October 22, 2017

APA ITU MA`RIFAT ?


BBB, 01 Safar 1429H. = 21 Oktober  2017M. (Sabtu):
Satu dari keistimewaan kitab Kashf al-Mahjub oleh Al-Hujwiri, bahawa  selain dari membicarakan tentang tokoh-tokoh sufi yang pembicaraan sedemikian banyak dilakukan oleh penagarang-penagarang tabaqat dan bukan tabaqat, ialah Al-Hujwiri membicarakan tentang doktrin-doktrin kesufian sebagaimana telah dibicarakan. Berikut dari itu Al-Hujwiri membicarakan tentang konsep-konsep, istilah-istilah termasuk juga tentang pengibadatan.
Ma`rifat adalah istilah yang paling rapat dengan kesufian. Ma`rifat dari segi bahasa bermakna kenal, sebagaimana istilah yang dekat dengannya iaitu `ilmu` bererti `tahu..
 Menurut Al-Hujwiri  mengenal Allah ialah dengan dua cara, iaitu dengan ilmu pengetahuan (akal) dan dengan hati.
Al-Hujwiri lebih membesarkan `ma`rifat (hati)  dari ilmu (akal). Beliau berkata,
``Tidak ada theologi tanpa ma`rifat.``
Bermaksud ilmu theologi adalah bergantung pada rasional akal. Baginya ma`rifat lebih utama dari ilmu pengetahuan.
Beliau tidak bersimpati dengan akal, oleh kerana hujah-hujah Mu`tazilah berasaskan akal, dan berpendapat  (Mu`tazilah) kebenaran dapat dicapai oleh akal, walaupun misalnya tidak disampaikan wahyu.`
Kita berpendapat persoalan akai dan ma`rifat  dalam pembicaraan ini tidak ada hubungannya dengan Mu`tazilah.
Akal adalah satu alat yang dapat digunakan bagi mencapai kebenaran, sebagaimana pancaindera juga sebagai alat mencapai kebenaran di dalam had dan batasnya tertentu. Sementara akal dapat digunakan bagi mencapai kebenaran sebagaimana digunakan kaedah dalil dan burhan di dalam keilmuan theologi, namun Al-Hujwiri berpendapat kebenaran  dapat dicapai dengan hati, iaitu melalui mekanisme ilham, iaitu taraf di bawah daripada wahyu, tapi Al-Hujwiri tidak dapat menunjukkan mekanism, hati yang dapat mencapai ilham berkenaan seterusnya kepada kebenaran.
Bagi mengukuhkan pendapat tentang ma`rifat, Al-Hujwiri memetik berbagai pendapat sufi, antaranya pendapat `Abdullah al-Mubarak, iaitu sufi peringkat awal  yang menulis  tentang tasawuf. Menurut `Abdullah al-Mubarak,
``Ma`rifat   ialah kurniaan yang menakjubkan dari Allah kepada `arif yang dikehendaki tentang sesuatu persoalan yang bersifat ma`rifat.``
Manakala Shibli berpendapat, ``Ma`rifat adalah kekaguman yang terus menerus sama ada pada persoalan ma`rifat atau nilai yang terhasil darinya.``
Abu Nas*r al-Sarraj al-T*usi  di dalam bukunya  `Al-Luma`` banyak menampilkan pendapat tentang ma`rifat:
Kata Abu Sa`id al-Kharraz, Ma`rifat datang dengan dua wajah, dengan `ayn yang lembut (al-jud) dan secara usaha yang sungguh-sungguh.``
Disoal Abu Turab al-Nakhshabi tentang `arif, maka katanya, ``
Dia adalah yang tidak dikeruhi oleh sesuatu dan bersih dengannya oleh sesuatu.``
Dan berkata Ahmad bin`Ata`, ``Ma`rifat ada dua jenis  ma`rifat, ma`rifat haqq dan ma`rifat hakikat ma`rifat haqq. Ma`rifat wahdaniyyahNya di atas apa yang nyata dari makhluk dari segi nama-nama dan sifat-sifat. Dan ma`rifat hakikat, bahawa tiada jalan kepadaNya kerana tertegahnya secara s*amadiyyah  dan tahqiq Rububiyyah, kerana maksud firman Allah
(Wala yuhit*una bihi `ilma.``  (Taha: 110)
 bermaksud:
``Dan tidak meliputi dengannya keilmuan.``
Menurut Abu Nas*r al-Sarraj al-T*usi,  maksud``tiada  jalan kepadanya` di atas, yakni kepada ma`rifat secara hakikat kerana Allah Ta`ala menzahirkan kepada makhlukNya daripada nama-nama dan sifat-sifatNya daripada apa yang dikatahui untuk dicakapkannya, yang demikian kerana hakikat ma`rifat, tidak mampu  bagi makhluk dan tidak sezarrah daripadanya, kerana alam dan kandungan akan lebur melalui zarrah terawal dari nyata kebesaranNya, siapa yang mampu ma`ririfat dengan yang bersifat dengan sifat-sifat  sedemikian ?
Sebab itu adalah dikatakan, ``Aku tidak mengenal yang lain dan aku tidak mencintai selain dariNya, kerana  S*amadiyyah tertegah dariNya dilitupi ilmu dan dari idrak, kerana firman Allah Ta`ala bermaksud:
``Dan tidak meliputi dengan sesuatu dengan ilmunya.`` (Al-Baqarah: 255).
Adalah dihikayatkan  dari Sayyidina Abu Bakar al-S*iddiq, bahawa beliau berkata (bertasbih),
``Mahasuci siapa yang tidak menjadikan bagi makhluk jalan kepada ma`rifatNya, melainkan lemah daripada  ma`rifatNya.``
Dan disoal Shibli, ``Bilakah seorang `arif menyaksikan Yang Haqq ?`` Katanya
``Apabila nyata yang menyaksi,dan fana segala saksian, hilang segala pancaindera, hancur segala rasa.``
Ditanya lagi, Bila bermula perkara ini dan bila berakhirnya ?`` Maka katanya,
``Permulaan ialah ma`rifatNya dan pengakhiran adalah tauhidNya.``
Dan daripada alamat ma`rifat, bahawa dia melihat dirinya dalam genggaman Al-`Izzah dan berlari di atasnya larian qudrah. Dan daripada alamat ma`rifat ialah mahabbah, kerana siapa yang mengenalNya mengasihiNya.
Demikian antara pendapat tentang ma`rifat yang dicatat oleh Abu Nas*ral-Sarraj di dalam Al-Luma` yang lebih jelas daripada apa  yang dicatat oleh Al-Hujwiri.
Ilmu dan ma`rifat adalah mekanisme  ketahuan dan ma`rifat.

Sekian.

October 21, 2017

DOKTRIN BERCANGGAH DENGAN ISLAM


BBB,   30 Muharram 1439H. = 20 Oktober 2017M. (Juma`at):
Al-Hujwiri menyebut 12 doktrin yang mau dibicarakan. Menurutnya sepuluh daripadanya tidak bercabgah dengan Al-Sunnah, manakala dua lagi ditolak.  Doktrin Hululiyyah oleh Al-Husain Mansur (AL-Hallaj) sebagai salah satu yang ditolak, tapi tidak dibicarakan baki satu lagi.
Tentang doktrin yang diterima dan ditolak ini Abu Nas*r al-Sarraj di dalam AL-Luma`, mwnulis bahawa disamping yang diterima ada pula segolongan yang dituduh, difitnah, bahkan ada yang dianggap sebagai kufur.
Tuduhan timbul menurut Al-Sarraj oleh kerana pihak yang menuduh bukan ahli dan tidak memhami maksud yang diungkap oleh ahli sufi. Kerana tidak faham menimbulkan kekeliruan dan tuduhan yang tidak sepatutnya. Dari satu segi ada yang bermotifkan politik dan mempertahankan kedudukan. Tuduhan sengaja dilemparkan bagi menjatuhkan satu pihak agar pihak yang lain mendapat kedudukan dan kepentingan tertentu.
Menurut Al-Sarraj pihak yang menjadi mangsa tuduhan termasuklah Dzu al-Nun al-Mis*ri . Dia dituduh zindiq dan kufur. Tuduhan diangkat kepada sultan yang memerintah pada masanya. Dia menjawab segala tuduhan dengan jelas dan kekeliruan dapat di perbetulkan. Tuduhan terhadapnya ditarik balik dan dia dikembalikan kepada kedudukannya secara terhormat.
Keadaan yang sama berlaku kepada Abu Sa`id Ahmad bin `Isa al-Kharraz beliau dituduh oleh sekumpulan jamaah sebagai kufur, kerana tidak memahami kandungan  kitabnya -  Kitab al-Sirri, namun kekeliruan dan ketidakfahaman dapat dijelaskan. Selain dari dua sufi di atas terdapat beberapa kekeliruan yang lain terhadap beberapa sufi yang lain diterangkan oleh Abu Nas*r al-Sarraj.
Selain dari doktrin yang dianggap tidak bertentang dengan Islam, terdapat berbagai-bagai doktrin yang bertentang dengan Islam. Antaranya.
Pendapat yang tidak menerima wujudnya akhirat. Kepercayaan ini mempercayai hidup setakat di dunia ini sahaja. Pendapat ini wujud sejak lama. Ayat Al-Qur`an menyebut bermaksud:
``Dan mereka itu (orang-orang musyrikin) berkata bahawa kehidupan adalah setakat di dunia dan kita tidak akan dibangkitan.`` (Al-Ma`idah: 29).
Di dalam ayat di atas Allah menceritakan sikap orang-orang kafir yang menentang dakwah Nabi Muhammad s.a.w. sejak di Makkah. Mereka melahirkan penentangan mereka dengan menentang pendapat Islam yang akhirat akan tiba dan manusia akan dibangkitkan.
Pegangan sepert  ini bukan saja wujud pada zaman lepas tetapi masih wujud dan menjadi pegangan bagi setengah yang  tidak mempercayai akhirat hingga kini.
Antara doktrin yang bercanggah dengan Islam, ialah `Doktrin Ittihad`, ianya sebalik dari hulul. Doktrin hulul ialah mempercayai Tuhun turun menjelmakan dirinya di dalam makhluk, khususnya manusia sebagaimana telah dibicarakan. Sebaliknya ittihad ialah hamba, khususnya manusia yang meningkat dirinya kepada pihak tertinggi (Tuhan). Dianya bersatu dengan Tuhan dan menganggap dirinya sebagai Tuhan. Kekeliruan mungkin timbul ada yang menganggap sufi yang meningkat kualiti diri dan mencintai Allah bersatu dengan Tuhan. Jika ada kepercayaan seperti ini adalah bertentang dengan akidah Islam. Manusia atau hamba tidak mungkin meningkat dan bersatu dengan Tuhan, walau dengan apa cara sekalipun. Ungkapan-ungkapan yang mungkin termaksud ke arah itu adalah dari rasa wajdan, intuisi dan kemesraan semata-mata. Dan seharusnya tidak timbul ungkapan-ungkapan yang boleh mengelirukan.
Selain dari doktrin di atas, terdapat doktrin yang dikenali sebagai `Wahdat al-wujud`, bermaksud yang ada hanya satu yang wujud, manakala yang lain dari segi hakikatnya tidak wujud. Doktrin ini dinisbahkan kepada Muhyi al-Din Ibn `Arabi (m.1240M.). Segala yang wujud adalah bayang-bayang bagi yang hakiki. Doktrin ini banyak menimbulkan permasalahan dari segi hukum dan keakhlakan.Umumnya menolak falsafah sedemikian, kerana ia bercanggah dengan Islam.
Selain daripada itu terdapat doktrin `Serba Tuhan`, bahawa alam dan apa yang wujud di dalamnya  ini adalah `a part and parcel` daripada Tuhan. Wujudnya, walaupun akan berlaku kerosajkan adalah berterusan. Kepercayaan sedemikian juga banyak menimbulkan kekacauan antara Tuhan dan yang dipertuhankan, antara kuasa dan yang berkuasa.  Juga tidak dapat ditegakkan dari segi peraturan, hukum, nilai dan keakhlakan.
Tentulah apa yang kita bicarakan di atas merupakan sebahagian dari kepercayaan yang bercanggah dengan Islam. Sudah pasti banyak lagi kepercayaan-kepercayaan yang wujud yang bercanggah dengan Islam.

Sekian.

October 20, 2017

DOKTRIN HULULIYYAH


BBB, 29 Muharram 1439H. = 19 Oktober 2017M. (Khamis):
Doktrin Hululiyyah (Penjelmaan atau Inkarnasi) adalah dinisbahkan kepada Husain bin Mansur al-Hallaj dan pengikut-pengikutnya. Kunyahnya Abu al-Mughith. Dia berasal dari Baydha`, Parsi. Dia terdidik di Wasit* dan Iraq. Dia bersahabat dengan Al-Junayd, Abi al-Husain al-Nuri, `Umar al-Makki dan al-Fut*i  dan lain-lain.
Dari segi doktrin, bahawa Al-Hallaj membawa  `Doktrin  al-Hulul` , dalam mana pihak Tertinggi (Tuhan) boleh turun menjelma di dalam makhluk, terutamanya manusia. Perbahasan penjelmaan ini ada berkaitan dengan roh sebagai mekanisma penjelmaan. Dan soal roh ini diperbahaskan adakah abadi  atau makhluk. Hujjah yang dipegang berkait dengan firman Allah bermaksud:
`` Engkau ya Muhammad akan ditanya berhubung dengan roh, katakanlah roh adalah dari perkara Tuhanku.`` (Al-Isra`: 85).
Dipersoalkan apakah roh itu kekal atau baharu.
Jika dikatakan kekal, maka ada yang kekal lebih dari satu. Jika berlaku penerunan ertinya lebih dari satu. Ianya tidak mungkin.
Dan dari segi akidah, tidak mungkin Yang Kekal turun menjelma di dalam yang baharu.
Antara kata-kata Al-Hallaj yang dipersoalkan,  ``Bahawa Al-Hallaj masuk ke Makkah dan menemui `Amrin bin `Uthman, seorang pemuda menayakan Al-Hallaj, ``Dari mana ?``Maka berkata Al-Hallaj, ``Kalaulah penglihatan engkau dengan Allah, nescaya engkau melihat tiap-tiap suatu pada tempatNya dan adalah Allah melihat tiap-tiap sesuatu.`` Kata-kata ini amat tidak disenangi oleh `Amru Ibn `Uthman. Dia tidak bersamanya lagi.
Begitu juga  pada satu hari Al-Hallaj masuk ke Is*fahan, dia diterima oleh `Ali bin Sahl. Ali bersama Al-Hallaj bercakap tentang ma`rifah. Maka berkata Husain bin Mansur (Al-Hallaj),
``Wahai Sufi, ``Engkau bercakap tentang ma`rifat sedangkan aku hidup !
Maka berkata `Ali bin Sahl, ``Ini  adalah zindiq. Lantas orang ramai berhimpun dan mengeluarkannya.
Dan beberapa contoh yang lain (Jamharat al-Awliya` Jil 2,,1387H.’1967: 165).
Dengan berbagai-bagai bukti kezindiqannya dia telah dihukum bunuh pada zaman Khalifah Ja`far bin al-Mu`tadhid  pada tahun  309H.
Dengan pegangan Husain bin Mansur yang memberi  makna Hulul, pegangannya ditolak oleh kebanyakan shaykh sufi. Mereka tidak menerimanya  sebagai sufi. Namun menurut Al-Sulami di dalam Tabaqat al-Sufiyyah antara sufi menerimanya  seperti Abu al-Abbas bin `At*a`, Abu `Abdullah Muhammad Khafif, Abu al-Qasim  Ibrahim bin Muhammad  al-Nas*r Abadzi. Mereka memujinya, sehingga Muhammad bin Khafif mengatakan, ``Al-Husain bin Mansur `alim Rabbani``. Menurut Al-Hujwiri  Al-Hallaj mempunyai pengikut yang memperkembangkan doktrinnya seperti Faris dan Abu Ja`far Shaydalani dan Abu Hulman  yang masing-masing mempunyai pengikut-pengikut.
Antara kata-kata Al-Hallaj yang dihimpun oleh Al-Sulami.
Aku mendengar `Abdul Wahid bin Bakar berkata, aku mendengar Ahmad bin Faris berkata, aku mendengar Al-Husain bin Mansur berkata, ``Dilindungi dengan nama, maka mereka itu hidup, kalau dizahirkan kepada mereka itu ilmu-ilmu qudrat nescaya luluh-cair mereka, kalau dibukakan kepada mereka hijab tentang hakikat nescaya mereka mati.``
Katanya, dan adalah Al-Hallaj berkata, ``Ilahi, Engkau mengetahui kelemahanku daripada berbagai tempat kesyukuranku kepada Engkau, maka bersyukurlah akan diri Engkau daripadaku, kerana syukur tidak ada yang lain.``
Katanya berkata Al-Hallaj, ``Siapa yang memerhati pekerjaan dilindung daripada yang kena amal baginya dan siapa yang memerhati yang kena amal baginya, terlindung daripada melihat amalan.``
Aku mendengar `Abdul Wahid berkata, aku mendengar Ahmad bin Faris berkata, aku mendengar Al-Husain bin Mansur berkata, ``Nama-nama Allah Ta`ala  daripada sekira-kira dapatan tentang nama dan daripada sekira-kira haqq ialah hakikat.``
Katanya, aku mendengar Al-Husain berkata, ``Lintasan haqq ialah yang tidak menghalanginya sesuatu.``
Katanya, aku mendengar Al-Husain berkata, ``Apabila diberi kepada manusia maqam ma`rifat Allah mewahyukan kepadanya lintasan-lintasan baginya dan dijaga rahsianya hingga tidak dimasuki lintasan yang tidak benar.``
Katanya aku mendengar Al-Husain bin Mansur berkata, ``Al-Haqq dialah menjadi maksud kepadanya dengan beribadat, dan maksud kepadanya ialah dengan taat, tidak disaksi dengan yang lain dan tidak didapati selainnya dengan menjaga berdirinya sifat-sifat dan dengan semuanbya didsapati kerehatan.``
Katanya, aku mendengar Al-Husain bin Mansur berkata, ``Siapa yang dimabuki oleh cahaya tauhid, terlindung daripadanya ibarat tajrid,  bahkan siapa yang dimabukkan oleh cahaya tajrid, dia bertcakap daripada hakikat tauhid, kerana kemabukan  dialah bercakap dengan sesuatu yang tersembunyi.``
Katanya, aku mendengar Al-Husain bin Mansur berkata, ``Siapa yang mencari kebenaran dengan nur iman adalah seumpama orang menuntut matahari dengan cahaya planet-planet.``
Demikian antara ungkapan Al-Husain bin Mansur yang kontroversi dari segi tasawuf. Kebanyakan kalangan sufi menolaknya, namun ada yang mempertahankannya.

Sekian.

October 19, 2017

DOKTRIN SAYYARIYYAH

 BBB, 28 Muharram 1439H. =  18 Oktober 2017M. (Rabu):
Doktrin Sayyariyyah dinisbbahkan kepada pengikut-pengikut Abu al-`Abbas al-Sayyari yang namanya Al-Qasim bin al-Qasim bin Mahdi ibn Bint Ahmad bin Sayyar.
Dia adalah berasal dari Marwi dan shaykh bagi mereka itu. Dan dia adalah jurucakap mereka itu tentang hakikat ahwal. Dia bersahabat dengan Abi Bakr Muhammad bin Musa al-Farghani al-Wasit*i dan kepadanya dinisbahkan ilmu-ilmu bagi golongan  ini.  Dia adalah sebaik-baik jurucakap pada waktunya. Dia bercakap tentang ilmu tauhid menurut Ahl al-Sunnah. Dia juga mendalam dalam ilmu fiqh. Dia menyalin Hadith dan meriwayatkannya. Dia meninggal tahun 342H.
Dari segi doktrin Abu al-`Abbas al-Sayyari mengemukakan Doktrin `Jama` dan Tafriq` bermaksud `Menghimpun dan Memecahkan.``
Jama` juga memberi makna ``Pertambahan dan berkeselarasan` ` dan tafriq ` bereti `Pecah dan Perbedaan.``
Doktrin ini bergantung dengan angka, jumlah dan bilangan dan juga disebut dengan ilmu.
Konsep jama` lebih bermaksud kepada perkara yang baik. Misalnya  sesuatu pendapat yang benar, adalah semakin kukuh dengan ramai dan samanya pendapat dan ianya makin berkembang. Ini dapat dicontahi dari konsep `Ahlu al-Sunnah wa al-Jama`ah`. Asas dan pendapat benar Ahlu al-Sunnah wa al-Jama`ah` didukung ramai oleh pendukung semasa, tetapi kebenaran dan kebaikannya terus diolah dan berkembang berterusan dan secara jama` ianya terus hidup dan berkembang. Kebenaran ini ditegak oleh ilmu yang memperkembang dan yang mendukungnya.
Adapun `tafriq` yang bermaksud, pemecahan, penyimpangan, kelainan terjadi sebalik dari jama`. Penyimpangan terus berlaku, antaranya dalam batas kawalan, maksudnya dikawal oleh ilmu yang membendungnya jika bersifat menyeleweng dan jika betul, ianya boleh diterima. Ini antara maksud dalam setengah hal, ikhtilaf sebagai rahmat. Namun maksud tafriq di sini lebih kepada pentyelewengan. Tafriq pada dasarnya sesuatu yang makin mengecil, lantaran ia adalah sebahagian yang pada awalnya jama`. Penyimpangan yang menyeleweng akan ditentang dengan ilmu oleh pihak jama` sehingga akhirnya ia pupus dan ditolak. Jadi pada hakikatnya proses jama` dan tafriq ini berterusan berlaku. Yang benar terus hidup dipertahan dan diperkembangkan, manakala yang bersifat tafriq ditentang dan dibasmikan melalui ilmu.
Antara pendapat  Abu al-`Abbas al-Sayyari:
Berkata Abu al-`Abbas, bahawa hakikat ma`rifat ialah tidak terlintas di hati selain daripadaNya.
Berkata Abu al-`Abbas,  ``Siapa mengenal Allah tunduklah kepadaNya segala sesuatu, kerana Dialah yang menjaga dan memiliki semua.``
Berkata Abu  al-`Abbas, ``Tidak bercakap seseorang tentang `Al-Haqq`, melainkan sesuatu yang sebelumnya terlindung.``
Berkata Abu al-`Abbas, ``Siapa yang dsipelihara hatinya bersama Allah tentang kebenaran, maka mengalirlah dari hatinya hikmat-hikmat kalam.``
Berkata Abu al-`Abbas, ``Al-Khat*rah (lintasan) bagi para anbiya`, dan al-waswasah bagi awliya, dan al-fikrah bagi awam dan azam bagi pemuda.``
Disoal Abu al-`Abbas  firman Allah bermaksud: ``Dia melazimkan mereka itu dengan kalimah taqwa dan merekalah berhak dengannya dan ahlinya`` (Al-Fath*: 28).
 Maka katanya, merekalah ahli sejak azali dengan taqwa, maka zahir pada  mereka pada waktu itu kalimah iman dan ikhlas.``
Berkata Abu al-`Abbas, ``Tidak istiqamah iman seorang hamba sehingga dia sabar dengan kehinaan seperti dia sabar di atas kebaikan.
Didengar `Abdul Wahid bin `Ali berkata, `` barkata Abu al-`Abbas, ``Al-Rububiyyah meluluskan  perkara, kemahuan, taqdir dan qadhiyyah dan Al-`Ubudiyyah ialah mengetahui yang disembah dan menunaikan apa yang dijanjikan.``
Berkata Abu al-`Abbas, ``Pakaian hidayah bagi am, pakaian haibat bagi `arifin, pakaian hiasan bagi ahli dunia, pakaian pertemuan bagi para awliya` dan pakaian taqwa bagi ahli al-hudhur. Firman Allah Ta`ala bermaksud, ``Dan palaian taqwa yang sedemikian lebih baik``. (Al-A`raf: 26)
Berkata Abu al-`Abbas,  dikatakan bagi setengah hukama`, ``Dari mana sumber kehidupan engkau ? Katanya, ``Daripada orang sempit kehidupan diberi kepada yang dikehendaki tanpa `illah dan Dia meluaskan kepada sesiapa yang dikehendaki tanpa `illah.``
Berkata Abu al-`Abbas, ``Siapa yang teliti pandangan tentang perkara agamanya Allah meluaskan jalan baginya, siapa yang meluaskan pandangan pada perkara agamanya disempitkan jalan pada waktunya, siapa yang cuai hak-haknya terhadap hak Allah dia menerima  kesusahan dan akibat.
Dan berkata Abu al-`Abbas al-Sayyari,
``Tidaklah Allah Ta`ala menzahirkan sesuatu, melainkan sesuatu yang tersembunyi dan Dia melindungi keburukan sesuatu daripada sesuatu hingga tidak sama dua makluman dan tidak dua ma`rifat dan tidak dua qudrat.``
Demikian pendapat Abu al-`Abbas al-Sayyari yang dapat direnungi.

Sekian.

October 18, 2017

DOKTRIN KHAFIFIYYAH - KEHADHIRAN DAN KETIDAKHADHIRAN


BBB, 27 Muharram 1439H. = 17 Oktober 2017M. (Selasa):
Doktrin Khafifiyyah adalah dinisbahkan kepada pengikut-pengikut Abu `Abdullah bin Khafif yang namanya ialah Muhammad bin Khafif bin Ispakshad  al-S*abba di muqim Shiraz. Ibunya dari Naisaburiyyah. Dia diibaratkan sebagai shaykh kalangan shaykh-shaykh pada masanya.
Dia bersahabat dengan Ruym dan Al-Jariri dan Abu al-`Abbas bin `At*a`, dan Tahir al-Maqdisi  dan Abu `Amrin al-Dimashqi. Berkesempatan bertemu dengan Al-Husain bin Mansur. Dia alim di dalam ilmu zahir dan ilmu haqiqat. Dia mengarang berbagai risalah di dalam berbagai cabang ilmu tasawuf. Pendeknya dia shaykh tunggal pada masanya dari segi hal, ilmu dan akhlak. Dia meninggal tahun 371H.
Gambaran yang diberi terhadap Abdullah al-Khafif jauh berlainan dari Al-Hujwiri yang tidak munasabah sebagai watak sufi. Dia seolah-olah  sebagai watak di dalam cerita Seribu Satu Malam. Dikatakan dia adalah berketurunan raja dan berkahwin dengan 400 perempuan. Kemudian terlibat dalam tasawuf dan bertaubat.
Doktrinnya ialah tentang konsep kehadhiran dan ketidakhadhiran.
Maksud hadhir ialah kerinduan hati kepada Tuhan antara kesampaian dan ketidaksampaian. Menurutnya ketidakhadhiran  adalah dalam menuju kehadhiran dan akhirnya antara kehadhiran  dan ketidakhadhiran adalah sama.
Kehadhiran dan ketidakhadhiran adalah merupkan hal dalam perjalanan kualiti dalam menuju Ilahi. Ianya bersifat maknawi dan bukan hakiki dari segi kehadhiran. Ianya adalah merupakan pengalaman bersifat rohani bersifat intuitif, wujdan dan kehambaan. Apa yang disifatkan kehadhiran dan ketidakhadhiran adalah nisbi, relatif dan bukan hakikli sama ada hadhir atau tidakhadhir. Akidah Sunni membataskan antara hamba dan Tuhan, bahawa tidak mungkin kehambaan walaupun dengan apa kaedah dikatakan  bersama,  apalagi bersatu dengan Tuhan.
Antara ungkapan-ungkapan  Abu `Abdullah Muhammad bin Khafif yang dicatat oleh Al-Sulami di dalam Tabaqat al-Sufiyyah, amtaranya:
Mengkhabarkan kami Muhammad bin Khafif sebagai menurunkan ijazah, bahawasanya dia disoal tentang tasawuf, maka katanya:
``Membersih hati  dari sifat keinsanan (yang keji), memisahkan dari tabiat keji, memadamkan sifat keji kemanusiaan, menjauhi dakwaan-dakwaan diri, meningkatkan sifat-sifat kerohanian,  cenderung dengan ilmu-ilmu yang bersifat hakikat dan mengikut Rasulullah s.a.w. dari segi shari`ah.
Berkata Muhammad bin Khafif, ``Kemabukan jiwa, ialah gelora hati di dalam suasana dzikir kepada Allah.``
Dan berkata Muhammad bin Khafif, ``Iman ialah membenarkan hati daripada apa yang diberitahu tentang haqq berhubung dengan perkara-perkara ghaib.``
Berkata Muihammad bin Khafif, ``Takut  ialah kegoncangan hati mengetahui tentang kekuasaan yang disembah.``
Berkata Muhammad bin Khafif, ``Taqwa ialah menjauhi apa yang menjauhkan engkau dari Allah Subhanahu wa Ta`ala.``
Berkata Muhammad bin Khafif, ``Tawakkal ialah memadai dengan jaminanNya dan menggugurkan tohmah tentang qadha`Nya.``
Dan berkata Abu `Abdullah Muhammad bin Khafif, ``Hakikat iradat ialah berterusan usaha dan meninggalkan rehat.``
Dan berkata Abu `Abdullah.  ``Tuntutan berbagai-bagai.
Maka tuntutan iman, apa yang menunjukkan engkau kepadanya dengan tas*diq yang benar dari janji baik dan janji jahat.
Dan tuntutan ilmu apa yang menerangkan kepada engkau hukum-hukumnya, maka zahirlah dalil-dalilnya.
Dan tuntutan kebenaran dengan menggunakannya.
Dan tuntutan yang hak ialah apa nyata tentang kenyataan dan engkau cenderung mempertahankannya.``
Disoal  Abu `Abdullah Muhammad bin Khafif daripada kedekatan, Kedekatan engkau kepadaNya dengan melazimkan muwafakat dan kedekatanNya kepada engka u dengan berterusan taufik.``
Dan berkata Abu `Abdullah, ``Yang sampai ialah siapa yang berhubung dengan yang dikasihinya, tanpa yang lain daripadanya. Yakni ghaib yang lain dariNya.``
Dan berkata Abu `Abdullah, ``Rindu ialah yang terbakar di dalam ingatan dan tertegah dari pengaduan.``
Dan berkata Abu `Abdullah, ``Himmah tarikan penyaksian yang mendorong pergi ke arahnya.``
Ungkapan-ungkapan pada bahagian akhir membayangkan maksud dari apa yang diistilahkan sebagai `Kehadhiran dan ketidakhadhiran`  itu yang membayangkan apa yang dianggap kehadhiran adalah dari segi  intuitif  dan  wajdan dan bukan dari segi hakikat sebenarnya, lantaran itu dikatakan pada peringkat tertinggi kehadhiran dan ketidakhadhiran adalah bersamaan.


Sekian.

October 17, 2017

DOKTRIN KHARRAZIYYAH (FANA` & BAQA`)


BBB, 26 Muharram 1439H. =  16 Oktober 201`7M. (Isnin):
Doktrin Kharraziyyah dinisbahkan kepada pengikut-pengikut bagi faham berkenaan yang dinisbahkan kepada Abu Sa`id  al-Kharraz. Namanya Ahmad bin `Isa. Dia adalah dari ahli Baghdad, bersahabat dengan Dzul al-Nun al-Mis*ri dan Abu `Abdullah al-Nabaji dan Abu `Ubaid al-Bisri. Juga bersahabat dengan Sari al-Saqat*i dan Bish bin al-Harith al-Hafi dan lain daripada mereka itu. Dia daripada imam tertinggi dan shaykh kesufian utama mereka. Beliau meinggal pada tahun 279H.
Abu Sa`id al-Kharraz dikatakan bahawa beliau adalah dari kalangan mereka terawal bercakap tentang `Ilmu al-Fana` dan Ilmu al-Baqa`.
Konsep fana dari segi akidah, bahawa selain daripada Allah Ta`ala adalah tertakluk di bawah fana, tidak kekal dan akan binasa. Bukti kefanaan adalah jelas berlaku kerosakan, kematian dan puncak kefanaan apabila berlaku kerosakan besar yang dikenali dengan kiamat.
Adapun yang baqa` adalah Allah Subhanahu wa Ta`ala yang bersifat baqa` tiada dahulu dan tiada akhir atau diibaratkan juga Dia Yang Awal dan Dia juga Yang Akhir.
Abu Sa`id mengarang karya cemerlang  dan membicarakan tentang fana` dan baqa`. Menurutnya ada tiga kategori  baqa`.
Pertama:  baqa` yang bermula dan berakhir dalam fana contohnya dunia ini.
Kedua:  Baqa` yang sesuatu sudah berwujud dan tidak akan pernah fana`, ya`ni syurga dan neraka, dan akhirat serta penghuninya.
Ketiga:  Baqa` yang sentiasa ada dan akan selalu ada ya`ni kelangsungan Tuhan dan sifat-sifatNya yang azali-abadi.
Menurut Al-Hujwiri Abu  Sa`id al-Kharraz  menampilkan konsep fana dan baqa` yang dikaitkan dengan hal, iaitu dengan bertukar dari satu hal kepada hal yang lain yang  dia berubah, maka dia kekal (baqa`) dengan hal yang baharu itu. Contoh yang dibawa, kebodohan lenyap dengan perubahan berpengetahuan. Dosa lenyap dengan wujudnya taqwa dan kelalaian lenyap dengan adanya ingat – dzikir.  Ini dimaksudkan mencapai kebaqaan  dan fana hilang dari satu sifat dengan kebaqaan sifat yang lain. Namun konsep  fana dan baqa` secara hal ini, bukanlah erti fana` dan baqa` sebenarnya. Ianya merupakan perubahan dari satu hal kepada hal baru yang dianggap kekal atau baqa` dengan baqa` yang berkenaan. Pada hakikatnya bukan fana dan baqa`, sebaliknya perubahan keadaan yang pada hakikatnya tidak tepat dan tidak sesuai menggunakan istilah fana` dan baqa`, sebaliknya lebih membawa kepada kekeliruan.
Kita kira apa yang dapat diterima sebagai doktrin al-Kharraz  ialah apa yang diungkapkan oleh  Abu Sa`id al-Kharraz, bahawa konsep fana` dan baqa` yang diutarakan itu bahawa,
``Fana` itu  adalah lenyapnya kesedaran tentang manusia dan baqa` adalah kelangsungan dalam tafakkur tentang Tuhan.``
Yakni fana` adalah ketibaan pada peringkat sedar akan hakikat fana` diri dan alam, bahkan kewujudan selain daripada Tuhan hingga mencapai peringkat kesedaran tertinggi yang ada ialah Tuhan yang baqa`, di atas kesedaran ini berlangsungnya  tafakkur tentang Tuhan.``
Walau bagaimana ketibaan pada peringkat di atas adalah pada peringkat intuitif dan wujdan, kewujudan diri dan alam tetap wujud walaupun pada peringkat relatif, atau dalam istilah akidah wujud yang baharu. Konsep fana` dan baqa` dari segi realiti biasa tetap menjadi pegangan. Manusia dan alam tetap di dalam batas fana` dan tak mungkin menginjak kepada tahap baqa` seperti baqa` Tuhan !
Antara ungkapan Abu Sa`id al-Kharraz yang mencerminkan tentang doktrinnya:
Aku mendengar `Umar bin `Abdullah al-Farghani berkata, aku mendengar Ibn al-Katib berkata, aku mendengar Aba Sa`id al-Kharraz berkata, ``Sesungguhnya Allah Ta`ala menjadikan roh-roh para auliya`nya lazat mendzikiriNya dan sampai kepada kedekatan denganNya dan menjadikan diri (badan) mereka ne`mat daripada yang mereka capai bagi kebaikan mereka. Allah memberi ganjaran kepada mereka pada setiap keadaan, maka hidup badan mereka dengan kene`matan, dan hidup mereka dalam kehidupan dipelihara oleh al-Rabb. Bagi mereka dua lisan. Lisan  pada batin. Dia mengenal Pencipta yang mencipta dan lisan zahir yang dia mengetahui dari segi kemakhlukan dan bertindak seperti biasa dan lisan batin dengan munajat roh-roh mereka.
Katanya disoal Abu Sa`id tentang al-uns, apa dia ? Maka katanya,
``Gembira hati dengan kedekatan kepada Allah Ta`ala dan sukacita dengannya, tenamg dalam heningnya denganNya dan aman dengannya dengan segala keindahan, segalanya menunjukkan ke arahNya. Dia merasa ne`mat dan tiada kekosongan denganNya.
Aku mendengar Aba al-Husain al-T*usi berkata, aku mendengar Aba Muhammad al-Jariri  berkata, aku mendengar Aba Sa`id al-Kharraz berkata, pada makna sabda Nabi s.a.w.
``Terpaut hati  mengasihi terhadap siapa yang membuat baik kepadanya``. Wahai hairan siapa yang tidak melihat kebaikan terhadap lain dari Allah. Bagaimana boleh dia sedar keseluruhan adalah kebaikan dari Allah ?
Aku mendengar Qas*r bin Abi Nas*r berkata, aku mendengar  Qasim ghulam al-Zaqqaq berkata, aku mendengar Aba Sa`id al-Bakri berkata, aku mendengar Aba Sa`id al-Kharraz berkata, ``Tiap-tiap batin yang menyalahi zahir, maka dia adalah batal.``
Aku mendengar Ahmad bin `Ali bin Ja`far berkata, aku mendengar Muhammad bin `Ali al-Kattani berkata, aku mendengar Aba Sa`id al-Kharraz berkata,
``Bagi kalangan `arifin ada perbendaharaan, disimpannya ilmu-ilmu yang berharga dan berita-berita yang pelik, mereka bercakap dengan lisan abadi dan memberitakannya dengan ibarat-ibarat yang azali.``
Apa yang diperkatakan oleh Abu Sa`id al-Kharraz, selain dari ungkapan biasa terluah sama ibarat-ibarat yang intutif, wujdan dan rohani.

Sekian.

October 16, 2017

DOKTRIN AL-HAKIMIYYAH


BBB, 25 Muharram 1439H. =  15 Oktober 2017M. (AHAD):
Doktrin Al-Hakimiyyah adalah dinisbahkan kepada pendukung atau pengikut Abu  `Abdullah Muhammad bin `Ali al-Hakim al-Tirmidzi. Kunyahnya ialah Abu `Abdullah. Seorang pemimpin terkenal dan banyak ilmunya dan banyak karya yang dihasilkan berkait dengan  bt*iniyyah dan lahiriyyah.
Abu `Abdullah bersahabat dengan Abi Turab al-Nakhshabi dan bersahabat dengan Yahya al-Jala` dan Ahmad bin Khadhrawayh. Dia dianggap dari kalangan ulama` besar Khurasan.
Doktrin yang dikaitkan dengan Abi `Abdillah al-Tirmidzi  ialah tentang kewalian.
Menurut pendapat ini Allah mempunyai wali-wali yang khusus yang dipilih. Wali-wali ini lepas dari ikatan dunia, bebas dari gangguan nafsu syaitan, mereka berkedudukan khusus dan dibuka rahsia bagi mereka. Para shaykh mengakui tentang wali sebagaimana firman Allah bermaksud:
``Ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah, mereka tidak takut dan mereka tidak berdukacita.`` (Yunus : 62).
Berikut dari wujudnya kewalian, maka terdapat atau berlaku di kalangan wali ini `karamat`, iaitu kejadian atau peristiwa atau perlakuan yang luar biasa berlaku pada wali-wali berkenaan.
Mereka berpendapat kelebihan yang diberi kepada nabi dan rasul dengan mu`jizat, maka bagi wali-wali ialah karamat. Dengan demikian kedudukan mereka tinggi selepas kedudukan nabi-nabi dan rasul-rasul. Pandangan ini tidak menyenangkan setengah pihak, apakah sebenarnya kalangan sufi sahaja berada pada kedudukan selepas rasul dan nabi ?
Kalangan sufi sendiri tidak menyetujui pendapat sedemikian dan tidak membicarakan tentang konsep wali dan karamat.
Karamat sesuatu yang tidak dinafikan, tetapi tidak khusus kepada satu pihak, bahkan yang mengetahui dan memberi kemuliaan kedudukan  adalah Allah Ta`ala semata-mata.
Lagi pula konsep awliya` bukan semestinya bermaksud wali-wali  dari segi kerohaniam, ianya merujuk kepada mereka yang berkuasa atau diberi kekuasaan. Sebagai contoh ayat Al-Qur`an bermaksud:
``Bahawa wali-wali Allah adalah orang-orang bertaqwa, akan tetapi kebanyakan mereka itu tidak mengetahui.` (Al-Anfal: 34).
Asal ayat ini merujuk kepada mereka yang layak menjaga Baitullah ialah dari kalangan wali-wali Allah – penguasa-penguasa kalangan orang Islam, yang bererti mereka tidak semestinya dari kalangan sufi.
Berhubung dengan konsep wali dari kalangan sufi yang dirujuk kepada pendapat `Abdul Hakimi ini, Al-Sulami di dalam al-Tabaqat, dan Al-Qushairy di dalam  al-Risalat al-Qushairiyyah yang kedua-kedua pengarang ini membicarakan tentang Abdullah al-Hakimi di dalam karya-karya mereka  tidak membicarak aspek  wali  dan karamah di dalam karya-karya mereka.
Antara ungkapan-ungkapan yang dipetik Al-Sulami tentang `Abdullah al-Hakimi:
Aku mendengar Mansur bin `Abdullah berkata, berkata Muhammad bin `Ali al-Tirmidzi,
``Tidaklah kejayaan dengan banyaknya amalan, sesungguhnya kejayaan di sana dengan ikhlas dan mengelokkannya.``
Dengan sanad yang sama, berkata Muhammad bin `Ali,`` Daripada syarat menjadi khadam ialah tawadhu` dan penyerahan.``
Dan dengan sanad yang sama berkata Muhammad bin `Ali,
``Manusia dari segi mendengar hikmah ada dua jenis,  yang berakal dan yang bekerja. Yang berakal taajjub. Dia menggemari apa yang didengarnya dan yang bekerja berbolak-balik seolah-olah hatinya seperti ular yang berkelok-kelok.``
Dan dengan sanad yang sama berkata Muhammad bin `Ali, ``Tiadalah di dunia ini bagi pihak tertentu- beban yang lebih berat dari melakukan kebajikan, kerana siapa yang melakukan kebajikan dia dibeban dengan kepercayaan,  siapa yang merenggangkan dia menolak engkau.``
Dan dengan sanad yang sama kata Muhammad bin `Ali, ``Cukuplah bagi seseorang merasa aib  menggembirakannya dengan apa yang memudharatkannya.``
Aku mendengar Aba al-Husain al-T*usi berkata, aku mendengar al-Hasan bin `Ali berkata, aku mendengar Muhammad bin `Ali al-Tirmidzi berkata, ``Mendoa oleh orang yang muwahhidin di dalam solat lima waktu, mohon rahmat ke atas mereka, maka disediakan bagi mereka berbagai kunjungan supaya dicapai oleh hamba daripada apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan, sebagai sesuatu dari pemberian, maka perbuatan seperti makan, dan kata-kata seperti minuman. Dia adalah kurniaan bagi muwahhidin.``
Dengan sanad yang sama berkata Muhammad bin `Ali, ``Yang berakal ialah yang bertaqwa kepada Allah dan memuhasabahkan dirinya.`        `
Dan dengan sanad yang sama berkata Muhammad bin `Ali, ``Allah Ta`ala  menjamin bagi hambanya rezeki dan difadhukan ke atas mereka itu bertawakkal.``
Dan dengan sanad yang sama berkata Muhammad bin `Ali, ``Hakikat mahabbah hendaklah berterusan bersifat `al-uns` dengan dzikir kepadaNya.``
Dan dengan sanad yang sama berkata Muhammad bin `Ali,  ``Kawal hati menyempurnakan khashyah (takut) dan kawal diri menyempurnakan taqwa.``
Demikianlah ungkapan Abu `Abdullah Muhammad bin `Ali al-Hakimi al-Tirmidzi sebagaimana yang dihimpun oleh Al-Sulami dan tiada kedapatan persoalan  wali dan karamah.

Sekian.