October 30, 2019

ASAL USUL MANUSIA


ASAL USUL MANUSIA
(Fikrah Bangi: 387),
BBB: 2 Rabi`u-Awwal 1441H. – 30 Oktober 2019M. (Rabu).
Tiada siapa yang dapat menafikan, bahawa perubahan, kemajuan bahkan kemusnahan yang berlaku pada permukaan muka bumi ini adalah diakibatkan oleh manusia. Manusia yang dalam tempoh yang panjang melalui proses kemajuan dan masih melakukan perubahan ke arah kemajuan, tetapi dalam masa yang sama melakukan kerosakan. Dengan kesedaran mereka  tidak mau kemusnahan dan berusaha memperbaiki kelemahan bagi menuju kemajuan. Sedangkan segala yang lain dapat dikatakan tidak mengalami perubahan – tidak maju, melainkan sebagai instument yang digunakan manusia bagi memajukan mereka.
Siapakah bangsa manusia yang telah begitu ramai memenuhi permukaan muka bumi, berlumba antara mereka untuk lebih maju, dan antara mereka memusnahkan antara satu sama lain agar musuh tidak lebih maju dari mereka.
Bangsa manusia yang pada umumnya baik, tetapi sebahagian dari mereka  tidak baik ini. Dari mana mereka ? Dari mana asal usul mereka , ke mana mereka ? Apakah yang sedang dituju oleh mereka apakah pengakhiran mereka ?
Mistri tentang mereka tidak kurang dari mistri kejadian alam,khususnya dunia. Dan manusia adalah sebahagian dari mereka. Wujud mereka tidak dapat dinafikan, lantaran mereka berdepan dengan mata kepala kita, dan mereka dengan berbagai tabiat sedang bergerak di depan kita. Sebagaimana bumi dan alam ada asal usulnya. Demikian dengan manusia. Ada berbagai legenda dan metos tentang manusia, tetapi pengakuan yang diterima umum, khususnya dari maklumat keagamaan seperti Yahudi, Kristian dan agama Islam, bahkan bagi yang lain dari keagamaan menerima bahawa manusia awal adalah Adam.
Adam sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur`an adalah berasal dari tanah. Satu kenyataan yang logik bahawa seperti Adam dan lanjutan turunan juga hidup berasaskan sumber dari tanah. Bermaksud bahan makan minum mereka adalah berasal dari tanah. Tanah dari tempat mana  Adam itu ? Tidak jelas, tetapi ada pendapat, bahawa manusia pertama ini adalah berlaku di kawasan pertemuan antara tiga benua terpenting, iaitu antara Afrika, Asia dan Eropah. Perkembangan manusia melalui Adam bersama pasangannya yang dikenali dengan Hawa. Bagaimana boleh pasangan Adam terjadi dari dirinya ? Disebutkan terjadi dari tulang rusuk Adam. Menurut kajian Dr. Mauririce Bucaille, di dalam bukunya `The Origin of Man`,  komsep kejadian Adam dan ditamsikan Hawa dari dirinya, adalah seperti pecahan kejadian antaranya seperti tumbuhan yang memecahkan bahagian dirinya bagi melangsungkan perkembangan. Dikatakan demikianlah dengan Hawa berlaku pemecahan dari Adam pada peringkat awal.  Ertinya benih Hawa berasal dari Adam. Lantaran itu cinta Adam terhadap Hawa sebagai cuinta terhadap bahagian dari dirinya. Kecintaan ini berterusan berlaku di kalangan anak Adam. Tanpa kecintaan sudah pasti tidak berkembang zuriat dan keturunan Adam.
Bila berlakui  kejadian Adam dan Hawa ? Jika dilihat dari kajian antropologi antara turunan manusia awal digolongkan sebagai zaman Batu (lama) adalah melebihi dari 10,000 tahun yang lalu, tetapi usia keturunan manusia jauh lebih lama dari itu, lantaran tamadun Babyliom sudaj diketahui lebih dari 10,000 tahun yang lepas. Untuk sampai kepada proses tamadun mungkin manusia telah hidup lebih dari ratus  ribuan tahun yang lepas.
Adam sebagai manusia pertama dengan pasangannya Hawa diberi penghormatan  dengan kesyurgaan. Ertinya berada pada tahap kenikmatan, tetapi berlaku episod yang mempunyai hikmah bagi menguji Adam-Hawa dan turunan, bahawa nikmat dan rahmat tidak semudah itu didapati, sebaliknya ianya perlu melalui ujian, kesungguhan dan ketaatan. Lebih dari iiu mesti berusaha berbuat baik, dan berbakti dengan kebaikan untuk mendapat nikmat, rahmat dan kebahagiaan.
Adam dan Hawa diuji dengan  gugatan elemen jahat yang dikenali dengan iblis dan syaitan yang menyebabkan Adam dan Hawa tergelincir dari kesyurgaam dan jatuh ke dunia. Episod ini mencerminkan bahawa Adam dan Hawa serta turunan akan terus mendepani ujian baik dan buruk. Kejayaan mengatasi keburukan dengan kebaikan akan dibalas dengan nikmat, rahmat dan kebahagiaan. Sebaliknya gagal mengalahkan kejahatan akan menerima keseksaan.
Proses rindu untuk kembali kepada kesyurgaan terus berlaku pada keturunan Adam. Mereka teruji di dalam kehidupan agar melakukan kebaikan agar mendapat nikmat dan rahmat. Moralnya manusia hendaklah senantiasa meningkatkan kualiti diri dengan kebaikan bagi mencapai  kemakmuran dan kebahagian.
Sekian.

No comments:

Post a Comment