October 23, 2019

KEWUJUDAN ADALAH PERTANYAAN


KEWUJUDAN ADALAH PERTANYAAN
(Fikrah Bangi: 380),
BBB: 24 Safar 1441H. = 23 Oktober  2019M. (Rabu).
Bagi yang mempunyai akal, walaupun tidak tinggi dari segi pemikiran – sebagai manusia biasa, bayangkan dengan berada di atas permukaan bumi, di kelilingi pokok-pokok yang menghijau berada di tepi sungai yang merupakan sumber air, berdepan dengan bukit bukau, langit tinggi, siang bermentahari dan malam kegelapan, mustahil tidak terbetik dalam minda watak manusia biasa pertanyaan tentang keberadaannya di dalam suasana alam digambarkan atau dalam suasana yang lain pun. Pertanyaan yang memerlukan jawaban.
Jika pun persoalan yang begitu besar dan berat, gerak daya individu dan keberadaannya bersama dengan komunitinya menggerak dirinya oleh tuntutan fizikalnya misalnya memerlukan kepada makanan untuk survival merupakan jawapan asas bagi mengatasai keperluan makanan yang menggerak diri dan kelompokke arah berusaha bagi mendapati makanan dan l;ain-lain keperluan.
Persoalan adalah daya gerak diri awal  sebagai dinamika ke arah ikhtiar, biarpun istilah sedemikian belum lahir sebagai kesedaran, tetapi ia merupakan  cetusan ke arah pergerakan yang membawa diri berusaha dan seterusnya menyelesaikan problem yang dihadapi.
Problem yang awal ialah mengatasi keperluanb fizikal sebagai menyelamatkan diri. Misalnya berusaha mendapat sumber makanan, berusaha mendapat perlindungan dan berusaha mendaatkan keselamatan.  Pendek kata pertanyaan adalah kesedaran tentang keberadaan dan pertanyaan juga adalah peringkat permulaan kesedaran tentang problem-prpblem yang dihadapi dan minta diselesaikan.
Pertanyaan adalah dinamika permulaan ke arah kesedaran dan tindakan. Ia bermula dari perkara asas dan berkembang kepada yang makin besar. Pertanyaan menggerakkan daya ke arah percubaan-percubaan. Bayangkan pada peringkat permulaan, manusia memerlukan pergerakan dari peringkat permulaan. Misalnya memerlukan kesampaian pada suatu tempat, pada peringkat perlulaan dengan berjalan kaki, maka terhasillah denai bagi berjalan kaki. Pertanyaan meminta jawaban bagi menyeberangi katakan sungai yang menghasilkan relacipta perahu, bukan saja bagi menyeberang, tetapi menjadi alat bagi mendapat sumber rezeki dari sungai. Pertanyaan juga mencabar minda  mereka cipta bagi menghasilkan alat misalnya dari kayu, batu dan besi untuk mengerat dan memotong dan sebagainya. Darinya dapat dipotong pokok dan kayu bagi  digunakan untuk binaan tempat tinggal yang dikenali dengan rumah dan sebagainya.
Dengan pertanyaan dan peralatan yang dihasilkan mampu bagi mereka mengusahakan  pertanian bagi menghasilkan dapatan yang lebih banyak. Misalnya dengan menanam padi, menanam pokok-pokok buah-buahan, memburu dan menangkap hasil ikan dari sungai dan laut.
Dari pertanyaan asas menghasilkan jawapan-jawapan kepada keperluan kehidupan, walaupun dapat diistilahkan sebagai pada tahap primitif, tetapi dapat dikatakan dari pertanyaan dan jawapan, menghasilkan kaedah dan cara hidup yang membentuk masyarakat permulaan.
Dalam masyarakat berkenaan mula disedari akan peraturan-peraturan dalam membina satu keluarga yang disedari lelaki memerlukan pasangan perempuan dan anak-anak. Jadi terbentuk pasangan-pasangan dan masyarakat dan berlaku perkahwinan antara keluarga dengan keluarga yang lain. Dari kehidupam kekeluargaan masyarakat memerlukan ada kepimpinan antara mereka. Kepimpinan bukan setakat menjaga kepentingan antara keluarga, tetapi juga untuk mempertahankan wilayah dan kehidupan mayarakat dan keturunan. Jadi mulai lahir konsep kaum dan lebih besar konsep bangsa dan wilayah tanah air yang memerlukan kepada kepimpinan bagi kawasan yang luas. Memerlukan peraturan dan ketua pemerintahan yang dikenali dengan raja. Darinya disedari perlu ada pertahanan dan berbagai-bagai peraturan dan undang-undang.
Dapatlah difahami pertanyaan menghasilkan jawaban-jawaban bagi pertanyaan bagi keperluan dari individu, keluarga, masyarakat dengan aturan dan adat yang membentuk pemerintahan yang pada peringkat awal bersifat tradisional sebelum berkembang kepada tahap yang dikenali dengan moden.
Sekian.

October 19, 2019

KONSEP ALAM DAN ILMU


KONSEP ALAM DAN ILMU
(Fikrah Bangi: 379),
BBB: 20 Safar 1441H. = 19 Oktober 2019M. (Sabtu).
Membuka pandangan tentang wujud secara jelas dan nyata, ialah konsep alam dan ilmu. Ianya kontra kepada sesuatu yang tidak jelas yang  dengan tidak jelas boleh meletakkan diri pada kekaburan yang mungkin meletakkan diri pada tahap jahi dan dengan kejahilan boleh membawa kepada kesilapan.
Istilah alam dan istilah-istilah yang merupakan pecahan daripadanya amat significant dari segi pembicaraan. Alam adalah satu subjek dan objek yang menjadi ruang lingkup bagi ilmu atau tahu. Ianya menjadi subjek dan objek bagi ilmu yang benar, sesuatu yang bukan salah yang meletakkan diri pada kejahilan. Alam adalah objek bagi ilmu atau tahu. Alam adalah sesuatu yang nyata (syahadah) dan alam yang tidak dapat disaksi dengan inderawi yang dinamakan akam ghaib.
Alam nyata adalah sesuatu yang dapat dilihat dengan mata, seperti manusia, dapat didengar misalnya percakapannya, dapat dirasa dan sebagainya.  Banyak objekyang menjadi ilmu dengan mendapatinya, bermula dari kewujudan fizikal dari yang terbesarnya seperti langit, bumi, planet, bulan bintang dan kandungan cakrawalanya, membawalah kepada yang lebih kecil yang dapat disaksikan di muka bumi dari laut dan sungai, gunung dan bukit,  pokok dan bangunan, kambing dan kucing dan sebagainya. Mengetahui apa lagi mendalaminya menjadi bidang ilmu.
Haruslah diakui apa yang kita saksikan dengan mata kepala kita, sebenarnya merupakan satu bahagian kecil dari kewujudan  Ada lagi wujud yang tidak terhad kepada alat inderawi yang amat kecil dan terhad, tetapi ia adalah merupakan satu daripada jendela-jendela bagi menanggapi wujud yang bersifat nyata. Di sana ada perkara-perkara yang tidak nyata yang merupakan bahagian penting dari kewujudan. Apa yang tidak dapat disaksi secara nyata seperti kebenaran sesuatu yang betul dari ilmu yang ditanggapi secara konsepsi, kebenaran hakikat mati dan selepasnya, kebenaran tentang alam barzakh, kiamat, akhirat, syurga dan neraka.
Manusia yang disifatkan berada di dalam zaman kemajuan, pada hakikatnya masih tidak melangkah maju selain dari memahami tabi`at wujud, terutama apa yang bersifat nyata. Kemajuan mereka sebenarnya masih amat terhad,misalnya dalam menghasil dan mendapatkan makanan untuk diri dan manusia dapat terus hidup, berusaha mendapatkan pakaian,,berusaha mendapat perlindungan yang lebih selesa, berusaha untuk bergerak dan berkomunikasi lebih cepat dan selesa. Mereka masih dalam perjuangan antara usaha  untuk mendapat kesenangan. Bagi yang lebih maju mereka dalam proses mencari rahsia-rahsia dan tabi`at alam untukmemahami dan menggunakannya untuk penghidupan.
Alam dan ilmu menjadi dinamika yang menggerak manusia mencari rahsia alam dan menggunakannya untuk kehidupan yang lebih selesa yang disifatkannya sebagai lebih sejahtera. Dalam konteks kehidupan fizikal mereka lebih menekankan kepada penyelidikan terhadap alam nyata.. Mereka kurang memberi perhatian kepada yang bersifat subjektif dan ghaib yang mencetuskan kerisauan sebagaimana risaunya mereka yang tidak berjaya memenuhi keperluan fizikal.  Kerisauan dari segi  yang bersifat subjektif dan ghaib sebenarnya tidak kurang mengancam kehidupan mereka. Misalnya risau dalam mengejar kebahagiaan dan keselamatan, risau terhadap apa yang  akan dihadapi selepas mati, , risau terhadap balasan perkara jahat yang dilakukan. Di dalam agama Islam perkara yang berhubung dengan kematian, akhirat, balasan baik dan buruk, seksa neraka dan nikmat syurga adalah dibicarakan secara teratur mengikut prinsip Islam.
Semua perkara di atas yang berkait dengan alam – alam syahadah dan ghaib ytang menjadi wadah keilmuan yang menjadikan orang yang mendalaminya dikenali sebagai alim dengan maklumat yang diketahui. Dari pengkajian dan kemajuan menghasilkan tamadun, tetapi lebih dari itu keilmuan menjadikan manusia sebagai kejadian yang mempunyai peraturan, menjadikan mereka sejahtera dan tinggi dengan nilai-nilai kemanusiaan dan menjadikan manusia sebagai berperadaban.
Sekian.
Makluman: 
Beberapa hari selepas ini Penulis bercuti dan tidak menulis di dalam Blog ini.
Sekian

October 18, 2019

PANDANGAN WUJUD


PANDANGAN  WUJUD
(Fikrah Bangi: 378),
BBB: 19 Safar 1441H. = 18 Oktober 2019).
Pandangan wujud ini adalah sebagai tempat bertolak atau permulaan yang darinya akan dikembangkan pembicaraan selanjutnya.
Pandangan di sini bukan terhad kepada pandangan fizikal melalui indera mata, tetapi  mempunyai maksud yang luas yang mencakupi erti faham, dapatan,  hasil, natijah dan keyakinan. Manakala wujud dalam makna biasa ialah `Ada` Ia adalah berasal dari istilah `Arab yang kata dasarnya ialah `wajada` - ada. Dan wujud ialah nama terbitan `Wujud` ertinya `Ada`. Wujud adalah istilah falsafah yang berhubung dengan bidang, theologi dan juga theosophy. Dikatakan ia diungkapkan oleh Ibn Sina seorang ahli falsafah Islam bagi memberi makna kepada hakikat wujud. Wujud ialah sesuatu yang difahami, didapati, sesuatu yang merupakan hasil, bahkan natijah, bahkan secara pasti dan yakin akan wujudnya kewujudan sesuatu yang tarafnya adalah kebenaran.
Wujud adalah sesuatu yang diterima wujudnya seperti `Wujudnya Alam. Tiada siapa yang dapat menafikan tentang wujudnya alam ini secara fizikal. Ianya dapat dibuktikan secara fizikal dan inderawi seperti ia dapat dilihat dari segi fizikal, misalnya kewujudan muka bumi yang luas terbentang
luas, di atasnya tegak gunung ganang, tumbuh di atasnya  berbagai jenis pokok dan pohon. Mengalir di  bawahnya sungai dari hulunya di atas tanah tinggi ke kuala hasil dari hujan yang menyuburkan tanaman dan  dapat manfaat darinya berbagai hidupan. Manakala sebahagian besar dari permukaan bumi adalah terdiri dari lautan yang di dalamnya juga berbagai hidupan yang dapat dimanfaatkan. Selain dari indera pandangan atau penglihatan, maka kewujudan muka bumi sebahagian daripada alam ini dapat di  dengar. Misalnya bunyi guruh dan perir yang merupakan fenomena alam. Dapat didengar  kocakan air, kicau burung, ketawa seorang anak dan tangisnya dan berbagai lagi. Kewujudan  bahagian dari bumi misalnya dapat dibukti dengan misalnya wangi bunga ros, busuknya bangkai. Ianya juga dapat dibuktikan dengan sentuhan. Misalnya lembutnya pakaian, kasanya permukaan hamparan dan sebagainya. Manakala melalui kecapan bahawanya manisnya gula, masamnya buah mangga dan masinnya ait laut dan sebagainya. Demikian dapatan, hasil, , natijah dan keyakinan dapat dipastikan dengan elemen-eleman indera yang lima.
Pandangan atau dapatan dan maksud lain yang dibincangkan dapat dicapai dan dibuktikan dengan   akal atau fikiran  membuktikan tentang tingginya bukit atau bangunan melalui ukuran. Jumlah bilangan sesuatu dengan mengira secara campur kali dan sebagainya. Seterusnya melihat fenomena alam. Misalnya jumlah planet dan  pergerakannya. Selain dari pandangan dan dapatan dapat dicapai atau terhasil melalui rohani, bahawa konsep wujud selain dari ianya bersifat zahir nyata, sebenarnya kewujudan wujud bersifat tidak nyata. Antaranya bersifat konsepsi yang masih di bawah akal. Misalnya `Benar` bila dikalikan lima dengan dua, maka jawabnya `Sepuluh` Benarnya `Mati` apabila berakhirnya nyawa seseorang dengan sebab sakit, kemalangan dan sebagainya. Ianya bersifat separa ghaib. Lebih dari itu ada yang benar yang lebih tinggi dari konsepsi, iaitu Ghaib`, keujudannya lebih besar dan utama berbanding dengan apa yang dapat dilihat dan dibuktikan wujudnya melalui indera , bahkan akai. Ianya ruang lingkup rohani yang luasnya tiada watas. Persepsi dari fenomena wujud yang wujud pada manusia sebagaimana wujudnya akal, inderawi dan rohani  ialah elemen qalbu ialah seperti takut kepada hukuman salah, rindu kepada  ibu yang dikasihi, duka di atas kematian seseorang  yang dikasihi dan gembira dengan keputusan dan sebagainya. Semuanya berlaku di bawah lingkungan wujud.
Demikianlah `Pandangan Wujud dicapai kebenarannya  melalui inderawi, akli,, rohani dan qalbu. Ianya melibatkan dua entiti, manusia dan alam. Dari keduantya dapat diperluaskan di dalam membahaskan tentang kewujudan.
Setiap satu daripadanya ada rukun-rukun yang dapat dikembangkan pembicaraan.
Sekian.

October 17, 2019

PERLU DASAR DAN MEGA PLAN ISLAM DI MALAYSIA


PERLU DASAR DAN MEGA PLAN  ISLAM DI MALAYSIA
(Fikrah Bangi: 377),
BBB: 18 Safar 1441H. = 17 Oktober 2019M. (Khamis).
Perkara yang timbul di dalam Islam di negara ini seperti ajaran sesat, amalan salah, khurafat  dan sebagainya tidaklah boleh disalahkan kepada yang terjebat dengan amalan yang tidak betul berkenaan. Kesalahan sebahagiannya kepada pemerintah dan masyarakat umat yang tidak berjaya mengesan dari awal dan membasmikannya. Mereka yang terjebak adalah jahil dan sepatutnya dari awal mereka dididik dan dibimbing dengan ajaran-ajaran yang betul.
 Islam telah bertapak dan berkembang di negara ini dan di kepulauan Melayu, bahkan di Asia Tenggara sejak lapan abad yang lepas. Pada dasrnya ulama telah memainkan peranan yang penting dari segi dakwah memperluas dan membimbing masyarakat menurut ajaran Islam yang betul. Memang tidak dapat dinafikan dalam tempoh berkenaan ada ajaran-ajaran yang dianggap menyeleweng seperti tarikat-tarikat yang salah, faham yang bercanggah dengan akidah murni. Kewujudan elemen-elemen negatif berkenaan sentiasa diperbaiki dan dibetulkan oleh para ulama` Kini kita warisi sanad Islam dari Rasulullah bertalian dari segi pegangan Islam membawalah kepada generasi kita kini. Cuma kita bertanya, ``Adakah Islam yang kita terima ini adakah sebagai warisan penerusan sahaja. Generasi cuma menambah pendekatan pengajaran dan mengimarahkannya di tengah masyarakat melalui institusi-institusi formal seperti persekolahan dari peringkat rendah hingga ke universiti, melalui amalan formal seperti masjid, surau dan keluarga. Kita menurut misalnya sistem keluarga Islam melalui imstitusi perkahwinan yang ditadbir oleh jabatan agama dan pendidikan keluarga.
Apakah yang kita amalkan kini dan ditadbir oleh pihak yang dipertanggungjawab sebagai meneruskan rutin biasa bagi meneruskan kehidupan dan budaya ummah. Dalam masa yang sama ada berlaku kelonggaran-kelonggaran dan pembaikan, tetapi pada dasarnya meneruskan kebiasaan yang ada.
Dalam kata lain tidak ada kesengajaan bagi memperbaiki dan meningkat kualiti Islam dan umat kepada tahap kualiti yang tinggi baik dari segi pendidikan, keilmuan, teknologi, ekonomi, industri, politik, pentadbiran,  kemasyarakatan, dakwah dan kebajikan sehingga dipandang, bahawa Umat Islam adala umat yang unggul dan dikagumi oleh bulan Idlam. Dengan kedudukan in berpotensi dari  segi dakwah secara manual biasa dan secara lisan al-hal.
Apa yang kita dapati sekarang bahawa walaupun umat Islam adalah majoriti dari segi kependudukan, tetapi masih lemah dari segi pelajaran, lemah dari segi ekonomi, keilmuan, politik kepimpinan dan sebagainya, sehingga mereka tidak dijadikan sebagai contoh ikutan.
Dalam keadaan umat Islam di negara ini yang dapat disifatkan sebagai ketnggalan, sedang umat Islam dari segi global berada di dalam perpecahan dan kehancuran, maka dengan keadaan sedemikian umat Islam tidak disegani dan sukar untuk dijadikan ikutan..
Pendekatan yang terbaik, bagi umat Islam di negera ini sebelum melibatkan peringkat global ialah memperbaiki dan memulihkan umat Islam di negara ini di dalam berbagai-bagai lapangan.
Umat Islam di negara ini perlu mempunyai agenda dan mega plan bagi meningkatkan kualiti umat di dalam berbaga-bagai bidang. Ianya tidak sebagai rhetorik politik sebagaimana  berlaku selama ini. Agenda dan plan dasar ini hendaklah bersifat menyeluruh. Ianya melibatkan pembangunan umat  dan meningkatkan kesedaran  unggul dan jati diri yang menggerak ke arah peningkatan ilmu dan peradaban umat di negara ini, dikagumi hingga menjadi tarikan dan ikutan yang lain.
Sekian.

October 16, 2019

AJARAN SESAT DI NEGARA KITA


AJARAN SESAT DI NEGARA KITA
(Fikrah Bangi: 376),
BBB:  12 Safar 1441H. = 16 Oktober 2019M. (Rabu).
Ajaran sesat terdapat juga berlaku di negara kita. Kita tahu sebelum ini ada yang mengaku sebagai nabi baru di Hulu Langat, terdapat juga ajaran  sesat  (Qadyani) berlaku di Kg. Nakhoda, Batu Caves dan juga Taslim yang diketuai Haji Mat Matahari di Pulau Pinang.
Menurut Tuan Haji Mohd Nor Khalid Pegawai Penyelidik di PAID yang berucap sebelum forum bermula, antara ajaran sesat di Hulu Langat ialah melalui tarikat songsang  . Merteka dikatakan pengikut Tarikat Ahmadiahdi di Hulu Langat. Mereka berhimpunpada waktu malam di sebuah bangunan berpagar dan melakukan amalan wirid dan ratib hingga tengah malam. Mereka ini bukan orang tempatan, tetapi datang dari luar pada malam tertentu. Kegiatan mereka mencemarkan nama penduduk setempat yang tidak bersetuju dengan amalan mereka. Mereka ini tidak bersolat Juma`at, kerana berpendapat mereka uzur dan bukan bermukim.
Selain daripada itu menurut Tuan Haji Mohd Nor, terdapat pengajaran sesat di  Sungai Serai Hulu Langat. Mereka dikatakan pengikut Ahmadiah. Mereka berhimpun pada sebuah bangunan  dan menjalankan wirid pada malam Juma`at hingga pada peringkat tertentu mereka melompat-lompat dalam keadaan transend dan tidak sedarkan diri.
Satu kumpulan lagi, ialah kumpulan berjubah putih yang merupakanm pengikut kumpulan Ismailiah dan pimpinan mendakwa menerima  tauliah sebagai Nabi.
Kumpulan ajaran sesat yang telah lama berlaku dan berterusan ialah ajaran syi`ah yang berbagai pecahan. Pokoknya mereka adalah menyesali terhadap pembunuhan Saiduna Hussein cucu Rasulullah oleh pengikut Yazid. Tragedi ini amat dikesali dan  pembelaan terhadap peristiwa ini dilakukan oleh pengikut Syiah yang pendukung utama ialah di Iran. Pada setiap sambutan yang berlaku pada Muharram, pengikut akan berhimpun dan menyiksa diri hingga luka-luka dan berdarah sebagai lambang duka dan pembelaan terhadap Sayyiduna Hussein ini.
Terdapat perbedaan ketara antara Ahlu al-Sunnah wa al-Jama`ah yang tidak selari dengan pegangan Syiah. Mereka menolak khalifah-khalifah ,kecuali Ali yang diagungkan mereka –Sayyidima Ali. Kekhalifahan sepatutnya bermula dengan Ali.. Berbagai pegangan dan amalan Syiah  yang bercanggah  dengan pegangan Ahlu al-Sunnah yang tidak dapat diterima Ahlu al-Sunnah. Adalah dikatakan Syi`ah ini  secara senyap-senyap berkembang di negera ini, Jika tidak dicegah ianya boleh membawa perpecahan di kalangan umat Islam di negara ini.
Selain daripada itu ada gerakan yang sengaja ditaja oleh pihak luar dan merosakkan kesatuan umat dan pegangan akidah. Antara yang ditaja dari luar ialah Hizbu al-Tahrir. Kumpulan ini pernah menerbitkan risalah mingguan yang diedarkan terutama di masjid-masjid. Tetapi selepas dikesan dari segi penyelewengan dan  tajaam pihak luar, maka ianya disekat, tapi masih bergerak secara senyaop-senyap.
Demikianlah berbagai jenis kegiatan dan ajaran sesat di negara ini yang jumlah besar kecilnya sehingga 30 jenis. Bayangkan jika pengajaran sesat dibiarkan berlaku dan tidak disekat akan berlaku berbagai penyelewengan dan kesesatan. Akhirnya berlaku perpecahan di kalangan umat dan melemahkan umat Islam sendiuri
Usaha pencegahan perlu dilakukanterhadap penyelewengan. Antaranya sebagaimana dilakukan oleh JAIS-MAIS di negeri Selangor. Seminar ini untuk dikenalpasti dan perlu dibasmi untuk menjaga kemurnian Islam dan mencegah dari penyelewengan.
Sekian.

October 15, 2019

ELAK ALIRAN SESAT PEGANG SUMBER ISLAM


ELAK AJARAN SESAT, PEGANG SUMBER ISLAM
(Fikrah Bangi: 375),
BBB:  16 Safar 1441H. = 15 Oktober 2019).
Ustaz Zarifi selaku moderator memulakan forum dengan membandingkan sebuah motokar perlu diservice dari masa ke masa, jika tidak diberi perhatian, maka lambat laun dia akan rosak. Demikian diri kita  dari masa ke masa  perlu dipastikan pegangan kita tidak rosak kerana terabai dari mengikuti keilmuan yang dapat memperbaiki diri dan pegangan kita menurut landasan yang betul. Menurut pengajian seperti mengikuti forum oleh tokoh wibaya pada malam ini dapat kita `check`  pegangan kita. Kiranya ada yang kurang jelas dapat kita memperbaiki pegangan dan akidah kita.
Forum malam ini yang panelnya terdiri dari Dr. Abdul Rahman Mahmud dari UKM dan Dr.Muhammad  Ayman Al-Akiti dari UIAM bertolak membicarakan persoalan akidah menurut perspektif tradisional dan ancaman semasa di zaman moden.
Soal ajaran salah telah wujud sejak dari awal zaman Islam seperti lahir Nabi Palsu yang dikenali Musailamah al-Kazzab pada zaman Nabi dan kelahiran golongan yang enggan membayar zakat pada zaman Sayyiduna Abu Bakar al-Siddiq. Mereka diperangi oleh Khalifah Abu Bakar.
Selepas perkembangan negara Islam lahir penyelewengan-penyeleweng yang dikenali dengan Khawarij, Mu`tazilah, Jabariyyah, Shi`ah dan sebagainya. Penentangan dilakukan oleh ulama`-ulama` Sunni yang dari segi akidahnya seperti Ash`ari-Maturidi dan Al-Tahawi, manakala dari segi fiqh atau shari`atnya seperti imam mazhab empat iaitu, Maliki, Shafie, Hanafi dan Hanbali dan tasawuf menurut Imam Al-Ghazali. Kita Al-hamdulillah teguh berpegang dengan Ahlu al-Sunnah wa al-Jama`ah, walaupun ada cabaran dari penyeleweng seperti akidah songsang, amalan khurafat dan tariqat-tariqat menyeleweng. Keadaan adalah terkawal.
Kekuatan kta kerana terus berpegang kepada sanad keilmuan yang benar dari segi akidah, wujudnya institusi yang terus memperkembangkan keilmuan yang benar baik dari madrasah, pondok, sekolah dan pengajian tinggi. Ianya diperkukuhkan dengan sanad amalan yang terus diwarisi terutama melalui amalan berjamaah seperti di masjid, surau dan berbagai tempat ibadat.  Demikian sanad bertasawuf murni yang menggilat hati rohani yang menjadikan umat berakhlak dan berbudi tinggi.
Manakala Dr. Muhammad Ayman yang lebih menumpulkan pembicaraan pada ancaman akidah pada zaman moden. Menurutnya generasi muda kini lebih terpengaruh dengan gaya hidup moden yang bersifat individualis dan kurang berinteraksi secara berjamaah. Lantaran itu antara mereka tertarik dengan fikiran dan faham semasa yang bersifat sekular yang memisahkan pandangan hidup dari kepercayaan agama dan akhirat. Mereka tertarik misalnya dengan konsep liberal dari segi pemikiran dan tidak mau diikat dengan kepercayaan agama secara tradisional. Nilai ethik mereka bukan secara tradisi yang memisahkan antara baik dan buruk, tetapi lebih bersifat pragmatis. Mereka juga terdedah dengan pandangan yang bersifat pluralisme yang melihat kebenaran bukan bersifat mutlak dan satu, tetapi datang dari sumber-sumber berbagai, termasuk kebenaran beragama yang menerima apa yang disifatkan semua benar. Kedua-dua pemikiran ini amat berbahaya. Penghujahan terhadap kedua aliran ini memerlukan tokoh yang amat berwibawa seperti misalnya Yusof al-Qaradhawi dan Zakir Naik. Inilah cabaran terhadap para intelektual kita terutama dari pengajian tinggi yang perlu melahirkan pemikir-pemikir Islam bertahaf tinggi yang mampu berdialog dan menjawab cabaran-cabaran akidah pada zaman moden.
Dalam pusingan kedua kedua panel bersetuju bagi memurnikan akidah tidak lain dari kembali kepada sumber asas Islam, iaitu Al-Qur`an dan Al-Hadith dan kepada turath yang telah dihasilkan oleh ulama yang selama ini menjadi panduan bagi umat Islam sejak berzaman.
Walau bagaimana ancaman semasa dari segi akidah terutama sekularisme, liberalisme dan pluralisme semacam tidak berjawab.
Sekian.

October 14, 2019

KERJASAMA ANTARA PAID DAN MASJID AL-UMM ANJUR FORUM AJARAN SESAT


KERJASAMA ANTARA PAID DAN MASJID AL-UMM ANJUR FORUM – AJARAN SESAT
(Fikrah Bangi: 374),
BBB: 15 Safar 1441H. = 14 Oktober 2019M. (Isnin).
Padsa malam tadi (13 Oktober) pihak Pejabat Agama Islam Daerah Hulu Langat dengan kerjasama Masjid Al-Umm telah menganjurkan Forum mengenali Ajaran Sesat bertempat di Dewan Serbaguna tingkat bawah Masjid Al-Umm. Forum ini sebenarnya telah dirancang sejak setahun lepas, tetapi oleh kerana Masjid Al-Umm pada masa itu belum menerima tauliah penggunaan Masjid Al-Umm dari Pihak Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS), maka rancangan tersebut ditangguhkan sehingga hari ini (13 Oktober 2019), baru dapat dilaksanakan. Waktunya selepas solat Maghrib dan berterusan sehingga jam 9.00 malam. Forum ini bertujuan untuk menyedarkan orang Islam, bahawa di dalam kita  berusaha mengamalkan ajaran Islam, kita perlu waspadsa  terhadap gejala ajaran sesat yang  berlaku di kalangan umayt Islam, termasuk golongan muda  di kalangan umat Islam.
Forum ini dirasmikan oleh Tuan Pegawai Tadbir PAID al-Fadhil Ustaz Haji Mahayuddin bin Haji Abu Bakar yang mewakili Pengarah JAIS. Beliau menyampaikan amanat dan kata-kata aluan kepada para jama`ah Masjid Al-Umm dan wakil-wakil dari seluruh surau di bawah Masjid Al-Umm yang berjumlah 23 surau itu. Para jama`ah dan hadirin adalah berjumlah lebih kurang 500 orang – lelaki perempuan yang memenuhi ruang solat utama Masjid Al-Umm.
Hadir bersama ahli-ahli forum yang dijemput khas ialah Dr. Abdul Rahman Mahmud, Pengarah Pusat Islam, UKM, Dr Muhammad Ayman al-Akiti dari Universiti Islam Antyarabangsa Malaysia. Moderator yang dijemput ialah Ustaz Mohamad Zarifi dari Jabatan  Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM).
Menurut Ustaz Mahayuddin dalam kata-kata alu-aluannya, bahawa pihak  JAIS dan PAID, ambil perhatian di samping berusaha memperkembangkan Islam di Selangor, terutama melalui masjid-masjid dan surau, pihak JAIS-PAID peka dan memberi perhatianterhadap gejala ajaran sesat yang berlaku di kalangan umat Islam di negeri ini. Timbulnya ajaran sesat, oleh kerana kejahilan terhadap ajaran yang sebenar dan terpengaruh dengan ajaran salah, kerana tidak mempunyai asas pengajaran Islam yang sebenar yang boleh dikuti ajaran benar melalui pengajaran-pengajaran di masjid-masjid dan surau-surau
 Tuan Haji Mahayuddin melahirkan kerisauan terhadap masalah akhlak di kalangan generasi muda, khususnya di kalangan remaja Islam yang tidak mendapat bimbingan keislaman dari ibu bapa dan tidak menyertai jamaah di masjid-masjid dan surau-surau. Anak-anak muda sekarang menurutnya lebih terpengaruh dengan  kalangan  mereka yang  rosak akhlak akibat gejala sosial yang dilibatinya. Beliau menyebut kegiatan gay yang berlaku seperti   di bangunan IVO berdekatan dengan bangunan PKNS, Bandar Baru Bagi. Kegiatan mereka ini dapat disusupi pegawai PAID dan didapati yang menyertainya adalah  sebahagian besar dari anak muda Islam. Gejala sedemikian berlaku di beberapa tempat yang lain.
Sebelum daripada itu Dr. Haji Shafie bin Abu Bakar selaku Nazir Masjid al-Umm  di dalam ucapan alu-aluan sebagai tuan rumah mengucapkan terima kasih kepada pihak PAID yang menawarkan kerjasama dengan Masjid Al-Umm  menganjurkan Forum Ajaran Sesat. Beliau juga mengucapkan terima kasih keada ahli panel yang sudi menyertai forum dan kepada semua wakil-wakil dari surau-surau di bawah Masjid al-Umm. Menurutnya pihak masjid memang mengajarkan pengajian-pengajian seperti akidah  dan pengajian di dalam bidang yang lain bagi panduan akidah dan amalan yang benar. Menurutnya dengan berjamaah di masjud dan mengikuti pengajian yang diajarkan insya dapat menghendar dari ajaran sesat. Bsgi anak muda, jika menyertai jamaah masjid insya Allah dapat menghendar diri dari gejala sesat,  liberalisme, pluralisme, etheis dan kerosakan akhlak.
Pihak Setiausaha masjid saudara Ah Feisal menjemput Ustaz Mohd Nor bin Khalid Pegawai Penelidik PAID menerangkan ajaran salah d Hulu Langat sebelum menyerahkan pengendalian forum kepada moderator Ustaz Mohamad Zarifi bagi mengendalikan forum.
Sekian.