June 19, 2015

Dekorasi Dari Bahagian Bawah Kubah: Peningkatan Kualiti - Takmilah


BBB, 01 Ramadhan 1436 = 18 Jun 2015 (Khamis):
Selain dari kubah dilihat jauh dari luar, maka kubah akan dilihat lebih dekat dari dalam, iaitu bagi jamaah dan mereka yang masuk di dalam masjid dan mendongak ke atas, maka akan kelihatan kubah pada bahagian atas. Kubah sebagaimana telah disebutkan adalah terletak di atas rim bulatan yang  yang meninggi di atas beam  yang dibina di atas tiang bersifat empat segi, maka kelihatan dari bawah ialah ruang kolong kosong dari dalam hasil dari pembentukan bulat bujur dari luar. Bahagian yang nampak ialah `layer` atau lapisan paling bawah bagi permukaan dalaman. Oleh kerana bahagian tapak yang diletakkan bulatan mempunyai ketinggian dari `beam` di atas rangka empat persegi, maka ianya mempunyai ketinggian yang wajar dihiasi dan begitu juga oleh kerana rim bulatan  lebih kecil dari beam empat segi, mewujudkan empat ruang tepi yang bersifat tiga segi, maka kelihatan empat ruang rata dilihat dari bawah yang seharusnya tidak ditinggalkan kosong. Inilah ruang yang melibatkan dekorasi agar tidak kelihatan kosong dari bawah.


Pada peringkat awal ada ditimbulkan sebagai cadangan alternatif, bahawa apakah kemungkinan permukaan dari bawah ini ditutup sahaja, maka ia kelihatan rata dengan permukaan siling pada bahagian atas. Idea ini tidak diterima, kerana ciri kubah yang menjadi identiti penting bagi sesebuah masjid akan hilang, sekurang-kurangnya dari dalam. Lantaran itu ianya perlu dihiasi. Timbul juga pemikiran yang bersifat soalan yang boleh disifatkan sebagai cadangan. Kedapatan masjid yang menggantungkan gugusan lampu kecil dari tali (cable) yang diturunkan dari tengah bahagian kubah. Lampu `thurayya` ini, jika diletak adalah merupakan daya tarikan yang menceriakan ruang utama masjid, khususnya pada waktu malam apabila lampu `thurayya` berkenaan dipasang. Idea ini nampaknya tidak disetujui mesyuarat, bukan kerana kos, tetapi penggunaan cable yang tinggi dan lanjut ke bawah tidak menarik pandangan, lagi pula ianya memberatkan beban yang ditanggung dari puncak kubah yang perlu dibuat bahagian penyangkut yang kukuh, di samping menghalang pandangan ke ruang dalam bagi kubah berkenaan. Lagi pula jika dipasang kipas cable berkenaan menghalang pemasangan kipas. Persetujuan bahawa bahagian dalam kubah ini perlu dihiaskan.
Ada beberapa proses cadangan bagi dekorasi permukaan dalam bagi ruang dalam kubah ini. Proposal awal ialah secara bentuk `tali lihir` yang berpangkal pada puncak dan berkembang lebar ke bahagian bawah menurut perkembangan daun kubah yang membesar ke bawah. Cadangan ini tidak diterima yang dilihat bukan saja simple, tetapi tidak membawa nilai Islam dan tidak membawa daya estetik yang menarik. Cadangan berikutnya ialah merubahkan bentuk tali lihir kepada bentuk tiga segi berbentuk daun `speed` seturut dan menurut pola alur `tali lihir` yang merupakan cadangan awal. Bentuk ini sedikit lebih menarik dari yang awal dan membawa nilai-nilai estetika yang lebih menarik dan ianya lebih merupakan geometrik design. Walau bagaimana ianya dianggap bentuk biasa dan tidak mencerminkan nilai Islamik.


Pada peringkat selanjutnya yang dapat dikira sebagai peringkat akhir yang membawa kepada peringkat penerimaan, ialah reka seni yang merupakan garisan-garisan yang menaut antara satu sama lain yang juga menimbulkan bentuk-bentuk speed dan empat segi. Adalah dikira bentuk ini lebih kreatif dan menimbulkan daya estetik. Lebih dari itu ianya dikira berinspirasikan jaringan labah-labah yang mempunyai kaitan dengan peristiwa Rasulullah s.a.w. berlindung di Gua Thur dari diintip oleh kaum Quraisy dalam rangka berhijrah ke Madinah (Yathrib), semasa berlindung di dalam gua ini labah-labah menjaring permukaan gua berkenaan, sehingga pihak musuh yang mengintipnya, melihat permukaan gua mempunyai jaring labah-labah, pengintip membuat keputusan tidak menjenguk ke dalam, kerana jika ada yang masuk ke dalam sudah tentulah jaringan labah-labah itu rosak. Atas faktor mempunyai daya estetik yang lebih tinggi dan mempunyai elemen keislaman, maka jaringan geometrik design tiga dan empat segi ini diterima.
Berhubung dengan adanya ketinggian  antara beam empat segi keliling, maka tidak timbul dalam perbincangan. Pihak arkitek menjadikan  lima segmen yang antara satu dengan yang lain dibiarkan kosong, pada setiap segmen ini ada tiga jendela kecil yang bersifat empat segi bujur, tetapi pada bahagian atasnya ialah berbentuk lengkung tunduk yang mencirikan kelembutan, ketenangan dan kekhudukan. Ciri ini adalah merupakan ciri dominan bagi pintu dan jendela bagi kebanyakan pintu dan jendela bagi masjid Al-Umm, sebab itu dengan bentuk ini tidak menimbulkan persoalan dan lebih diterima. Fungsi lima segmen jendela ini menghasilkan pantulan cahaya timbal balik dari glass atau cermin berwarna yang dipasang pada jendela-jendela berkenaan. Ianya lebih berfungsi dari segi estetik dari tujuan untuk menarik cahaya dan keluar masuk udara, kerana jika dibuka mengundang kepada kemasukan air , bila berlakunya hujan. Bentuk jendela lengkung tunduk ini juga digunakan pada ruang keliling bersegi bagi keliling ruang dalam kubah berkenaan.


Berhubung dengan wujudnya empat ruang tiga segi sebagai lebihan dari beam empat segi di atas empat tiang seri, maka ruang ini bukan dianggap lebihan yang tidak diperlukan. Bagi menunjukkan keberadaannya adalah berfungsi, maka ianya perlu diberi ragaman hias yang harmoni dengan bentuk geometrik design di dalam lengkungan kubah bahagian bawah berkenaan. Bentuk yang harmonik dan sesuai dari segi geometrik design ialah bentuk empat-empat segi dan bahagian yang tidak berbentuk empat segi disempurnakan dengan bentuk tiga segi. Persoalan yang ditimbulkan apakan kotak-kotak empat dan tiga segi ini dibiarkan kosong ? Pada peringkat awal ada cadangan mereka-bentuk silang segi, tetapi ketara bahawa, secara tidak langsung menghasilkan di dalamnya imej ``cross` yang menjadi lambang bagi agama Kristian. Atas faktor ini, maka cadangan awal ini terpaksa diketepikan. Sebagai solusi akhir dicadangkan bahawa bentuk jaringan yang berinspirasikan bentuk jaringan labah-labah juga perlu digunakan pada pola empat dan tiga segi bagi empat ruang empat segi yang mengelilingi bulatan kubah di atas. Pola ini perlu dikecilkan sesuai dengan kedudukan ruang empat dan tiga segi sebagai lebihan.


Dalam perbincangan di atas mencerminkan proses kreatif di dalam mencari rekabentuk yang paling sesuai digunakan bagi sesuatu bahagian daripada kubah. Proses kreatif juga mengambil kira dari segi keharmonian dari segi bentuk. Misalnya bila mengambil bentuk geometrik design, maka yang lain juga seharusnya sama mengambil bentuk geometrik design agar tidak bercampur aduk misalnya dicampur secara janggal dari ciri alam flora dan fauna. Satu yang sensitif pemilihan pola dan bentuk serta imej dari pemilihan berkenaan perlu diberi perhatian, bahawa ianya begitu sensitif jika apa yang dibawa adalah bercanggah dengan nilai budaya masyarakat, apa lagi jika ianya mencanggahi dengan agama Islam. Proses perjalanan kualiti menuju takmilah ini adalah proses yang juga dilalui di dalam bidang-bidang seni yang lain seperti puisi dan sastera, kaligrafi, seni hias dan berbagai-bagai seni yang lain. Semuanya memerlukan sentuhan seni, kehalusan jiwa,  kepekaan nilai, keharmonian suasana agar terhasil sebuah hasil seni yang benar-benar bernilai tinggi.

Sekian.

No comments:

Post a Comment