July 23, 2017

AYAT-AYAT ALLAH ADA PADA SETIAP SESUATU: MUHAMMAD BIN WASI`


BBB, 28 Syawal 1438H. = 22 Julai 2017M. (Sabtu):
``Aku tidak pernah melihat sesuatu tanpa melihat Tuhan di dalamnya.``
Itulah significant yang mau ditonjolkan oleh Al-Hujwiri tentang tokoh Muhammad bin Wasi` ini yang dikatakan sempat bergaul dengan para tabi`in. Ungkapan ini sebenarnya bukan satu keluarbiasaan  lantaran ianya hakikat dan diucap oleh banyak pihak, khususnya dari kalangan sufi. Bahkan terdapat di dalam Al-Qur`an  ayat seperti  bermaksud:
``Sesungguhnya di langit dan bumi ayat-ayat bagi orang mu`minin.`` (Al-Jathiah: 3).
Dan  banyak lagi  `ayat`` di dalam Al-Qur`an.
Cuma ungkapan Muhammad bin Wasi`  lebih kepada mesra cinta, diibaratkan kepada sang kekasih yang mencintai yang dikasihi, maka apa yang dilihat  tiada yang lain dari yang dikasihi. Bahkan lebih dari itu terhapus yang lain dari kelihatan dan yang dilihat hanya yang dikasihi – dimaksudkan Tuhan. Yang dilihat adalah satu yang dikasihi.
Tentang persoalan ini banyak kalangan sufi mengungkapkan kata-kata:
Bahawa ditanya Al-Junayd tentang tauhid khas, katanya,
``Bahawa hamba adalah bayangan berdepan Allah  yang kelihatan bahawa berlaku padanya larian tadbirNya, padanya larian hukum qudratNya di dalam kancah lautan tauhidNya dengan fana dirinya dan hilang dakwaan perbuatan. Berdiri haqq Ta`ala padanya.
Ungkapan yang hampir sama tentang tauhid khas, diungkapkan oleh Yusof bin al-Husain,   bahawa adalah hamba dengan sirr, wajdan hatinya adalah berdiri di hadapan Allah `Azza wa Jalla,, berlari di atasnya larian tadbirNya dan hukum-hukum qudratNya di dalam lautan tauhidnya dengan fana` daripada dirinya dan hilang dirinya dengan berdirinya yang haqq.
Berkata Sahl bin `Abdullah tentang cinta, iaitu mewafakat hati dengan Allah.
Berkata Abu Ya`kub al-Sausi, tidak sah cinta sehingga keluar yang bercinta dan melihat hanya yang dicinta.``
Dan disoal Al-Junayd tentang cinta, maka katanya, ``Masuk kepada sifat-sifat yang dikasihi.``
Jelaslah isu cinta diungkapan oleh tokoh-tokoh sufi di atas, namun bukan dari ungkapan bahasa biasa, tetapi adalah pancaran mesra dan kasih cinta, dan bahasanya bersifat intutif dan wajdan. Demikianlah dengan ungkapan Muhammad bin Wasi`.
Namun perlu dingat dengan ungkapan yang bersifat intutif dan wajdan ini tidak bersifat direct dan nyata, bahkan tidak berlaku di dalam situasi nyata dan real. Inya bersifat pengluahan rasa dan jiwa. Sesungguhnya dari segi realiti tidak berlaku kedekatan fizikal dan tidak mungkin berlaku penyatuan antara Yang Abadi dan hamba. Sesungguhnya Allah dengan sifat-sifat Allah dan hmba dengan sifat hambanya. Peningkatan kerohanian adalah peningkatan kebersihan dari segi lahiri dan maknawi yang mencerahkan kemesraan dan kecintaan secara maknawi dan rohani dan bukan penyatuan sebenarnya (lahiri). . Ianya dipengaruhi elemen imaginasi dan intutif.
Sebab itu pendekatan cinta tidak boleh lari dan terlepas dari pendekatan rasional akal. Sementara kita memahami pendekatan cinta adalah pendekatan rasa dan rohani yang meningkat dari segi intuitif dan wajdan, maka ianya tidak terkeluar dari pendekatan minda yang rasional. Dalam maksud mendekati ketuhanan tidak boleh lari dari pendekatan akidah tauhid yang elemen-elemennya adalah di dalam Al-Qur`an dan diolah kepada pendekatan sebagaimana dilakukan oleh pendekatan sunni. Bahawa Allah adalah Dzat yang wujud yang berlainan dari alam, bahawa dia bersifat dengan sifat-sifat sempurna dan bersifat dengan sifat-sifat wajib wajib, bersifat harus dan juga tidak bersifat dengan sifat-sifat yang mustahil. Bahawa Allah adalah Tunggal sedia dan kekal dan tidak sama dengan makhluk yang bersifat baharu dan binasa.
Biarpun tiap bidang ilmu ada definisi, ruanglingkup  dan penghuraian-penghuraian yang lebih luas, namun jika  ungkapan yang bersifat intuitif dan wajdan  melanggar aspek-aspek akidah dan nembawa kepada  kekeliruan, bahkan penyelewengan maka perlu dielakkan dari pertentangan  yang seharusnya bersifat harmoni  sebagaimana kata Imam Malik:
``Siapa bertasawuf dan tidak berfiqah boleh membawa kepada zindiq,
Siapa berfiqah dan tidak bertasawuf boleh membawa kepada fasiq
Dan siapa yang menghimpun antara keduanya dia mencapai tahqiq. ( Iqaz* al-Himam, tt: 5).
Di dalam hal ini tasawuf yang bersifat intuitif hati dan rohani juga mesra dan cinta, kadang-kadang boleh keluar daripadanya ungkapan-ungkapan yang luar biasa seperti bersifat cinta  perlu dikawal dari dalam oleh pengungkap-pegungkapnya agar tidak bercanggah terutama dari segi akidah dan dia perlu dikawal dari segi luaran, iaitu dari segi aturan dan keilmuan akidah itu sendiri.  Dengan pembetulan dari segi tasawuf dan akidah, maka praktif  dari sgi fiqh dan amalan ibadat berlaku secara licin.
Di dalam hal ini kedudukan rasional minda atau akal adalah berada pada peringkat atas. Ini bermakna akidah berada pada puncak mengawal dari segi dalaman seperti tasawuf dan juga amalan  ibadat. Penghimpunan antara keduanya, fiqh an tasawuf di bawah kawalan aqidah sebagaimana kata Imam Malik, nescaya mencapai tahqiq.
Sesungguhnya ada kewajaran pengungkapkan tentang ketuhanan secara intuitif dan wajdan, namun perlu pada kawalan agar tiak berlaku penyelewengan, terutama dari segi akidah.

Sekian.

July 22, 2017

WATAK ABU HAZIM AL-MADANI : PENDAPATNYA DIPERSOALKAN:

BBB,  27 Syawal 1438H. =  21`Julai 2017M. (Juma`at):
Anekdot mengenai Abu Hazim Al-Madani adalah antara yang teringkas dari 54 anekdot mengenai sufi-sufi selepas tabi`in. Persoalan berhubung dengannya.
1)      Dia disifatkan seorang yang benar-benar faqir dan mampu menyekat kemahuan nafsunya.
2)      Amir bin `Uthman al-Makki meriwayatkan  bahawa satu hari watak ditanya apa yang dimilikinya, dia menjawab `Keredhaan dari Tuhan dan kemerdekaan dari manusia.``
3)      Seorang shaykh pergi menemuinya, dia sedang tidur, apabila ia terjaga dari tidurnya dia menyatakan bahawa dia bermimpi menemui Rasulullah yang  menurutnya Baginda berpesan, ``Lebih baik memenuhi tugas terhadap ibu daripada melakukan ziarah haji !``
Apa yang dikaitkan dengan watak ini, Abu Hazim al-Madani, iaitu tokoh yang kurang dikenali dan tidak kedapatan di dalam Al-Qushairy  dan beberapa kitab tasawuf yang lain.
Persoalan faqr adalah merupakan maqam yang terkenal di dalam skema tasawuf. Faqr selalu dikelirukan, bahawa faqr diberi etri faqir, iaitu lebih rendah dari miskin. Ukuran dinilai dari segi material, pada hal faqr ialah situasi jiwa dalam hubungan dengan Allah. Faqir dalam erti biasa, ialah seorang yang amat berhajat pertolongan., khususnya material dari orang atau dari sebarang pihak. Sedangkan maksud faqir ialah orang yang teguh jiwa dalam hubungan dengan Allah dan tidak berharap kepada manusia, bahkan dia menyembunyikan diri dari menampakkan dia memerlukan sebarang pertolongan dari manusia.
Firman Allah bermaksud:
``Bagi fuqara` yang menumpukan diri pada jalan Allah yang tidak berupaya mengembara di muka bumi, dijangka oleh orang yang jahil, mereka itu kaya kerana sifat iffah mereka, kerana mereka menahan diri dari meminta-minta, engkau kenal mereka dengan sifat-sifat dan keadaan masing-masing. Mereka tidak meminta dari orang ramai dengan mendesak-desak. Ketahuilah apa jua yang kamu belanjakan dari harta yang halal, maka sesungguhnya Allah sentiasa mengetahuinya.`` (Al-Baqarah:  273).
Dalam erti bahawa ciri kefaqiran dari segi material diterima sebagai ciri kesufian, tetapi tidak bererti yang berada tidak berhak dari segi pencapaian jiwa kefaqiran –  maksud mendekati diri kepada Allah. Bahkan dari satu segi yang berada dari segi material mempunyai peluang lebih  bagi melakukan kebajikan kepada diri dan masyarakat dalam hubungannya dengan Allah.
Persoalan yang kedua yang diberi pendapat oleh Abu Hazim, iaitu usaha mendapat keredhaan daripada Allah. Ini adalah menjadi prinsip yang bukan saja dipegang oleh Abu Hazim, tetapi adalah menjadi pegangan dan harapan bagi setiap orang Islam, bahawa segala amalan yang dilakukan oleh setiap orang Islam ialah untuk mendapat keredhaan daripada Allah, kerana tidak ada gunanya amalan yang banyak, jika tidak mendapat keredhaan dari Allah dan bagi mendapat keredhaan dari Allah ada keperluan dan syarat-syaratnya. Antaranya konsep bersih yang ditekankan dalam tasawuf itu sendiri. Bersih melibatkan aspek  dalaman dan luaran.
Adapun yang bersifat dalaman adalah yang melibatkan hati dan rohani, bahawa hendaklah  bersih dari segi niat. Untuk bersih dari segi niat semestinya segala yang berkait dengan persediaan dan pembinaan hati-rohani juga perlu bersih. Misalnya berkait dengan pembersihan dari segi akidah. Niat amat penting dan perlu ikhlas, ianya menjadi asas bagi sesuatu yag hendak dilakukan, maka kiranya niat tidak betul dan tidak ikhlas, maka tujuan dan hasilnya juga tidak betul.
Adapun keperluan dari segi lahir bagi mendapat keredhaan daripada Allah, antaranya rezeki yang dicari untuk kehidupan dan makan minum hendaklah secara halal. Jika perkara yang tidak halal bagi menjadi sumber makan minum dan apa yang dibelanjakan kepada keluarga  dan kehidupan adalah menjadi halangan untuk diterima Tuhan. Bagaimana untuk diterima Allah, sedangkan do`a yang memakan perkara yang haram tidak diterima Allah, bahkan amal ibadatnya mungkin tidak diterima Allah. Sesungguhnya untuk mendapat keredhaan Allah perlu melalui cara yang bersih, tanpa kebersihan menyukarkan diri dari mendapat keredhaan Ilahi. Sesungguhnya pergantungan kepada Allah memerdekakan seseorang dari mengharap dan menggantungkan keperluan kepada manusia. Ini sendiri membawa maksud kepada kefaqiran, iaitu menggantungkan harap hanya kepada Allah dan membebaskan diri dari manusia.
Berhubung dengan perkara ketiga sebagai pendapat Abu Hazim adalah kotroversi dan dapat dipersoalkan. Persoalan Abu Hazim menemui Rasulullah s.a.w. di dalam mimpi, mungkin benar berlaku, kerana syaitan tidak dapat menipu berwatak Rasulullah, tetapi apakah konsep mimpinya bertepatan ?   Pernyataan Abu Hazim yang menisbahkan kepada Rasulullah yang bermaksud lebih baik menjaga ibu yang tua daripada melakukan kewajipan haji boleh dipersoalkan. Ini mungkin dikaitakn dengan cerita `Uwais al-Qarni yang tidak bersama jamaah kerana menjaga ibunya dan dia dikatakan dapat memberi syafaat padahari kiamat. Persoalan `Uwais, hanya tidak dapat berjamaah dari segi solat. Adapun persoalan haji adalah merupakan kewajipan dan menjadi salah satu rukun Islam. Kekecualian mungkin boleh berlaku, jika dalam keadaan terdesak, tetapi untuk menjaga ibu, jika berpeluang menunaikan haji ada berbagai cara. Misalnya mendapat pertolongan dari adik beradik dan keluarga yang lain semasa menunaikan haji. Kenyataan Abu Hazim mengenai lebih baik menjaga ibu daripada menunaikan haji dapat diperdebatkan, kerana ia (kenyataan Abu Hazim) bercanggah dari kewajipan menuaikan haji.Lantaran itu kenyataan Abu Hazim yang seolah-olah sebagai fatwa dapat dipersoalkan.

Sekian

July 21, 2017

KEANIHAN DALAM ANEKDOT : PERANAN ESTETIKA


BBB, 26 Syawal 1438H. = 20 Julai 2017M. (Khamis):
Watak Sufi:  Abu Halim Habib bin Salim al-Rayy
Membaca  anekdot-anekdot sufi yang sering membawa keanihan-keanihan dalam cerita menimbulkan pertanyaan, apakah pengkarya – termasuk Al-Hujwiri mementingkan kreativiti (sebagai cerita)  atau fakta dengan keinginan menyampai mesej kesufian ? Apakah konsep kebenaran yang dipakai, kebenaran dari segi fakta dan kebenaran dari segi berimaginasi ?
Kalau dilihat pada cerita, tidak semua fakta dapat diterima dari segi realiti. Di dalam hal ini pengarang atau penggubah melompat kepada alam imaginasi dan menggunakan kemampuan kreativiti di dalam cerita bagi meningkatkan elemen estetika yang dapat memberi kesan maksimum dari segi estetika dan di dalamnya disampaikan mesej yang bertujuan yang selari dengan nilai dan tuntutan agama.
Sebagai contoh anekdot berhubung dengan watak Abu Halim Habib bin Sulaiman al-Rayy. Tokoh ini tidak begitu terkenal dan tidak terdapat di alam Al-Risalat al-Qushairiyyat dan tidak juga di dalam beberapa kitab tasawuf yang lain.
Abu Halim berwatak di dalam anekdot sebagai pengembala biri-biri yang tinggal di pinggir sungai Furat di Iraq. Pencerita yang menziarah Abu Halim yang sedang solat berdepan dengan keanihan dan di luar dari kebiasaan, bahawa kumpulan biri-biri yang makan di pinggir sungai Furat itu dijaga atau digembala oleh serigala. Keanihan bahawa pada kebiasaan serigala bila berdepan biri-biri, maka biri-biri akan menjadi mangsa serigala, sedang di sini serigala menjadi gembala.
Sebelumnya pencerita menyebut tentang pendirian watak, bahawa berdasarkan Hadith Nabi,, `Niat baik lebih baik dari tindakan.`` dan baginya:
``Jalan agama adalah menarik diri dari dunia``
Pegangan, sifat warak, niat baik dan zuhudnya (menarik diri dari dunia) meyebabkan dia diberi Allah ciri kewalian, sehingga serigala bertukar tabiat dari sifat agresif – menangkap dan membunuh habuan, bertukar menjadi baik dan menjadi sebagai pengembala.
Bila ditanya, Bagaimana boleh serigala baik dengan biri-biri ?``
Abu Halim menjawab,  ``Kerana  pengembala (termasuk Abu Halim) adalah selaras dengan kehendak Tuhan.``
Ianya boleh bermaksud, kepatuhan hamba, menyebabkan Allah mengurniakan keanihan dan ciri kewalian kepadanya, juga bermaksud, bahawa,
``Apa yang dikehendaki oleh Tuhan adalah terjadi. Apa yang berlaku pada hamba, termasuk keanihan-keanihan yang terjadi adalah dari kemahuan Tuhan yang tidak mampu diatasi manusia.
Dalam pertemuan  pencerita  dengan Abu Halim, maka pencerita diraikan  dengan minuman,
Satu keanihan lagi terserlah dikatakan , bahawa sebuah dulang kecil mempunyai kaki (seperti baki, boko dan sebagainya) , dihidangkan kepada tamu yang datang bertanya itu.
Tatkala dulang kecil berkaki itu diletak di atas permukaan batu, maka dari kaki-kaki dulang kecil itu terpancut dan keluar air melalui kaki-kaki dulang kecil berkenaan.
Bila ditanya, bagaimana boleh air mengalir keluar dari batu di bawah kaki dulang kecil itu ?``
Dia menjawab, ``Dengan mematuhi apa yang disampaikan melalui Nabi Muhammad.``
Peristiwa seperti ini dikaitkan dengan mu`jizah Nabi Musa yang dapat mengeluarkan  susu dan madu dari batu-batu untuk mereka bersamanya minum, awalaupun setengah dari umatnya ingkar dan tidak mengikutnya.
Bila ditanya, kenapa tidak keluar dari kaki dulang susu dan madu sebagaimana peristiwa dengan Nabi Musa,  Abu Halim berkata,
``Jangan  jadi hati yang keranjang, tidak bersyukur dan sentiasa tamak.``
 Sebenarnya jika dari awal ada sifat tamak dari kemahuan, nescaya tidak akan berlaku sebarang keanihan!
Patuhi dan selarilah kehendak diri dengan kehendak Tuhan !
Cerita dan teknik dalam anekdot adalah mudah. Yang menghidupkan cerita adalah keanihan-keanihan. Watak utama ialah Abu Halim dan pengunjung.
Dari perbincagan di atas dapat diambil kesimpulan bahaw,
·         Niat adalah penting, ianya menjadi syarat bagi setiap amalan. Tanpa niat tidak sah amalan. Niat yang baik menghasilkan sesuatu yang baik. Dengan niat yang baik, sekiranya belum sempat dilakukan, ianya dikira mendapat pahala.
·         Jalan agama jalan lurus yang tidak sepatutnya dilencong oleh keduniaan.
·         Hamba hendaklah taat kepada Allah dan menmgikut apa yang dibawa oleh Rasul s.a.w.
·         Kejujuran  menjadi nilai penting, khususnya dalam kerohanian.
·         Keanihan bukan dipohon untuk mendapatnya.
·         Allah berkuasa memberi keajaiban kepada siapa yang dikehendakinya.
·         Jika jiwa dari awal dipengaruhi nafsu dan tamak, dari awal tidak layak menerima kurnia.
·         Elemen estetika diterima sebagai elemen menyampaikan perutusan (yang baik).
·         Imaginasi yang baik turut sama mewarnai estetika.
·         Seni alami dan seni rohani meningkatkan daya estetika.

Sekian.

July 20, 2017

FOKUS KEPADA HASAN BASRI: ANEKDOT TENTANG MALIK BIN DINAR


Bbb, 18 Syawal 1438H. = 1`2 Julai 2017M. (Rabu):
Anekdot kedua ialah tentang watak Malik bin Dinar, juga tokoh sufi. Sebagaimana Habib al-`Ajam mengaitkan cerita dengan Hasan Basri, demikian juga dengan anekdot Malik bin Dinar. Sebenarnya kedua-dua watak ini dicerita ialah memfokoskan  kepada sufi Hasan Basri. Tokoh Hasan Basri adalah sufi yang besar yang didukung oleh shaykh-shaykh sufi. Dia adalah lambang kesufian. Jalan cerita mengenai dirinya adalah suci dan murni, dia dikatakan berketurunan sesusuan dengan Rasulullah s.a.w. Ummu Aiman adalah pengasuh kepada Nabi Muhammad semasa dari dilahirkan. Apabila `Abdullah bapa Nabi Muhammad meninggal dia makin rapat mengasuh anak yatim ini. Apabila Aminah bersama dengan Nabi Muhammad ke Madinah bagi menziarahi kubur bapa Nabi Muhammad, Aminah meninggal di Abwa` di Madinah, dikebumikan  tidak jauh dari kubur `Abdullah. Aimanlah yang terus mengasuh Nabi Muhammad, sehinggalah dia  remaja.  Ummu Aiman dimerdekakan dan dia berkahwin dengan seorang penduduk Madinah yang bernama `Ubaid dan tinggal di Makkah. Daripada perkahwinan Ummu  Aiman dia mendapat seorang anak bernama Aiman yang ibunya digelarkan Ummu Aiman. Hasan Basri adalah dari turunan yang menjadi susuan kepada Rasulullah dan diakui Rasulullah sebagai saudaranya turun kepada Hasan Basri.
Ada kesamaan antara Hasan Basri yang berketurunan hamba pengasuh  bagi Rasulullah yang berkat dan menjadi orang alim dan sufi, manakala Malik bin Dinar, bahawa dia juga adalah  seorang hamba. Malik dilahirkan sebelum ayahnya dimerdekakan. Sebagaimana Habib al-`Ajam pada mulanya  hidup berpoya-poya pada zaman muda, demikianlah dengan Malik. Dikatakan pada malam dia berpoya-poya dengan alat bunyian gambus kecapi, pada malamnya  dia bermimpi yang dia ditanya tentang berpoya dan tenggelam dalam  perbuatan maksiat. Mimpi itu membawa keinsafan kepadanya yang membawa beliau menemui Hasan Basri dan berjanji untuk benar-benar taubat. Beliau diingatkan pengakuan taubatnya hendaklah dengan ikhlas, kerana tidak ada makna amalan yang banyak tanpa ikhlas. Menurut Malik bin Dinar, amalan adalah perlakuan lahir yang perlu bersekali dengan amalan batin, iaitu ikhlas. Ini menjadi prinsip dan falsafah pegangannya.
Adalah dikatakan pada satu hari Malik bin Dinar belayar menaiki kapal. Dalam pelayaran itu seorang perempuan kehilangan  mutiara yang disayangi. Malik bin Dinar penumpang yang agak asing itu dituduh mencuri permata perempuan berkenaan. Beliau menafikan tuduhan yang beliau mencuri, tetapi tuduhan tidak ditarik balik dan hukuman mau dijalankan ke atasnya.. Dalam masa penerusan tuduhan beliau bermunajat dan mengangkat muka ke langit.
Dengan tiba-tiba  di permukaan air keliling kapal timbul ikan-ikan yang pada mulut setiap ikan adalah mutiara. Malik memangambil satu mutiara dari satu ikan dan memberi kepada yang kehilangan mutiara itu. Melihat keadaan sedemikian penumpang-penumpang menyerbu kepada Malik untuk mendapatkan mutiara darinya yang diharap dia mengambil dari ikan-ikan yang lain, tetapi Malik turun dari kapal dan berjalan di atas air hingga ke pantai.
Malik bin Dinar mempunyai falsafah yang dipeganginya, bahawa hendaklah ikhlas di dalam amal. Baginya dan hakikatnya amal adalah bersifat luaran, rohnya ialah ikhlas, amal tidak bermakna tanpa keikhlasan.
Di dalam anekdot di atas Al-Hujwiri menggunakan elemen estetik dan kreatif di dalam menyampaikan pengajaran melalui anekdot yang berhubung dengan Malik bin Dinar yang dihubungkan dengan sufi tertinggi, iaitu Hasan Basri.
Cerita Malik bin Dinar menarik tentang ketokohan Malik yang bersifat jujur dan ikhlas  di dalam  amalan. Tema anekdot tersebut ialah ikhlas dan dengan  ikhlas  berkenaan dia diberi keanihan-keanihan yang telah diceritakan dan aspek-aspek keanihan adalah merupakan kreativiti yang ditampilkan oleh Al-Hujwiri hingga ianya merupakan anekdot yang menarik.
Watak utama yang menjadi cerita ialah Malik bin Dinar itu sendiri yang anekdot adalah mengambil judul sempena dengan namanya. Namun sebagaimana disebut Hasan Basri juga menjadi fokus penceritaan sebagai lambang ketinggian rohani sufi.
Konflik dalam cerita ini, adalah `tuduhan terhadap Malik bin Dinar` bahawa dia dituduh mencuri  mutiara yang dimiliki oleh salah seorang penumpang kapal. Sebagai seorang yang ikhlas dan jujur itu. Mistri kehilangan mutiara ini  menjadkan cerita lebih mistri dan menarik, apabila digambarkan bahawa ikan-ikan timbul membawa mutiara di mulut masing-masing untuk diserahkan kepada Malik bin Dinar. Episod meningkatkan wibawa dan kedudukan Malik bin Dinar sebagi sufi. Dia secara ikhlas dan jujur melalui episod-episod berkenaan tanpa bertujuan untuk menunjuk-nunjuk sebarang lelebihan yang ada padanya. Sedang orang ramai dari kalangan penumpang tamak haloba berebut-rebut untuk mendapat mutiara yang diharap Malik mengambilnya dari mulut-mult ikan, keadaan sebaliknya, Malik tidak bersifat sebagaimana jiwa manusia yang tamak haloba, tetapi baginya, tidak kisah dengan harta dan tiada niat bagi dirinya yang ikhlas dan tidak berhajat baginya harta berkenaan.
Dalam anekdot ini terdapat beberapa penyelesaian, iaitu:
Tuduhan Malik mencuri tidak benar
Timbulnya ikan-ikan membawa mutiara dan diambil satu untuk gantian, hilang tuduhan mencuri terhadap Malik.
Sifat jujur mendapat ganjaran dari Allah yang menjelaskan kebenaran dan keikhlasan Malik.
Anatara pengajaran yang dapat diambil:
Jangan menuduh terhadap sesaeorang tanpa bukti
Allah membalas dengan kelebihan terhadap yang ikhlas dan jujur.
Sufi adalah orang yang kaya jiwa dan tidak kaya harta
Kewalian adalah kurniaan Allah terhadap yang dikehendakiNya.
Sempurna amal adalah dengan keikhlasan.

Sekian.

July 19, 2017

AL-HUJWIRI GUNA ELIMEN SENI - ANEKDOT HABIB AL-`AJAM


BBB, 24 Syawal 1438H. =  18 Julai 2017M. (Selasa):
Telah kita sebut berulang kali bahawa tasawuf mempunyai hubungan yang rapat dengan seni. Pegalaman tasawuf antaranya melalui jalur seni. Seni  juga digunakan bagi menyampaikan mesej tasawuf. Ini ialah kerana pengalaman dan jiwa seni sedikit sebanyak ada dalam jiwa seseorang.  Lantaran itu penggunaan medium seni menjadi salah satu cara berkesan bagi penyampaian aspek-aspek kesufian yang dapat diterima. Elimen seni ini  sama ada menggunakan puisi dan kehalusan bahasa yang lain.
Dalam menceritakan tentang tokoh-tokoh, Al-Hujwiri tidak seperti Al-Qushairy  menampilkan tokoh dan persoalan dengan ayat Al-Qur`an, Al-Hadith dan pendapat-pendapat tokoh-tokoh sufi mengenai sesuatu topik, tapi Al-Hujwiri selain menggunakan info biasa, dia menggunakan kaedah cerita, iaitu cerita ringkas yang dikenali dengan anekdot.
Bagi menggunakan kaedah anekdot ada beberapa keperluan. Antaranya:
1)      Ada cerita.
2)      Ada tema
3)      Ada watak
4)      Ada  konflik
5)      Ada peleraian
6)      Ada perutusan
7)      Ada pengajaran
Sebagai contoh tokoh pertama bagi `Imam Selepas Generasi Tabi`in, iaitu:
Habib al-`Ajam.
Cerita Habib al-`Ajam (al-`ajam – orang bukan `Arab)  ialah seorang jahat yang melakukan berbagai kejahatan dan juga seorang pemakan riba. Dengan kejahatannya meyebabkannya dipenjara. Insaf di atas kesalahannya dia bertaubat dan melakukan suruhan Allah termasuk bersolat. Taubatnya adalah merupakan taubat nasuha.
Pada satu hari Hasan Basri, tokoh `ulama` dan sufi melintasi gerobok  yang dihuni oleh Habib al-`Ajam, ketika itu dia sedang solat. Habib sebagai seorang bekas banduan menyebabkan Hasan  tidak berminat untuk bersolat dengannya.  Ertinya ada pandangan rendah terhadap banduan yang benar-benar insaf itu.
Pada malamnya Hasan Basri bermimpi yang dia memohon keredhaan dari Allah di atas segala amalnya.  Dalam mimpinya itu, dia diperingatkan, bahawa dia memang mendapat keredhaan Allah, tapi sekiranya dia tidak bersikap  dengan memandang rendah terhadap Habib al-`Ajam, tingkat keredhaannya lebih tinggi.
Banduan yang telah insaf dan bertaubat nasuha lebih murni dan bersih di sisi Allah, ironinya sebagai puncak dari penceritaan, bahawa Hasan Basri suatu hari telah diburu oleh pegawai-pegawai Hajjaj bin Yusof seorang governor yang terkenal kejam pada zaman Kerajaan Umayyah, dikatakan untuk menyelamatkan diri dia menyelinap masuk ke dalam gerobok yang dihuni oleh Habib, apabila pegawai-pegawai Hajjaj datang mencarinya, mereka bertanya Habib tentang Hasan Basri, Habib memberitahu yang dia di dalam biliknya, tetapi apabila pegawai-pegawai itu memeriksa di dalamnya, tidak diketemui Hasan, akibatnya Habib dipukul oleh pegawai-pegawai Hajjaj, kerana dianggap bercakap dusta. Tetapi selepas mereka berlalu, mereka tidak berpuashati dan datang semula menggelidah bilik bagi mencari Hasan Basri, tetapi mereka tidak menemui Hasan. Selepas mereka pergi, Hasan mengatakan kepada Habib, bahawa pegawai-pegawai tidak nampak diri, kerana barakah Habib. Tetapi Habib menjawab,
``Ianya bukan barakah dari dirinya, tetapi mereka tidak melihat Guru, kerana Allah tidak memberi mereka melihat  !``
Apabila ditanya, apa yang menyebabkan dirinya terlindung ?, maka katanya, `Kerana mereka tidak bersifat munafik ! Dan redha dengan ketentuan Allah.
Di dalam anekdot di atas ada terdapat cerita yang berlegar  tentang Habib al-`Ajam, sebagai watak jahat yang telah insaf, patuh  kepada Allah dan penuh penyerahan kepadaNya.
Di alam cerita ada tema yang boleh disebut sebagai `Taubat Nasuha, atau Allah Menolong Orang Yang Benar, Karamat Sufi dan sebagainya selagi sesuai.
Di dalam cerita di atas watak utama ialah Habib al-A`jam, ianya menjadi judul anekdot dan watak kedua ialah Hasan Basri. Mereka adalah watak-watak baik. Terdapat watak jahat yang disebut secara sepintas lalu ialah Hajjaj bin Yusof dan pegawai-pengawai.
Konflik yang menjadi permasalahan, bahawa Hasan Basri yang mau ditangkap hilang dari penglihatan. Ianya mejadi tanda tanya. Akibatnya Habib menjadi mangsa dipukul.
Peleraian cerita, mereka selamat kerana benar dan tidak munafik dan Allah berpihak kepada pihak yang benar.
Perutusan dan pengajaran yang dapat diambil;
Jangan memandang rendah terhadap bekas orang jahat yang telah benar-benar insaf. Jiwanya mungkin lebih murni dari orang biasa.
Peyerahan sepenuhnya kepada Allah mendapat pertolongan dari Allah.
Allah berpihak kepada orang yang baik dan ikhlas.
Kejahatan yang dilakukan orang (Hajjaj) kekal dalam sejarah dan ingatan sebagai pengajaran.
 Jangan dusta dan munafik.
Ada barakah pada orang-orang `alim dan sufi.
Dan pengajaran-pengajaran lain yang dapat diambil iktibar dan kesimpulan.

Sekian.

July 18, 2017

IMAM GENERASI SELEPAS TABI`IN


BBB,  23 Syawal 1438H. =  17 Juali 2017H. (Isnin):
Salah satu pendekatan di dalam  penulisan  kitab-kitab tasawuf ialah mengisi sebahagian daripada kandungannya   ialah dengan membicarakan tokoh-tokoh tasawuf sebagai bab di dalam penulisan kitab berkenaan. Ini sebagaimana dilakukan oleh Abu al-Qasim `Abd al-Karim bin Hawazin di dalam kltabnya yang berjudul Al-Risalat al-Qushairiyyah, iaitu dengan membicarakan seramai 83 tokoh sufi. Kitab Kashfu al-Mahjub oleh Al-Hujwiri juga mengisi sebahagian  tokoh daripada kandungan kitab  Kashf al-Mahjub. Misalnya selepas membicarakan tentang imam-imam dari kalangan  para sahabat Nabi, Imam dari kalangan Ahl al-Bayt,  imam dari kalangan tabi`ian, maka dibicarakan para imam selepas dari generasi tabi`in. Jika Al-Qushairy membicarakan seramai 83 orang, maka Al-Hujwiri membicarakan seramai 64 orang. Memandangkan bahawa Al-Qushairy  mensenaraikan seramai  83 orang dan  Al-Hujwiri mensenaraikan serama 64 orang, kita menjangkakan sebahagian besar dari tokoh-tokoh yang dibicarakan adalah bersamaan, lantaran mereka sezaman Al-Qushairy meninggal (m. 465H.) dan Al-Hujwiri (m.456H.), tetapi ternyata tidak semua tokoh yang disenaraikan oleh  Al-Hujwiri tidak banyakbersamaan di dengan Al-Risalat al-Qushairiyyat yang lebih panjang. Kelainan ini mungkin tempat mereka berlainan, Al-Qushairy berasal dari Naisabur, manakala Al-Hujwiri dari Ghaznawi. Pendekatan dan pengajian mungkin berlainan. Walau bagaimana sebahagian dari tokoh adalah  bersamaan. Sebagai perbandingan diperturunkan nama-nama yang bersamaan:
Bersamaan Di dalam Al-Risalat Al-Qushairiyyah dan Kashf al-Mahjub)
1.       Abu Ishaq Ibrahim bin Adham bin Mans*ur
2.       Bishr bin Harith al-Hafi
3.       Abu Yazid Thaifur bin `Isa al-Bist*ami
4.       Abu `Abdullah al-Harith bin Asad al-Muhasibi
5.       Abu Sulaiman bin Da`wud bin Nus*air al-T*a`i
6.       Abu Hasan Sari bin Mughallis al-Saqat*i
7.       Abu Mahfuz* Ma`ruf bin Firuz al-Karkhi
8.       Abu `Abdul Rahman Hatim bin `Ulyan al-As*amm
9.       Abu Hasan Ahmad bin Abi al-Hawari
10.   Abu Hamid Ahmad bin Khadhrawayh al-Balkhi
11.   Abu `Abdullah Ahmad bin `As*im al-Ant*aki
12.   Abu Muhammad `Abdullah bin Khubaiq
13.   Abu al-Qasim al-Junayd bin Muhammad bin al-Junayd al-Baghdadi
14.   Abu `Abdullah Ahmad bin Yahya al-Jalla
15.   Abu Muhammad Ruym bin Ahmad
16.   Abu Hasan Samnun bin `Abdullah al-Khawwas*
17.   Abu Muhammad Sahl bin `Abdullah al-Tustari
18.   Abu Muhammad `Abdullah Muhammad bin al-Fadhl al-Balkhi
19.   Abu `Abdullah Muhammad bin `Ali al-Tirmidzi
20.   Abu Sa`id  Ahmad bin `Isa al-Kharraz
21.   Abu Hasan Muhammad bin Isma`il al-Khayr al-Nasaj
22.   Abu Hamzah al-Khurasani
23.   Abu Ishaq Ibrahim bin Ahmad al-Khawas*s*
24.   Abu Bakr Muhammad bin Musa al-Wasit*i
25.   Abu Bakr bin Dulaf bin Jahdar al-Shibli
26.   Abu Muhammad bin al-Qasim al-Radzbari

Berlainan (Tiada dalam Al-Qushairy)
1.       Habib  al-`Jami  
2.       Malik bin Dinar
3.       Abu Halim Habib bin Salim al-Ra`i
4.       Abu Hazim al-Madani
5.        Muhammad bin Was*i
6.       Abu Hanifah Nu`man bin Thabit al-Kharaz
7.       `Abdullah bin  Mubarak al-Marwazi
8.        Abu `Ali al-Fudhayl bin `Iyadh
9.        Abu al-Faydh Dzu al-Nun bin Ibrahim, al-Misri
10.   Abu `Ali Shaqiq bin Ibrahim al-Azdi
11.   Abu Sulaiman `Abdul Rahman bin `Atiyyah al-Darani
12.   Abu `Abdullah Muhammad bin Idris al-Shafi`e
13.   Imam Ahmad bin Hanbal
14.   Abu Turab `Askar bin al-Husain al-Nakhshabi al-Nasafi
15.   Abu Zakariyya Yahya bin Mu`adz al-Razi
16.   Abu Hafs* `Amr bin Salim al-Nishafur al-Haddadi
17.   Abu S*alah Hamdun bin Ahmad bin `Umar al-Qas*s*ar
18.   Abu Sari Mansur bin `Ammar
19.   Abu al-Hasan  Ahmad bin Muhammad al-Nuri
20.   Abu `Uthman Sa`id bin Isam`il al-Hiri
21.   Abu Ya`qub Yusuf bin al-Husain al-Razi
22.   Abu Fawaris Shah Shuja` al-Kirmani
23.   `Amr bin `Uthmanal-Makki
24.   Abu Bakr Muhammad bin `Umar al-Waraq
25.   Abu al-Hasan `Ali bin Muhammad al-Is*fahani
26.   Abu al-`Abbas Muhammad bin Mashruq
27.   Abu ~Abdullah Muhammad bin Isma`il al-Maghribi
28.   Abu `ali al-Hasan  al-Juzaja ni
29.   Abu Muhammad Ahmad bin al-Husain al-Jurayri
30.   Abu al-`Abbas Ahmad bin Muhammad bin Sahl al-Amuli
31.   Abu al-Mughith al-Husain bin Mansur al-Hallaj
32.   Abu Hamzah al-Baghdadi al-Bazzaz
33.   Abu Muhammad Ja`far bin Nus*airal-Khuldi
34.   Abu al-`Abbas Qasim bin al-Mahdi al-Sayyari
35.   Abu `Abdullah Muhammad bin Khafif
36.   Abu `Uthman Sa`id bin Sallam al-Maghribi
37.   Abu  Qasim Ibrahim bin Muhammad bin Mahmud al-Nas*r Abadzi
38.   Abu al-Hasan `Ali bin Ibrahim al-Hashri
Demikianlah dari jumlah 64 tokoh sufi disenaraikan oleh Al-Hujwiri di dalam Kafhf al-Mahjub hanya  26 bersamaan dengan Al-Qushairy di dalam Al-Risalat al-Qushairiyyah, manakala yang lain, yakni 38 tidak bersamaan. Ini bermakna lebih banyak maklumat baru tentang tokoh didapati dari Al-Hujwiri. Walau bagaimana dari yang bersamaan, maklumat baru juga dapat dimanfaatkan melalui pendekatan yang setengahnya berlainan dari apa yang telah dibicarakan oleh Al-Qushairi di dalam al-Risalat al-Qushairiyyahnya.
Namun lebih banyak maklumat boleh di dapati dari kitab-kitab tabaqat seperti Tabaqat al-Nussak oleh Abu Sa`id al-A`rabi, Tabaqat al-Sufiyyah oleh `Abdul Rahman al-Sulami (m. 421H.) dan Tabaqat oleh `Abdul Wahhab al-Sha`rani.
Namun semua kitab-kitab di atas membantu menambahkan maklumat tentang tokoh-tokoh sufi.

Sekian.

July 17, 2017

EMPAT SUFI KALANGAN TABI`IN


BBB, 22 Syawal 1438H. =  16 Julai 2017M. (Ahad):
Jika bilangan sahabat begitu ramai dan tidak diketahui jumlah mereka secara  tepat, maka jumlah tabi`in tentulah lebih ramai lagi. Dari jumlah ini pun sukar untuk dipastikan berapa ramai  sufi dari kalangan  tabi`in. Pada  peringkat awal tidak dipastikan tentang konsep kesufian , kerana ilmu ini belum lahir pada peringkat permulaan. Ianya tumbuh danberkembang selepas abad ke 2 H.  Ini tidak bereerti tidak ada sufi, sebenarnya  lebih ramai lagi pada peringkat tabi`in. Mereka tentulah tidak sukar untuk dikenalpasti, tapi Al-Hujwiri ,
memilih empat saja sebagai mewakili peringkat tabi`in. Mereka ialah `Uwais al-Qarni, Harim bin Hayyan, Hasan Basri dan Sa`id al-Musayyib. Mereka ini dapat dikatakan mencapai peringkat wali.
1)       `Uwais al-Qarni
`Uwais al-Qarni dapat dikatakan watak mistri. Beliau dikatakan hidup pada zaman Rasulullah s..a.w. tetapi tidak bertemu dengan Rasulullah. Beliau dapat dikatakan sebagai `terasing dari dunia luar` oleh kerana konsentrasi diri dengan ibadat dan kerohanian dan juga tumpuan kepada menjaga ibunya yang telah tua.
Beliau dikenali lantaran Rasulullah s.a.w. memberitahu sahabat Baginda dan menyebut namanya seorang yang tinggal di Qaran, namanya `Uwais yang pada hari kiamat kelak dapat sama memberi shafaat. Rasulullah s.a.w.   bersabda kepaada Sayyiduna `Umar dan `Ali bahawa mereka  akan melihatnya, bahawa dia seorang  yang faqir, tapi kuat beribadat. Sesudah   wafatnya Rasulullah, Sayyiduna `Umar  dan `Ali ke Makkah dan mencari orang yang bernama `Uwais berkenaan di Qaran di kawasan Najd. Di tempatnya dia dikenali sebagai seorang gila. `Umar dan `Ali menemuinya sedang dia bersolat.   `Umar dan `Ali diberitahu oleh `Uwais, bahawa kita perlu bersolat  untuk bersiap  diri bagi perpindahan ke akhirat. Bila diketahui Rasulullah s,a,w. memuji `Uwais ramai yang datang untuk menziarahinya di Qaran.
  Tetapi  kemudian  didapati dia telah berpindah ke Kufah. Pernah sekali dia diketemui di sana. Dia berjuang di sana bagi membela Sayyiduna `Ali dalam peperangan di Siffin dan gugur syahid.
2)       Harim Bin Hayyan
Juga berwatak mistri dan rohani. Dia mempunyai kaiatan peristiwa dengan `Uwais al-Qarni. Dia tertarik dengan watak dan cerita yang berhubung dengan Uwais yang diceritakan oleh Rasulullah s.a.w. Dia berusaha pergi ke Qaran tempat asal `Uwais, tetapi setibanya di Qaran, dia diberitahu bahawa `Uwais telah berpindah. Dia kembali ke Makkah dan dia diberitahu, bahawa `Uwais telah berpindah ke Kufah, lalu dia  ke Kufah dan tidak diketemui, kemudian ia ke Basrah, ditakdirkan dia bertemu di jalanan dilihat  dia berbaju bulu dan berkesempatan  dilihat  dia sedang berwudhu` di Sungai Furat.  Harim terkejut apabila dia ditegur `Uwais dengan namanya dan dia bertanya bagaimana dia mengetahui namanya, katanya, Rohku mengenali rohmu.``
Ada dua prinsip `Uwais mengenai hati,
Iaitu menjaga hati dengan taat kepada Allah dan mengawasi dari nafsu. Dan kedua , peliharakan hatimu, kerana dia adalah jalan bagimu mendekati Ilahi. Selepas itu dia tidak diketemui lagi.
3)       Hasan Basri
Nama sebenarnya Abu `Ali  juga dikenali sebagai Abu Muhammad dan juga Abu Said. Dianggap mewarisi kerohanian dari Rasulullah yang mana dia dari turunan orang suruhan Rasulullah yang setia dan patuh. Hasan Basri dianggap tokoh yang mempertahankan aliran Sunni yang sengit ditentang oleh pendukung Qadariyyah-Jabariyyah-Mu`tazilkah yang dikaitkan dengan tokoh Wasil bin `Ata`.
Hasan Basri terkenal sebagai seorang yang wara` dan dia disanjung oleh golongan sufi dengan ciri-ciri kerohaniannya yang tinggi.
Hasan Basri juga memperkatakan tentang sabar.
Menurutnya sabar ada dua aspek:
Sabar biasa seperti sabar dari kesempitan hidup, sabar kerana mengalami kemalangan dan musibah yang mengajar manusia supaya berwaspada dalam hidup dan menjadi panduan di dalam kehidupan.
Sabar kedua ialah sabar terhadap suruhan Allah dan laranganNya, iaitu seperti sabar dari melakukan perkara-perkara yang haram seperti memakan perkara yang haram yang merosakkan kebersihan diri dan  juga hati. Dengan menjaga diri dari perkara-perkara haram, memudahkan diri mentaati perintah Allah. Mematuhi perintah Allah, tidak lain dari melakukan perkara-perkara yang baik, maka dengan demikian melatih dan melazimkan diri dengan perkara yang  menjadikan diri baik. Kebaikan memberi kesan kepada kehidupan keluarga dan memberi kebaikan dalam hubungan dengan masyarakat.
Pendek kata Hasan Basri berprinsip, bahawa bergaul dengan orang yang baik menatijahkan kebaikan dan sebaliknya bergaul dengan orang yang jahat menatijahkan kejahatan.
4)       Sa`id al-Musayyib
Dia adalah seorang salih dan beramanah, turut sama  meriwayat dan menjadi rawi bagi Hadith Rasulullah s.a.w.  Sa`id al-Musayyib mengingatkan diri kita agar berwaspada dari sifat tamak. Beliau berkata,
Biarlah sedikit dari habuan dunia, asalkan diri selamat, sebaliknya janganlah jadi tamak dengan dunia hingga menghilangkan agama.
Sa`id al-Musayyab ketika di Makkah telah ditanya seseorang untuk memeberitahu sesuatu yang halal yang tidak ada sama sekali di dalamnya haram. Beliau menjawab, ialah tahmid atau memuji Tuhan yang di dalamnya sama sekali tidak ada yang haram, sebaliknya memuji dan memuja yang lain dari Tuhan boleh membawa kepada syirik kepada Tuhan. Katanya, ``Keselamatanmu berada pada yang pertama (Tuhan)  dan tidak ada pada yang lain``.

Sekian.

July 16, 2017

KALANGAN AHLU AL-SUFFAH TELADAN KESUFIAN


BBB, 21 Syawal 1438H. = 15 Julai 2017M. (Sabtu):
Salah satu istilah yang dikaitkan dengan tasawuf ialah `Al-Suffah`, bermaksud `Anjung`, ya`ni anjung Masjid Madinah atau Masjid Nabawi. Pada peringkat permulaan Hijratul Rasul dari Makkah ke Madinah, tumpuan Rasulullah ialah mendirikan masjid, khususnya Masjid  Nabawi yang menjadi pusat ibadat, pentadbiran dan kegiatan kemasyarakatan. Pada peringkat permulaan Hijrah ini, ramai dari para sahabat yang datang tanpa harta dan persediaan bagi menetap pada tempat perpindahan baru. Mereka datang atas nama jihad dan kerana Allah. Pada peringkat permulaan ini, mereka tidak mempunyai tempat tinggal atau sebarang tempat perlindungan. Tumpuan mereka  pada peringkat permulaan ialah berlindung di Masjid Madinah yang agak terhad keluasannya. Jumlah mereka sebagaimana disebut oleh Al-Sarraj dalam Al-Luma` dalam lingkungan 300 (tiga ratus) orang (al-Luma`, 1380H./1960M. 183). Mereka adalah disifatkan sebagai fuqara` yang hidup sehelai sepinggang. Tumpuan mereka adalah beribadat dan mendekati diri mereka kepada Allah. Dengan sifat Ahlu al-Suffah yang faqir, kuat ibadat dan mendekati Allah ini benar-benar melambangkan jiwa kesufian dan istilah `al-suffah` mempunyai kaiatan dengan istilah tasawuf.
Kedudukan mereka yang agak ramai dan merimaskan serta dengan bau tidak menyenangkan, membuat setengah pihak rasa tidak senang dengan mereka. Namun Allah berfirman berhubung dengan mereka, ayat yang bermaksud:
``Dan janganlah engkau usir orang-orang yang beribadat dan berdo`a kepada Tuhan mereka pagi dan petang, sedang mereka kehendaki keredhaan semata-mata. Tiadalah engkau bertanggungjawab  sesuatu pun mengenai hitungan amal mereka dan mereka juga tidak bertanggungjawab sesuatu pun mengenai hubungan ilmu, maka (sekiranya) engkau usir mereka, nescaya menjadilah engkau dari golongan orang-orang yang zalim.`` (Al-An`am: 52).
Adalah Rasulullah s.a.w. bermesra dengan mereka, bahkan duduk bersama mereka dan makan bersama mereka,  menggalakkan orang ramai memuliakan mereka  dan mengenali kelebihan mereka itu.
Abu Hurairah meriwayatkan bahawa katanya, ``Aku melihat tujuh puluh orang daripada Ahlu al-Suffah, mereka bersolat dengan baju yang tidak sampai melitupi dua lutut mereka, apabila ruku` salah seorang daripada mereka  memegang dengan dua tangannya takut terbuka auratnya.
Berkata Abu Musa al-Ash`ari r.a. ``Adalah menyerupai bau kita seperti bau biri-biri yang memakai selubung.``
Dan berkata `Abdullah bin T*alhah, ``Kami bersahabat dengan jama`ah Ahli al-Suffah, pada suatu hari berkata kami, ``Wahai Rasulullah, terbakar perut kami dengan buah tamar, dan haram ke atas kami bangkai, maka kata-kata ini didengar oleh Rasulullah s.a.w, maka Baginda menaiki mimbar dan bersabda, ``Mengapa ada antara kaum yang mengatakan, terbakar perut kami oleh tamar, adakah dia tidak   mengetahui bahawa dengan tamar inilah,bahawa dia adalah makanan penduduk Madinah, sesungguhnya dia memberi kelawasan baginya dan bagi kita dari kelawasannya. Demi diri Muhammad di tanganNya bahawa sejak sebulan atau dua bulan tidak berasap daripada dapur rumah Rasulullah, bagi memasak roti dan tidak ada bagi mereka  itu kecuali dua perkara hanya tamar dan air.``
Bermaksud Rasulullah membela kalangan Ahlu al-Suffah dan apa yang dialami oleh kalangan Ahlu al-Suffah ini adalah pengalaman yang pernah dilalui oleh Rasulullah s.a.w., bahkan Rasulullah s.a.w. adalah menghormati mereka.
Adalah dikatakan apabila berada di dalam majlis mereka itu, Baginda tidak akan bangun dari majlisnya apabila Ahlu al-Suffah duduk mengelilingi Baginda sehingga mereka bangun dan apabila Baginda berjabat tangan dengan mereka itu, Baginda tidak menarik tangan sebelum mereka menarik tangan.
Suasana digambarkan tentang Ahlu al-Suffah adalah pada peringkat permulaan Hijrah, namun  selepas itu, Ahlu al-Suffah yang berjumlah lebih kurang tiga ratus orang ini adalah merupakan sebahagian dari kalangan Muhajirin yang dipersaudarakan oleh Rasulullah s.a.w. bersama dengan kaum Ansar (Aus dan Khazraj) dan mereka ini merupakan sahabat-sahabat setia dan mempunyai peranan dan terkenal di dalam berbagai bidang. Misalnya Bilal bin Rabah menjadi Tukang Bang Rasulullah, Salman al-Farisi Pakar strategi Perang – terkenal Pakar Peperangan Khandak. Abu `Ubaidah Ibn al-Jarrah terkenal sebagai Pemegang Amanah Rasulullah dan juga Pemimpin Perang,, Ammar bin Yasir digelar Rasulullah sebagai Penghulu Penghuni di syurga, `Abdullah bin Mas`ud sebagai `ulama` dan Perawi Hadith, `Abdullah bin `Umar sebagai `ulama`, Abu Hurairah Perawi Hadith terkenal, Huzaifah al-Yamani pernah dilantik sebagai Wali Kota Mada`in di Parsi, Abu Dzarr al-Ghifari tokoh harakah dan contoh orang zuhud.
Anatara yang lain ialah:  `Utbah bin Mas`ud (saudara `Abdullah bi Mas`ud), Miqdad bin al-Aswa, Khabbab bin al-Irth, Shuhaib bin Sinan, `Utbah bin Ghazwan, Zayd bin al-Ghaththah, Abu Khaira, Abu al-Marthad Kinanah bin al-Husain al-`Adawi, Salim (sahabat Al-Hudzaifah al-Yamani), `Ukashah bin Mihshan, Mas`ud bin Rabi` al-Farisi,  Safwan bin Baidah, Abu Lubabah bin `Abd al-Mundzir, `Abdullah bin al-Badr al-Juhani, Mithah bin `Uthathah bin `Abbad, Thauban, Mu`adz bin al-Harith, Sa`id bin Khallad, Thabit bin Wadi`at, Abu `Isa `Uwaym bin Sa`idah, Salim bin `Umayr bin Thabit, Abu Yasar Ka`b bin `Amr, Wahab bin Ma`qal, `Abdullah bin `Unais dan Hajjaj bin `Umar al-Aslami

Mereka adalah kalangan sahabat Rasulullah s.a.w. Antaranya disifatkan oleh Al-Qur`an bermaksud:
``Dan orang-orang yang terdahulu yang mula-mula (berhijrah dan memberi bantuan) dari antara orang-orang Muhajirin dan Ansar dan orang-orang yang menurut (jejak langkah) mereka dengan kebaikan (iman dan taat). Allah redha akan mereka dan mereka pula redha akan Dia, serta Dia menyediakan untuk mereka syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang benar.`` (Al-Taubah: 100).
Ahlu al-Suffah sesungguhnya menjadi contoh teladan kesufian dan menjadi tulang belakang kekuatan Islam.

Sekian.

July 15, 2017

IMAM DARI KALANGAN AHLU AL-BAYT


BBB:  20 Syawal 1438H. =  14 Julai 2017M. (Juma`at):
Maksud Ahli al-Bayt ialah yang berketurunan dari nasab Nabi Muhammad  s.a.w. Dan keturunan Nabi adalah melalui anak Baginda Fatimah dengan menantu Baginda, iaitu `Ali bin Abi Talib yang juga sepupu Baginda. Dari mereka berdua lahir cucu baginda, iaitu Hasan dan Husain.  Dan dari Husain berkelanjutan turunan Baginda sebagaimana wujudnya keturunan syed-syed pada hari ini.
Al-Hujwiri mengambil 5 orang dari keturunan awal dari Fatimah dan `Ali yang pada mereka mempunyai elemen-elemen tasawuf. Terawal daripada mereka ialah:
Hasan bin `Ali
Anak pertama bagi Fatimah dan `Ali dan juga cucu pertama bagi Rasulullah s.a.w. Baginda amat mengasihi cucu Baginda Hasan (juga Husein).  Hasan mahir berkenaan aspek kerohanian. Beliau pernah menasihiti:
``Jagalah kalbu kamu, kerana Allah mengetahui apa yang tersirat di dalam fikiran kamu.`` Bahawa konsep hati dan fikiran telah dibincangkan pada masa itu.
Pada zaman Hasan ini, selepas kematian bapanya `Ali, telah timbul polimik, di antara pihak yang keluar dari menyokong `Ali dan Mu`awiyah yang dikenali dengan puak Khawarij, Hasan Basri telah meminta fatwa dari Hasan bin `Ali tentang golongan Khawarij ini. Menurut Hasan golongan penderhaka dan penyeleweng ini yang darinya melahirkan Mu`tazilah, Murjiah dan Jabariyaah adalah kufur.
Sebagai bukti, bahawa orang sufi rela menerima celaan, Hasan bin `Ali didatangi seoranng Badwi yang mencaci dan merendah-rendahkannya, Hasan tidak memarahinya, sebaliknya memberi hadiah kepadanya yang menyebabkan Badwi itu menyedari tentang kemuliaan jiwa Hasan. Seterusnya beliau menyanjunginya.
Berhubung dengan Husain, cucu Rasulullah yang dikasihi ini menjadi mangsa pihak yang lapar kuasa. Dari angkara Yazid bin Mu`wiyah dia terbunuh di Padang Kerbala. Dia ditangisi oleh umat, bukan saja oleh kalangan Shi`ah. Zaman menuntut keadilan, terutama dari golongan pendukung Mu`awiyah dan anaknya Yazid. Mereka dkutuk oleh sejarah. Husain menjadi lambang pengoranan suci dan lambang kerohanian.
Manakala Zainal `Abidin bin  Husain bin `Ali  adalah anak yatim yang sempat diselamatkan dari kezaliman Yazid. Darinya diwarisi buah-buah kata yang bernas dan berhikmah,  bahawa orang yang dikurniai kekayaan dan kesenangan tidak dihanyut oleh kesenangannya dan jika dia marah dia tidak hanyut dengan kemarahannya. Pendeknya yang bijaksana dapat mengawal dirinya.. Belian tidak mengambil kembali apa yang telah diberikan. Sebagai turunan Rasulullah belia juga tidak berhak menerima sadaqah.
Adapun Abu Ja`afar Muhammad bin `Ali bin al-Husain al-Baqir  yang panggilan ringkasnya ialah Muhammad al-Baqir atau Al-Baqir sahaja dipelihara dengan baik oleh keluarga dan menghendar dari intipan seterus politik, kerana dicemburui kiranya dia berhasrat untuk menuntut bela kezaliman terhadap dirinya.  Al-Baqir mendapat pendidikan yang baik dan mendalami di dalam bidang Al-Qur`an dan menjawab  terhadap kemusykilan-kemusykilan yang diajukan kepadanya.
Beliau mempunyai aura dan kehebatan diri. Dikatakan dia pernah dijemput oleh seorang raja ke istana dengan niat yang tidak baik terhadapnya. Tapi bila dia masuk mengunjungi raja  berkenaan, raja melihat  dikanan dan kirinya dua ekor singa yang sedia menerkam. Ini membuat raja berkenaan kecut dan tidak mampu untuk  mengambil tidakan terhadapnya..
Muhammad al-Baqir adalah seorang yang kuat beribadat dan sentiasa berzikir an berwirid. Muhammad al-Baqir juga adalah menjadi silsilah tariqat.
Manakala tokoh terakhir dari kalangan Ahli al-Bayt yang dibicarakan oleh Al-Hujwiri ialah Abu Muhammad Ja`far bin Muhammad al-Sadiq.
Beliau adalah seorang yang berilmu dan terkenal di kalangan shaykh-shaykh sufi lantaran beliau mempunyai wawasan yang tajam tentang kebenaran dan kehalusan tanggapan tentang kesufian. Ketokohan Muhammad al-Sadiq  ini ditandai dengan  penghasilan  kitab-kitab tasawuf karangannya. Dengan kitab-kitab yang dihaslkan  menjelaskan tentang kemampuan beliau di dalam keilmuan yang berhubung dengan kerohanian.
Beliau mengungkapkan antaranya, ``Barangsiapa mengenal Allah dia akan meninggalkan sesuatu yang selain daripadaNya.
Ja`far al-Sadiq terkenal sebagai seorang yang merendah diri. Misalnya Da`ud al-T*a`i pernah mengemukakan pertanyaan kesufian kepadanya dan meminta beliau mewasiatkannya, tetapi beliau tidak mau menunjukkan kelebihannya, sebaliknya  memuji Da`wud, bahawa dia adalah orang yang lebihberwibawa darinya.
Dengan adanya pertalian keturuan Rasulullah yang berwibawa telah mewujudkan identiti yang dikenali sebagai Ahlu al-Bayt. Mereka ini dan turunan mereka lebih terlibat dan berminat di dalam biadng-bidang kerohanian dan kurang melibatkan di dalam bidang politik. Namun dari satu segi konsep  Ahlu al-Bayt kadang-kadang dicampur aduk oleh pendukung-pendukung dan seteru-seteru, sehingga menimbulkan tanggapan bahawa Ahlu al-Bayt adalah Shi`ah dan sebaliknya. Ahlu al-Bayt adalah turunan yang bertalian dengan Rasulullah, pada hakikatnya mereka berkecuali, tapi ada yang mewarnainya sebagai Shi`ah.  Ahlu al-Bayt adalah turunan yang bertalian dengan Rasulullah, sedangkan Shi`ah adalah faham politik yang asalnya adalah pihak yang membela keturunan Rasulullah yang dianggap teraniaya dan kena zalim yang kemudian menjadi faham  dan aliran atau mazhab yang dikenali dengan Shi`ah. Faham ini kemudiannya meluas kepada bidang-bidang yang bukan politik dan antaranya sebagai mazhab Shi`ah.

Sekian.

July 14, 2017

KONSEP IMAM DARI KALANGAN SAHABAT BEREMPAT


BBB, 19 Syawal 1438H. =  13 Julai 2017M. (Khamis):
Selepas membicarakan konsep ilmu, kefaqiran, kesucian, maksud tasawuf dan pencelaan, Al-Hujwiri  membicarakan tentang tokoh-tokoh dan model-model kesufian. Ini pernah dibicarakan dengan  panjang lebar antaranya oleh Al-Qushairy di dalam Al-Risalat al-Q!ushairiyyat.  Cuma Al-Hujwiri menkategorikan tentang tokoh-tokoh, misalnya tentang sahabat-sahabat utama yang empat (Khulafa` al-Rashidin) yang disebut imam, Imam dari Ahl al-Bayt, Ahlu al-Suffah, imam dari kalangan tabi`in dan seterusnya.
Mengingatkan Al-Qushairy mengarang dalam bahasa Parsi dan dari wilayah di bawah budaya Parsi (Ghaznawi), tanggapan kita, bila menyebut konsep imam menyangka terbawa kepada Imam Shi`ah, tetapi sebagaimana telah disebut bahawa Al-Hujwiri adalah pendukung Sunni bermazhab Hanafi, maka tiada  kaitan dengan faham Shi`ah. Imam di sini lebih bermaksud kepada pimpinan seperti khalifah.
 Al-Hujwiri sebagaimana pendekatan tasawuf yang lain menerima para sahabat yang empat dari segi politik pimpinan sebagai pegangan Ahlu al-Sunnah. Namun imam dimaksudkan di sini  lebih kepada kepimpinan rohani dan aspek yang ditonjokan dari kepimpinan sahabat yang empat ini pun sebahagian kecil dari aspek yang ada hubungan dengan kerohanian.
Sebagai contoh Sayyiduna Abu Bakar al-Siddiq dia dikatakan Imam Mushahadat yang pembuktian dengan penyaksian, tidak banyak dikaitkan Hadith dengan  Abu Bakar. Dia nerwatak  berani dan teguh dari segi ibadat. Dia membaca Al-Qur`an dengan lembut yang masuk ke hati pendengar-pendengar. Abu Nakar dikatakan berkata, ``Sibuk dengan yang sementara, buta terhadap yang kekal`` . Al-Hujwiri membawa perbezaan pendapat, mana yang lebih baik kefaqiran terpaksa dari kefaqiran ikhlas. Sementara ada yang berpendapat kefaqiran terpaksa lebih baik, tapi banyak berpendapat kefaqiran ikhlas terlebih baik, termasuklah Abu Bakar dikategorikan di bawah kefaqiran ikhlas.
Contoh yang ditonjolkan tentang Abu Bakar - tidak bertujuan untuk menerangkan kedudukannya dalam sejarah, tetapi dari aspek ketasawufan sendiri tidak lengkap dan tidak memadai. Misalnya boleh diolah konsep siddiq beliau – membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, kesetiaan Abu Bakar semasa berhijrah ke Madinah dan ketulusan perjuangan beliau yang sanggup menginfaqkan seluruh hartanya untuk jihad keislaman dan memerangi orang murtad. Beliau menerima kekhalifahan, bukan keinginan tapi keikhlasan di atas kehendak Tuhan.
Keadaan sedemikian juga mengenai konsep imam Sayyiduna ~Umar ibn al-Khattab. Yang ditonjolkan ialah `Umar yang gagah, bijaksana dan tegas. Rasulullah bersabda  tentang `Umar, ``Kebenaran bicara melalui lidah `Umar``, juga , bahawa ujar Rasulullah,  pada zaman dahulu banyak yang menerima Ilham dan jika ada di zaman ini adalah `Umar. ``
Umar dikatakan mengungkapkan kata-kata,  ``Tempat tinggal yang dibina atas penderitaan adalah sentiasa dalam penderitaan. Beliau dikatakan teladan bagi sufi lantaran memakai jubah muraqqa` (bertampal). Beliau adalah teladan kesufian, khususnya dari segi kezuhudan.
Sebagaimana Abu Bakar demikian `Umar penampilan aspek kesufian juga bersifat pinggiran dari watak beliau yang lebih besar misalnya berhubung dengan keadilan. `Umar sanggup keluar malam menyiasat masalah rakyat dan menyampaikan bantun kepada ibu dan anak dalam kelaparan. Tidak menggunakan harta baitul mal lebih dari keperluan, Jihad beliau memperluaskan dan membuka negara-negara Islam, diplomasi beliau di dalam mendepani orang-orang Kristian  di Baitul Maqdis.
Berhubung dengan Sayyiduna `Uthman Ibn `Affan, fokos penampilan elemen tasawuf  ialah episod koflik yang dihadapi `Uthman pada akhir pemerintahan Baginda berdasarkan riwayat `Abdullah bin Rabah dan Abu Qutaibah, bahawa ketika rumahnya dikepung dan diserang oleh golongan pemberontak, ramai dari pihak `Uthman yang mengambil senjata bagi mempertahankan `Uthman, manakala sebahagian tidak bersenjata. `Uthman berkata, yang tidak mengambil senjata adalah merdeka.  Kata  `Abdullah dan Qutaibah kemudian mereka berundur dari rumah `Uthman  dan bila keluar di jalanan mereka bertemu dengan Hasan bin `Ali dan mereka kembali ke rumah `Uthman. Hasan minta `Uthman buat arahan mempertahankan kedudukan, tapi `Uthman meminta Hasan kembali ke rumah dan memintanya tunggu hingga Tuhan menentukan takdirnya. Pihak sufi membandingkan `Uthman sebagai Nabi Ibrahim yang dihukum oleh Namrud mencampakkannya di dalam api menyala, dan `Uthman juga menghadapi suasana yang gawat, tetapi Nabi Ibrahim selamat dan `Uthman terbunuh. `Uthman sebagai Nabi Ibrahim  Khalil Allah, maka dsemikian `Uthman dibandingklan sebagai khullah Allah.
Sebenarnya  ada elemen-elemen ketasawufan yang lain yang dapat dikaitkan dengan `Uthman, misalnya sifat pemurahnya yang sanggup mengeluarkan separuh daripada hartanya untuk jihad keislaman. Beliau membeli telaga di Madinah dari orang Yahudi untuk diambil faedah oleh orang ramai dan juga penting, usahanya menghimpun Al-Qur`an yang terkenal dengan Mushaf `Uthman dan dia terbunuh semasa memegang dan membaca mushaf tersebut.
Adapun Sayyiduna `Ali k.w. ia disifatkan sebagai mempunyai darajat ketasawufan yang tinggi, sebagaimana kata Al-Junayd,
```Ali adalah shaykh kita yang menegakkan prinsip-prinsip `Ketabahan Dam Penderitaan`.
`Ali mengatakan, `Siapa yang bersahabat dengan Tuhan dia dinaungi dan siapa yang memusuhiNya dia akan binasa.``
`Ali dilihat sebagai lambang tabah dalam menghadapi konflik, namun dia tetap sabar dalam derita, episod sejarah kekhalifahannya dilihat sebagai lambang bagi prinsip tasawuf, iaitu `Kefaqiran dan kesucian. Sesungguhnya episod sejarah yang dilaluinya menjadi `Kelukaan Zaman, yang terus diratapi`.
Walau apapun dengan pendekatan yang dibuat oleh Al-Hujwiri, bahawa kesemua khalifah empat terawal dalam, Islam itu diterima sebagai kedudukan dalam sejarah dan tidak sebagaimana aliran Shi`ah yang meolak sebahagian dari khalifah. Ini membuktikan sama, bahawa Al-Hujwiri adalah pendukung Sunni.

Sekian.