October 19, 2019

KONSEP ALAM DAN ILMU


KONSEP ALAM DAN ILMU
(Fikrah Bangi: 379),
BBB: 20 Safar 1441H. = 19 Oktober 2019M. (Sabtu).
Membuka pandangan tentang wujud secara jelas dan nyata, ialah konsep alam dan ilmu. Ianya kontra kepada sesuatu yang tidak jelas yang  dengan tidak jelas boleh meletakkan diri pada kekaburan yang mungkin meletakkan diri pada tahap jahi dan dengan kejahilan boleh membawa kepada kesilapan.
Istilah alam dan istilah-istilah yang merupakan pecahan daripadanya amat significant dari segi pembicaraan. Alam adalah satu subjek dan objek yang menjadi ruang lingkup bagi ilmu atau tahu. Ianya menjadi subjek dan objek bagi ilmu yang benar, sesuatu yang bukan salah yang meletakkan diri pada kejahilan. Alam adalah objek bagi ilmu atau tahu. Alam adalah sesuatu yang nyata (syahadah) dan alam yang tidak dapat disaksi dengan inderawi yang dinamakan akam ghaib.
Alam nyata adalah sesuatu yang dapat dilihat dengan mata, seperti manusia, dapat didengar misalnya percakapannya, dapat dirasa dan sebagainya.  Banyak objekyang menjadi ilmu dengan mendapatinya, bermula dari kewujudan fizikal dari yang terbesarnya seperti langit, bumi, planet, bulan bintang dan kandungan cakrawalanya, membawalah kepada yang lebih kecil yang dapat disaksikan di muka bumi dari laut dan sungai, gunung dan bukit,  pokok dan bangunan, kambing dan kucing dan sebagainya. Mengetahui apa lagi mendalaminya menjadi bidang ilmu.
Haruslah diakui apa yang kita saksikan dengan mata kepala kita, sebenarnya merupakan satu bahagian kecil dari kewujudan  Ada lagi wujud yang tidak terhad kepada alat inderawi yang amat kecil dan terhad, tetapi ia adalah merupakan satu daripada jendela-jendela bagi menanggapi wujud yang bersifat nyata. Di sana ada perkara-perkara yang tidak nyata yang merupakan bahagian penting dari kewujudan. Apa yang tidak dapat disaksi secara nyata seperti kebenaran sesuatu yang betul dari ilmu yang ditanggapi secara konsepsi, kebenaran hakikat mati dan selepasnya, kebenaran tentang alam barzakh, kiamat, akhirat, syurga dan neraka.
Manusia yang disifatkan berada di dalam zaman kemajuan, pada hakikatnya masih tidak melangkah maju selain dari memahami tabi`at wujud, terutama apa yang bersifat nyata. Kemajuan mereka sebenarnya masih amat terhad,misalnya dalam menghasil dan mendapatkan makanan untuk diri dan manusia dapat terus hidup, berusaha mendapatkan pakaian,,berusaha mendapat perlindungan yang lebih selesa, berusaha untuk bergerak dan berkomunikasi lebih cepat dan selesa. Mereka masih dalam perjuangan antara usaha  untuk mendapat kesenangan. Bagi yang lebih maju mereka dalam proses mencari rahsia-rahsia dan tabi`at alam untukmemahami dan menggunakannya untuk penghidupan.
Alam dan ilmu menjadi dinamika yang menggerak manusia mencari rahsia alam dan menggunakannya untuk kehidupan yang lebih selesa yang disifatkannya sebagai lebih sejahtera. Dalam konteks kehidupan fizikal mereka lebih menekankan kepada penyelidikan terhadap alam nyata.. Mereka kurang memberi perhatian kepada yang bersifat subjektif dan ghaib yang mencetuskan kerisauan sebagaimana risaunya mereka yang tidak berjaya memenuhi keperluan fizikal.  Kerisauan dari segi  yang bersifat subjektif dan ghaib sebenarnya tidak kurang mengancam kehidupan mereka. Misalnya risau dalam mengejar kebahagiaan dan keselamatan, risau terhadap apa yang  akan dihadapi selepas mati, , risau terhadap balasan perkara jahat yang dilakukan. Di dalam agama Islam perkara yang berhubung dengan kematian, akhirat, balasan baik dan buruk, seksa neraka dan nikmat syurga adalah dibicarakan secara teratur mengikut prinsip Islam.
Semua perkara di atas yang berkait dengan alam – alam syahadah dan ghaib ytang menjadi wadah keilmuan yang menjadikan orang yang mendalaminya dikenali sebagai alim dengan maklumat yang diketahui. Dari pengkajian dan kemajuan menghasilkan tamadun, tetapi lebih dari itu keilmuan menjadikan manusia sebagai kejadian yang mempunyai peraturan, menjadikan mereka sejahtera dan tinggi dengan nilai-nilai kemanusiaan dan menjadikan manusia sebagai berperadaban.
Sekian.
Makluman: 
Beberapa hari selepas ini Penulis bercuti dan tidak menulis di dalam Blog ini.
Sekian

No comments:

Post a Comment