November 12, 2016

DZAUQ DAN WUJDAN - ESTETIKA ROHANI SEHARUSNYA BERPANDUAN


BBB, 11 Safar 1438H. =  11 November 2016M. (Juma`at):
Dzauq dan Wujdan yang kita terjemahkan sebagai `Estetika Rohani` adalah berkait dengan situwasi dalaman  yang berkait dengan kalbu dan amat subjektif dan relatif sifatnya dan sukar untuk diukur. Ianya bersifat alamiah dan juga rohaniah. Keduanya bertolak dari kesedaran mental terlebih dahulu. Sebagai contoh yang bersifat alamiah. Minda sedar terhadap  fenomena alam – katakan tentang sebuah tasik, mula-mula tertarik terhadap pandangannya yang menarik, kemudian meningkat kepada penghayatan terhadap keindahan tasik berkenaan, membawa kepada peringkat kekaguman yang menggerakkan imaginasi serta kreativiti yang dapat diungkapkan dengan bahasa yang kreatif dan termasuk  di dalamnya elemen membesarkan terhadap Pencipta.
Keadaan sedemikian juga dapat difahami bagi aspek kerohanian. Misalnya bermula dari kesedaran mentai, terhadap Pencipta yang mencipta alam ini  membawa  sifat ta`abbudiyyah terhadap Pencipta dengan mentaati segala suruhan dan menjauhi segala larangan. Peringkat ta`abbudiyyah  misalnya melalui khusyuk bersolat yang meningkatkan ketaqwaan, dalam mana kepatuhan  dan kesedaran  Dialah Yang Maha Pencipta. Lebih dalam dari itu lantaran jiwa mengalami pengalaman yang tinggi membawa kepada cinta Ilahi. Misalnya membawa kepada terluahnya ungkapan-ungkapan bersifat kehambaan. Misalnya ungkapan yang sudah biasa didengar.
Ilahi kutidak layak menjadi penghuni syurga
Tapi aku tidak berdaya berdepan api neraka
Lantaran itu Tuhanku ampunilah dosa-dosaku
Sesungguhnya Engkaulah Pengampun dosa itu.
Pengungkapan sedemikian memperlihatkan rintihan  kalbu dari jiwa yang  menyedari kelemahan diri yang memngharapkan syurga, tapi menginsafi tentang kelayakan dan kelemahan diri, lantas timbul aduan dan mohonan dari Allah supaya menerima diri yang seada. Ungkapan sebegini  datang dari jiwa yang insaf, yang patuh pada Ilahi dan cinta kepadaNya, tetapi menyedari kedudukan diri yang rendah dan berdosa yang memang tidak layak menduduki syurga yang begitu  indah dan mulia.. Ungkapan dan luahan seperti ini datangnya dari jiwa yang murni, cinta Ilahi dan ia adalah merupakan pancaran estetika rohani yang tinggi mutunya. Contoh ungkapan ringkas yang  bersiaft rohani dan falsafah seperti ungkapan:
Pada tiap sesuatu nyata
Bukti adanya yang Esa
Segala yang wujud fana
Yang kekal hanya Dia Yang Esa.
Ungkapan di atas mengandungi elemen akli, falsafah  dan seni rohani. Aspek-aspek yang berhubung dengan dzauq dan wujdan dan seni rohani adalah sesuatu yang menarik dan mengkagumkan. Mereka yang terlibat adalah terpikat, mesra dan lazat dengannya.
Abu Nasr al-Sarraj di dalam karangnnya yang berjudul  `Al-Luma` ini membincangkan persoalan apakah dia wujdan atau dzauq dan wujdan yang kita namakan sebagai estetika rohani itu ?
Berkata Al-Sarraj, ``Berbagai dan berlainan pendapat di kalangan ahli sufi tentang `wujdan`.
Dia memetik pendapat `Umar bin `Uthman al-Makki  r.h.a. bahawa,
``Tiada kata semampu bahasa untuk mengungkapkan tentang wujdan (estetika rohani). Kerana menurutnya, ianya adalah rahsia Allah bagi mu`minin yang muqinin.``
Al-Sarraj juga memetik pendapat Al-Junayd yang mengatakan bahawa, ``Aku berpendapat bahawa `wujdan` sebagai seni rohani adalah membenarkan firman Allah yang bermaksud:
``Dan mereka mendapati (wujdan) apa yang mereka amalkan adalah hadir``. (Al-Kahfi:  49). Ya`ni benar.
Juga sebagaimana firman Allah bermaksud:
``Dan apa jua yang kamu dahulukan dari kebaikan untuk diri kamu akan mendapat (wujdan) balasan pahalanya.(Al-Baqarah: 110).
Menurut Al-Sarraj  `dzauq dan wujdan` ialah apa yang dialami kalbu dari dukacita dan gembira adalah gambaran dzauq dan wujdan – sebegai elemen estetika dan pada peringkat yang lebih  tinggi adalah estetika rohani.
Menurut Al-Sarraj hati adalah memerhati dan melihat dan adalah wujdan baginya. Sebagaimana dapat difahami dari firman Allah yang bermaksud:
``Maka sesungguhnya dia tidak buta pengkihatan. Tetapi buta mata hati yang di dalam dada.`` (Al-Hajj: 46).
Ya`ni dari segi kewujdan, maka dia membedakan antara yang mendapati dan yang tidak mendapati.
Menurut pendapat ada yang mengatakan bahawa wujdan ialah membuka dan menggerak  ke  arah yang Haqq. Dan wujdan adalah mendapat dan memilik.
Kata Al-Sarraj, aku mendengar  al-Hasan al-Husri r.h.a  berkata, ada empat dakwaan mengenai wujdan.
Pertama: Mendakwa mendapat wujdan, kedua, yang tidak jelas antara dapat dengan tidak, ketiga ialah tahqiq dengan pencapaian dan keempat,  wujdan yang fana dengan  apa yang didapat.

Abu Sa`id  Ahmad bin Bashar bin Ziyad bin al-A`rabi menyatakan tentang perkembangan wujdan bermula dari terangkat hijab, membawa kepada mushahadah al-raqib, kepada, hadhir kefahaman, mulahazah yang ghaib,, bercakap yang sirr, mesra kedekatan dan fana` sebagaimana ianya datang..
Dan kata Abu Sa`id, bahawa wujdan ialah awal darajah yang khusus yang bersifat membenarkan yang ghaib, bila dia merasai, maka bercahaya hati, maka hilanglah daripada shak dan ragu.
Namun ada peringkat shauq mesra wujdan yang tidak terpandu yang boleh membawa kepada kemabukan rasa dan kehilangan arah, sebagaimana berlaku kepada penyair-penyair yang bersifat jahiliyyah. Ini ditempelak oleh Allah sebagaimana maksud ayat Al-Qur`an:
``Dan penyair-penyair itu, diturut oleh golongan yang sesat – tidak berketentuan hala. Tidakkah engkau melihat bahawa mereka merayau-rayau dengan tidak berketentuan hala dalam tiap-tiap jurang lembah (khayal dan angan-angan kosong). Dan bahawa mereka memperkatakan apa yang mereka tidak melakukannya.
Kecuali orang-orang beriman dan beramal salih (dari kalangan penyair-penyair itu), dan mereka pula mengingati Allah banyak-banyak.`` (Al-Shu`ara` = 224-227).
Lantaran itu kata Sahl bin `Abdullah., bahawa setiap wujdan yang tidal disaksikan  dengan  al-Kitab dan al-Sunnah, maka adalah batal.
Jadi szauq dan wujdan – estetika rohani seharusnya mempunyai arah dan berpanduan ke arah kebaikan dan kesedaran  Ilahi.

Sekian.

1 comment:

  1. Assalamualaikum.wr.wb. perkenalkan nama saya Ibu Anita Tki Malaysia, saat menulis ini saya teringat memory masa lalu.saya sangat tergugah hati melihat coretan hati yang Ibu tulis. saya jadi teringat tentang masa-masa sulit dulu,karena iktiar dan usaha , seolah2 menjadi dendam bukan lagi motivasi, cuma satu tujuan saya pada saat bagaiman caranya untuk bangkit..singkat kata berbagai macam iktiar dan cara yang saya lalui, mengingat pada saat itu hutang saya 1,2m yang tidak sedikit, belum lagi bunga renternir yang bertambah. karena usaha, kesungguhan hati, akhirnya menemukan jalan /solusi . saya percaya ALLAH ITU TIDAK DIAM MAHA PENYAYANG , cobaan itu bukan lah ujian tapi hadiah yang tersilmut untuk kebahagiaan yang sebenar2nya. Sudah banyak para normal yg kami mintai angka togel dan uang gaib cuma Ki Witjaksno yg berhasil alhamdulillah itu betul-betul terbukti tembus. jika anda ingin seperti saya silahkan hubungi Ki Witjaksno:+62852_2223_1459. ingat kesempatan tidak akan datang untuk yang kedua kalinya
    KLIK-> PESUGIHAN TOGEL

    ReplyDelete