June 1, 2015

Estetika Melengkapkan Fizikal Sebelum Pengisian - Takmilah Lahiri


BBB, 12 Sya`ban 1436 = 30 Mei 2015 (Ahad):
Sehingga akhir Mei 2015 dapatlah dikatakan bahawa perkembangan pembinaan fizikal secara rangka bangunan Masjid Al-Umm adalah siap. Fasa seterusnya ialah meyempurnakan  rangka fizikal bangunan dengan sentuhan `seni kreativiti` yang  melengkap, menyempurna dan mengindahkan masjid Al-Umm.  Sebahagian dari luaran, misalnya bahagian hadapan (bermihrab) kiri kanan sudah sempurna pemasangan dan pasangan.


Dilihat dari segi Takmilah, ia merupakan tahap perjalanan kualiti seni bina yang pada peringkat awal merealisasikan kreativiti imaginasi pada tahap plan arkitek kepada realiti fizikal yang berjaya dilaksanakan. Kini ialah tahap Takmilah Lahiri, iaitu mentransformkan rangka fizikal yang boleh diibaratkan sebagai masih `bertelanjang` dengan memberi pakaian yang indah, beradab sopan, bersih  dan kena dengan tempat dan suasana bagi sebuah masjid.
Keperluan merealisasikan tahap estetika lahiri ialah menyempurnakan bentuk dan gambaran realiti bahagian bangunan dengan meraikan ciri-ciri sepatutnya. Misalnya reka bentuk yang menarik, mencerminkan keharmonian, berwarna lembut, mencetus rasa kudus, khusyuk dan tawaduk yang gabungan antara semua meningkatkan daya estetika yang memikat.
Antara bahagian awal yang telah siap ialah bahgian depan (bermihrab) yang menghadap (Qiblat) ke arah medan parkir Jalan ¼, berdepan dengan Masjid Al-Umm. Beberapa ciri seni bina telah disentuh, bahawa antara ciri senibina Masjid Al-Umm:
1)      Mengambil elemen bulat (termasuk semi bulat, lengkung bulat) menuju sempurna.
2)      Elemen berimbang sama ada bersamaan atau bertentang
3)      Konsep belah dua yang tiap bahagian bersamaan.
4)      Elemen seni yang mengharmonikan meninggikan daya estetik
5)      Tidak lari dari tradisi, tapi mempunyai ruang berkreatif dan berinovasi.
Elemen-elemen di atas begitu banyak dan menjadi identiti senibina Masjid Al-Umm. Fokus pembicaraan terhadap bahagian luar hadapan  (bermihrab) dan berada pada bahagian atas benteng kukuh masjid pada bahagian bawahnya.
Selepas membicarakan tentang tiang-tiang yang mengambil jumlah 360 dan 360 darjah, maka ruang lengkungan, pintu dan tingkap pada bahagian hadapan juga mengambil bentuk bulat dan semi bulat, kecuali bahagian bawah (aras bawah tanah). Mengambil bentuk bulat dan semi bulat memberi kesan tanggapan,  penghayatan dan makna sempurna, lengkap, kudus, khuduk, tawaduk dan harmoni..
Bulat yang pertama – dilihat semi bulat melengkung memanjang ke bawah ialah mihrab tiga tingkat yang tidak saja  sempurna, tetapi menyempurnakan rukun dan amalan jamaah yang bergantung kesempunaan ibadat dengan mengadap Qiblat. Mihrab adalah seolah-olah imam bagi struktur lahiri dan fizikal masjid.


Dilihat pada tiga aras, maka lengkungan dan pintu bagi aras satu  adalah mengambil bentuk lengkung bulat, bersebelah kiri dan kanan mihrab, setiap belah adalah lima lengkung pintu, manakala bagi aras dua dibawah juga mengambil lengkung bulat yang lebih kecil dari aras satu yang setiap belah adalah tujuh lengkungan. Jumlah ini mencerminkan elemen `belah dua sama` yang setiap belah adalah berjumlah secara setentang adalah sama. Penggunaan jumlah angka tiga, lima dan tujuh secara gasal adalah bilangan yang mencerminkan sifat tunggal ketuhanan yang tidak ada kesamaan bagi Nya. Jumlah pintu yang sama bentuk, sama besar dan dibaris secara seturut dan sama serta sepadan dengan bahagian sebelah mencerminkan sifat harmoni, kreativiti dan inovasi pengkarya.
Di sebalik daripada lengkungan dan pintu-pintu yang berbentuk bulat dan semi bulat, maka kita dapati pintu-pintu di bawah lengkungan aras satu dan di bawah lengkungan aras utama adalah mengambil bentuk biasa, iaitu bentu empat segi dan empat segi panjang, tiga kiri kanan di bawah aras satu dan di bawah aras utama, iaitu pintu empat segi panjang yang pintu besar setiap belah sebanyak 7 pintu relatifnya besar (tiga daripadanya pintu besar).
Mengapa tidak dipilih bentuk bulat dan semi bulat pada bahagian bawah ?
Ini ialah kerana bentuk bulat dipandang sebagai sempurna, suci dan kudus. Maka bentuk bulat dan semi bulat kurang sesuai dan tidak manis  diletakkan statusnya pada bahagian tanah. Bentuk bulat adalah hiasan tepi, bukan menjadi ruang keluar masuk pengunjung, maka ruang keluar masuk seperti pintu biasa dan pintu sederhana, terutama bagi memasuk dan mengeluarkan barang-barang dan keluar masuk orang maka adalah paling sesuai pintu empat segi. Lantaran itu lengkungan dan pintu semi bulat hanya berada pada bahagian atas dari aras bawah tanah.
Persoalan sejauhmanakah pengkarya dan perekacipta bebas di dalam menghasilkan seni bina masjid, khususnya bagi Masjid Al-Umm ?
Dalam hal ini kita menegaskan, bahawa seharusnya tidak ada pembaharuan seratus peratus bagi pembinaan masjid, tetapi pengkarya mempunyai ruang berkreativiti dan berinovasi. Sebagaimana ditegaskan tidak boleh meninggalkan elemen tradisi yang mencirikan seni bina masjid, andainya pengkarya mau bersifat revolusi mau lari dari bentuk masjid yang konvensional, maka jika terlampau menyimpang, maka ianya akan dianggap bukan masjid dan tidak ada yang mewarisi dan meneruskannya. Pengkarya mesti mengekalkan elemen tradisi. Misalnya mihrab yang menandakan arah qiblat, kubah yang menandakan pertengahan masjid dan menara yang melambangkan peningkatan kejiwaan bagi pengembaraan jiwa yang semuanya membawa elemen estetik yang kudus. Pengkarya seharusnya menggunakan elemen tradisional dan konvensional yang mengidentitikan sesebuah masjid di samping berkreativiti dan berinovasi.


Masjid Al-Umm tidak menyimpang dari tradisi dan konvensional, bahkan mengekalkan elemen-elemen berkenaan, bahkan setengahnya memang mengambil contoh dari masjid-masjid tertentu, misalnya Masjid al-Haram dan Masjid Nabawi dan masjid-masjid bagi banyak aspek Masjid Al-Umm, namun dalam pada itu banyak membawa elemen kreativiti dan inovasi tersenditi
Memanglah diakui mengambilan bentuk bulat dan semi bulat bukan dari keaslian idea pengkarya, misalnya bentuk lengkung bulat terkenal di Masjid Jami` Isfahan dan juga Masjid Cordova, demikian bentuk bujur memanjang ke bawah ialah di Masjid al-Shakhrah di Baitul Maqdis. Namun ruang kreativiti pengkarya dapat dilihat dengan jelas dari bahagian tembok. Kedudukan tiga aras dan susunan pintu-pintu tidak ada kesamaan dengan masjid-masjid yang lain. Pengkarya mempunyai ruang dan kemampuan berkreativiti, antara elemen tradisional dan konvensional dengan elemen kreativiti dan inovasinya. Kita percaya Masjid Al-Umm akan muncul sebagai sebuah masjid berciri dan identiti tersendiri yang mengukuh tradisi dan penerokaan dari segi kreativiti dan inovasi.

Sekian.

No comments:

Post a Comment