October 25, 2019

KEWUJUDAN REALITI - BUKAN KESIA-SIAAN


KEWUJUDAN REALITI – BUKAN KESIA-SIAAN
(Fikrah Bangi: 382),
BBB: 26 Safar 1441H. – 25 Oktober 201`9M. (Juma`at).
Tidak ada siapa yang mampu melarang untuk berimaginasi, misalnya dengan melihat diri dan alam dan terbetik pertanyaan-pertanyaan. Misalnya mengapa mesti adanya alam dan diri yang terpaksa mendepani penghidupan. Mesti  bekerja untuk penerusan penghidupan lantas timbul pandangan, `Hidup adalah absurd !`. Lantas timbul penentangan. Pandangan ini  adalah semacam `Myth of Sisiphus` yang memandang hidup sebagai paksaan. Rutin hidup sebagai menggolek batu ke puncak gunung, sebaik hampir tiba ke kemuncak batu bergoleh turun kemabli dan penolakan dilalukan berulang-ulamh dan menjemukan !
Falsafah Absurdisme adalah timbul dari jiwa yang keciwa yang tiada pedoman pegangan. Jika rakyat dan negara berpegang dengan falsafah ini, maka alamat negara akan mundur, kerana rakyat dipenuhi dengan orang-orang bersikap skeptis dan kecewa. Hilang cita-cita dan tiada masa depan. Pandangan falsafah sedemikian pernah timbul di dalam Islam yang dikenali dengan Jabariyyah. Ia adalah falsafah yang ditolak dan bukan faksafah pegangan umat.
Mungkin tercetus di dalam minda jangkaan, kemungkinan segala kewujudan ini semuanya adalah secara kebetulan. Pemikiran seperti ini memang dibincangkan, terutama di dalam keilmuan akidah Islam. Bahawa untuk mengatakan  semua kejadian adalah kebetulan adalah bercanggah dengan logik dan rasional akal. Tidak mungkin misalnya berlaku  pertukaran malam siang, pergeraka planet dan cakrawala secara teratur dan tidak berlaku kesilapan dan perlanggaran dan berbagai-bagai kejadian dapat dikatakan sebagai kebetulan. Ia adalah sesuatu yang mustahil. Segala yang teratur ini mempunyai Pengaturnya !
Mungkin timbul di dalam minda bahawa kewujudan ini sebagai mainan-mainan dan kesia-siaan semata-mata yang akhirnya dibubar begitu sahaja. Pandangan sedemikian tidak jauh dari pandangan Jabariyyah yang melihat hidup sebagai paksaan dan tiada daya mengatasinya. Bahkan ianya lebih teruk dari Jabariyyah.
Kewujudan adalah realiti dan bukan ilusi dan bukan pula mimpi. Ia adalah kemahuan Tertinggi dengan penuh ilmu dan kudrat. Kewujudan adalah realiti yang diistilah sebagai makhluk – yang kena jadi dan ada Penciptanya. Fenomena kena cipta ini dapat disaksikan dengan mata kepala dan minda yang setiap saat berlaku perubahan, kejadian dan kerosakan. Awalan terjadi dan akhiran musnah. Awal hidup dan akhiran mati
Kewujudan adalah Kebenaran !  Kebenaran juga adalah hakikat Tertinggi. Kebenaran adalah nikmat bagi yang mencapainya.
Dalam kata lain kewujudan adalah khazanah kebenaran.  Kita wujud adalah dari kebenaran. Wujud kita adalah ketentuan pilihan dan merupakan peluang yang amat berharga diberi Yang Maha Benar untuk kita menikmati Kenenaran. Dalam kata lain tiap kita adalah mereka yang terpilih untuk berpeluang menikmati kebenaran. Bayangkan betapa nikmat bila kita mendapat peluang `Tahu` tentang sesuatu.  Dengan tahu meningkatkan diri kepada realiti. Dalam kata lain seharusnya kita memperbaiki diri dengan tahu – ilmu. Dengan berilmu kita lebih tahu  di mana kedudukan diri dan seharusnya kita beada dan berfungsi dengan ilmu yang diberi.
Kewujudan adalah manifestasi kebenaran dan memberi peluang kita mengenali dimana seharusnya kita  berada dan selayaknya berfungsi.
Sekian.

No comments:

Post a Comment