July 4, 2017

TENTANG KARAMAT WALI : KONTROVERSI

BBB, 09 Syawal 1438H. = 03 Julai 2017M. (Isnin):
Karamat berasal dari kata karama bererti mulia, karim bererti yang mulia dan karamat bererti orang mempunyai kemuliaan. Di dalam konteks seorang sufi seorang yang  bersih jiwanya, dekat dengan Allah, banyak beribadat dan membawa nilai-nilai akhlak yang tinggi di sisi Allah. Pada dasarnya seorang yang fokus diri dan jiwanya terhadap Allah adalah ikhlas dan tidak ada tujuan yang lain. Misalnya untuk mendapat keistimewaan tertentu dari Allah dan sebagainya. Jika ada sedemikian, maka tujuannya sudah salah dan keilhlasan dapat dipersoalkan.
Seorang sufi dan kelompok sedemikian dilihat sebagai golongan yang memperhambakan diri terhadap Allah. Kemurnian dan pilihan sedemikian adalah disanjung, namun tiada harapan sanjungan dan ianya bukan tujuan.
Walaupun demikian ada satu hal yang dibicarakan di dalam tasawuf selepas membicarakn puncak-puncak kerohanian yang mungkin dicapai misalnya  secara mahabbah dan shauq, bahawa ada keistimewaan yang mungkin terjadi pada sufi dan di kalangan sufi yang seharusnya tidak timbul dari hasrat mereka. Misalnya Abu Nas*r al-Sarraj al-T*usi di dalam karangannya yang berjudul Al-Luma` memetik  sebagai Sahl bin `Abdullah r.h.a. berkata:
``Al-Aayat ialah bagi Allah, dan mu`jizat adalah bagi para anbiya` dan karamat bagi para auliya dan para mu`minin  pilihan.` (Al-Luma`: 390).
Al-Qushairy memilih pendapat Abu al-Qasim yang dipetiknya:
``Lahirnya karamat di kalangan auliya` (wali-wali) sesuatu yang harus dan dalil bagi keharusannya adalah perkara yang diwahamkan berlakunya dari segi akal secara rasional, melainkan dikaitkan dengan kekuasaan dan kehendak Allah.``
Walaupun perkara karamat dikatakan perkara yang harus berlaku, namun perlu diambil berbagai-bagai perhatian.
Meletakkan para wali yang tidak pasti kriteria pencapaiannya sebagai berada selepas para anbiya` adalah sebagai satu yang tidak menyenangkan akal, hati dan jiwa. Meletakkan para wali-sufi pada kedudukan sedemikian menjatuhkan taraf mereka yang tidak seharusnya disejajarkan dengan para anbiya` yang authoriti mereka diberi dan diakui Allah. Bagaimanakah mereka diletakkan selepas para anbiya`. Bagaimana kedudukan ini diberi dan apakah kriteria kelayakan diberi kepada mereka.
Dengan tidak menafikan tentang rujukan tentang wali terdapat di dalam Al-Qur`an: Contoh ayat Al-Qur`an bermaksud:
``Ingatlah bahawa wali-wali Allah mereka itu tidak takut dan mereka tidak berdukacita.`` (Yunus: 62).
Juga ayat berikut yang bermaksud:
``Wahai orang-orang beriman jangan kamu mengambil orang-orang Yahudi an Nasara menjadi pemimpin setengah   daripada setengah mereka itu dari segi kepimpinan. Siapa yang mewalikan mereka itu, maka dia sebagai dari kalangan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi pertunjukan terhadap kaum yang zalim. (Al-Ma`idah: 51).
Dalam dua ayat petikan di atas, maka ayat pertama, mungkin termasuk dari kalangan rohaniawan atau kalangan sufi, tetapi tidak semestinya mereka. Manakala ayat kedua wali atau jama` auliya` adalah merujuk kepada kepimpinan  yang memerintah. Sebenarnya wali dan awliya` yang terdapat di dalam Al-Qur`an lebih banyak merujuk kepada yang memerintah, yang berkuasa, yang berhak, yang diberi tanggungjawab, yang berwibawa dan sebagainya.
Jadi konsep wali adalah lebih luas skop dan maknanya dan lebih banyak merujuk kepada yang memerintah dan berkuasa. Maksud huraian, bahawa soal kewaliyan dari segi rohani, memang tidak dinafikan dari kewujudan –  dengan kehendak Allah, tetapi lebih banyak dimaksudkan ialah tentang kekuasaan. Dalam erti kata yang lain, soal kemungkinan yang berlaku perkara-perkara yang pelik-pelik, tidak perlu diberi penekanan dan bukan fokus dan tujuan dari segi kerohanian. Bagi kalangan rohaniawan dan sufi adalah bertujuan membersih diri sebaik mungkin bagi mendekati Allah dan mencintaNya dan tidak ada tujuan seperti untuk mencapai martabat kewalian dan sebagainya. Ianya bukan tujuan dan andainya berlaku ia dilihat pihak luar dan orang yang berkenaan tidak meyedari dan tidak mengetahui.
Kedudukan dan pandangan sedemikian adalah bersesuaian dengan realiti sejarah. Misalnya wujudnya ratusan bahkan ribuan dari segi sahabat yang berjuang menegakkan Islam. Cerita-cerita tentang mereka di dalam sejarah adalah ketokohan mereka dari segi peranan dan kedudukan sebagai sahanat sebagai manusia yang rapat dengan Rasulullah s.a.w. yang berjihad bagi menegakkan agama Islam. Perwatakan mereka adalah manusia biasa yang ikhlas dan setengah daripada mereka gugur di dalam medan jihad. Mereka digambarkan sebagai manusia biasa dan tidak diwarnai dengan perkara yang pelik-pelik hingga kepada taraf kewalian !
Di dalam  Al-Risalah al-Qushayriyyah oleh Al-Qushairy ini antaranya ditimbulkan  mengenai perkara yang ditimbulkan di atas:
``Dan bersalahan pendapat ahli al-khaufi (yang takut kepada Allah) tentang wali,
``Adakah harus bahawa seseorang itu dikenali dengan wali atau tidak ?
Maka adalah Al-Imam Abu Bakar bin  Furik r.h.t.a. berkata, ``Tidak Harus` yang demikian, kerana menjadikannya tidak tenteram dan hilang kehormatan.
Walau bagaimana  Al-Ustadz Abu `Ali al-Daqqaq r.h.t.a.  berkata `Harus` kerana ia memberi kesan yang baik dan disebut-sebut sebagai cobtoh tauladan dan ianya bukan sebagai satu kewajipan bagi semua  kalangan wali.
Persoalan yang boleh ditimbulkan apakah kriteria wali sebenarnya yang menjadi ukuran ?
Andainya ia berlaku pada seseorang adalah bagaimana wajar diakui,  dan lebih tidak wajar diakui oleh seseorang itu sebagai wali.
Kedudukan wali – dari segi kerohanian adalah mungkin wujud, jika dikehendaki Allah, tetapi tidak seharusnya  dan tidak wajar sebarang orang mengakui dirinya Wali !

Sekian.

No comments:

Post a Comment