January 21, 2018

PATUHI SYARAT-SYARAT BAGI KESEMPURNAAN, CIRI TAKMILAH


BBB, 03 Jamadil-Awwal 1439H. = 20 Januari 2018M. (Sabtu):
Dalam apa jua amalan perlu patuhi syarat-syarat bagi kesempurnaan, sebagai contoh dalam ibadat seperti solat perlu ada air sembahyang, mengadap kiblat dan sebagainya, kalau tidak solat tidak sah. Mematuhi syarat-syarat adalah merupakan ciri-ciri Takmilah. Untuk mendirikan masjid perlu patuhi pada syarat-syarat. Misalnya ada syarat-syarat pada peringkat persediaan sebelum mendirikan bangunan fizikal masjid, juga syarat-syarat pembinaan fizikal dan sebagainya.
Tahap persediaan adalah merupakan tahap permulaan. Bermaksud untuk mendirikan masjid tidak boleh terus didirikan begitu saja di mana-mana tapak yang dikehendaki. Semuanya tertakluk pada syarat, aturan dan undang-undang. Sesebuah dikatakan tapak masjid tidak dapat dijadikan tapak sebelum mendapat kepastian tentang status tanah, kalau tidak ada pemilik, bermaksud tanah kerajaan atau tanah diwaqaf oleh pemiliknya perlu dimaklumkan kepada pihak JAIS-MAIS dan perlu memohon dari Pejabat Tanah dan kebenaran kerajaan negeri untuk menjadikannya tapak masjid, bahkan perlu mendapat kebenaran dari pihak JAIS-MAIS keizinan dan kebenaran mendirikan masjid dan untuk mendirikan masjid perlu membuat permohonan dengan menggunakan borang khas yang ditentukan. Permohonan biasanya  dari Jawatankuasa dan mesti mendapat  sokongan  beberapa pihak misalnya ketua kampung, Pejabat Agama Daerah, penghulu, Orang Besar Daerah dan keperluan-keperluan lain  bagi melengkapi borang. Permohonan dinilai sebelum mendapat kelulusan atau ditolak, jika tidak dapat memenuhi syarat-syarat dan keperluan.
Proses berkenaan adalah proses yang dilalui oleh AJK Masjid al-Umm yang mula ditubuhkan pada 4 Fabruari 2010M. itu. (Mesyuarat sebelumnya  14 Januari 2010 Penulis diamanah selaku Pengerusi bagi memanggil mesyuarat pada 4 Februari 2010 berkenaan).
Sebagaimana disebut mendirikan masjid adalah secara berjamaah dan apa-apa keputusan adalah diambil melalui mesyuarat. Sejak jawatankuasa ditubuh, ianya mengadakan mesyuarat secara bulanan mulai mesyuarat  pada 4 Februari 2010 (Khamis malam Juma`at).
Antara tindakan awal, bahawa untuk bergerak jawatankuasa memerlukan wang dan perlu membuka akaun bank bagi menabung kewangan sekurang-kurangnya untuk pengurusan terlebih dahulu. Tindakan awal yang diambil ialah membuka akaun bank Masjid di Maybank Islamic pada 19 Februari 2010 di atas nama pengerusi, bendahari dan setiausaha.
Perkara yang penting dilakukan ialah memohon melalui Pejabat Daerah Hulu Langat diwartakan Tanah Tapak Masjid Lot 51177, Jalan 1/4A, 43650 BBB yang disediakan untuk masjid sebagai tapak Masjid (A-Umm) bakal didirikan. Permohonan itu dilakukan melalui  JAIS membuat permohonan ke Pejabat Tanah. Tanah digezetkan untuk masjid dan diwartakan dalam Kerajaan Negeri Selangor pada 16 September 2010 – 2677 dengan ditandatangani oleh YAB Tan Sri Dato` Seri Abdul Khalid Ibrahim Dato` Menteri Besar Selangor. Dengan kelulusan ini diiringi sekali lagi pihak JAIS menjawab keizinan bagi mendirikan masjid bertarikh 8 Jun 2011/6 Rejab 1432, berikut dari surat Jawatankuasa pembinaan Masjid bagi memohon kebenaran membina masjid dan memohon kebenaran memungut derma beserta borang permohonan dan sokongan.  Sebenarnya tanah ini telah digezetkan selepas diurus  ADUN Bangi berikut dengan kemenangannya di DUN tersebut (Mac 2008)  di atas nama urusan pihak Surau al-Umm untuk mendirikan masjid
(Surat rujukan PTD UL 16/3/5.2008(3) bertarikh 24 Mei 2008). Permohonan kedua adalah sebagai memperbaharui jawapan bagi gezet yang telah dilakukan sebelumnya. Surat dari Pejabat Tanah Hulu Langat ditujukan kepada JAIS Bil. PTD UL.16/3/194-21006(9) bertarikh 1 September 2009 meluluskan permohonan.
Berikutnya jawapan positif diterima dari JAIS terhadap permohonan pembinaan. JAIS Bil. (16) dlm. JAL. SEL. BKP/03/016/5/22 bertarikh 17 hb. November 2009 dengan jawapan, ``Tiada halangan tapak bagi mendirikan masjid dengan pewartaan tanah yang dipohon.
Dengan mengurus segala syarat-syarat dan keperluan bagi mendirikan masjid itulah, maka Penulis yang merupakan ADUN Bangi pada masa itu menjemput pengerusi-pengerusi dan wakil-wakil mengadakan mesyuarat  di Surau al-Umm pada 4 Februari 2010.

Sekian.

No comments:

Post a Comment