October 9, 2020

 

RANKING UNIVERSITI – PENGIKTIRAFAN

(Fikrah Bangi: 771),

BBB:  21 Safar 1332H. = 09 Oktober 2020M. (Juma`at).

Menghasilkan  sesuatu, baik bidang pelajaran atau penghasilan barangan, kita mau sesuatu yang baik dan bermutu. Di dalam bidang pelajaran, khususnya pengajian tinggi kita mempunyai 30 buah universiti. Sebagai institusi pendidikan di dalam negara  kita mau semuanya terbaik, menjadi pilihan bagi pelajar dan menjadi institusi rujukan kepakaran bagi berbagai bidang, khususnya keilmuan. Tetapi dengan banyak institusi berkenaan, maka sudah tentu ada di kalangan semua yang dianggap terbaik, baik dan kurang baik.  Mutu dilihat oleh profesional dan juga kalangan  awam. Misalnya dilihat dari segi kewibawaan para pengajar, kelulusan, kedalaman ilmu pada mereka. Penghasilan karya-karya ilmiah yang dihasilkan, pemikiran ilmiah disumbangkan,  infra-struktur keilmuan yang ada, kerja-kerja luar dan lapangan, mutu pelajar-pelajar yang dikeluarkan, berbagai kajian ilmiah yang dihasilkan, keterlibatan dengan masyarakat, sukan  dan berbagai projek yang dihasilkan yang memanfaatkan.

Universiti-universiti di negara kita sama dinilai. Kedudukan universiti-universiti di negara kita  dari segi ranking terkini adalah sebagaimana berikut:

1)     Universiti  Malaya           

2)     Universiti Kebangsaan Malaysia,

3)     Universiti Putra Malaysia

4)     Universiti  Teknologi Malaysia

5)     Universiti Teknologi Petronas

6)     Universiti Tenaga Nasional

7)     Universiti Kuala Lumpur

8)     Universiti Malaysia Perlis

9)     Universiti Malaysia Sarawak

10)                       Universiti Multi Media

11)                       Universiti Teknikal Malaysia

12)                       Universiti Teknologi MARA

13)                       Universiti Tunku Abdul Rahman.

     (The Star, 5 Sept. 2020: 6).

Dengan adanya ranking sedemikian, maka bagi setiap universiti akan berusaha meningkatkan prestasi dan kedudukan atau sekurang-kurang mempertahankan kedudukan yang ada, manakala bagi universiti  tidak disenaraikan, diharap akan berusaha agar universiti akan termasuk di dalam ranking pada masa akan datang.

Selain dari penilaian dalam negara, ranking bagi universiti peringkat Asia juga  dibuat dalam mana daripada 200 universiti 16 daripadanya adalah dari Asean. Ini termasuk sebahagian daripada  universiti terbaik kita. Ini juga bermakna, kedudukan universiti kita adalah antara yang terbaik di Asia.

Pada peringkat dunia  dijumlahkan 1,527 universiti dari 93 negara. Dari jumlah tersebut,  lima buah universiti terbaik nampaknya  semuanya dari  England dan  Amerika, satu yang boleh dipersoalkan. Universiti-universiti dimaksudkan ialah:

1)    Oxford  University, England

2)    Stanford University Amerika

3)     Harvard University  Amerika

4)     California Institute Technology Amerika

5)     Matsuchussets Institute of Technology, Amerika

Tentulah berbagai keistimewaan dan kecemerlangan yang dicapai oleh universiti-universiti berkenaan yang wajar dipelajari oleh universiti-universiti lain.

Walau bagaimana, bagi universiti  kita, tidak perlu sangat terikut-ikut dengan ranking yang dibuat menurut kriteria yang sesuai dengan mereka yang setengah mungkin tidak perlu dan sesuai bagi kita. Walau bagaimana menyenaraikan secara ranking universiti-universiti kita secara tempatan dan membandingkan dengan  luar seperti negara Jepun,German, Korea  dan Australia yang tidak tersenarai  dan  dari  negara maju perlu dibuat, tetapi  kita tidak terikat dengan pandangan hanya universiti di Barat sahaja yang terbaik.

Barangkali untuk mempertingkatkan mutu bagi universiti kita kita perlu mempunyai kriteria tersendiri yang sesuai dengan keperluan tempatan dan negara  kita sendiri, di samping membanding dengan peringkat jiran, Asia dan dunia dengan lebih bersifat terbuka.

Ranking perlu bagi kesedaran menilai universiti kita, bagi memperbaiki dan mempertingkat kualiti universiti kita. Ianya menjadi ukuran bagi pelajar dalam dan luar negara mohon menyambung pengajian di universiti kita. Lebih dari itu menjadi wibawa dan keyakinan bagi masyarakat dan negara kita.

Sekian.

No comments:

Post a Comment