January 23, 2018

MELENGKAPKAN BORANG PERMOHONAN PEMBINAAN MASJID (JAIS)


BBB,  05 Jamadil Awwal 1439H. = 22 Januari 2018M. (Isnin):
Adalah menurut format  borang Jabatan Agama Islam Selangor, Tingkat 1, Menara Selatan, Bangunan Sultan Idris Shah, No. 2, Persiaran Masjid, Bukit SUK, Seksyen 5, 40076 Shah Alam, memerlukan pengisian kepada 17 item iaitu:
1.       Nama Masjid: (Dalam tulisan jawi): ...............................
                                         Rumi: Masjid al-Umm, Bandar Baru Bangi
2.       Alamat  Lengkap: Lot  51177, Jalan 1/4A, 43650 Bandar Baru Bangi.
3.       No. Telefon:  0196677561    No Fax:  03 89258605
4.       Mukim:  Kajang          Daerah: Hulu  Langat
5.       Nama Masjid Terdekat:  Masjid Al-Hasanah   Jarak: 3.5 km.
6.       Kedudukan Tapak: 
·         Keluasan:  1.93 ekar
·         No. Lot Gran:  51177
·         Status Tapak/Wakaf/Pemaju/Kerajaan/Lain-Lain, Nyatakan:  Wakaf
7.       Jumlah Penduduk: 30 Ribu.  Jumlah Penduduk Islam: 30 Ribu
8.       Anggaran Kos:  RM19.7 juta
9.       Sumber Kewangan: Pungutan derma.      & Jumlah  RM .................
10.   Senarai Nama Jawatankuasa  Pembinaan Masjid (Sementara)
Bil.    Nama                                 Alamat                      No. KP          Jawatan        No. Tel.
1. YB. Dr. Shafie Abu Bakar   11, Jln. 1/3K, BBB  420527115009 Pengerusi 0193874002
2. Mohd Ghazali bin Abas       3, Jln. 1/7, BBB      410425015091 Tim. Peng.0169722650
3.Hussin b. Hj.Yunos               3, Jln. 1/3B, BBB     520105015057 Setiausaha 0196677501
4.Fahdee bin Faisal                 5, Jln. 1/3J, BBB      670319105499    Pen. S/U   0163142209
5.Mohd. Hafiz bin Suib          15, Jln. 1/3K, BBB    760301145777        AJK        0192118595
6.Mohd. Nor Hj. Mohd.Yasin 2, Jln. 1/3F, BBB     440372055537 Bendahari   0192383944
7.Ahmad b. Hj. Hasbullah     23, Jln. 2/2, BBB       430607105491       AJK         0192711943
8.Imam Supaat Abdul Rahman 10, Jln. 1/3R, BBB 391028107085     AJK         0197507970
9.Abdul Rahman Daud          No.2 Jln. 1/3J, BBB    480711035177     AJK         0176547906
10.Mohd.Nazar Osman  No 4, Jln. ?      520508585209    AJK      0193514411
11. Dr.Abdul Rahim Samsuddin  No. 11, 2/4H, BBB 560312045175 AJK 0133331441
12. Mohd. Said Yunos  No. 9 Jln. 1/3 I  620503050505     AJK       0133361111
13.Amin bin Othman   No. 6, Jln. ½     510540105051       AJK       0192733967


11.   Pengakuan Pemohon
Saya mengaku segala maklumat di atas adalah benar
Nama: Dr. Shafie Abu Bakar
Jawatan: Pengerusi AJK Masjid
Tarikh: 10.3. 2011                                     Tada tangan dan cop: Shafie
Sokongan/Ulasan
12.    Ulasan Nazir masjid yang berdekatan – Disokong/-Tidak disokong
Disokong sepenuh demi kekuatan ummah.
Nama Nazir:  Mohd. Napiah Sahrani
Kariah Masjid : Bandar Baru Bangi, Selangor
Tarikh:  17.3.2011                            Tandatangan dan cop Nazir
13. Ulasan Ketua Kampung/Pengerusi JKKK/ Pengerusi Jawatankuasa Penduduk –
Disokong/Tidak disokong
Disokong sepenuhnya.
Nama: Dr. Tajul Ariffin Noordin
Alamat: No. 2, Jalan 1/9D, Bandar Baru Bangi.
Tarikh 15.3. 2011                                            Tandatangan dan Cop
Dr. Tajul Ariffin Noordin, Yang Dipertua Persatuan Penduduk Bandar Baru Bangi.
No. Pendaftaran 4429/1989 (Selangor).
14. Ulasan Penghulu Mukim
Saya menyokong permohonan membina masjid di kawasan ini
Nama: Rusli bin Muhibat
Mukim: Kajang
Tarikh: 11 Mac 2011.                                      Tandatangan: Rusli bin Muhibat
Ketua Penghulu, Pejabat Daerah Hulu Langat.
15. Ulasan Pegawai Tadbir Agama Islam Daerah
Permohonan ini disokong
Nama: Moghni bin Asrori Pegawai Tadbir Agama/Pendaftar Kanan, Pejabat Agama Islam Daerah, Hulu Langat, Selangor Darul Ehsan.
Tarikh: 20.3.2011.                               Tandatangan dan Cop.
16. Ulasan ADUN
Saya sokong kuat. Diharap mendapat kelulusan jua
Nama: Dr. Shafie Abu Bakar
Kawasan: Bandar Baru Bangi, Hulu Langat.
Tarikh: 10.3.2011                                               Tandatangan dan Cop ADUN
17. Ulasan Orang Besar Daerah:
Saya dengan sukacita menyokong kuat diatas permohonan ini.
Nama: Dato` Engku Abd. Rani bin Dato` Shamsuddin
Daerah: Hulu Langat
Tarikh: 11.3.2011                            Tandatangan
Dato` Engku Abd. Rani bin Dato` Shamsuddin
(DPMS, SMS, ISM, PJK)
Orang Kaya To` Ungku Wakil Sultan,
Orang Besar Daerah Hulu Langat.

Sekian.

No comments:

Post a Comment