October 28, 2019

PERSEDIAAN BUMI RUMAH MANUSIA


PERSEDIAAN BUMI  RUMAH  MANUSIA
(Fikrah Bangi: 385).
BBB: 28 Safar 1441H. = 27 Oktober 2019M. (Isnin).
Allah menyempurnakan kejadian bumi dan yang lain dalam tempoh enam tahap. Penyempurnaan ini perlu bagi menjamin keselamatan bumi,  planet,  cakrawala dan kaitan antara satu sama lain. Dengan keselamatan ini akan menjamin keselamatan kandungan dan penghuni,khususnya di bumi itu sendiri. Dalam tempoh ini bumi yang asalnya sebagai benda yang kemudian dikenali dengan tanah dan laut yang asalnya dalam keadaan panas mulai menyejuk. Dalam tempoh ribuan milion tahun terbentuk daratan dan lautan, Pada muka bumi mulai tumbuh tumbuhan awal dan berkembang dengan berbagai tumbuhan. Setenaghnya bersifat sementara dan diganti dengan tumbuhan yang lebih baharu yang lebih tahan dan lebih sesuai. Di permukaan bumi ini juga mulai wujud binatang-binatang kecil dan besar saiznya yang antaranya bersaifat sementara dan lahir binatang yang lebih kekal yang hidup dengan memakan tumbuh-tumbuhan yang mulai hidup dan berkembang. Laut yang menjadi sebahagian besar dari permukaan bumi mulai bergelombang dan di dalamnya mulai wujudnya hidupan yang terdiri  dari ikan-ikan dan sebagainya.
Ada dua elemen penting yang membantu bagi penghidupan, bahawa pada permukaan bumi disediakan udara atau angin yang menjadi bekalan  oksijen bagi hidup-hidupan dan tumbuh-tumbuhan. Udara dan angin yang setebal 100 batu tinggi ini yang makin ke atas makin menipis merupakan agen yang merubahkan permukaan bumi dan laut. Dengan bergerak atau bertiupnya angin  dia menggerakkan laut dan tumbuhan. Dia menyerapkan air dari laut dan membawanya jauh ke perbatasan gunung ganang dan pecah menjadi hujan yang menyuburkan pokok-pokok dan mengalirkan air ke sungai-sungai yang  menyuburkan tumbuh-tumbuhan dan jua membantu hewan-hewan untuk meneruskan hidup.
Satu elemen yang penting yang disediakan oleh Maha Pencipta, ialah cahaya yang menghangatkan suasana di permukaan bumi – sama ada dipermukaan tanah  atau laut ialah cahaya. Cahaya dan kehangatan  adalah dari kewujudan planet matahari yang jauhnya bersesuaian dengan keperluan bumi dan lain-lain sehingga untuk keperluan bumi dan laut tidak terlampau hangat dan tidak pula terlampau sejuk, sesuai pula untuk kehidupan.
Sebagai kejadian yang dinamik, ciptaan Yang Maha Kuasa ini diberi  mekanisme bergerak di dalam orbit masing-masing di atas garis-garis yang ditentukan.  Dengan pergerakan ini menghasilkan tenaga gerak yang dinamik. Misalnya gerakan secara keliling (bulatan) mendedahkan bumi  kepada perubahan yang dikenali dengan malam dan siang yang memberi masa untuk bergiat dab rehat pada waktu malam. Dari gerakan  berlaku perubahan pancaran cahaya matahari ke permukaan bumi yang menghasilkan musim-musim seperti musim panas, sejuk, musim bunga dan musim gugur. Proses ini memberi kesempatan bagi menghasilkan bahan tumbuhan dan ternakan sebagai persediaan bahan makanan baik dari tumbuhan atau binatang  bagi penghidupan manusia dan juga hidup-hidupan yang lain.
Bumi sebagai ruang kediaman dan perumahan – tempat tinggal, terutama bakal bagi kehadiran manusia telah disediakan bagi mereka iaitu dari persediaan tapak yang paling sesuai dengan diiring kelilingnya jiran-jiran planet, bahkan gugusan bintang-bintang adalah bagi persediaan sekitaran yang sesuai bagi penghidupan.
Dipermukaan bumi disediakan dengan tumbuh-tumbuhan dan hidupan. Demikian juga di laut. Permukaan dilengkapkan dengan udara sebagai sumber kehidupan. Proses penyesuaian penghidupan ini memakan masa jutaan tahun.  Masa yang begitu pendek nisbah bagi Pencipta yang tidak berada dalam ruang masa.
Persediaan yang begitu lengkap dan sempurna ialah sebagai  persediaan kawasan `Selamat` bagi kehadiran manusia.
Sekian.

No comments:

Post a Comment