October 4, 2019

HARI PERISTIWA TERTENTU


HARI  PERISTIWA  TERTENTU
(Firah Bangi: 365),
BBB: 05 Safar 1441H. = 043 Oktober 2019M. (Juma`at).
Selain daripada sambutan yang bersifat perayaan,terdapat  sambutan-sambutan yang bersifat peristiwa. Antara sambutan yang bersifat peristiwa ini ada yang bersifat agama dan ada yang bersifat tempatan  dan semasa.
Antara yang bersifat peristiwa yang berkait dengan keagamaan ialah seperti sambutan Maulid al-Rasul, iaitu sempena kelahiran Nabi s.a.w. Kelahiran Rasulullah dianggap penting, kerana dengan kelahiran Baginda pada 12 Rabi`ul-Awwal, maka rahmat dengan Baginda diutus ke alam ini membawa ajaran Islam  menjadi rahmat kepada sekalian alam. Tarikh kelahiran Baginda disambut dengan beberapa kegiatan seperti forum, seminar, solawat barzanji dan berbagai lagi. Antaranya dengan mengadakan perakan. Hari Maulid Nabi adalah merupakan hari cuti umum.
Hari peristiwa tertentu yang bersifat keagamaan juga ialah sambutan  Nuzul al-Qur`an yang disambut pada 17 Ramadhan yang juga dijadikan hari cuti umum. Sambutan Nuzul al-Qur`an, kerana dengan Nuzul al-Qur`an maka melalui kitab Sucial-Qur`an menjadi panduan bagi umat Islam
Berhubung dengan peristiwa juga, ialah Hari Kelahiran Duli Yang Mulia Yang Di Pertuan Agung adalah merupakan Hari Peristiwa yang disambut pada peringkat negara, sesuai Baginda adalah sebagai Ketua Negara. Berbagai upacara diadakan seperti pengurniaan Bintang-Bintang Kebesaran terhadap mereka yang berjasa kepada negara, jamuan-jamuan dan berbagai lagi. Sambutan yang bersifat peristiwa juga dilakukan pada hari- keputeraan Raja-Raja Melayu. Sambutan berlaku bagi setiap negeri bagi raja negeri berkenaan.
Cuti bersifat pereistiwa juga  berlaku dengan berlaku satu satu peristiwa yang menggembirakan bagi sesebuah negari, sebagai contoh kemenangan sesebuah pasukan bola sepak bagi sesebuah negeri pada peringkat kebangsaan. Misalnya Johor berjaya menjadi Johan piala Malaysia, maka di atas kejayaan ini diiisytiharkan cuti umum sehari keesokan  harinya. Ia menandakan kegembiraan bagi negeri berkenaan kerana kemenangan pasukan negeri itu.
Di samping kegembiraan ada pula cuti yang diberikan, bila berlakunya kematian  taja atau pimpinan pada peringkat tertinggi. Dengan demikian semua pihak berkabung turut melahirkan dukacita.
Cuti peristiwa yang di luar jangka berlaku pada peringkat negara dan negeri apabila berlaku  ancamman bahaya terhadap rakyat. Misalnya pada bulan September dan Oktober tahun 2019 ini berlaku peristiwa jerubu yang mengancam kesihatan penduduk. Jerubu adalah diakibatkan oleh pembakaran terbuka penduduk sama ada tempatan atau dari luar. Pembakaran terbuka bagi pembersihan ladang atau hutan di Riau Indonesia dan juga Kalimantan dalam bulan September baru-baru ini mengancam kesihatan terutama murid-murid sekolah. Jerubu yang melebihi 150 dianggap tidak sihat,  200 adalah berbahaya,i lebih dari 200 hingga  250 amat berbahaya dan jika melebihi 300 adalah darurat.. Lantaran itu, pada bulan September berkenaan paras jerubu  melebihi 200 menyebabkan sekolah-sekolah  terpaksa ditutup,maka beratus  ribu pelajar terganggu pelajaran dan kesihatan. Kesalahan dikenalpasti dilakukan oleh pemilik-pemilik ladang kelapa sawit yang mengambil jalan mudah bagi melupuskan polok-polok yang tidak dikehendaki dengan melakukan pembakaran tanpa mengambil kira keselamatan orang ramai. Perkara seperti ini berlaku setiap tahun pada musim kemarau mengakibatkan jerubu, Tindakan tegas dan keras perlu dilakukan terutama oleh Kerajaan Indonesia agar ancaman jerubu tidak berulang berlaku. Mulai bulan Oktober  hujan mulai turun dan jerubu mulai berkurang. Ancaman jerubu mesti dihapuskan.
Demikianlah ada peristiwa gembira diraikan dan ada peristiwa duka  yang mengancam.
Sekian.

No comments:

Post a Comment