July 13, 2017

CELA KAEDAH MENGINSAFKAN : PENGOLAHAN


BBB,  18 Syawal 1438H. =  12 Julai 2017M. (Rabu):
Satu persoalan, bahkan pendekatan yang diambil oleh Al-Hujwiri di dalam membicarakan aspek tasawuf, iaitu aspek yang berlaianan  dari apa yang pernah dibicarakan oleh tokoh-tokoh tasawuf ialah `Pencelaan`. Kata Al-Hujwiri bahawa cela adalah jalan yang diambil oleh beberapa shaykh sufi. Celaan diri dilihat jalan yang menyedarkan diri, terutama di atas kekhilafan-kekhilafan bagi jalan menuju kepada Allah. Para sufi tiak takut kepada celaan, bahkan dilihat sebagai satu cara bagi memperbaiki diri, sebagaimana firman Allah bermaksud:
``Mereka itu berjuang dengan bersungguh-sungguh pada jalan Allah dan mereka pula tidak takut kepada celaan orang-orang mencela. Yang demikian itu adalah lempah kurnia Allah yang diberikan kepada siapa yang dikehendakinya, kerana Allah amat luas lempah kurniaNya lagi meliputi pengetahuanNya.`` (Al-Ma`idah: 54).,
Persoalan cela adalah persoalan akhlak, dan akhlak sudah pasti ada baik dan buruknya. Yang buruk  memang  jelas keji seperti mencuri,  bercakap bohong , minum arak, membunuh an sebagainya. Manakala yang terpuji memang terpuji seperti menolong orang dalam kesusahan, sabar, mahabbah, syukur, redha, rahmat dan kasih sayang. Masalahnya di dalam kebaikan juga boleh membawa kepada kekejian. Misalnya  bangga dengan menolong orang, takabbur dengan kelebihan kedudukan, ghurur dengan pangkat, mengumpat kepada orang yang tidak disenangi dan berbagai-bagai kekejian yang timbul dari kebaikan yang dilakukam. Keadaan ini juga boleh berlaku di kalangan sufi misalnya timbul perasaan ghurur dengan kelebihan yang diberi Allah, merasa diri alim dan merendahkan orang yang tidak setaraf ilmu dengan dirinya, merasa diri lebih dekat kepada Allah berbanding dengan sufi-sufi yang lain. Jadi penyakit hati dan akhlak ini tidak saja berlaku pada orang yang dikenalpasti jahat, tetapi pada orang yang dijangka baik, tetapi ada penyakit dalaman yang merosakkan diri.
Bagaimana  hendak sedar dan memperbaiki diri yang sedemikain ?
Kaedah `Mencela` dapat diolah dan diperluaskan kepada beberapa kaedah  yang dapat menyedarkan kesalahan, kekurangan, pembaikan dan sebagainya. Antaranya:
 Kesedaran diri dengan kesilapan, bahawa kita  sebagai manusia tidak sunyi  dari kesilapan dan diri yang peka dan insaf, sentiasa bermuhasabah, menilai dan membetulkan  mana yang silap. Sebagai dimaklum, bahawa bagi  diri dan jiwa yang hidup dan mempunyai dhamir yang hidup, maka jika diri terjatuh di dalam kesalahan, maka hati kecil akan mencela diri dengan kesalahan yang dilakukan, biasanya dengan tidak sengaja, maka dengan kesedaran diperbaiki akan kesalahan yang dilakukan.
Adapun celaan terbuka, walaupun bagi sufi mengalu-ngalukan dan dianggap satu kesedaran yang sedia diterima, namun celaan saecara terbuka, misalnya terhadap seorang guru sufi, misalnya terhadap kelakuannya yang tidak wajar, tetapi dari segi adab, maka ianya dianggap kasar. Cara yang terbaik ialah seorang yang dihormati, misalnya guru atau bekas gurunya  meyampaikan  apa yang dianggap tidak wajar itu secara baik dan sopan yang insya Allah jika seorang sufi sebenar, dia akan terima secara terbuka dan sedia memperbaikinya.
Kaedah cela yang baik, ialah melalui muzakarah, khususnya mengenai isu yang dikenalpasti atau yang menimbulkan permasalahan. Perkara yang menjadi persoalan di mudzakarahkan misalnya di kalangan guru-guru atau shaykh-shaykh yang berkebolehan di dalam bidang-bidang khusus. Dengan cara muzakarah ini kesilapan tidak difokuskan kepada seseorang, bahkan dirasakan persoalan mengenai semua pihak, maka melalui perbincangan orang yang silap menyedari kesilapannya, bila persoalan dibincangkan di dalam mudzakarah. Bagi yang lain akan mendapati perbincangan berfaedah, iaitu menambahkan ilmu dan memperbaiki mana yang kurang dan tidak difahami sebelumnya. Celaan melalui mudzakarah tidak terasa dan tidak menjatuhkan maruah seseorang.
Satu cara celaan  terhadap diri, apabila seseorang itu tahu yang dirinya tidak berilmu dan ingin memahami sesuatu ilmu tertentu yang dia sedar dia adalah jahil, maka tindakan yang baik bahawa dia hendaklah belajar, sama ada memasuki pengajian secara formal seperti mengikuti kursus-kursus atau pengajian di institusi yang menganjurkan pengajian di dalam bidang-bidang yang ingin dipelajari. Celaan terhadap diri kerana kejahilan dapat menjadikan diri berpelajaran.
Satu kaedah celaan diri ialah melalui pembentangan sesuatu persoalan yang dimusykilkan secara diskusi. Misalnya seorang yang mau membincangkan sesuatu tajuk mengenai seseuatu persoalan, maka dibentangkan persoalan berkenaan  melalui pembentangan kertaskerja. Pembentangan diulas oleh beberapa yang  berwibawa. Mereka mampu mengkritik dan mencadang dan memperbetulkan apa yang dianggap tidak betul. Khalayak ramai dapat hadir sama dan mengambil manfaat dengan turut sama berbincang dan memberi pandangan . Kaedah ilmiah ini dilakukan di pengajian-pengajian tinggi. Pembentang memberi sumbangan ilmu dan dapat menyedari kekurangan-kekurangan yang dapat diperbaiki dan orang ramai pula sama dapat faedah dari perbincangan-perbincangan.
Bagi yang menyedari kesilapan diri, atau kekurangan diri antara kaedah yang dapat diambil ialah dengan menemui secara terus dan langsung dengan guru atau mereka yang pakar  dalam bidang berkenaan. Ini merupakan kaedah pesakit yang sakit menemui doktor pakar dalam bidang penyakit dan diberi nasihat dan obat oleh doktor, keadaan yang sama bagi  mereka yang menghadapi masalah di dalam bidang ilmu dan dia perlu menemui pakar yang berkenaan.
Seterusnya bagi semua seharusnya prihatin dan waspada dengan menyedari diri, bahawa tidak seorang yang sempurna di dalam apa-apa bidang sekalipun, sebab itu seharusnya bagi yang insaf dan ingin memperbaiki diri seharusnya selalu mengiikuti perkembangan baik, di dalam bidang ilmu, kemahiran, pekerjaan dan kepakaran dengan mengikuti perlembangan terbaru bagi menambahkan ilmu pengetahuan dan kemahira, meneliti kesilapan-kesilapan yang dilakukan orang  dan dijadikan tauladan bagi memperbaiki diri dan diri juga  mengenali kelkemahan cuba memperbaiki diri dan memberi sumbangan keilmuan, kepakaran dan pengalaman agar semua dapat manfaat.
Kaedah `cela` secara langsung adalah baik, tetapi  wajar diolah agak tidak kasar, banyak kaedah pembaikan dapat dilakukan secara teratur yang lebih dapat memberi pembaikan.

Sekian.

No comments:

Post a Comment