September 30, 2016

HARAP DALAM SKEMA HAL


BBB, 27 Dzul Hijjah 1437H. =  29 September 2016 (Khamis):
Jika dilihat kepada beberapa keilmuan Islam, khususnya keilmuan tiga serangkai, iaitu akidah, fiqh dan tasawuf (termasuk akhlak), masing-masing mempunyai  pendekatan dan ciri yang membezakan antara keimuan berkenaan. Akidah adalah ilmu yang membicarakan antara pokok utama mengenai ketuhanan bersifat rasional dan mempunyai pendekatan yang kemas dan penggunaan istilah yang tepat dan tidak boleh berlebihkurang dan seharusnya tidak membuka ruang kepada sebarang kekeliruan. Manakala fiqh lebih bersifat peraturan dan undang-undang. Tiap bidang dalam bidang berkenaan ada huraian dari segi lughah dan istilah-istilah, hukum dan rukun dan sah serta batal. Manakala bidang tasawuf yang ada didalamnya aspek rohani dan seni rohani, lebih membicarakan aspek dalaman dan menekankan pembersihanan rohani dan ada perjalanan kualiti rohani dalam menuju Ilahi. Berlainan dengan akidah dan fiqh  seharusnya mempunyai istilah yang ketat dan tepat, maka di dalam tasawuf penggunaan istilah kadang-kadang dipengaruhi oleh  elemen wujdan dan seni rohani. Bahasanya kadang-kadang nipis melayang dan bercabang makna dan berintuisi rasa. Contoh puisi-puisi cinta ilahi dan gambaran-gambaran kerohanian yang intuitif  sifatnya. Namun aspek-aspek yang berhubung dengan ketuhanan autoriti akidah seharusnya mengatasi aspek ketasawufan agar tidak menimbulkan kekeliruan.
Dalam membicarakan persoalan hal maka kita dapati ada tahap-tahap perjalanan kualiti yang disusun secara seturut yang keseturutan juga bersifat subjektif dan kualitatif. Keseturutan dan perkembangan adalah menurut peningkatan kualiti hal yang dilalui oleh seorang yang menjalani peningkatan kualiti hal yang di dalamnya bukan saja bersifat subjektif, bahkan psikologi. Sebagaimana sifat hal yang merupakan suasana yang berlaku pada hati dan tidak kekal, tetapi di atas tidak kekal dan boleh berlalu seorang pejalan kerohanian berusaha menggapai tahap-tahap di dalam istilah subjektif , ``Mendekati Ilahi`. Iaitu melalui kualiti rohani yang diistilah bermula dari al-qurb (dekat), al-mahabbah (kasih cinta0, al-khauf (takut), al-raja` (harap), al-shauq (mesra), al-uns (jinak), al-tama`ninah (tenteram), al-mushahadah (penyaksian) dan al-yaqin (yakin).
Mengenai persoalan `al-raja` (harap), maka ianya ada semacam penggunaan konsep tashbih antara hubungan sesama alamiah dan ketuhanan yang sudah tentu tidak mempunyai persamaan dengan tahap ketuhanan. Walau bagaimana di dalam kehidupan dan muamalah kemasyarakatan biasa, seorang pekerja di dalam sesebuah organisasi misalnya untuk memperbaiki dirinya dalam hiraki pekerjaan di dalam kalangan pekerja-pekerja, dia tentu berharap dia dapat meningfkatkan diri dari segi kualiti pekerjaan, hasil pengeluaran dan dapatan, lantaran itu dia berusaha menunjukkan prestasi terbaik, maka dengan itu dia berpeluang meningkat dan dalam istilah yang makin mendekati dan mendapat penerimaan dan sanjungan dari majikannya yang mungkin dia akan lebih diberi promosi dan kedudukan.
Tashbih sedemikian juga dapat dilihat dari segi susunan, khussnya yang disusun oleh Al-Sarraj yang mungkin memberi faedah lebih dari satu tujuan. Pertama menjadi pendekatan yang memudahkan pembicaraan teantang aspek-aspek kualiti kerohanian dan kaedah-kaedah peningkatan. Kedua pengamal kerohanian berkenaan dapat menyedari sirat (jalan) kualiti rohani yang harus dijalani dan yang ditujui yang seharusnya  ` ikhlas`  dari segi praktik rohani di dalam menuju bahkan mendekati Ilahi yang semestinya bersifat subjektif dan rohani sifatnya yang kesannya memperbaiki dan meningkatkan kerohanian oleh pengamal kerohanian tersebut.
Berhubung dengan  `al-raja` (harap) yang menjadi tahap di dalam hal itu, kata Al-Sarraj, ``Al-raja`` ialah hal yang mulia. Al-Sarraj mengambil hujah dari firman Allah Ta`ala yang bermaksud:
``Dan adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu ikutan yang baik bagi siapa yang mengharap Allah dan hari kiamat.`` (Al-Ahzab: 21) dan firmanNya lagi yang bermaksud:
``Mereka mengharapkan rahmat Allah dan mereka takut dengan azabNya.`` (al-Isra`: 57).
Dan pada ayat yang lain firman Allah bermaksud:
``Maka siapa yang mengharap menemui Tuhannya, maka hendaklah ia mengamal dengan amalan yang salih dan dia tidak mensyirikkan dengan hamba Tuhannya akan sesuatu.`` (al-Kahfi: 110).
Demikian dengan maksud sabda Nabi s.a.w. bermaksud:
``Jikalau ditimbang takut seorang mu`min dan harapnya nescaya berimbang.``
Dalam erti kata yang lain penggunaan konsep raja` di dalam pendekatan hal di dalam tasawuf adalah menurut istilah yang terdapat di dalam Al-Qur`an dan Hadith Rasulullah s.a.w.  Harap ini dijadikan salah satu skema hal di dalam pendekatan tasawuf.
Ini didukung dan diperkembangkan oleh tokoh-tokoh sufi. Umpamanya berkata Abu Bakar al-Warraq:
`Dengan al-raja Allah merehatkan hati orang-orang mumin yang takut dan jikalau tidak dengan raja` nescaya rosaklah  diri mereka dan pudar akal mereka.``
Menurut Al-Sarraj `al-raja``  ada tiga bahagian. Iaitu raja` pada Allah, raja` pada keluasan rahmat Allah dan raja` pada pahala dari Allah.
Adapun raja` pada Allah Ta`ala, ialah seorang hamba yang tahaqquq di dalam raja`, maka dia tidak mengharap dari Allah sesuatu, melainkan Allah.
Raja` pada keluasan rahmat Allah ialah dengan mengetahui kemuliaan Allah kelebihan dan PemurahNya, maka menyegarkan raja`hamba  kepada Allah.
Adapun raja` pada pahala dari Allah ialah bagi tahap murid yang mengharapkan raja` secara langsung.
Raja` ialah bersifat tafa`ul disertai amal dan diiringi do`a. Harapan hanya kepada Allah.
Dalam raja`  ada elemen positif yang bersifat tafa`ul terhadap Allah bahawa Dialah yang memustajabkan do`a dan meluluskan permohonan.
Raja` mengandungi elemen psikologi dan kekuatan rohani yang selari dengan tuntutan Islam, bahawa seorang Islam tidak seharusnya berputus asa. Dia berkeyakinan dan pergantungan hanya kepada Allah.

Sekian.

No comments:

Post a Comment