January 19, 2018

KONSEP JAMA`AH DAN SHURA PENTING BAGI TAKMILAH


BBB, 01 Jamadil-Awwal 1439H. = 18 Januari 2018M. (Khamis):
Dua konsep yang penting di dalam pembinaan masjid, ialah konsep berjam`ah dan shura. Ini melibatkan pembinaan masjid dari peringkat  awal dan berterusan sehingga ke akhir kewujudan masjid berkenaan. Keadaan ini berlainan dengan ciptaan sastera, khususnya bidang-bidang kreatif yang biasanya bersifat individual. Bermaksud katakan seorang penyair menggubah sebuah puisi., Puisi yang dilahirkan adalah miliknya yang membawa ciri dan identiti dirinya. Begitulah dengan bidang-bidang sastera kreatif yang lain.
Keadaan yang berlaku pada bidang sastera berkenaan berbeza dengan  pembinaan masjid yang dari awal memerlukan jamaah – Kumpulan manusia yang berusaha untuk mendirikan masjid. Ini amat bersesuaian dengan prinsip ``Alaikum bi al-jama`ah` ``Kamu hendaklah berjama`ah, bahkan kita melihat banyak ibadat-ibadat  di dalam Islam  mementingkan berjama`ah seperti solat, haji, memberi zakat (kepada jama`ah). Sesungguhnya kekuatan umat adalah kerana jama`ah.
Bersama di dalam kehidupan berjama`ah ini pula, mereka juga digalakkan bermesyuarat. Ayat Al-Qur`an
Bermaksud:
``Dan segala urusan mereka itu dilakukan (diputuskan) dengan mesyuarat ( Al-Shura: 38).
Ini bererti Islam amat mementingkan hidup bermasyarakat. Mendirikan masjid adalah untuk kepentingan bermasyarakat dalam mana melalui masjid umat Islam berhimpun dan menunaikan ibadat secara berjama`ah sebagai yang dituntut. Melalui masjid mereka mendapat bimbingan keilmuan dari guru-guru yang mursyid. Melalui masjid mereka menguruskan kehidupan kemasyrakatan seperti tolong menolong bantu membantu, bahkan melalui masjid mereka menguruslkan kematian.
Melalui berjama`ah mempunyai hikmah-hikmahnya. Misalnya melalui berjama`ah mereka bermesyuarat bagi mendapat keputusan dan pandangan yang bernas. Persetujuan yang dicapai dapat memadamkan atau mengurangkan rasa tidak puas hati pihak yang tidak atau kurang bersetuju. Ibarat kata teromba:
Kok setiap sesuatu dengan muafakat
Kok begitu kata maka suci
Kok begitu perbuatan maka sempurna
Bulat air dek pembentung
Bulat kata dek muafakat
Nan elok dipakai
Nan buruk dibuang
Melihat contoh pada nan ada
Melihat tuah pada nan menang
Usang-usang diperbaharui
Lapuk-lapuk dikajangi
Kok singkat minta disambung
Kok koyak ditampal.
(Mohd Rosli Saludin, Teromba Dalam Puisi Melayu Tradisional, Karisma Publications Sdn. Bhd., Shah Alam, 2009: 97).
Ditambah dengan kebiasaan ungkapan yang mencerminkan kemuafakatan:
Hati gajah sama dilapah,
Hati kuman sama dicecah.
Ke bukit sama di daki
Ke lurah sama dituruni.
Sama laba sama rugi.
Demikian berkat dari muafakat yang juga bermaksud melalui mesyuarat di dalam hidup berjamaah dan beradat.
Sebenarnya di dalam masyarakat ada berbagai taraf masyarakat, ada yang bijak dan cerdik, di samping yang kurang akal, ada yang senang dan susah, ada yang dermawan dan lokek. Melalui jama`ah dan mesyuarat atau muwafakat kekurangan pada satu pihak dapat ditampung oleh yang lain. Sebagaimana kata teromba di atas:
Kok singkat minta disambung
Kok koyak ditampal.
Demikianlah di dalam membina masjid sedari awal memerlukan jama`ah dan perlu persetujuan ramai. Dan bagi mendirikan masjid yang  perlu melengkapi berbagai keperluan sebelum mendirikan masjid, perlu kepada kewangan, kepakaran (keilmuan) dan pembinaan dan seni bina dan memerlukan kepada pengisian. Tidak ada individu yang melengkapi keperluan semua, sebab itu perlu kepada muwafakat jama`ah melalui mesyuarat dan melantik jawatankuasa yang di dalamnya  ada yang pakar di dalam sebahagian bidang dan yang lain berkebolehan dalam bidang yang lain. Kekurangan dalam satu bidang dilengkapi oleh yang lain. Dan dengan muwafakat adalah insha Allah berjaya.
Menurut norma ini dan menjadi kebiasaan, maka sejak awal bagi pembinaan Masjid Al-Umm ditubuhkan jawatankuasa pembinaan masjid. Sudah tentulah dalam jawatankuasa ini ada yang berkebolehan dalam bidang-bidang tertentu dan ada yang kurang, tetapi antara satu sama lain bantu-membantu dan lengkap melengkapi bagi menuju Takmilah.

Sekian.

No comments:

Post a Comment