October 29, 2019

KONSEP ISLAM SEJAK CIPTAAN


KONSEP ISLAM SEJAK CIPTAAN
(Fikrah Bangi: 386).
BBB: 01 Rabi`ul- Awwal 1441H. = 29 Oktober 2019M. (Selasa).
Konsep Islam sebenarnya adalah menjadi falsafah dan prinsip ciptaan alam, khususnya bumi yang menjadi  rumah kediaman insan. Islam yang dapat ditafsirkan kepada berbagai-bagai maksud dengan ciptaan Allah yang Mengetahui, Berkehendak dan Berkuasa di dalam ciptaan.
Islam adalah bermaksud selamat sejahtera. Sebagaimana dibicarakan Allah mempastikan bahawa makhluk alam dan dunia yang diciptakanNya adal;ah bersesuaian dengan makhluk utama yang diciptakannya, iaitu insan atau manusia itu sendiri. Proses ciptaan mengambil tempoh yang lama dan melalui enam tahap penciptaan sehingga mantap ke tahap yang disaksikan. Alam dan bumi adalah selamat bagi dihuni insan yang menjadi pilihan kejadian. Maha Suci Tuhan yang Maha Sempurna menyediakan tempat sempurna bagi kejadian makhluk yang paling sempurna antara kejadian. Dia menyatakan, sesungguhnya cara dan jalan selamat diikuti tidak lain dari Islam. Dengan menurut pola-pola Islam yang disediakan, maka sesungguhnya keselamatan dan kesejahteraan akan dicapai.
Dalam konsep Islam ini antara maksudnya ialah patuh pada aturan yang disedia dan ditentukan oleh Allah. Di dalam konsep patuh ini Maududi dalam bukunya `Understanding Islam` membicarakan secara menarik, bahawa segala kejadian ciptaan Tuhan semuanya patuh kepada aturan yang diatur oleh Allah. Kepatuhan diikuti oleh kejadian yang paling besar, umpamanya cakerawala,  bintang-bintang dan planet-planet patuh pada aturan Allah seperti tiap planet, termasuk bumi dan matahari berada pada paksinya. Planet misalnya bergerak di atas orbitnya dengan teratur mengikut gerakan dan masa yang ditentukan yang menghasilklan kaedah dan keperluan alam. Misalnya berlaku pertukaran malam dan siang, berlaku pertukaran musim. Berlaku pergerakan angin dan awan, turunnya hujan yang menyuburkan tumbuh-tumbuhan, mengalirnya air hujan dari gunung-ganag dan bukit bukau melalui sungai-sungai yang menghidupkan tumbuhan dan sampai ke laut yang sentiasa bergerak dan menghidupkan. Kepatuahan juga dapat dilihat berlaku pada hewan, , bahkan pada perkara-perkara kecil tetapi penting. Misalnya hewan dan manusia perlu patuh dengan peraturan untuk selamat. Misalnya perlu makan minum untuk hidup. Perlu rehat dan tidur untuk kembali bergiat. Dengan kepatuahan semua, maka terhasilnya keselamatan yang dimaksudkan dengan Islam.
Kosep Islam juga bermaksud , khudhu` atau merendah diri, bermaksud patuh pada yang tertinggi. Bererti pengakuan kepada Yang Maha Kuasa yang mengatur segala sesuatu dengan selamat. Dengan  khudhu` dan kepatuhan, tiada keangkuhan dan tiada penentangan terahadap aturan Islam, sebarang penentangan mengundang kerosakan. Khudhu` dan kepatuhan  menjamin keselamatan.
Islam juga mempunyai hubungan yang rapat dengan aman. Bermaksud dengan mengetahui hakikat ciptaan Yang Maha Berkuasa dan aturan-aturan yang diciptakan dan manusia serta  segala kejadian patuh pada aturan yang ditentukan dan tidak menentang, maka dengan sendirinya terhasilnya keamanan. Jadi dengan Islam dan patuh pada peraturan dan memahami hakikat kejadian, maka diri yang memahami aman dari segi pengertian sebagaimana amannya kejadian yang menurut aturan Tuhan.
Dasar keamanan pada diri manusia, mempunyai hubungan rapat dengan kafahaman yang berkait rapat pula  dengan ilmu dan maklumat yang diketahui. Sebenarnya lebih mendalam dari segi ilmu dan kefahaman meletakkan manusia pada tahap yang lebih utama dari kejadian-kejadian yang lain, bahkan faktor ini yang melayakkan manusia memimpin alam ini yang dikenali dengan istilah Khalifah itu.
Selamat sejahtera atau dalam istilah yang agung dan unggul `Islam` adalah menjadi falsafah, prinsip dan dasar  ciptaan dan atas dasar Islam ini kewujudan diadakan secara selamat dan memberi keselamatan dan rahmat  pada kejadian yang dicipta Tuhan.
Salam atau selamat sejahtera adalah menjadi falsafah, prinsip, dasar dan motto bagi Islam. Sebab itu Islam diucapkan di dalam salam baik di dalam doa`a, pertemuan, ucapan, zikir dan tabhil. Keselamatan menjadi inti do`a kehambaan kepada Allah agar `Hidup selamat dunia dan akhirat`.
Sekian.

No comments:

Post a Comment