October 27, 2020

 

 

 

MAKLUMAN

Pada pagi esok Rabu  28 Oktober 2020 ,  insya Allah

Penulis  akan  menghadapi  pembedahan  mata  bagi

Kali kedua di Hospital Universiti Malaya.

 

Oleh  itu untuk beberapa minggu – mungkin ke akhir November, ruangan ini ditangguh dan akan kembali  sebaik sembuh.

Do`a mengharapkan  keselamatan  dari  Allah.

 

Sekian. Terima kasih.

 

PEDOMAN  DAN  REALITI  KEKINIAN

(Fikrah Bangi: 787).

BBB:  10 Rabi`ul-Awal 1442H. – 27 Oktober 2020M. (Selasa).

Ilmu diibaratkan dengan berbagai istilah. Ada yang mengatakan ia adalah cahaya, memimpin, pedoman dan sebagainya. Sememangnya ilmu memimpin manusia dari kegelapan, kejahilan kepada cahaya dan kebenaran.

Peranan meneroka dan menyedarkan melalui tahap-tahap.

Tahap menyerlahkan kebenaran.  Ia merupakan tahap tertinggi dari hidayah tertinggi. Yang tiba pada peringkat ini melihatnya sebagai tugas dan keterlibatan adalah tanggungjawab, bahkan mereka yang tiba pada peringkat ini mengalaminya sebagai kenikmatan.

Pada tahap keduanya ialah tahap pengolahan. Tahap yang berlaku seperti pada peringkat pengajian tinggi. Di sini keilmuan dikenalpasti, dicerakin dan diidentiti. Lantaran itu keilmuan dikenali dan dipelajari dan diajarkan sebagaimana berlaku pada pengajian tinggi. Ilmu berkembang dan tidak semua mampu menguasai keseluruhan, lantaran itu tumpuan diberi berdasarkan bidang-bidang, maka di universiti keilmuan dipecah kepada fakulti, jabatan dan unit-unit.

Pada tahap yang lebih bawah (ketiga) tahap amalan, keilmuan dilihat sebagai jalan untuk mendapat pekerjaan menurut bidang dipelajari. Sememangnya ilmu meletakkan seseorang pada tempat yang tinggi dengan kelayakan yang ada. Pada tahap ini timbul elemen pentadbiran dan penguasaan terhadap masyarakat yang berilmu dan tidak berilmu di dalam kawasan yang dikenali dengan negeri dan negara. Pada  tahap ini wujudnya elemen pentadbiran dan pimpinan. Bagi tidak mencelarukan kehidupan negeri atau negera mengenai peraturan di dalam kehidupan, diatur penghidupan. Pada peringkat ini timbul pengusaan bagi mendapat pengaruh dalam kepimpinan yang dalam kehidupan dikenali sebagai berpolitik yang diterima sebagai satu elemen di dalam pemerintahan. Pada tahap ini peranan nilai amat penting yang seharusnya  dibekalkan di dalam pengajian. Konflik berlaku kerana kepentingan di dalam perlombaan mendapat habuan di dalam penghidupan.

Di dalam kehidupan yang teratur, dikawal undang-undang dan nilai etika, mungkin kehidupan berjalan dengan baik dan harmoni dan ini agak jarang. Yang lebih berlaku tanpa kepatuhan pada undang-undang dan nilai etika berlaku pertentangan kerana dipengaruhi elemen buruk di dalam diri – sifat-sifat ammarah dan lawwamah, seperti menipu, curang dan rasuah. Bayangkan jika setiap lapis kehidupan dikotori dengan rasuah, apa lagi jika peringkat pemegang kuasa politik sama terlibat dengan rasuah dan sebahagian besar dari hasil dan pendapatan negara mengalir kepada poket mereka. Negara yang dikategotikan pada tahap keempat ini sebagainegara sakit ini bertambah sakit,  jika masyarakat menghadapi kesakitan seperti berlakunya  wabak yang luar biasa yang belum pernah terjadi seumpamanya yang kini dikenali dengan `Covic `19`  itu. Tahap kini negara benar-benar di dalam keadaan sakit.

Kita bertambah sakit di dalam suasana gawat ini, kita lihat pihak tertinggi mencari dan mengemukakan solusi supaya mengetepikan sementara elemen ammarah dan lawwamah yang menguasai jiwa kepada keinsafan dan tenang, menghargai barisan hadapan yang bertungkus lumus mengawal wabak, tanpa mengira penat dan lelah, sedang pada pihak yang tamak kuasa sebagai tidak menghargai dan mengkesampingkan elemen kemanusiaan yang dialami rakyat yang terhimpit antara kesukaran  hidup dalam suasana ekonomi negara terancam.

Semua pihak seharusnya menjaga negara dan masyarakat dari terjerumus kepada kategori `Negara Jahat`, yang kita kategorikan pada tahap kelima. Elemen-elemen jahat memang ketara wujud. Misalnya penipuan-penipuan atas talian yang terus berlaku bagaikan tak terkekang. Saban hari kes-kes rasuah terus berlaku dan sebahagian dari kes yang dibawa ke mahkamah adalah melibatkan rasuah. Yang amat merisaukan ialah masalah dadah terus menerus berleluasa. Ia lebih parah, bukan saja yang melakukan penghasilan dan pengedaran dadah sebagai jahat, tetapi lebih mengakibatkan masyarakat  tenat. Ia bukan saja melibatkan penipuan, tetapi pembunuhan sampai kepada peringkat anak sanggup membunuh ibu atau ayah kerana mau kewangan bagi mendapatkan dadah. Dapat dikatakan sebahagian masyarakat, terutama orang muda telah rosak. Harapan terhadap mereka bagi meneruskan kepimpinan pada masa hadapan mungkin tidak kesampaian sewajarnya.

Jangan sampai, rosaknya negara kita akibat rasuah, ketamakan politik yang tidak bersempadan, gejala dadah yang merosakkan generasi dan penipuan-penipuan atas talian dan berbagai-bagai lagi keburukan ditambah dengan wabak dan ketenatan dari segi ekonomi dan kecelaruan dari segi politik pemerintahan menjadikan negara ini `negara  bankrup` wa al`iya dzu billah.

Dalam keadaan sekarang keilmuan dan pendidikan tercabar, lantaran itu perlu diperiksa sejauhmana kesan ilmu dan pendidikan negara kita, sejauhmana dapat menjaga dan memelihara generasi masa depan.

Sekian.

October 26, 2020

 

OPERASI

(Fikrah Bangi: 786).

BBB: 09 Rabi`ul-Awal 1442H. = 26 Oktober 2020M. (Isnin).

Untuk beroperasi biasanya kampus telah siap dengan keperluan-keperluan. Peruntukan yang dihasilkan secara waqaf  serta derma  dan sebahagian tunjangan dari pihak  pemerintah yang mengertikan sokongan atau sekurang-kurangnya tiada halangan dari pihak kerajaan. Namun bagi peringkat permulaan, setelah ada tapak dan bangunan asas, untuk menjalankan operasi tidak semestinya segala-galanya sedia sempurna.

Keperluan utama adanya tokoh ilmuan berwibawa yang mampu bersama kumpulan merangkakan falsafah, dasar, polisi dan hala tuju pengajian bermula dari tahap tinggi. Imej,  jatidiri dan identiti pada tahap ini penting yang membawa nama pengajian. Pada tahap ini tokoh-tokoh bertahap filosof, allamah, cendekiawan, pemikir, budayawan, pujangga  dan sasterawan ada pada tahap ini yang mampu membicarakan topik-topik berkaiatan secara  falsafah,hakikat dan hikmah. Membicarakan hakikat wujud, alam dan ciptaan, membicrakan hakikat manusia dan misi pada kewujudan dan masa depan, tujuan dan arah  hidup dan panduan-panduan. Pengajian berusaha melahirkan  tokoh-tokoh persis Al-Ghazali, Ibn Khaldun, Ibn Sina, Al-Farabi, Hafiz, Firdausi, Rumi,  Al-Zuhaili, Al-Qaradhawi, Maududi dan sebagainya. Sudah tentu untuk mencari mereka yang bertaraf sedemikian kekinian tidak wujud, tetapi mereka adalah penyedia suasana dan penggerak ke arah ke tahap berkenaan. Tetapi mereka hendaklah bercontoh tauladan yang baik yang menghasilkan karya-karya sendiri yang baik di dalam bidang kepakaran masing-masing dan mampu membicarakan pemikiran dan tokoh-tokoh besar dibicarakan sebagai dorongan kepada pelajar pada tahap tinggi mengikuti jejak tokoh-tokoh berkenaan.

Operasi yang dapat dijalankan biasanya adalah bertahap diikuti dengan perkembangan-perkembangan selanjutnya. Ianya bermula dari kompleks pembinaan berasaskan masjid yang menjadi centre bagi ibadat dan pengajian. Kelilingnya  ruang-ruang  bagi perpustakaan, kuliah, seminar dan dewan-dewan perbincangan keilmuan.

Pada tahap kedua lebih kepada tahap keilmuan alamiah dan amalan kehidupan. Tahap ini juga merupakan tahap kedua dari perkembangan bertahap. Sudah disebutkan ia adalah pembesaran yang mencirikan bandar ilmu. Pada tahap ini ada bangunan fakulti dan jabatan yang diketuai oleh tokoh keilmuan berkenaan dan ada ruang amali. Misalnya bidang ekonomi dan perdagangan, pembelajaran tidak bersifat teoritikal semata-mata, tetapi berdekatan ada bank,  pasar, kedai-kedai yang dijadikan tempat praktik. Begitu juga misalnya bidang engineering ada bengkel-bengkel. Bagi bidang pengusahaan dan pengeluaran barangan ada kelompok kilang-kilang. Bagi bidang IT ada infra-struktur bagi bidang berkenaan yang menjadi tempat pembelajaran dan amalan. Seterusnya wujud hospital bagi fakulti perubatan dan makmal-makmal berkaitan. Terdapat bangunan bagi fakulti kemanusiaan, kemasyarakatan dan kebudayaan yang membicarakan soal kehidupan,nilai, seni, komunikasi, bahkan politik yang dari kegiatan mereka yang terlibat dalam bidang ini merancakkan kehidupan nilai dan budaya di dalam bandar ilmu. Pendapat-pendapat misalnya dari politik selalu dirujuk kepada tokoh-tokoh bagi bidang berkenaan, bahkan  pandangan mereka di dalam politik, bahkan masyarakat dan budaya dihormati dan mempengaruhi.

Bidang yang memerlukan kawasan yang luas ialah bidang pertanian dan perladangan yang mengambil ruang ke belakang dari kawasan kampus dan mungkin bahagian pertanian dan ladang berasingan sebagai tempat praktik dan amali. Bagi semua  kehidupan di bandar ilmu wujud  fakulti perbandaran dan alam sekitar  yang menjadikan  bandar, alam sekitar dan pengurusan sebagai bidang pengajian khusus.

Pada dasarnya, walaupun bandar ilmu sebagai satu kampus pengajian, khusus bagi masyarakat pelajar dan ilmuan, ianya menarik hadir masyarakat dari luar menghuni di pinggir-pinggir pusat pengajian berkenaan yang sama menghidupkan bandarilmu. Keperluan masyarakt kampus dan masyarakat pinggiran ini juga perlu disediakan. Misalnya persekolahan bagi anak-anak di kampus dan masyarakat luaran. Mereka mungkin melibatkan sama di dalam menyediakan perkhidmatan seperti pengangkutan, penghantaran  barangan, bahkan sebahagian dari yang berkhidmat di dalam kampus, misalnya pekerja-pekerja di kedai-kedai, pasar, di pejabat-pejabat, dibengkel-bengkel, di kilang-kilang, bahkan  di kebun-kebun dan ladang-ladang,mereka  adalah terdiri dari orang aam yang sama menumpang mencari pekerjaan.

Di dalam hal ini, walaupun otonomi  dan pentadbiran pada universiti, pihak universiti memerlukan masyarakat awam berpartisipasi di dalam menggerakkan kemajuan universiti, namun  masyarakat luar tidak sampai menenggelamkan imej, jatidiri dan identiti universiti  sebagai bandar ilmu.

Pendek kata semarak ilmu terus memanncar  sebagai identiti bandar ilmu.

 

Sekian.

October 25, 2020

 

RUANG LINGKUP  KEILMUAN

(Fikrah Bangi:  785),

BBB:  08 Rabi`ul-Awal 1442H. = 25 Oktober 2020M. (Ahad).

 

Maksud ruang lingkup keilmuan di atas adalah mendekati istilah kurikulum, tetapi di sini tidak digunakan istilah kurikulum ini, kerana terhad dan tidak mencerminkan maksud yang dikehendaki.

Ada beberapa hiraki dan martabat yang dituju bagi memenuhi ruang lingkup keilmuan.

Pertama:  Tahap tinggi yang menepati dengan peradaban yang dihasilkan oleh ilmu berkenaan.

Kedua:  Tahap tamadun terhasil  dari intelektual yang dipupuk oleh ilmu. Ini adalah tahap yang dihasilkan oleh ilmu dan kemajuan manusia yang dapat disaksikan dengan mata kepala dan manusia berada di dalam arus kemajuan yang berkenaan.

Ketiga:  Tahap awam yang mereka berjuang bagi kepentingan kehidupan fizikal diri dan perlu bimbingan berterusan.

Bagi persediaan ruang lingkup berkenaan, terutama bagi peringkat menyediakan ruang lingkup dan panduan bagi tahap peradaban dan juga bagi tahap tamadun memerlukan pakar-pakar  di dalam berbagai bidang, kalau pun tidak pada tahap merangka dan menyusun, ialah memberi pendapat dan sumbangan ide yang dapat dibina ruang lingkup ilmu berkenaan.

Apa yang dimau pada tahap peradaban adalah bahan dan mahaguru-mahaguru  yang dapat memandu pengajian dan pelajar secara`Hakikat dan Hikmat` bagi ruang lingkup peradaban berkenaan. Antaranya berpandukan turath tradisi yang mencirikan peradaban yang pernah dicapai dalam memandu kepada Hakikat dan Hikmat terkini.

Misalnya dari Al-Qur`an melahirkan variasi ilmu yang diolah oleh para ilmuan Islam misalnya tentang kewujudan, hakikat Ketuhanan, kealaman, kemanusiaan dan keihsanan. Dari  jalur rohani  diolah oleh Al-Ghazali dan Ibn `Ata`illah al-Sakandari. Dari  jalur akidah diolah oleh Ash`ari-Maturidi ke Maududi. Dari jalur shari`ah diolah oleh mazahib empat ke Al-Qaradhawi. Dari jalur tafsir diolah oleh seperti Ibn Kathir hingga ke Hamka. Dari jalur sejarah dan kemasyarakatan  diolah oleh seperti Ibn Khaldun dan Al-Shahrastani. Dalam bidang matematik ialah seperti Khawarizmi dan Al-Jabbar dan dalam bidang perubatan seperti Ibn Sina dan Ibn Rushd dan sebagainya. Demikian sebagai contoh. Tetapi semuanya seharusnya tidak terhenti dan noktah pada peringkat yang dicapai, tetapi seharusnya diolah ke tahap-tahap peradaban yang patut dicapai, termasuk bidang-bidang yang lain kepada penerokaan yang lebih luas bersifat hakikat dan hikmat. Ruangnya adalah terbuka. Tahap berkenaan mencapai nilai dan peradaban.

Pada  tahap tamadun, adalah lebih jelas dari segi ruang lingkupnya, iaitu perkembangan keilmuan semasa di dalam berbagai bidang. Misalnya keperluan mendapat pelajaran adalah sesuatu yang asas yang perlu disediakan oleh pemerintah hingga tak ada yang tidak mendapat pelajaran  asas dan perlu. Apa yang menarik adalah bidang ekonomi Islam yang dulu bidang ini bagai tertutup, tetapi dengan pengolahan baru, ia adalah bidang yang   terbuja maju dan berbagai produk ekonomi Islam terhasil, diolah dan masih berkembang. Ini contoh bidang yang harus terus diteroka dan dapat dimanfaatkan oleh mereka yang Islam dan bukan Islam.

Bidang yang bersifat neutral dan tidak dipengaruhi ideologi, ialah perkembangan IT  itu sendiri yang amat banyak dimanfaatkan dari segi komunikasi wajar diteroka dan diperkembangkan melalui genius manusia untuk kepentingan kemajuan. Bidang-bidang yang lain yang dapat dicontohi ialah bidang pertanian dan perladangan dan segala yang berhubung dengan permakanan, ia seharusnya diteroka bagi kepentingan manusia agar hidup tidak kecukupan makanan hingga mencapai tahap kelaparan. Demikianlah dengan bidang pembangunan fizikal perumahan yang menghimpit manusia,kerana tidak mempunyai kewangan bagi mendapat tempat perlindungan yang jika  dilakukan secara saksama, seharusnya tidak ada manusia yang tidak ada tempat perlindungan.

Dalam apa bidang juga yang menyokong dan memperkukuhkan tamadun yang membentuk hidup di bandar dan kota, manusia yang berada  pada tahap biasa dan menengah ini adalah golongan yang sering lalai dan terabai dari nilai dan etika baik dan buruk. Aspek hakikat dan hikmah yang dicapai oleh kalangan atasan dari segi keilmuan perlu diperturunkan kepada mereka. Misalnya mendidik mereka menjauhi dari sifat kejelikan. Misalnya kekejian sifat tamak, menipu, mencuri, rasuah dan berbagai sifat kekejian yang perlu dihindari.

Pada tahap rendah ialah kalangan yang kurang akal dan menjadi beban masyarakat. Kalangan mereka ini tidak boleh ditolak, tetapi mereka perlu kepada keihsanan bimbingan  dan berhak untuk hidup.

Tahap yang menjadi fokus pendidikan keilmuan yang dibicarakan ialah tahap membina peradaban dan ketamadunan bagi manusia. Bagaimanakah pendidikan keilmuan sedemikian seharusnya  disampaikan dan siapa seharusnya menyampaikan ?

Sekian.

October 24, 2020

 

TAYYIBAH, KEINSANAN DAN KEIHSANAN

(Fikrah Bangi: 784).

BBB:  07 Rabi`ul-Awal 1442H. = 24 Oktober 2020M. (Sabtu).

Kita telah membincangkan tentang tapak dan lokasi bagi sebuah pengajian tinggi yang bersifat berotonomi dan berdikari. Tempat  adalah latar bergerak dan bergiat. Namun ianya tidak bergerak tanpa arah dan matlamat yang mau dituju bagi penghasilan. Pengajian yang dihasratkan seharusnya mempunyai identiti dan jatidiri tersendiri yang lain dari kebiasaan dan jika demikian – tiada perbedaan, ianya tidak ada beda dari yang sedia ada dan ianya tak ke mana dan akan tenggelam dalam kebiasaan.

Idealisme pengajian adalah ianya menjadi rumpun dan himpunan tayyibah yang  umbi dan tunjangnya terhunjam dari dasar tempatan dan bumi di sini dan bukan keawang-awangan. Dengan akar tunjangnya di sini pengajian berpaksikan tradisi dan akar tempatan yang menumbuh dan merimbunkan pohon tayyibah berkenaan. Tradisi di sini tidak miskin bagi membajai pohon tayyibah berkenaan. Tetapi pohon berkenaan tidak hidup dan subur tanpa iklim tempatan, udara dan cuaca  hasil dari kitaran global.

Dalam  Kalimah Tayyibah terhimpun di dalamnya segala yang bernilai dan bermutu. Misalnya di dalamnya adalah kebenaran yang terbuka dan tidak semestinya bersifat tempatan. Dalam kata lain kebenaran diterima dan diperjuangkan, tanpa melihat dari mana asalnya datang. Dalam tayyibah terdapat di dalamnya elemen kecendekiaan yang terdapat pada manusia yang tidak terdapat pada makhluk yang lain. Pengajian adalah memupuk elemen ini dengan berbagai-bagai ilmu sehingga dengan kepakaran yang didapati dia selayak dikenali sebagai allamah yang menguasai ilmu-ilmu lahir dan `arif rabbani  yang menguasai ilmu-ilmu rohani. Dapat juga dikatakan bahawa  insan yang tiba pada peringkat ini dikatakan sebagai `khalifah di bumi Allah`. Banyak lagi dapat disebut elemen di dalam tayyibah ini, tapi disini dihadkan kepada tiga. Satu lagi ialah kebijaksanaan. Bermaksud kebijaksanaan di sini, bagaimana dengan kecendekiaan yang digarap pada insan itu, ianya diguna secara bijaksana, bermanfaat dan bersifat sejagat.

 

Dari  tayyibah sebagaimana  diatur di atas, diikuti dengan keinsanan. Dalam maksud kesemua elemen di dalam kalimah tayyibah seperti kebenaran,kecendekiaan dan kebijaksanaan yang dicapai  hasil dan pendalaman pengajian, ianya diguna bagi kebaikan manusia. Iaitu manusia yang mempunyai potensi sempurna, tetapi tidak pernah sempurna diakibatkan oleh elemen-elemen negatif yang merupakan prosak manusia. Ianya adalah dua bidang perjuangan yang tak habis-habis dihadapi manusia. Pada satu pihak  dengan keilmuan digunakan bagi mengangkat dan menyelamatkan  manusia dari  lembah kehinaan dan negatif. Lihatlah, baca dan dengar apa yang berlaku setiap hari pada manusia. Sebahagian daripada mereka terkapai di dalam kehidupan yang perlu diselamatkan melalui penyedaran keilmuan.

Dilihat pada manusia keseluruhan di dunia kini, taraf dan kedudukan mereka adalah sama, jika ada yang diunggulkan sebenarnya publisiti semata, menayangkan kelebihan dengan apa yang dikatakan kekuatan atau kekayaan. Sebagai bukti  ujian Covid-19 yang diturunkan oleh Yang Berkuasa, mereka sama terpakai, tidak mampu menunjukkan kelebihan yang didakwa ada pada mereka, bahkan yang didakwa  lebih itu lebih teruk mengalami wabak berkenaan, tanpa dapat menunjukkan kelebihan bagi mengatasinya.

Dengan bukti kedudukan manusia setaraf dan tidak ada kelebihan antara satu sama lain, maka medan bagi kemajuan, kecendekiaan dan kebijaksanaan adalah terbuka bagi sesiapa sahaja. Medan ini terbuka bagi kita mengangkatkan taraf kita di dalam bidang keilmuan yang bagi kita bukan mau menunjukkan kekuatan dan kelebihan, tetapi adalah bagi kebaikan manusia sejagat.

Matlamat tertinggi dari pencarian keilmuan, ialah bagi memupuk dan menyuburkan nilai keihsanan di dalam jiwa dan masyarakat manusia. Pengajian termasuk pada peringkat pengajian tinggi lebih dilihat bagi mengangkat martabat manusia yang dengan keilmuan yang dicapai adalah bagi menyelamatkan manusia dari mangsa kebendaan. Misalnya selamat dari kemiskinan, maka dipelajarilah melalui keilmuan ekonomi agar manusia dapat menghasilkan barangan dan lain-lain keperluan supaya mereka tidak kelaparan dan tidak  miskin. Manusia belajar dan kaji penyakit manusia danberusaha melalui pengajian perubatan agar dapat menyelamatkan manusia dari serangan penyakit dan mungkin dapat sedikit menangguhkan kematian. Manusia lemah dari pergerakan dalam berurusan, maka melalui teknologi direkacipta kenderaan dan alat komunikasi  yang dapat mempercepatkan manusia dari segi pergerakan dan pengurusan menandakan manusia makin maju. Dan berbagai lagi melalui ilmu yang membebaskan sekatan minda  dan  memajukan manusia.

Semua diatas tidak dapat dinafikan faedah keilmuan yang diteroka dan terus diteroka, tetapi satu level yang lebih tinggi yang harus diteroka dan patut dihayati manusia, jika dari segi kebendaan diatasi dengan berbagai kemudahan, tetapi level tertinggi yang harus diterokai ialah pembebasan  jiwa dan rohani. Pada tahap ini dilihat pada segala ada hikmah, ada pada setiap benda roh seni yang mengindah dan membahagiakan. Melihat alam fenomena kekuasaan yang mengkagumkan, penuh dengan hikmah dan keluhuran. Penglihatan yang menitiskan keinsafan dan keluhuran. Melihat kesegalaan di dalam laut rahmat dan dengan penuh harap ianya seharusnya dinikmati semua manusia sejagat. Nikmat itu seharusnya dinikmati semua manusia sejagat.  tetapi apakah semua manusia ada persediaan bagi  menggapai dan mencapai nikmat dan kebahagiaan sejati. Ruang yang luas dan harus diterokai.

Sekian.

October 23, 2020

 

MEMBENTUK  BANDAR  ILMU

(Fikrah Bangi: 783),

BBB: 06 Rabi`ul-Awal 1442H. = 23 Oktober 2020M. (Juma`at).

 

Universiti berdikari dan benar-benar otonomi adalah universiti yang berusaha menjadikannya benar-benar pusat ilmu yang melengkapi keperluan kehidupan berdasarkan  ilmu. Tujuan universiti ini menjadikan universiti pusat kecemerlangan ilmu, menyediakan berbagai-bagai keilmuan, menyediakan pimpinan keilmuan dan pentadbiran,menyediakan guru-guru yang berkelayakan dan berprestasi tinggi, menyediakan kemudahan-kemuhadan yang diperlukan bagi pengajian, menawarkan pengajian kepada pelajar-pelajar yang berkelayakan, mengeluarkan lulusan-lulusan yang berkebolehan dan berdikari.  Pelajar-pelajar bakal menjadi pemimpin di dalam berbagai bidang.

Bagi tujuan di atas, sebagaimana telah disebutkan, sebuah kawasan yang luas bagi kep[erluan dan tidak semestinya di dalam bandar, kerana sukar mendapat kawasan yang luas. Tempat yang sesuai adalah di pinggir bandar dan mempunyai kemudahan perhubungan.

Di dalam kampus berkenaan ada pusat pentadbiran yang diketuai pentadbir berpengalaman yang dapat mengatur bukan saja dari segi pentadbiran  tenaga sokongan, tetapi pentadbiran harta, bangunan dan kawasan-kawasan latihan. Ada ketua bahagian pentadbiran kewangan, dana dan harta waqaf dan bertanggungjawab bagi meningkatkan dana dan harta waqaf.

Tokoh tertinggi adalah mahaguru yang berkeilmuan tinggi dan dihormati,boleh dikenali sebagai `Allamah`,  `Canselor`, Rektor` dan sebagainya. Dia dan pasukannya mengatur struktur akademik dan keilmuan-keilmuan yang perlu disusun dan bahan-bahan bagi disampaikan kepada pelajar. Mengatur kaedah-kaedah penyampaian keilmuan tertinggi, mengatur penerbitan dan penghasilan keilmuan sehingga universiti terkenal sebagai universiti terbaik dari segi keilmuan.

Sebagaimana disebutkan universiti berperanan menyampaikan keilmuan, kecendekiaan, latihan dan pengalaman.

Dilihat dari segi perkembangan fizikal universiti berdikari ini mewujudkan sebuah `Bandar Ilmu` yang mencerminkan `Negara Berilmu`. Bahagian sentral bangunan dipuncaki  Pusat Rohani `sebagai  lonjakan seni jiwa dan hati roihani` yang mengindahkan fizikal dan keinsanan.  Kelilingnya sebagai lengkongan kedua perpustakaan sesuai dengan zaman terkini, pusat pentadbiran, dewan-dewan, bilik-bilik kuliah dan pengajaran. Keliling bagi  bulatan ketiga ialah bangunan-bangunan fakulti dan pentadbiran. Bagi lengkongan keempat ialah bangunan pentadbiran dan kegiatan mahasiswa. Dalam lengkongan ini juga  bertempat kolej-kolej kediaman. Tempat-tempat kegiatan sukan, padang dan berbagai jenis sukan yang sesuai.

Lengkongan kelima adalah pusat-pusat komersil yang dimiliki universiti yang ditadbirkan secara langsung – khususnya sebagai tempat-tempat latihan. Turut disediakan beberapa sekolah bagi pelajar-pelajar pilihan yang juga sebagai tempat kajian dan latihan pengajaran bagi pelajar di dalam bidang pendidikan. Terdapat juga bangunan hospital bagi universiti untuk latihan dan keperluan setempat.

Pada sebahagian dari kampus terdapat kediaman bagi tenaga pengajar dan juga bagi pelawat. Terdapat juga bangunan sebagai hotel untuk mereka yang melawat dan ibu bapa yang datang mengunjungi anak-anak dan mereka yang mengikuti pengajian secara tidak formal. Pada bahagian ini juga terdapat pasaraya dan kedai-kedai dan bank-bank. Konsep bangunan di universiti berasaskan falsafah, ciri seni dan identiti universiti yang direkacipta khusus dan diolah kepada  realiti lahiri.

Dikejauhan dari lima lingkungan ini terdapat bangunan-bangunan bengkel, industri  dan kilang, makmal-makmal, pusat-pusat penghasil makanan dan berbagai penghasilan..

Pada lingkungan keenam ialah terdapat sawah, ladang, kebun-kebun berbagai buah-buahan, pusat-pusat ternakan, tempat latihan binaan. Lengkongan ketujuh ialah kawasan hutan, larian sungai dan rekreasi yang  juga menjadi pusat kajian.

Selain daripada bangunan induk universiti berdikari di atas universiti yang banyak bergantung pada hasil waqaf dan aset-aset yang lain, tidak menghalang dari memiliki aset-aset yang tidak semestinya berada di dalam kampus induk. Ianya waqaf  yang  dikurniakan misalnya oleh kerajaan  negeri,  pihak swasta dan orang perseorangan. Begitu juga  universiti memiliki hartanah komersil di bandar-bandar, memiliki kedai-kedai komersil yang ditadbir sendiri atau disewakan, memiliki hotel dan tempat rekreasi, memiliki saham, kerjasama dengan pihak lain misalnya mengeluarkan makanan dan sebagainya yang ianya dapat dijadikan juga tempat latihan bagi  pengajar dan pelajar.

Dilihat dari segi fizikal universiti berdikari yang memerlukan kelengkapan fizikal bagi kawasan operasinya menjadikannya sebagai `Bandar Ilmu` yang terkawal. Terkawal dari segi pembinaan fizikal dan susunatur, terkawal dari segi kependudukan, terkawal dari segi kegiatan dan perkembangan.

Bila universiti ini beroperasi berlaku keharmonian yang terpancar dari kelompok masyarakat berilmu yang meningkatkan prestasi manusia  berkualiti yang  dapat memajukan negara, agama  dan bangsa.

Sekian.

October 22, 2020

 

UNIVERSITI  BERDIKARI - WAQAF

(Fikrah Bangi:  782),

BBB: 05 Rabi`ul-Awal 1442H. = 22 Oktober 2020M. (Khamis).

Bagi mereka yang layak ke universiti  kini menghadapi beberapa masalah. Antaranya, bagi pelajar yang keluarga miskin adalah menghadapi  persoalan kewangan.  Pada peringkat permulaan universiti ditubuhkan di negara ini dan pelajar berkelayakan masih kurang mudah mendapat biasiswa dari kerajaan atau dari berbagai pihak yang menajakannya. Kalau tidak mendapat biasiswa dapat juga dermasiswa yang kurang jumlahnya dari biasiswa. Kini kalau tiada kewangan pelajar dapat membuat pinjaman dari kerajaan. Masalahnya bila keluar dan bekerja sebahagian daripada peminjam liat untuk membayar dan terus berhutang dan rela mereka menerima berbagai sekatan. Peluang pinjaman masih diteruskan. Tonggakan hutang makin bertambah dan menyekat peluang bagi mereka yang lain untuk meminjam.  Satu cara bagi mengatasi kini digalakkanbagi  ibubapa mencarum bagi peluang masa depan anak-anak untuk belajar. Setakat ini belum jelas tentang kejayaan.

Satu model pengajian tinggi  yang dapat mengelak pelajar-pelajar dari berhutang ialah dengan memberi otonomi sebenarnya kepada universiti mengendalikan pentadbiran dan kewangan dan pelajar tidak perlu berhutang, bahkan belajar percuma dan tak perlu membayar hutang. Bagaimana ?

Model dapat dicontohi dari Universiti Al-Azhar, Mesir. Pelajar yang belajar di sana yang datang dari berbagai negara boleh datang belajar dengan tidak dikenakan yuran dan ada bantuan. Universiti ini berdikari dan tidak menyusahkan kerajaan. Universiti  ini mempunyai aset yang banyak yang terdiri dari harta waqaf. Harta waqaf ini kadangkala diberi pinjam kepada pihak tertentu. Model pengajian sedemikian dapat dilihat dari pengajian tradisi seperti pengajian pondok. Pelajar-pelajar pengajian pondok dahulu seperti di Kedah, Kelantan, Terengganu dan  beberapa tempat yang lain juga tidak dikenakan bayaran. Pelajar di samping belajar, akan bekerja di sawah, ladang ternakan  dan sebagainya yang menjadi milik pondok, mereka mendapat upah dan sedekah dari masyarakat. Mereka juga bergantung pada harta waqaf pondok dan mampu belajar dengan cara hidup amat sederhana dan dapat meneruskan pengajian.

Zaman kini terdapat pesantrin-pesantrin di Indonesia yang menawarkan pengajian percuma kepada pelajar. Selain dari menghadiri sesi pengajian, mereka dikehendaki turun ke sawah, ladang dan berbagai aset pondok. Darinya mereka mendapat ganjaran dan meneruskan  pengajian secara percuma.

Mungkinkah dapat didirikan universiti percuma di dalam negara kita pada zaman kini ? Mungkin boleh, iaitu dengan mengadakan pilot projek moden yang memberi universiti otonomi mengendalikan penubuhan dan pengajian percuma kepada pelajar. Kaedahnya perlu terkini dan sesuai dengan kehidupan kini.

Sebenarnya pada peringkat awal UKM ditubuhkan dan diwujudkan Bandar Universiti – Bandar Baru Bangi, dapat dijadikan contoh. Tapi kewujudan Bandar Baru Bangi, sekadar Bandar Universiti yang tidak ada misi, visi  dan kesedaran. Pada hakikatnya kedua-duanya tidak berkenaan, UKM tidak ambil peduli pun tentang Bandar Baru Bangi, begitu juga sebaliknya.

Kita dapati ada beberapa Bandar Universiti seperti Oxford dan Cambridge, bahkan Harvard yang berdikari kerana mempunyai aset sendiri yang mencukupi.

Dalam keadaan sekarang  universiti-universiti menyedari kelemahan pelajar-pelajar yang keluar, kerana tiada kemahiran bekerja, maka kini, (tidak peringkat awal), pelajar-pelajar dikehendaki menghadiri kursus industri seperti di kilang-kilang, bahkan di jabatan dan sebagainya. Kaedah seperti ini hanya memberi pengalaman bekerja, tetapi tidak bersifat berdikari.

Universiti Berdikari dan Percuma  dapat diadakan dengan mengadakan satu pilot projek sahaja dahulu bagi melihat berjaya atau tidak. Iaitu dengan mewujudkan, ``Kampus Bandar Universiti` di kawasan yang luas dan tidak semestinya di dalam bandar, sebaliknya di pinggir bandar.  Kampusnya disusun secara layout yang kreatif, inovatif dan menarik. Dari satu segi ianya dilihat sebagai bandar taman ilmu.

Kampus ini mempunyai kawasan ribuan hektar tanah. Di dalam kampus ini mempunyai bangunan pengajian,  pentadbiran, masjid, surau, padang sukan, hospital dan klinik.  Berhampiran universiti ada asrama-asrama yang pada peringkat permulaan dihadkan kepada katakan 3,000 pelajar. Universiti mempunyai rangkaian kedai-kedai, super market dan bank  sebagai kawasan komersil. Jauh sedikit universiti mempunyai bengkel-bengkel kenderaan dan kedai yang menjual berbagai jenama kenderaan. Universiti juga mempunyai kawasan kilang dan industri berat dan ringan.  Jauh sedikit dari pusat bandar ada ladang-ladang pertanian  yang luas yang diusahakan oleh universiti, manakala pada bahagian yang lain ada bahagian ternakan lembu kambing,  biri-biri, itik ayam, arnab dan kolam ikan dan sebagainya. Selain daripada itu universiti ada rumah-rumah sewa dan tempat rekreasi, budaya dan seni yang boleh didatangi pihak luar untuk melancong dan kawasan rehat.

Ini merupakan aset asas yang perlu diwujudkan bagi sebuah universiti  bersifat waqaf dan percuma dan pengisian dan  pentadbiranya  dijalankan saecara professional.

Akan dibincangkan selanjutnya.

Sekian.

October 21, 2020

 

SINDROM  SEPI MAHASISWA UNIVERSITI

(Fikrah Bangi:  581),

BBB: 04 Rabi`ul-Awal 1442H. = 21 Oktober 2020M. (Rabu).

 

Selepas perlaksanaan Akta Universiti dan Universiti Kolej (1974), keriuhan pelajar menunjuk perasaan bertukar sepi, begitu juga debat agung, forum,  seminar  dan perdebatan  di universiti yang terbuka kepada orang ramai, terutama yang berlaku di Universiti Malaya dapat dikatakan terhenti dan mahasiswa dalam sindrom sepi. Kehangatan suasana kampus  menjadi sejuk. Kritikan-kritikan terhadap kerajaan secara terbuka juga terhenti.

Apa yang dilakukan oleh mahasiswa ?  Mereka mengatur program bersama pihak Perhubungan  Universiti bagi menyambut kedatangan pelajar baru, menyusun program orientasi. Bila tiba musim konvokesyen, mereka mengatur kandungan program seperti mendirikan gerai-gerai jualan dan program pengenalan kepada pelajar-pelajar baru, manakala pihak kolej mengatur program orientasi terhadap pelajar baru di kolej, termasuklah sukan dan sebagainya.

Dapat dikatakan selepas Akta Universiti diperkenalkan, mahasiswa adalah menjadi pasif. Jika ada suara adalah suara menentang akta secara pasif dan tidak ke mana. Segala kegiatan mahasiswa dapat dikata dikendalikan oleh pihak Perhubungan Universiti. Walau kemudian ada kelonggaran dari segi akta, sifat pasif dan sindrom sepi ini berterusan. Mereka tidak dapat membuat kenyataan ke luar tanpa kebenaran dan tidak bebas membuat hubungan dengan persatuan-persatuan mahasiswa dari universiti-universiti lain tanpa keizinan. Kalau ada jemputan-jemputan yang mahu dibuat, maka pada surat berkenaan ada cop kelulusan dari  pihak Perhubungan Universiti.

Satu kesan yang ketara dapat dilihat, bahawa  dalam musim Covid-19, banyak permasalahan yang timbul berhubung dengan mahasiswa, misalnya kebajikan mereka selama tersekat di dalam kampus, kemudian exodus mereka untuk pulang ke kampung dan urusan yang berkenaan dengannya sepatutnya Persatuan Mahasiswa di universiti  sama aktif menyuarakan pendapat mahasiswa, sama mengatur kepulangan dan kebajikan mereka yang mau pulang, sepatutnya sama dilibat dan disuarakan oleh Persatuan Mahasiswa, tetapi hal ini tidak kedengaran, bagaikan tidak ada persatuan mahasiswa di universiti.  Begitu juga baru-baru ini, apabila kebanyakan universiti mulai hendak dibuka bermula dari Oktober, tiba-tiba  berlaku peningkatan kembali wabak, selepas pilihanraya di Negeri Sabah pada 26 September,  pihak pelajar telah diberitahu untuk hadir mendaftar secara langsung, tiba-tiba beberapa universiti yang telah memanggil pelajar datang, membuat pengumuman bahawa pendaftaran secara langsung ditangguh kepada pendaftaran atas talian, sedang ada sebahagian dari pelajar diiringi keluarga mereka sudah tiba untuk mendaftar. Maka keluarlah berita, sebahagian dari yang datang telah di hambat keluar dan tidak dibenarkan masuk. Berita berkenaan tular di dalam media dan pihak perhubungan universiti berkenaan terpaksa menjawab, bahawa tidak berlaku, dan merupakan silap faham. Masalah mahasiswa yang datang dari jauh yang setengahnya menempah tiket kapal terbang dan menghadapi kerugian. Yang menjawab dan mengendalikan permasalahan – termasuk memberi peluang tinggal di asrama bagi yang telah tiba dan berusaha dengan pihak penerbangan dan sebagainya bagi membayar balik tiket atau menangguhkan penggunaan semuanya dikendalikan oleh pihak perhubungan universiti. Kita tidak mendengar pihak Persatuan Mahasiswa menyuarakan atau memberi pendapat tentang kebajikan mahasiswa. Ini jelas mencerminkan betapa peranan persatuan mahasiswa tidak berlaku. Mereka adalah pasif dan sindrom bisu. Apakah sikap dan watak ini  sepatutnya berlaku di kalangan mahasiswa, khususnya di kalangan persatuan-persatuan mahasiswa.

Kita ketahui sedang mahasiswa dan persatuan dalam sindrom bisu, berlaku perubahan yang mau mahasiswa dan orang muda berumur 18 tahun ke atas diberi hak mengundi. Dalam suasana yang kontradik, kita menjangka, kalangan mahasiswa yang telah dibisukan akan kurang menyambut perubahan yang berlaku secara mendadak. Misalnya kurangnya minat orang muda mendaftar untuk mengundi, akan terus berlaku, termasuk di kalangan mahasiswa. Kita juga dapat melihat bahawa peluang untuk mereka yang berumur 18 tahun ke atas ini, kurang mendapat respond dari kalangan mahasiswa dan persatuan. Sepatutnya jika mereka diberi kebebasan berorganisasi dan mengeluarkan pendapat peluang baru ini sepatutnya disambut dengan hangat. Walaupun hak mereka mengundi ini belum dilaksanakan, sewajarnya mereka menyambut dengan bersemangat dan membuat persediaan. Dalam keadaan sekarang ada semacam dilema antara harapan terhadap golongan muda untuk mengambil alih pimpinan dengan kebekuan suasana di kalangan mereka.

Bagi orang muda dan mahasiswa mereka mempunyai peluang untuk mengubah suasana politik tanahair dari dominasi golongan tua yang masih kemarut mempertahankan kedudukan kepada suasana dan perubahan baru yang didominasi oleh orang muda dan juga dari kalangan mahasiswa.

Kalangan mahasiswa  dan persatuan mereka hendaklah diberi hak dan menggunakan peluang dan kesedaran yang seharusnya berlaku dari kampus diaplikasikan ke dalam masyarakat bagi perubahan, termasuk politik ke arah  masa depan yang lebih baik.

Sekian.

October 20, 2020

 

OTONOMI  Dan Akta Universiti

(Fikrah Bangi:  780).

BBB:  03 Rabi`ul-Awal 1442H. = 20 Oktober 2020M. (Selasa).

Istilah `Otonomi  Universiti` popular pada pertengahan 1970an, iaitu  menjelang Dr.Mahathir menjadi Menteri Pelajaran Malaysia.  Pada awal 1070an universiti adalah bebas dan berotonomi. Sindrom menunjuk perasaan menjadi-jadi di universiti, khususnya  di universiti Malaya. Kegiatan politik kampus, baik di kalangan tenaga akademik atau di kalangan mahasiswa  dapat dikatakan bebas.

Di universiti Malaya pada masa itu, kalangan tenaga pengajar antara mereka bergiat di dalam gerakan sosialis – gerakan kiri yang dianggap gerakan radikal pada masa itu. Beberapa tenaga pengajar pada masa itu seperti Syed Hamid, Sanusi Osman, Syed Husin Ali dan beberapa lagi lantang  berjuang membela rakyat marhain, selari dengan perjuangan parti di kalangan pemimpin politik kiri  tanahair pada masa itu seperti Boestamam, Kassim Ahmad, Ishak Haji Muhammad dan beberapa yang lain.  Satu kelompok memperjuangkan bagi menegakkan bahasa kebangsaan seperti Abdul Razak, Salleh Yusof dan beberapa lagi selari dengan perjuangan pejuang-pejuang bahasa Melayu pada masa itu seperti Hasan Ahmad, Syed Nasir dan  Osman Awang. Satu golongan lagi memperjuangkan Islam seperti pemimpin-pemimpin PKPIM seperti Ramli Ibrahim, pemimpin ABIM seperti Anuar Ibrahim dan  Fadzil Noor selari dengan pejuang-pejuang politik tanahair seperti Asri Muda,  Muhammad Nasir dan ramai lagi.

Pada masa itu suasana politik tanahair adalah hangat dan memberangsangkan, turut menghangatkan ialah suasana politik kampus. Pimpinan mahasiswa selalu mencetuskan isu-isu hangat yang membawa mereka sering mengadakan tunjuk perasaan. Tunjuk perasaan membantah kerajaan kerana konon tidak membela rakyat marhain yang dianjur oleh mereka yang berfaham sosialis. Tunjuk perasaan bagi menegakkan bahasa kebangsaan, terutama dari Persatuan Bahasa Melayu Universiti Malaya dan disertai pimpinan Mahasiswa UKM yang baru ditubuh. Perjuangan yang bersifat Islam mau mendaulatkan Islam selari dengan parti politik Islam pada masa itu

Di dalam hal menunjuk perasaan ini, semua pimpinan mahasiswa bersatu mengenai isu-isu tertentu. Misalnya menuntut perlaksanaan penggunaan Bahasa Kebangsaan di dalam berbagai bidang. Mereka menentang kehadiran Thanom Kiti Kachong melawat Malaysia, kerana Perdana Menteri dan regimnya  yang memerintah Thailand pada masaa itu menekan pejuang-pejuang Melayu-Islam di Selatan Thailand yang mau menuntut kemerdekaan. Mereka mengadakan tunjuk perasaan menyebabkan tersekat perjalanan pemimpin itu. Bulatan universiti menjadi lokasi tunjuk perasaan dan ramai pimpinan mahasiswa cedera dipukul dan ada yang ditangkap. Mereka bersama menunjuk perasaan menentang perlantikan Naib Canselor di UKM yang mereka tidak suka (Abdullah Ayob). Mereka mengadakan tunjuk perasaan hingga ke tengah bandar ke Jalan Dato` Onn dan berlindung di Masjid Negara. Pemimpin mahasiswa ini tidak saja sering turun padang, tetapi membuat kenyataan-kenyataan akhbar yang mengkritik pemerintah.

Pada masa yang sama wujudnya kebebasan bersuara. Di UM dan UKM sering diadakan debat mahasiswa yang dihadiri pelajar dari kedua universiti, orang ramai dan juga pelajar ITM yang baru dibuka. Ketua pimpinan mahasiswa ITM  Shah Alam pada masa itu ialah Ibrahim Ali. Pimpinan pelajar dari pengajian-pengajian tinggi adalah lantang  bersuara dan pandangan mereka diberi tempat di dalam media. Mereka sendiri mempunyai akhbar misalnya mahasiswa  universiti Malaya mengeluarkan akhbar Mahasiswa Negara dan Mahasiswa UKM mengeluarkan akhbar Gema Siswa yang mendapat sambutan di kampus dan di luar kampus (bebas dijual).

Di universiti Malaya dan di universiti Kebangsaan sering diadakan ceamah dan forum yang panelnya  dari dalam dan di luar kampus, selalu dari kalangan yang berfaham sosialis, kebangsaan dan Islam dan mendapat sambutan dan kehadiran ramai dan mendapat liputan akhbar. Biasanya wakil-wakil pihak kerajaan yang menjadi panel perbincanbgan forum dan sebagainya tidak menarik minat, tetapi sering di boo oleh mahasiswa. Oleh itu wakil politik kerajaan jarang datang.

Siri forum yang terkenal dan hangat mendapat sambutan ialah `Debat Agung` yang dianjurkan oleh Fakulti Ekonomi Universiti Malaya. Topik-topik yang menjadi isu dalam  debat agung  ini adalah isu-isu semasa seperti, masalah kemiskinan rakyat, isu bahasa, ekonomi bumiputera,  kekurangan professional di kalangan bumiputera, isu  pejuang-pejuang Melayu Selatan Thailand, isu Palestin dan berbagai-bagai lagi. Setengah-setengah apa yang diperkatakan oleh kalangan tenaga pengajar di universiti dan di kalangan mahasiswa ini tidak menyenangkan kerajaan, bahkan boleh mengurangkan pengaruh parti pemerintah. Sebagai akibat ada di kalangan pemimpin parti, terutama yang kiri ditangkap seperti Syed Husin Ali, Boestamam, Burhanuddin Hilmi, Ishak Haji Muhammad dan beberapa lagi.

Gerakan mahasiswa yang agak hangat sekitar 1970am juga terbantut, khusus apabila pada tahun1974 pada zaman Dr. Mahadhir Mohammad menjadi Menteri Pelajaran diadakan Akta Universiti dan Universiti Kolej. Akta ini dianggap melumpuhkan gerakan kemahasiswaan di universiti.

Sekian.

October 18, 2020

 

GURINDAM  NASIHAT

 

Tanda  sesorang itu bijaksana

Sebelum bertindak ditimbang tara

Bila  berlaku  tidaklah  janggal

Tidaklah pula menjadi kesal.

 

Lain pula dengan orang politik kita

Tidak sabar berebut  kuasa

Tiada peduli rakyat  resah

Akibat Covid-19 terus bertambah.

 

YDPT Agong kembali bertitah

Jangan heret negara  ke kancah

Ketidak tentuan masa depan

Tamak perseorang dan kumpulan.

 

Hormati  pandangan berani Dr. Muzaffar

Mendedah hakikat mereka mencabar

Bersama motif politik demi kekuasaan

Takut pada mahkamah menghukumkan.

 

Perlu menghormati pula ilmuan

Prof.  Dr. Hamidin beri pandangan

Orang politik wajar tunjuk teladan

Jangan gelojah ikutlah  perlembagaan.

 

Veteran politik lebih baik diam

Daripada bercakap pecah tembelang

Sepatut dia memberi nasihat

Pada yang muda jangan terlibat.

 

Di manakah rasa ihsan kemanusiaan

Melihat Dr.Noor Hisham bersama barisan

Berperang dengan ancaman  bertambah

Akibat  pilihanraya dari Negeri Sabah.

 

Maukah mereka  mengganda  derita

Kiranya dalam gawat berpilihanraya

Sekejap bertukar kerajaan bersamaan

Suasana politik tidak ketentuan.

 

Harapan 2020 ke depan cemerlang

Rupanya kacau bilau lentang pukang

Harapan pada generasi baru mereka berlalu

Berdekad berkedudukan  tiada yang baru.

 

Pada negara harapan masa depan

Perkukuh perlembagaan dengan acuan

Gubal  dasar politik baru sejahtera rakyat

Ditentu parlimen tamadun beradab.

 

(Fikrah Bangi:  779),

BBB: 01 Rabi`ul Awal 1442H. = 18 Oktober 2020M. (Ahad).

October 17, 2020

 

SUMBER ILMU DI UNIVERSITI TERABAI ?

(Fikrah Bangi:  778),

BBB:   29 Safar 1442H. = 17 Oktober 2020M. (Sabtu).

Satu tradisi  yang baik bagi pelajar-pelajar di  universiti, bahawa setiap pelajar yang  bakal keluar dari universiti bagi ijazah pertama, baik dari mana jabatan dan fakulti diwajibkan menulis sebuah latihan ilmiah yang dinilai dengan unit yang lebih tinggi dari kursus yang lain diikuti. Sebahagian besar markah adalah dinilai dari latihan ilmiah ini untuk melayakkannya mendapat ijazah sama ada kepujian atau lulus biasa, bahkan gagal. Laihan ilmiah ini adalah merupakan  intisari dari keilmuan yang dipelajari pelajar hingga melayakkannya menerima ijazah.

Bagi ijazah yang lebih tinggi, contoh ijazah sarjana, sama ada ianya  sebahagian dari keperluan di dalam mengikuti ijazah sarjana, atau tesis sepenuhnya, maka kelulusan bergantung kepada tesis sarjana. Pelajar ijazah sarjana perlu menghasilkan tesis yang baik dan bermutu untuk melayakkannya mendapat ijazah secara kepujian. Bagi pelajar ijazah Doktor Falsafah, sama seperti ijazah sarjana, tesis sebahagian dari penilaian yang mengikuti ijazah secara kursus atau sepenhnya menulis tesis Doktor Falsafah. Perlu diingat bagi setiap kerja sama ada latihan ilmiah bagi ijazah pertama, sarjana dan Doktor Falsafat, setiap penulis ada penyelia, seorang bagi ijazah pertama dan seorang dan lebih bagi ijazah  sarjana dan demikian juga bagi ijazah Doktor Falsafah. Apa yang mahu ditekankan, bahawa setiap pelajar bagi semua peringkat dengan penyelia masing-masing berusaha menghasilkan kajian dan penulisan yang terbaik. Bagi penyelia juga  kerja menyelia adalah sebahagian keperluan bagi kenaikan pangkat. Pendek kata kerja menghasilkan latihan ilmiah dan tesis adalah kerja bersungguh-sungguh agar ianya merupakan satu hasil kerja bermutu sebagai bukti kejayaan dalam pelajaran.

Apa yang hendak ditarik perhatian,  kerja-kerja bermutu ini pada kebiasaan selepas tamat pengajian  tersimpan dan tidak dimanfaatkan, kecuali bagi yang berusaha, biasanya dengan inisiatif sendiri berusaha menerbitkan.

Penulisan bersifat akademik sedemikian adalah sumber ilmu yang dihasilkan di universiti. Banyak sumber ilmu yang dapat dimanfaatkan. Bayangkan jika jumlah

Lulusan Doktor Falsafa (Ph. D.) seluruh negara, termasuk yang belajar di luar negara seramai:

Lulusan   Doktor Falsafah              1,500 orang

Lulusan  Sarjana                             3,500 orang

Latihan Ilmiah                                15,000  orang

 Bererti ada  20,000 penulisan  (tentu lebih banyak  lagi) tersimpan di universiti).

Sudah tentu sebahagian besar dari tulisan-tulisan ilmiah di atas ada yang bermutu dan wajar disebar dan diketahui, bahkan dijadikan bahan pengajian dan rujukan pelajar-pelajar dan mereka yang berminat. Pertanyaan kita apakah perkara ini tidak dlihat oleh pihak pengajian tinggi  untuk mewujudkan satu sekretariat bagi meneliti bahan-bahan yang terbaik, diwujudkan penerbit-penerbit khas dan dipasarkan. Ianya memberi faedah.

1)    Memperkayakan sumber keilmuan di dalam berbagai bidang, dimanfaatkan.

2)    Merancakkan penerbitan buku atau bentuk baru sesuai dengan  perkembangan teknologi.

3)    Menjadikan sumber  industri dan perniagaan buku

4)    Menjadi sumber kewangan bagi universiti.

5)    Penulis mendapat royalti dari penerbitan bahan penulisan yang dihasilkan.

6)    Penulis dapat melunaskan hutang pengajian.

7)    Bagi hasil penulisan bermutu dan diterbitkan mengagkat nama penulis dan memudahkan mendapat pekerjaan dan kenaikan pangkat.

8)    Dengan mutu penulisan yang dihasilkan menggalakkan penulis untuk menulis hasil penulisan yang lain.

9)    Dengan banyaknya sesuatu universiti menerbitkan bahan-bahan penulisan bermutu meningkatkan nilai universiti sebagai universiti berprestage.

10)                       Negara yang banyak menghasilkan buku yang bermutu menandakan ianya adalah negara berilmu – contohnya negara jepun. Negara yang mementingkan ilmu adalah negara yang maju.

Oleh kerana penulisan ilmiah, sarjana dan Dr. Falsafah mencerminkan tingkat dan tahap ilmu yang dicapai seorang pelajar, maka tradisi mewajibkan pelajar menghasilkan tahap-tahap penulisan sedemikian terus dikekalkan, ditambah baik dan diangkat di dalam penilaian. Pihak universiti dan pengajian tinggi perlu memberi perhatian dan galakan. Misalnya secara tahunan dianugerahkan tesis terbaik di dalam bidang-bidang tertentu dan diterbitkan.

Pihak kementerian dan universiti perlu mengadakan acara tahunan konvensyen, pameran dan penjualan buku-buku serta menggalakkan pelajar r dan orang ramai berminat dan terus membudayakan masyarakat membeli dan membaca buku. Dengan demikian  universiti rancak dengan ilmu dan penerbitan buku. Orang ramai menjadi masyarakat yang menghargai buku dan ilmu dan negara pula menjadi negara buku dan berilmu.

Sekian.

October 16, 2020

 

SAKITNYA  JIWA-RAGA-MENTAL RAKYAT

 

Bala itu turun  bertimpa-timpa

Permulaan Covid-19  amat asing

Kini berada di kalangan  kita keliling

Maharajalela bermula dari awal tahun

Hingga kini masih tiada akhiran

Meragut jutaan jiwa seluruh dunia

Termasuk di negara kita Malaysia

170 jiwa kematian terkini

Dari 18,129  kes, memuncak 10 hari lalu

5,316 kes positif baharu.

 

Dalam  mengekang ancaman wabak itu

Amat menggganggu kegiatan ekonomi

Juga mengganggu jiwa-raga-mental rakyat

Ramai dari mereka terdampar tanpa pekerjaan

Ramai pula menjadi mangsa dibuang majikan

Terdapat mangsa ketiadaan makanan

Meski bantuan disampaikan

Berjuta anak-anak terganggu pelajaran

Cita-cita  matlamat menjadi ketidaktentuan.

 

Manakala komunikasi dan pergerakan

Terbatas, keluar perlu keizinanan

Amat mengganggu kelicinan urusan

Kebebasan dirobek oleh wabak

Segala masalah himpunan menekan

Jiwa-raga-mental sakit tambahan

Hilang pertimbangan tanpa pegangan.

 

Di tengah  wabak Covid-19  merebak

Wabak politik sama mengancam

Tanpa  mengira negara  gawat ekonomi

Dan rakyat dalam kesusahan

Kuasa, pimpinan hilang pertimbangan

Mengapa sejumlah kecil ahli politik

Dibiar menggugat  ketenteraman rakyat

Tanpa mengira waktu dan kesesuaian.

 

Apakah ini  masa paling sesuai

Digubal peraturan berpolitik

Lebih terjamin dari segi ketenteraman

Tranpa kacau bilau seperti sekarang ?

 

Fikrah Bangi: 777.

BBB: 28 Safar 1442H. = 16 Oktober 2020M. (Juma`at).

October 15, 2020

 

NEGARA BERILMU  DAN  BUKU

(Fikrah Bangi: 776).

BBB:  27 Safar 1442H. = 15 Oktober 2020M. (Khamis).

Keilmuan rapat dengan kitab atau buku. Keilmuan diwarisi lantaran dirakam  oleh para ilmuan ilmu-ilmu yang  didalami. Tradisi keilmuan adalah dipelajari oleh pelajar-pelajar melalui guru dan kitab atau buku. Kitab atau buku adalah merangkuni berbagai-bagai bidang. Keilmuan di dalam Islam misalnya tafsir, hadith, akidah, fiqh, tasawuf, hisab, mantiq, falaq, ilmu alam, sejarah dan berbagai-bagai lagi. Keilmuan berkenaan dipelajari dari generasi ke generasi hingga kini. Demikianlah dengan ilmu-ilmu yang lain.

Negara berilmu adalah negara yang mempunyai ramai ulama atau ilmuan yang merakamkan ilmu-ilmu mereka,  diwarisi dan dipelajari oleh generasi-ke generasi. Buku-buku keilmuan yang lain dari di atas, ialah seperti ilmu ekonomi,  pertanian, perniagaan, sains ,teknologi, statistik, perubatan, pertanian, pelayaran, persenjataan, peperangan, komunikasi dan sebagainya.

Banyak bidang keilmuan, tetapi seseorang tidak dapat menguasai semua. Negara yang mempunyai kesedaran keilmuan mengatur pengajian kepadarakyatnya melalui pengajian pra-sekolah, sekolah rendah, menengah, atas, kolej dan universiti. Bagi menjadikan rakyat mereka yang berpelajaran,  anak-anak dihantar belajar menurut tahap tahap pengajian di atas. Mereka diajar oleh guru-guru berpengalaman sehingga pelajar-pelajar menguasai ilmu yang dipelajari dan meningkat maju hingga tahap pengajian tertinggi dan dengan keilmuan yang dipelajari, mereka bekerja dan berkhidmat kepada keluarga dan negara. Jika keseluruhan atau sebahagian besar rakyat terpelajar, maka masyarakat  dan negara akan maju.

Ilmu adalah dinamik, ianya terus dihasil dan dikembangkan. Pakar-pakar di dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan terus menghasilkan buku-buku dan menjadi tambahan maklumat dan pelajaran bagi generasi. Penghasilan buku sama ada yang bersifat agama, sains, kemanusiaan dan sebagainya tidak harus dibiarkan berdasarkan minat ilmuan dan penulis semata-mata. Negara berilmu dan pemerintah seharusnya mengambil inisiatif menggalakkan para ilmuan menghasilkan buku. Bagi tenaga pengajar misalnya di universiti diberi galakan kepada yang menghasikan buku dengan kenaikan pangkat. Bagi mereka yang lain sepatutnya mendapat galakan dari kerajaan dengan bantuan dan subsidi, kerana tidak semua penjualan buku mendapat pulangan modal. Sebab itu bagi para ilmuan dan penulis seharusnya diadakan skim insentif, bila buku yang dihasilkan dan bernilai, maka diberi ganjaran.

Berbagai cara bagi menggalakkan penghasilan buku-buku di dalam berbagai bidang. Misalnya dengan mengadakan hadiah buku secara tahunan diberi kepada penulis yang menghasilkan buku yang baik. Ini melibatkan berbagai bidang penulisan seperti bidang ilmiah, sastera, agama dan berbagai-bagai lagi.

Bagi menggalakkan perkembangan buku kerajaan sepatutnya menganjurkan konvensyen tentang buku dan memperkenalkan buku-buku dan memberi ruang kepada kedai buku syarikat dan pengarang-pengarang memasarkan buku mereka. Hadiah-hadiah diberi kepada pengunjung dan pembeli buku bagi terus menggalak pengarang dan pembaca terus  menghasil  dan membeli  buku.

Kerajaan dan pihak berkenaan terus mendirikan perpustakaan di bandar-bandar dan luar bandar agar orang ramai, khususnya pelajar-pelajar datang membaca dan membuat rujukan. Bagi menggalakkan penulis menghasilkan buku-buku, kerajaan hendaklah membeli hasil-hasil buku yang baik dan dibahagian ke berbagai-bagai perpustakaan besar dan kecil. Dengan demikian sebahagian dari masalah pemasaran yang dihadapi penulis dan kedai-kedai buku dapat diatasi. Di dalam zaman IT ini, maka peralatan IT dan komunikasi kini seharusnya disediakan oleh perpustkaan. Masalah tiada capaian internet bagi pelajar-pelajar luar bandar dapat diatasi dengan menjadikan  perpustakaan pusat pembelajaran.

Bangsa yang maju ialah bangsa yang berilmu. Salah satu cara penambahan ilmu ialah dengan cara membaca. Rakyat hendaklah digalakkan membaca sejak dari kecil. Setiap pelajar digalakkan membaca sejumlah buku, katakan di dalam sebulan 5 buah buku. Jika anak-anak dapat dipupuk minat membaca sejak dari awal usia, umpamanya ada anak-anak yang diajar sejak pra-sekolah rendah dan membaca buku-buku, bahkan novel-novel  atau buku-buku cerita untuk anak-anak, insya Allah dengan minat yang ditanam ini, maka anak-anak yang sedemikian akan terus minat membaca dan anak-anak yang rajin membaca akan menjadi anak-anak yang pandai dan menjadikan mereka anak-anak yang maju dan berjaya di dalam pelajaran.

Orang dewasa juga seharusnya  digalakkan terus membaca dan kini boleh dicapai maklumat maklumat melalui internet. Kita tidak mau rakyat Malaysia, malas membaca. Kita tidak mau mendapat maklumat, rakyat Malaysia hanya  membaca sekadar 10 halaman di dalam setahun. Semua pihak digalakkan membaca yang bahan-bahan bacaan  dengan mudah boleh didapati.

Jadilah rakyat Malaysia, rakyat yang membaca berbagai-bagai buku. Jadikan negara Malaysia sebagai Negara Berilmu.

Sekian.

October 14, 2020

 

DUKA  BERGANDA

 

Ketika ancaman Covid-19 makin meningkat

Dengan  660 kes baru 163 kematian dan 16,880 positif

Negara  keheranan dengan tuntutan seorang

Yang kemarut  kuasa  berkeinginan menjadi Perdana Menteri

Dengan membawa dakwaan kepada Yang Di Pertuan Agong

Membelakang perlembagaan derita rakyat dikesampingkan

Muak kita dengan  permainan politik tak kesudahan

Tumpukanlah pada pemulihan dari wabak dan  meningkatkan ekonomi.

 

Ketika  ternyata  kesan pilihanraya Sabah 26 September menular

Jangkitan ke berbagai negeri, malangnya ada kematian di Batu Sapi

Suruhanjaya Pilihanraya terikat dengan aturan menyatakan

Pilihanraya adalah pada 5 Disember mendatang mengundang bimbang

Tidakkah akibat dari pilihanraya September menjadi pengajaran

Sanggupkah mengorbankan mangsa berganda tanpa  ihsan

Tiadakah jalan menangguh atau digantungkan

Demi muslihat kepentingan rakyat ?

 

Duka berganda akibat wabak menular

Bermulanya PKPB di Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya

Mengiringi sebelumnya Sabah dan  Kedah

Menjadikan rakyat semakin gundah

Dan pagi ini masjid termasuk di Bangiku

Lengang dari jama`ah dengan adanya arahan

Kini masjid kembali sepi dari pengajaran

Terganggu program-program diaturkan

Meski sebelum ini tiada klaster masjid

Jama`ah adalah mereka yang patuh

Sepatuh ibadat mereka pada  Tuhan

Masjid seharusnya tempat perlindungan

Memanjatkan harapan merungkai permasalahan.

 

Fikrah Bangi: 775,

BBB:  26 Safar 1442H. = 14 Oktober 2020.