July 22, 2016

AL-ZUHD KITAB TASAWUF TERAWAL SELEPAS AL-ZUHD WA AL-RAQA`IQ: PENDAPATTENTANG AL-IMAM AHMAD BIN HANBAL


BBB, 16 Syawal  1437 = 21 Julai 2016 (Khamis):


Kitab Al-Zuhd adalah antara kitab membawa persoalan tasawuf terawal  selepas kitab Al-Zuhd wa al-Raqa`iq oleh Abdullah al-Mubarak (m. 181H.) sebagaimana telah dibicarakan. Selepas daripada ini adalah dilihat bahawa kitab Al-Zuhd adalah merupakan turath tasawuf selepas kitab Al-Zuhd wa al-Raqa`iq. Kitab Al-Zuhd ini dihasilkan oleh  Ahmad bin Muhammad bin Hanbal al-Shaybani yang terkenal sebagai Imam Ahmad bin Hanbal (164-241H/780-855M.). Ini bererti Ahmad bin Hanbal berkesempatan dengan Abdullah bin al-Mubarak  dari kalangan tabi`in yang menghasilkan kitab Al-Zuhd wa al-Raqa`iq.
Adalah menarik melihat bahawa:
1)      Ahmad bin Hanbal seazaman dengan Abdullah al-Mubarak
2)      Kedua-duanya mengambil judul bagi kitab bertemakan tasawuf dengan judul Al-Zud bagi Ahmad bin Hanbal dan bagi Abdullah bin Mubarak berjudul Al-Zuhd wa al-Raqa`iq.
3)      Kedua-duanya adalah  mengikuti tradisi persuratan Islam pada peringkat awal Islam, iaitu menurunkan maklumat secara riwayat sebagaimana riwayat bagi Hadith Rasulullah s.a.w.
4)      Bukti persuratan sebagaimana kedua-dua kitab tersebut adalah bukti kukuh sebagai asas perkembangan persuratan tasawuf Islam.
5)      Membuktikan pada peringkat permulaan istilah tasawuf belum begitu popular dan tajuk bagi yang bertema tasawuf pada peringkat permulaan ini ialah `Zuhd`. Dan zuhud adalah menjadi ciri  ketasawufan yang penting.
Ahmad bin Hanbal tidak saja terkenal di dalam bidang fiqh, tetapi di dalam menyusun persoalan yang berhubung dengan tasawuf dan diri dan sejarah hidup beliau mencerminkan beliau seorang pejuang keislaman, keilmuan dan kerohanian yang mempertahankan prinsipnya, walaupun menghadapi hukuman – dipenjara kerana mempertahankan prinsip pegangannya. Nama penuh  Ibn Hanbal ialah Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdullah bin Hibban bin Abdullah bin Anas bin `Auf bin Qasit bin Mazin bin Shaiban bin Dhuhal bin Tha`labah bin `Ukabah bin Sa`b bin `Ali bin Bakar bin Wa`il bin Qasit bin Hanab bin Aqsa bin Da`mi bin Juwaylah bin Asad bin Rabi`ah bin Nizar bin Ma`ad bin `Adnan  - Abu Abdullah al-Shaybani al-Wa`ili. Imam bagi mazhab Hanbali, salah satu daripada Imam Mazhab yang empat  yang bertali keturunannya dengan  moyang turunan Rasulullah s.a.w. kepada `Adnan. Imam Ahmad berasal dari Marwi dan bapanya pemerintah (Wali) di Sarkhas.
Imam Ahmad bin Hanbal dilahirkan di Baghdad (L. 164H./780M.). Dididik di dalam suasana keilmuan dan bersungguh di dalam pengajian. Di dalam mencari ilmu dan  pengalaman beliau banyak bergerak bermusafir antaranya ke Kufah, Basrah, Makkah, Madinah, Yaman, Sham, Thughur, Maghrib, Jaza`ir, Iraq, Parsi dan Khurasan. Dia mendapat pengajian antaranya dari Sufyan bin `Uyaynah, Ibrahim bin Sa`ad, Bashar bin Mufaddal, Yahya bin al-Qattan, Hashim, Waqi`,  Ibn `Aliyyah, Ibn Mahdi, Abdul Razak dan lain-lain.
Manakala mengambil ilmu darinya antaranya  dua anaknya Abdullah dan Salih dan yang lain ialah Abdul Razzaq, Yahya bin Adam,  Abu al-Walid, Ibn Mahdi, Yazid bin Harun, `Ali bin al-Madini, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Abu Zar`ah al-Razi, al-Dimashqi, Muhammad bin Abi al-Dunya, Muhammad bin Ishaq al-Saghani, Abu Hatim al-Razi dan lain-lain. Ramainya pelajar yang mengikuti pengajaran Imam Ahmad bin Hanbal sebagaimana digambarkan oleh anaknya dalam riwayat:
``Berkata Husain bin Ismail, ``Aku mendengar bapaku berkata, ``Adalah berhimpun pada majlis ilmu al-Imam Ahmad jumlahnya antara lima ribu lebih kurang.``
Berkata Yazid bin al-Munadi, ``Adalah Imam Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal daripada sebaik manusia, semulia-mulia diri, pandai bergaul, berkeperibadian tinggi, penuh adab dan daya tarikan dalam pergaulan. Jauh dari keji dan lagha, tidak didengar darinya melainkan muzakarah berhubung dengan keilmuan dengan ilmuan-ilmuan sezamannya. Suka membicarakan tentang orang salihin dan para zuhhad. Dia tenang dan hening, kata-katanya elok.  Apabila berdepan dengan seseorang gembira dirinya dengannya dan menerimanya. Dia adalah seorang yang tawadhu`. Mereka memuliakannya, membesarkannya dan mengasihinya.
Tentang Imam Ahmad bin Hanbal, berkata al-Imam al-Shafie tentangnya,
``Berkata Harmalah, aku mendengar Imam Shafie berkata,
``Aku keluar daripada `Iraq, sesungguhnya aku tidak meninggalkan seorang lebih mulia dan lebih berilmu. Tidak ada yang lebih wara` dan lebih taqwa daripada Ahmad bin Hanbal.``
Berkata Qutaibah, ``Mati Sufyan al-Thauri, maka matilah kewarakan, mati Imam Shafie, maka matilah kesunahan dan Mati Ahmad bin Hanbal, maka lahirlah bid`ah-bid`ah.`` Tambahnya, ``Bahawa Ahmad bin Hanbal berdiri di kalangan ummah bagaikan membawa mesej Nubuwwah.``
Riwayat al-Bayhaqi daripada Hakim daripada Yahya bin Muhammad al-`Anbari  berkata, `Telah bernasyid kepada kami oleh Abu  Abdullah al-Busandi tentang Ahmad bin Hanbal r.a.
Sesungguhnya Ibn Hanbal adalah sebagai Imam
Dia sebenarnya Imam di alam kukuh berpegang
Mendukung Nabi Muhammad menentang penyelewengan
Dia datang selepas khalafah-khalifah selepas mereka  perbalahan
Dia  menentang  syirik di atas segala  syirik berlapisan
Dialah contoh ulama dan imam menjadi contoh ikutan.

Menyebut tokoh tafsir terkenal Ibn Kathir:
``Adalah mereka yang teguh menghadapi fitnah dan cekal menghadapi tuduhan empat dan ada yang kata lima iaitu,
·          Ahmad bin Hanbal. Dia adalah terkehadapan
·         Muhammad bin Nuh bin Maimun al-Jundi Nisaburi -  mati di jalanan
·         Nu`aim bin Hammad al-Khuzai – Mati di dalam penjara
·         Abu Ya`qub. Mati dipenjara oleh Al-Wathiq, lantaran perbalahan`Al-Qur`an makhluk`. Dia dibelenggu dengan rantai besi
·         Ahmad bin Nasr al-Khuza`i.
(Sumber, muqaddimah bagi Kitab Al-Zuhd).
Dengan sedikit latar permulaan tercermin watak dan jiwa kesufian Ahmad bin Hanbal.

Sekian.


1 comment:

 1. SAYA INGIN BERBAGI CERITA KEPADA SEMUA ORANG BAHWA MUNKIN AKU ADALAH ORANG YANG PALING MISKIN DIDUNIA DAN SAYA HIDUP BERSAMA ISTRI DAN 3 BUAH HATI SAYA SELAMA 10 TAHUN DAN 10 TAHUN ITU KAMI TIDAK PERNAH MERASAKAN YANG NAMANYA KEMEWAHAN,,SETIAP HARI SAYA SELALU MEMBANTIN TULANG BERSAMA SUAMI SAYA UNTUK KELUARGA SAYA NAMUN ITU SEMUA TIDAK PERNAH CUKUP UNTUK KEBUTUHAN HIDUP KELUARGA SAYA..AKHIRNYA AKU PILIH JALAN TOGEL INI DAN SUDAH BANYAK PARA NORMALYANG SAYA HUBUNGI NAMUN ITU SEMUA TIDAK PERNAH MEMBAWAKAN HASIL DAN DISITULAH AKU SEMPAT PUTUS ASA AKHIRNYA ADA SEORANG TEMAN YANG MEMBERIKAN NOMOR AKI SOLEH JAFFAR,,SAYA PIKIR TIDAK ADA SALAHNYA JUGA SAYA COBA LAGI UNTUK MENGHUBUNGI AKI SOLEH JAFFAR DAN AKHIRNYA AKI SOLEH JAFFAR MEMBERIKAN ANGKA GHOIBNYA DAN ALHAMDULILLAH BERHASIL..KINI SAYA SANGAT BERSYUKUR MELIHAT KEHIDUPAN KELUARGA SAYA SUDAH JAUH LEBIH BAIK DARI SEBELUMNYA,DAN TANDA TERIMAH KASIH SAYA KEPADA AKI SOLEH JAFFAR SETIAP SAYA DAPAT RUANGAN PASTI SAYA BERKOMENTAR TENTAN AKI SOLEH JAFFAR …BAGI ANDA YANG INGIN SEPERTI SAYA SILAHKAN HUBUNGI AKI SOLEH JAFFAR: 0853- 7778–3331
  KLIK DISINI 2d 3d 4d 5d 6d

  Sekian lama saya bermain togel baru kali ini saya
  benar-benar merasakan yang namanya kemenangan 4D dan alhamdulillah saya dpat Rp 150 juta dan semuaini
  berkat bantuan angka dari AKI SOLEH JAFFAR]
  karena cuma Beliaulah ang memberikan angka
  goibnya yg di jamin 100% tembus awal saya
  bergabung hanya memasang 100 ribu karna
  saya ngak terlalu percaya ternyatah benar-benar
  tembus dan kini saya ngak ragu-ragu lagi untuk memasang
  angkanya,,,,buat anda yg butuh angka yang dijamin tembus
  hubungi AKI SOLEH JAFFAR] DI 0853- 7778–3331
  insya allah beliu akan menbatu k40esusahan
  anda apalagi kalau anda terlilit hutang trima kasih.? <<< ]  الالله صلى الله عليه وسلموعليكوتهله صلى الل
  SAYA INGIN BERBAGI CERITA KEPADA SEMUA ORANG BAHWA MUNKIN AKU ADALAH ORANG YANG PALING MISKIN DIDUNIA DAN SAYA HIDUP BERSAMA ISTRI DAN 3 BUAH HATI SAYA SELAMA 10 TAHUN DAN 10 TAHUN ITU KAMI TIDAK PERNAH MERASAKAN YANG NAMANYA KEMEWAHAN,,SETIAP HARI SAYA SELALU MEMBANTIN TULANG BERSAMA SUAMI SAYA UNTUK KELUARGA SAYA NAMUN ITU SEMUA TIDAK PERNAH CUKUP UNTUK KEBUTUHAN HIDUP KELUARGA SAYA..AKHIRNYA AKU PILIH JALAN TOGEL INI DAN SUDAH BANYAK PARA NORMALYANG SAYA HUBUNGI NAMUN ITU SEMUA TIDAK PERNAH MEMBAWAKAN HASIL DAN DISITULAH AKU SEMPAT PUTUS ASA AKHIRNYA ADA SEORANG TEMAN YANG MEMBERIKAN NOMOR AKI SOLEH JAFFAR,,SAYA PIKIR TIDAK ADA SALAHNYA JUGA SAYA COBA LAGI UNTUK MENGHUBUNGI AKI SOLEH JAFFAR DAN AKHIRNYA AKI SOLEH JAFFAR MEMBERIKAN ANGKA GHOIBNYA DAN ALHAMDULILLAH BERHASIL..KINI SAYA SANGAT BERSYUKUR MELIHAT KEHIDUPAN KELUARGA SAYA SUDAH JAUH LEBIH BAIK DARI SEBELUMNYA,DAN TANDA TERIMAH KASIH SAYA KEPADA AKI SOLEH JAFFAR SETIAP SAYA DAPAT RUANGAN PASTI SAYA BERKOMENTAR TENTAN AKI SOLEH JAFFAR …BAGI ANDA YANG INGIN SEPERTI SAYA SILAHKAN HUBUNGI AKI SOLEH JAFFAR: 0853- 7778–3331


  KLIK DISINI 2d 3d 4d 5d 6d

  Sekian lama saya bermain togel baru kali ini saya
  benar-benar merasakan yang namanya kemenangan 4D dan alhamdulillah saya dpat Rp 150 juta dan semuaini
  berkat bantuan angka dari AKI SOLEH JAFFAR]
  karena cuma Beliaulah ang memberikan angka
  goibnya yg di jamin 100% tembus awal saya
  bergabung hanya memasang 100 ribu karna
  saya ngak terlalu percaya ternyatah benar-benar
  tembus dan kini saya ngak ragu-ragu lagi untuk memasang
  angkanya,,,,buat anda yg butuh angka yang dijamin tembus
  hubungi AKI SOLEH JAFFAR] DI 0853- 7778–3331 insya allah beliu akan menbatu k40esusahan
  anda apalagi kalau anda terlilit hutang trima kasih.? <<< ]
  الالله صلى الله عليه وسلموعليكوتهله صلى الل
  ReplyDelete