April 16, 2016

Aliran Qadariyyah Dan Jabariyyah Serta Firqah Kecil Lain


BBB,  07 Rajab 1437 = 15 April 2016 (Juma`at):
Antara aliran yang bercanggah dengan aliran Ahlu al-Sunnah wa al-Jama`ah ialah Aliran Qadariyyah dan Jabariyyah. Dua aliran ini selalu bergandingan dari segi pembicaraan, bukan kerana persamaan, tetapi kerana kontra antara satu sama lain. Namun  keduanya ada hubungan dengan Mu`tazilah dan ada pertindihan pendapat.  Namun kedua-duanya bertentangan dengan Ahlu al-Sunnah wa al-Jama`ah.
Aliran Qadariyyah dapat ditanggap dari nama aliran itu sendiri yang menggunakan istilah `Qudrat` yang bererti  `Kuasa`  yang dikaitkan dengan aliran ini.  Faham ini ada hubungan dengan Muktazilah yang antara pandangan Muktazilah bahawa manusia mencipta perbuatannya sendiri dan bertanggungjawab ke atasnya.   Qadariyyah mengatakan, Manusia yang menggunakan kuasanya yang diberi Allah, maka dibalas dengan kebaikan di atas tindakan baiknya dan jika melakukan kejahatan dia dibalas di atas pemilihan yang tidab baik. Bagi Qadariyyah Tuhan tidak perlu tahu apa yang dilakuakan manusia dan tahu  saelepas sesuatu itu dilakukan
Sebagaimana dikatakan bahawa ada hubungan Qadariyyah dan Muktazilah. Pemimpin bagi Qadariyyah ialah Ma`bad al-Juhani dari generasi tabi`in yang merupakan murid bagi Wasil bin Ata`. Ma`bad al-Juhani dihukum mati awal abad kedua Hijrah oleh Governor Basrah Al-Hajjaj bin Yusof kerana kesalahan Ma`bad membawa faham yang dianggap menyeleweng. Seorang lagi pemimpin bagi aliran Qadariyyah ialah Ghaylan al-Dimashqi yang bergerak di Damshiq Syria pada zaman  Khalifah Hisham bin Abdul Malik (105-125H.). Sebagaimana Ma`bad, begitulah dengan Ghaylan dihukum bunuh oleh pihak pemerintah  lantaran membawa ajaran yang dianggap salah.
Pegangan Qadariyyah antaranya:
1)       Perbuatan manusia dicipta  manusia sendiri dengan kudrat yang diberi Allah kepadanya
2)      Tidak ada hubungan perbuatan manusia dengan Tuhan. Bahkan Tuhan tidak tahu apa yang dilakukan manusia kecuali selepas dilakukan
3)      Tuhan memberi pahala di atas perbuatan yang baik  dan menghukum di atas perbuatan yang tidak baik.
Pandangan Qadariyyah di atas adalah bercanggah dengan Ahlu al-Sunnah. Tuhan Maha Mengetahui segala-galanya baik dulu hingga kini, tiada suatu yang tersembunyi dariNya, Dia melakukan apa yang dikehendakiNya
Kontra bagi pegangan Qadariyyah, ialah Jabariyyah. Sebagaimana dari istilah Qadariyyah mencerminkan falsafah penganagan Qadariyyah, maka demikian juga dengan Jabariyyah, Istilah Jabar  yang kena perinbtah, yang dikuasi, demikian secara tanggapan dapat difahami aliran ini kontra dengan Qadariyyah dan Mu`tazilah yang Jabariyyah memaksudkan semua tindak tanduk  manusia  dikuasai Allah, tiada daya upaya bagi manusia.
Jabariyyah ini di bawah kepimpinan awal yang dikenali sebagai Jaham bin Safwan  yang berasal dari Khurasan. Tokoh ini terkenal. Sehingga aliran dipimpinnya  dikenali juga sebagai Mazhab Jahmiyyah.
Faham falsafah Jabariyyah adalah kontra dengan faham Qadariyyah. Jika Qadariyyah mengatakan manusia melakukan perbuatan dengan pilihan sendiri, maka Jabariyaah adalah berpendapat sebaliknya bahawa manusia tidak ada daya usaha yang dapat dilakukan, semua apa yang dilakukan adalah perbuatan yang ditentukan oleh Tuhan.  Sebagaimana pemimpin-pemimpin Qadariyyah dihukum bunuh, maka demikianlah juga dengan Jaham bin Safwan anak murid Ja`d bin Dirham juga dihukum bunuh.
Antara pegangan faham Jabariyyah ialah:
1)       Tidak ada daya ikhtiar pada diri manusia. Ia bagai sehelai bulu yang bergerak dibawa angin ke mana sahaja. Pandangan hidup yang begitu pasif sekali.
2)      Beriman cukup dengan mengucap  di dalam hati walau tidak diikrar dengan lisan
K.H. Sirajuddin membicarakan juga  sebuah lagi ajaran yang dikenali dengan Najariyah. Aliran ini diasaskan oleh seorang yang bernama Abu Abdillah Hussein bin Muahammad al-Najar. Beliau berada zaman pemerintahan Al-Ma`mun sekitar (198.-218H.) berguru dengan seorang guru bermazhab Muktazilah bernama Bashar al-Mansi.
Anatara pegangannya sebagai Mazhab Muktazilah mengatakan Tuhan tidak bersifat demikianlah juga dengan padangan Najariah.
Demikian juga pandangannya bahawa mukmin yang berdosa masuk neraka juga mempunyai persamaan dengan Muktazilah.
Demikian pendapat Najariah, bahawa Tuhan tidak boleh dilihat lantaran yang Abadi dan Kekal tidak mungkin berdeopan dengan makhluk yang kena cipta. Aliran ini tidaklah begitu berpoengaruh walaupun pernah mendapat tempat, kemudian menghilang tanpa dokongan dan sokongan.
Sebuah lagi aliran dikenali dengan aliran mushabbahah Mujassamah, bermaksud, iaitu mereka yang menyamakan Tuhan dengan makhluk seperti berwajah,  bertangan dan bertubuh seperti manusia. Golongan ini mengambil maksud Al-Qur`an atau Hadith secara lahir dan tidak ditakwil. Terdapat tokoh-tokoh yang berpegang dengan lahir ayat. Antara mereka  yang mendukung Mushabbihah - Mujassamah:  
1)       Abu Abdullah bin Hamid bin Ali al-Baghdadi al-Warraq (m. 403H.).
2)      Qadir Abu Ya`la  Muhammad bin Hussein (m. 458H.)
3)      Abu Hasan Ali bin  `Ubaidillah (m. 257H.)
Dan ramai lagi.
Antara pegangan mereka:
a)        Allah bermuka dan bertangan.
Diasaskan kepada firman Allah bermasud ``Dan yang kekal wajah Tuhan engkau yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan (Al-Rahman: 27).
Dan firmanNya lagi bermaksud:
```Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka itu (.`` (Al-Fath: 10).
b) Tuhan duduk bersila di atas `arash.
Firman Allah bermaksud: ``Al-Rahman di atas `arash memerintah.`` (Taha: 5)
c) Tuhan di atas langit
Firman Allah bermaksud: ``Bahkan Allah mengangkat (Nabi `Isa) kepadaNya.
d)  Allah bertubuih seperti Nur 
Firman Allah bermaksud: ``Allah adalah cahaya langit dan bumi.`` (Al-Nur: 35)
Dan contoh-contoh yang lain yang menggambarkan Tuhan sebagai ditasybih dengan makhluk yang menyerupai manusia, tanpa huraian dan takwil yang boleh mengelirukan.
Demikian aliran-aliran yang bercanggah dengan Ahlu al-Sunnah wa al-Jama`ah.

Sekian.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

No comments:

Post a Comment