October 29, 2015

Catatan Kedurhakaan Kaum Hijr, Al-Aykah Dan Kaum Lut: Peringatan


BBB, 15 Muharram 1437 = 28 Oktober 2015 (Rabu):Surah Al-Hijr (15), diturunkan di Makkah 99 ayat.
Hampir tiada rasul dibangkitkan tidak menerima ujian dan penentangan dari kaum yang dibangkitkan ke tengahnya. Bahkan itulah antara fungsi rasul-rasul yang dibangkitkan bagi dakwah dan menyampaikan perutusan kepada mereka – memberi khabar gembira kepada mereka jika mereka beriman dan sebaliknya balasan siksa jika mereka kufur dan menentang.
Al-Hijr ialah nama satu tempat wadi (lembah) di antara Madinah dan Sham. Penduduknya dinamakan `Ashab al-Hijr`. Mereka adalah dari kaum `Thamud`. Mereka mendustakan Nabi Salih a.s. yang dibangkitkan di kalangan mereka.
Manakala `Al-Aykah, asalnya nama bagi pohon-pohon rimbun yang dahan-dahannya melampai dan menyentuh antara satu sama lain. Pohon-pohon ini tumbuh subur di perpantaian antara  Laut Merah dan Madyan. Mereka adalah kaum zaman Nabi Shuayb. Mereka bersifat zalim dan mendustakan Nabi Shuayb dan kufur terhadap Allah Yang Maha Tunggal.
Satu lagi kaum yang disebut di dalam Surah al-Hijr ini ialah Kaum Lut, iaitu penduduk yang terkenal dengan kejijikan amal seksual songsang mereka dan menentang dakwah Nabi Lut.
(Al-Zuhaily, Wahbah, Dar al-Fikr, Damshiq, Suriah, 1431H. 267).
Al-Qur`an menyebut tentang sifat-sifat keji dan durhaka mereka terhadap rasu-rasul yang dibangkitkan kepada mereka yang akibat dan implikasinya membawa kemusnahan kepada mereka. Kepada Rasulullah s.a.w. merupakan maklumat dan peringatan dalam dakwah baginda terhadap penduduk Makkah dengan menyebut kepada mereka tentang maklumat-maklumat yang sebelum itu tidak diketahui mereka. Dengan maklumat dan implikasi dari pendurhakaan dan kekufuran mereka terhadap dakwah yang disampaikan kepada mereka diharap memberi pengajaran terhadap penduduk Makkah dan maklumat juga bersesuaian dimaklum kepada semua untuk dijadikan contoh tauladan.
Nabi Salih anak Ubaid bin Jabir bin Thamud. Kaumnya bernama thamud nisbah kepada turunan Thamud tersebut. Keturunan lanjut bagi Thamud bin `Amir bin Iram bin Sam bin Nuh, iaitu keturunan Nabi Nuh a.s. Kaum Thamud tinggal di kawasan gunung-ganang dan bukit bukau antara Hijaz dan Sham, iaitu di sebelah tenggara bagi Madyan. Mereka menebuk batu-batu  dan gua di pergunungan dan perbukitan bagi menjadikannya kediaman mereka. (15.52). Sebagaimana kaum `Aad, demikian dengan penduduk Thamud mereka adalah penyembah berhala. Nabi Allah Salih menyeru mereka supaya menyembah Allah Tuhan sebenar yang selayak disembah. Firman Allah bermaksud:
``Kami telah mengutus kepada Thamud, seorang saudaranya bernama Salih, seraya berkata, ``Hai kaumku sembahlah Allah, tiada kamu berTuhan selain daripadaNya. Dia yang menjadikan kamu dan bumi serta memakmurkannya, sebab itu minta ampunlah kamu, serta bertaubat kepadaNya. Sesungguhnya Tuhan dekat, lagi memperkenankan doa.`` (Hud: 61).
Tetapi mereka menentang cadangan Nabi Salih yang dianggap cuba merubah budaya yang mereka amalkan selama ini (Hud: 62). Nabi Salih mengingatkan tentang nikmat akan dibalas jika mereka beriman, dan jika tidak tiada merugikan Nabi Salih, tetapi merugikan mereka (Hud: 63). Walaupun dakwah terus disampaikan oleh Nabi Salih, tetapi mereka tetap enggan (Al-Shu`ara`: 141-152). Mereka juga mengganggu unta yang dilarang mengganggunya bahkan menyembelihnya, menyebabkan mereka binasa diakibatkan oleh gempa. Demikianlah balasan dikenakan terhadap kaum Nabi Salih oleh kerana keangkuhan dan kesombongan mereka.
Adapun Ashab al-Aykah adalah kaum pada zaman Nabi Shuayb yang tinggal diperpantaian Laut Merah dan Madyan. Nabi Shuayb adalah berketurunan dari Nabi Lut dari sebelah anak perempuannya. Kaumnya disifatkan sejahat-jahat kaum, suka mengambil harta dengan jalan haram, menipu dari segi timbangan dan tukar menukar barangan. Nabi Shuayb berdakwah kepada mereka menurut jalan Allah, tetapi seruan Nabi Shuayb ini dijawab oleh pembesar-pembesar kaum, bahkan memberi amaran sebagaimana maksud ayat Al-Qur`an:
``Berkata pembesar-pembesar yang sombong di antara kaumnya, ``Demi kami akan mengeluarkan engkau wahai Shuayb bersama-sama orang beriman dengan engkau dari negeri kami atau kamu kembali kepada agama kami.`` (Al-A`raf: 89).
Dengan kesombongan itu Allah menurunkan bala ke atas mereka, sebagaimana kata ayat Al-Qur`an bermaksud:
``Tengah mereka berkata yang demikian itu, tiba-tiba datanglah gempa bumi yang hebat, maka matilah mereka itu semasa di dalam rumah dengan merengkok kerana tertimpa runtuhan rumah mereka. (Al-A`raf: 91). Nabi Shuayb kemudian telah berpindah bersama-sama pengikutnya ke tempat yang lain. (Al-A`raf: 93).  
Mereka berpindah ke negeri Al-Aykah. Di sini Nabi Shuayb berdepan dengan golongan peniaga yang menipu dari segi timbangan. Dakwah Nabi Shu`ayb tidak juga diterima, bahkan mereka menuduhnya sebagai tukang sihir dan menganggap Nabi Shuayb tidak lebih dari mereka dan menganggapnya sebagai dusta. (Alo-Shu`ra`: 176-186). Mereka diturunkan bala ke atas mereka.
Contoh umat yang derhaka lagi ialah umat Nabi Lut. Beliau adalah anak saudara lelaki bagi Nabi Ibrahim a.s. Beliau turut sama berhijrah bersama Nabi Ibrahim dari negeri Babil (Babylion) ke Sham. Nabi Lut diutus Allah ke negeri Sadum, iaitu satu negeri yang umatnya menderhaka kepada Allah. Budi pekerti mereka amat rendah dan hina. Lelaki-lelakinya tidak mau berkahwin dengan perempuan dan cenderung kepada sama sejenis. Nabi Lut mengingatkan kaumnya terhadap perbuatan keji dan terkutuk itu dengan firman Allah bermaksud:
``Kami utus nabi Lut, iaitu ketika ia berkata kepada kaumnya,``Sesungguhnya kamu memperbuat suatu yang keji (jahat) yang belum pernah diperbuat oleh seorang juga di antara isi alam ini. Sesungguhnya kamu bersetubuh dengan laki-laki dan menyamun di tengah jalan raya serta kamu memperbuat barang yang munkar (haram) di tempat perhimpunan kamu``. Maka tak ada jawaban kaumnya selain berkata, ``Datangkanlah siksaan Allah itu jika kamu benar.`` (Al-`Ankabut: 28-29).
Namun Nabi Lut masih berdoa kepada Allah agar menyelamatkan kaumnya dari perbuatan fasik itu.
Namun Nabi Lut diberitahu sebagai balasan terhadap kaumnya sebagaimana firman Allah bermaksud:
``Tatkala datang utusan kami (malaikat) kepada Ibrahim dengan membawa khabar suka akan beroleh anak, lalu malaikat itu berkata, ``Kami akan merosakkan negeri itu (Negeri Lut), kerana penduduknya orang-orang durhaka.`` (Al-`Ankabut: 31).
Hukuman yang dikenakan sebagaimana maksud Al-Qur`an:
``Tatkala datang perintah Kami, Kami jadikan yang tinggi menjadi rendah (tunggang balik) dan Kami jadikan batu dari tanah yang keras atasnya berturut-turut (menimbusi). Lagi diberi tanda pada sisi Tuhan engkau. Dan ia pula tidaklah jauh dari orang-orang zalim itu.``(Hud: 82-83).   
Demikianlah contoh-contoh balasan yang dikenakan terhadap mereka yang bertabiat buruk, zalim dan kufur sebagaimana terakam di dalam Surah Al-Hijr.

Sekian.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

No comments:

Post a Comment