October 7, 2020

 

TABURAN  UNIVERSITI:  KEWAJARAN ?

(Fikrah Bangi: 760).

BBB:  19 Safar 1442H. = 07 Oktober 2020M. (Rabu).

 

Separuh daripada universiti awam adalah bertempat di Kuala Lumur dan hampirkeseluruhan universiti swasta juga bertempat di Kuala Lumpur. Sememangnya dilihat dari segi kewajaran, selayaknya ia berada di Kuala Lumpur, sebagai ibu kota, pusat kemajuan dan  tumpuan bagi segala keperluan, termasuklah pelajaran. Tetapi dari satu segi, terutama dari segi kesesuaian tidak seharusnya semua universiti  tertumpu di Kuala Lumpur. Adanya universiti di setiap negeri, dilihat sebagai sesuatu yang wajar dan demokratik. Tetapi pilihan utama bagi pelajar adalah untuk belajar di universiti-universiti di Kuala Lumpur, kerana universiti-universiti terkenal  berada di Kuala Lumpur. Kecualilah kelulusan pelajar tidak begitu cemerlang, maka di samping memohon universiti terbaik yang berada di Kuala Lumpur, maka universiti negeri juga sama dipohon.

Walau bagaimana  dilihat dari segi keperluan, misalnya universiti yang menawarkan kursus perubatan wajar ada  di wilayah yang belum ada kursus berkenaan, misalnya  di bahagian selatan tanahair, juga di Sabah dan Sarawak. Dengan adanya pengajian dan perkhidmatan perubatan yang lebih dekat menyenangkan penduduk di satu-satu wilayahj mendapat perkhidmatan. Universiti yang menawarkan kursus yang berhubung dengan pertanian wajar berada di wilayah yang terkenal dengan pertanian.  Selepas UPM yang dulu dikenali dengan Universiti Pertanian Malaysia, dilihat kursus  atau universiti berkaitan tidak ada. Sebenarnya keperluan kepada universiti sedemikian adalah perlu. Misalnya Universiti Agro-Teknologi perlu berada di Kedah. (Kedah memohon untuk mendirikan Universiti Teknikal). Universiti sedemikian juga wajar diadakakan di Sarawak dengan  nama misalnya Agro-industri, juga berada di kawasan yang banyak kelapa sawit seperti di Pahang. Manakala  universiti yang menumpukan bidang marin wajar ditumpukan di Sabah dan di Terengganu (peranannya dilakukan oleh UMT). Demikian dengan universiti yang bersifat invironment dan Pelancungan wajar didirikan di Langkawi dan Sabah.

Satu bidang lagi yang patut diberi perhatian ialah  seni-budaya, walaupunsudah ada Universiti Aswara di Kuala Lumpur, wajar universiti sedemikian didirikan di kawasan yang banyak elemen seni-budaya seperti di Sabah atau Sarawak aau di Kelantan.

Universiti berasaskan teknologi, engineering dan industri dilihat wajar berada di Kuala Lumpur dan bandar-bandar besar seperti sedia ada misalnya di USM, Johor dengan UTM, di Selangor selain dari UTM, ialah UNISAL. Satu bidang  yang  mendominasi hidup masyarakat ialah bidang politik. Setakat ini tidak ada universiti yang bernama politik. Bidang ini  adalah menjadi satu kursus sahaja dengan dikenali dengan Jabatan  Sains Politik dan antaranya diletak di dalam Jabatan Sejarah. Untuk meletakkan arah politik yang wajar dan cadangan-cadangan yang membina, bahkan mencadangkan pendekatan politik yang wajar bagi negara wajar diwujudkan universiti khusus misalnya Geo-Politik Negara dan Antarabangsa. Diharap dengan adanya universiti sedemikian dapat memantapkan politik negara yang senentiasa bergelora itu.

Satu bidang yang agak banyak dianjurkan oleh universiti, bahkan menjenamakan universiti, ialah Islam yang hampir keseluruhan bertapakdi Kuala Lumpur, iaitu seperti Universiti Islam Antarabangsa, Universiti Sains Islam, di samping bersifat fakulti di UKM, atau akademi di Universiti Malaya. Di samping kewajaran universiti-universiti berkenaan berada di Kuala Lumpur bagi pelajar tempatan dan antarabangsa, wajar pula diadakan di wilayah-wilayah yang  terkenal dengan keutuhan Islam, misalnya di Kedah, di Kelantan, bahkan di Terengganu (sudah ada Universiti Sultan Zainal Abidin ?). Universiti sedemikian tidak semestinya bersifat antarabangsa dan moden, sebaliknya perlu ada yang bersifat tradisi yang menjadi pegangan dan amalan kehidupan rakyat. Turath setempat yang banyak dihasilkan oleh ulama setempat dan Nusantara wajar dibongkar dan dihighlightkan. Islam di Nusantara adalah setara dengan negara-negara Islam yang lain (selain dari Makkah dan Madinah), tetapi selama ini turath yang ada di dalam perbendaharaan kita terabai dan tidak dikaji sewajarnya. Pengajian sedemikian wajar didirikan seperti di Kedah, Kelantan dan Terengganu.

Pengajian Islam  dari segi pendekatannya dilihat sebagai mengulangi yang sedia ada dan kurang diperkembangkan. Pengajian  Islam di Malaysia hendaklah ditingkatkan, bahkan sewajarnya Islam di Malaysia dan Nusantara menjadi kiblat keilmuan  Islam. Selain dari turath tradisional, di Malaysia berkembang pendekatan moden seperti kewangan Islam, ekonomi Islam, hub halal dan haram, wakaf dan berbagai jenama baru dan keilmuan yang baru yang berkembang di negara ini.

Universiti adalah agent yang meningkatkan ilmu, taburannya selain dari bertempat diibu kota, wajar juga ditempatkan di mana releven dengan keilmuan yang mau dikembangkan, termasuk kewajaran dari segi taburan bidang-bidang tumpuan bagi universiti.

Sekian.

No comments:

Post a Comment