February 26, 2011

Situasi Denggi Semasa

Pejabat Daerah Hulu Langat, 19 Rabiul Awwal = 22 Februari (Selasa):


Mesyuarat di Pejabat Daerah hari ini dilaporkan oleh Dr. Farid dari Jabatan Kesihatan Daerah Hulu Langat, bahawa situasi denggi di Negeri Selangor masih merupakan yang tertinggi di Malaysia. Statistik terakhir sehingga 12 Februari 2011 adalah sebagaimana berikut:


Bil. Negeri Jumlah Kes Kematrian

Situasi Semasa Negeri Selangor Sehingga Minggu 7/2011 (20 Februari 2011)

Denggi Mengikut Kaum Di Hulu Langat


Lokaliti Wabak di Hulu Langat
Lokaliti Wabak Dalam Pemantauan

Semua pihak diminta memberi perhatian dengan membersih tempat-tempat yang dijangka menjadi tempat bersarangnya nyamuk aedes. Semoga kita selamat dan tidak menjadi mangsa aedes.

Sekian.

No comments:

Post a Comment