January 16, 2018

KEWAJARAN DAN KESEMPATAN


BBB, 27 Rabi`ul-Awwal 1439H. = 15 Januari 2018M. (Isnin):
Kewajaran bermaksud di sini apa yang ditampilkan adalah munasabah, beralasan, mempunyai hujjah ilmiah, bahkan dapat dipertanggungjawabkan dan terbuka untuk dikritik dan dibincangkan. Misalnya Takmilah pada permulaan ditampilkan adalah bertujuan bagi membangunkan `Gagasan Sastera Islam`. Ianya berasaskan tauhid, dan Allah bersifat Kamal (Sempurna) yang menjadi falsafah bagi kualiti karya dan juga dilihat  Allah bersifat Ilmu dan juga Indah yang menjadi asas bagi seseorang sasterawan hendaklah seorang yang berilmu di samping mempunyai nilai seni dan estetika yang tinggi. Gabungan dari tiga aspek ini menjadi kualiti tertinggi yang harus dijalani oleh seseorang sasterawan dan sebenarnya bagi bidang-bidang seni yang lain. Sebagai hasilnya sesebuah karya itu kukuh dengan falsafah tauhid bersifat sempurna, berasaskan ilmu dan bernilai estetika yang tinggi. Gagasan ini mula ditampilkan di dalam Seminar ``Sastera, Metodologi dan Penetapan Teori` yang dianjurkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka bertempat di Port Dickson dari 21-31 Oktober 1992. Tajuk yang dibentangkan oleh Penulis pada seminar itu ialah: ``Sastera Islam, Teori Pengindahan dan Penyempurnaan Dalam Rangka Tauhid.``  (Manasikana, Teori Sastera dan Budaya Dalam Kajian Akademik, UKM, 1997: 125-145). Sejak itu teori ini terus diperkembang dan diperolahkan yang kemudian secara ringkasnya dikenali sebagai `Teori Takmilah.` Perluasan berlaku terhadap teori apabila ianya diaplikasi terhadap seni bina, apabila penulis membentangkan kertaskerja bertajuk, ``Perluasan Teori Takmilah``, disamping sebuah lagi kertaskerja berjudul, ``Gagasan Pesurat Pelengkap Takmilah, Bangi Makmal Menyerlah`` di dalam seminar yang dianjurkan oleh Persatuan Suluh Budiman yang berlangsung di Universiti Pendidikan Sultan Idris Tanjung Malim, Perak (UPSI) pada 27 Mac 2014. (Abdul Halim Ali (Penyelenggara) ,Teori Takmilah, Persatuan Penulis Budiman Malaysia, Tanjung Malim, 2014: 11-21 &  22-36). Apa yang dikemukakan  di dalam kertas-kertaskerja yang berhubung dengan Takmilah yang dikaitkan dengan falsafah tauhid – juga dibina dari sifat-sifat Allah seperti Kamal- Alim dan Jamal sebagai prinsip bagi Teori Takmilah dan menjadi kualiti tertinggi yang harus dijalani oleh para sasterawan dan ahli seni bina (arkitek). Ianya adalah releven dengan sastera dan seni yang berfalsafah tauhid.
Berhubung dengan kesempatan, bermaksud peluang yang diberi atau didapati, yakni peluang yang diberi oleh pihak Dewan Bahasa dan Pustaka adalah kesempatan bagi Penulis mengemukakan gagasan Teori Takmilah yang dari peluang permulaan Penulis berpeluang memperluas dan memperkembangkan teori, prinsip dan falsafah teori ini yang hingga kini sudah melebihi suku abad (2018-1992).
Berhubung dengan kewajaran membina Masjid al-Umm di BBB adalah disebabkan oleh beberapa faktor.
·         Dengan pertambahan penduduk BBB mendekati 200,000 orang, maka adalah wajar masjid kedua didirikan di BBB. Sebuah masjid, iaitu Masjid Al-Hasanah tidak mampu menampung dengan jumlah penduduk Bangi yang makin bertambah. Ketidakmampuan menampung jumlah penduduk ini menyebabkan 10 buah surau diberi keizinan mendirikan solat Juma`at.
·         Tidak ada lagi tanah kosong seluas 2 ekar untuk didapati di BBB. Jadi adalah wajar bahawa tanah tersebut didirikan masjid, walaupun sebenarnya adalah sempit bagi sebuah masjid.
·         Masjid Al-Umm BBB dapat menggantikan Surau Al-Umm berdekatan yang agak sempit dan ketinggalan berbandiung dengan surau-surau lain.
·         Masjid Al-Umm dapat menyemarakkan kegiatan beribadat dan perkembangan ilmu di BBB  sesuai dengan Bangi adalah Bandar Ilmu.
·         Memudahkan para jama`ah yang kelilingnya terdapat 15 buah surau datang berjamaah dan juga menunaikan solat Juma`at.
Berhubung dengan peluang ada beberapa peluang semasa pada masa itu mengapa cadangan membina Masjid al-Umm ini dikemukakan.
·         Pada masa itu Penulis sebagai ADUN Bangi dan Pengerusi bagi Surau Al-Umm adalah munasabah sebagai pemimpin di Bangi Penulis memanggil mesyuarat pengerusi-pengerusi surau atau wakil-wakil bermesyuarat pada 4 Februari 2010 di Surau Al-Umm dan mencadang agar didirikan Masjid al-Umm dan cadangan diterima.
·         Penulis juga sebagai ADUN Bangi juga dilantik oleh YAB Dato` Menteri Besar Selangor Tan Sri Dato` Seri Abdul Khalid bin Ibrahim selaku Pembantu Exco kepada YB Dato` Dr. Hasan bin Mohamed Ali membantu beliau di dalam hal Ehwal Islam dan  Adat-Adat Melayu. Surat Dato` Menteri Besar bertarikh 30 Mei, 2008. Penulis ditugaskan menjaga berkenaan masjid-masjid dan sekolah-sekolah agama di Negeri Selangor. Dengan kedudukan ini memudahkan Penulis menguruskan berkenaan permohonan membina Masjid Al-Umm.
·         Penulis juga dilantik oleh Pengerusi Tetap Hal Ehwal Islam, Adat-adat Melayu, Infra-Struktur dan Kemudahan Awam, Exco Kerajaan Negeri Selangor Dato` Dr. Hasan bin Mohamed Ali menjadi Wakil Kerajaan Negeri Selangor sebagai Ahli Jawatankuasa Tetap Hal Ehwal Islam. Surat EXCOHA/2008/12(423) bertarikh  9 Disember 2008M. bersamaan 11 Zulhijjah 1429H.
Sesungguhnya dengan kedudukan ini banyak memudahkan urusan antaranya memohon digezetkan tanah Lot 51177 Jalan 1/4A, Seksyen Satu, 43650 Bandar Baru Bangi dengan kadar segera. Menjemput YAB Dato` Menteri Besar Selangor Tan Sri Dato` Seri Abdul Khalid bin Ibrahim merasmikan pemecahan Tanah Masjid al-Umm. Memohon peruntukan dana Masjid al-Umm dari Kerajaan Negeri Selangor. Memohon kelulusan mendirikan Masjid Al-Umm dari JAIS-MAIS. Memohon kelulusan memungut derma dari  MAIS dan berbagai-bagai lagi urusan.
Sesungguhnya segala urusan berkenaan adalah dapat disifatkan mudah dan berjalan lancar.

Sekian.

No comments:

Post a Comment