January 4, 2018

FALSAFAH TAUHID


BBB, 15 Rabi`ul-Akhir 1439H. = 03 Januari 2018M. (Rabu):
Falsafah bermaksud memperkatakan sesuatu dari segi hakikat, menyeluruh dan benar. Falsafah yang utama di dalam Islam ialah `Falsafah Tauhid`. Secara falsahah, hakikat dan benar, bahawa yang mewujudkan kejadian atau alam ini ialah `Dia Yang Esa`, yang dikenali dengan `Allah`. Dia Pencipta, Berkuasa, Menjaga, Memelihara, Memberi Rahmat, Menghidup, Mematikan bahkan Membinasakan.
Falsafah tauhid adalah falsafah yang  mampu berdepan dengan sebarang cabaran falsafah yang  lain. Kekukuhannya adalah tidak tercabar, lantaran kekukuhannya ia  menjadi pegangan penganut-penganutnya secara berterusan.
Falsafah tauhid, tidak setakat disebut sebagai semata-mata doktrin, tetapi dikehendaki dipelajari oleh penganut-penganutnya sebagai pegangan akidah. Tuntutan mempelajarinya adalah sebagaimana diungkapkan di dalam ilmu akidah bermaksud:
``Seawal-awal kewajipan ke atas muslim (juga muslimat) ialah mengenal Allah.``
Tanpa keimanan yang betul, menjejaskan keimanan bahkan memberi kesan kepada segala amalan seperti ibadat dari segi kesahihan amalan seseorang atau sebaliknya.``
Sesungguhnya kesahihan dari segi keimanan dan kesahihan dari segi amalan adalah bergantung pada akidah pegangan.
Untuk mempastikan kebenaran dari segi akidah, ianya perlu dipelajari, difahami dan hayati.
Akidah tauhid yang tertanam di dalam minda dan jiwa adalah sesuatu di dalam sedar dan di bawah sedar seseorang. Segalanya bergantung kepada pegangan akidah tauhid. Misalnya melihat sesuatu dan kesegalan adalah ciptaan dan fenomena dari ketauhidan Allah Yang Maha Pencipta.
Dia yang bersifat Tauhid,  adalah pergantungan, tempat  memohon, menjadi raja` dan harap. Mencari keredhaannya hamba berusaha melakukan amalan dengan jujur dan ikhlas. Tauhid adalah membentuk pandangan wujud yang bersifat  `keilahian`  dan membentuk etika dan akhlak yang dibawa Nabi. Dengan akidah ketauhidan yang betul memandu hidup manusia menurut  shari`at  yang digariskan oleh Islam, bermasyarakat dengan masyarakat yang berakhlak dan etika, membentuk suasana masyarakat yang harmoni, aman dan tenteram. Sebarang penyelewengan akan diperbetul dan diperbaiki dengan nilai-nilai keislaman.
Dengan falsafah Tauhid membentuk pandangan wujud, bahawa segala ciptaan yang dilihat sebagai perfect adalah secara nisbi adalah sempurna dan dicipta oleh Maha Sempurna. Pada Maha Sempurna ini terhimpun segala nilai sempurna.
Manusia dan alam ini yang dilihat sempurna, tetapi pada hakikatnya ada tidak sempurna sebagai sifat alamnya, selalu melihat kepada Yang Tertinggi sebagai rujukan, contoh dan model sempurna bagi `mentakmilah`  dirinya yang tidak sempurna. Evolusi alam adalah berterusan mematuhi apa yang dicipta oleh Yang Sempurna bagi menjadikan diri sempurna, walaupun pada hakikatnya tidak sempurna. Segala nilai yang ideal dan sempurna adalah menjadi `Titik Penujuan` bagi segala ciptaan, khususnya manusia.
Sesungguhnya di mana-mana jua usaha berlaku di dalam usaha menjadi sempurna.
Seorang anak dididik melalui pendidikan formal dan tidak formal agar menjadi sempurna.
Seorang petani bekerja bertani dan berusaha agar  tanaman tumbuh, hidup subur dan sempurna agar ianya mengeluarkan hasil yang sempurna.
Seorang peniaga, berusaha agar perniagaannya maju dan berkembang dan mencapai kejayaan.
Seorang pentadbir berusaha melalui tadbirannya, apa yang dipimpinya berkembang maju, dan
Seorang pemimpin politik berusaha dari  didikan dan kerjayanya, agar mendapat sokongan dan kepercayaan masyarakat agar ianya terus disokong dan menjadi pemimpin yang berjaya.
Namun tidak semua harapan di atas berakhir dengan kejayaan, lantaran ada yang berdepan dengan ujian dan kegagalan, namun yang berpandangan positif dan berakidah kukuh tetap berusaha mentakmilah diri masing-masing agar mencapai kejayaan. Semuanya berpaksikan falsafah tauhid yang menjadi umbi keyakinan dan rujukan segala harapan dan kejayaan.
Falsafah Tauhid adalah hakikat dan padaNya tertumpu harap dari hamba yang beradab dan berakhlak.

Sekian.

No comments:

Post a Comment