October 27, 2019

PEMANTAPAN BUMI


PEMANTAPAN  BUMI
(Fikrah Bangi: 384),
BBB: 28 Safar 1441H. = 27 Oktober 2019M. (Ahad).
Sebagaimana disebut bahawa bagi membina sebuah rumah memerlukan masa mungkin dalam tempoh  enam bulan, demikianlah dengan kejadian alam disempurnakan dalam enam tahap. Tahap-tahap ini diandaikan melalui proses  seperti  berikut.
1)      Melalui tahap awal yang merupakan bentukan gumpalan wap yang terhimpun dan membeku dalam tempoh tertentu.
2)      Tahap berlakunya  letupan yang memecahkan bekuan ini dalam skala yang kuat sehingga partikal dari pecahan dari letupan ini bertebar dalam  ruang angkasa yang luas hingga terbentuk seperti objek planet yang sembilan – termasuk bumi, matahari dan bulan dan juga partikal yang lebih kecil yang membentuk gugusan bintang-bintang yang tak terpermanai banyak dan luas.
3)      Bahan-bahan pada tahap ini masih merupakan bahan-bahan yang masih panas dan cair.
4)      Proses penyejukan yang menjadikan objek yang panas  dan cair itu menjadi beku dan berobjek.
5)      Tahap  pergerakan objek-objek berkenaan , iaitu secara berpusing dari kiri ke kanan, sebagaimana pergerakan jarum jam. Wujudnya pergerakan dapat dikatakan bermulanya pergerakan masa bagi objek-onjek berkenaan. Kerana mulai berlaku pertukaran masa dari siang dan malam dan seterusnya.
6)      Bagi kejadian khususnya bumi, dari pergerakan dan kandungannya yang lebih merupakan cecair yang masih panas, menyebabkan terbentuk  bahan-bahan  yang berobjek, iaitu elemen tanah bergerak dan dari pergerakan ini menjadikan bahagian tanah lebih naik ke atas iaitu ke kutub utara dan tanah-tanah di bawahnya yang lebar dan luas, manakala dari pusingan menjadikan sebahagian tanah berkenaan terpecah pada bahagian bawah yang membentuk seperti benua Amerika Selatan kini, benua Afrika dan dari pecahan bahagian selatan mewujudkan bahagian pecahan tanah-tanah kepada pulau-pulau yang bertaburan, iaitu Kepulauan Alam Melayu, bahagian besar seperti  dataran Sunda tenmggelam. Bahagian yang l;ebih bnesar terpisah dan terlempar ke selatan seperi Australia dan New Zealand.
Pergerakan bumi dan cakrawala terus berlaku dalam tempoh ratusan, bahkan jutaan tahun. Dalam tempoh ini suhu mulai menurun. Namun semuanya adalah dalam bentuk objek yang masih kosong dari tumbuhan dan hidupan.
Dalam tempoh berkenaan lautan yang luas yang berjumlah tujuh lautan itu bergelombang yang dari peroses gerakan ini menyejukkan kandngan air laut. Demikian juga dengan daratan yang terbentuk juga menjadi dataran tanah yang masih lembut dan panas, maka melalui pergerakan mulai menyejuk. Dari penyejukan membentuk puncak-puncak tanah yang dikenali dengan gunung ganang dan bukit bukau. Dari rekahan pada muka bumi membentuk saluran sungai. Dari wap kepanasan mulai adanya udara yang menggerakkan wap dan awan menurunkan hujan. Ini adalah juga merupakan proses penyejukan permkaan muka bumi.
Proses yang berlaku di atas adalah merupakan proses pemantapan bagi bumi – termasuk juga bagi objek-objek yang lain di ruang wujud ini.  Ia tidak lain dari proses pemantapan menuju ke arah keselamatan dan kesesuaian untuk dijadikan ruang yang sesuai dihuni oleh makhlauk ciptaan Tuhan setelah melalui tempoh yang panjang  agar bersesuaian dengan keperluan kehidupan.
·         Catatan
 Apa yang ditulis di atas adalah merupakan andaian yang disesuaikan dari maklumat terhad. Ianya tidak semestinya betul, tetapi lebih untuk merangsang minda memikirklan tentang wujud, khususnya bumi yang menjadi rumah bersama  manusia.
Sekian.

No comments:

Post a Comment