September 12, 2016

BERBAGAI PENDAPAT ASAL DAN MAKSUD KALIMAH TASAWUF: AL-SARRAJ KEMUKAKAN


BBB, 09 Dzul-Hijjah 1437H. =  11 September 2016 (Ahad):
Al-Sarraj bukan saja antara pengarang memulakan penggunaan kalimah tasawuf, tetapi juga membicara dan merakamkan secara tertulis mengenai pendapat tentang asal usul istilah tasawuf, maksud dan makna istilah tersebut yang umumnya mencerminkan sifat dan pembawaan ketasawufan itu.
Sebagaimana disebut tasawuf pada peringkat permulaan dalam mana istilah ini belum lahir, atau kalau ada tetapi tidak terkenal, maka maknanya  bersifat gambaran hal, bukan dari kata secara langsung berhubungan dengan istilah tasawuf.
Pada peringkat awal tasawuf adalah bermaksud  zuhud sebagaimana dikatakan oleh Abdullah Al-Mubarak dan Al-Imam Ahmad bin Hanbal.
Juga dimaksudkan sebagai  `Al-Ri`ayah` sebagaimana di maksudkan oleh Al-Muhasibi dan juga bermaksud `Al-Muhasabah` yang kemudian dinisbahkan kepada Al-Muhasibi.
Menurut Al-Sarraj,  pada peringkat permulaan Ahlu al-Sham menamakan kalangan sufi sebagai `fuqara` - `Orang-orang faqir`. Faqir di sini bukan semata bermaksud tiada harta benda, tetapi lebih memaksudkan mereka adalah orang yang faqir dan berhajat serta bergantung kepada Allah. Bahkan Allah menamakan mereka sebagaimana firman Allah bermaksud:
``Dan bagi orang-orang faqir yang berhijrah yang mereka itu dikeluarkan daripada negara mereka dan harta benda mereka untuk mencari lempah kurnia daripada Allah dan keredhaanNya.`` (Al-Hashr: 8).
Dan firman Allah yang bermaksud:
(Pemberian sedekah) ialah bagi orang-orang faqir miskin yang telah menentukan dirinya (dengan menjalankan khidmat atau berjuang) pada jalan Allah (membelakan Islam). `` (Al-Baqarah:  273).
Seterusnya pada peringkat penggunaan kalimah tasawuf, maka timbul berbagai pendapat tentang maksud  istilah  tasawuf berkenaan.
Antara pendapat yang popular, sebagaimana yang dicatat oleh Al-Sarraj bahawa Abu al-Hasan al-Qanad ditanya mengenai `al-sufi`, katanya, ianya diambil dari kalimah `al-safa` yang bererti `bersih` dengan maksud orang sufi berusaha menjalani kehidupan dengan melakukan kewajipan yang ditentukan Allah pada setiap waktu dengan erti ia menunaikan semua suruhan.
 Maksud safa juga menurut huraian Al-Sarraj, bahawa seseorang hamba itu tahqiq dengan ubudiyyah dan bersih daripada kotoran bashariyyah, hakikatnya bersamaan dengan shari`at dan bersih amalannnya.
Terdapat pendapat yang mengatakan bahawa istilah tasawuf adalah berasal dari perkataan `suf` ertinya bulu, lantaran bulu adalah ringan dan mudah dibawa angin ke sana ke mari,  lantaran dimaksudkan  seorang sufi di sisi Allah seperti bulu yang bergerak menurut kehendakNya, lantaran penyerahan dirinya kepada Allah sepenuhnya.
Dalam maksud  `suf` bererti bulu, juga  dimaksudkan pakaian sufi dibuat dari bulu yang kasar, tahan dan dapat melindungi diri sufi terutama dari kesejukan. Pakaian dari jenis yang kasar adalah mencerminkan sifat kezuhudan mereka. Sifat lahir pakaian juga melambangkan jiwa mereka yang kental dalam menghadapi ujian Allah.
Kata sufi atau tasawuf juga ada yang berpendapat berasal dari perkataan `Al-Suffah` bermaksud `Anjung Lindungan`, iaitu merujuk kepada sejarah permulaan Hijrah al-Rasul s.a.w. dan sahabat-sahabat ke Madinah. Sebahagian daripada mereka pada permulaan tidak mempunyai tempat  perlindungan. Maka buat sementara mereka berlindung di bawah anjung (al-suffah)   Masjid Madinah yang baru dibina oleh Rasulullah s.a.w. Kehidupan mereka adalah daif, tetapi mereka adalah sabar dan cekal. Mereka adalah patuh kepada suruhan Allah. Sifat, sikap dan pembawaan mereka menjadi lambang kerohanian dan menjadi contoh teladan kesufian.
Dikatakan tasawuf berasal dari perkataan `al-sifat`, yakni merujuk kepada sifat-sifat terpuji, lantaran seorang sufi seharusnya seorang yang mempunyai sifat terpuji dan ianya merupakan pembawaan hidup dan amalan sepanjang.
Tasawuf juga dikatakan berasal dari perkataan saff (barisan), dimaksudkan sebagai barisan hadapan di dalam solat berjamaah, kerana ahli sufi diibaratkan sebagai orang yang berada pada saf hadapan dari segi hati mereka terhadap Allah Subhanahu wa Ta`ala dan dari segi mendahului mereka dari segi taat kepada Allah Subhanahu wa Ta`ala.
Dikatakan juga tasawuf berasal dari istilah safwi bererti  cerah dan jernih, kata ini apabila dinisbahkan kepada seseorang (ism fa`il) maka dipanggil sufi. Dalam maksud hati seorang sufi adalah cerah dan jernih.
Seterusnya ada yang  berpendapat istilah tasawuf berasal dari perkataan  `saufanah` yang dinisbahkan kepada sejenis tumbuhan bebawang yang tahan panas tumbuh di celah batu di padang pasir, walaupun tanpa hujan. Ketahanan ini dinisbahkan kepada jiwa `sufi` yang  tahan dan kental dari segi fizikal dan jiwa di dalam menghadapi ujian daripada Allah.
Terdapat pendapat yang dikira dari luar dan lebih ditampil terutama dari kalangan orientalis yang menampilkan pendapat Al-Biruni,  bahawa istilah tasawuf adalah dipinjam dari perkataan Greek, selepas bertembung budaya Islam dengan budaya Greek, khususnya selepas berlakunya kegiatan terjemahan pada zaman kerajaan Abbasiyyah. Tasauf menurut pendapat ini berasal dari perkataan `sophia` yang bererti `hikmat`  dan  falsafah`. Bererti  tasawuf melibatkan kalangan sufi yang membicarakan persoalan kerohanian secara hikmat dan falsafah. Pendapat ini dianggap baharu ditampilkan dan ianya merupakan usaha para orientalis yang cuba  mengaitkan perkataan tersebut dengan pemikiran Greek, maka dengan itu dapat dikaitkan bahawa ilmu tasawuf bukan asli di dalam Islam, tetapi diambil dari luar. Walaupun hujah sedemikian ditimbulkan, ianya tidak dapat menafikan bahawa sumber-sumber  tasawuf adalah asli dari tradisi Islam lebih banyak dan jelas dari tradisi Islam  (Al-Qur`an, Al-Hadith, Pembawaan sahabat dan sebagainya) sebagaimana telah dibicarakan.
Sesungguhnya  dari huraian-huraian tentang asal istilah tasawuf dan maksud tasawuf semuanya memberi erti yang menunjukkan tentang keluasan makna tasawuf dan semuanya mencerminkan ciri dan sifat-sifat tasawuf serta keluasan gambaran dalaman dan kerohanian dalam Islam.

Sekian.

No comments:

Post a Comment