September 24, 2017

ABU AL-HASAN BIN AHMAD AL-KHARQANI : MENCARI ISTIMEWA


BBB, 03 Muharram `1439H. = 23 September 201`7M. (Sabtu):
Berbanding dengan dua tokoh yang lepas – iaitu  Ahmad bin Muhammad al-Qas*s*ab dan Abu `Ali Hasan  al-Daqqaq yang dianggap sebagai sufi terkenal pada masa mutaakhir, maka Abu al-Hasan Ahmad al-Kharqani adalah lebih tidak diketahui  dan sukar  mendapat maklumat dari kitab tabaqat atau kitab tasawuf yang membicarakan tentang tokoh-tokoh. Sebagaimana dinisbahkan kepada Abu al-Hasan dengan al-Kharqani, bererti dia adalah dari Kharqan, iaitu tempat yang kurang diketahui.
Menurut Al-Hujwiri ia adalah tokoh pada zamannya – tapi terhad kepada zaman dan tempatnya dan tidak sampai naklumat yang selayaknya disenaraikan di dalam tabaqat.
Menurut Al-Hujwiri Abu al-Hasan al-Kharqani adalah shaykh besar dan diterima sama oleh auliya` Allah.  Menurut Al-Hujwiri Shaykh Abu Sa`id sering mengujunginya dan berbincang berbagai keilmuan, termasuk bidang kerohanian. Menurut Abu Sa`id dari perbincangan dan pengajaran yang disampaikan didapati bahawa  Abu al-Hasan adalah seorang yang berkelayakan dan layak memimpin keilmuan sebagaimana dilakukan oleh Abu Sa`id.
Kebolehan Abu al-Hasan bin Ahmad al-Kharqani diakui sama oleh Maulana Abu al-Qasim al-Qushairy. Beliau menyebut tentang kelancaran percakapan dan huraian yang disampaikan oleh Abu al-Hasan yang membuatnya lebih terdiam dari berbicara lantaran mendengar huraian keilmuan rohani yang disampaikan oleh Abu al-Hasan al-Kharqani.
Al-Hujwiri menampilkan apa yang dibicarakan oleh Abu al-Hasan tentang dua perkara, iaitu:
Konsep  al-wus*ul ila Allah, ianya sebenarnya  adalah pendekatan  semua kesufian dan ianya adalah relatif.
Pada hakikatnya, tiada kesampaian mutlak kepada Tuhan dan yang berlaku adalah pendekatan di dalam, menuju kepada Tuhan. Ianya merupakan  kepelbagaian pendekatan di dalam penujuan yang satu.
Mungkin ada yang mengatakan ada penyampaian yang sebenarnya adalah relatif . Ianya  bersifat intuitif dan wijdan dan bukan hakikat penyampaian.
Al-Hujwiri juga  menyebut persoalan `keselamatan` yang boleh diistilah sebagai `al-najat`. Ianya bukan hak kehambaan. Bagi hamba ialah pilihan  perjalanan dan yang menentukan adalah Tuhan. Di sini significantnya hamba, harus berusaha mempastikan jalan yang dilalui dan ditempuh adalah benar baik dari segi pendekatan dan amalan dan soal keselamatan terserah kepada Tuhan.
Sebagai rumusan apa yang disifatkan keistimewaan yang mau ditampilkan oleh Al-Hujwiri tentang Abu al-Hasan bin Ahmad al-Kharqani tidaklah suatu kelainan yang  dapat disifatkan sebagai istimewa.

Sekian.

September 23, 2017

ABU `ALI HASAN AL-DAQQAQ: TOKOH MUTAAKHIR


BBB, 02 Muharram 1439H. = 22 September   2017M. (Juma`at):
Sebagaimana  disenaraikan oleh Al-Hujwiri, bahawa Abu `Ali Hasan bin Muhammad al-Daqqaq adalah sebagai salah seorang tokoh sufi terkemuka pada peringkat mutaakhir. Maka sebagai tokoh pertama, iaitu Abu al-`Abbas  Ahmad bin Muhammad al-Qassab tidak tersenarai di dalam kitab-kitab Tabaqat, atau kitab-kitab tasawuf yang membicarakan tentang tokoh-tokoh, maka demikianlah dengan Abu `Ali Hasan bin Muhammad al-Daqqaq, walaupun nama kedua ini memang tersua di dalam pembicaraan tasawuf, tetapi tidak menjadi senarai pembicaraan tokoh sufi, sebagaimana dilakukan oleh Al-Hujwiri.
Menurut Al-Hujwiri Abu `Ali Hasan al-Daqqaq ialah seorang tokoh di dalam ilmu pengetahuan dan tiada setanding dengannya pada zamannya. Dia dikatakan fasih berbicara tentang jalan meningkat diri kepada Tuhan.
Dia mengenal  ramai shaykh-shaykh pada zamannya dan bergabung dengan mereka.
Dia adalah murid kepada  Nas*r Abadzi.
Lantaran beliau mendalam di dalam bidang berhubung dengan Tuhan, beliau dikatakan berkata,
``Barangsiapa yang memberi tumpuan selain dari Tuhan,  maka katanya, ``Lemah Keadaan Rohaninya.`` Tambahnya,
``Barangsiapa membicarakan tentang sesuatu lain dari Tuhan,  lantaran tidak mengenal Tuhan secara memadai dan kedekatan dengannya, maka  dia ibarat tidak mempunyai persahabatan, bagaimana seorang mau bercakap tentang sahabat, sedang dia tidak bersahabat dan tidak mengenalinya.``
Dalam erti kata yang lain, seseorang yang mesra dan bercakap tentang apa yang dia mesra dengannya, lantaran ia mengenali, bahkan mengasihinya, lantaran itu ia lebih mesra membicarakannya.``
Sebagaimana tokoh-tokoh sufi lain, untuk mengistimewakannya, sering diceritakan tentang keanihan-keanihannya, sebagai membuktikan keistimewqaannya, lebih daripada itu disifatkan sebagai keramatnya yang sebenarnya tidak semestinya ada pada seseorang, tapi Al-Hujwiri memperlihatkan sebagai anekdot kecil kepada  Abu `Ali Hasan al-Daqqaq, bahawa pada satu hari ia didatangi seorang tua ke majlis pertemuannya, sedang dia memakai serban nipis buatan T*abaristan. Orang tua yang datang itu ingin memiliki serban yang baginya amat menarik. Pencerita mau menunjukkan bahawa seolah-olah shaykh mengetahui apa yang diingini oleh orang tua yang datang itu, maka dalam majlis itu Abu `Ali Hasan al-Daqqaq mencampakkan serbannya kepada orang tua itu.
Sebenarnya apa yang mengistimewakan seorang tokoh sufi, bukan anekdot-anekdot yang diceritakan tentang seorang tokoh sufi yang tidak semestinya berlaku, tetapi jika ada menambahkan daya tariakan. Yang mengistimewakan sufi seharusnya keilmuan yang ada padanya sama ada ilmu zahir, lebih-lebih lagi ilmu yang berkait dengan kerohanian yang dapat diikuti pengikut, lebih-lebih lagi jika ianya dikukuhkan dengan amalan,  pandangan, doktrin  atau falsafah yang dipegang. Misalnya berhubung dengan ketentuan Allah dan kehendak dan ikhtiar manusia. Berhubung dengan niat dan ikhlas dan sebagainya. Lebih menarik jika perkra ini dibuktikan dengan praktik  dan amalan sufi itu sendiri yang menyerlahkan ketokohannya seperti yang berlaku misalnya pada Al-Junayd yang menyerlahkan antara kata dan perbuatannya.
Keistimewaan dan penyerlahan tentang  tokoh-tokoh ini hendaklah bukan dibuat-buat – disengajakan, tetapi adalah secara spontan yang menunjukkan keistimewaannya. Ini antara yang mau dikemukakan oleh Al-Hujwiri tentang  Abu `Ali Hasan al-Daqqaq. Namun dapatlah dibuat penilaian terhadap tokoh yang dikatakan sufi terkemuka pada peringkat mutaakhir itu berdasarkan maklumat yang ditampilkan.

Sekian.

September 22, 2017

AHMAD BIN MUHAMMAD AL-QAS*S*AB SUFI MUTAAKHIR


BBB, 01 Muharram 1439H. = 21 September 2017M. (Khamis):
Ahmad al-Qassab, ialah nama penuh bagi Ahmad bin Muhammad al-Qassab yang kunyahnya ialah Abu al-`Abbas.
Ahmad al-Qassab adalah salah seorang yang dikelompok dan dikategorikan oleh Al-Hujwiri sebagai sufi-sufi terkemuka pada masa  mutakhir. Konsep mutakhir yang dimaksudkan oleh Al-Hujwiri, ialah golongan sufi selepas kelompok utama yang dibicarakan, iaitu sebanyak 64 orang itu. Tempoh keberadaan golongan sufi berkenaan kebiasaannya ialah selepas abad ke 2H., iaitu tempoh keilmuan tasawuf mula berkembang dan mencapai puncak dari segi prolifik ialah sekitar abad ke 3H. dan meklebihi sedikit dari pempoh nerkenaan – biasanya hingga suku terawal awal abad ke 4H ( hingga 325H. dan sekitarnya).
Namun semakan yang dibuat terhadap sepuluh nama tersebut sebagai sufi terkemuka pada masa mutakhir,  kebanyakannya sukar di dapati di dalam kitab-kitab tabaqat dan yang membicarakan tentang tokoh-tokoh. Ini menghadkan sumber-sumber rujukan yang dapat dibuat. Ini disebabkan oleh beberapa faktor, antaranya;
Tokoh-tokoh popular dikatakan oleh Al-Hujwiri adalah tokoh-tokoh setempat pada masanya, walaupun dikatakan oleh Al-Hujwiri  tokoh popular, tetapi dia tidak meningkat kepada  tahap umat. Tokoh-tokoh berkenaan selain dari baharu, adalah relatifnya bertempat di bawah wilayah Parsi dan mereka biasanya kurang diterima pada peringkat umat. Kepopularan mereka tidak setara dengan tokoh lain yang sama dari kawasan Parsi, namun  dianya diterima sebagai salah seorang sufi yang dikatakan terkenal.
Kembali kepada Ahmad al-Qas*s*ab, dia dikatakan oleh Al-Hujwiri,  adalah seorang yang buta huruf. Yakni tidak pandai menulis dan membaca  yang menjadi kunci ilmu pengetahuan. Namun dikatakan tokoh dari Transoxamania, dikatakan seorang yang mendalam bidang kerohanian, bahkan dia dianggap seorang yang terkenal di dalam bidang rohani. Dia dikatakan mengangkat darjah keohanian kepada  peringkat tertinggi dan kelohoran jiwa.  Namun disebut kelemahan  Ahmad  al-Qas*s*ab bahawa dia buta huruf dan mampu menulis dan membaca.
Meskipun Ahmad bin Muhammad al-Qasswab  tidak tau menulis dan membaca, tetapi jiwanya terbuka mendalami  bidang-bidang keilmuan akali dan rohani melalui pembelajaran dan amalan kesufian hingga menjadikan dia seorang mendalam bidang `aqidah dan juga ilmu-ilmu  zahir dan riyadhiat, sebagaimana dia juga mendalam bidang kerohanian.
Al-Hujwiri memetik pendapat Abu `Abdullah Khayyat Imam Masjid di Taburstan katanya,
``Dia adalah salah seorang dikurniai Tuhan keilmuan dan dapat menjawab persoalan-persoalan berhubung rohani dan akidah dengan baik.``
Walau bagaimana Al-Hujwiri tidak mengemukakan apakah pendapat Ahmad al-Qassab di dalam bidang keilmuan tertentu yang mengistimewakannya, misalnya hujah keilmuan akidah yang dia dikatakan mendalam di dalam bidang berkenaan atau sebarang konsep tasawuf yang dibawa oleh Ahmad al-Qas*s*ab.
Sebaliknya Al-Hujwiri cenderung memperlihatkan keistimewaan tokoh dari segi kekeramatannya (?) yang sebenarnya bukan merupakan syarat kesufian.
Beliau menceritakan bahawa pada satu hari seekor unta  yang sarat dengan muatan bersama dengan pengembalanya – seorang pemuda melalui sebuah kawasan penempatan, tiba-tiba unta itu terjatuh oleh beratnya barang-barang yang dibawa. Pemuda tersebut menurunkan barang-barang muatan sambil berdoa keselamatan unta dan barangan yang dibawa. Pada masa itu  melewati unta berkenaan Ahmad al-Qassab. Dia bertanya hal yang berlaku. Pemuda berkenaan menceritakan keadaan untuknya yang jatuh itu. Dia memohon kepada Ahmad al-Qas*s*ab mendoakan kebaikan bagi mereka. Kononnya selepas dido`akan oleh Ahmad Al-Qas*s*ab, maka unta yang dikatakan patah kaki  itu bangkit dan meneruskan perjalanan.  Peristiwa ini ditunjukkan oleh Al-Hujwiri sebagai karamat Ahmad al-Qas*s*ab ! Namun logiknya unta letih keberatan, maka apabila rehat dan diturunkan berat barang, maka ianya dapat meneruskan perjalanan.
Peristiwa ini tidaklah sangat menunjukkan konsep Kashfu  al-mahjub yang mau ditunjukkan oleh Al-Hujwiri.
Antara pendapat Ahmad al-Qas*s*ab yang mau ditunjukkan, bahawa manusia, dapat mengatasi kerisauan dan kegundahan, jika ia berpegang kepada hakikat, segala sesuatu ditentukan oleh Tuhan dan berpegang dengan qadha` dan qadar Tuhan sebagai dipegang di dalam akidah.  Ahmad al-Qas*s*ab adalah mengukuhkan dari segi pegangan akidah yang seharusnya dipegang oleh seorang Islam berdasrkan pegangan Ahlu al-Sunnah yang betul.
Ahmad al-Qassab adalah seorang sufi sebagaimana sufi yang lain.

Sekian.

September 21, 2017

PENGKATEGORIAN TOKOH SUFI SECARA TERBUKA


BBB, 29 Dzul-Kaedah 1438H. = 20 September 2017M. (Rabu):
Antara pendekatan pembicaraan tentang tasawuf, selain dari membicarakan tentang konsep, pendekatan perjalanan kerohanian, doktrin dan kehalusan kerohanian, satu pendekatan popular yang sebenarnya telah kita bicara dan sedang membicarakan ialah pendekatan membicarakan tokoh-tokoh sufi dan pandangan-pandangan kesufian mereka.
Pendekatan membicarakan tentang tokoh yang paling lengkap ialah dlakukan  oleh `Abdul Rahman al-Sulamiyy  (m. 412H.) dengan kitabnya yang berjudu: Al-Tabaqat al-Sufiyyat. Kitab ini dirujuk oleh mereka yang membicarakan tentang tokoh sufi yang datang selepasnaya.
Abdul Rahman al-Sulamiyy membicarakan tentang 103 orang sufi yang dipecahkan kepada lima tabaqat (generasi) setiap generasi terdiri dari  20 orang, kecuali generasi kelima terdiri dari 23 orang. Pendekatannya dianggap paling sempurna kerana bagi setiap tokoh dibicarakan dari segi latar belakang, pengajian, keterlibatan di dalam kesufian,  guru-guru dan murid-murid  mereka.. Sebahagian besar dari tokoh yang dibicarakan menjadi sanad di dalam meriwayatkan Hadith. Kemudian dibicarakan tentang pendapat-pendapat tokoh-tokoh sufi berkenaan yang diriwayatkan secara gaya Hadith.
Pendekatan ketokohan adalah menjadi sebahagaian dari kandungan al-Risalat al-Qushaiyyat oleh  Abu al-Qasim `Abd al-Karim bin Hawazin (m. 465H.). Al-Qushairy membicarakan tentang 83 tokoh sufi – tanpa pengkategorian. Pendekatan dari segi pembicaraan adalah sebagaimana dilakukan oleh al-Sulami. Bermaksud riwayat dilakukan terhadap setiap tokoh ialah menuut gaya Hadith. Banyak berlaku persamaan  antara Al-Sulami dan al-Qushairy, sehingga dapat diambil antara kesimpulan, bahawa kedua-kedua tokoh ini mendapat maklumnat tentang tokoh-tokoh sufi adalah sebahagiannya dari smber yang sama.
Al-Hujwiri dengan karyanya, iaitu Kashf al-Mahjub, sebahagian besar karangannya ini membicarakan tentang tokoh-tokoh sufi yang dipecahkan kepada:
·         Para sahabat Nabi yang menjadi Imam, iaitu Khulafa` al-Rashidin yang empat, iaitu Abu Bakar, `Umar,  `Uthman dan `Ali.
·         Para Imam dari Ahl al-Bayt, iaitu Husin Bin `Ali, Hasan bin `Ali, `Ali bin Husain bin `Ali  (Zaial `Abidin), Abu Ja`far Muhammad bin `Ali bin Husain al-Baqir. Dan Abu Muhammad Ja`far bin Muhammad al-S*adiq.
·         Para Ahli al-Suffah yang jumlah mereka lebih dari 300 orang, tetapi tidak dibicarakan semuanya.
·         Para Imam dari kalangan tabi`in, iaitu , Uways al-Qarni, Harim bin Hayyan, Hasan Basari dan Sa`id bin al-Musayyab.
·         Para Imam dari generasi  sesudah tabi`in hingga masa kini, iaitu sejumlah 64  orang dan baru sudah dibicarakan.
·         Sufi-sufi terkemuka pada masa mutaakhir, iaitu sebanyak 10 orang iaitu.
Abu al-`Abbas Ahmad bin Muhammad al-Qas*s*ab.
Abu `Ali Hasan bin Muhammad al-Daqqaq
Abu Hasan bin Muhammad al-Khurqani.
Abu `Abdullah Muhammad bin `Ali al-Dastani
Abu Said Fadhlullah bin Muhammad al-Mayhani
Abu al-Fadhl Muhammad bin Hasan al-Khuttali
Abu al-Qasim `Abd al-Karim bin Hawazin al-Qushairy
Abu `Abbas Ahmad bin Muhammad al-Ashqani
Abu al-Qasim bin `Ali bin `Abdullah al-Gurgani
Abu Ahmad al-Muz*affar bin Ahmad bin Hamdan
Kategori  ini  akan dibicarakan/
·         Para Sufi Mutakhir pelbagai negeri
Maksud pelbagai negeri itu adalah terhad kepada negeri-negeri Asia Tengah yang antaranya  di bawah pengaruh Parsi (Pada masa Al-Hujwiri) seperti Syria, `Iraq, Parsi,  Qubistan, Azarbaijan, T*abaristan, Kisy, Kirman, Khurasan, Transoxania dan Ghazna.
Nampaknya tidak termasuk negara-negara atau negeri-negeri d Timur jauh yang mungkin pada masa di luar dari maklumat penulis Al-Hujwiri.

Pendekatan di atas adalah terarah kepada tokoh-tokoh sufi khusus yang menekankan ciri-ciri rohani khusus yang takrif dan definisi diberi oleh mereka yang di dalam kalangan sufi mereka.
Pendekatan yang lebih terbuka dan praktikal, ialah seperti yang dilakukan oleh seperti: yang dilakukan oleh Al-Sayyid Mahmud abu al-Faydh al-Manufi al-Hasani dengan judul karya iaitu Jamharat al-Awliya`. Pendekatan adalah bermula dari Rasulullah s.a.w. kepada sahabat empat, Ahlu al-Suffah, sahabat-sahabat terkenal, kalangan tabi`in dan kalangan pendukung Islam terkemuka – termasuklah kalangan sufi khusus yang dibicarakan oleh kalangan sufi khusus. Pendekatan terbuka adalah wajar dan ciri-ciri kesufian tidak terhad kepada kalangan sufi khusus yang berada di dalam alam mereka, tetapi adalah termasuk berbagai tokoh Islam yang hidup dalam alam biasa biasa, tetapi mendukung Islam secara murni dengan meneruskan kegiatan seperti manusia biasa dan bersifat praktikal.
Meneruskan pendekatan sebagaimana di dalam Jamharat al-Awliya ialah pendekatan yang dilakukan oleh `Abdul Wahab al-Sha`rani dengan karyanya Al-Tabaqat al-Kubra (dua jilid)  Pendekatan secara terbuka yang merangkumi semua tolkoh Islam yang mendukung nilai-nilai Islam yang tertentunya melibatkan aspek kerohanian. Jumlah mereka yang dibicarakan menghampiri 400 orang. Walau bagaimana tokoh-tokoh dari alam Melayu masih di luar maklumat pengarang. Walau bagaimana pendekatan terbuka melibatkan ramai tokoh, ciri dan definisi tasawuf lebih terbuka dan tidak dimonopoli yang mengkhususkan kalangan sufi tertentu sebagaimana  ciri kesufian khusus mereka.

Sekian.

September 20, 2017

PENDAPAT AL-HAS*RI SUKAR DIFAHAMI


BBB, 28 Dzul-Hijjah 1438H. = 19 September 2017M. (Selasa):
Tokoh terakhir  kalangan sufi yang dianggap awal ialah Al-Hus*ri. Beliau  adalah Abu al-Hasan,  `Ali bin Ibrahim yang berasal dari Bas*rah dan tinggal di Baghdad. Dia adalah shaykh `Iraq dan lisannya. Kata Al-Sulami, Kita tidak melihat seorang shaykh yang lebih sempurna dari segi hal darinya dan tidak ada seindah lisan bersamanya dan tiada yang lebih tinggi kalam daripadanya. Namun mengikuti kata-katanya sukar difahami.
Memujinya lagi Al-Sulami, bahawa dia satu-satunya shaykh, lidah waktu dan satu-satu yang mengikut tariqatnya. Dia daripada ahli shaykh yang tinggi kedudukan, mesra dan lembut. Dia bercakap tentang tauhid yang dia istimewa dengannya  dan maqam pada tafrid dan tajrid yang tidak disyarikat oleh yang lain tentangnya.
Dia adalah ustadz bagi kedua belah pihak dan dengannya beradab siapa yang beradab dari kalangan mereka itu. Dia bersahabat dengan Aba Bakr al-Shibli dan lain-lain daripada shaykh. Dia meninggal di Baghdad Juma`at pada bulan Dzil-Hijjah tahun 371H.
Antara riwayat tentangnya:
``Aku mendengar `Abd al-Wahid bin Bakr berkata, aku mendengar `Ali bin Ibrahim berkata,
``Sufi ialah yang tidak digoncang oleh goncangan  dan tidak tetap oleh penerusannya.``
Aku mendengar Shaykh Aba al-Hasan al-Has*ri berkata, ``Adam pada tempatnya,, adalah tempat bagi berbagai `illah, maka dikhitabkan berdasarkan amal. Firman Allah bermaksud:
``Sesungguhnya engkau tidak lapar padanya (syurga) dan tidak bertelanjang.`` (T*aha: 118).
Dan jikalau tidak apakah maqam muhawarah yang memberi kesan lapar  dan telanjang.``
Aku mendengarnya di dalam al-jami`,  ``Menyeruku dn balaku, Bawa datanglah apa yang ada pada kamu, Kamu daripada anak-anak Adam yang dicipta Allah dengan tangannya, dan ditiup padanya dari rohnya dan sujud kepadanya oleh mala`ikat dan diperintah dengan perintah, maka dia menmyalahinya ? Kalau diawal ada pertentangan, bagaimana dengan pengakhiran ?
Katanya aku mendengarnya berkata,
``Siapa yang mendakwa sesuatu tentang hakikat, didusta oleh penyaksian yang didedahkan oleh barahin.``
Aku mendengar Aba Nas*r `Abdullah bin `Ali al-T*usi berkata, aku mendengar l-Has*ri berkata,
``Aku melihat kehinaan pada setiap kehinaan, maka bertambah hina dengan kehinaan mereka. Maka aku melihat kemuliaan di atas setiap kemuliaan, maka bertambah kemuliaan di atas kemuliaan mereka.. Kemudian dia membaca firman Allah bermaksud:
``Siapa yang menghendaki kemuliaan, maka bagi Allah kemuliaan semua.`` (Fat*ir: 10).
Aku mendengar Aba al-Farj al-Warthaniyyah berkata, aku mendengar Al-Has*ri berkata:
``Sufi yang tidak mendapati selepas ketiadaannya, maka tidak ditiadakan selepas wujudnya.``
Katanya, aku mendengarnya berkata, ``Sufi dari segi wajdan adalah wujudnya dan sifatnya menghijabkannya.``
Katanya dan berkata Al-Has*ri, ``Takut daripada Allah dan hijab, kerana apabila  takut tidak menghilangkan kehendaknya padaKu. Dan raja` tidak menyampaikan kepada kehendakku daripadanya., maka terhenti padaku daripada takut dan raja` yang tahqiq.  Adapun dari segi kesan dan keilmuan, maka wajib ke atas mereka melazimkan adab.``
Katanya, dan berkata Al-Has*ri,
``Adalah aku beberapa zaman apabila aku membaca Al-Qur`an aku tidak berlindung daripada syaitan dan aku berkata;
``Daripada syaitan sehingga dia hadhir terhadap Kalam yang Benar `Azza wa jalla.
Aku mendengar `Abdallah bin `Ali berkata, disoal Al-Hasri, ``Adakah yang cinta mesra atau gerun ?`` Maka katanya, ``Yang bercinta binasa, tidak kekal bersamanya sifat, maka dia berpuisi:
Memuncak, sungguhnya soalan tidak bermanfaat,
Engkau mengetuk pintu, yang pintunya tertutup rapat
Apakah yang meragukan engkau terus  mengetuk
Kataku gelora yang bangkit oleh rasa tamak tertutup
Engkau seumurku seseungguhnya lintasan
Bila kesampaian di luar dari tumpuan pemerhatian
Dia tidak lain dari pembunuhan atau kejayaan
Daripada apa yang hilang tanpa sebarang bimbang.
Aku mendengar `Abdul Wahid bin Bakar berkata, aku mendengar al-Has*ri berkata,
``Sempit diriku oleh waktu dan nafasku, aku tidak berihat melainkan detik nafas zikirku yang berlalu denganku sama ada bast, al-wudd dan kekeruhan dilalui, lalu dia berpuisi:
Masa berlalu segala dalam lipatan,
Di dalam zaman mengharapkan ihsan.
Demikian pendapat Ibrahim al-Has`ri yang tidak licin dan sukar difahami.
Sekian.

September 19, 2017

UJARAN ABU AL-QASIM IBRAHIM BIN MUHAMMAD AL-NAS*R ABADZI UNTUK DITELITI


BBB,  27 Dzul- Hijjah 1438H. = 18 September 2017M. Isnin):
Seterusnya nama yang ditampilkan oleh Al-Hujwiri ialah  Abu al-Qasim al-Nas*r Abadzi. Nama lengkapnya ialah Ibrahim bin Muhammad bin Mahbubah – Shaykh Khurasan pada zamannya. Beliau berasal dari Naisaburi, dilahir dan mendapat pendidikan di sini.
Abu al-Qasim menguasai banyak bidang ilmu. Dia menghafal sirah dan menghimpunkannya, juga menguasai bidang sejarah (tawarikh). Menguasai terutama bidang hakikat. Dia disifatkan satu-satu shaykh yang utama pada zamannya, sama ada dari segi ilmu dan hal.
Dia bersahabat dengan Ab Bakr al-Shibli,  Abi `Ali al-Rudzbari dan Abi Muhammad al-Murta`ish dan yang lain dari kalangan shaykh-shaykh. Dia tinggal di Naisabur dan pada akhir hayatnya dia ke Makkah dan menunaikan haji tahun 336H. Dia tinggal hampir dengan Tanah Haram dan meninggal tahun 367H.
Dia banyak menulis Hadith dan meriwayatkannya. Dia adalah seorang yang dipercayai (thiqah).
Bercakap kepada kami Muhammad bin Mahmawayh, al-Nas*r Abadzi al-Sufi, berkata, bercakap kepada kami Ahmad bin Muhammad bin Fadhalah al-T*usi berkata, bercakap kepada kami, Ahmad bin Thaqif, bercakap kepada kami H*afs* bin Yahya daripada Kharijah bin Mus*`ab, daripada Ayyub daripada Yahya bin Abi Kathir daripada `Aishah binti Qays daripada Nabi s.a.w. (Hadith sekedudukan dan nafaqah).
Aku mendengar Aba al-Qasim al-Nas*r Abadzi berkata, ``Apabila nyata bagi engkau sesuatu daripada tanda-tanda kebenaran, maka jangan engkau berpaling dari bersamanya kepada syurga dan tidak kepada neraka. Dan jangan terlintas dengan keduanya di hati engkau dan apabila  engkau menyimpang  daripada yang demikian, maka tidak membesarnya oleh Allah Ta`ala.``
Aku mendengar Al-Nas*r  Abadzi berkata, ``Apabila dikhabarkan tentang Adam – dengan sifat Adam, katanya,  - Maksud firman Allah bermaksud: ``Dan berdosa Adam kepada Tuhannya, dan dia tersalah jalan.`` (Taha: 121). Dan apabila dikhabarkan tentangnya dengan kelebihannya ke atasnya, maka katanya – Firman Allah bermaksud:  ``Allah memilih Adam (Ali `Imran: 33).
Aku mendengar Aba al-Qasim al-Nas*r Abadzi berkata, ``Muwafakat dengan athar adalah elok, dan muwafakat suruhan adalah lebih elok dan siapa yang muwafakat dengan `al-haqq` - pada satu lahz*ah atau satu lintasan, maka sesungguhnya tidak berlaku ke atasnya selepas itu apa yang menyalahi hal.``
Aku mendengar Aba al-Qasim al-Nas*r Abadzi  berkata, ``Siapa yang beramal kerana mau melihat balasan, maka amalannya dengan bilangan dan kiraan, dan siapa beramal untuk mushahadah dia menjangkakan  jumlah  perhitungan dan bilangan. Siapa yang bekerja kerana bilangan, maka pahalanya dengan bilangan. Firman Allah Ta`ala bermaksud:
``Siapa yang datang dengan lima, maka baginya sepuluh gandaan seumpamanya.`` (Al-An`am: 160).
Dan siapa beramal secara mushahadah, maka balasannya tidak terbilang. Firman Allah `Azza wa Jalla bermaksud:  ``Sesungguhnya dibalas orang yang sabar itu pahala mereka itu, tanpa terhisab.``
(Al-Zumar: 10).
Dan aku mendengar Al-Nas*r Abadzi berkata, ``Rahah adalah bekas yang dipenuhi dengan celaan.``
Dan aku mendengar Al-Nas*r  Abdzi berkata, ``Yang menggemar memberi tiada kadar hitungan baginya dan yang gemar kepada yang memberi adalah mulia.``
Aku mendengar Al-Nas*r Abadzi berkata, ``Engkau berada di antara dua perkara, nisbah kepada haqq dan nisbah kepada Adam.. Apabila dinisbahkan kepada al-haqq, engkau berpindah dari segi maqam al-kashaf, kenyataan dan kebesaran. Dan adalah  dinisbahkan kepada tahaqquq `ubudiyyah. Sebagaimana firman Allah Ta`ala bermaksud: ``Dan hamba Al-Rahman yang berjalan di atas muka bumi secara bersopan santun   (Al-Furqan: 63). Dan firmannya bermaksud:
``Dan hambaku tidak adalah bagi engkau ke atas mereka itu kekuasaan untuk menyesatkan mereka.`` (Al-Hijr: 42). Dan firmanNya bermaksud: ``Maka keduanya mendapati hamba dari hamba-hambaKu. [Kami datangkan kepadanya rahmat daripada kami dan mengajarnya dari sisi kami ilmu.`` (Al-Kahfi: 65). Dan apabila dinisbahkan kepada Adam, dia masuk pada maqam-maqam ilmu dan jahil. Firman Allah Ta`ala bermaksud: ``Dan ianya ditanggung oleh manusia, sesungguhnya dia adalah zalim lagi jahil.`` (Al-Ah*zab: 72).
Al-Hujwiri memberi tekanan dari segi tafsiran terhadap riwayat ini. Dengan melihat bahawa konsep Adam adalah lambang hawa nafsu dan kerosakan, lantaran itu hubungan hendaklah dengan yang tertinggi, iaitu Tuhan bagi keselamatan..
Dan aku mendengar Aba Al-Qasim berkata, ``Ibadat menuntut `al-s*afh` - permohonan dan kemaafan adalah dari ketaksirannya, derdekat dengannya ialah menuntut gantian dan balasan daripadanya.``
Dan aku mendengar Aba al-Qasim berkata,
``Ahlu al-mahabbah  berdiri bersama yang haqq di atas maqam, jika mereka mendekati dikenali dan jika dia lambat terhijab.``
Dan aku mendengar Aba al-Qasim berkata, `` Beratnya kebenaran tidak tertanggung melainkan oleh yang memacu haqq.``
Dan aku mendengar Aba al-Qasim al-Nas*r Abadzi berkata, ``Asal tasawuf adalah melazimkan kitab dan al-Sunnah, meninggalkan hawa nafsu dan perkara bid`ah, membesarkan kehormatan shaykh-shaykh, melihat kelemahan makhluk dan keelokan bersahabat dengan teman-teman dan rela memberi khidmat kepada mereka,  mengamalkan akhlak yang indah melakukan aurad, meninggalkan dari terlibat perkara rukhs*ah dan ta`wil. Tidak sesat seorang pada jalan ini, melainkan dengan kerosakan permulaan, kerana apa yang dilakukan pada permulaan memberi kesan pada pengakhiran.
Demikian pendapat Abu al-Qasim Ibrahim bin Muhammad bin Mahmud al-Nas*r Abadzi untuk diteliti.

Sekian.

September 18, 2017

PENDAPAT BERNAS ABU `UTHMAN AL-MAGHRIBI DAPAT DIHAYATI


BBB, 26 Dzul-Hijjah 1438H. =  17 September 2017M. (Ahad):
Tokoh seterusnya yang dikemukakan oleh Al-Hujwiri ialah Abu `Uthman al-Maghribi. Beliau adalah Sa`id bin Sallam berasal dari bahagian dari Qayrawan daripada kampung yang dipanggil  Karkint, iaitu di  Utara Afrika.
Pernah tinggal di Tanah Haram, Makkah beberapa masa dan menjadi shaykh di sana. Bersahabat dengan Abi `Ali al-Katib dan Habiban al-Maghribi dan Abi `Umar al-Zujaji dan bertemu dengan Abi Ya`kub al-Nahrajuri dan Abi al-Hasan al-S*aigh al-Dinuri dan lain-lain dari kalangan shaykh-shaykh. Dia adalah satu-satunya dengan t*ariqatnya dan terkenal zuhud. Dia dibaratkan sebagai kubah dari kalangan shaykh-shaykh. Tidak dilihat sebagainya dari segi ketinggian hal, menjaga waktu, ketinggian hikam dan ketepatan firasat. Dia datang ke Naisabur dan meninggal di sana pada tahun 373H.
Riwayat-riwayat berkenaan Abu `Uthman al-Maghribi:
Aku mendengar Aba `Uthman berkata, ``I`tikaf ialah menjaga anggota menurut suruhan.``
Dan aku mendengarnya berkata, ``Tidak dikenal sesuatu siapa yang tidak mengenal lawannya. Yang demikian tidak sah bagi orang yang dikatakan ikhlas akan ikhlasnya, melainkan selepas  mengenal akan riya` dan yang bertentang dengannya.``
Dan aku mendengarnya, dikatakan baginya, bahawa fulan itu musafir, maka katanya, wajib dia musafir dari segi hawa nafsunya dan syahwatnya, dan kehendaknya. Kerana bermusafir ialah dalam keadaan dagang, dan dagang adalah hina dan tidak wajar bagi orang mu`min menghinakan dirinya.``
Dan aku mendengarnya berkata, dan dia menyebutnya antaranya kata al-Shafi`e r.a.,
Ilmu ada dua, iaitu ilmu berhubung dengan agama dan ilmu yang berhubung dengan badan. Maka berkata r.h.a. al-Shafi`e, alangkah indah apa yang dikatakan.
Ilmu agama ialah ilmu yang berhubung dengan hakikat dan ma`rifat, dan
Ilmu badan ialah ilmu yang berhubung dengan siasat, riadhat dan mujahadah.``
Dan aku mendengar Aba `Uthman al-Maghribi berkata, ``Yang berdosa lebih baik daripada yang mendakwa !  Kerana yang berdosa –selama-lama, menuntut jalan kepada taubat dan yang mendakwa, kecamuk di dalam ikatan dakwanya.``
Aku mendengar Aba `Uthman berkata,  ``Siapa yang memanjangkan tangannya kepada makanan orang kaya, dengan kejahatan dan syahwat, dia tidak layak selama-lamanya dan tidak ada uzur baginya, melainkan dalam keadaan terpaksa.``
Dan aku mendengar Aba `Uthman berkata, `` Sufi ialah yang memiliki sesuatu sekadar keperluan dan tidak memiliki secara paksaan.``
Aku mendengar Aba `Uthman berkata, ``Siapa yang sebok dengan ahwal orang lain, maka terabailah halnya.``
Aku mendengar Aba `Uthman, Sa`id bin Sallam al-Maghribi berkata, ``Taqwa ialah berdiri di atas hudud (had-had). Dia tidak taqsir padanya dan tidak melampauinya, sebagaimana firman Allah bermaksud: ``Siapa yang melampaui had-had Allah, maka dia menzalimi dirinya.`` (Al-Talaq: 1 ).
Aku mendengar Aba `Uthman berkata, ``Siapa yang terganggu (dikesan) oleh sesuatu  yang lain akan menghilangkan daripadanya lazat taqwa.``
Dan aku mendengar Aba `Uthman berkata, ``Siapa yang tahqiq dari segi `ubudiyyah, maka zahir rahsianya dengan menyaksikan keaiban dan dimustajab baginya apa yang dikehendakinya.``
Aku mendengar Aba `Uthman berkata, ``Hendaklah engkau jadikan tadabbur engkau tentang ciptaan ialah tadabbur `ibrah, dan tadabbur engkau tentang diri engkau tadabbur mau`iz*ah, dan tadabbur engkau tentang Al-Qur`an ialah tadabbur hakikat dan mukashafah. Allah Subhanahu wa Ta`ala berfirman bermaksud:
``Apakah mereka tidak bertadabbur tentang Al-Qur`an ?`` (Muhammad: 24 & Al-Nisa`: 82).
Semoga dibalas engkau dengan membaca kandungan dan kalau tidak demikian akan kurang kefahaman dari tilawahnya.
Aku mendengar Aba `Uthman berkata, ``Yang diam – berilmu lebih baik dari yang bercakap secara jahil.``
Aku mendengar Aba `Uthman al-Maghribi berkata, ``Jangan bersahabat melainkan dengan orang yang amanah atau yang dapat memberi bantuan, kerana yang amanah membawa engkau kepada kebenaran dan yang memberi pertolongan dapat mendorong engkau kepada taat.``
Dan aku mendengar Abdullah al-Mu`allim berkata, aku bertanya Aba `Uthman, ``Apakah simpulan wara` ?`` Maka katanya, ``Shari`ah menyuruh engkau dan melarangnya, maka hendaklah ikut dan jangan menyalahi.``.
Aku mendengar Aba `Uthman berkata, ``Tatkala menyungguh orang yang cinta dengan kesungguhan mereka, pada ketaatan kepada Tuhan mereka, melembut mereka oleh haqq dan ihsan sekali selepas sekali sehingga dia dikasihi. Diriwayatkan dari Nabi Muhammad s.a.w. bahawa Baginda bersabda – bermaksud: ``Menjadi kebiasaan terpaut hati-hati  mengasihi orang yang membuat baik kepadanya.``
Dan aku mendengar Aba `Uthman berkata, ``Hati ahlu al-haqq hati yang hadhir dan pendengaran mereka adalah pendengaran yang terbuka.``
Demikian sebahagian daripada pendapat-pendapat bernas Abu `Uthman al-Maghribi yang dapat dihayati.

Sekian.