November 8, 2016

BENTUK-BENTUK PERSURATAN: SURAT


BBB, 07 Safar 1438H. =  07 November 2016 (Isnin)
Sudah diperkatakan, bahawa bentuk persuratan tasawuf pada peringkat awal ialah mengambil gaya pengriwayatan Hadith sebagai terbukti dengan buku Al-Zuhd dan  buku Al-Wara` yang kedua-duanya dihasilkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Sebenarnya bukan bidang persuratan tasawuf saja yang pada peringkat awalnya mengambil gaya pengriwayatan Hadith, tetapi juga melibatkan bidang seperti Al-Fiqh seperti al-Muwatta` oleh Imam Malik, bahkan Al-Umm  oleh Al-Imam al-Shafie. Kita juga telah menyebut bahawa Abu Nasr al-Sarraj dengan kitabnya yang berjudul Al-Luma` adalah kitab tasawuf yang mulai menyimpang dari gaya Hadith perse, tetapi walau macam mana konsep meriwayatkan masih banyak kedapatan di dalam kitab Al-Luma` yang kini sedang diperkatakan.
Pada bahagian akhir karangan Al-Luma` ini Abu Nasr al-Saarraj turut membicarakan tentang bentuk persauratan dalam tasawuf atau persuratan yang ditulis oleh kalangan sufi, bahawa kalangan sufi turut menggunakan kaedah persuratan di dalam menulis tentang tasawuf atau bagi komunikasi kalangan sufi. Bentuk-bentuk persuratan yang digunakan mereka ialah:
1)       Surat menyurat atau surat kiriman
2)      Bentuk Syair, nazam, bayt dan seumpamanya
3)      Bentuk Kitab atau Buku.

1)       Secara Surat Menyturat
Kalangan sufi turut berkomunikasi dengan menggunakan surat di kalangan mereka, khususnya sesama sufi atau kepada pihak yang lain. Misalnya  Al-Junayd  mempunyai sejumlah surat-surat yang diterbitkan – `Rasa`il al-Junayd`. Di dalam kitab Al-Luma` ini tidaklah diperturunkan oleh Al-Sarraj format surat secara sepenuhnya, tetapi dipetik  sebahagian daripada isi kandungan di dalam risalah atau surat dimaksudkan. Risalah adalah dihantar oleh kalangan sufi kepada sufi yang lain. Biasanya  mengenai persoalan tasawuf, ingat beringat dan bersifat hikmah bagi meningkatkan tanggapan kerohanian – dzauq dan wujdan, iaitu berhubung dengan estetika kerohanian. Sebagai contoh.
 Mencatat Abu Nasr al-Sarraj, katanya,
``Aku mendengar Ahmad bin `Ali al-Karaji r.h.t.a. berkata:
Al-Junayd telah menulis kepada   Mimshadz al-Dinuri r.a.t.a. sebuah surat. Maka apabila sampai surat berkenaan kepadanya dia  membelek-belek surat berkenaan dan menulis di bahagian belakang surat.
``Apa yang ditulis benar, amat benar dan semata-mata. Tidak ada perbezaan dari segi hakikat.``.
Seterusnya  mencatat  Al-Sarraj:
Menulis Abu Sa`id al-Kharraz kepada Abu al-`Abbas Ahmad bin `At*a`  r.huma Allah,
``Wahai Abu al-`Abbas, engkau dikenali seorang yang sempurna bersih, dan bersih (bari`) sebagai kesan diri kepada yang lain, engkau berada di atas Haqq bagi Haqq dengan Haqq yang tetap dengan Haqq dan tidak ada yang lain. Haqq demikian dapat diuji dengan ujian. Dengan ma`rifat engkau sedemikian, tunjuklah aku ke jalannya sehingga kalau aku diterima, maka aku khadam baginya.
Contoh yang lain yang dicatat oleh Al-Sarraj:
Menulis `Amru bin `Uthman al-Makki r.h.a. mengutus sepucuk  surat  ke Baghdad yang dituju kepada satu jama`ah sufi, maka antara kandungan suratnya:
``Sesungguhnya kamu tidak sampai kepada hakikat yang hak hingga kamu merentasi jalan-jalan yang teratur, kamu megatasi halangan-halangan yang merosakkan.`` Semasa surat dibacakan turut hadir ialah Al-Junayd, Al-Shibli dan Abu Muhammad al-Jariri r.h. humullah.
Maka kata Junyad r.h.a., ``Semoga perasaanku bersama di dalamnya.``
Maka berkata Al-Hariri, ``Semoga perasaanku bersama di luarnya.``
Berkata Al-Shibli.  ``Semoga  aku daripada yang dapat menghirup wangiannya.`
Berkata Al-Sarraj, seorang lelaki dari sahabat Dzu al-Nun al-Misri jatuh sakit, maka dia menulis kepada Dzu al-Nun al-Misri agar dia mendoakan kepada Allah keselamatannya.  Maka menjawab Dzu al-Nun al-Misri surat sahabatnya dengan tulisnya;
``Wahai saudaraku engkau memohon aku berdoa kepada Allah untuk engkau supaya menghilangkan `kerosakan nikmat` ! Ketahuilah wahai saudaraku, bahawa sakit dan derita itu menjinak diri dengan Allah bagi ahli-ahli sufi dan sahabat bagi mereka itu dan juga kalangan orang yang susah, kerana dalam kehidupan mereka sukar dalam keadaan memohon sembuh dari penyakit adalah pengajaran, siapa yang tidak mengira bala sebagai nikmat, maka dia bukan dari kalangan hukama`. Siapa yang tidak aman dari dikasihani dirinya, dia aman dari tohmohan. Jadikanlah dirimu malu kepada Allah, nescaya tidaklah engkau mengadu.  Wassalam.
Kata Al-Sarraj, menulis Shah al-Karmani r.h.a., kepada Abi Hafs r.h.a.
``Apabila engkau melihat aku sentiasa di dalam musibah, bagaimana aku mau menyelamatkan diriku dari musibah ? Maka menulis Abu Hafs r.h.a.  menjawab surat sahabatnya dengan ungkapan,
``Jinakkan musibah yang engkau alami dan jangan jadi kejinakan dirimu dengan musibah pula menjadi musibah.`
Menulis Al-Junayd r.h.a. surat kepada `Ali bin Sahl al-Isbahani, kandungannya ialah,
``Ketahuilah wahai saudaraku, bahawa hakikat yang lazim, maksud yang kuat dan berhikmah, azam yang betul lagi kukuh tidak kekal pada seseorang, bahkan  terputus dengan sebab-sebab, ada halangan menyekatnya, tidak berkesan dari segi dalaman, lantaran terkeluar, tiada takwil bagi maksud yang baik, melainkan tertutup. Yang jelas ialah hal yang benar semata-mata, kesungguhan dalam perjalanan terhad di atas matlamat dan keilmuan tidak mampu mencapai kejayaan.  Dalil-dalil yang haq menjelaskannya.
Sesungguhnya menulis surat  bagi sufi bukan sekadar menulis surat biasa, tetapi menulis surat ini adalah sebagai satu teknik menyampaikan pengajaran, nasihat dan hikmat kepada sufi-sufi. Kamdungannya membawa  ungkapan-ungkapan yang tinggi makna,  indah dan berfaedah.
Merumuskannya,  kata Al-Sarraj penggunaan surat adalah sebagai medium menyampaikan pengajaran. Darinya dapat diperhati dan dihayati maksud terlindung  dan hikmat terpendam. Daripadanya dapat diambil faedah dari isyarat-isyarat yang  sahih, ibarat yang fasih dan dapat mengamalkan menepati dengan apa yang dimaksud oleh penulia-penulisnya.

Sekian.

No comments:

Post a Comment