June 3, 2017

SHUKUR - PENGLAHIRAN TERIMA KASIH DI ATAS KURNIAAN


BBB, 07 Ramadhan 1438H. = 02 Mei  2017M. (Juma`at):
Shukur adalah hal jiwa dan kesan luaran daripadanya sebagai penglahiran terima kasih di atas kurniaan diberi Allah, misalnya memahami ilmu yang dipelajari, mendapat rezeki halal dan nikmat kesihatan. Maka sebagai pernyataan shukur digandakan amalan seperti dengan meningkatkan sadakah dan meningkatkan ibadat solat dan sebagainya. Shukur adalah kebalikan dari situasi atau hal seperti sabar di atas ujian-ujian yang diterima. Sebagaimana shukur jalan bagi mendapat pahala, maka demikian juga dengan sabar. Shukur dan sabar dua aspek kerohanian yang popular dibicarakan di dalam ketasawufan.
Membicarakan persoalan shukur, Al-Qushairi bertolak dengan memetik firman Allah bermaksud:
``Sekiranya kamu bershukur, nescaya kutambahkan kepada kamu.`` (Ibrahim: 7).
Tentang Hadith, bahawa `Aishah r.`anha menggambarkan Rasulullah seorang yang kuat ibadat dan bersolat, sehingga `Aishah pernah menanyakan Baginda, yang  menangis dalam ibadat (solat malam), sedangkan,  Allah telah mengampunkan dosa-dosa Baginda yang dahulu dan akan datang. Baginda menjawab, ``Tidakkah sepatutnya aku menjadi hamba bersyukur?``
Berkata Al-Ustadz, haqiqat shukur kepada ahli al-tahqiq ialah i`tiraf dengan ni`mat kepada Pemberi Ni`mat di atas wajah khdhu`. Berdasarkan qawl ini disifatkan Al-Haqq Subhanahu wa Ta`ala yang benar-benar haq diberi kesyukuran secara luas dan maknanya Dia membalas kepada hamba yang bersyukur. Maka dinamakan balasan shukur itu `keshukuran`. Sebagaimana firman Allah Ta`ala bermaksud:
``Dan dibalas kejahatan dengan kejahatan seumpamanya.`` (Al-Shura: 40).
Dan dikatakan `shukurnya, kerana pemberiannya banyak daripada pahala. Di atas amalan yang sedikit.
Dan dipegang , bahawa haqiqat shukur ialah  pujian terhadap yang membuat baik dengan menyebut keihsanannya.
Maka shukur hamba kepada Allah Ta`ala ialah memujinya kepadaNya dengan menyebut ihsanNya kepadaNya. Dan shukur yang haqq Subhanahu wa Ta`ala kepada hamba ialah memujinya dengan menyebut ihsanNya baginya.
Kemudian ihsan hamba ialah ta`atnya kepada Allah Subhanahu wa Ta`ala dan ihsan Al-Haqq bersifat am kepada hamba dengan taufiq dengan keshukuran kepadaNya. Dan shukur hamba dari segi haqiqat ialah dengan menyebut melalui lisan dan iqrar dengan hati dengan am kepada Allah Ta`ala.
Dan shukur terbahagi kepada:
Shukur dengan lisan, iaitu mengi`tiraf dengan  menyebut ni`mat dengan secara tenang, dan
Shukur dengan badan dan anggota, iaitu bersifat secara bersamaan dengan khidmat, dan
Shukur dengan hati, iaitu i`tiqaf dengan shuhud secara terbuka dengan berterusan menjaga kehormatan.
Aku mendengar Al-Shaykh Aba `Abd al-Rahman al-Sulami  berkata, aku mendengar al-Ustadz Ab Sahlal-S*a`luqi berkata, aku mendengar Al-Murta`ish berkata, aku mendengar Al-Junayd berkata,, ``Adalah aku bersama  Al-Sari bermain, umurku pada masa itu tujuh tahun dan pada masa itu  mereka bercakap tentang shukur, maka dia berkata kepadaku, ``Wahai ghulam, apa itu shukur ?``
Maka kataku, ``Engkau tidak melakukan dosa terhadap Allah dengan ni`matNya. Maka katanya, Ia adalah kurniaan dari Allah akan kemampuan lisan engkau.
Berkata Al-Shibli, ``Shukur ialah melihat kepada Yang Memberi Ni`mat dan bukan pada ni`mat.``
Aku mendengar Al-Sulami berkata, aku mendengar Muhammad bin al-Husain berkata, aku mendengar Al-Husain bin Yahya berkata, aku mendengar Ja`far berkata, aku mendengar Al-Junayd berkata, ``Adalah Al-Sari apabila dia berkehendak daripadaku, dia bertanya. Pada satu hari dia berkata kepadaku, ``Wahai Aba al-Qasim, ``Apakah itu shukur ? Maka kataku, ``Bahawa engkau tidak memohon pertolongan daripada sesuatu daripada ni`mat melainkan dari Allah. Maka kataku dari mana  pendapat ini ?, Maka kataku, dari majlis Tuan.``
Satu rombongan berkunjung kepada `Umar bin Abdil `Aziz, seorang dari peserta rombongan ialah seorang pemuda. Dia berkhutbah, maka kata `Umar, Yang lebih tua ! Yang lebih tua. Maka kata Pemuda, ``Wahai Amir al-Mu`minin, ``Kalaulah dikira dari segi tua, mescaya lebih ramai lagi dari kalangan mu`minin mereka yang lebih tua daripada engkau ! Maka kata `Umar bercakaplah.  Maka kata pemuda itu, ``
``Rombongan kami tidak membawa sebarang permohonan dan tidak juga dari segi membawa sebarang ancaman. Adapun dari segi keinginan, maka sesungguhnya telah disampaikan kepadsa kami adapun dari segi tiada ancaman sesungguhnya kami telah menerima dari segi keadilan engkau. Maka bertanya Khalifah, ``Siapa kamu semua ini ?`` ``Katanya, ``Kami adalah rombongan keshukuran., kami datang bershukur dan kami berlalu.
Sesungguhnya shukur adalah istilah yang banyak mempunyai prlapisan makna. Ianya adalah istilah tasawuf, ibadat, istilah adab, akhlak dan sosial. Ianya digunakan di dalam situasi yang berbagai yang mencerminkan suasana  mesra dan berbagai situasi.
Dari segi tasawuf penglahiran  mesra kerohanian terhadap Pemberi ni`mat di atas keni`matan dikurniakan. Shukur dari segi ibadat ialah rasa  mesra kerana dapat melahirkan kepatuhan terhadap suruhan Allah. Dari segi adab, bahawa antara ciri kemurniaan adab, bahawa yang menerima kurnia, seharusnya dari segi adab melahirkan terima kasih  kepada Pengkurnia dan lebih daripada itu, adalah dikira berakhlak jika sesuatu kebaikan yang diterima dilahirkan shukur dan terima kasih, bahkan di dalam kehidupan sosial, memberi, menolong dan apa saja penerimaan yang baik diiktiraf oleh masyarakat sebagai amalan sosial yang baik dan diberi pengiktirafan. Dengan segala pengiktirafan di dalam berbagai lapisan ini kembali kebaikan kepada Allah dan insya Allah mendapat balasan dan ganjaran.

Sekian.

No comments:

Post a Comment