May 27, 2011

Mesyuarat Penuh MPKj Menghadiahkan Al-Fatihah Kepada Mangsa-Mangsa Tanah Runtuh Di Hulu Langat Dan Takziah Kepada Keluarga Mangsa-Mangsa

MPKj, 23 Jamadil Akhir = 27 Mei (Jumaat):

Selepas Usul Menyekat Pemberita Sinar menyertai Mesyuarat Penuh MPKj pagi ini, Adun Bangi mengusulkan kepada Majlis untuk menghadiahkan Bacaan Fatihah kepada mangsa-mangsa tanah runtuh di Hulu Langat pada 21 Mei dan Takziah kepada keluarga masing-masing. Usul diterima. Sementara ahli MPKj Muslim membaca Al-Fatihah, ahli-ahli yang bukan muslim bertafakkur menurut cara masing-masing.

Dalam penerangan mengenai tanah runtuh, menurut YDP setakat ini sebuah perumahan yang dalam keadaan bahaya, boleh berlaku tanah runtuh dikeluarkan notis di Kg. Darul Hidayah. Menurutnya, ``Dalam dua minggu ini pegawai dari MPKj membuat pemantauan perumahan dan kawasan yang dianggap bahaya. `Jika perlu perpindahan pihak MPKj akan membantu dari segi logistik,` katanya. Kita juga bersedia memberi nasihat dan panduan dari segi kecerunan yang patut dan yang tidak patut. Rumah yang runtuh – Madrasah at-Taqwa, tebingnya berada pada kecerunan 80% yang memang berbahaya, katanya.

Setakat ini menurut YDP, MPKj memantau sebanyak 52 projek di bawah MPKj, manakala projek swasta sebanyak 27. Kita mahu pastikan keselamatan bagi semua, katanya.

Sekian.

No comments:

Post a Comment