October 17, 2019

PERLU DASAR DAN MEGA PLAN ISLAM DI MALAYSIA


PERLU DASAR DAN MEGA PLAN  ISLAM DI MALAYSIA
(Fikrah Bangi: 377),
BBB: 18 Safar 1441H. = 17 Oktober 2019M. (Khamis).
Perkara yang timbul di dalam Islam di negara ini seperti ajaran sesat, amalan salah, khurafat  dan sebagainya tidaklah boleh disalahkan kepada yang terjebat dengan amalan yang tidak betul berkenaan. Kesalahan sebahagiannya kepada pemerintah dan masyarakat umat yang tidak berjaya mengesan dari awal dan membasmikannya. Mereka yang terjebak adalah jahil dan sepatutnya dari awal mereka dididik dan dibimbing dengan ajaran-ajaran yang betul.
 Islam telah bertapak dan berkembang di negara ini dan di kepulauan Melayu, bahkan di Asia Tenggara sejak lapan abad yang lepas. Pada dasrnya ulama telah memainkan peranan yang penting dari segi dakwah memperluas dan membimbing masyarakat menurut ajaran Islam yang betul. Memang tidak dapat dinafikan dalam tempoh berkenaan ada ajaran-ajaran yang dianggap menyeleweng seperti tarikat-tarikat yang salah, faham yang bercanggah dengan akidah murni. Kewujudan elemen-elemen negatif berkenaan sentiasa diperbaiki dan dibetulkan oleh para ulama` Kini kita warisi sanad Islam dari Rasulullah bertalian dari segi pegangan Islam membawalah kepada generasi kita kini. Cuma kita bertanya, ``Adakah Islam yang kita terima ini adakah sebagai warisan penerusan sahaja. Generasi cuma menambah pendekatan pengajaran dan mengimarahkannya di tengah masyarakat melalui institusi-institusi formal seperti persekolahan dari peringkat rendah hingga ke universiti, melalui amalan formal seperti masjid, surau dan keluarga. Kita menurut misalnya sistem keluarga Islam melalui imstitusi perkahwinan yang ditadbir oleh jabatan agama dan pendidikan keluarga.
Apakah yang kita amalkan kini dan ditadbir oleh pihak yang dipertanggungjawab sebagai meneruskan rutin biasa bagi meneruskan kehidupan dan budaya ummah. Dalam masa yang sama ada berlaku kelonggaran-kelonggaran dan pembaikan, tetapi pada dasarnya meneruskan kebiasaan yang ada.
Dalam kata lain tidak ada kesengajaan bagi memperbaiki dan meningkat kualiti Islam dan umat kepada tahap kualiti yang tinggi baik dari segi pendidikan, keilmuan, teknologi, ekonomi, industri, politik, pentadbiran,  kemasyarakatan, dakwah dan kebajikan sehingga dipandang, bahawa Umat Islam adala umat yang unggul dan dikagumi oleh bulan Idlam. Dengan kedudukan in berpotensi dari  segi dakwah secara manual biasa dan secara lisan al-hal.
Apa yang kita dapati sekarang bahawa walaupun umat Islam adalah majoriti dari segi kependudukan, tetapi masih lemah dari segi pelajaran, lemah dari segi ekonomi, keilmuan, politik kepimpinan dan sebagainya, sehingga mereka tidak dijadikan sebagai contoh ikutan.
Dalam keadaan umat Islam di negara ini yang dapat disifatkan sebagai ketnggalan, sedang umat Islam dari segi global berada di dalam perpecahan dan kehancuran, maka dengan keadaan sedemikian umat Islam tidak disegani dan sukar untuk dijadikan ikutan..
Pendekatan yang terbaik, bagi umat Islam di negera ini sebelum melibatkan peringkat global ialah memperbaiki dan memulihkan umat Islam di negara ini di dalam berbagai-bagai lapangan.
Umat Islam di negara ini perlu mempunyai agenda dan mega plan bagi meningkatkan kualiti umat di dalam berbaga-bagai bidang. Ianya tidak sebagai rhetorik politik sebagaimana  berlaku selama ini. Agenda dan plan dasar ini hendaklah bersifat menyeluruh. Ianya melibatkan pembangunan umat  dan meningkatkan kesedaran  unggul dan jati diri yang menggerak ke arah peningkatan ilmu dan peradaban umat di negara ini, dikagumi hingga menjadi tarikan dan ikutan yang lain.
Sekian.

No comments:

Post a Comment