January 5, 2018

KONSEP CIPTA DAN ESTETIKA


BBB,  16 Rabi`ul-Akhir 1439H. = 4 Januari 2018M. (Khamis):
Dari segi realiti dan hakikat, bahawa ada dua entiti kewujudan. Wujud hakiki dan wujud nisbi.
Wujud hakiki ialah wujud Pencipta Yang Tunggal, Abadi, Berkuasa dan padaNya segala kesempurnaan.
Wujud nisbi iaitu wujud manusia, alam dan segala yang lain daripada Tuhan yang bersifat kena cipta, baharu, tiada kuasa dan mendambakan kesempurnaan.
Ada beberapa istilah yang berhubung dengan cipta, iaitu seperti:
Khalaqa ertinya mencipta yang bermaksud mencipta keseluruhan seperti mencipta makhluk (berasal dari akar kata khalaqa – mencipta). Firman Allah bermaksud:
``Dan Dialah yang mencipta langit dan bumi dengan benar.`` (Al-An`am: 73).``
Ja`ala ertinya menjadikan, sebagai contoh ayat Al-Qur`an bermaksud:
``Dan kami jadikan tidur kamu untuk berehat. Dan kami jadikan malam sebagai pakaian (lindung) dan kami jadikan siang untuk mencari kehidupan.`         (Al-Naba`: 9 -11).
Terdapat sebuah lagi istilah, iaitu badi`ah  yang bermaksud cipta secara indah dan seni, sebagaimana firman Allah yang bermaksud:
``Dialah yang mencipta langit dan bumi secara indah (menarik) (Al-`An`am: 101).
Konsep ciptaan Allah adalah bersifat asli dan tidak ada pattern atau pola ciptaan sebelumnya, kerana Dialah yang mencipta semata-mata, asli, bukan tiruan. CiptaanNya baik.
Allah mencipta makhluk, khususnya di muka bumi dan seterusnya menghantar manusia bermula dari Adam memulakan tradisi khalifah dan kepimpinan di muka bumi sebagaimana firman Allah  yang ditujukan kepada malaiklat bermasud:
``Dan berkata Tuhan Engkau kepada malaikat, bahawasanya Aku jadikan (Adam) di muka bumi ini sebagai khalifah. (Al-Baqarah: 30).
Muka bumi adalah ruang yang disediakan kepada Adam dan turunannya sebagai tempat tinggal bagi dirinya dan isterinya Hawa dan seterusnya bagi keturunannya hingga kini dan seterusnya. Padanya disediakan keperluan manusia dengan berusaha dari segi makan minum, pakaian dan tempat tinggal dan berbagai-bagai keperluan yang lain. Mereka terdorong ke arah mencari sempurna dan menyempurnakan diri (takmilah).
Pada hakikatnya manusia dari dahulu hingga kini menggunakan segala keperluan diri adalah dari perkara yang telah disediakan oleh Allah dengan memproses bahan-bahan yang sedia ada. Manusia bertani untuk mendapat makanan adalah dari tumbuhan yang sedia ada dengan menanam kembali dengan jumlah yang banyak bagi keperluan. Manusia memerlukan rumah  bagi lindungan, ialah dengan menggunakan kayu kayan dan tumbuh-tumbuhan yang sedia ada dan membinanya dalam bentuk dari bahan yang sedia ada dan dikenali dengan `rumah`. Ianya adalah bagi menyempurnakan kehidupan.
Pada hakikat di samping penyediaan keperluan-keperluan manusia dengan daya dan ikhtiar dari mereka, Allah juga menyediakan latar, suasana dan keindahan-keindahan yang menyenangkan manusia. Misalnya bentuk-bentuk yang indah, tumbuhan-tumbuhan yang menarik, warna-warna  menghijau yang menyenangkan penglihatan. Di samping itu di bukit dan gunung disediakan pokok-pokok buah-buahan yang dapat dimanfaatkan oleh manusia, disediakan lembah dan sungai yang mengalir yang manusia mendapatkan air, haiwan-haiwan untuk di makan dan ditunggang dan berbagai lagi.
Pendeknya dari alam yang disediakan manusia dapat manfaat bagi kehidupan bagi membina rumah dan sumber kehidupan. Manusia juga mulai memahami ciri indah dalam membina rumah dengan menyediakan ruang-ruang diperlukan dan mereka meniru dan menggubah elemen-elemen seni bagi menghias di luar dan dalam rumah untuk  menyenangkan perhatian. Dengan kehidupan yang senang dan susah, sihat dan sakit, gembira dan duka mencanai kehidupan manusia, bahkan menjadi adat dan budaya bagi hidup mereka. Ini dapat dilihat dari pemilihan tempat  sebagai tapak yang sesuai dengan kediamanbentuk dan seni bina kediaman masyarakat  permulaan yang dimanfaat dari bahan-bahan yang ada di kelilingan. Sejak dari awal dapat diperhati sudah ada ciri-ciri estetika pilihan atau secara tidak langsung terbentuk atau terwujud dari keadaan kelilingan mereka. Dari keberadaan mereka dalam satu kelompok  membentuk masyarakat yang di dalam masyarakat berkenaan tersedia keperluan-keperluan bersama. Dari masyarakat berkenaan lahir nilai, bahasa, budaya, seni, kreativiti  dan estetika yang mengidentitikan mereka.
Semuanya mencerminkan pergerakan ke arah takmilah dalam konteks ruang, masa dan keperluan semasa. Ia adalah mekanisme yang terus berlaku membentuk identiti, nilai dan budaya mereka -  budaya manusia.

Sekian.

No comments:

Post a Comment