March 17, 2015

Kunjungan Bekas Pelajar Mengukuhkan Azam Takmilah


Pejabat, BBB, 22 Rabiul Akhir 1436 = 13 Mac 2015 (Juma`at):


Seminggu sebelum ini mereka telah membuat temu janji untuk berjumpa Penulis hari ini jam 3.30 petang di pejabat Penulis. Sebelum solat Juma`at Penulis menyusun kembali buku-buku rujukan yang walaupun disusun akan kembali tidak teratur kerana bertukar-tukar digunakan mengikut keperluan.
Tepat jam 3.30 dua bekas pelajar Penulis yang bijaksana dan gigih belajar itu tiba. Mereka ialah  Dr. Mawar Shafei Pensyarah Kanan yang berkhidmat di bawah Program Persuratan Melayu di Fakulti Sains Kemasyarakatan dan Kemanusiaan UKM dan Dr. Kamariah Kamarudin Pensyarah Kanan dari Jabatan Bahasa dan Sastera di UPM. Mereka berdua bukan semata-mata tenaga akademik, tetapi juga adalah penulis-penulis kreatif yang menghasilkan novel, cerpen dan puisi. Mereka adalah penulis-penulis generasi baru yang mapan dan terkenal.
Mereka berdua membuat kunjungan, menurut mereka, ``Sudah lama tidak ketemu, datang untuk bertanya khabar berkenaan Penulis bagi mengetahui perkembangan terkini, di samping ada beberapa tujuan.``
Sesungguhnya selepas tidak menjadi Wakil Rakyat, Penulis lebih banyak bersendirian dan bersunyi di pejabat menumpukan perhatian pada pembacaan dan penulisan, di samping melibatkan diri sedikit pada kerja-kerja kebajikan yang berhubung dengan surau dan masjid.
Antara tujuan mereka, ialah untuk meninjau kemungkinan Penulis dapat meluangkan masa bertemu pelajar-pelajar di UKM dan UPM bercakap tentang `Teori Takmilah` yang menurut mereka -  Ramai pelajar-pelajar yang mengikuti kursus dan menggunakan teori ini  berharap dapat bertemu secara langsung dengan Penulis yang mencetuskan teori ini. Penulis pada dasarnya bersetuju, tetapi hari dan masa yang dicadangkan adalah bertembung dengan jadual tetap mingguan Penulis bermesyuarat mengenai pembinaan masjid, mereka bercadang untuk meneliti kembali masa yang sesuai yang melibatkan beberapa pihak.
Mereka juga memaklumkan, mereka berdua dan seorang lagi tenaga pengajar dari Universiti Malaya  (Dr. Intan) bercadang untuk mengadakan projek penyelidikan secara bersama yang sedikit sebanyak mempunyai kaitan dengan Penulis dan mengharapkan kerjasama Penulis. Penulis sebenarnya tidak berkeberatan sekiranya releven, tetapi mengharapkan proposal bagi projek ini dan cadangan kandungan dapat dikemukakan untuk diteliti dan dinilaikan terlebih dahulu.
Dr. Kamariah menimbukan masalah yang dihadapi oleh pelajar-pelajar yang mengikuti kursusnya terutama yang berhubung dengan Takmilah, ialah kekurangan bahan-bahan rujukan yang dapat digunakan oleh pelajar-pelajar. Apa yang ditimbulkan oleh Dr. Kamariah sememangnya benar. Sememangnya tulisan berkenaan dengan Takmilah terbit di dalam majalah-majalah, terutamanya Dewan Sastera dan sebahagian dari artikal diterbit di dalam buku-buku hasil dari seminar-seminar dalam mana Penulis membentangkan kertaskerja, terutama buku-buku yang diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka, Persatuan Suluh Budiman dan beberapa pihak yang lain. Penulis sendiri telah mengkompailkan sebahagian dari kertas-kertas kerja berkenaan, bahkan sudah ada di dalam bentuk manuskrip dan berhasrat untuk menerbitkan, tetapi ada kekangan-kekangan yang dihadapi. Masalah utama ialah kekurangan masa. Sesungguhnya banyak bahan yang telah dihasilkan berkenaan Takmialh, tetapi untuk meneliti, menyusun kembali, memerlukan tenaga dan masa. Penulis terpaksa menghadapi semua kerja berseorangan. Tumpuan kerja ialah terhadap kerja-kerja kini dan untuk meneliti, menyusun dan memperbaiki yang sudah amat memerlukan masa. Untuk mengambil tenaga pekerja terpaksa memikirkan dari segi kemampuan kewangan. Seorang pesara tidak mempunyai kewangan yang dapat mengambil pekerja. Walau bagaimana Penulis menawarkan kerja secara `menyiapkan kerja yang ditentukan dengan bayaran yang ditentukan`. Hasil dari kerja sedemikian beberapa manuskrip dapat disiapkan.
Sebenarnya hasrat untuk menerbitkan buku-buku Penulis memang tinggi. Dari pengalaman sukar untuk mendapat penerbit, khususnya yang terkenal, maka mendorong Penulis menjadi Penerbit dengan mendaftar Penerbit di Putera Jaya. Tujuannya untuk menerbitkan tulisan-tulisan sendiri. Hasilnya sejumlah penerbitan atas nama Penerbit Galeri Bangi Bandar Ilmu telah diterbitkan dengan semua kos ditanggung sendiri. Penerbitan tidaklah bertujuan bersifat komersil dan tidak mencari keuntungan. Bahkan hasil-hasil penerbitan lebih banyak dihadiahkan kepada mereka yang berkenaan dengan bidang-bidang berkenaan terutamanya dari kalangan akademik.
Penulis juga menimbulkan soal tugas harian Penulis sebagai menjawab perbualan Penulis dengan Dr. Mawar dan Dr. Kamariah. Penulis memaklumkan bahawa Penulis kini terus menulis dan tumpuan lebih diberikan kepada `Perluasan Teori Takmilah` sebagai tahap kedua bagi perkembangan Teori Takmilah yang boleh diperluaskan kepada  semua bidang yang bersifat seni. Tahap kedua ini dicetuskan semasa Penulis membentangkan kertaskerja di UPSI pada bulan Mac 2014. Penulis tumpukan penulisan Takmilah di dalam bidang sastera, senibina, khat, permuziuman dan estetika Al-Qur`an. Banyak lagi bidang yang dapat diaplikasikan (10 bidang dikenalpasti). Penulis melahirkan kerisauan bahawa, soal masa dan tenaga menjadi halangan.
Dr. Kamariah dan Mawar mencadangkan agar diadakan kerjasama dengan pakar-pakar bidang berkenaan untuk menulis berhubung dengan kepakaran mereka dengan menggunakan Teori Takmilah` Penulis bersetuju dengan cadangan antaranya melalui persidangan dan seminar dan juga melalui projek-projek tertentu dengan mendapat tajaan, terutama dari institusi-institusi berkenaan. Cadangan sedemikian mungkin dapat diadakan sekiranya ada tenaga dan kerjasama dengan pihak-pihak berkenaan. Penulis amat bersetuju sambil melahirkan kebimbangan, memikirkan umur yang lanjut, apakah projek-projek sedemikian berkesempatan dapat dilaksanakan. Walau bagaimana Penulis melahirkan rasa optimis dengan adanya pendukung-pendukung teori ini, terutama dari pensyarah-pensyarah beberapa buah universiti dan pelajar-pelajar yang mengikuti kursus, Penulis berkeyakian teori Takmilah terus berkembang. Penulis juga gembeira dimaklumkan oleh Dr. Kamariah bahawa oleh kerana bahan-bahan rujukan berkurangan, tulisan Penulis di dalam Blog Penulis, khususnya berkenaan Takmilah adalah menjadi bahan rujukan kepada pelajar-pelajar.
Pertemuan selama lebih kurang dua jam itu diakhiri dengan pertukaran buah tangan. Penulis telah menghadiahkan kepada Dr. Mawar dan Dr. Kamariah buku-buku yang dihasilkan Penulis sebagai cenderahati untuk kegunaan mereka. Untuk menjadi bahan rujukan juga Penulis meminta mereka menyalin dua buah bahan penulisan Penulis dari komputer Penulis. Kami juga berharap pertemuan lanjut akan dapat diadakan.

Sekian. 

No comments:

Post a Comment