March 23, 2017

PESANAN BERNAS DARI ABU BAKAR AL-T*AMASTANI


BBB, 23 Jamadil-Akhir 1438H. = 22 Mac 2017M. (Rabu):
Senarai seterusnya ialah Abu Bakar al-T*amastani al-Farisi, sebagaimana dinisbahkan kepada namanya, ia adalah berasal dari Parsi. Dia disifatkan oleh al-Sulami sebagai semulia-mulai shaykh dan tinggi dari segi hal. Satu-satunya pencapaian dari segi hal pada zamannya, tidak ada menyamainya seorang dari kalangan shaykh, bahkan tiada yang medekatinya dari segi pencapaian. Adalah Abu Bakar al-Shibli mengangkatnya dan dia mengenal kedudukannya. Dia bersahabat dengan Ibrahim al-Dibbagh dan yang lain-lain dari shaykh-shaykh Parsi dan adalah shaykh-shaykh pada waktunya menghormatinya. Dia datang ke Nisabur dan meninggal di sana selepas  tahun (m. 340H.).
Berkata Abu Bakar al-T*amastani, ``Nikmat yang besar ialah keluar dari nafsu dan nafsu ialah sebesar-besar hijab antara engkau  dan antara Allah.``
Aku mendengar Aba `Abdillah al-Shirazi berkata, aku mendengar Mansur bin Abdullah  al-Is*bahani berkata, aku mendengar Aba Bakr al-T*amastani berkata,
``Apabila  tidak betul hati ia diakibatkan oleh waktu.`` Dan katanya, ``Jalan adalah terang dan kitab dan al-Sunnah penegak yang kukuh yang mengzahirkan akan kita. Dan kelebihan sahabat termaklum kerana mereka terdahulu dari segi hijrah dan persahabatan mereka. Siapa daripada kita bersahabat akan Kitab dan al-Sunnah dan mendekati diri dan berakhlak dan berhijrah dengan hatinya kepada Allah dia adalah sahabat bersebab.``
Berkata Abu Bakar al-T*amastani, ``Dunia keseluruhannya hikmah yang satu, dan setiap satu daripada mereka menepati menurut qadar barang yang dibuka baginya.``
Dan berkata Abu Bakar, ``Tidak ada kehidupan melainkan pada lematian, ya`ni tidak ada kehidupan hati, melainkan mematikan nafsu.``
Dan berkata Abu Bakar , `` Al-Yaqz*ah (sedar), ialah di kalangan ahli yaqz*ah bagi mengimarahkan akhirat, sebagaimana lalai, ialah bagi ahli yang lalai bagi mengimarahkan dunia.``
Dan berkata Abu Bakar al-T*amastani, ``Tidak mungkin keluar nafsu dengan nafsu, dan adapun yang memungkinkan keluar daripada nafsu dengan Allah Ta`ala. Yang demikian dengan sihat iradat dengan Allah `Azza wa Jalla.``
Dan berkata Abu Bakar, ``Jalan kepada Allah Ta`ala sebilangan makhluk``. Kemudian katanya, ``Jalan bagiNya dan bukan jalan kepadaNya.``
Dan berkata Abu Bakar al-T*amastani,  ``Siapa yang melebihkan orang faqir ke atas orang kaya dan orang kaya di atas orang faqir, maka dia terikat dengan keduanya dan keduanya juga merungkaikan masalah-masalah.``
Dan berkata Abu Bakar, ``Ingatlah engkau dari implikasi `semoga` dan  `mudah-mudahan.``
Dan berkata Abu Bakar, ``Tiap-tiap yang lari dari kematian, maka dia kembali kepada  ta`wilan ilmu.``
Berkata Abu Bakar al-T*amastani, ``Kematian adalah satu pintu daripada pintu-pintu akhirat dan tidak sampai hamba kepada Allah Ta`ala melainkan dengan memasukinya.``
Dan berkata Abu Bakar, ``Duduklah kepada Allah banyak-banyak, dan duduklah kepada manusia sedikit.``
Dan berkata Abu Bakar al-T*amastani, ``Sebaik manusia ialah orang melihat kebaikan pada yang lain dan dia mengetahui jalan kepada Allah banyak, iaitu jalan lain dari yang dia di atasnya, supaya dia melihat taqsir dirinya pada barang yang ia di atasnya.``
Berkata Abu Bakar al-T*amastani,``Sayugia adalah gerakan seseorang dan diamnya kerana Allah Ta`ala, atau dharurah yang dia terpaksa kepadanya. Maka adalah selain daripada itu, maka tiada suatu.``
Dan berkata Abu Bakar al-T*amastani, ``Siapa yang suka dari kalangan yang berakal di dunia yang fana, maka sesungguhnya menyukainya berlazat dengan munajat kepada Tuhannya, dia taat menurut kemampuannya dan di bawah suruhan dan laranganNya. Namun yang berakal lebih suka kepada yang Kekal dan membenci yang fana`.``
Berkata Abu Bakar al-T*amastani, ``Yang berakal bercakap sekadar hajat, dan meninggal lebihan yang tidak berfaedah.``
Dan berkata Abu Bakar, ``Tiap-tiap orang menggunakan kebenaran di antaranya dan di antara Tuhannya dan kebenaran  juga menuntut dilakukan kepada makhluk Allah bila berpeluang.``
Dan berkata Abu Bakar al-T*amastani, ``Siapa yang tidak mementingkan diam, maka dia berkelebihan (walaupun dia dalam keadaan  tenang).``
Dan berkata al-T*amastani, ``Siapa yang bertemankan ilmu, , maka tidak dapat tidak  hendaklah ia mempastikan tentang suruhan dan larangan.``
Dan berkata Abu Bakar al-T*amastani, ``Ilmu memutuskan engkau dari kejahilan, bersungguhlah agar ia tidak memutuskan engkau daripada Allah Ta`ala.``
Dan berkata Abu Bakar al-T*amastani, ``Tasawuf adalah menggetarkan, dan apabila berlaku keheningan, maka tidak lagi tasawuf.``
Berkata Abu Bakar al-T*amastani, ``Nafsu seperti api, apabila padam dari satu tempat, menyala dari tempat yang lain. Demikian nafsu apabila tenang pada satu pihak, menyala dari pihak yang lain.``
Berkata seorang lelaki kepada Abu Bakar al-T*amastani,  ``Wsiatkan daku,`` maka katanya, ``Berhemahlah !, Berhemahlah !, kerananya permulaan bagi sesuatu. Padanya berlegar dan kepadanya kembali.``.
Berkata Abu Bakar al-T*amastani, ``Tidak ketara `al-Haqq` kepada makhluk, melainkan nama dan garisan. Dan tidak bercakap berkenaan dengannya, melainkan orang yang tidak mendapat taufik.
Demikian pesanan-pesanan bernas dari Abu Bakar al-T*amastani.

Sekian.

March 22, 2017

PELBAGAI PENDAPAT DAN PENGALAMAN BUNDAR BIN AL-HUSAIN


BBB, 22 Jamadil Akhir 1438H. =  21 Mac 2017M. (Selasa):
Bundar bin al-Husain, iaitu Bundar bin al-Husain bin Muhammad bin al-Muhallab, kunyahnya Abu al-Husain daripada Shibraz dan tinggal di Arrajan. Adalah dia alim di dalam bidang usul. Dia mempunyai `lidah` yang masyhur di dalam bidang hakikat. Dan adalah Abu Bakar al-Shibli memuliakannya dan membesarkan kedudukannya. Beliau meninggal di Arrajan pada tahun (m. 353H.).
Berkata Bundar bin al-Husain, ``Jangan engkau memusuhi diri engkau, kerana dia bukan untuk engkau. Tinggalkannya kepada Pemiliknya membuat apa yang Dia kehendak.``
Berkata Bundar lagi,  ``Bersahabat dengan ahli bid`ah mewariskan penentangan terhadap kebenaran. Katanya, ``Tinggalkan apa yang dikehendak nafsu kepada  apa yang engkau pastikan kebaikan.``
Aku mendengar `Abdul Wahid bin Ahmad al-Isbahani, berkata, aku mendengar Bundar bin al-Husain, dan aku menyoalnya perbezaan antara yang bersifat  tasawuf dan  mendekati (Allah). Dia berkata, ``Bahawa orang sufi ialah orang yang dipilih Allah bagi dirinya, maka dia dibersihkan.  Dia menjaga kesucian diri. Ia adalah sifat diri tanpa dakwa. Allah mencukupinya dan diberi balasan oleh Allah dengan keaslian pembawaannya. Adapun al-mutaqarrib adalah dari usaha diri mendekati Allah dengan suruhan-suruhan dari segi lahir dan batin. Dia adalah orang yang ta`at.``
Katanya, aku mendengar Bundar bin al-Husain berkata,  tangisan adalah berbagai-bagai.
Tangis gembira  dengan adanya yang sebelumnya tidak ada.
Tangis kecewa, dengan hilang hal yang sebelumnya dia dengannya.
Tentang tangis gembira, sebagaimana firman Allah bermaksaud:
 ``Apabila mereka mendengar  apa yang diturunkan kepada Rasul (Al-Qur`an) engkau melihat mata-mata mereka itu limpah dengan air mata dari sebab mereka tahu tentang kebenaran ( Al-Ma`idah:  83).
Dan firman Allah Ta`ala tentang tangis kecewa bermaksud:
`` Berpaling mereka itu, dan mata-mata mereka itu tergenang dengan air mata dukacita. Bahawa mereka tidak mempyunyai sesuatu pun untuk mereka belanjakan (untuk pergi berjihad di jalan Allah.``         (Al-Taubah: 92).
Aku mendengar  `Abd al-Wahid bin Muhammad berkata, aku mendengar Bundar berkata, `` Secara jamaah adalah di atas kebenaran, manakala secara berpecah tidaklah bagi kebenaran.``
Katanya dan berkata Bundar, ``Bukanlah daripada adab setakat bertanya sahabat engkau, ke mana dan bagaimana.``  (Sepatutnya meraikannya lebih dari itu).
Katanya, aku mendengar Bundar berkata, `` Tinggalkan apa yang diingini nafsu, sebaliknya perhati dan nilai.``  (Berfaedah atau sebaliknya).
Katanya, ``Aku mendengar Bundar (menjawab), aku menyoalnya perbezaan antara mahabbah dan malu. Dia berkata:
``Al-Mahabbah ialah kemahuan yang menggerakkan, manakala malu ialah, tidak berterang – yang mengasihi ialah tuntutan yang ghaib, sedang yang malu adalah hadir. Antara duanya berbeza, kerana mahabbah sah dalam keghaiban, dan malu bersama penyaksian. Maka sudah tentulah berbeza antara ghaib dan asing dengan hadir yang dekat.``
Katanya, dan aku mendengar Bundar berkata, ``Kesufian sepakat dari segi wahdaniyyah (akidah) dari segi jumlah – kata, tetapi mereka berpecah dari segi cara menyampaikan, cara dan kaedah. Masing-masing mengalami hal yang berbeza dari segi gambaran seperti dari aspek mujtahid, zuhud,, `abid, kha`if (takut), harap, , kaya, faqir, murid, murad, sabar, redha, tawakkal, kasih, getaran, jinak, rindu, luahan, dambaan, wajdan, fana, baqi dan berbagai ahwal. Dan terhimpun keseluruhan ahwal pada satu secara himpunan.``
Katanya, aku mendengar Bundar berkata, `` Hujjah ahli bid`ah mewarisi penyelewengan dari kebenaran.``
Katanya, aku mendengar Bundar berkata, ``Siapa yang tidak mengarah kepada Kiblat  secara benar (hakikat), maka  menyebabkan rosak solatnya.``
Katanya, aku mendengar Bundar berkata:
``Siapa yang tidak terkesan dengan kebenaran, maka tidak terbuka baginya hakikat. Yang Haqq ialah Allah Subhanahu wa Ta`ala.``
Menasyidkan kami oleh Muhammad bin `Abdullah al-Razi, berkata, menasyidkan kami Bundar:
Perjalanan masa mengadabkan daku
Sesungguhnya dia berterusan  menasihatku
Aku mengecapi manis madu pahitnya hempedu
Demikian ragam kehidupan pemuda  yang dilalu
Tidak  melalui kejahatan, tidak jua kenikmatan
Melainkan  menjadi  ramuan  dalam kehidupan.
Demikian kepelbagaian pendapat dan pengalaman Bundar bin Al-Husain yang dapat dinilai dan dapat dijadikan panduan.

Sekian. 

March 21, 2017

ABU `ABDILLAH MUHAMMAD BIN KHAFIF: IJAZAH DARINYA


BBB,  23 Jamadil Akhir 1438H. =  22 Mac 2017M. (Isnin):
Abu `Abdillah bin Khafif, nama secara lengkapnya ialah Muhammad bin Khafif bin Isfankushadz al-S*abyu yang bermukim di Shiraz. Adalah ibunya dari Naisabiriyyah. Adalah dia guru daripada segala guru pada zamannya. Dia bersahabat dengan Ruym, Al-Jariri,  Abu al-`Abbas bin `At*a`, T*ahir al-Maqdisi,, Abu `Amrin al-Dimashqi, dan pernah bertemu dengan al-Husain bin Mansur. Dia adalah alim di dalam keilmuan zahir dan ilmu hakikat. Dia disifatkan satu-satunya shaykh pada waktunya dari segi hal, ilmu dan akhlak. Dia meninggal pada tahun (m. 371H.)
Abu `Abdillah Muhammad bin Khafif mempunyai sanad Hadith yang dia adalah salah seorang rawinya:
Mengkhabarkan kami oleh Abu `Abdillah, Muhammad bin Khafif, akan ijazah,, berkata, Bercakap kepada kami Ahmad bin Sam`an, berkata, bercakap kepada kami al-Fadhl bin Hammad, berkata, bercakap kepada kami `Abdul al-Karim bin Ma`ali bin `Imran, berkata, bercakap kepada kami S*alih bin Musa al-T*alhi daripada Abi H*azim daripada sabli bin Ma`ad, berkata:
``Bersabda Rasulullah s.a.w. bermaksud:
`` Jikau dunia diadili, di sisi Allah, maka senilai sayap nyamuk,  tidak diberi kepada  orang kafir seteguk minuman daripadanya.``
Sebuah lagi riwayat, Dan mengkhabarkan kami oleh Abu `Abdillah, Muhammad bin Khafif,, sebagai ijazah, berkata, mengkhabarkan kami Muhammad bin Ahmad bin Shadzahurmur berkata, bercakap kepada kami Zaid bin Ahzam, daripada Abi Da`wud daripada Shu`bah daripada `Abdillah bin Dinar, daripada Ibn `Umar r. a. berkata, bersabda Rasulullah s.a.w. bermaksud:
``Tatkala aku dimi`rajkan ke langit aku mendengar suara yang menggegarkan, maka kataku, wahai Jibril, ``Siapa ini ?``, katanya, ``Musa`` yang bersuara kepada Tuhannya. Maka kataku, ``Mengapa sedemikian ?``, Katanya, ``Dia mengetahui yang demikian daripadaNya, maka dia menanggungnya.``
Berkata Ibn Khafif, ``Kemahuan ialah berterusan kesungguhan dengan meninggalkan kerehatan.``
Dan katanya, ``Tidak ada sesuatru yang lebih mudharat kepada seorang murid dengan tolerans terhadap nafsu dengan memperalatkan perkara-perkara yang mudah. Dan menerima takwil-takwil.``
Dia disoal tentang al-qurb, maka katanya, ``Dekat engkau denganNya -  Allah Ta`ala dengan melazimkan muwafakat dan dekatNya dengan engkau dengan berterusan taufiq.``
Aku mendengar Aba `Abdillah  bin Khafif berkata, `` Aku lemah daripada berdiri, bagi melakukan sunat-sunat nawafil, maka aku jadikan ganti tiap-tiap rakaat daripada wirid-wiridku  dua rakat bagi yang lain dari solat duduk sebagai separuh dari solat berdiri.``
Mengkhabarkan kami Muhammad bin Khafif, sebagai ijazah, bahawasanya dia disoal tentang tasawuf, maka katanya, ialah membersih hati daripada muwafakat manusia dan memisahkan akhlak tabi`i dan memadamkan sifat-sifat manusia, dan menjauhi dakwaan-dakwaan diri, turun kepada sifat-sifat rohaniah, dan bergantung dengan ilmu-ilmu hakikat, menggunakan apa yang lebih untuk  masa berterusan. Menasihat kepada semua umat, menepati janji dari segi hakikat dan mengikut Rasulullah s.a.w.  dari segi shari`ah.``
Berkata Muhammad bin Khafif, `` al-sakr, ialah gelegak hati ketika bersama,  dengan medzikiri yang dikasihi.``
Berkata Ibn Khafif, ``Al-riyadhah ialah memecahkan nafsu dengan berkhidmat dan menyekatnya dari sebarang gangguan ketika.``
Dan berkata Ibn Khafif, ``Iman ialah membenarkan hati dengan apa yang diketahui tentang Haq daripada perkara-perkara yang ghaib.``
Dan  berkata Muhammad bin Khafif, ``Takut ialah gementar hati lantaran mengetahui daripada  kekuasaan yang disembah.``
Dan berkata Muhammad bin Khafif, ``Taqwa ialah menjauhi apa yang menjauhkan engkau daripada Allah Ta`ala.``
Dan berkata Muhammad bin Khafif, ``Tawakkal ialah memada dengan jaminanNya dan menggugurkan tohmahan terhadap qadha`Nya.``
Dan berkata Abu `Abdillah, Tuntutan berbagai-bagai:
Tuntutan iman yang menuntut engkau secara sempurna dengan betulnya tas*diq dengan janji baik  (wa`ad) dan janji jahat (wa`id).
Tuntutan ilmu, apa yang menjelaskan denganmya  hukum-hukumnya, maka zahirlah dalil-dalilnya dan menuntut engkau mengamalkan kebenarannya.
Dan tuntutan `al-haqq` (kebenaran), iaitu yang nyata kefahaman engkau yang membawa engkau menanggapi, mengakuri dan mengamali.``
Dan berkata Abu `Abdillah, ``Al-Mushahadah ialah penglihatan hati dengan kemurnian keyakinan kepada apa yang dikhabarkan oleh yang Haqq daripada perkara-perkara ghaib.``
Dan berkata Abu `Abdillah,``Kedekatan (al-qurb) ialah pemggolongan perjalanan  dengan kelembutan pendekatan.``
Dan berkata Abu `Abdillah, ``Kesampaian ialah orang yang sampai kepada yang dicintai, tanpa sesuatu yang lain (dia ghaib dari sesuatu yang lain).
Dan disoal oleh Muhammad bin Khafif ``Mengapa terjadi bala bagi mereka yang mencintai lebih besar dari perjalanan ahwal ?
Maka katanya, ``Kerana mereka  terkesan pada roh mereka, maka dibalakan mereka  oleh kasih  sebagaimana  firman Allah bermaksud ``Dia mengasihi mereka``  (Al-Ma`idah: 54). Siapa  berkemampuan mendengar kalam ini ? Melainkan ternyata baginya perkara-perkara hakikat.
Catatan terakhir di dalam Tabaqat al-Sufiyyat oleh `Abdul Rahman al-Sulami):
(Semua yang tercatat adalah merupakan ijazah yang diperturunkan oleh Abu `Abdillah, Muhammad bin Khafif kepada penerima-penerimanya).

Sekian.

March 20, 2017

CETUSAN MENARIK DARI ABU AL-HASAN `ALI BIN AHMAD AL-BUSHANJI


BBB, 20 Jamadil-Akhir 1438H. =  19 Mac 2017M. (Ahad):
Abu al-Hasan al-Bushanji, nama lengkapnya ialah `Ali bin Ahmad bin Sahl adalah dari kalangan pemuda Khurasan yang berkesempatan menemui Aba `Uthman dan bersahabat di `Iraq dengan Ibn `Ata` dan al-Jariri dan di Sham dengan Tahir, Aba `Amrin dan al-Dimashqi.  Dia berkesempatan dengan  Al-Shibli dan berbincang berkenaan dengan berbagai masalah. Dia adalah sealim-alim shaykh pada zamannya, khususnya berhubung dengan ilmu tauhid,  ilmu mu`amalat dan lebih muhasabah dari segi tariqat. Dia mempunyai akhlak yang tinggi, kuat beragama dan mengambil berat dengan kalangan fuqara`. Dia mati tahun (m. 348H.).
Dia mempunyai sanad Hadith  hingga kepada Rasulullah s.a.w.
Mengkhabarkan kami Muhammad bin `Abdullah bin Muhammad al-Hafiz*, bercakap kepada kami Abu al-Hasan `Ali bin Ahmad bin Sahl al-Bushanji al-Sufi, berkata, bercakap kepada kami Muhammad bin `Abdul Rahman al-Shami, berkata, bercakap kepada kami Isma`il bin Abi `Uwais, berkata, bercakap kepada kami Isma`il bin Ibrahim bin  Abi Hubaibah, daripada Da`wud bin Abi al-Hus*ain, daripada `Ikrimah daripada Ibn `Abbas r.`anhuma. berkata,
``Adalah Rasulullah s.a.w. mengajar kami di dalam mengalami kelaparan keseluruhan, bahawa kami berkata,: Dengan nama Allah Yang Maha Besar, aku berlindung dengan nama Allah Yang Agung dari kejahatan terbit dari diri an dari kejahatan dari api neraka.``
Aku mendengar Aba al-`Abbas, Muhammad bin al-Hasan bin al-Khashshab, berkata, aku mendengar Aba al-Hasan al-Bushanji,  dan aku menyoalnya tentang al-Saunnah, maka katanya, ``Al-Sunnah tujuh (dibai`ah) di bawah pokok, dan apa yang muwafakat yang sedemikian daripada perbuatan dan perkataan.``
Katanya, aku menyoalnya tentang tasawuf,  maka katanya, ``Nama dan tidak ada hakikat dan dia adalah sebelumnya ada hakikat dan tidak nama.``
Katanya, aku menyoalnya tentang muru`ah, maka katanya, ``Tinggalkan penggunaan apa yang diharamkan ke atas engkau beserta al-Kiram dan al-Katibin.``
Aku mendengar Aba Bakr al-Razi berkata, aku mendengar Aba al-Hasan al-Bushanji berkata,
``Manusia atas tiga kedudukan,  Para awliya`, mereka ini yang adalah batin mereka itu lebih afdhal daripada zahir mereka itu. Dan `ulama, mereka itu yang rahsia mereka itu bersamaan dengan zahir mereka , dan dan orang-orang jahil, mereka itu yang zahir mereka itu berlainan dengan rahsia mereka itu.  Jangan kamu mengambil insaf daripada mereka itu (yang jahil)  dan tuntutlah keinsafan dari yang lain daripada mereka itu.``
Katanya, disoal Abu Hasan tentang tasawuf, maka katanya,
``Ialah merdeka dan bijaksana,, dan tinggalkan dari takalluf dengan  kemurahan dan bergurau dari segi akhlak.``
Aku mendengar Aba `Uthman Sa`id bin Abi Sa`id, berkata,, ditanya Abu al-Hasan al-Bushanji, Siapa yang cerdik ? Maka katanya yang sesuai dengan dzatnya, akhlaknya, af`alnya dan pembawaannya tanpa tekanan.``
Katanya, berkata Abu al-Hasan, katanya, ``Tidak ada di dunia setara oleh sebab cinta dan gantiannya.``
Dan disoal Abu al-Hasan al-Bushanji, `Apa dia muru`ah ?, Maka katanya, perelok yang baik dan baiki yang jahat (agar menjadi  baik).``
Katanya, dan berkata Abu al-Hasan al-Sarraj, satu hari kepada Abu al-Hasan al-Bushanji, ``Do`akan kepada  Allah untukku.`` Maka katanya, ``Aku do`akan semoga Allah memeliharakan engkau daripada fitnah. Dan bala terhadap engkau, kerana fitnah dan bala kedua-duanya tidak berlaku melainkan dari dirinya.``
Katanya, dia disoal tentang mahabbah, maka katanya, ``Engkau  menggunakan kesungguhan engkau serta mengetahui orang yang engkau kasihi, kerana orang yang engkau kasihi, beserta engkau menggunakan usaha engkau, dia melakukan apa yang dia kehendak.``
Katanya, dan berkata Al-Bushanji,  ``Al-Tauhid, ialah hakikat ma`rifatnya, sebagaimana dia memperkenalkan diriNya kepada hamba-hambaNya. Dia adalah istighna`  dengannya  daripada  tiap-tiap sesuatu selain daripadaNya.
Katanya, dan berkata Abu al-Hasan al-Bushanji, `` Awal iman bergantung dengan akhirnya. Adakah engkau tidak lihat bahawa simpulan akidah iman (La ilaha illa Allah). Dan Islam bergantung pada menunaikan shari`at dengan ikhlas, sebagaimana firman Allah bermaksud:
``Dan mereka tidak diperintahkan melainkan  supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadat kepadaNya, lagi tetap teguh di atas tauhid.``(Al-Bayyinah:  5).
Aku mendengar Aba `Abdullah, Muhammad bin `Abdullah al-Hafiz* berkata, aku mendengar Aba al-Hasan al-Bushanji beliau disoal tentang al-futuwwah, maka katanya, ``Elok penjagaan, berterusan muraqabah dan janganlah dilihat diri engkau bersalahan  zahir engkau dengan yang batin.``
Katanya, dan aku mendengarnya berkata,  ``Kebaikan bagi kami kadang hasil dari kesilapan, kerana kejahatan menimbulakn keinsafan  dari kekhilapan.``
Katanya, dan berkata Abu al-Hasan al-Bushanji,
``Siapa yang menghina dirinya,, maka Allah mengangkat qadarnya, dan siapa yang memuliakan dirinya, maka Allah menghinanya di mata hamba-hambanya.``
Demikianlah cetesan-cetusan menarik dari Abu al-Hasan `Ali  bin Ahmad al-Bushanji yang sama dapat direnungi.

Sekian.

March 19, 2017

BERBAGAI PESANAN ABU `AMRIN BIN ISMA`IL BIN NUJAID


BBB, 19 Jamadil Akhir 1438H. =  18 Mac 2017M. (Sabtu):
Ternasuk di dalam senarai tokoh sufi yang disusun oleh Al-Qushairy, ialah Abu `Amrin bin Nujaid. Beliau ialah Isma`il bin Nujaid bin Ahmad bin Yusuf bin Salim bin Khalid al-Sulami. Dia bersahabat dengan `Uthman al-Hiri yang merupakan sahabat terbesarnya. Dia berkesempatan bertemu dengan Al-Junayd al-Baghdadi, iaitu shaykh terpenting pada zamannya. Dia mempunyai tarikat yang tersendiri berasaskan hal dan menjaga waktu.
Dia mendengar  Al-Hadith dan meriwayatkannya dan mempunyai sanad di dalam Hadith. Dia tergolong sebagai orang yang thiqah. Dia meninggal pada tahun (m. 366H.).
Sanad yang Abu Amrin menjadi salah seorang perawinya;
Bercakap kepada kami datukku, Isma`il bin Nujaid bin Ahmad bin Yusuf, berkata, bercakap kepada kami Muhammad bin Fudhail, daripada Hisham bin `Urwah, daripada bapanya, daripada A`ishah r.`anha, bahawa Nabi s.a.w. adalah Baginda menerima hadiah dan diberi pahala kepadanya (pemberi hadiah).
Manakala riwayat tentang Abu `Amrin  Isma`il bin Nujaid ialah:
Aku mendengar Shaykh  `Abdul Rahman al-Sulami r.h.a. berkata, aku mendengar datukku Aba `Amrin bin Nujaid berkata:
``Tiap-tiap hal bukanlah dari natijah ilmu, maka kiranya berlaku kemudharatan kepada pendukungnya, maka dia lebih dari manfa`at yang didapati.``
Aku mendengarnya berkata, ``Siapa yang mencuaikan waktu dari waktu-waktu yang difardhukan Allah Ta`ala ke atasnya, maka diharamkan baginya mencapai kelazatan menunaikan kefardhuan berkenaan, walaupun selepas berlalu beberapa masa.``
Beliau juga disoal tentang tasawuf, maka katanya, ``Sabar dengan suruhan dan larangan.``
Dan aku mendengarnya dia berkata, ``Siapa yang tidak dapat  pendidikan dari  apa yang dilalui dari pengalaman, maka ketahuilah dia orang yang tidak terdidik.``
Dan aku mendengarnya, bahawa dia disoal,, ``Apa itu tawakkal ?.  `` Maka katanya, ``Paling dekatnya ialah baik sangka dengan Allah `Azza wa Jalla.``
Aku mendengarnya dia berkata, ``Siapa yang ingin mengetahui qadar ma`rifatnya terhadap Allah Ta`ala,, maka hendaklah dia melihat qadar haibatnya Allah baginya ketika dia melaksanakan khidmatnya kepadaNya.``
Dan aku mendengarnya berkata, ``Sesungguhnya lahir dakwa-dakwa ialah dari ghurur, kononnya mengetahui asrar.``
Dan aku mendengarnya berkata, ``Siapa yang merasa dirinya mulia, dia menghina dirinya dari segi agama.```
Dan aku mendengarnya berkata, ``Tawakkal ialah redha dengan hukum Allah Ta`ala padanya.``
Dan aku mendengarnya berkata,  ``Mentarbiah tentang ihsan adalah lebih baik daripada ihsan.``
Dan aku mendengarnya berkata, ``Tidak murni seorang dalam melangkah kepada `ubudiyyah sehingga  bersama – termasuyk ahwalnya keseluruhan.
Dan aku mendengarnya  disoal, ``Apakah yang tidak dapat tidak bagi seseorang hamba ?`` Maka katanya melazimkan `ubudiyyah menurut Sunnah dan berterusan muraqabah.``
Aku mendengar Aba al-Qasim al-Hawari berkata, aku mendengar Aba `Amrin bin Nujaid berkata, `` Apabila Allah menghendaki kepada seorang hamba kebaikan, direzekikan dia berkhidmat kepada para salihin dan ahbar, dan ditaufiqkan dengan menerima apa yang diisyaratkan kepadanya dan dimudahkannya jalan-jalan yang baik dan ditutup dari jalan-jalan yang jahat.``
Aku mendengar datukku, ketika disoal, ``Dari mana lahirnya dakwa-dakwa ? Dia berkata, ``Adapun lahirnya dakwa-dakwa, lantaran dari rosaknya permulaan. Siapa yang sehat permulaannya sehatlah pengakhiran. Siapa yang rosak permulaannya, maka rosaklah semua bahagian raja` ahwalnya, sesuai dengan firman Allah Ta`ala bermaksud:
``Maka adakah orang yang membangunkan masjid yang didirikannya di atas dasar taqwa kepada Allah dan  (untuk mencari) keredhaan Allah itu lebih baik, ataukah orang yang membangunkan masjid yang didirikannya di tepi jurang yang (hampir) runtuh.`` (Al-Taubah: 109).
Dan aku mendengarnya  berkata, ``Bermudah dengan suruhan Allah, menandakan kekurangan ma`rifat dengan suruhan.``
Dan aku mendengarnya berkata, ``Tidaklah bagi kalangan `al-malamah` dakwaan, kerana dia tidak melihat sesuatu ada pada dirinya yang dia dapat mendakwa dirinya dengannya, Sebagaimana firman Allah bermaksud:
``Adapun yang takut kepada Allah dari kalangan hamba-hambanya ialah para `ulama`.`` (Fat*ir: 28).
Aku mendengar Abd al-Wahid bin `Ali al-Sayyari di Marwi berkata, aku berkata kepada bapaku `Amri bin Nujaid, pada akhir perpisahan aku dengannya, ``Wasiatkanlah kepadaku.`` Maka dia berkata kepadaku, ``Lazimkan dirimu kewajipan-kewajipan ilmu, hormatlah kepada semua orang muslimin,, jangan persiakan hari-harimu,, dia adalah sesuatu yang mulia bagimu, jangan menyombong dengan apa yang diberi kebolehan,, tetapi jadikannya sebagai pertolongan kepada manusia, semampu yang dapat kamu memberi khidmat dan bekerja untuk mereka. Jangan abaikan peluang  yang dapat engkau mematuhi perintah Allah.``
Dan aku mendengar `Abd al-wahid berkata, ``Siapa yang menyembunyikan kelebihannya pada makhluk menyenangkannya mendepani  persoalan dunia dan akhirat.``
Demikian berbagai pesanan Abu `Amrin Ismail bin Nujaid.

Sekian.

March 18, 2017

PENDAPAT ABU MUHAMMAD `ABDULLAH AL-RAZI


BBB,  18 Jamadil Akhir 1438H. = 17 Mac 2017M. (Juma`at):
`Abdullah al-Razi, ialah nama penuh bagi Abu Muhammad, `Abdullah bin Muhammad bin `Abdullah bin `Abdul Rahman al-Razi al-Sha`rani – Berasal dari Razi. Berkelahiran dan mendapat pendidikan di Naisabur. 
`Abdullah al-Razi  bersahabat dengan Al-Junayd bin Muhammad, Abu `Uthman al-Hiri, Muhammad bin al-Fadhl, Ruym, Samnun, Yusuf bin al-Husain, Abu `Ali al-Jurjani,  Muhammad bin Hamid dan lain-lain dari kalangan shaykh-shaykh kaum sufi.  `Abdullah al-Razi  adalah dari sahabat terbaik dari sahabat-sahabat Abi `Uthman. Adalah Abu `Uthman memuliakannya dan menyanjungnya. Dia mengenal tentang kedudukannya.
`Abdullah al-Razi adalah shaykh utama di kalangan shaykh-shaykh di Naisabur pada zamannya. Dia mempunyai kaedah latihan (al-riyadhiyyat) yang tidak mampu dilakukan oleh kalangan yang lain daripada ahlinya. Dia alim di dalam bidang-bidang- keilmuan kumpulan. Dia banyak menyalin Hadith-Hadith dan turut meriwayatkannya.. Dia dianggap orang yang thiqah. Dia meninggal tahun (m. 353H.).
Antara Hadith yang `Abdullah al-Razi menjadi salah seorang sanad rawinya ialah:
``Menmgkhabarkan kami `Abdullah bin Muhammad bin `Abdullah bin Abdul Rahman al-Razi al-Sufi berkata, bercakap kepada kami Yahya bin Ahmad bin Jabalah, berkata, bercakap kepada kami bapaku, katanya, bercakap kepada kami Sulaiman bin Kharb, katanya, bercakap kepada kami Shu`bah, daripada Ayyub, daripada Abi Qillabah daripada Anas r.a. berkata,
 ``Disuruh (oleh Rasulullah s.a.w) Bilal mengkumandangkan adzan dan disuruh iqamah.``
Riwayat-riwayat tentangnya pula,
Aku mendengar Muhammad bin al-Husain berkata, aku mendengar `Abdullah al-Razi berkata, sesungguhnya dia disoal,
Apakah gerangan manusia mengetahui keaiban mereka, tetapi tidak kembali kepada jalan yang betul ?``, Maka katranya, ``Kerana mereka sebok bermegah dengan ilmu, tetapi tidak sebok mengamalkannya. Mereka sebok dengan persoalan-persoalan zahir, tetapi tidak sebok dengan adab-adab batin, maka dibutakan Allah hari mereka itu dan diqaydkan anggota-anggota mereka dengan ibadat.``.
Aku mendengar `Abdullah bin Muhammad al-Mu`allim berkata, aku mendengar `Abdullah al-Razi berkata,
``Al-`Arif tidak menyembah  Allah secara muwafakat dengan makhluk, bahkan menyembahNya muwafakat dengan kehendak Allah  `Azza wa Jalla.``
Aku mendengar Aba Nas*r , Muhammad bin Ahmad berkata, aku mendengar `Abdullah al-Razi berkata,
``Dalil-dalil ma`rifat ialah ilmu dan beramal dengan ilmu dan takut di dalam beramal.``
Katanya, berkata `Abdullah,
``Ma`rifat meruntuhkan hijab di antara hamba dengan Tuan mereka  dan dunia menghijabkan  mereka dengan Tuan mereka.``
Katanya, dan berkata `Abdullah al-Razi,
``Adapun yang menimbulkan berbagai aduan dan sempit dada, akibat dari kurang ma`rifat dengan Allah `Azza wa Jalla.``
Katanya, dan berkata `Abdullah al-Razi,
``Makhluk keseluruhannya mendakwa dengan ma`rifat, tetapi mereka sebenarnya terpinggir dari ma`rifat. Kebenaran ma`rifat adalah keistimewaan para anbiya` salawat Allah `alaihim dan sadat daripada auliya` radhiya Allah `anhum.

Aku mendengar `Abdullah bin Muhammad al-Mu`allim berkata, aku mendengar `Abdullah al-Razi berkata,
``Siapa yang mau mengetahui tempat dirinya dan ikutan yang haq atau kelainan-kelainan (kesalahan-kesalahan) bagi, maka dia hendaklah melihat kepada orang yang berlainan  kehendaknya dengannya. Bagaimana dia dapati dirinya berbanding dengannya. Maka jika tidak ada perubahan, maka hendaklah dia mengetahui bahawa dia di atas yang benar.``
Katanya, dan aku mendengar Abdullah al-Razi berkata, ``Dikatakan kepada setengah `arifin, ``Apakah yang mendorong engkau mengasing diri  (khulwah) ?, Dan membuat engkau tidak lalai ? Katanya, Dengan memilih terbaik dalam mendepani dunia.``
Katanya, dan  aku mendengar  `Abdullah al-Razi,  berkata,
``Siapa yang tidak mengutamakan diam, sesungguhnya apabila dia bercakap, cakapnya banyak yang lagha.``
Aku mendengar Aba Nas*r al-Kharrabi berkata, aku berkata kepada `Abdullah al-Razi,
``Ajarkan daku do`a yang aku boleh berdo`a dengannya, maka dia berkata kepadaku,
Allahumma , amin kepada kami dengan kebersihan ma`rifat dan kurniakan kami cara yang betul dari segi mu`amalah di antara kami dan engkau menurut al-Sunnah, dan engkau benar tawakkal, elok sangka, dan kurniakan kami segala kemungkinan dapat kami mendekati Engkau dengan mendapat keselamatan dua  negeri – dunia dan akhirat.
Demikian pendapat  `Abdullah al-Razi untuk diikuti.

Sekian.

March 17, 2017

INGATAN DARI ABU BAKAR AL-DUQQI


BBB,  17 Jamadil-Akhir 1438H. = 16 Mac 2017M. (Khamis):
Abu Bakr al-Duqqi, ialah Abu Bakar, Muhammad bin Da`wud al-Dinuri, yang terkenal dengan panggilan `Al-Duqqi`. Beliau tinggal di Sham. Berumur lanjut, melebihi 100 tahun dan beliau meninggal selepas (m. 350H.). 
Al-Duqqi  adalah teman Abu `Ali al-Rudzbari, tetapi sebagaimana disebutkan beliau berumur lebih lanjat. Dia juga bersahabat dengan Abu Bakar al-Zaqqaq al-Kabir, Abu Bakr al-Misri  dan Abu `Abdullah bin al-Jala`  dan beliau cenderung kepadanya  (Abu `Abdullah). Dia adalah shaykh tertinggi dan terkehadapan pada zamannya dan teristimewa dari segi hal.
Antara riwayat tentangnya:
Berkata Abu Bakar al-Duqqi, Perut adal;ah tempat berhimpun segala makanan, apabila engkau masukkan ke dalamnya perkara yang halal, keluarlah dari anggota-anggota amalan yang salih, dan apabila engkau masukkan ke dalamnya perkara yang shubhah, engkau keliru jalan terhadap Allah dan apabila engkau masukkan ke dalamnya perkara yang dilarang (haram), maka adalah antara engkau dan Allah adalah hijab.``
Aku mendengar `Abdul Wahid bin Bakar berkata, aku mendengar Muhammad bin Da`wud al-Duqqi dan dia adalah disoal perbezaan  di antara faqr dan tasawuf. Maka katanya, ``Al-Faqr ialah hal daripada ahwal tasawuf. Maka dikatakan baginya, ``Apa alamat sufi ?`` Maka katanya dia selalu risau bagi tiap-tiap perlakuan yang lebih baik baginya daripada yang lainnya dan adalah dia terpelihara daripada perkara-perkara yang keji.``
Aku mendengar Abu Bakar al-Razi berkata, aku mendengar Aba Bakr al-Duqqi berkata,
``Alamat mendekati (Allah) ialah terputus hubungan daripada tiap-tiap sesuatu yang lain daripada Allah.``
Aku mendengar Aba `Abdullah al-Razi berkata, aku mendengar Al-Duqqi berkata,
``Berapa daripada kegembiraan yang gembiranya mendatangkan bala kepadanya, dan berapa daripada dukacita yang dukacitanya memberi kejayaan baginya.``
Katanya, aku mendengar Al-Duqqi berkata,
``Faqir itu ialah yang tiada sebab dari segi zahirnya dan tidak menuntut sebab daripada batinnya.``
Aku mendengar Aba Bakr al-Razi berkata, aku mendengar Al-Quqqi berkata,
``Siapa yang mengenal Tuhannya, tidak terputus  harapnya (kepada Tuhannya), dan siapa yang mengenal dirinya dia tidak `ujub dengan amalannya. Dan siapa mengenal Allah `Dia datang` kepadaNya.`` Tambahnya,
``Siapa melupai Allah dia berlindung kepada makhluk. Dan orang mu`min itu tidak lupa sehinggalah dia lalai. Dan apabila dia berfikir dia duka dan beristighfar.``
Aku mendengarnya berkata, aku mendengar Aba Bakr al-Duqqi, berkata,
``Kalam Allah Ta`ala, apabila dinyatakan di atas ruang permukaan, menghilangkan  yang lain dan  perhatian hanya terhadapnya.``
Aku mendengar Aba Nas*r al-T*usi berkata, disoal Al-Quqqi tentang keburukan adab para fuqara` bersama Allah dari segi ahwal mereka. Maka katanya,
``Demikian dengan langkah-langkah mereka  berubah dari pencapaian hakikat ilmu kepada sifat zahir ilmu.``
Aku mendengar Aba `Abdullah al-Razi  berkata,
``Adapun hati yang bersih tiada padanya  perkara-perkara yang mengaibkan.``
Aku mendengar Aba Bakr al-Duqqi berkata, ``Sesungguhnya hati yang bersih daripada keaiban diperkukuhkan dengan datang kepadanya perkara-perkara mengaibkan.``
Katanya, dan aku mendengar Ab Bakr al-Duqqi berkata,
``Ikhlas ialah kemurnian pada zahir insan dan batinnya, pada diam, dan geraknya bersih kerana Allah. Tidak digerakkan oleh kepentingan diri, dan tidak oleh hawa nafsu, dan tidak kerana makhluk dan tidak lahir dari dirinya sifat tamak.``
Katanya, dan aku mendengarnya berkata,
``Allah Ta`ala menjadikan makhluk keseluruhannya dinamik (bergerak). Mereka  meneroka di muka bumi. Dan antara kehidupan daripada mereka itu ahli ma`rifat.
Makhluk dinamik  kerana ada sebab-sebab (contoh bekerja bagi mencari rezeki Allah bagi kelangsungan penghiupan).
Ahli ma`rifat menghidupkan kehidupan dengan maklumat mereka (ma`ruf mereka).
Tidak ada kehidupan secara hakikat, melainkan bagi mereka yang berilmu (berma`rifat) tiada yang lain.
Demikian ingatan daripada Abu Bakar Al-Duqqi yang dapat dijadikan panduan.

Sekian.