January 2, 2018

MASJID AL-UMM: PERSPEKTIF TAKMILAH

BBB,  13 Rabi`ul-Akhir 1439H. =  01 Januari 2018 (Isnin):
Dengan beberapa kesesuaian, maka bermula hari ini Penulis memulai menulis mengenai ``Masjid Al-Umm: Perspektif Takmilah``.  Tajuk ini sudah lama berada di dalam minda dan menunggu masa untuk memulakan penulisan berkenaan dengannya. Kini adalah masa yang sesuai bagi tujuan sedemikian lantaran.


Hari ini bermula tahun 2018 dan mengambil sempena dengan tahun baru ini Penulis mengambil keputusan bagi menulis mengenai Masjid Al-Umm, Perspektif Takmilah.
Masjid Al-Umm baru digunakan, iaitu pada hari Sabtu 27 Rabi`ul-Awwal 1439H. bersamaan 16 Disember 2017, iaitu hari Sambutan Maulid al-Rasul yang diadakan oleh Masjid al-Umm. Ini adalah permulaan penggunaan Masjid al-Umm, berikut dari sambutan Maulid al-Rasul di atas, maka dimulakan dengan solat zohor dan diikuti dengan solat-solat seterusnya selepas itu hingga kini.
Penggunaan `Takmilah`,  adalah sempena selepas 25 tahun Takmilah dikemukakan kepada khalayak, iaitu selepas ianya dikemukakan pertama kali pada seminar `Sastera Metodologi dan Penetapan Teori` anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka bertempat di Port Dickson pada  29 hingga 31 Oktober 1992. Penulis buat pertama kali menulis kertaskerja berhubung dengan teori sastera Islam (Takmilah) dengan judul,
``Sastera Islam, Teori Pengindahan dan Penbyempurnaan Dalam Rangka Tauhid``.
Sejak itu teori ini diolah dan dikembangkan secara aplikasi terhadap Sastera Islam`
(Mana Sikana, Teori Sastera Dan Budaya Dalam Kajian Akademik, Jabatan Persuratan Melayu, FSKK, UKM, 1997: hlm. 125-145).
Selepas 20 tahun teori Takmilah diaplikasi kepada sastera (1992-2014), Penulis memperluaskan Teori Takmilah kepada bidang-bidang seni yang lain, khususnya seni bina masjid. Penulis telah menulis kertaskerja mengenai perluasan teori ini dalam seminar yang dianjurkan oleh Persatuan Penulis Budiman Malaysia di Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjung Malim pada 27 Mac 2014 dengan dua kertaskerja berjudul:
Gagasan Pesurat: Pelengkap Takmilah, Bangi Makmal Menyerlah
Dan
Perluasaan Teori Takmilah
(Teori Takmilah, Perluasan dan Penafsiran, selenggaraan Abdul Halim Ali, Persatuan Penulis Budiman Malaysia, UPSI, Tanjung Malim, 2914, hlm. 11-36).
Perluasan di atas lebih dimaksudkan kepada seni bina, khususnya masjid. Maksud seni bina masjid adalah  Masjid Al-Umm.
Penulis merasakan Penulis mempunyai pengalaman dan maklumat berhubung dengan pembinaan Masjid al-Umm, lantaran Masjid al-Umm adalah janji Penulis semasa menjadi ADUN Bangi (2008-2013) sebagai salah satu usaha Penulis bagi berbakti kepada penduduk Bangi dan terima kasih kepada mereka kerana memberi kepercayaan kepada Penulis sebagai ADUN mereka dalam tempoh tersebut. Penulis bukan saja setakat mencadang, tetapi memanggil mesyuarat menubuhkan jawatankuasa pembinaan Masjid al-Umm sejak 4 Februari 2010 dan Penulis menjadi pengerusi hingga kini.
(Shafie Abu Bakar, Bangi Bandar Ilmu, Sekretariat Bangi Bandar Ilmu, Bandar Baru Bangi, 2012: hlm. 236-241).
Pengalaman sebagai pencetus teori Takmilah dan Pengerusi Pembinaan dan Pengimarahan Masjid al-Umm ini Penulis akan perturunkan ke dalam tulisan ``Masjid Al-Umm: Perspektif Takmilah.
Maka menjelang setengah dekad selepas gagasan penggunaan teori Takmiulah kepada yang  lain dari sastera, maka dengan ini Penulis mengaplikasikannya kepada Masjid Al-Umm dengan judul:
``Masjid Al-Umm: Perspektif Takmilah``.
Dengan Perluasan Takmilah kepada bidang yang lain dari sastera, maka di sini Takmilah tidak saja dilihat dari segi teori, tetapi juga dari segi prinsip, falsafah dan estetika.

Sekian.

No comments:

Post a Comment