September 13, 2016

PENDEKATAN KITAB AL-LUMA`


BBB, 10 Dzul-Hijjah 1437 = 12 September 2016 (Isnin):
Jika Al-Muhasibi jelas membawa pendekatan berasaskan akhlak, maka Al-Sarraj adalah memfokuskan kepada pembicaraan tentang tasawuf. Sebagaimana telah disebutkan bahawa Al-Sarraj adalah pengarang yang mula-mula menggunakan istilah tasawuf dan berusaha menerangkan asal usul dan perbezaannya dari pendekatan fiqh dan juga akidah. Beliau juga membuat pendekatan yang berlainan dari kitab-kitab kerohanian yang sebelum daripadanya. Segala kandungan di dalam Al-Luma` ialah sebagai pengukuhan, bahawa ia merupakan pendekatan dan kandungan ketasawufan yang dihasilkan.
Menurut  Dr. Abdul Halim Mahmud dan Taha Abdul Baqi Surur yang  membuat pengenalan bagi kitab Al-Luma`berkata,
``Sesungguhnya kitab Al-Luma` bagi Abu Nasr al-Sarraj al-Tusi adalah sebesar-besar kitab tentang sejarah kesufian sama ada yang lepas dan kini.`` 
Sesungguhnya pendekatan yang dibuat oleh Al-Sarraj berbeza dari pendekatan Al-Junayd al-Baghdadi yang lebih mengambil pendekatan dakwah yang menghuraikan tasawufnya melalui khutbah dan pengajaran-pengajaran di mimbar-mimbar dan di masjid, manakala pendekatan Al-Sarraj menggunakan kitab-kitab dan mensyarahkannya  di dalam pengajaran. Sesungguhnya diakui bahawa Abu Nasr al-Sarraj al-Tusi dia sesungguhnya sebesar-besar pengarang tasawuf yang mengikut jejaknya oleh Al-Hujwiri dengan kitabnya Kashf al-Mahjub dan, Sulami dengan Al-Tabaqat dan  Abdul Karim bin Hawazin dengan kitab Al-Risalat al-Qushayriyyat.
Al-Sarraj mengatur pendekatannya  dengan menekankan:
1)      Huraian tentang
·         Apa itu ilmu tasawuf. Asal usul istilah dan maksud
·         Perbezaan dari ilmu Al-Hadith dan fiqh serta aqidah
·         Tabaqat tasawuf
·         Adab-adab kesufian
·         Kritik terhadap tuduhan mengingkari  tasawuf
2)      Konsep tauhid
·         Pegangan tauhid kesufian
3)      Konsep ma`rifat
·         Apa itu ma`rifat
·         Sifat Arif dan hakikat
4)      Konsep Ahwal  dan maqamat
·         Apa itu ahwal dan aspek-aspek di bawahnya
·         Apa itu maqamat dan aspek-aspek di bawahnya
5)      Muwafaqah
·         Dengan Al-Qur`an
·         Dengan Al-Hadith
6)      Tentang Sahabah
·         Khulafa` al-Rashidin
·         Ahlu al-Suffah
·         Kalangan Sahabah
7)      Adab-Adab ketasawufan
·         Ibadat rukun Islam
·         Berbagai adab dalam kehidupan
8)      Persuratan
·         Berbagai persuratan yang dihasilkan
·         Wasiatr di kalangan mereka
9)      Al-Sima`
·         Masalah al-sima`
·         Wujdan
·         Kekeliruan tanggapan
·         Shatahiyyat
10)   Hikayat-hukayat
·         Hikayat-hikayat tentang sufi
·         Ghalatah
Al-Sarraj bersungguh-sungguh menerangkan tentang tasawuf, asal usul istilah dan penggunaan. Dia menerangkan bahawa keilmuan tasawuf yang ditampilkannya tidak bercanggah dengan keilmuan Islam yang lain. Masing-masing mempunyai pendekatan. Al-Sarraj menerangkan bahawa tasawuf adalah bersumberkan Al-Qur`an, Hadith dan mencontohi perjalanan sahabat. 
Satu pendekatan yang kukuh yang dibawa Al-Sarraj di dalam tasawuf yang tidak dibawa oleh yang lain secara persuratan ialah pendekatan tasawuf yang diistilahkan sebagai maqamat dan ahwal. Maqam ialah tahap-tahap perjalanan kualiti diri yang bersifat zahir sepereti  taubah, wara`, zuhud, faqr, sabar, tawakkal dan reda, manakala hal yang lebih subjektif bagi perjalanan rohani seperti muraqabah, qurb, mahabbah, khauf, raja`, shauq, uns, tama`ninah, mushahadah dan yaqin. Kedua-dua  ukuran subjektif yang ditampilkan adalah penting di dalam melihat tahap perjalanan kualiti ketasawufan berkenaan. Pokoknya persoalan kerohanian yang sukar dan subjektif itu mempunyai rangka pendekatan yang dapat dikenal pasti dari segi penilaian.
Tidak kurang penting ialah tentang tauhid dan ma`rifat yang tidak jarang mengelirukan. Kedua-dua aspek berkenaan diperjelaskan oleh Al-Sarraj bagi mengelakkan kekeliruan. Sesuatu yang baik dan segar ditampilkan oleh Al-Sarraj ialah berkenaan `Adab-adab Tasawuf` yang  mengukuhkan nilai ketasawufan dengan akhlak keislaman.
Nilai-nilai pengukuhan tasawuf dengan menjadikan sahabat-sahabat sebagai model kesufian adalah baik, kerana ia selari dengan kedudukan mereka di dalam hukum dalam mana sahabat dan ijma` ulama menjadi sumber bagi hukum, peranan mereka juga menjadi sebahagian dari sumber kesufian. Demikian juga konsep riwayat para sufi juga mengukuhkan kedudukan tasawuf  kiranya mereka tidak bercanggah dengan Islam  sebagai contoh teladan kesufian.
Al-Sarraj dengan kitab Al-Luma` dapat menampilkan pendekatan secara comprehensif dari segi kesufian yang memberi ruang bagi pertambahan dan pembaikan seterusnya bagi keilmuan tasawuf.

Sekian.

No comments:

Post a Comment