pernah berkhidmat sebagai editor di akhbar Utusan Melayu dan kemudiannya di Berita Harian ini menerima beberapa anugerah seperti Tokoh Pejuang Sastera (1976), Anugerah Penulis Asia Tenggara (1979), Anugerah Sasterawan Negara (1985) dan Anugerah Sasterawan Nusantara (1999).


Al-Amin adalah sebuah karya sastera panjang (317 hlm.). Di dalam pengenalan bagi karya Al-Amin ini disifatkan sebagai `Puisi Liris-Naratif`. Tetapi membaca Al-Amin Penulis dapati ianya adalah karya prosa yang terlalu diimaginatif sehingga fakta yang mau disampaikan tenggelam di dalam permainan dan ungkapan kata. Bagi yang sudah tersedia maklum mengenai Sirah Rasulullah s.a.w. mungkin dapat menanggapi aspek yang mau disampaikan, tetapi bagi mereka yang tidak mempunyai maklumat dan latar mengenai Sirah Rasulullah s.a.w. akan tenggelam dalam ungkapan kata yang kreatif dan imaginatif. Bagi Penulis Al-Amin bukan sebuah karya puisi sepenuhnya, tetapi prosa yang dikreatifkan yang mungkin lebih tepat dinamakan sebagai `Pros-Puisi` A. Samad Said tentang Al-Amin – gelaran yang dimaksudkan kepada Rasulullah s.a.w.

Untuk sampai kepada apakah yang hendak dimulakan berhubung dengan sirah, setelah membaca dan tiba ke halaman ke 4  di tengah ungkapan secara imaginatif barulah tiba tentang maklumat bahawa masyarakat pra-kelahiran Rasulullah ialah `masyarakat Jahiliyah`.  Ini dapat ditanggapi dari ungkapan panjang berikut:

``Topan gelita sentiasa bergelora, meredah kafilah dan menjerit luka, resah dan tak jerih bertanya kepada bumi tentang arah inti, bertanya manusia di mana khemah damai. Kaum Jahiliyah pecahan nurani, kesementaraan dan wasangka. Setiap musim semakin ngeri. Hari tenteram hanya gementar malam yang sayu atau seakan bintang yang mengerdip, tapi tak tahu. Bertanya dari dalam dan luar keluarga, dan bertanya dari musuh yang sentiasa ada.

Padang dan panah, insan, unta dan kuda antara calar kaum dan kemelut arah, antara niat dan darah tidak pernah sekhemah walau berbondong semua dan bergerak sekafilah. Zaman terlalu gelita, suara sentiasa garau, dan antara hasrat dan darah, kaum pecahan nurani, pedang resah di sisi diri perlu sentiasa disedia. Dan unta dan kuda, wajar turut wasangka, berbisik atau marah, Isis, Osiris dan Horus pengaruhnya. Keresahan dan kepatahan ini tiada batasnya. Melalui jendela khemah, keluarga yang degil dan bayi-bayi wanita sama dibakar bara. Anak perempuan bukan maruah, lahir dalam mantera bahaya, terpinggir sejak mula, tersingkir dari tapak dan batuk pertama.``

(A.Samad Said, Al-Amin, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1999: 4).

Bagi Penulis bahasa di atas adalah bahasa prosa yang dipuitiskan secara imaginatif yang terlalu mewah dengan kata bagi menggambarkan zaman dan antara sifat Jahiliyah’ Setelah menceritakan secara imaginatif-kreatif tentang keluarga Ibrahim, Hajar, Ismail dan zamzam dan kemakmuran tanah Makkah yang kepimpinan diwarisi keluarga Abdul Muttalib membawa kepada perkahwinan Abdullah dengan Aminah, maka diungkapkan tentang kelahiran Rasulullah secara yatim selepas kematian bapanya di Madinah:

``Ketika bersendiri, antara sayu seruling, kenangan mungkin berisi – tanya yang inti, wajar bagi yatim yang awal, Abdul Mutalib datuk yang penyayang, Abdullah, ayah peniaga yang segak, Aminah, gadis pingit keluarga Zuhrah, asas luar biasa. Kenangan yang berulang, tanya yang inti, Abdullah dengan harta unta, kambing dan pengasuh Ummu Aiman, kembara niaga ke al-Syam, berkata nama di Gaza dan ketika berihat sedia ke Makkah, sakit dan meninggal ia di Madinah. Putera lahir selepasnya, pelukan datuk di Ka`bah Muhammad s.a.w. ia.``

Sudah tentu gambaran imaginatif agak panjang untuk maklumat yang agak ringkas.
Ciri penceritaan secara puitis dan imaginatif seperti di atas berlaku sepanjang cerita hingga ke bahagian terakhir saat kewafatan Rasulullah s.a.w. digambarkan (Petikan ini lebih jelas berbanding dengan petikan-petikan yang lepas):

``Dipapah Baginda yang lemah, Ali bin Abu Talib amat berhati-hati, dan Fadhl bin al-Abbas sungguh berjaga, dan selamat mereka ke masjid; dan Abu Bakar sedang mengimami solat, dan berundur ia selangkah, perlahan yang sopan, tapi, Nabi dalam lemah yang syahdu, menyuruhnya meneruskan ibadah. Segala diperhatikan Usamah, dan setelah amat yakin ia seperti telah sembuh Baginda, dipinta pulang ke Palestin. Dan Nabi membenar semua kembali bertugas seperti biasa, sementara, dan rahsia, mengerti dan tahu, dikenang dan dikira, bakal akhir hayatnya.


Hari panas ketika itu, mentari mempunyai kisahnya sendiri, dan langit masih penuh rahsia. Hari panas ketika itu, akan mempunyai ceritanya sendiri, dan gurun masih penuh rahsia. Nabi meminta bejana air, diseluk ke air dan diusap wajahnya, berkata tenang datangnya ajal dan rela. Di pangkuan isteri kepalanya, berkata ia sukar diterka dan tengah hari Rabiulawal tahun 11 Hijrah Nabi yang mulia menghembus nafas akhirnya. Hari panas ketika itu, mentari mempunyai kisahnya sendiri, dan langit masih penuh rahsia. Hari panas ketika itu, aduh Nabi sudah tiada.``

(Al-Amin, 1999: 317).

Sebenarnya sebagaimana Penulis pernah bentangkan kertas panduan menulis novel yang berhubung dengan Rasulullah s.a.w. hingga melahirkan novel Fajar Di Hujung Malam, bahawa persoalan fakta perlu dijaga agar tidak mengelirukan, maka demikianlah juga di dalam menulis puisi. Walaupun dalam menulis puisi yang bersifat kreatif fakta kena dijaga dari segi kebenaran. Imaginasi dan kreativiti biar bersesuaian hingga tidak menenggelamkan maksud dan tujuan, apa lagi lebih tidak wajar jika membawa kepada kekeliruan.

Selain dari masalah fakta yang tenggelam di dalam kebanjiran kata yang kadang-kadang tenggelam dan boleh mengelirukan, Al-Amin karya begitu panjang 317 halaman bersambung-sambung tanpa bab dan fasal meletih pembaca di dalam memahami episod-episod yang mau disampaikan. Adalah wajar bagi memudahkan pembaca merujuk dan mengikuti perkembangan naratif puisi jika dipecah kepada bab-bab dan fasal-fasal. Misalnya Zaman Jahiliyah, kelahiran Rasulullah, Muhammad di bawah lindungan Ninda Abdul Mutalib dan Abu Talib, Zaman Remaja, Berdagang ke Syam, Perkahwinan dengan Siti Khadijah, Kebangkitan menjadi Rasul dan episod-episod seterusnya. Dengan pemecahan sedemikian tidak merosakkan konsep `puisi panjang tentang Al-Amin` sebaliknya memudahkan pembacaan, rujukan, pembelajaran, pengajaran atau petikan-petikan contoh untuk dilagu, dinasyid, dibaca secara nathar seperti surah Barzanji dan sebagainya.

Satu perkara yang mungkin dianggap kecil, tetapi adalah menjadi adab dan tradisi di dalam kaedah persuratan Islam, apa lagi berhubung dengan Sirah Rasulullah s.a.w. bagi pembukaan sesuatu penulisan apa lagi buku, wajar ditulis selepas Bismillahi`r.Rahmanir-Rahim diungkapkan puji-pujian kepada Allah dan salawat kepada Rasulullah s.a.w. dan salam kepada sahabat-sahabat dan tabiin. Ini tidak kedapatan. Sebaliknya selepas Bismillah diungkapkan:

``Perit dan pedih sungguh hidup saya ketika masih kanak-kanak. Dalam usia belum pun tujuh tahun sebahagian rumah saya telah dibom (dan seterusnya mengenai kisah diri penulis – 10hlm.).`` (Al-Amin, 1999: V).

Pada permulaan masuk kepada penulisan tentang Al-Amin, kata penulis:

``Syahdu awal kata, suci awal hasrat, khidmat awal hajat, mentari teman pagi terbit, sasau inti diri yang mencari. Rindu benih cinta, sayu sisa resah, lidah batin suara dari jantung purbakala gedung khazanah bertanya jiwa hingga ke inti dicari, sampai ke akar digali …``

(Al-Amin, 1999: 1).

Walau apa pun, usaha A.Samad Said menghasilkan sebuah puisi panjang yang Penulis sifatkan sebagai Pros-Puisi amat kita sanjung dan kagum. Pada hemat kita inilah puisi moden dalam bahasa Melayu tentang Rasulullah s. a.w. terpanjang pernah dihasilkan, sesuai dengan novel tentang Rasulullah s.a.w. juga dihasilkan oleh Hasan Ali (1992). Kita berharap karya-karya seperti ini tidak setakat menambahkan judul bahan bacaan di perpustakaan, tetapi dibaca dan menjadi tauladan.

Sekian.

April 19, 2014

Jalan Ke Taman - Menuju Ketaqwaan

-->
BBB, 18 Jamadil Awwal 1435 = 18 April 2014 (Jumaat):

Satu fenomena yang menggembirakan, kesan dari kesedaran keislaman yang tercetus mulai tahun-tahun 1970an dan seterusnya, ialah berlakunya perubahan positif di kalangan sasterawan yang selama ini dilihat sebagai `biasa` kepada kesedaran keislaman diakibatkan oleh kesedaran kelompok di dalam satu-satu institusi atau kesedaran individu di dalam situasi kehidupan secara Islam. Di USM berlaku perubahan di kalangan beberapa sasterawan di kampus universiti itu. Shahnon Ahmad misalnya mencari pengalaman dan bergiat dalam badan keislaman dan memperkatakan tentang Sastera Islam di dalam tulisan-tulisan, bahkan menulis Polimik Sastera Islam antaranya dengan Kassim Ahmad, bahkan beliau menghasilkan Novel Shit (1999) yang menggemparkan. Ada kalangan pensyarah di USM terpaut pada kegiatan badan tertentu dalam jamaah Islam yang memberi kesan terhadap pembawaan dan penghasilan karya. Kesan keislaman terhadap individu penulis yang ketara dapat dicontohi kepada perkembangan perpuisian Suhaimi Muhammad (1934-2014) yang pada bahagian permulaan adalah biasa (aliran realisme dan surialisme), tetapi minat berikutnya kepada ilmu-ilmu Islam dan mendalaminya melalui pengajian membawanya kepada kerohanian.


Antara penulis atau lebih khusus penyair yang menerima perubahan ke arah keislaman ialah Ali Ahmad yang juga dikenali dengan nama penanya Alis Murni. Lahir di Batu Pahat 22 Mac 1940. Berkelulusan Ph. D. dari universiti Monash, Australia. Ijazah pertama dan sarjananya adalah dari Universiti Malaya. Sekembalinya dari Australia beliau mulai bertkhidmat di USM (1974). Sebelum ke Australia beliau pernah menjadi Penolong Pensyarah di UKM 1970-1971. Mengajar bidang sastera dan kritikan. Menulis di dalam bidang Kajian Sastera, esei, cerpen, novel dan puisi. Tetapi lebih menonjol dalam bidang puisi. Memenangi Hadiah Karya Sastera bagi 4 buah eseinya 1976 (Wajah, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1981: 129-130). Namun kecenderungan mutakhirnya lebih dalam bidang puisi yang khusus membawa tema-tema keislaman. (Jambak 3, Ali Ahmad, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1995: 50-67).
Kumpulan puisi Ali Ahmad yang terkenal ialah `Jalan Ke Taman (1983) yang menarik dari segi teknik dan unik dari segi designnya.


Melalui Jalan Ke Taman memperlihatkan perubahan ketara penyair kepada pengukuhan dirinya dengan keislaman, jiwanya dengan keimanan dan hatinya dengan ketaqwaan. Tentang perubahan dapat dilihat dalam puisi pertama:

Penyairku
Lamalah kita berhibur
Dengan permainan Rama dan Sita
Dewasakah kita jadinya
Dengan keresahan hati Shakespeare
`kan berubah wajah kita
Dengan teori igauan Darwinisme.

Penyairku
Ingatlah mimpi pertama Malik al-Salih,
Bila Muhammad mengajarkan al-Qur`an
Hukum bagi dua kehidupan
Dua nafas yang berhubungan
Permulaan itu bayangan akhiran adalah kenyataan.

(Ali Ahmad, Jalan Ke Taman, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1983: 2).


Jelas Ali tidak mau dihanyutkan oleh budaya dan pemikiran barat, sebaliknya beliau mau kembali kepada akar tradisi dan keislaman.
Ali membicarakan secara mendalam mengenai aspek-aspek keislaman, tentang Adam yang merupakan bapa bagi keturunan, tentang taubat Adam dan Hawa di atas kekhilapan mereka. Antaranya tema yang berat seperti tentang:

Fikir
Fikir itu tidak memuktamadkan
Kerana logika berubah
Dan terhad kemutlakannya.

Sesekali ia berhenti
Pada batas belum sempurna
Atau menolak kesimpulan
Atas ikatan peribadi
Enggan tunduk pada kebenaran
Atau menghindar kecemaran diri
Yang sendirinya bukan hakiki
(hlm. 14)

Dengan perubahan yang dialaminya Ali mau membina sesuatu yang benar-benar bernilai sebagaimana yang diyakininya:

Sebuah Rumah Budaya

Kubina dia
Dengan asas kepercayaan
Tiangnya kalimah-kalimah Allah
Dindingnya kata-kata Muhammad
Bumbungnya takwa
Pintunya Lailahaillallah
Ke hatinya insan masuk
Mencari cahaya hidayat
Hidup di dalamnya
Tanpa ragu
Tanpa resah.
(hlm. 17).

Penyair mengungkapkan antaranya tentang Rumah Allah, Lailahaillallah, Pohon Makmur, Zikrullah dan sebagainya yang merupakan bekal taqwa bagi perjalanan ke Taman, kata Ali:

Jalan Ke Taman

Jalan ini terlalu lengang
Selaku malam yang tua
Lurus dan tegak
Berbatu pedoman
Dan pengingat yang tepat

Jalan ini ikut cita hati
Paling halus dan kudus
Dalam lagu damai dan senang
Alun-alun pujaan
Dengan makna yang memastikan
Antara jasad yang sementara
Da roh yang abadi.

Jalan ini tiada simpang masuk
Pintunya dari maknawi tertinggi
Atas makrifat.

Di hujung taman-taman menanti
Sekelilingan sepi dan puji
Hembus-hembus deru kudus
Desir dari Firdaus.

Jalan ini telah sunyi
Kembara teguh membenarkan
Keredaan wujud-Nya.
(hlm. 16).

Mesej yang dibawanya besar, sebab itu setengahnya terasa berat dari segi pengucapan dan kurang dari segi estetika. Namun bagi Ali mesej yang hendak disampaikan itu lebih bermakna dan itulah tujuannya.

Sekian.

April 18, 2014

Karpal Singh Peguam Terkenal Pertahan Kemenangan Calon Pas (1999-2004) Kajang: Takziah Kepada Keluarga Di Atas Kematian `Harimau Jelutong`.

-->
BBB, 17 Jamadil Awwal 1435 = 17 April 2014 (Khamis):


Berita kematian Peguam Terkenal Karpal Singh (1940-2014) pagi ini akibat kemalangan jalanraya di Gua Tempurung dekat Ipoh pagi ini mengejutkan Penulis, lantaran Penulis antara yang terhutang budi terhadap Peguam Karpal Singh. Kemenangan Penulis selaku Adun Kajang pada 29 November 1999 sungguhpun bergembira dan syukur, tetapi tidak terlepas dari gugatan yang menyebabkan Penulis tidak tenteram sepanjang penggal berkenaan.

Oleh kerana kemenangan Penulis dengan majority tipis (37 undi), maka pihak SPR dan Penulis menghadapai petisyen pilihanraya. Penulis menerima petisyen pada 11 Februari 2000 dari pihak lawan – Choong Tow Chong dari MCA dan pada 23 Mac 2000 Penulis menerima surat dari Mahkamah Tinggi Shah Alam bahawa pembicaraan akan dilangsungkan bulan Mei 2000. Seumur hayat Penulis inilah kali pertama menerima paggilan mahkamah dan terasa gentar. Walau bagaimana bagi mempertahankan Dun Kajang yang pertama kali dimenangi Pas di kawasan multirasial, pihak AJK Pas Hulu Langat yang diketuai oleh Dr. Hamirdin pada masa itu mengambil keputusan mengambil peguam terbaik bagi mempertahankan Dun Kajang. Maka pada 24 Mac 2000 Penulis bersama Ustaz Ya`kob Mohd. Nor ke Pudu menempah Mr. Karpal Singh di pejabatnya menjadi Peguam pertahan Dun Kajang.  Pada 27 April 2000 Penulis bersama Dr. Hamirdin dan Ustaz Ya`kob ke Pejabat Karpal Singh di Pudu sekali lagi berunding berhubung soal guaman. Jam 6.30 kami berunding dengan Peguam Karpal Singh bahawa bayaran ialah sebanyak RM20,000. Bayaran RM10,000 hendaklah dibayar dalam minggu itu juga, manakala baki RM10,000 perlu dibayar selepas itu dalam dua kali. (Difahamkan bayaran berkenaan murah, kerana sesama dalam Barisan Alternatif. Kebiasaan untuk buka fail saja dengan Peguam Karpal Singh dikehendaki bayar sebanyak RM50,000).

Perbicaraan pertama yang Penulis rasa gentar ialah pada 15 Mei 2000 bertempat di Mahkamah Tinggi Shah Alam, Tingkat 7 Bangunan Perangsang. Menemani Penulis memberi semangat ialah Dr. Hamirdin, Tuan Haji Yaakob, Amir Hamzah, Mr. Jong dan ramai lagi. Peguam dari pihak Choong Tow Chong dari MCA ialah Shafie Abdullah. Pihak pempetisyen mempersoalkan jumlah undi tipis berbanding dengan jumlah undi rosak dan beberapa tuduhan yang lain berhubung dengan perjalanan pilihanraya. Manakala tuduhan terhadap Penulis selaku Adun Kajang, kononnya Penulis membelanja makan kepada yang makan semasa kempen pilihanraya di warung hadapan masjid Kajang dan beberapa tuduhan yang lain. Penulis tidak terlibat dengan sebarang bayaran jamuan. Setelah kes dikemukakan, pembicaraan ditangguhkan kepada 31 Mei 2000.

Pada 31 Mei 2000 ini pembicaraan berlaku secara penuh. Pada kali ini Penulis ditemani antaranya oleh saudara Ahmad Sulaiman, Tuan Haji Hussein, Tuan Hj Yaakob, Cikgu Lee Kim Sin dan beberapa yang lain. Pembicaraan dari pagi itu bermula dengan pembelaan terhadap SPR dari pagi hingga jam 11.00, diikuti dengan hujah dari pempetisyen Shafie Abdullah memakan masa antara jam 11.00 hingga 12.00 tengahari. Pembicaraan disambung jam 2.30 oleh Shafie Abdullah hingga jam 4.00 petang. Pembelaan Peguam Karpal Singh terhadap Penulis sebagai Adun Kajang selepas jam 4.00 petang dalam masa lebih kurang sejam. Hakim yang mengendalikan pembicaraan di Bangunan Perangsang itu ialah Dato` Low.

Pembicaraan terus disambung pada 1 Jun 2000 dimulai oleh Peguam Karpal Singh dalam masa setengah jam, diikuti hujah dari Puan Alice dari SPR dan  Shafie Abdullah selama 10 minit. Rumusan dan penutup dilakukan oleh Hakim Dato` Low dengan makluman bahawa keputusan penghakiman akan dibuat pada 9 Jun 2000. Berita pembicaraan ini diberi liputan oleh akhbar-akhbar termasuk keputusan yang dibuat oleh Hakim Dato` Low pada 9 Jun 2000.

Pada hari keputusan diumumkan (9 Jun 2000) ramai penyokong turut hadir termasuklah saudara Ahmad Sulaiman, saudara Hanif dan saudara Harun. Pada hari keputusan ini juga ramai dihadiri lawyer-lawyer lebih dari 15 orang. Karpal Singh yang sering ditemani anak-anaknya yang juga peguam membantunya turut sama hadir. Sebelum keputusan diumumkan Dato` Low bercakap mengemukakan hujah dan fakta hampir satu jam.

Pengumuman ialah ``Petisyen terhadap SPR adalah ditolak, tetapi guaman terhadap Adun Kajang dari pempetisyen diteruskan dan akan dibicarakan pada 12.7.2000.`` Dengan penghakiman itu keresahan yang ditanggung Penulis tidak berakhir.

Walau bagaimana penyokong-penyokong tidak jemu-jemu mengiring dan memberi semangat kepada Penulis. Pada pembicaraan bertarikh 12 Julai 2000 ini Peguam Karpal Singh tidak dapat datang kerana pada hari dan waktu yang sama beliau juga membela Dato` Seri Anwar Ibrahim yang dibicarakan pada hari itu. Tempat Peguam Karpal Singh digantikan oleh Peguam En. Eric. Pada pembicaraan ini Hakim meminta pihak Peguam Karpal Singh mengemukakan hujah bertulis yang mesti dihantar tidak lewat dari 2 Ogos 2000 dan pihak Peguam Shafie Abdullah diminta mengemukakan hujah jawapan bertulis tidak lewat dari 23 Ogos 2000. Penggolongan dan keputusan akan dibuat oleh Hakim pada 22 September 2000. Pada hari keputusan ini ramai yang datang, iaitu lebih kurang 30 orang termasuklah Tuan Haji Yaakob dan Tuan Haji Kalyubi.

Pada jam 11.45 bertarikh Jumaat 22 September 2000 Hakim Dato` Low membaca keputusan menolak petisyen pempetisyen dengan kos.

Walaupun keputusan didapati dalam masa kurang dari setahun, tetapi kes ini, terutama dari segi kos perlu dibayar oleh pihak pempetisyen tidak selesai di situ. Pembicaraan bagi tuntutan ini bersambung dari bangunan Perangsang tingkat tujuh itu ke bangunan Mahkamah Shah Alam yang siap selepas itu, bahkan soal kos ini tidak berselesaian hingga bila Penulis menjadi Adun Bangi mulai 2008, Pempetisyen nampaknya walaupun kalah dalam guaman kerusi Dun Kajang, tetapi berusaha agar tidak dikenakan kos. Penulis dipanggil lagi berhubung dengan tuntutan ini. Pada akhirnya boleh disifatkan kemenangan yang diterima tidak menghasilkan bayaran. Hasrat mau membayar balik kos yang ditanggung parti tidak dapat dibayar balik. Kos sebenarnya turun naik mahkamah dari Bangunan Perangsang Shah Alam ke Mahkamah Baru Shah Alam hingga ke Istana Keadilan di Putraya yang berjumlah lebih kurang 10 kali turun naik mahkamah tentulah memakan perbelanjaan sekali ganda lagi dari kos sebenar RM20,000. Jumlah ini tentulah tidak mencukupi bagi Firma Guaman Karpal Singh, lantaran begitu banyak kali turun naik mahkamah dan memakan masa hampir 10 tahun (1999-2008). Namun tidak ada tuntutan bayaran tambahan dari pihak Firma Guaman Karpal Singh. Demikianlah melibatkan diri dalam politik menempah kesusahan dan kerisauan – Hilang ketenangan.

Walau bagaimana kita mengucap syukur kepada Allah dan berterima kasih kepada Peguam Terkenal Karpal Singh yang membela Penulis selaku Adun Kajang (1999-2004).

Terima kasih.