October 5, 2020

 

PELUANG  KE UNIVERSITI

(Fikrah Bangi:  767),

BBB: 17 Safar 1442M. = 05 Oktober 2020M. (Isnin).

Peluang belajar di universiti adalah satu rahmat. Peluang ini tidak dapat melainkan oleh orang yang rajin dan cintakan keilmuan. Sebagaimana disebut sebelum 1970an peluang belajar di universiti amat sukar, kerana universiti di negara ini hanya sebuah,iaitu Universiti Malaya (1959).

Peluang  belajar di universiti makin terbuka selepas  1970, kerana bertambahnya  pengajian pada peringkat menengah dan hingga ke akhir 1990an terdapat hampir  10 buah universiti Awam di negara ini. Sehingga kini terdapat 20 IPTA dan 10 buah IPTS. Peluang bagi 5.7 juta pelajar di negara ini menyambung pelajaran ke universiti semakin luas.

Belajar di universiti memberi peluang bagi pelajar meningkatkan keilmuan yang dipilih. Dengan ilmu mengangkat darjat seseorang pelajar dan dapat mengubah nasib dan banyak peluang.  Mendapat pelajaran selepas 1970  mendapat banyak peluang . Pada masa itu pekerjaan mencari pelajar. Untuk mendapat pekerjaan tidak sukar, sebaliknya pelajar ditawarkan dengan berbagai peluang pekerjaan. Kerja boleh dipilih. Hingga ke akhir 1990an dapat dikatakan pelajar yang lulus universiti masih tidak sukar mendapat pekerjaan.

Dengan peluang belajar di universiti memperingkatkan kualiti rakyat dan negara.

Sekitar 1960an kelulusan sekolah rendah dengan baik,masih berpeluang mendapat pekerjaan termasuk menjadi guru sekolah rendah, tetapi selepas 1970an kelulusan SRP menjadi syarat minimum bagi mendapat pekerjaan  dan kini SPM adalah menjadi syarat minimum bagi mendapat pekerjaan yang baik. Ini mencerminkan tingkat keilmuan rakyat bertambah baik yang bererti meningkatkan kualiti taraf rakyat dan negara.

Namun  selepas peluang pengajian di universiti makin terbuka dan ramai graduan yang keluar, mutu dan peluang pekerjaan bagi lulusan universiti semakin berubah. Dalam tempoh  60 tahun (1959-2020) perubahan ketara  berlaku. Kalau separuh pertama tempoh perkembangan universiti graduan dari bidang apa pun  tidak sukar memilih pekerjaan, tetapi selepas 1990an. Peluang pekerjaan yang baik terbuka kepada lulusan bidang yang lebih diperlukan. Dalam masa universiti menawarkan berbagai bidang pengajian, maka bidang-bidang  utama seperti doktor perubatan, jurutera, bidang ekonomi, perniagaan dan penindustrian lebih mudah mendapat pekerjaan berbanding dengan yang lulus dalam bidang sastera dan bidang-bidang yang kurang diperlukan di dalam pekerjaan.

Dalam  bidang pekerjaan mutakhir, para  graduan  lebih diperlukan jika ada kelulusan di dalam bidang kemahiran, lantaran itu, bagi melariskan pasaran graduan, maka  universiti-universiti merangka kursus bersama dengan keperluan kemahiran. Misalnya mensyaratkan pelajar mengambil kursus  industri dan praktikal menurut bidang-bidang yang dipelajari. Lantaran itu pengajian yang bersifat amali saeperti Universiti Teknikal mendapat sambutan pelajar dan industri-industri yang menawarkan pekerjaan.

Dengan banyaknya universiti dan ramainya graduan makin menyukarkan peluang pekerjaan, terutama bagi lulusan yang tidak  begitu berkait dengan pasaran pekerjaan. Bagi meningkatkan kualiti universiti  menawarkan peluang pembelajaran pada peringkat yang lebih tinggi, kalau dulu bidang pengajian pada tahap sarjana muda cukup untuk menjadi pegawai pada peringkat yang baik, juga bagi menjadi guru pada peringkat menengah, kini bagi meningkatkan kelulusan dan peluang pekerjaan, bahkan meningkat kualiti keilmuan dan kemahiran bagi mereka yang sedang bekerja, maka pembelajaran pada peringkat sarjana  menjadi tahap pengajian yang lebih bermutu. Kini ramai dari pelajar meneruskan pengajian pada peringkat sarjana, bahkan bagi keperluan  sebagai seorang pensyarah pada peringkat pengajian tinggi dan bidang-bidang khusus diperlukan kelulusan pada peringkat Dr. Falsafah. Bidang-bidang pilihan bagi menyambung pengajian adalah bidang-bidang terpilih, lantaran jika bidang yang tidak berkait dengan pasaran pekerjaan tidak mendapat sambutan.

Dalam masa keperluan kepada bidang  keilmuan yang baik, pihak universiti juga tercabar. Lantaran dalam masa bidang-bidang utama pengajian menjadi pilihan pelajar, maka kualiti universiti juga menjadi pilihan. Universiti yang terbaik di dalam berbagai bidang  dan bidang khusus adalah lebih menjadi pilihan bagi pelajar yang tentunya pelajar yang tinggi mutu kelulusan. Lantaran itu universiti-universiti memperbaiki prestasi dan kedudukan. Ranking universiti pada peringkat dunia, Asia atau Asia Tenggara diterbitkan oleh badan penilai universiti-universiti. Ini adalah salah satu ukuran dan kedudukan universiti.

Kita melihat semarak keilmuan sedang berlaku di negara kita dan kita berharap keutamaan terhadap ilmu menjadi matlamat negara, agar negara kita dapat disifatkan `Negara Berilmu` .

Sekian.

No comments:

Post a Comment