October 13, 2019

BAHAGIAN TAK DIBICARAKAN


BAHAGIAN YANG TIDAK DIBICARAKAN
(Fikrah Bangi: 373),
BBB: 14 Safar 1441H. = 13 Oktober 2019M. (Ahad).
Di sebalik keceriaan kebanyakan  rakyat menerima Belanjawan 2020 yang hampir melibatkan semua mereka, ada bahagian yang tidak diperkatakan dan yang ingin diketahui kedudukan yang menjadi tandatanya itu. Bagi mengagihkan peruntukan kepada berbagai sektor, khususnya berhubung dengan peruntukan yang melibatka rakyat, pertanyaan timbul. Bagaimana kerajaan menghadapi dan mengatasi kedudukan hutang dan bagaimana pula boleh didapati jumlah peruntukan yang diberi kepada rakyat. Kerajaan sarat dengan hutang dan rakyat cemas dengan kenaikan kos hidup.
Sebagaimana diketahui kerajaan terpaksa menanggung hutang sebanyak RM1.1 trilion yang perlu dilunaskan dan dalam masa yang sama perlu menyediakan sejumlah RM297 billion bagi Belanjawan 2020. Dari manakah sumber didapati ?
 Sebagai rakyat biasa kita ingin mengetahui bagaimana  hutang yang begitu besar jumlah itu dilunaskan ? Adakah ia belum atau dalam proses melunaskan. Dari mana sumbernya dan sejumlah manakah mampu dilunaskan secara berdikit-dikit. Adakah hutang ini akan meningkat jika tempoh yang diambil lebih lama dari kemampuan dibayar. Kepada siapakah jumlah hutang utama yang terpaksa dilunaskan. Bagaimanakah unjuran yang sepatutnya.
Sebagaimana dimaklum sumber peruntukan Belanjawan ialah didapati dari cukai yang dikenakan oleh kerajaan terhadap mereka dan barangan yang dikenakan cukai. Dari maklumat yang didapati bahawa  cukai secara GST hanya terhasil RM23 bilion berbanding dengan GST RM45 bilion setahun, menyebabkan pakar ekonomi seperti Profesor Kamal Saleh mencadangkan agar digunakan sistem GST kembali. Walaupun ada cadangan kemungkinan digunakan kembali, tapi atas marush, GST ditolak dan pembaikan akan dilakukan menerusi kaedah SST, yang akhirnya dapat menyamai atau mengatasi kaedah GST. Yang kita ingin mengetahui, apakah mekanisme yang bakal digunakan bagi meningkat jumlah cukai yang akan dapat menampung kekurangan hasil yang dihadapi. Jika kaedah sama  atau hampir sama dengan GST, maka ianya sekadar menukar nama dan beban sebagaimana GST yang dulu menjadi isu terpenting menyebabkan BN kalah itu hampir sama juga.
Sebagaimana janji dibuat, bahawa SST tidak akan membebankan rakyat, maka diharap pendekatan dan kaedah yang dioambil tidak membebankan rakyat.
Ada dua sumber utama yang meningkatkan pendapatan negara. Antaranya melalui tol yang dijanjikan oleh PH untuk menghapuskan, tetapi ternyata sumber kewangan hasil dari tol tidak mungkin dihapuskan, sekurang-kurangnya buat masa ini. Bagi melonakkan hati rakyat, janji  menghapusan tol ini dilonakkan dengan pemotongan 18% yang dikira sedikit sebanyak dapat mengurangkan beban rakyat.
Sumber  biasa yang menjadi tunjang kekukuhan ekonomi negara ialah hasil rl dari bayaran royalti  Petronas yang kebiasaannya tidak kurang dari RM32 bilion dan dengan suasana politik dunia dalam mana sumber minyak Saudi diserang dan perang perniagaan antara Amerika dan China – termasuk sekatan dagangan terhadap Iran oleh Amerika dijangkan melonjak harga minyak. Dengan ini dijangka akan menaikkan harga minyak Malaysia  dengan sendiri  dapat menambahkan hasil kerajaan dari harga minyak.
Walau bagaimana dengan cukai SST, tol, hasil dari Petronas adalah dikira masih belum dapat memenuhi jumlah peruntukan bagi Belanjawan 2020 yang berjumlah 297 bilion itu .  Adakah menggunakan kaedah berhutang, sedangkan hutang lama jauh dari langsai > Bagaimanakah ?
Sekian.

No comments:

Post a Comment