November 30, 2018

MASJID MESRA GOLONGAN MUDA


MASJID MESRA GOLONGAN MUDA
(Fikrah Bangi: 72):
BBB, 22 Rabi`ul-Awwal 1440H. = 30 November 201`8M. (Juma`at):
Di dalam Enakmen Masjid Dan Surau JAIS-MAIS (2017) berhubung dengan perlantikan Jawatankuasa Masjid diperuntukkan calon perlantikan ialah untuk Belia. Ertinya masjid hendaklah memberi perhatian  kepada belia bagi  melibatkan diri dengan masjid. Mereka adalah generasi yang akan mewarisi pimpinan, termasuk juga pimpinan masjid.
Masjid Al-Umm memang memberi perhatian terhadap golongan muda, sebagaimana tersebut masjid wajar mengadakan kursus bimbingan mengasuh anak-anak sama ada bagi mereka yang terlibat bekerja mengasuh bayi dan anak-anak, tetapi juga bagi ibu-ibu  yang menjadi suri rumah tangga dan menjaga sendiri anak-anak. Pihak masjid juga menggalakkan ibu-bapa mengadakan upacara aqiqah bagi anak-anak masing-masing di masjid.
Satu yang unik bagi Masjid Al-Umm, bahawa di dalam masjid ini terdapat ruang mainan kanak-kanak seperti pondok bertangga,  papan gelunsur, buaian  dan beberapa jenis permainan yang lain. Ini bagi menggalakkan ibu-bapa muda datang ke masjid, sementara anak-anak mereka bermain di ruang permainan. Bagi anak yang telah besar dan mumayyiz adalah digalakkan mereka turut sama dilatih untuk sama bersolat jamaah yang bagi lelaki di belakang saf lelaki dan perempuan di belakang saf perempuan. Mereka dilatih menjaga disiplin dan tidak membuat bising.
Di masjid ada guru-guru Qur`an yang melatih dan mengajar anak-anak mengenal huruf dan membaca Al-Qur`an. Di samping ada kelas khas bagi kumpulan anak-anak mebaca Al-Qur`an, ada keluarga menempah guru dan mereka sekeluarga datang secara satu keluarga membaca Al-Qur`an.
Sebagaimana pernah disebutkan bahawa Masjid Al-Umm berdekatan dengan dua buah sekolah, Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Bangi dan Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Bangi. Pihak Masjid Al-Umm mempunyai kerjasama yang rapat dengan sekolah-sekolah berkenaan melalui mesyuarat antara pihak masjid dengan PIBG-PIBG dan guru-guru. Ruang terbuka di masjid sering diguna oleh pihak sekolah-sekolah berkenaan bagi menjalankan aktiviti-aktiviti sekolah seperti motivasi pelajar, persediaan menghadapi peperiksaan. Ruang-ruang seminar dan kuliah juga ditempah oleh sekolah bagi  kelas-kelas persediaan bagi menghadapi peperiksaan. Pihak masjid dan sekolah mengadakan pembacaan Yasin dan solat hajat menjelang pelajar-pelajar menghadapi peperiksaan baik pada peringkat rendah, maupun pada peringkat menengah. Sebahagian dari jama`ah bagi solat zohor dan `asar  dipenuhi oleh pelajar-pelajar sekolah. Sesungguhnya banyak lagi kerjasama antara masjid dan sekolah yang dapat diadakan bagi faedah pelajar-pelajar, sekolah dan masjid.
Kepentingan golongan muda di masjid adalah disedari dari peringkat awal penggunaan Masjid Al-Umm dan ahli jawatankuasa yang dilantik pada masa itu antaranya dari golongan muda.. Mereka mempunyai jawatankuasa sendiri. Mereka terlibat sama di dalam mesyuarat Jawatankuasa Pembangunan dan Pengimarahan Masjid  dan banyak mengadakan kegiatan-kegiatan seperti sama menggerakkan kerja-kerja gotong royong masjid,  mengadakan kegiatan sukan, kegiatan kebajikan dan menjemput penceramah-penceramah dari luar yang ditaja oleh golongan belia.
Dalam pemilihan jawatankuasa Pentadbiran dan Pengimarahan Masjid bagi sesi 2019-2021 turut dipilih belia dari lelaki dan perempuan.  Bila jawatankuasa baru  yang akan memulakan tugas pada awal 2019 nanti, maka diharap baik dari belia lelaki dan perempuan mempunyai biro masing-masing yang akan dapat  menyusun program masing-masing dan diharap biro brlia lelaki dan perempuan akan dapat memberi sumbangan yang efektif di dalam memajukan Masjid Al- Umm -  Insya Allah.
Sekian.

November 29, 2018

MASJID MEMARTABATKAN UMMAH


MASJID MEMARTABATKAN UMMAH
(Fikrah Bangi: 71):
BBB, 21 Jamadil-Awwal 1440H. = 29 November 2018M. (Khamis):
Institusi masjid yang diberi perhatian utama oleh Rasulullah s.a.w. pembinaannya ketika berhijrah ke Madinah al-Munawwarah dalam membina dan memartabatkan ummah, menjadi institusi yang tetap releven hingga kini di dalam membina dan meningkatkan kualiti ummah. Pada zaman Rasulullah masjid bersifat kepelbagaian fungsi dari sebagai tempat ibadat, pengajian, pentadbiran, pusat  strategi pertahanan dan berbagai kegiatan kemasyarakatan.
Masjid pada masa kini tidak seharusnya terhad kepada tempat ibadat sahaja, yang menyebabkan ianya didatangani majoritinya dari kalangan mereka yang lanjut usia, tetapi seharusnya ianya menjadi institusi yang gemar didatangi oleh berbagai lapisan masyarakat dari anak-anak, kepada pelajar-pelajar, kalangan remaja, orang-urang yang bekerja dan orang-orang tua.
Relevensi kepada semua pihak hendaklah dijustifikasi  dengan keperluan dan kegiatan yang melibatkan semua pihak. Dalam masyarakat yang dapat dicontohi dari Bandar Baru Bangi ada anak-anak yang mulai belajar pada peringkat pra dan permulaan sekolah, ada anak-anak yang belajar di sekolah rendah, pelajar yang belajar di sekolah menengah, ada pelajar yang belajar pada peringkat tinggi. Manakala sebahagian besar dari masyarakat terdiri dari kalangan mereka yang bekerja di berbagai-bagai institusi, jabatan, berbagai agensi, kerajaan dan swasta, manakala sebahagian daripada mereka bekerja sendiri, mewujudkan perusahaan, berniaga dan berbagai-bagai kegiatan yang menjadi sumber rezeki mereka. Sebahagian dari mereka menjadi suri rumahtangga sepenuh masa (tiada masalah bagi mereka dari segi mendidik anak-anak).
Satu bahagian yang agak besar ialah mereka yang telah bersara dari berbagai-bagai sektor pekerjaan dan tidak mempunyai pekerjaan tetap atau langsung tidak lagi bekerja. Selama ini kalangan inilah majoriti yang mengunjungi masjid, lantaran itu menjadi imej dan identiti masjid dikunjungi oleh mereka yang  lanjut usia, kecuali ketika menunaikan solat Juma`at, kelihatan masjid dipenuhi oleh jama`ah yang berbagai-bagai peringkat usia, Mereka datang semata-mata bagi menunaikan solat Juma`at. Persepsi masjid  sebagai tempat yang dikunjungi oleh kalangan orang  lanjut usia – beribadat sementara menunggu mati seharusnya diubah.
Masjid seharusnya  releven bagi semua pihak, seharusnya melihat kepada keperluan-keperluan bagi semua lapisan masyarakat dan seharusnya  dapat diisi oleh pihak masjid. Ianya seharusnya menjadi tanggungjawab bagi jawatankuasa masjid yang diberi amanah memaju dan mengimarahkan masjid. Apakah perkara-perkara yang dapat diisi dan disesuaikan dengan keperluan mereka. Apakah keperluan mereka ?
a)      Peringkat  Asuhan Anak-Anak
Anak-anak ini, ialah pada peringkat bayi yang dihantar oleh ibubapa mereka ke rumah-rumah asuhan. Adanya berita betapa anak-anak peringkat bayi didfera, diseksa, bahkan dirogol, tentulah merisaukan mereka, bimbangkan keselamatan anak-anak yang setengahnya mati kerana penderaan dan kecuaian.
Apakah hubungan mereka dengan masjid ? Masjid bukanlah tempat menjaga atau mengasuh bayi, tetapi tempat-tempat asuhan, tadika, pasti dan pengasuh persendirian di rumah, wajar bagi pihak masjid menganjurkan kursus pengasuhan dengan kerjasama pihak-pihak  berkenaan seperti pegawai-pegawai dari Kementerian Hal Ehwal Wanita, Kesihatan,  pakar-pakar di dalam pendidikan pada peringkat pra-sekolah dan sebagainya  menyampaikan kursus penjagaan bayi kepada pihak pengasuh, tadika, pasti, bahkan kepada pihak ibu bapa bersama.
Bidang penjagaan anak-anal pada peringkat awal adalah penting. Adalah  tindakan yang baik apabila pihak Kementerian Wanita mengadakan tempat-tempat asuhan  anak-anak di jabatan-jabatan di mana ibu-ibu bekerja disitu. Ini dapat menjamin  keselamatan anak-anak dan mententeramkan jiwa ibu bapa. Tetapi kemudahan yang seperti ini seharusnya dinikmati oleh pekerja-pekerja wanita di bahagian swasta dan berbagai sektor lain. Kesempurnaan didikan anak-anak dapat menyempurnakan pertumbuhan mereka dengan baik yang merupakan aset negara.
Di dalam hal ini masjid dapat menganjurkan kursus pentarbiahan dan penjagaan kepada  institusi pengasuhan dan pengasuh-pengasuh, bahkan kepada ibu bapa. Dengan sedemikian dapat mendekatkan puhak-pihak berkenaan dengan masjid.
Bersambiung ...
Sekian.

November 28, 2018

NEGARA BAIK AMAN SEJAHTERA


NEGARA BAIK  AMAN SEJAHTERA
(Fikrah Bangi: 70):
BBB, 20 Rabi`ul-Awwal 1440H. = 28 November 2018M. (Rabu):
Melihat dan mendapat maklumat  sesetengah negara sering mengalami kegempaan yang memusnahkan banyak harta benda danm penduduk  di dalam kesusahan, setengah pula terdedah kepada laut luas dan sering kali dirosakkan oleh ribut taufan, setengah pula sepanjang masa kekeringan dan kepanasan dan setengah pula sejuk berpenjangan. Negara dan tempat demikian tidak baik dari segi fizikal, lebih tidak baik jika kekurangan dari segi hasil mahsul yang menyukarkan kehidupan. Negara yang terhindar dari malapetaka dan kerosakan alam, buminya subur dengan tumbuh-tumbuhan dan cukup dengan sumber kehidupan adalah negara yang elok dari segi geografi dan fizikal.
Tetapi negara yang elok dari segi geografi dan fizikal, tidak semestinya menjamin aman sejahtera kepada penghuni atau dikenali sebagai rakyat, jika tiada di dalamnya pemimpin yang baik yang disukai rakyat. Pemimpin yang diadu-domba  dan menghuruharakan negara, pemimpin dan kelompok yang mengutamakan kepentingan diri sehingga berleluasanya rasuah di dalam berbagai-bagai lapisan pimpinan. Tidak mengutamakan  pelajaran bagi kesemua lapisan masyarakat. Mereka tidak mempunyai keadilan dari segi peluang  pelajaran  dan peluang mendapat pekerjaan. Mereka tidak berpeluang  memiliki perumahan yang sederhana yang dapat melindungi keluarga dan kehidupan. Jika ekonomi  dan kekayaan dikuasai oleh kelompok kecil dan rakyat di dalam kesempitan oleh kerana meningkatnya kos kehidupan dan menyukarkan, jika demikian, maka ianya adalah bukan negara yang baik.
Adalah juga negara yang tidak baik jika pemimpin bersifat diktator, mengenakan aturan secara paksaan dan zalim agar mulut rakyat tertutup dan tidak berhak bersuara dan rakyat berada di dalam ketakutan dan kebimbangan berterusan lantaran aturan dan hukuman terus mengikat mereka. Tiada kebebasan bersuara. Maka ianya bukan negarabaik dan sejahtera.
Adalah juga negara yan tidak baik, jika amanah diberikan, tidak berlaku amanah di dalam amalan. Pimpinan berbagai bidang jatuh kepada mereka yang tidak berkelayakan. Tindakan-tindakan yang dibuat banyak dipersoalkan. Segalanya diubah, walaupun asalnya baik dan berfaedah. Oleh kerana salah urusan, rasuah berleluas. Tindakan undang-undang dilakukan. Imej buruk tersebar luas dan menjengkelkan. Ia menjadi beban bagi memulihkan kepercayaan dan keyakinan. Bagaimanakah watak sedemikian dapat berdiri dan tegak bersama dengan jiran-jiran yang mencurigai dan meragukan mereka ?
Tak kurang juga zalim jika ada pimpinan yang mau terus berkuasa sengaja  mengatur perancangan menjadikan rakyat dalam kelalaian dengan membesar dan menyanjung  dan membanyakkan hiburan. Watak-watak di dalam bidang berkenaan disanjung dan diwirakan, tiada pentingkan ilmu pengetahuan dan nilai keakhlakan. Penggunaan dadah berleluasa dan sebahagian golongan rakyat terutama di kalangan golongan muda rosak binasa. Tiada generasi masa hadapan yang dapat diharapkan. Negara terancam.
Banyak lagi contoh negara yang tidak baik yang tidak mengutamakan kesejahteraan rakyat.
Sebuah negara yang menjadi dambaan ialah   negara yang baik dan aman sejahtera yang dapat ditafsirkan secara luas. Negara yang muka buminya subur dan berkedudukan strategik. Selamat dari ancaman kerosakan dan bencana alam. Negara berada di bawah pimpinan yang berwibawa dan kasih terhadap warga sebagaimana ibu bapa  yang kasih terhadap keluarganya dan berusaha membahagiakan mereka di tengah masyarakat  yang mementingkan kesejahteraan. Negara yang  mempunyai pimpinan yang mementingkan ilmu pengetahuan dan memberi peluang menguasai ilmu pengetahuan, bahkan menjadikan pengajian berterusan sebagai komponan kehidupan yang mementingkan ilmu, berilmu dan berbakti. Negara yang baik ialah negara yang berusaha mensejahterakan rakyatnya dengan peluang pekerjaan dan hasil ekonomi bagi  masyarakat. Tidak berlaku penyelewengan dan rasuah. Negara yang baik dan sejahtera negara yang mementing dan mengutamakan  kesejahteraan rakyat. Mereka lebih mementingkan kesederhanaan di dalam kehidupan dan tidak tertekan.
Banyak lagi contoh Negara Baik Dan Sejahtera  dapat  diluaskan skop danbicara.
Sekian.

November 27, 2018

MASALAH SOSIAL TANGGUNGJAWAB BERSAMA PENDUDUK BANGI


MASALAH SOSIAL TANGGUNGJAWAB BERSAMA PENDUDUK BANGI
(Fikrah Bangi, 69):
BBB,  19 Rabi`ul-Awwal 1440H. = 27 November 2018M. (Selasa):
Bandar Baru Bangi telah berkembang dari sebuah `Bandar Akademik` diwujudkan sebagai pemangkin bagi kemajuan  UKM, kini menjadi sebuah bandar komersil yang didatangi dan dihuni oleh berbagai lapisan masyarakat. Sebahagian besar masih lagi dihuni oleh kalangan akademik dan yang ada  hubungan dengan  berpuluh buah universiti di keleilingnya ditambah dengan pusat-pusat penyelidikan dan latihan, tapi kini ianya kelihatan sebagai pusat komersil. Ianya didatangi oleh berbagai –bagai  lapisan masyarakat. Antara mereka bekerja kilang yang merupakan satu sektor dari kawasan Bandar Baru Bangi. Sebahagian terlibat dengan perniagaan dari pasar-pasar malam , warung-warung dan pusat-pusat perniagaan yang lebih besar. Mutakhir Bandar Baru Bangi dikenali juga sebagai Bandar Fesyen – Pakaian muslimat dan tempat makan-makan.
Pada peringkat permulaan mulai 1980-2000 keadaan sosial di Bandar Baru Bangi agak terkawal dalam mana ianya lebih dikenali sebagai `Bandar Ilmu`. Kini berbagai-bagai masalah sosial mulai berlaku. Terutama dari kalangan  yang semata-mata datang mencari kerja, terutama di kilang-kilang . Bagi kalangan setengah mereka pihak berkuasa menyediakan rumah flat dan apartment disewa secara murah  sementara mendapat kediaman tetap. Rumah berkenaan dikenali `Rumah Rakyat`. Dua Blok daripadanya yang dikenali sebagai `Seri Cempaka` dikhususkan kepada mereka yang benar-benar daif. Sebahagian dari rumah flat disewa oleh penghuni-penghuni bukan rakyat Malaysia. Mereka menimbulkan masalah sosial bagi penduduk tempatan. Terdapat sebahagian datang membuka rumah asuhan `Menjaga Anak-anak` termasuk anak-anak pekerja-pekerja kilang. Sebahagian dari pekerja-pekerja di rumah asuhan  adalah tidak terasuh.
Dengan perkembangan Bandar Baru Bangi , maka ianya tidak sunyi dari berlaku masalah sosial. Anak-anak pekerja dihantar ke rumah asuhan tidak terlatih dan setengah dihantar ke rumah suami isteri yang menghuni di apatment sewa murah. Masalah timbul dari rumah-rumah asuhjan kanak-kanak yang tidak bertauliah seperti berita anak `Dibungkus`, diberi minuman yang membuat mereka tidur  lama agar tidak bermasalah untuk dijaga.
Berita paling menggemparkann bukan setakat di Bangi, tetapi negara, apabila baru-baru ini, seorang  anak yang masih peringkat bayi berumur 11 bulan didera dan dirogol oleh suami pengasuh yang ditinggalkan bayi kepada suaminya menjaganya, sementeri sang isteriu pergi bekerja di kilang. Bayi bernama Muazara Ulfa bin Muhammad Zainal yang dikenali dengan nama ringkas sebagai Zara itu meninggal selepas dua hari dimasukkan ke Hospital Serdang (9 November 2018). Suami bagi pengasuh yang dikenali sebagai Hazuri Majid (38) dicharged di Mahkamah Kajang  kerana kesalahan mendera dan merogol bayi berkenaan pada 7 November antara jam  10.30 pagi  hingga 1.30 petang di apartment sewanya pada 7 November 2018, di bawah seksyen 302  penal code yang jika sabit kesalahan boleh membawa kepada hukuman mati. (Star, 24 November 2018: 1). Berita yang menggemparkan negara ini turut membawa imej buruk bagi Bandar Baru Bangi.
Isu mendera anak-anak ini sering terjadi. Sudah tiba masanya kebajikan anak-anak yang terpaksa dihantar ke rumah asuhan ini diberi perhatian, tidak saja bagi ibu-ibu yang bekerja di pejabat sebagaimana sedang diberi perhatian oleh Kementerian Hal Ehwal Wanita di bawahTimbalan Perdana Menteri Wan Azizah, tetapi kebajikan bagi semua bayi yang ibu-ibu mereka  terpaksa bekerja. Peruntukan dan pendekatan terbaik hendaklah dicari bagi mengatasi masalah ibu-ibu dan juga mengatasi masalah sosial yang berbangkit darinya.
Di Bandar Baru Bangi nampaknya tidak cukup dengan peranan surau-surau  yang berjumlah 40 buah itu. Apartment Seri Cempaka adalah berhampiran dengan Surau Raudhah  dan Kompleks Pendidikan Islam yang mengadakan pengajian terbuka kepada orang ramai setiap hari minggu. Masalahnya penghuni tidak jinak dengan surau dan masjid berdekatan yang boleh dihadiri untuk beribadat dan mengikuti berbagai-bagai pengajian.
Masalah sosial ini dan yang lain-lain perlu di atasi, pihak Wakil Rakyat, Persatuan Penduduk, masjid dan surau-surau yang mempunyai biro Menyuruh membuat perkara ma`ruf dan mencegah perkara mungkar mesti mengambil tindakan bersama bagi mengatasi maksiat dan gejala sosial di Bandar Baru Bangi.
Sekian.

November 26, 2018

APAKAH TINDAKAN SELANJUTNYA SELEPAS PENOLAKAN ICERD ?


APAKAH TINDAKAN SELANJUTNYA SELEPAS PENOLAKAN ICERD ?
(Fikrah Bangi: 68),
BBB,  18 Rabi`ul-Awwal 1440H. = 26 November 2018M. (Isnin):
Kemarahan rakyat yang membuak-buak terhadap kemungkinan ICERD diritifikasikan menjadi reda apabila pihak Kerajaan mengeluarkan kenyataan;
``Kerajaan Tolak ICERD.``
``Kerajaan PH tidak akan meritifikasikan ICERD menurut satu kenyataan yang dikeluarkan Pejabat Perdana Menteri Kelmarin.`` (Sinar Harian, 24 Nov. 21018: 1).
Utusan Malaysia menyifatkan kenyataan sebagai kemenangan rakyat. Selanjutnya kata akhbar itu,
``Gelombang daripada rakyat mendesak kerajaan pertahankan perlembagaan dan tidak melayan tuntutan ICERD membuahkan kejayaan.`(UM, 24.11.2018: 1).
Walaupun diketahui ada pihak di dalam PH yang mau ICERD diratifikasikan, tetapi memikirkan jika ianya dilakukan, tanpa melihat dan mendengar gelombang tuntutan rakyat, maka populariti PH akan menurun. Kenyataan yang dikeluarkan meredakan kemarahan rakyat.
Pas misalnya mengalu-ngalukan kenyataan yang dikeluarkan kerajaan, tetapi himpunan yang dijangka berlaku pada 8 Disember di Dataran Merdeka mungkin akan diubah ke Padang Merbok dan formatnya akan diubah kepada `Terima Kasih dan Kesyukuran.``  Demikian kata Tuan Ibrahim Tuan Man, Timbalan Presiden PAS.
Adakah cukup dengan terima kasih dan kesyukuran ? Apakah ianya kemenangan sebenarnya ? Komitmen Kerajaan semasa adalah diterima dan itulah kemampuan yang ada padanya, lebih dari itu ia boleh dibawa kepada perbahasan di Parlimen dan dijangka dibahas dengan hangat oleh kerajaan dan pembangkang dan keputusan dijangka akan ditolak.
Tetapi tiada siapa menjamin  kemurnian Perlembagaan Negara Malaysia tidak lagi ditimbul dan digugat oleh kerajaan yang akan datang. Gugatan akan terlaksana, jika kerajaan dikuasai oleh majoriti pemerintahan dua pertiga suara yang tidak berpihak kepada mempertahankan Perlembagaan. Apakah cara terbaik mempertahankan Perlembagaan ? Antaranya:
a)      Kuasa hendaklah dipastikan hanya diberi kepada pihak yang dikenalpasti berpihak kepada mempertahankan Perlembagaan Negara.
b)      Rakyat hendaklah bijak memilih dan pastikan jangan memberi kuasa kepada pemerintah berlebihan (melebihi dua pertiga), sehingga pihak berkuasa dapat melakukan  pemerintahan menurut sesuka hati.
c)       Sebaiknya ada dua komponan parti yang berwibawa dan seimbang yang boleh dipilih rakyat mana yang dianggap lebih berwibawa.
d)      Jangan diberi kekuasaan pemerintahan terlalu lama kepada satu-satu kerajaan, tetapi cukup kepada dua atau tiga penggal dan perlu diubah. Dengan demikian ada dinamika dalam pemerintahan.
e)      Adakan sekatan dan larangan yang dipersetujui, jangan dibangkitkan perkara yang boleh menggugat keamanan dan ketenteraman negara.
Cadangan Utama:
Perlu ada di dalam negara sebuah badan gabungan NGO  berwibawa berfungsi pertahan `Integriti Negara dan Keluhuran Perlembagaan`. NGO dan kepimpinan hendaklah terdiri dari mereka yang berwibawa dan dihormati masyarakat dan bebas dari gangguan politik. NGO ini adalah merupakan badan yang bebas dan terus-menerus  mengadakan kegiatan:
a)      Membincang dan mengolah perlembagaan sebaik dan semurni mungkin.
b)      Dari masa ke masa mengadakan forum dan perbincangan  ilmiah bagaimana mempertahan dan meningkatkan integriti negara.
c)       Membuatkan cadangan-cadangan  yang dapat diaplikasikan di dalam bidang pendidikan, pemerintahan dan budaya kehidupan rakyat.
d)      Mengeluarkan penerbitan  berwibawa seperti buku, dokumentari dan sebagainya sebagai dokumen yang dapat dijadikan panduan.
e)      Badan  mempunyai Ketua dan sekretariat yang diberi kuasa selayaknya agar dihormati dan dipatuhi.
Sekian.

November 25, 2018

UCAPAN, JAMUAN DAN PENYAMPAIAN CENDERAHATI


UCAPAN, JAMUAN DAN PENYAMPAIAN CENDERAHATI
(Fikrah Bangi: 67),
BBB, 17 Rabi`ul-Awwal 1440H. = 25  November 2018M.  (Ahad):
Majlis Sambutan Maulid al-Rasul yang diadakan pada petang Khamis, malam Juma`at 14 Rabi`ul-Awwal 1440H. bersamaan 22 November 2018 itu diakhiridengan Majlis Jamuan. Majlis ini diadakan berasingan dari ruang utama dan berasingan dari Ruang Legar Masjid. Ianya diadakan pada aras bawah tanah, yang dikenali dengan Dewan Konvensyen atau Dewan Sebaguna. Ada beberapa sebab aras ini diguna di mana para jama`ah selepas forum diminta turun ke bawah sama ada turun melalui tangga ke bawah melalui serambi (sayap) kanan masjid, atau melalui serambi  (sayap) kiri masjid. Ruang di bawah ini dapat memuat 600 peserta.


Penggunaan ruang bawah ini  untuk mengelak dari anggapan `Orang Politik` berucap di dalam masjid, kerana yang datang ialah Dato` Seri Mujahid Yusof Rawa Menteri di Jabatan Perdana Menteri, walaupun beliau menjaga hal ehwal agama Islam (Jakim) dan juga kehadiran Adun Sungai Ramal YB Mazwan Johar yang juga dijangka turut berucap. Aras di bawah tanah ini adalah untuk kegunaan umum.Yang kedua tempat ini digunakan, bagi memaklumkan kepada orang ramai dan melihat ruang bawah tanah ini yang setengah dari jama`ah yang sering datang berjama`ah, tetapi tidak pernah turun, bahkan tidak mengetahui aras bawah tanah ini.Ruang Konvensyen ini adalah ruang  yang selesa. Dia sering disifatkan sebagai bertaraf `lima bintang`. Ruang ini selain diguna oleh masjid, ianya terbuka untuk disewa, sama ada untuk majlis jamuan perkahwinan atau berbagai pertemuan. Pada ruang bawah tanah ini mempunyai `Bilik `Aqad Nikah` yang boleh muat 100 orang secara duduk bersila. Bilik ini juga boleh diguna untuk mesyuarat. Bersebelahan ada bilik persalinan. Lantai ruang bawah tanah ini beretile bermutu tinggi bermarmar dan mempunyai pentas untuk ucapan atau persembahan. Ruang adalah berhawa dingin. Pada sebelah kiri adalah ruang untuk `serving jamuan` dalam mana makanan disimpan di dalam bilik ini sebelum dihidang kepada para tamu. Ruang konvensyen ini, jika menggunakan meja bulat dapat memuatkan 50 meja bulat yang setiap satu sepuluh orang, jika majlis menghidang para tetamu secara serentak. Jika majlis secara duduk atas lantai, maka ianya dapat memuatkan 1,000 peserta.


Para hadirin pada malam ini dikehendaki mendengar ucapan ringkas  sebelum makan malam yang dihadiri oleh Ustaz Nazri Wakil MAIS, wakil-wakil dari Paid – Ustaz Shahrul Nizam dan Ustaz Khairul Nazri, Wakil dari Bomba, dari Polis Bandar Baru Bangi, para panel Forum, pengerusi-pengerusi surau, para jama`ah dan orang ramai yang memenuhi ruang Jamuan.
Penulis selaku Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan dan Pengimarahan Masjid Al-Umm berterima kasih kepada hadirin, khususnya YB Adun Sungai Ramal Tuan Mazwan bin Johar yang sudi hadir. Ucapan terima kasih  khas kepada beliau yang telah sponsor seekor lembu bagi jamuan Maulisl-Rasul dan juga sponsor para penal Forum. Penulis maklumkan Majlis Maulid yang diadakan secara berbetulan dan syukur kepada Allah kerana sejak Oktober 2018 beberapa peristiwa penting bagi Masjid al-Umm, iaitu mendapat kelulusan CCC (4.10.2018,), didaftarkan di PAID-MAIS (10.10.2018), penyerahan Masjid Al-Umm dari kontrektor kepada MAIS  dan kemudian dari MAIS kepada Pengerusi Pembinaan dan Pengimarahan Masjid al-Umm (11.10.2018) dan memulakan solat Juma`at pada (12.10.2018). Jadi bersama dengan Sambutan Maulid al-Rasul adalah juga kesyukuran kepada Allah Ta`ala di atas berbagai kelulusan yang didapati dan Masjid Al-Umm berfungsi sebagaimana masjid-masjid yang lain. Penulis juga memaklumkan tentang kos Masjid Al-Umm  sebanyak RM21 juta dan masih terhutang pada kontrektor sebanyak RM1.9 juta. Para hadirin dan sesiapa jua masih berpeluang untuk menanam modal akhirat dengan menderma kepada Masjid Al-Umm. Penulis juga memaklumkan ruang konvensyen dan beberapa blik seminar, kuliah dan bilik mesyuarat  (Tinkat Satu) adalah terbuka untuk ditempah dan disewa. Akhirnya Penulis mohon kerjasama orang ramai datang sama mengimarahkan masjid bagi beribadat dan menyertai berbagai kegiatan ilmiah yang diadakan.


Adun Sungai Ramal berucap ringkas, berterima kasih di atas kerjasama Masjid Al-Umm dengan pihak Dun Sungai Ramal bagi menyambut Maulid al-Rasul, di tempat yang begitu selesa. Beliau meminta ma`af, rancangan awal pihak Menteri di Jabatan Perdana Menteri Dato` Seri Mujahid Yusof Rawa dijangka dapat hadir, tetapi beliau berada di Parlimen menjawab soalan sidang dan tidak berkesempatan hadir dan beliau menyampaikan salam dari YB Menteri  dan memohon maaf. Majlis berakhir dengan jamuan dan penyampaian cenderahati kepada Adun, Wakil Menteri (Setiausaha Politiknya)  ahli-ahli panel dan beberapa tamu kehormat.
Sekian.

November 24, 2018

MENUNGGU PARA TAMU DAN FORUM MAULID AL-RASUL


MENUNGGU PARA TAMU DAN FORUM MAULID AL-RASUL
(Fikrah  Bangi:  66):
BBB,  16 Rabi`ul-Awwal 1440H. = 24 November 2018M. (Sabtu):
Majlis sambutan Maulid al-Rasul di Masjid Al-Umm pada Khamis 22 November = 14 Rabi`ul-Awwal adalah bermula dari jam 6.30 petang. Mulai dari ini para tetamu dijangka tiba. Semua Jawatankuasa Pembinaan dan Pengimarahan Masjid dan Jawatankuasa Sambutan Maulid dikehendaki berada di masjid sejak jam 6.00 petang.


Tetami VVIP dan Adun Sungai Ramal dijangka tiba jam 6.40 dan 6.45 petang. Tindakan  yang perlu diambil berhubung dengan kehadiran VVIP bertaraf menteri hendaklah dilapor kepada Balai Polis, tidak setakat Bangi, tetapi Balai Polis Daerah, iaitu di Kajang bagi procedur  keselamatan. Tamu yang awal tiuba ialah Tuan Haji Syed Jamlush Shahariff bin Syed Mohd. yang akan membaca Al-Qur`an bagi pembukaan majlis dan juga adiknya Sharifah Khasif Fadzilah bt. Mohd. yang akan turut bersalawat dengan abangnya. Mereka diraikan di Bilik Tamu sebelum tiba waktu maghrib. Mereka adalah di bawah tajaan Pejabat ADUN Sungai Ramal. Mereka yang lain, termasuk ahli panel forum terus ke ruang solat utama menunggu waktu Maghrib.  Walau bagaimana tamu-tamu utama tidak tiba hingga kami bersolat Maghrib dan selepas bersolat didapati YB Tuan Haji Mazwan telah tiba dan berjama`ah maghrib. Penulis menjemput YB Mazwan ke hadapan. Penulis dimaklumkan oleh YB Mazwan sambil menunjukkan mesej yang diterima, bahawa YB Dato` Seri Mujahid bin Yusof Rawa, tidak dapat hadir, kerana dia masih di Parlimen menjawab soalan-soalan yang berhubung dengan kementeriannya. Kami menerima makluman dan faham tentang kesebokan yang dihadapi seorang Adun apa lagi meteri. Agenda yang melibatkan Menteri pun sebenarnya sebagai tambahan terbaharu yang diikhtiarkan kemungkinan beliau dapat hadir.


Selepas maghrib itu Majlis Maulid al-Rasul bermula dengan pembacaan ayat-ayat-ayat Al-Qur`an oleh  Tuan Syed Jamlush, walau bagaimana slot untuk solawat, sebagai sambungan solawat dari sebelah petang oleh pasukan solawat Masjid Al-Umm bertukar kepada bacaan  qasidah. Sharifah Khasif yang sepatutnya berada di belakang bersama jama`h muslimat ke hadapan bersama abangnya berqasidah, di luar dari jadual dan tidak menyenangkan kami. Jadual  forum sepatutmya bermula 7.40 malam tertunda sehingga selepas solat Isya`.Forum adalah juga ditaja oleh pihak Adun Sungai Ramal dengan moderator dibawa bersama dengan ahli panel. Mereka terdiri dari:
 Ustaz Azali Borhan – Moderator.
Tiga orang  ahli panel ialah:


Usataz Uda Kasim,  Ustaz Ghazali, dan Ustaz Ridhuan Abu Bakar.
Tajuk Forum ialah ` Menyantuni Umat Membawa Rahmat`.
Menurut Ustaz Uda, maksud menyantun umat, tidak lain dari Rasulullah yang diutuskan membawa Islam, khususnya Al-Qur`an. Melalui Al-Qur`an umat disantuni dengan berbagai pengajaran . AL-Qur`an menjadi sumber keislaman dan Rasulullah menjadi contoh tauladan.
Ustaz Ghazali melihat apa yang  difahami dari sirah Rasulullah adalah menjadi paduan umat terutama dari akhlak Baginda yang mulia yang menjadi uswah hasanah bagi ummah. Rasulullah membawa nilai akhlak yang mulia. Baginda dipercayai sejak sebelum dibangkit menjadi Rasul.
Ustaz Riduan membicarakan sifat diplomasi Rasulullah s.a.w. yang memikat umat menerima Islam contoh semasa pembukaan  Kota Makkah dan juga diplomasi Baginda  dengan berbagai puak di dalam pembinaan negara Islam Madinah.
Santunan Rasulullah terhadap ummah, menjadikan Baginda sebagai uswah Hasanah dicontohi ummah sepanjang zaman.
Sekian.

November 23, 2018

KEMERIAHAN GOTONG ROYONG BAGI MENYAMBUT MAULID AL-RASUL DI MASJID AL-UMM


KEMERIAHAN GOTONG ROYONG BAGI MENYAMBUT MAULID AL-RASUL DI MASJID AL-UMM
(Fikrah Bangi: 65):
BBB,  14 Rabi`ul-Awwal 1440H. = 22 November 2018M. (Khamis):
Sebagaimana telah dimaklumkan kepada para jama`ah, ahli kariah dan surau-surau bakal berada di bawah zon Masjid al-Umm mulai awal tahun 2019 dan orang ramai, bahawa Masjid Al-Umm akan mengadakan Sambutan Maulid al-Rasul pada hari 14 Rabi`ul-Awwal bersamaan 22 November dan sebagaimana disusun di dalam program, bahawa seekor lembu ditaja oleh Adun Sungai Ramal YB Tuan Mazwan bin Johar dan seekor kambing ditaja oleh jama`ah, tiba di pekarangan Masjid al-Umm  tiba jam 8.00 pagi dihantar oleh pihak Syarikat Penyembelihan High Tech Pekan Bangi.
Maka sebagaimana dimaklumkan kepada jama`ah gotong royong akan bermula dari jam 8.00 pagi, maka sejak jam 8.00 pagi para peserta gotong royong tiba untuk bergotong royong. Mereka terbahagi kepada beberapa kelompok sebagaimana yang diatur oleh Jawatrankuasa kerja yang diketuai oleh Dato` Dr. Abdul  Wahid Samsuddin.


Kelompok utama, ialah kelompok melapah lembu yang terdiri dari kaum lelaki diketuai Imam Haji Anas. Beberapa khemah dipasang di sebelah jalan masuk ke Dewan Serbaguna aras  bawah tanah. Mereka terdiri dari belasan orang melapah dan menyiang daging untuk dimasak dua jenis masakan – rendang dan gulai, manakala sekelompok orang perempuan menyediakan bahan masakan di dalam bilik  peyediaan hidangan, sebahagian mulai menjerang periuk-periuk bagi menumis bahan-bahan yang kemudian dimasukkan daging masakan. Beberapa orang lagi sedang menggoreng ayam sebagai bahan tambahan. Kerja-kerja memasak diketuai Puan Hajah Kamariah. Adapun kambing diserah kepada seorang tukang masak – Agus Caterer yang beliau terus memasak di warungnya di Pasar Basah Bandar Baru Bangi. Seorang jama`ah, iaitu Tuan Haji Zainal Abdul Ghani sponsor nasi minyak yang terus dimasak di rumahnya. Beliau juga adalah seorang caterer.
Satu kelompok lagi terdiri dari kaum lelaki adalah menyediakan tempat forum yang akan berlangsung di Dewan Utama solat. Jadi pada bahagian ini disimpan rehal-rehal, dimasukkan meja pengajaran di bawah member khutbah dan dibawa satu set kerusi dengan setti bagi ahli forum yang akan berlangsung selepas solat Isya`, termasuk dipasang backdrop pada bahagian belakang. Peralatan ini tidak mengganggu untuk didirikan solat waktu. Manakala kawasan muslimat pada bahagian belakang (Tempat muslimat sebenarnya pada tingkat atas) diperluaskan ruang bagi pertambahan jama`ah muslimat.
Oleh kerana Majlis Sambutan Maulid al-Rasul dijangka dihadiri oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri YB Dato` Seri Mujahid Yusof Rawa  dan YB Adun Sungai Ramal Tuan Mazwan Johar, maka untuk ketibaan kedua-dua Tamu Kehormat  yang dijangka tiba sekitar jam 6.45 petang, maka bilik V.V.I.P pada sebelah kanan Ruang Legar Masjid dilengkap dengan keperluan yang sesuai sebagai bilik VVIP. Sebenarnya hiasan dan persediaan dilakukan sejak dua hari lalu, termasuk membeli segala keperluan yang sesuai.
Satu kelompok lagi terdiri dari beberapa orang pekerja diketuai Mejer Rahim menyediakan ruang parkir untuk tamu-tamu kehormat. Ruang parkir khas ini disediakan sebanyak 15 ruang parkir untuk mereka. Ada sekumpulan RELA yang memang ditempat untuk mengawal lalu lintas dan keselamatan, mereka bertugas termasuk hari Juma`at yang sebahagian dari mereka adalah perempuan.


Persiapan adalah berjalan dengan licin, kerana semuanya telah diatur melalui mesyuarat Jawatankuasa Induk, mesyuarat-mesyuarat khas dan jawatankuasa pelaksana (kerja). Semua pihak yang dilantik melakukan tugas denganbaik dan sempurna. Sebagai Pengerusi, kita amat merasa sukacita di atas  pengurusan dan perjalanan gotong royong bagi semua bidang berlangsung dengan baik.
Kerja-kerja persiapan termasuk di Dewan Serbaguna bagi berlangsungnya  ucapan seperti peresediaan pentas, meja-meja makan bagi VIP jaga pembentangan tikar dan laluan ke dua set jamuan juga siap diatur.


Masakan yang dimasak dari jam 9.00 pagi itu siap dimasak sebelum jam 12.00 tengahari dan sebagai permulaan semua yang terlibat dengan gotong royong dijemput makan tengahari yang menu utamanya ialah sop dan  satu dua menu tambahan.
Sekian.

November 22, 2018

MAULID AL-RASUL MEMUPUK KASIH SAYANG DAN TAULADAN


MAULID AL-RASUL MEMUPUK KASIH SAYANG DAN TAULADAN
(Fikrah Bangi:  64){
BBB, 14 Rabi`ul Awwal 1440H.  = 22 November 2018M. (Khamis):
Satu budaya murni Islam yang terpupuk di dalam negara  kita ialah menyambut ulang tahun kelahiran  Rasulullah s.a.w, iqitu pada setiap 12 Rabi`ul Awwal tahun Hijriyyah. Pada hari ini merupakan cuti umum. Sambutan yang diadakan di negara kita berlaku pada peringkat negara, negeri, daerah , mukim dan desa. Berlaku dipadang, dewan, masjid, surau dan di tempat-tempat khusus diadakan.
Pada peringkat negara disambut pada tahap kebangsaan di Dewan Konvensyen di Putera Jaya dalam mana pada peringkat  puncaknya ialah penyampaian Titah Ucapana oleh DYMM Sultan Dr. Nazrin Shah Timbalan yang Dipertuan Agong Malaysia yang juga merupakan Sultan Perak Dar al-Ridhuwan.Tuanku Timbalan Yang Dipertuan Agong terkenal sebagai seorang intelektual yang setiap ucapannya ditunggu-tunggu kerana  terkenal bernasnya ucapan Baginda. Demikianlah ucapan Baginda sempena menyambut Mauli d al-Rasul pasda peringkat kebangsaan. Dapatlah dikatakan ucapan Baginda adalah ucapan ulung bagi semua sambutan Maulid al-Rasul di negara ini pada tahun ini. Mesejnya mengupas peribadi dan perutusan Rasulullah, perjuangan meluaskan dakwah Islam, kebijaksanaan Baginda di dalam mewujudkan negara Islam Madinah, demikian diplomasi Baginda di dalam memupuk persaudaraan ummah dan kaedah komunikasi Baginda dengan berbagai kaum dan bagaimana Baginda merangka Perlembagaan Madinah yang diakui tinggi mutunya. Baginda Sultan juga mau mereka yang terlibat dengan pemerintahan di Malaysia mencontoh keperibadian Rasulullah yang berjuang demi ummah dan bukan mencari peluang untuk kepentingan peribadi dengan menghimpun kekayaan untuk diri dan kroni. Ucapan Baginda Sultan penuh wawasan, nasihat dan panduan.
SambutanMaulid al-Rasul adalah merupakan hari menghayati kehidupan Rasulullah yang dapat dijadikan panduan kehidupan, di samping memupuk rasa kecintaan terhadap Baginda. Perutusan Rasulullah sebagai rahmat kepada seluruh alam terus disampaikan melalui berbagai-bagai sambutan pada berbagai peringkat. Di dsalam sambutan-sambutan berkenaan turut diberi penghargaan terhadap mereka yang berjasa kepada negaram bangsa dan agama pada setiap tahap peringkat. Mereka diharap menjadi contoh tauladan bagi mereka yang bergiat di dalam menyebarkan dakwah keislam dengan berbagai cara dan peringkat.
Sebagaimana disebutkan Sambutan Maulid al-Rasul turut diadakan di Masjid al-Umm dan pada kali ini, iautu pada hari ini Khamis dan malam Juma`at  (14 Rabi`ul-Awwal 1440H. = 22 November 2018) sambutan diadakan dengan lebih meriah, lantaran dengan sambutan ini setahun Masjid Al-Umm digunakan. Secara berbetulan bersamaan dengan sambutan ini Masjid Al-Umm mendapat kelulusan CCC, didaftar di JAIS dan mendapat kelulusan  dari MAIS kebenaran mendirikan solat Juma`at. Kesemua kelulusan ini diperolehi pada bulan Oktober 2018, termasuk mula mendirikan  solat Juma`at mulai Juma`at 12  Oktober 2018 yang lepas.
Sambutan kali ini depat diadakan dengan cara yang lebih meriah kerana pihak Adun Sungai Ramal YB Mazuan Johar menghadiahkan seekor lembu untuk jamuan disamping sponsor ahli panel forum pada malamnya. Program pada malam adalah lebih meriah, melalui rundingan peringkat akhir Menteri Di Jabatan Perdana Menteri Dato` Seri Mujahid Yusof sanggup datang untuk menyertai Majlis Sambutan Maulid Al-Rasul di Masjid Al-Umm. Ini adalah merupakan kali pertama seorang Menteri datang meyertai majlis di Masjid Al-Umm.
Jadi pada hari ini program  sambutan adalah seharian, bermula dari:
8.00   pagi melapah lembu dan kambing aqiqah
10.00  Memasak
1.30    Makan tengahari (sop)
2.00-400   Goyong royong menyiapkan tempat diDewan Konvensyen Masjid
7,15    Solat Maghrib
7.45    Solawat
8.00-9.30 forum & Solat Isya`
10.00   Ucapan Menteri dan Adun
10.30   Jamuan.
Jama`ah masjid dan orang ramai dijemput untuk sama memeriahkan majlis.
Sekian.

November 21, 2018

SOKONG TITAH ARAHAN SULTAN SELANGOR: BAGAIMANA DENGAN DASAR NEGARA ?


SOKONG TITAH ARAHAN SULTAN SELANGOR: BAGAIMANA DENGAN DASAR NEGARA ?
(Fikrah Bangi: 63):
BBB, 13 Rabi`ul-Awwal 1440H. = 21 November 2018M. (Rabu):
Titah Tuanku Sultan Sharafuddin Idris Shah Sultan Selangor yang merupakan arahan tegas agar semua papantanda jalam dalam dwi-bahasa - Melayu dan Cina agar diturunkan dengan  kadar segera dan diganti dengan bahasa Melayu  adalah disokong sepenuhnya. Sepatutnya ianya bukan sahaja di Shah Alam, bahkan  di seluruh negeri Selangor, bahkan seharusnya dikuatkuasa oleh kerajaan Persekutuan di seluruh negara. Tindakan adalah dilihat selari dengan dasar negara yang menerima bahawa bahasa rasmi dan kebangsaan  negara ialah bahasa Melayu (Malaysia).
Arahan adalah merupakan sesuatu yang logik, kerana jika dikatakan untuk membolehkan bagi yang tidak memahami bahasa rasmi dan kebangsaan, maka dapat ditanya balik, bahawa bahasa ini dipelajari oleh semua melalui pengajaran di sekolah sejak dari sekolah rendah, menengah dan di pengajian tinggi,m aka hujah tidak memahami itu adalah tidak diterima sama sekali. Seharusnya semua pihak menerima  dasar dan perlembagaan negara.
Kita mempersoalkan bagaimana kerajaan tempatan seperti Shah Alam meluluskan polisi penggunaan dwi-bahasa pada papan-papan tanda bagi Shah Alam tanpa menghiraukan polisi dan dasar negara. Mungkin di dalam perbahasan di dalam Majlis Perbandaran Shah Alam ditimbulkan untuk memberi gambaran terhadap, terutama pelancong-pelancong dari negeri Cina terhadap sifat liberal dan keterbukaan pihak Majlis Perbandaran Shah Alam. Berapa ramai sangatlah  pelancong dari negeri Cina ke Shah Alam ? Kalau berdasarkan hujah mau menarik pelancong, maka bahasa-bahasa yang lain turut  juga mendapat hak diberi  perhatian, umpamna tulisan jawi bagi pelancung  dari Asia Barat. Demikian tulisan Jepun bagi pelancong dari jepun. Hujah-hujah sedemikian adalah remah dan tidak patut menjadi faktor pertimbangan. Sesungguhnya dengan papan tanda yang lebih dari satu bahasa memakan ruang dan tidak ekonomik dan mengganggu pandangan yang sepatutnya ringkas dan jelas.
Kita lebih melihat papan tanda berbahasa Kebangsaan dan Cina ini terhasil dari  desakan bagi menggunakannya bagi melaksanakan polisi liberal dan sama rata di dalam masyarakat yang multirasial. Desakan dari pandangan ini menyebabkan papantanda dwi bahasa ini diluluskan, tanpa mempertimbangkan dasar bahasa Negara yang melihat dan mau memupuk  kesatuan masyarakat melalu penggunaan bahasa kebangsaan yang  semua rakyat di negara ini mempelajari bahasa Kebangsaan.
Apa yang dapat dipersoalkan, apakah ini pertanda sebagai satu daripada tuntutan melalui `retifikasi Icerd` yang sedang hangat diperkatakan kini ? Jika demikian ini merupakan permulaan tuntutan ke arah yang lebih besar pada masa akan datang, bahawa atas nama persamaan danpenghapusan diskriminasi, maka semua bahasa di negara ini berhak menjadi bahasa rasmi, maka dasar pelajaran juga perlu dirubah bagi memenuhi hak dan persamaan bahasa. Tuntutan sedemikian akan melarat kepada kedudukan agama Islam, keistimewaan-keistimewaan yang diperuntukkan kepada bumiputra dan boleh membawa kepada mempersoalkan tentang kedudukan raja-raja dan sebagainya.
Situasi seperti ini jika dibiarkan maka tujuan bagi memupuk persatuan, identiti dan jati diri Malaysia tidak tercapai. Yang akan terhasil ialah kekacauan, pertikaian dan hilang keamanan dan ketenteraman.
Manifestasi tuntutan persamaan bahasa adalah merupakan tuntutan permulaan bagi seperti `ratifikasi ICERD`, jika dibiarkan ianya akan meluas kepada bidang-bidang yang lain. Tindakan Tuanku Sultan Selangor memadamkan elemen Icerd dari peringkat awal ini dapat menyekat dari berlakunya tuntutan-tuntutan yang lain.
Kita berharap tindakan mempertahankan kedudukan bahasa kebangsaan dan rasmi ini diambil perhatian dan  tindakan oleh Kerajaan Pusat. Mutakhir ini kita melihat Dewan Bahasa dan Pustaka sebagai kehilangan fungsi dan lari dari  tugas dan peranannya. Pihak Kementerian Pendidikan sendiri sebagai tidak mempeduli tentang dasar memperkasakan bahasa dan dibiarkan hanyut begitu sahaja.
Negara perlu jelas dengan dasar bahasa dan perlaksanaannya.
Sekian.

November 20, 2018

MAULID AL-RASUL: SETAHUN PENGGUNAAN MASJID AL-UMM


MAULID AL-RASUL: SETAHUN PENGGUNAAN MASJID
(Fikrah Bangi: 62):
BBB, 12 Rabi`ul-Awwal 1440H. = 20 November 2018M. (Selasa):
Kehadiran Maulid al-Rasul pada kali ini mempunyai significant bagi Masjid Al-Umm, kerana pada bulan Maulid al-Rasul 1439/2017 atau lebih tepat pada  Sabtu 27 Rabi`ul-Awwal 1439H. bersamaan dengan 16 Disember 2017, pertama kali Masjid Al-Umm mengadakan sambutan Maulid al-Rasul di Masjid Al-Umm, iaitu selepas dua hari mendapat CPC pada 14 Disember 2017, berikutan dari itu diadakan solat zohor dan terus solat waktu diadakan berikutnya secara berterusan. Sesungguhnya tidak ada perbincangan secara sengaja sebelumnya untuk mengadakan solat zohor dan solat waktu seterusnya, sebaliknya ianya diambil keputusan secara spontan, iaitu berikutan dari acara sambutan Maulid al-Rasul. Masa itu belum ada sejadah atau carpet secara rasmi di Masjid al-Umm, sebaliknya sejadah dan carpet yang suduh lusuh dibawa dari Surau al-Umm dan digunakan bagi solat-solat waktu seterusnya. Dengan didirikan solat Zohor dan solat-solat waktu seterusnya di Masjid Al-Umm, maka secara spontan solat-solat waktu mulai dihenti dari dilakukan di Surau Al-Umm. Selepas itu sebuah badan kebajikan dari Shah Alam diketuai oleh Ustazah Masni yang turut mengadakan beberapa kali gotong royong membersih masjid telah mewaqafkan sejumlah besar sajadah, Qur`an, rihal, peti wang, dan lain-lain kepada masjid yang digunakan hingga kini.
Kehadiran Maulid al-Rasul pada tahun ini (1440H./2018), kali ini memang dirancang, iaitu dengan mengadakan secara besar-besaran, kerana kehadiran Maulid al-Rasul pada tahun 1440.2018 memberi erti:
a)      Setahun Masjid Al-Umm digunakan
b)      Bersyukur kepada Allah kerana mendapat CCC pada  4 Oktober 2018.
c)       Bersyukur kerana Masjid Al-Umm didaftarkan di JAIS-MAIS pada 10 Oktober 2018.
d)      Bersyukur kerana pada 11 Oktober pihak MAIS mengadakan penyerahan secara simbolik  Masjid yang diterima dari pihak kontrektor  dan menyerahkannya kepada Pengerusi yang mewakili Jawatankuasa Pembinaan dan pengimarahan Masjid Al-Umm.
e)      Bersyukur kerana pada keesokan harinya, iaitu  Juma`at 12 Oktober 2018=03 Safar 1440 solat Juma`at pertama mulai didirikan di Masjid Al-Umm.
Sempena Maulid al-Rasul pada tahun 1440H./2018 ini, maka pihak Jawatankuasa Pembinaan dan Pengimarahan Masjid Al-Umm telah membincangkan aginda menyambut Maulid al-Rasul di Masjid Al-Umm di dalam mesyuarat bulanannya sejak bulan Ogos 2018 dan minit berkenaannya terus dibincang dan diperhalusi sehingga bulan November, bahkan sebuah Jawatankuasa ditubuh dan  mengadakan dua kali mesyuarat Jawatankuasa Khas menyamut Maulid al-Rasul.  Adalah dicadangkan pada mulanya untuk sambutan ini diadakah pada  Sabtu 16 Rabi`ul-Awwal 1440H. bersamaan 24 November 2018, iaitu dengan mengadakan Forum Maulid al-Rasul dan sempena dengan itu seekor lembu akan disembelih untuk jamuan bagi sambutan.
Sedang kami mencari penyumbang atau sponsor bagi Sambutan Maulid ini, pihak Adun Sungai Ramal menawarkan peruntukan seekor lembu dan biayai untul empat orang bagi forum Maulid al-Rasul, dengfan syarat tarikh sambutan diubah dari  24 November  kepada 22 November, iaitu pada hari Khamis malam Juma`at, kerana pada tarikh ini pihak Adun mempunyai masa. Cadangan tukar tarikh itu diterima oleh pihak Jawatanmkuasa Pembinaan dan Pengimarahan Masjid Al-Umm.
Mutakhir pihak Jawatankuasa telah menempah seekor lembu dengan tambahan seekor kambing dari pihak yang mengadakan akikah. Penyembelihan akan dilakukan di rumah sembelih di Pekan Bangi dan dibawa ke masjid pada pagi 22 November itu untuk dilapah dan gotong royong memasak untuk jamuan pada malamnya.
Orang ramai adalah dijemput menyertai  gotong  royong dan sambutan.
Sekian.

November 19, 2018

KONGRES NASIONAL PKR KE 13: PERALIHAN KUASA


KONGRES NASIONAL PKR KE 13: PERALIHAN KUASA
(Fikrah Bangi: 61):
BBB, 11 Rabi`ul-Awwal 1440H. = 19 November 2018M. (Isnin):
Kongres Nasional PKR yang berlangsung di Shah Alam sejak dari Khamis (15 November) mencapai puncaknya pada petang Ahad (18 November 2018) dengan pengumuman calon-calon yang menyandang jawatan-jawatan yang dimenangi di dalam pemilihan calon sejak kempen bermula dari 22 September  2018 yang lepas..
Peralihan kuasa yang utama ialah dengan pengunduran Datin Seri Wan Azizah dari jawatan Presiden PKR kepada Dato` Seri Anwar Ibrahim jam 3.00 petang (18 November).
Menyebut tentang pengorbanan Azizah, menurut Anwar,  dalam ucapan sulungnya``Tiada ungkapan yang setepat dapat diucapkan berhubuing dengan perjuangan yang dilakukan Azizah. Selama dua puluh tahun  dia berjuang (dari 1998) - sedang saya di dalam penjara.Beliau bersama-sama penyokong menubuhkan PKR (4 April 1999). Dia menghadapi jatuh bangun dalam politik. Memenangi 5 kerusi (1999) dan tinggal satu kerusi (2004) – Permatang Pauh. Menghadapi tekanan dan kesukaran dari pihak pemerintah, lantaran sebagai pembangkang yang  dicurigai. Jauh berbeza dengan zaman kemenangan yang dialami kini.
(Berikut dari penarikan diri Azizah, beliau dicadangkan menjawat jawatan Ketua Jawatankuasa Penasihat  PKR).
Merujuk kepada sengitnya pertandingan bagi merebut kerusi terutama Timbalan Presiden Dato` Seri Anwar menyatakan beliau tidak campur tangan dalam pemilihan, khususnya pertandingan antara Azmin Ali dan Rafizi Ramli di dalam merebut jawatan Timbalan Presiden. Walau bagaimana beliau tidak senang dengan kekecohan yang berlaku seperti diKedah, Pulau Pinang dan Sabah. Antaranya melibatkan pertelagahan bersifat fizikal, bahkan antaranya menjadi kes polis dan sampai kepada SPRM. Pada peringkat akhirnya berhubung dengan kekecohan di Sabah, beliau campurtangan dan bergembira dengan sikap Rafizi yang menerima keputusan kekalahannya kepada  Azmin. Beliau juga sukacita kedua mereka kembali bersatu ibarat kiambang bertaut dan mengharapkan semua peringkat melupakan kem-kem dan kembali bersatu.
Dato` Seri Anwar mengaku kekecohan antaranya melibatkan kaedah pengundian baru – e undi. Kaedah ini antaranya boleh dimanipulasi dan  ada kaedah boleh menghilangkan maklumat . Beliau berharap ada pendekatan lebih baik yang dapat digunakan pada masa hadapan dengan cara yang lebih efficient.
Menurut Dato` Seri Anwar, selepas campur tangannya dan menerima jawatan sebagai Presiden, selepas ini, tidak ada kompromi lagi bagi yang melakukan kesalahan. Mereka yang boleh disifatkan sebagai barah dalam parti tidak layak dikekalkan dalam parti. Pertambahan ahli, khususnya dalam masa mutakhir  sehingga 400,000 yang menjadikan ahli kini lebih 900,000 tidak menjadikan parti kuat, jika di dalamnya terdapat ahli yang tidak jujur dan menjadikan keahlian dalam parti sebagai tempat mencari kesempatan. Menurutnya kita tidak membezakan antara ahli lama dan baru yang penting ialah yang jujur dan berkualiti.
Dato` Seri Anwar mencadangkan selepas kongres ini perlu diatur kursus keahlian parti dari peringkat tertinggi membawa kepada peringkat grassroot , dari  yang lama dan baharu, semuanya dikehendaki mengikuti kursus keahlian yang dirangka oleh parti.
Dato` Seri Anwar juga mencadangkan apa yang tidak perlu disegerakan tidak perlu dibincangkan contohnya ICERD yang membimbangkan, khususnya masyarakat Melayu dan bumiputra.
Pengumuman perlatikan jawatan antaranya:
Dato` Ahmad Karim –Pengerusi Tetap
Naib Presiden:
Nurul Izzah Anwar, Tien Chua, Xavier Jayakumar dan Zuraidah Kamaruddin.
Antara Jawatankuasa ialah, Abdullah Thani, Amiruddin Sa`ari, Saifuddin Nasution, Elizabith Wong, Gun Peng Wei, Kamaruddin Jaafar,Nik Nazmi bin Ahmad, Sivarasa Rasiah,  dan yang lain lagi.
Sekian.

November 18, 2018

PKR MEMPUNYAI MASA DEPAN YANG CERAH


PKR MEMPUNYAI MASA DEPAN YANG CERAH
(Fikrah Bangi: 61):
BBB,  10 Jamadil-Awwal 1440H. = 18 November 2018M. (Ahad):
Kini, beberapa hari ke hujung minggu hari ini PKR mengadakan Persidangan Agungnya kali ke 13 bertempat di Shah Alam. Ianya puncak dari pemilihan pimpinan diadakan sejak 22 September 2018 yang lepas. Mesyuarat Agung kali ini mempunyai significant yang tersendiri, kerana,
a)       Dengan Mesyuarat Agung ini Wan Azizah Penyandang Presiden PKR meyerahkan jawatan Presiden kepada Dato` Seri Anwar Ibrahim yang telah dipilih sebulat suara sebelumnya.
b)      Anwar merupakan Presiden yang Kedua  yang sebelumnya sebagai Ketua Umum’
c)       Saudara Azmin Ali berganding dengan Anwar Ibrahim mengendalikan kepimpinan PKR’
Sesugguhnya PKR kini berada pada situasi yang mantap sejak penubuhannya 4 April 1999 dan akan menuju kepada lebih  mantap.  Kini PKR adalah parti yang mempunyai kerusi terbanyak di dalam  PH, ianya mempunyai 50 kerusi dari 113 kerusi (angka ini bertambah dengan kemasukan ahli parlimen yang melompat parti), berbanding dengan Dap yang mempunyai 42 kerusi, sedangkan BP Bersatu hanya 15 kerusi. Ertinya saudara Anwar mempunyai peluang menjadi Perdana Menteri, tanpa ihsan dari mana-mana pihak , tetapi dengan majoriti kerusi PKR.
Kekuatan PKR kerana kekukuhanya dari segi sejarah pembentukannya dan  sifat parti itu sendiri, jika Umno mempunyai kegemilangan sejarah sebagai parti yang berjuang dan menghasilkan kemerdekaan, maka PKR adalah parti yang mendapat simpati dan pembelaan dari rakyat terhadap Anwar yang dianggap teranyaya  akibat dari fitnah yang dihadap terhadapnya. Mata lebam akibat dipukul menjadi lambang bendera PKR dan simbol PKR, bahkan menjadi simbol bagi PH di dalam pilihanraya ke 14 yang lepas. Penubuhan PKR pada  4 April 1999 di Hotel Rennaissance, Kuala Lumpur dan dirasmikan oleh Wan Azizah, sedangkan Anwar di dalam penjara mendapat simpati yang tinggi dari rakyat. Penubuhan PKR ialah kerana  membela yang teraniya dan menuntut keadilan. Bayangkan kesiksaan yang dialami  oleh Anwar dan keluarganya lebih dari dua dekad. Semuanya menjadi azimat bagi perjuangan keluarganya dan rakyat yang  mendukung dan membelanya.
Significant seterusnya, bahawa PKR adalah parti yang tidak dinisbahkan kepada kaum seperti Umno bagi Melayu,  MCA bagi Cina dan  MIC bagi India. PKR adalah parti yang berjuang bagi menegakkan keadilan bagi semua kaum tanpa mengira agama dan budaya, agama dan batas-batas yang lain. Dan sememangnya parti itu dianggotai dan dipimpin oleh berbagai-bagai kaum. Kemenangan yang dicapai dalam  Pilihanraya ke 14 juga mencerminkan kepelbagaian kaum. Pendek kata parti ini parti yang bersifat multi-rasial dan  wakil-wakil rakyat yang dipilij adalah bersifat multi-rasial.
PKR adalah merupakan parti yang paling popular di  kalangan  rakyat di negara ini,  lantaran itu ia menjadi rebutan dari kalangan  rakyat untuk menjadi ahli parti itu, bahkan unyo mendapat peluang menjadi pemimpin  melalui PKR. Melalui pemilihan pimpinan dari peringkat akar umbi, berlaku kekecohan, bahkan pertentangan fizikal hingga berlaku report polis. Peristiwa-peristiwa ini menunjukkan bahawa PKR begitu popular di kalangan rakyat, tetapi dari satu segi, mungkin yang tidak faham dengan  sirah dan persejarah parti itu bertindak di luar dari batas-batas akhlak. Sememangnya dilihat bahawa keahlian parti ini kurang ditarbiah dengan  nilai-nilai akhlak sebagaimana berlaku di dalam mesyuarat Agung Pas misalnya,. Perkara ini jika tidak ditangani dengan baik boleh membawa perpecahan di dalam PKR.
Walau bagaimana kita percaya melalui Mesyuarat Agung ke 14 dan dengan kepimpinan yang baru, PKR akan terus bergerak maju an mejai dan menjadi  kepimpinan utama di dalam pemerintahan.
Sesungguhnya PKR mempunyai masa depan yang cerah.
Sekian.

November 17, 2018

ICERD TIDAK PERLU DI MALAYSIA


ICERD TIDAK PERLU DI MALAYSIA
(Fikrah Bangi:  60),
BBB, 9 Rabi`ul-Awwal 1440H. = 17 November 2018M. (Sabtu):
Isu ICERD, iaitu peruntukan Hak Asasi Manusia Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu – Menghapuskan segala diskriminasi  kaum, menarik perhatian banyak pihak termasuk, kalangan ahli politik, pengamal undang-undang, ahli akademik dan orang ramai. Peruntukan adalah salah satu dari ratusan akta PBB yang sebahagian besar telah ditandatangani oleh berbagai negara termasuk oleh Malaysia, kecuali sebahagian kecil daripadanya termasuk ICERD yang belum ditandatangani oleh Malaysia. Perkara ini dibawa ke dalam persidangan atarabangsa di sini baru-baru ini.
Pihak tertentu, termasuk DAP menyokong diritifikasi ICERD ini dengan hujah-hujah tertulis  dikeluarkan.  Perbincangan menarik dianjurkan oleh TV Hijrah (Juma`at malam 16.11.2018) yang membicarakan isu ini dan diperkatakan oleh dua tokoh, iaitu Latifah Koya Pengamal Undang-undang  dan  Prof. Madya Dr.  Sham Rahayu Pensyarah Fakulti Undang-Undang UIAM.
Latifah Koya berpendapat, tidak ada masalah bagi Malaysia untuk menandatanganinya. Isunya ialah `Menghapuskan segala diskriminasi kaum` tidak lebih dari itu dan tidak menjejaskan sebarang peruntukan di dalam Perlembagaan Malaysia. Beliau tidak menghuraikan implikasi yang diakibatkan oleh ICERD terhadap peruntukan, terutama 153 Perlembagaan Malaysia.
Manakala Sham Rahayu melihatnya menggugat peruntukan 153 dari kedudukan Raja-Raja Melayu, Agama Islam, Bahasa Melayu, Kedudukan Orang Melayu dan Bumiputra di Sarawak dan Sabah. Ianya akan menggugat MARA, tanah  reserve Bumiputra, biasiswa, potongan harga rumah dan quota-quota yang lain. Menurut Latifah ICERD tidak menggugat apa yang disebutkan oleh Sham Rahaya. Tetapi  semua perlindungan berkenaan dapat dihapuskan bila perbezaan dapat dihapuskan katakan selepas 30 tahun akan datang. Tetapi menurut Sham Rahayu, tiada jaminan dengan kelulusan ICERD, bahawa penghapusan yang lain di dalam perlembagaan yang dianggap diskriminasi, dihapus  satu persatu. Kita perlu reservasi sebelum perkara ini berlaklu. Perkara-perkara penting sebegini tidak boleh dijadikan bahan ujian.
Latifah Koya tetap dengan pendirian bersetuju dengan ICERD patut diterima dan ditandatangani oleh Malaysia, manakala Sham Rahayu berpendapat apa yang diperuntukkan di dalam Perlembagaan Malaysia sudah cukup bagi menjaga  hak-hak terutama bukan bumiputra. Kita hendaklah membina bentuk dan identiti negara Malaysia secara integriti menurut acuan kita sendiri,
Manakala beberapa yang lain seperti Nazri Aziz Bekas Menteri Kabinet yang lalu tidak bersetuju dengan ICERD, bahkan tidak perlu di Malaysia. Perlembagaan telah memberi peruntukan bagi kaum lain, termasuk kebebasan beragama (Star, 16.11.2018: 13).. Manakala Azlina Aziz yang juga  Bekas Menteri Kabinet bagi Kerajaan Barisan Nasional, maukan isu berkenaan ICERD dibawa ke Parlimen untuk dibahaskan.(UM, 16.11.2018: 13).
Pendirian yang lebih tegas dan keras ialah datangnya dari Pas. Sejak isu ini dibincangkan Pas tidak saja membantah, tetapi telah menganjurkan demonstras, termasuk di luar parlimen bersama dengan NGO-NGO membantah ditandatangani ICERD, bahkan menganggap perkara itu (ICERD) tidak perlu. (Sinar, 16.11.2018: 4).
Presiden Pas itu memberi amaran, jika ICERD diterima, maka Pas akan menganjurkan bersama dengan NGO-NGO demonstrasi secara besar-besaran menuntut supaya ICERD jangan ditandatangani.
Kita berharap isu sensitif yang menyentuh kaum, agama, bahasa dan perlembagaan  ini ditangani sebaik mungkin oleh pemerintah. Kita menyokong ICERD tidak diterima dan tidak perlu di Malaysia. Malaysia hendaklah membina tamadun, peradaban dan kemajuan menurut acuannya sendiri.
Sekian.

November 16, 2018

MEMBENTUK JATIDIRI DAN IDENTITI NEGARA: PERTAHAN DAN OLAH PERLEMBAGAAN


MEMBENTUK  JATIDIRI DAN IDENTITI NEGARA: PERTAHAN DAN OLAH PERLEMBAGAAN
(Fikrah Bangi: 59),
BBB,  8 Rabi`ul-Awwal 1440H. = 16 November 2018M. (Juma`at):
Negara dan warga negara (rakyat), tidak akan henti-henti diserang oleh berbagai-bagai  `Serangan Fikiran` sama ada dari luar dan dari dalam. Semuanya adalah tawaran dan ujian yang sebenarnya, walaupun luarannya kelihatan perfect, tetapi tidak sempurna dari segi amalan. Amerika yang dapat dianggap sebagai juara yang kononnya menjuarai demokrasi, tidak mencermin sifat demokrasinya, sebalik bangkit sebagai kapitalis terbesar dan polis dunia. Negara komunis seperti Cina, tidak berjaya mengamalkan konsep `Comunenya, sebaliknya  wajahnya berubah selepas Mou Tzi Tong dan kini memperlihatkan belangnya, ianya juga kini makin memperlihatkan sifat kapitalis komunisnya yang sekarang sedang berperang dengan Amerika dari segi pengusaan ekonomi dunia. Jepun sebenarnya makin kecil di antara kedua pertarungan ini. Kuasa-kuasa besar seperti ini tidak saja menayangkan kekuasaan ekonomi, tetapi pengaruh yang  meminta kita berada di bayah kemegahan mereka. Kita tidak sepatutnya  `disedut` atau sengaja membiarkan diri berada di bawah mana-mana pengaruh. Kita sepatutnya bangkit dengan membentuk ` Jatidiri dan identiti Negara sendiri. Kita tidak seharusnya merendah diri dan berkiblat ke mana-mana pihak. Kita perlu menyedari kelemahan, memperbaiki dan membina kekuatan dengan jati diri dan identiti sendiri. Kita jangan terpesona dengan ideologi dan falsafah yang muluk-muluk yang dipamer di pasaran terbuka dan kita terpengaruh dengan fatamorgananya yang merupakan sampah dari kesongsangan ideologi berkenaan seperti liberalisme, pluralisme, persamaan agama dan kebebasan beragama, perkahwinan sejenis dan mutakhir ratifikasi ICERD. Ini adalah ujian mutakhir bagi menguji ketahanan jatidiri dan identiti negara yang terbina sejak kemerdekaan. Ini ialah kerana pihak yang membawa masuk `ICERD` ini, melihat bahawa ketika jatidiri dan identiti yang selama ini terbina sedang tercabar hebat, maka inilah peluang yang seharusnya diambil kesempatan.
Kita melihat ketika serangan fikiran ini diajukan, sememangnya tiada lagi pertahanan dari kekuasaan utama cuba memadamkan sekaligus dengan kekuasaan yang ada, sebaliknya yang mempertahankan ialah dari `akar umbi` masyarakat, tetapi tetap mendapat sokongan rakyat. Dan ketika melihat `akar umbi` ini dapat menggemblengkan pendapat banyak yang sukar dilenyapkan, maka barulah pihak establishment baru yang baru mendapat kuasa ini melahirkan pendapat kononnya berdiri bersama rakyat menentang `serangan fikiran` yang sebenarnya berhasrat mau mencabar perlembagaan negara yang menjadi panduan dan pegangan di dalam pemerintahan dan kehidupan masyarakat selama ini.
Di dalam keadaan sekarang bagi rakyat Malaysia yang cintakan negara dan bangsa Malaysia, bagi mempertahan dan membina jatidiri  dan identiti negara hendaklah mempertahankanPerlembagaan Malaysia. Maksud mempertahan ini, bukan setakat semata-mata mempertahan, tetapi memahaminya melalui pengolahan pakar-pakar perundangan yang berhubung dengan perlembagaan Malaysia. Ianya hendaklah disebarluaskan bagi kefahaman bagi semua pihak baik dari kalangan pemerintah dari setinggi-tingginya membawa kepada orang-orang politik, pentadbir-pentadbir, pegawai-pegawai kerajaan, tokoh-tokoh koporat, kalangan swasta, para `ulama`, pendndidik dari peringkat tertinggi dari universiti-universiti, kolej hingga ke peringkat sekolah, bahkan ianya boleh di bawa ke masjid-masjid, surau-surau dan tempat-tempat ibadat yang lain,  di samping membandingkan pada pengajian masjid-surau  konsep pemerintahan yang diutarakan di dalam  seperti  Al-Ahkam al-Sultaniyyah oleh Al-Mawardi, Al-Muqaddimah oleh Ibn Khaldun dan Fiqh al-Siyasiyyah oleh Al-Qaradhawi.
Perlembagaan Malaysia bukan setakat memahami kandungan semata-mata, tetapi darinya hendaklah dikembangkan bagi membina tamadun dan peradaban yang menjadi jatidiri dan identiti negara. Ianya dapat diolah ke dalam bidang pendidikan, politik pemerintahan, perusahaandan di dalam berbagai bidang ekonomi dan perniagaan, teknologi, beragama, nilai akhlak dan keperibadian. Kelemahan kita selama ini dari bangkit adalah kelemahan kita sendiri. Jika jepun dapat bangkit hanya dalam dua dekat selepas keruntuhan, mengapa kita tidak bangkit berdekad-dekat selepas kemerdekaan ?
Kita perlu bangkit menurut acuan dan keperibadian sendiri. Kita jangan bersifat peniru dan taqlid buta, kita hendaklah bangkit dengan jatidiri  dan identiti sendiri. Kita tidak terlewat untuk bangkit.
Sekian.

November 15, 2018

SERANGAN FIKIRAN: CABARAN DAN JAWAPAN


SERANGAN FIKIRAN: CABARAN DAN JAWAPAN
(Fikrah Bangi: 58),
BBB,  07 R.Awwal 1440H. = 15 November 2018M. (Khamis):
Musuh-musuh Islam secara berjadual terus  menyerang umat Islam, termasuk orang Melayu yang beragama Islam yang  merupakan majoriti penduduk negara Malaysia ini. Tujuan serangan tidak lain dari melemahkan kedudukan Islam dan Melayu dan membolehkan musuh berkenaan menguasai mereka.
DYMM Tuanku Sultan Sharafuddin Idris Shah Sultan  Negeri Selangor yang merupakan Ketua Agama Islam dan Adat Melayu Negeri Selangor ketika melancarkan buku  `Fatwa Warta Kerajaan Negeri Selangor, di Shah Alam semalam mengingatkam tentang bahaya  Liberalisme dan Pluralisme terhadap umat Islam-Melayu.
Baginda  dukacita dan menempelak, bahawa antara yang mendukung liberalisme ini adalah pemimpin-pemimpin Islam sendiri. (Sinar, 14 November 2018: 1).
Faham liberalisme dan pluralisme kini dilanjutkan kepada ICERD yang mau mempraktikkan kebebasan dan keadilan bagi semua tanpa memikirkan kesesuaian dan implikasi dari apa yang dituntut yang kedengaran indah dari segi sebutan dan tidak melihat dari segi implikasinya. Kebebasan dan keadilan bukan bererti memberi hak secara sama kepada semua yang boleh membawa kekacauan dari segi nilai dan peraturan. Sebagai contoh mau kebebasan dari segi gender – misalnya menuntut diliberalkan dari segi perkahwinan sejenis, jika dihalalkan dari segi perundangan boleh membawa porak peranda kepada kehidupan kerana melanggar hukum tabi1i yang telah ditentukan oleh agama dan adat budaya. Begitu juga konsep pluralisme yang menuntut kebebasan untuk menganut agama dan bebas untuk berkahwin tanpa menghiraukan aturan agama juga membawa kepada kekacauan dari segi hidup berkeluarga. Demikian dari segi ICERD yang mau menghapuskan kedudukan dan pengenalan kaum, bahkan agama dan melihat semua adalah sama rata dari  hak dan kedudukan. Dalam konteks di Malaysia ianya merupakan penghapusan dari segi rupabangsa dan kedudukan dan semua adalah bertaraf sama. Ini bererti menolak `Ketuanan` hak kaum ,misalnya Melayu dan kedudukan agama Islam, bahkan menolak Perlembagaan Negara ini yang diterima dan dipraktikkan selama ini. Dalam erti kata lain Perlembagaan Negara akan diubah menurut kesesuaian sebagaimana dituntut oleh liberalisme, pliuralisme dan tuntutan ICERD itu sendiri.
Apa yang didefinasikan tentang keadilan sebagai persamaan adalah tidak tepat. Keadilan ialah meletak sesuatu pada tempatnya, Sebagai contoh kepada anggota tubuh badan kita, tiap anggota  ada peranan dan haknya. Peranan dan tugas kaki ialah berjalan. Dia sepatutnya tidak mengambil peranan tangan dan sebagainya, jika sedemikian merosakkan kedudukan. Demikianlah perbandingan. Dalam keluarga ada hak dan keadiklan. Ayah sebagai ketua keluarga dan mengambil perana menjaga nafkah dan keperluan keluarga, demikian ibu ada peranan di dalam keluarga demikian juga dengan anak. Keadaan sedemikian dapat dikiaskan. Misalnya adil bagi perkahwinan adalah berlaku antara seorang lelaki dengan perempuan yang dapat meneruskan tabi` kehidupan dan meneruskan zuriat keturunan. Di dalam kehidupan yang bersifat plural  dan multirasial di negara kita misalnya ada pemimpin yang  ditentu dan dipilih yang seharusnya dipatuhi. Adalah kacau dan huruhara jika semua berpendapat semua layak jadi pemimpin dan mengambilalih kuasa yang dia bukan  pada tempatnya,.
Keadilan meskipun kepada yang berpegang kepada liberalisme, pluralismem bahkan ICERD hendaklah patuh pada peraturan yang ditentukan. Alam mempunyai peraturan ada malam dan siang yang perlu patuh pada peraturan dan jika dilanggar akan binasa. Diri juga ada aturan tabi`i yang ditentukan. Diri perlu makan, minum, tidur bangun dan sebagainya jika dilanggar, maka akan berlaku kerosakan, Demikianlah dengan kehidupan bermasyarakat ada ketua dan pemimpin, ada kalangan pekerja, pegawai, peniaga, pengusaha, buruh, petani dan nelayan. Keadilan bahawa masing-masing menjalankan fungsi masing-masing dan mendapat hak masing-masing, jika tidak akan berlaku kekacauan.
Keadilan adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya dan sesuatu itu hendaklah menjalankan peranannya menurut fitrah dan peranan yang ditentukan.
Sekian.