October 6, 2019

KONGRES MARUAH MELAYU


KONGRES MARUAH MELAYU
(Fikrah Bangi 367),
BBB: 07 Safar 1441H. =  06 Oktober 2019M. (Ahad).
Mutakhir timbul cadangan agar diadakan KongresMaruah Melayu. Cadangan timbul dari beberapa aktivis Melayu,NGO-NGO, bahkan  terlibat juga pihak universiti. Mengapa tercetusnya isu ini  ? Iamya manifestasi rasa ada perkara-perkara yang tak kena dan mengganggu ketenteraman jiwa Melayu akibat dari perkara-perkara yang menyentuh orang Melayu. Sebelum ini perkara-perkara yang sensitif bagi orang Melayu tidak berani  ditimbulkan oleh rakyat biasa. Ianya menonjol apabila kalangan aktivis Melayu, antaranya mantan tenaga pengajar di universiti, kalangan dari NGO dan orang politik sendiri.
Ini sebenarnya bukan kali pertama berlaku di kalangan orang Melayu. Kongres pernah berlaku berhubung dengan Dasar Bahasa dan Pelajaran Kebangsaan yang menuntut parlimen merasmikan bahasa Melayu sebagai Bahasa Rasmi dan Kebangsaan dan menuntut agar didirikan Universiti Kebangsaan Malaysia sebagai puncak bagi pemggunaan bahasa Kebangsaan dan Rasmi dan tuntutan berjaya dalam mana bahasa Kebangsaan dan Rasmi diistsytiharkan (1969 setelah tertangguh lebih dari satu dekad). Kongres berkenaan dengan ekonomi Bumiputra juga pernah diadakah yang antaranya melahirkan MARA dan ITM – kemudian UITM. Semacam kongres juga diadakan yang melahirkan Dasar Pembangunan Luar Bandar , antaranya lahirnya Felda. Kongres-komhres sedemikian amat berfaedah, kerana dari berbagai-bagai cadangan di dalam kongres melahirkan cadangan-cadangan yang bernas  dan menjadi katalie bagi kemajuan orang Melayu.
Sebagaimana kongres-kongres berkenaan lahir dari semasa ke semasa apabila disedari oleh masyarakat Melayu dan membuahkan hasil yang baik, maka berdasarkan kongres-kongres yang pernah diadakan dan berjaya menghasilkan  faedah yang positif bagi orang Melayu, lantaran itu setelah berlalu masa, maka dilihat ada masalah=-masalah yang dihadapi dan mencabar orang Melayu, lantaran itu  tercetusnya cadangan agar diadakan Kongres kali ini berhubung dengan Maruah Melayu.
Berbanding dengan kongres-kongres yang lepas, persoalannya agak jelas, iaitu mengenai Dasar Bahasa dan Dasar Pelajaran Kebangsaan, ekonomi dan pembangunan (Luar Bandar), maka pada kali ini adalah lebih subjektif sifatnya, iaitu  `Maruah !`
Maruah adalah berhubung dengan nilai dan integriti orang Melayu. Melayu selama ini mempunyai nilai, status, identiti dan kedudukan yang dihormati dan diakui. Apakah status dan nilai yang dihormati dan diakui ini telah terhakis ? Ini mencabar pihak yang merasa bertanggungjawab bagi mereka seperti kalangan intelektual, Ngo-Ngo dan mereka yang sama bertanggungjawab membangkitkan perkara-perkara ini dan bertindak. Perkara besar seperti ini tidak dapat dilakukan secara perseorangan atau oleh kelompok tertentu, tetapi memerlukan gemblengan tenaga berbagai pihak. Perlunya berbagai-bagai pihak ini bagi membuktikan bahawa perkara yang mau dikongreskan adalah penting dan mendapat dokongan dari banyak pihak. Pelbagai pihak menunjukkan kerjasama dan kesepakatan yang mengukuhkan isu-isu dan dapatan yang bakal diambil di dalam kongers. Dengan suara ramai dari berbagai pihak ini juga mengingatkan kepada pihak pemerintah tentang kesilapan dan prihatin dengan kehendak ramai dan jika ada yang mempertikaikan, maka pihak berkenaan seharusnya berdepan dengan  kehendak ramai.
Usaha ke arah ini sedang dikenal pasti dari kalangan individu, Ngo-Ngo, badan-badan yang prihatin. Dikatakan Kongres aalah bebas dari politik, tetapi orang politik nampaknya juga berminat dan mau mengambil kesempatan terhadap  anjuran yang dikatakan tidak bersifat politik ini.
Sekian.

No comments:

Post a Comment