November 16, 2016

LANJUTAN TOKOH DAN UNGKAPAN MEREKA TENTANG TASAWUF


BBB, 15 Safar 1438H. =  15  November  2016 (Selasa):
Al-Kalabadzi mengambil pendekatan bagi permulaan kitabnya `Al-Ta`arruf` dengan membicarakan tentang istilah tasawuf dan berhubung dengannya - asal usul, maksud dan sebagainya. Berikutnya dibicarakan, tokoh-tokoh sufi,  iaitu bagi bab tiga dibicarakan tentang tokoh-tokoh yang  dari mereka tercermin pendapat,  tanggapan dan citra ketasawufan mereka. Dikatakan pendapat-pendapat mereka selain dari diluahkan secara lisan, juga adalah melalui surat-surat dan karangan-karangan (kitab-kitab), namun tidak pula disebut tentang kitab yang dihasilkan yang menjadi petikan dan rujukan bagi Al-Kalabadzi.
Bagi bab tiga ini Al-Klabadzi menyebut seramai  18 orang sufi. Nama –nama ini disebut secara seturut sebagaimana nama-nama yang diberi di dalam bab dua, iaitu tokoh-tokoh sufi. Bagi penerangan tentang mereka, iaitu Mahmud  al-Nawawi yang mengkaji dan membuat kata pengantar membuat catatan kaki bagi tokoh-tokoh berkenaan dan menyertakan pendapat mereka tentang aspek-aspek kesufian.
Tokoh terawal bagi bab ketiga ini ialah Al-Junayd yang nama penuhnya ialah Abu al-Qasim al-Junayd bin Muhammad bin al-Junayd al-Baghdadi. Keterangan lanjut pada catatan kaki, bahawa  ayahnya  seorang peniaga kaca di Baghdad. Dia mendalami bidang tasawuf dan menjadi imam bagi bidang berkenaan. Dia dianggap pembawa tasawuf beraliran Sunni. Al-Junayd meninggal pada tahun  297H.Antara kata-katanya berhubung dengan tasawuf ialah, ``Allah Ta`ala menjadikan ikhlas di dalam hati seseorang menurut kadar ikhlas hatinya mengingati Allah – lihatlah apa yang ada di dalam hati engkau.``
Inilah format huraian pada cartatan kaki bagi 18 tokoh berkenaan (Antaranya tiada maklumat bagi tokoh yang mungkin tidak diketahui).
Sebagai tambahan dari Al-Sulami di dalam Tabaqat al-Sufiyyat, bahawa Al-Junayd adalah pemimpin bagi jama`ah pengikutnya dan mengeluarkan fatwa kepada mereka. Dia bersahabat dengan Sari al-Saqati, Al-Harith al-Muhasibi, Muhammad bin `Ali  al-Qassab dan lain-lain. Dia dianggap pemimpin yang diterima oleh berbagai pihak. Terdapat 36 riwayat menurut gaya Hadith yang merujuk kepada Al-Junayd. Misalnya::
``Aku mendengar Muhammad bin al-Hasan al-Baghdadi berkata [Aku mendengar al-Junayd] Dia disoal, `Siapa dia al-`Arif ?``, maka katanya, ``Orang yang bercakap tentang rahsia dalaman engkau dan engkau diam.`` Demikian dengan contoh-contoh yang lain.
Tokoh lain ialah Abu al-Husain Ahmad bin Muhammad bin `Abdul Samad al-Nuri (m. 295H.) (terkenal dengan panggilan  Ibn al-Baghawi). Maklumat tentang kata-katanya  mengenai  tasawuf yang juga dipetik dari Al-Tabaqat oleh Al-Sulami, ``Bukanlah tasawuf dengan penerangan dan kaedah keilmuan, tetapi dia adalah akhlak !``.
Tokoh seterusnya  ialah Abu Sa`id Ahmad bin `Isa al-Khazzar (m. 278H.). Menetap di Baghdad dan bersahabat dengan  Dzu al-Nun al-Misri dan Sari l-Saqati. Dia digelar `Lidah Sufi` dikatakan orang yang awal bercakap tentang konsep al-fana` dan al-baqa`.  Dia berkata, ``Terikat hati kasih kepada orang yang membuat baik kepadanya. Wahai pelik, kalau orang yang tidak melihat kebaikan dari Allah, bagaimana dia tidak cenderung kepadaNya dengan  keseluruhan dirinya. ``
Manakala Abu Muhammad Ruym bin Muhammad (m. 303H.). Menetap di Baghdad. Antara katanya, ``Jangan engkau biarkan saudaramu di dalam kesilapan semata-mata untuk menjaga hatinya.``
Berikutnya  Abu al-`Abbas  Ahmad bin Muhammad  bin Sahl bin  al-`At*a` al-Baghdadi (m. 309H.) bersahabat dengan Al-Junayd.  Abu Sa`id al-Kharraz berkata tentangnya, ``Tasawuf adalah akhlak, aku tidak melihat ahlinya melainkan pada Al-Junayd dan Ibn `At*a`.``
Antara mereka lagi ialah Abu `Abdullah `Amrin `Uthman al-Makki (m. 291H.) Bersahabat dengan Al-Junayd dan Abu Sa`id al-Kharraz. Antara kata-katanya, ``Taubat adalah fardhu baik kepada orang yang ta`at apa lagi yang melakukan ma`siat. Sama ada kecil atau besar dosa. Tiada keuzuran dari melakukan taubah. Terutama selepas melakukan ma`siat.`` (Dari Tabaqatal-Sulami).
Manakala Abu Ya`qub Yusuf bin Hamdan al-Susi bersahabat dengan Al-Junayd dan Abu Ya`kub al-Nahrajuri (tiada keterangan lanjut). Maka  Abu Ya`kub Ishak bin Muhammad bin Ayyub al-Nahrajuri (m. 330H.) bersahabat antaranya dengan Al-Junayd dan  Amrin bin `Uthman al-Makki. Antara kata-katanya,
``Benar adalah muwafakat dengan yang hak, sama ada secara rahsia dan nyata. Dan hakikat benar ialah berkata dengan hak, walaupun pada tempat yang merbahaya.``
Manakala bagi Abu Muhammad  al-Hasan bin Muhammad al-Jariri (m. 311H), antara kata-katanya ialah.
``Dalil sesuatu tentang Allah ada tiga, KekuasaanNya yang nyata, TadbiranNya pada pemilikannya  dan kalamNya yang merangkumi segala sesuatu.``
Manakala Abu `Abdullah Muhammad bin `Ali al-Kattani (m. 322H.),  dia bersahabat dengan Al-Junayd dan Al-Kharraz. Antara kata-katanya, ``Apabila engkau memohon taufik dari Allah maka hendaklah  beserta dengan amal.``
Abu Ishak Ibrahim bin Ahmad al-Khawass (m. 291H.) adalah sahabat bagi Al-Junayd. Dia berpendapat dan berkata, ``Bahawa ilmu adalah bagi yang mengikutinya, beramal dan menurut sunnah, walaupun dengan sedikit ilmu.``
Manakala bagi  Abu `Ali al-Aurakhi,  Abu Bakar Muhammad bin Musa al-Wasiti (m. 320H.), Abu `Abdullah al-Hashimi dan Abu `Abdullah Haikal al-Qurashi  (Tidak dibericatatan maklumat tentang mereka).
Abu Bakar (al-Wasiti) adalah sahabat al-Junayd dan Al-Nuri. Antara kata-katanya ialah, ``Kasih membawa kepada shauq dan shauq membawa kepada uns. Siapa yang tiada shauq dan uns tiada kecintaan baginya.``
Adapun `Ali al-Rudzbari (m. 322H.) alim, faqih dan arif dengan ilmu tariqah dan menghafal Hadith. Bersahabat dengan Al-Junayd dan Al-Nuri. Antara ungkapannya, ``Murid ialah yang tidak mau bagi dirinya melainkan dia mau apa yang dimau Allah baginya.``
Abu Bakar al-Qahti (tiada maklumat diberi) dan terakhir iaitu Abu Bakar al-Shibli  (m. 334H.). Nama sebenar ialah Dulap bin Jahdar berasal dari Parsi. Bersahabat dengan Al-Junayd. Dia alim dan faqih menurut madzhab Maliki. Antara katanya, ``Ikhlas menepati yang dicakap dengan dalaman diri.``
Demikian jama`ah dari kalangan sufi yang kebanyakannya sezamana dengan  Al-Junayd. Tidak ada karangan, tetapi kata-kata mereka diingat dan dicatat dan menjadi ikutan.

Sekian.

1 comment:

  1. Assalamualaikum.wr.wb. perkenalkan nama saya Ibu Anita Tki Malaysia, saat menulis ini saya teringat memory masa lalu.saya sangat tergugah hati melihat coretan hati yang Ibu tulis. saya jadi teringat tentang masa-masa sulit dulu,karena iktiar dan usaha , seolah2 menjadi dendam bukan lagi motivasi, cuma satu tujuan saya pada saat bagaiman caranya untuk bangkit..singkat kata berbagai macam iktiar dan cara yang saya lalui, mengingat pada saat itu hutang saya 1,2m yang tidak sedikit, belum lagi bunga renternir yang bertambah. karena usaha, kesungguhan hati, akhirnya menemukan jalan /solusi . saya percaya ALLAH ITU TIDAK DIAM MAHA PENYAYANG , cobaan itu bukan lah ujian tapi hadiah yang tersilmut untuk kebahagiaan yang sebenar2nya. Sudah banyak para normal yg kami mintai angka togel dan uang gaib cuma Ki Witjaksno yg berhasil alhamdulillah itu betul-betul terbukti tembus. jika anda ingin seperti saya silahkan hubungi Ki Witjaksno:+62852_2223_1459. ingat kesempatan tidak akan datang untuk yang kedua kalinya
    KLIK-> PESUGIHAN TOGEL

    ReplyDelete