October 8, 2015

Peleraian Cerita - Pertemuan Yusuf-Ya`kub Secara Melodramatik-Estetik Serta Insaf-Syukur: Ibrah Dan Dakwah


BBB,  23 Zulhijjah 1436 = 07 Oktober 2015 (Rabu):


Dari satu dimensi imaginasi terpandang, cerita `Kisah Yusuf` ini sebagai cerita  melodramatik-estetik yang mengakhiri cerita di atas pentas dalam mana watak-watak  utama yang terlibat muncul di atas pentas mengakhiri cerita secara insaf-syukur yang di dalamnya sarat dengan pengajaran.
Walau bagaimana sebagai satu kisah yang disifatkan oleh Al-Qur`an sebagai `Ahsan al-Qasas (Kisah Terbaik) yang bermula dengan intro terbaik ``Masuk ke alam cerita bermula dengan ta`wilan mimpi` dan pada pengakhiran, khalayak yang masih terpegun dengan suasana melodramatik-estetik tersentak dengan pengakhiran ungkapan bagi cerita – Ayat Al-Qur`an bermaksud:
``Wahai ayahandaku ! Inilah dia ta`bir mimpiku dahulu. Sesungguhnya Allah telah menjadikan mimpiku benar.`` (12.100).
Sesungguhnya selepas Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya, maka tindakan selanjutnya bahawa Yusuf mengutuskan saudara-saudaranya kembali menemui bapa mereka bagi menyampaikan berita gembira dan membawa ibu (tidak diberi perhatian dalam cerita) dan bapa mereka ke Mesir.
Di dalam cerita di samping banyak elemen-elemen dramatik, terdapat penggunaan elemen pemberian  `Kuasa Tertinggi` yang dikenali juga sebagai `Mu`jizat`. Umpamanya bersama dengan perutusan saudara-saudaranya dibekalkan `Baju Yusuf` kepada bapanya sebagai mengubati kerinduan bapanya (perhatian baju juga menjadi elemen cerita yang digunakan oleh saudara-saudara Yusuf sebagai bukti dusta kematian Yusuf dengan darah dusta pada bajunya) (12.18).
Ayat Al-Qur`an menyebut bermaksud:
``Pergilah kamu dengan membawa bajuku ini, kemudian letakkan dia pada wajah bapaku (insya Allah) dapat mengembalikan penglihatan (kabur dek berterusan mengalir air mata kesedihan), dan selepas itu bawalah kepadaku keluarga kamu sekalian.`` (12. 93).
Bukti kerasulan dengan elemen kemu`jizatan juga digunakan yang lebih menghidupkan kekudusan suasana dan kemurnian jiwa, bahawa tatkala perutusan anak-anak Ya`kub yang pulang Ya`kub dapat menghidu bau Yusuf – melalui baju kirimannya (12.94). Ungkapan ini mencerminkan betapa intim dan mendalamnya ingatan Ya`kub terhadap Yusuf yang dilambangkan betapa Ya`kub dapat mengingat dan membezakan bau Yusuf dari yang lain-lain. Sesungguhnya dari keberkatan Yusuf dan Ya`kub juga, apabala kafilah tiba ke kediaman Ya`kub dan baju yang dikirim dilapkan ke wajah Y`akub, maka rabun matanya kembali pulih dan dapat melihat dengan baik (12.96). Episod ini dapatlah dilihat sebagai episod lanjutan dari episod Yusuf memperkenalkan dirinya semasa di Mesir dan puncaknya ialah dengan pertemuan Ya`kub dengan anaknya Yusuf dibawa oleh saudara-saudara Yusuf ke Mesir. Episod ini (episod ke 7 dan kejutan ke 5) adalah puncak dari siri-siri dramatik yang berakhir dengan pertemuan dan penghormatan yang diberi oleh Yusuf dan anak-anak Ya`kub terhadap bapa mereka dengan meletakkannya pada kedudukan yang selayaknya. (12.100).
Dari Kisah Yusuf banyak yang dapat diambil pengajaran sebagaimana kata ayat Al-Qur`an bermaksud:
``Demi sesungguhnya kisah nabi-nabi itu mengandungi pengajaran yang mendatangkan iktibar bagi orang-orang yang mempunyai akal fikiran (kisah nabi-nabi yang terkandung di dalam Al-Qur`an), bukanlah ia cerita yang diada-adakan, tetapi ia mengesahkan apa yang tersebut di dalam kitab-kitab agama yang terdahulu daripadanya, dan ia sebagai keterangan yang menjelaskan tiap-tiap sesuatu serta menjadi pertunjuk hidayah dan rahmat bagi kaum yang mau beriman (12.111).
Kisah Nabi Yusuf bermula dari awal Surah Yusuf (12. 1-101), selepas itu fokus wahyu adalah tertumpu kepada Rasulullah s.a.w. (12.102-111) berkait dengan Kisah Nabi Yusuf di atas, sebagaimana kata ayat Al-Qur`an bermula dari ayat (12.102) bermaksud:
``(Kisah Nabi Yusuf) yang demikian adalah dari berita-berita yang ghaib yang kami wahyukan dia kepadamu (wahai Muhammad), sedang engkau tidak ada bersama mereka ketika mereka sekata mengambil keputusan (hendak membuang Yusuf ke dalam perigi) dan ketika mereka menjalankan rancangan jahat (terhadapnya untuk membinasakannya).``(12.102).
Sebagaimana Surah Yusuf ini diturunkan di Makkah, maka surah yang mengandungi nilai sastera (adabiyyah) yang tinggi ini dapat juga ditafsirkan sebagai cabaran kepada sasterawan Arab Jahiliyyah pada masa itu yang bermegah-megah tentang kemampuan bersastera mereka itu, baik dalam bentuk puisi, maupun bentuk prosa seperti khutbah dan cerita-cerita yang bertemakan asabiyyah, memuja-muja kepahlawanan mereka di dalam peperangan serta sifat-sifat ejek dan tuntut bela mereka. Sesungguhnya tiada satu nilai sastera berbentuk prosa untuk menandingi cerita sebagaimana di dalam Surah Yusuf. Dapatlah juga dikatakan Kisah Nabi Yusuf ini juga sebagai bahan dakwah ditujukan bukan saja kepada kalangan orang Islam, tetapi juga di kalangan orang-orang Arab Jahiliyyah, khususnya dari kalangan sasterawan Jahiliyyah mereka. Tetapi sebagaimana kata Al-Qur`an bermaksud:
``Dan kebanyakan manusia tidak akan beriman, walaupun engkau sangat-sangat ingin (supaya mereka beriman.`` (12.103).
Mereka sebenarnya semata-mata enggan dan dibelenggu dengan budaya Jahiliyyah yang menyekat minda dan jiwa mereka, walaupun didatangkan dengan bukti-bukti kehebatan seni, maupun dengan bukti-bukti rasional minda, sebagaimana kata ayat Al-Qur`an yang bermaksud:
``Dan berapa banyak tanda-tanda kekuasaan Allah di langit dan di bumi yang mereka menyaksikan berulang-ulang semasa mereka pergi dan datang, sedang mereka tidak juga menghiraukan atau memikirkannya.`` (12.105).
Namun dakwah tetap diteruskan oleh Nabi Muhammad Rasulullah s.a.w. Penggunaan elemen yang bercirikan sastera adalah salah satu daripada metod dakwah kepada khalayak agar terbuka minda dan jiwa mereka untuk beriman sebagaimana firman Allah yang bermaksud:
``Katakanlah (wahai Muhammad), ``Inilah jalanku, aku dan orang-orang yang menurutku, menyeru manusia umumnya kepada agama Allah dengan berdasarkan keterangan dan bukti yang jelas nyata. Dan aku menegaskan Maha Suci Allah (dari segala i`tiqad dan perbuatan syirik) dan bukanlah aku dari golongan yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain.`` (12. 108).
Penggunaan cerita seperti Kisah Nabi Yusuf dan banyak cerita yang lain dalam Al-Qur`an adalah merupakan sebahagian dari berbagai pendekatan dakwah dan keilmuan dalam Islam.

Sekian.

No comments:

Post a Comment