January 3, 2018

PANDANGAN WUJUD


BBB, 14 Rabi`ul-Akhir 1439H. = 2 Januari 2018 (Selasa):
Pandangan wujud bermaksud ialah menerima bahawa wujudnya kewujudan, tanpa menerimanya, bererti menafikan yang wujud, jika demikian, bagaimana dia boleh berbicara di dalam keadaan menolak dirinya (wujud) untuk menyatakan yang `tidak wujud`, jika demikian tentulah sesuatu yang anih menafikan dirinya wujud untuk membicarakan yang tidak wujud ?
Diri dan yang lain adalah wujud. Yang perlu ialah untuk mengetahui tentang yang wujud itu dengan kedudukan sebenar, supaya tidak saja berlaku kesilapan tanggap, lantaran akibat dari kesilapan ini mengakibatkan kesilapan dari `tindakan` dan seterusnya berantai dan berkesinambungan kesilapan. Lantaran itu betul `Pandangan wujud` adalah  penting, supaya dari awal pegangan adalah jelas, `Pandangan Wujud` yang jelas, membuka ruang,  jalan dan arah yang jelas.
Wujud adalah sesuatu yang `realiti` dan dapat dilihat dari keberadaan, keteraturan, perlangsungan dan yang menanggapi wujud itu terlibat sama dalam penerusan wujud ini. Namun baik secara sedar atau di bawah sedar ada siri-siri pertanyaan.
Adakah wujud setakat yang diperhati  ?
Bagaimana berlaku proses penerusan, misalnya kelangsungannya secara teratur seperti berlakunya pergerakan matahari, bulan dan  juga planet-planet yang lain secara teratur, demikian pertukaran siang dan malam. Turun kepada yang lebih dekat, fenomena di bumi, misalnya panas dan hujan, trumbuh tumbuhan yang mewujudkan makanan dan manusia berkembang dengan zuriat keturunan dan mengendalikan kehidupan dengan berbagai kaedah dan cara tadbiran. Apakah semuanya ini setakat luaran ini ? Kesimpulan ada pengatur yang menagtur, ada yang menguasai segala yang wujud ini. Dan wujud ini selain dari yang lahir yang dapat dilihat dengan mata kepala yang terhad ini ada yang tidak kelihatan secara lahiri. Dalam kata lain  ada yang ghaib, yang berkemahuan yang mengendalikan kewujudan, yang berkuasa, yang mentadbir secara jelas, halus dan seni. Puncaknya ada yang dikenali dengan Tuhan atau dikenali sebagai Allah.
Memandang dengan bentul kewujudan terhadap yang lahir dan ghaib secara betul membetulkan  pandangan wujud, menjelaskan kelilingan, arah dan jalan bagi pergerakan lahiri – jasmani, mental dan rohani dan dalaman diri.
Banyak natijah yang dapat ditarik dari `Pandangan wujud` yang benar. Antaranya:
Pengwujud tentang kewujudan yang sempurna ini adalah `Wujud Yang Maha Kamil (Sempurna)
Pengwujud tentang kewujudan yang sempurna ini adalah Yang Maha Tahu tentang ghaib dan shahadah.
Pengwujud tentang  kewujudan yang indah adalah Maha Indah yang memancarkan keindahan pada segala yang wujud.
Ciri dan sifat unggul pada pengwujud itu, bukan setakat tiga  perkara yang disebut di atas, tetapi padanya terhimpun segala kesempurnaan, maka:
Dialah Tuhan yang menjadi induk kepercayaan.
Dialah Tuhan yang mengarah kepadaNya segala permohonan dan harapan.
Dialah menjadi sumber kesegalaan yang mampu mengurnia tanpa had atau menyekat.
Dialah menjadi `Pancang Nilai dan Etika` yang dikenali baik dan jahat.
Dialah yang menjadi sumber ilham, seni, kreativiti dan inovasi.
Dan berbagai-bagai kesedaran.
Apabila kesedaran tentang kewujudan dan Pandangan Wujud yang betul, menjadikannya bergerak dengan kesegalaan dengan cara yang betul, bahkan pandangan wujud memandu terhadap tindakan yang betul, bahkan mencari yang betul dan mengakibatkan terhasilnya sesuatu yang betul.

Sekian.

No comments:

Post a Comment