February 12, 2016

Kaedah Logik: Pembicaraan Tentang Dhat Dan Sifat-Sifat Allah


BBB, 02 Jamadil Awwal 1437 = 11 Februari 2016 (Khamis):


Dalam pembicaraannya Al-Ghazali menamakan pecahan pembicaraan sebagai qutub-qutub atau topik-topik utama yang disebutkan ialah tentang dhat, sifat, af`al dan Nubuwwah Nabi s.a.w.
Maka bagi topik pertama, iaitu tentang Dhat Allah Ta`ala ditimbulkan sepuluh persoalan :
Topik pertama.
Ia itu tentang wujudnya Allah Ta`ala dan mentaqdiskanNya
 Di bawahnya ada 10 persoalan:
Pertama:  Alam adalah baharu, iaitu baharu segala yang lain dari Allah Ta`ala.
Dapat disaksikan dengan mata lahiri dan inderawi. Dan terbukti dengan dalil dan burhan, sama ada secara akli dan naqli.
Kedua: Persoalan Penafian Tasalsul
Menafikan hujah kalau yang baharu memerlukan yang membaharu dan yang membaharu seterusnya tiada kesudahan.
Pembaharu-pembaharu sedemikian tidak  qadim, tetapi wujud Allah tiada pendahulu (Qadim), tidak timbul persoalan tasalsul berangkaian cipta.
Ketiga: Persoalan Pencipta Alam dengan keadaan wujudNya adalah berterusan kekal (Baqin), kerana tiap yang thabit sedianya (Qidam), mustahil akan ketiadaanNya
Keempat: Penolakan Dhat Allah sebagai jauhar, kerana yang demikian menyamai alam, jika alam baharu, maka ianya juga baharu, Dengan demikian mustahil Dhat Tuhan sebagai jauhar.
Kelima: Bahawa Allah bukan jisim, kerana sekiranya Ia jisim, maka dianya tersusun daripada jauhar-jauhar. Apabila mustahil bahawa dia adalah jauhar, maka mustahil dia adalah jisim.
Keenam: Menolak bahawa Pencipta adalah `arad, kerana kalau `arad, nescaya memerlukan jisim atau jauhar yang kedua-dua baharu. Maka Mustahil Pencipta adalah baharu.
Ketujuh: Menolak bahawa Pencipta adalah berada pada arah (jihat), seperti di hadapan, di belakang, di kiri dan kanan atau di atas dan di bawah. Ini menggambarkan Pencipta sebagai jisim yang mengambil jirim yang boleh ditentukan arah. Ini adalah bersifat alam yang baharu, mustahil Pencipta bersifat baharu.
Kelapan: Menolak bahawa Allah Ta`ala bersih (munazzah) daripada yang disifatkan sebagai berterusan di atas `arasy (Taha: 5)   , kerana membawa konotasi bertempat. Gambaran sedemikian adalah sebagai bahasa isti`arah yang melambangkan kekuasaan. Ciri isti`arah juga seperti contoh ayat  al-Qur`an bermaksud:
``Dia bersama kamu di mana kamu berada (Al-Hadid: 5).
Kesembilan: Persoalan Melihat Tuhan. Ahlu al-Sunnah menerima konsep melihat dengan secara yang layak bagiNya. Berlainman Mu`tazilah yang menolak konsep melihat Tuhan kerana bagi Mu`tazilah tidak mungkin yang bersifat baharu dapat melihat Tuhan yang bersifat qidam dan baqa`. Bagi Ahlu al-Sunnah wa al-Jama`ah, ialah melihat yang layak bagiNya. Di alam ini sendiri ada konsep lihat dengan mata, melihat dengan mata hati dan melihat dengan mata akal.
Kesepuluh Persoalan Tunggalnya Tuhan. Ditimbulkan tidakkah ia berupa sifat yang bertambah di atas Dhat. Jawapan dijawab bahawa Tunggal adalah menolak dari sesuatu yang boleh dibahagi, iaitu  tiada kammiyyah, tiada juz` dan tiada kadar bahagian. Lantaran itu dipanggil Wujud yang nafsiyyah.
Topik Kedua:
Tentang Sifat:
Sebagaimana pegangan Ahlu al-Sunnah wa al-Jamaah, seperti Al-Ash`ari dan Al-Maturid maka demikian Al-Ghazali berpegang dengan akidah bahawa Tuhan adalah bersifat. Yang disebut dengan hujah-hujah logik ialah:
Pertama:  Sifat Qudrat
Kedua:  Sifat Ilmu
Ketiga :  Sifat Al-Hayat
Keempat: Sifat Al-Iradat
Kelima: Sifat Sama`
Keenam:  Sifat Basar
Ketujuh: Sifat Al-Kalam
Sifat-sifat yang tujuh ini dikategorikn sebagai  Sifat Ma`ani (Ash`ari-Maturidi)
Dan keadaan bagi jumlah bagi sifat yang sama dikenali sebagai sifat ma`nawiyyah (Ash`ari-Maturidi).
Perbicaraan tentang Dhat dan Sifat Allah, sebenarnya tiada beza dari pegangan secara tradisi di kalangan umat Islam berpegang pada mazhab Ahlu al-Sunnah wa al-Jamaah, bahawa Allah mempunyai Dhat yang wujud yang bersifat dikenali:
1.       Nafsiyyah:    Wujud
2.       Salbiyyah:    qidam, baqa`, mukhalafatuhu li al-Hawadith, Qiyamuhu bi nafsih dan wahdaniyyah.
3.       Ma`ani:   Qudrat, iradat, ilmu, hayat , sama`, basar dan kalam.
4.       Ma`nawiyyah: Kaunuhu – Keadaan bagi suifat tujuh di atas).
Menjadikan jumlah sifat wajib diketahui 20 secara tradisional. Cuma Al-Ghazali membawa kaedah hujah-hujah tersendiri yang tujuannya adalah bersamaan.
Bagi topik  (paksi) ketiga, ialah tentang ` Af`al Allah` - Perbuatan Allah yang tergolong di bawah kategori `Harus`. Bermaksud, harus bagi Allah untuk mencipta atau tidak dan harus baginya untuk meniadakan. Allah mempunyai kebebasan yang penuh dan tiada paksaan ke atasNya. Sebagaimana bagi topik-topik lain demikian dengan topik `Af`al Allah` turut ditimbulkan 7 persoalan  yang dihujah secara logik dan disimpulkan `Harusnya Allah mencipta dan meniadakan sesuatu`.

Sekian.


1 comment:


 1. KAMI SEKELUARGA TAK LUPA MENGUCAPKAN PUJI SYUKUR KEPADA ALLAH S,W,T
  dan terima kasih banyak kepada AKI atas nomor togel.nya yang AKI
  berikan 4D/ angka [] alhamdulillah ternyata itu benar2 tembus AKI.
  dan alhamdulillah sekarang saya bisa melunasi semua utan2 saya yang
  ada sama tetangga.dan juga BANK BRI dan bukan hanya itu AKI. insya
  allah saya akan coba untuk membuka usaha sendiri demi mencukupi
  kebutuhan keluarga saya sehari-hari itu semua berkat bantuan AKI..
  sekali lagi makasih banyak ya AKI… bagi saudara yang suka main togel
  yang ingin merubah nasib seperti saya silahkan hubungi AKI ALIH,,di no ((( 0823 1366 9888 )))
  insya allah anda bisa seperti saya…menang togel 2750 JUTA , wassalam.


  dijamin 100% jebol saya sudah buktikan...sendiri....


  Apakah anda termasuk dalam kategori di bawah ini !!!!


  1"Dikejar-kejar hutang

  2"Selaluh kalah dalam bermain togel

  3"Barang berharga anda udah habis terjual Buat judi togel


  4"Anda udah kemana-mana tapi tidak menghasilkan solusi yg tepat


  5"Udah banyak Dukun togel yang kamu tempati minta angka jitunya
  tapi tidak ada satupun yang berhasil..
  KLIK DISINI 4d 5d 6d
  Solusi yang tepat jangan anda putus asah... AKI ALIH akan membantu
  anda semua dengan Angka ritual/GHOIB:
  butuh angka togel 2D/ ,3D/, 4D/ 5D/ 6D/ SGP / HKG / MALAYSIA / TOTO MAGNUM / dijamin
  100% jebol
  Apabila ada waktu
  silahkan Hub: AKI ALIH DI NO: [[[ 0823 1366 9888 ]]]


  ANGKA RITUAL: TOTO/MAGNUM 4D/5D/6D/


  ANGKA RITUAL: HONGKONG 2D/3D/4D/6D/  ANGKA RITUAL; KUDA LARI 2D/3D/4D/6D/  ANGKA RITUAL; SINGAPUR 2D/3D/4D/ 6D/  ANGKA RITUAL; TAIWAN,THAILAND  ANGKA RITUAL: SIDNEY 2D/3D/4D 6D/


  ReplyDelete