January 31, 2021

 

HAPUSKAN DISKRIMINASI  `KERAJAAN TEMPATAN`

(Fikrah Bangi:   848),

BBB:  18 Jamadil-Akhir 1442H. = 31 Januari 2021M. (Ahad).

Di negara kita ada tiga jenis kerajaan yang dinamakan:

1)    Kerajaan Federal.

2)    Kerajaan Negeri

3)    Kerajaan Tempatan.

Kerajaan Federal yang juga dikenali sebagai Pusat, ialah kerajaan pada peringkat Persekutuan yang dipilih oleh rakyat melalui pilihanraya bagi satu-satu sesi – 5 tahun, yang setakat ini pilihanraya telah berlaku 14 kali. (Terakhir pada 18 Mei 2018). Mana-mana parti atau gabungan parti-parti  yang memenangi majoriti (kini 220  bahagi 2 dan lebih) adalah berhak membentuk kerajaan pada peringkat Federal. Kerajaan Federal dibentuk berdasarkan kepada keputusan pilihanraya. Kerajaan Federal bermesyuarat beberapa kali setahun melalui mesyuarat  yang dikenali dengan `Sidang Parlimen`.

Kerajaan Negeri, adalah kerajaan yang memerintah berdasarkan pilihanraya negeri, biasanya serentak dengan parlimen. Bagi tiap negeri dari 14 negeri dalam Malaysia yang memperolehi lebih separuh kerusi negeri – tidak sama antara negeri dengan negeri yang lain – Selangor contohnya 56 kerusi, maka mana-mana parti  atau kumpulan parti yang mendapat majoriti kerusi bagi kerajaan negeri, maka parti atau kumpulan parti berkenaan  berhak memerintah negeri yang dimenangi. Ini bererti negeri yang dimenangi satu parti atau lebih dan memerintah, tidak semestinya sama dengan kerajaan Federal. Kerajaan negeri dibentuk adalah berdasarkan keputusan pilihanraya. Kerajaan negeri juga bermesyuarat beberapa kali setahun yang dikenali dengan Mesyuarat Dewan Undangan Negeri.

Kerajaan Tempatan adalah kerajaan yang lain dari kerajaan Federal dan lain dari kerajaan negeri. Ianya  diwujudkan di bandar-bandar di dalam sesuatu negeri, biasanya di dalam satu-satu daerah dari daerah-daerah di dalam sesuatu negeri. Keahliannya dilantik oleh pihak negeri yang memerintah dalam jumlah antara 50 orang atau lebih. Kewujudan Kerajaan Tempatan, walaupun diterima sebagai struktur pemerintahan, terutama pada peringkat bandaran menimbulkan berbagai implikasi:

1)    Tidak melalui pilihanraya

Keahlian di dalam kerajaan tempatan yang antaranya dikenali sebagai Majlis Perbandaran (nama kawasan seperti Kajang, Shah Alam dan sebagainya) dianggap tidak berauthoriti seperti Wakil Parlimen atau ADUN, kerana perlantikannya tidak didasarkan kepada pilihan rakyat. Kuasa negeri dan daerah yang melantik ahli-ahli dipersoalkan. Ada parti yang memenangi pilihanraya di dalam satu kawasan tidak dilantik wakilnya di dalam kerajaan tempatan sebaliknya bagi kawasan yang tidak menang dilantik sebagai wakil parti yang memerintah. Dalam erti kata yang lain, suara di dalam kerajaan Tempatan tidak mewakili suara rakyat yang mengundil wakilnya, tetapi tidak diberi hak mewakili parti yang menang. Ini mencerminkan tiada keadilan dari segi pemerintahan bagi Kerajaan Tempatan.

2)    Tuntut Keadilan

Bagi  yang memperjuangkan kononnya keadilan, maka lahir desakan, misalnya antara desakan antara  parti di dalam PH, mau diadakan pilihanraya bagi kerajaan Tempatan, bagi memilih wakil rakyat bagi kawasan yang biasanya di kawasan perbandaran. Resolusi berkenaan di dalam pertimbangan dan kononnya menunggu masa yang sesuai.

3)    Pembaziran – Pilihanraya serentak ?

Banyak pihak tidak menyetujui diadakan pilihanraya Kerajaan Tempatan. Antara alasan yang diberi adalah pembaziran. Jika mau menurut desakan mereka yang mau adakan pilihanraya Kerajaan Tempatan, maka bagi menyelematkan  pembaziran, maka dicadangkan juga Pilihanraya Tempatan diadakan secara serentak. Yakni pilihanraya Tempatan, Negeri dan Federal diadakan secara serentak. Maka implikasinya mungkin satu kerajaan Tempatan yang memenangi pilihanraya tidak sama dengan kerajaan Federal dan kerajaan negeri yang memerintah, maka akan terjadi diskriminasi dan masalah bagi Kerajaan Tempatan, terutama yang kurang kutipan hasil dari kawasan tempatan bagi yang memerintah.

4)    Polarisasi Kaum

Masalah yang dihadapi oleh Kerajaan Tempatan di Malaysia, bahawa Kerajaan Tempatan yang berada di bandar-bandar ini biasanya didominasi oleh satu kaum. Maka kawasan pilihanraya tempatan yang diadakan akan didominasi oleh wakil-wakil yang majoritinya dari satu kaum, maka pemerintahan Kerajaan Tempatan dan pemerintahan dilihat diwakili satu kaum dan dibimbangi bahawa polisi-polisi yang dibua adalah bias kepada satu kaum.

5)    Jurang makin mendalam

Dengan pemerintahan Kerajaan Tempatan majoritinya dari satu kaum, maka adalah dibimbangi akan berlaku jurang perbezaan yang makin mendalam. Misalnya dari segi keselesaan hidup antara bandar makin ketara, termasuk dari segi pemilikan harta, kesihatan, kemudahan pelajaran, kesihatan, komunikasi, peluang pekerjaan dan berbagai-bagai  lagi. Hasrat mau menyusun kedudukan dan penempatan kaum secara  tersusum dan berimbang tidak terhasil.

Antara cadangan, oleh kerana Kerajaan Tempatan bukan dari hasil pilihanraya, maka tidak wajar wujudnya `Kerajaan Tempatan yang antaranya dikenali `Majlis Perbandaran`.

Mekanisme pemerintahan yang lain perlu diwujudkan sebagai solusi mengatasi diskriminasi –  Ikuti perbincangan selanjutnya.

Sekian.

January 30, 2021

 

ELIMEN KEILMUAN DALAM DEWAN NEGERI

(Fikrah Bangi:  847),

BBB:  17 Jamadil-Akhir 1442H. = 30 Januari 2021M. (Sabtu).

Telah diperkatakan bahawa format sidang pada peringkat kerajaan negeri adalah bersamaan dengan yang berlangsung di parlimen. Cuma tempoh sidang yang biasanya diadakan dua atau tiga kali setahun itu lebih pendek masa sidang berbanding dengan sidang parlimen.

Mesyuarat misalnya bermula dengan Mesyuarat Pertama (Pembukaan) bagi penggal misalnya Ketiga, Dewan Undangan Negeri Selangor Yang Kesepuluh yang telah diadakan pada tarikh contoh pada hari Selasa 27 Mac 2001 berlangsung hanya 4 hari dan berakhir pada Juma`at 2001 sebagai contoh.

Dari segi agenda pada hari pertama adalah ringkas bermula dengan do`a, proklamasi, Titah  Ucapan Diraja dan Penangguhan yang masa tidak sampai setengah hari.

Pada hari kedua. Ketiga dan keempat jadualnya hampir bersamaan iaitu dimulai dengan do`a, membentang kertas-kertas mesyuarat, usul, pertanyaan-pertanyaan, usul menyembah Ucapan Terima Kasih dan penangguhan. Manakala pada hari keempat dikemukakan Rang Undang-Undang, iaitu Enakmen Anggota Pentadbiran dan Ahli Dewan (Saraan) (Pindaan) 2001. Enakmen Suruhanjaya Perkhidmatan Negeri (Saraan) 2001, Enakmen Tabung Kumpulan Wang Biasiswa Selangor dan Enakmen Usul Perlantikan Ahli-ahli Jawatankuasa Peraturan-Peraturan Tetap Dewan.

Sebenarnya apa yang dibincang dalam sidang DUN adalah sedikit dalam masa hanya empat hari. Ada sidang hanya berlangsung selama sehari sebagai memenuhi syarat perlu diadakan sidang.

Elimen ilmu dapat dimasukkan sebagai satu agenda pada awal sidang dengan memilih topik yang releven dan sering dialami oleh negeri Selangor. Misalnya Selangor sejak dulu sering mengalami gangguan air. Maka Taklimat Khas mengenai Air wajar diadakan pada awal sidang pada hari kedua dengan menjemput pihak Syabas atau Air Selangor membentangkan masaalah air di Selangor, berbagai syarikat konsesi yang wujud dan penyelesaiaan.

Taklimat dalam tempoh dua jam itu diikut dengan perbincangan dan pertanyaan-pertanyaan. Misalnya pada masa itu mengapa terlampau banyak syarikat berhubung dengan air yang sepatutnya ditadbirkan oleh Air Selangor sahaja. Persoalan cadangan mau membuat terowong mau membawa air dari Pahang wajar ditimbulkan. Persoalan juga boleh ditimbulkan mengenai industri haram di pinggir sungai yang mencemarkan sungai.

Pada sesi sidang yang lain persoalan ilmu yang boleh dibawa dan dibentangkan di dalam Dewan ialah seperti  mengenai:

Masalah Setinggan dan Perumahan Negeri Selangor.

Pada sesi yang lain mungkin boleh dibincangkan topik ``Kerajaan Tempatan dan Pentadbiran Daerah, keselarian atau  tidak keseimbangan dari segi perkhidmaan. Pada sidang yang lain mungkin boleh dijemput untuk perbincangan mengenai enakmen berhubung dengan pentadbiran agama Islam (1989), (1952) dan (2001) yang banyak kesannya kepada  umat Islam, khususya di negeri Selangor. Misalnya mengenai undang-undang syari`ah,  sekolah agama, perjalanan masjid dan surau. Pada sesi yang lain boleh dipilih topik yang releven, misalnya mengenai jenayah dan berbagai-bagai topik yang releven. Bagi setiap sesi berkenaan dijemput pakar-pakar dalam bidang berkenaan, termasuk dari kalangan akademik.

Bagi mewujudkan suasana keilmuan di kalangan ADUN-ADUN dan Pentadbir-pentadbir pada pereingkat negeri wajar diadakan seminar-seminar khas yang dianjurkan oleh pihak Perbadanan Menteri Besar  atau Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri misalnya mengenai – Peruntukan Federal dan Negeri: Keperluan  Pembangunan. Mereka yang terlibat dalam penyampaian kertaskerja tentulah dari pihak Federal, terutama dari Kementerian Kewangan dan juga dari pihak negeri.

Di luar musim pandemik kelak mungkin dibincangkan, Mengapa Selangor mengalami pandemik Covid-19 Tertinggi – Pengajaran dan kewaspadaan. Mereka yang dijemput menyampaikan kertas sidang adalah dari kalangan Kementerian Kesihatan dan kalangan akademik, terutama dari Fakulti-fakulti Perubatan universiti-universiti di negara ini.

Apa yang diharapkan, bahawa di DUN-DUN  wujud dan dihidupkan budaya ilmu, terutama yang berkait dengan tugas dan peranan ADUN-ADUN. Perlu diingatkan bahawa semua pihak adalah kekurangan dari segi keilmuan. Dengan adanya slot-slot ilmu yang dianjurkan di DUN dan di luar DUN menjadikan setiap wakil rakyat bertambah maklumat, terutama mengenai tugas-tugas sebagai wakil rakyat dan menjadikan mereka wakil rakyat yang berpengetahan dan dapat menjalankan khidmat dengan lebih baik.

Sekian.

January 29, 2021

 

KESEDARAN ILMU PERLU – CONTOH PERINGKAT PARLIMEN

(Fikrah Bangi:  846),

BBB:  16 Jamadil-Akhir 1442H. = 29 Januari 2021M. (Juma`at).

Ilmu perlu kepada setiap orang, lantaran kesedaran ilmu perlu pada semua peringkat, mulai dari peringkat tertinggi membawalah kepada orang biasa. Dengan berilmu pada setiap peringkat meningkatkan martabat semua pihak. Penulis mengambil peringkat tertinggi dari segi pemerintahan, iaitu dari peringkat mereka yang menggubal undang-undang negara – di sini dimaksudkan pada peringkat parlimen.

Dari pengalaman Penulis menjadi Ahli Dewan Undangan Negeri (ADUN) dan pengalaman melihat sidang yang berlangsung di parlimen, bahkan sidang parlimen di England melalui media letronik, bahawa kaedah bersidang nampaknya sama bagi semua sidang. Jika bagi pembukaan bagi permulaan penggal  persidangan, maka Titah Perasmian disampaikan oleh DYMM Yang Di Pertuan Agong, maka sidang seterusnya bagi menjunjung kasih kepada titah yang Di Peruan Agong.

Penulis mau menekankan kepada sidang biasa seterusnya dan menimbulkan pertanyaan dalam minda, mengapa semua format perjalanan sidang bersamaan, iaitu bermula dari menjawab soalan-soalan dari ahli-ahli dewan dan jawapan menteri-menteri. Seterusnya ucapan-ucapan yang disampaikan oleh menteri-menteri dan ahli dewan yang bersambungan dan memakan masa. Sidang seterusnya penggolongan oleh menteri-menteri dan jika ada usul yang memerlukan kepada jumlah sokongan, maka dikemukakan dan dibahaskan dan kemudian diambil keputusan dengan mengundi, termasuk cara belah bagi.

Apa yang diperhati  bagi semua sesi adalah berlangsung secara `cakap` dan `speaker` adalah pengawal `cakap. Apakah kaedah persidangan yang sama seharusnya diikuti dari peringkat Westminister di England, di Commonwealth, di India, Australia dan sebagainya. Tidakkah kaedah yang sama dan monotonous ini wajar diubahsuai dengan perubahan zaman dengan menggunakan berbagai-bagai teknologi  IT yang canggih kini ?

Antara perubahan yang wajar adalah mengisi  sebahagian dengan slot ilmu. Sidang tidak perlu pada peringkat awal dengan menjawab segala soalan yang ditimbulkan secara tidak teratur.

Misalnya aturcara sidang disusun dengan isu-isu penting negara. Misalnya untuk minggu pertama sidang mengambil topik:

Covid-19 – Implikasi kepada negara.

Pada permulaan sidang, penghormatan diberi kepada ilmuan atau yang berpengalaman dengan strategi menentang wabak berkenaan.

Menteri kesihatan memilih pegawai di bawahnya misalnya Tan Sri Dr. Hishamuddin Abdullah menyampaikan Taklimat secara saintifik dengan menggunakan peralatan  penyampaian secara canggih yang melibatkan audio-visual dan percakapan yang diikuti ahli parlimen melalui alat peranti masing-masing. Taklimat boleh dibantu oleh Pakar pandemik dari universiti umpamnya. Selepas taklimat dua jam, maka dibukakan peluang soalan-soalan.

Pada sebelah petang Menteri Kesihatan, mungkin dibantu pegawai-pegawai dan ahli dewan membahas dan mencerakinkan persoalan, dengan menjelaskan tindakan yang diambil dan kemungkinan natijah dan harapan. Pada sebelah petang dibuat rumusan sementara, sebelum rumusan keseluruhan akan dibuat pada akhir sidang kelak. Jika sidang tidak cukup satu hari boleh diperuntukkan masa lebih kepada dua hari dan sebagainya.

Hari kedua misalnya sidang membincangkan tajuk:  Rasuah: Kesan Ekonomi dan Imej Negara.

Bagi mengisi slot ilmu, Menteri Pertahanan dan Keselamatan Negara menjemput Pengarah SPRM dan pegawai atasan menyampaiakn taklimat mengenai isu rasuah dalam negara dengan menggunakan peralatan IT yang dapat diikuti oleh ahli dewan, selama katakan dua jam yang mungkin di dalamnya disertai ahli akademik menyampaikan ulasan secara ilmiah. Kemudian dikuti dengan soalan-soalan spontan atau memang telah disediakan oleh ahli Dewan dan dijawab oleh kementerian.

Pada sebelah petang dan juga malam sidang diteruskan secara perbahasan dari ahli dewan. Rumusan sementara dibuat.

Cara ini diikuti pada hari-hari seterusnya dengan topik misalnya:

Pandemik dan implikasi pada pendidikan negera; Tindakan mengatasi – Kementerian Pendidikan menjemput pakar akademik dalam pendidikan

Tajuk seterusnya ialah Kesan Ekonomi akibat dari Covid-19: Pemulihan – Disertai sama ahli akademik dalam bidang ekonomi.

Keselamatan Negara – Ancaman di sempadan dan Luar – Kemneterian Pertahanan dan Keselamatan – termasuk Polis.

Kewangan Negara – Mengatasi kehidupan rakyat yang  miskin – Menteri Kewangan dibantu kalangan akademik.

Demikianlah disusun topik-topik dan Isu-Isu melibatkan semua kementerian dan sebagainya sehingga sidang yang mengambil masa satu bulan atau lebih dapat membicarakan semua topik yang penting bagi negara.

Bagi seminggu terakhir diperuntukkan masa bagi Perdana Menteri dan menteri-menteri menjawab persoalan yang dibangkitkan sebelumnya secara menyeluruh.

Pokoknya format persidangan wajar diubahsuai tidak seterus seragam dan menjemukan. Pendekatan lain dapat dibincangkan, agar persidangan menarik dan ditingkatkan dengan kualiti yang bersifat ilmu. Peralatan teknologi yang merupakan media baru wajar digunakan, tidak hanya bercakap sahaja.

Sekian.

January 28, 2021

 

MENGHORMATI DAN MEMANFAATKAN PARA ILMUAN

(Fikrah Bangi: 845),

BBB: 15  Jamadil-Akhir 1442H. = 28 Januari 2021M. (Khamis).

Para ilmuan diakui adalah berada pada martabat yang tinggi  dan dihormati. Ilmu yang dimilikinya dapat dimanfaatkan oleh mereka yang lain.

Dalam pendidikan moden kita di universiti, para profesor, khususnya Emiritus, Agung dan Diraja adalah kalangan yang diiktiraf dan dipandang tinggi sebagai pemimpin keilmuan. Untuk sampai ke peringkat ini mereka bukan saja menuntut dan mengkaji bidang keilmuan yang dipelajari secara formal yang memakan masa berpuluh tahun, tetapi menghasilkan dapatan dari kajian mereka yang dianggap istimewa dan asli.

Bagaimana  kalangan ilmuan dan masyarakat dapat sama mendapat manfaat dari keilmuan mereka ?

Pada masa penulis masih lagi menjadi tenaga pengajar di universiti, kita mempunyai peluang untuk mendapat manfaat bidang keilmuan yang dihasilkan oleh seorang profesor adalah melalui `Syarahan Perdana` yang disampaikan oleh seseorang profesor yang dilantik. Pada peringkat awal seseorang profesor dilantik, maka antara syarat untuk dinilai taraf profesorshipnya ialah mewajibkan calon profesor itu menyampaikan `Syarahan Perdana Profesorshipnya` - Biasanya syarahan diterbitkan di dalam bentuk booklet`. Cara ini adalah baik, kerana melalui syarahan ini kalangan ilmuan yang lain dan masyarakat juga (melalui siaran langsung media letronik) dapat memahami, menghayati dan mengambil faedah daripada bidang keilmuan yang disampaikan. Melalui syarahan yang disampaikan, para ilmuan dan masyarakat dapat menilai keilmuan dan ketokohan profesor berkenaan dalam menguasai keilmuan yang disampaikan.

Walau bagaimana mutakhir kini, kita tidak mendapat lagi maklumat penyampaian syarahan profesor berkenaan. Amalan sedemikian adalah baik, bahkan patut diteruskan. Menteri Pengajian Tinggi patut memberi perhatian. Menyampaikan syarahan berkenaan bidang profesorship ini hendaklah menjadi syarat yang diwajibkan bagi seseorang yang mau diconfirmkan sebagai profesor. Keadaan yang sama hendaklah dikenakan kepada sesiapa yang dilantik menjadi profesor Emiritus, Profesor DiRaja, Profesor Ulung dan sebagainya. Kemampuan seorang profesor menguasai bidang dan menyampaikan syarahan yang baik, bukan saja menaikkan imej keilmuan profesor berkenaan, tetapi juga menaikkan imej universiti, bahkan negara.

Menghormati ilmuan, kecintaan terhadap ilmu, bahkan memupuk rasa ingin belajar hendaklah dipupuk dan menjadi budaya di dalam semua lapisan masyarakat. Ini merangkumi mereka yang berada pada tahap yang tertinggi membawalah kepada masyarakat biasa.

Bagi pihak pemerintah sama ada dari peringkat Perdana Menteri, Menteri-Menteri Kabinet dan semua ahli dewan, wajar dari masa ke semasa terus didedah dan mendapat peluang meningkatkan keilmuan. Pada peringkat negara  adalah wajar bagi negara misalnya mendapat pengalaman dari tokoh-tokoh politik, ilmuan dan berpengalaman. Misalnya untuk tempoh katakan empat kali setahun, semasa sidang berlangsung dan pada masa yang sesuai dijemput Bekas Presiden seperti Obama Bekas Presiden Amerika menyampaikan `Syarahan Perdana` kepada Perdana Menteri dan semua ahli parlimen mengikutinya. Dalam masa yang lain dapat dijemput misalnya Abe Bekas Perdana Menteri Jepun menyampaikan `Syarahan Perdananya` kepada pemimpin dan tokoh-tokoh politik di negara kita yang dalam masa yang sama dapat diikuti sama oleh rakyat jelata. Selain dari tokoh-tokoh politik dapat juga dijemput tokoh-tokoh terkenal misalnya Pemikir Semasa, tokoh di dalam bidang kewangan dan apa-apa juga yang difikirkan sesuai. Pada masa ini tokoh-tokoh berkenaan, tidak perlu menghadirkan diri secara fizikal, tetapi secara maya sebagaimana banyak dilakukan di dalam sidang-sidang antarabangsa dan setempat.

Selain dari jemputan terhadap tokoh-tokoh antarabangsa, penghormatan juga seharusnya diberi kepada tokoh-tokoh ilmuan tempatan, khususnya mereka yang diberi penghormatan menjawat jawatan seperti  Profesor Emiritus, Profesor Ulung, Profesor Di Raja dan profesor-profesor yang lain. Misalnya dengan memberi ruang dan masa yang sesuai bagi ahli parlimen mengikuti syarahan dan perbincangan sesuatu topik yang bersesuaian. Ini memberi penghormatan terhadap tokoh ilmuan yang dijemput dan dapat meningkat keilmuan ahli dewan yang hadir.

Pada permulaan Penulis terpilih menjadi ADUN Selangor sekitar 1999 dan seterusnya ada usaha dari pihak Pakatan Alternatif memperkayakan maklumat di dalam bidang yang terpilih. Sebelum perbincangan diadakan setiap ADUN dibekalkan dengan buku yang berhubung dengan topik yang mau dibincangkan, khususnya politik, perjuangan dan sebagainya. Kaedah bersifat ala usrah politik ini banyak manfaat bagi menyatukan arah, fikiran dan kefahaman ahli dengan buku-buku baharu dan terkenal. Perkara yang sedemikian patut dilakukan oleh pihak pentadbir parlimen dan DUN, agar ahli dapat meluaskan pengetahuan. Maaf diperkatakan, bahawa kita bertanya sejauhmanakah ahli parlimen kita membaca terutama buku-buku yang berhubung dengan tugas dan kerjaya mereka. Sejauhmanakah mereka membaca buku-buku ? Lantaran kita jarang mendengar dalam ucapan rujuan dibuat terhadap buku dan tokoh ilmuan yang releven yang dapat menambahkan maklumat dan panduan ahli dewan.

Cinta ilmu meluaskan pengetahuan dan menyelesaikan banyak persoalan.

Sekian.

January 27, 2021

 

KERJA  BERPASUKAN

(Fikrah Bangi:  844).

BBB: 14  Jamadil-Akhir 1442H. = 27 Januari 2021M. (Rabu).

Kerja berpasukan atau secara jama`ah di dalam apa perkara memberi keberkatan dan hasil yang memuaskan – termasuklah di dalam menyibarkan ilmu. Kerja berpasukan ini dilakukan seperti melalui institusi atau secara berpersatuan. Mendirikan sebuah universiti memerlukan kerja secara berpasukan. Misalnya memerlukan pasukan yang menyediakan konsep, peruntukan, tapak dan infrastruktur. Paling penting selepas penyediaan infra-struktur  ialah usaha mewujudkan tenaga pengajar yang berwibawa dan seterusnya mendapat pelajar yang berkelayakan.

Untuk menjadikan sesebuah universiti dan sebarang pengajian memerlukan masa yang lama, bagi jamaah yang mengajar dapat merealisasikan falsafah, objektif, visi dan misi sesebuah universiti. Dalam masa tersebut terserlah wibaya tenaga pengajar. Misalnya sebagai profesor terkenal di dalam bidangnya dan semakin ramai lahirnya profesor yang menyerlahkan bidang keilmuan di universiti dan masyarakat, maka semakin terkenal universiti berkenaan.. Ini ditambah dengan keluaran-keluaran dari universiti berkenaan dianggap bermutu dan diktiraf oleh institusi-institusi yang keluaran-keluaran berkenaan berkhidmat dan diakui masyarakat.

Jika pun kerja-kerja perseorangan dilakukan, misalnya menghasilkan buku dan penulisan-penulisan yang lain, individu berkenaan menghasilkan penulisan adalah di dalam skop, fakulti, jabatan atau unit-unit di mana ia berkhidmat. Misalnya jika ia dari bidang perundangan, maka ianya berada di dalam skop perundangan dan ia merupakan perluasan bagi misi dan visi bagi bidang yang dilibati.

Kerja-kerja jama`ah dapat dilihat, bahawa bagi  jabatan dan fakulti menghasilkan jurnal-jurnal secara bersiri. Jurnal adalah terbitan bersifat ilmiah yang arikal kandungannya ditulis secara teliti oleh setiap diberi ruang atau peluang bagi tenaga akademik untuk menulisnya. Misalnya Jurnal Akademika diterbitkan oleh Fakulti Sains Kemasyarakatan dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia. Jurnal Tenggara yang melibatkan penulis-penulis dari Asia Tenggara yang diterbitkan oleh Jabatan Persuratan Melayu, Universiti Kebangsaan Malaysia dan Sari, Jurnal  yang diterbitkan oleh  Alam dan Tamadun Melayu, Universiti Kebangsaan Malaysia. Demikianlah bagi setiap jabatan atau fakulti dari berbagai-bagai universiti menghasilkan jurnal masing-masing. Misalnya dalam bidang perubatan, undang-undang, architecture, ekonomi dan berbagai-bagai lagi. Bahan-bahan penulisan yang dihasilkan oleh tenaga-tenaga pengajar ini yang biasanya tinggi dari segi ilmiah diguna dan diaplikasikan oleh pihak-pihak yang berhubungan dengan meluaskan bidang-bidang berkenaan atau menterejemahkannya kepada penghasilan. Dalam kata lain, ianya adalah satu cara memasyarakatkan ilmu yang dihasilkan kepada masyarakat.

Selain daripada itu di universiti sendiri ada semacam persatuan, misalnya Persatuan Akademik Universiti yang bertujuan antaranya bergiat di dalam bidang akademik dan kebajikan ahli. Kini terdapat Jama`ah Profesor Malaysia yang  tentunya ditubuhkan bagi menyebarkan keilmuan di tengah masyarakat. Menerbitkan buku-buku ilmiah dan kebajikan bagi ahli dan masyarakat.

Satu fenomena yang menarik di tengah wabak Covid-19 pelajar dan anak-anak  sekolah kita sama menjadi mangsa diakibatkan oleh Covid-19, mereka terganggu dari segi pelajaran. Setahun ketinggalan dari segi pelajaran. Apabila persekolahan dibuka pada 20 Januari 2021 baru-baru ini, hanya pelajar-pelajar yang akan mengambil peperiksaan SPM, STPM, STAM dan yang setarap dengannya dibenarkan ke sekolah dengan menjaga SOP yang ditetapkan, manakala anak-anak yang lain yang berjumlah 4 juta itu dikehendaki belajar dari rumah secara atas talian (PdPR). Akibatnya berbagai masalah timbul, antaranya ramai dari ibu bapa tidak berkemampuan untuk membeli komputer atau telefon bimbit untuk digunakan oleh anak-anak. Antaranya melahirkan kekeciwaan di tempat mereka tidak diliputi perkhidmatan jalur lebar. Tidak kurang pula ibu bapa tidak mempunyai pengetahuan untuk membantu anak-anak mereka belajar, di samping tidak kecukupan alat – peranti bagi yang mempunyai anak ramai yang belajar. Semua ini oleh kerana tempoh yang dikenakan pembelajaran berkenaan secara mengejut, tiada persediaan masa dan latihan yang sepatutnya diberikan.

Kita dapati Persatuan Ibubapa Guru yang kerja secara jama`ah berperanan memberi pendapat dan cadangan kepada pihak Kementerian Pendidikan menyediakan kemudahan peranti kepada anak-anak yang dikategorikan sebagai susah. Cadangan juga dibuat supaya dihidupkan kembali TV Pendidikan supaya mudah dikuti pelajar-pelajar. Manakala beberapa pihak mencadangkan agar diberi peruntukan kepada pelajar terutama B40 dengan mengeluarkan peruntukan secara kupun yang membolehkan mereka membeli komputer atau telefon bimbit bagi membolehkan anak-anak mengikuti pelajaran.

Keprihatinan secara jama`ah, bahkan ada secara individu menunjukkan semua pihak menyedari pentingnya ilmu bagi anak-anak dan masyarakat. Penyebaran secara terancang dan tersusun adalah penting bagi memberi peluang semua dapat peluang mempelajari ilmu dan menjadikannya sebagai panduan di dalam kehidupan.

Sekian.

January 26, 2021

 

MEMASYARAKATKAN  ILMU

(Fikrah Bangi: 843),

BBB: 13 Jamadil-Akhir 1442H. = 26 Januari 2021M. (Selasa):

Memasyarakatkan ilmu bererti meluaskan penyebaran ilmu kepada semua peringkat masyarakat. Untuk memasyarakatkan ilmu ini tentulah lebih sesuai diperturunkan dari peringkat yang lebih tinggi kepada peringkat yang lebih rendah, kerana kalau dari peringkat rendah, mereka tidak berkemampuan, lantaran ilmu lebih dimiliki oleh peringkat tinggi. Peringkat tinggi ini dimaksudkan ialah kalangan ulamak yang mempunyai kelulusan keilmuan agama yang tinggi dan para ilmuan di pusat-pusat  pengajian tinggi membawa kepada peringkat bawahnya.

Pada dasarnya memasyarakatkan ilmu terutama di kalangan ulama`, selama ini memang berlaku. Sebagai contoh antara `ulama  menghasilkan karangan-karangan  misalnya di dalam bidang akidah, fiqh, tasawuf, akhlak dan tafsir dan hasil dari buku ini dipasarkan, bahkan sebahagian daripada `ulama` berkenaan mengajar dan menggunakan buku-buku yang mereka hasilkan. Memasyarakatkan ilmu berkenaan berlaku adalah melalui masjid-surau dan berbagai institusi  yang mereka mengajar secara mingguan dan bulanan. Tak kurang juga dalam zaman banyaknya kemudahan komunikasi mereka dijemput mengajar dan menyampaikan ceramah dan forum melalui media letronak seperti Tv dan juga penyampaian melalui atas alian. Melalui kaedah-kaedah sedemikian penyampaian bersifat menyeluruh dan ilmu turun ke tangah masyarakat. Sebagai contoh pemasayarakaan ilmu banyak kesannya disampai melalui rancangan `Forum Perdana` yang polpular sejak 1990an lagi itu dan terus popular hingga kini. Memasyarakatkan ilmu secara sedemikian lebih banyak bergantung kepada ketokhan dan populariti seseorang di dalam menyampaikan ceramah atau forum.

Memasyarakatkan ilmu yang dapat disampaikan dan lebih berkesan antaranya adalah melalui institusi pengajian tinggi yang mempunyai kepakaran tertentu. Misalnya di dalam musim Covid-19 menyerang negara kita dikatakan bermula dari 2 Januari 2020 melalui tiga rakyat China yang datang ke negara ini melalui Singapura dan hingga kini sesudah setahun wabak ini berkembang di negara ini yang memakan korban lebih dari 650 orang itu, maka dalam tempoh ini berbagai pihak berusaha menghasilkan vaksin, maka di negara kita yang mempunyai pusat penyelidikan Sains dan Teknologi (Mosti) dan di negara kita mempunyai pusat-pusat pengajian tinggi yang mempunyai pengajaran bidang perubatan yang terkenal, maka ketika Amerika, UK, Rusia,India, Iran, China, bahkan Vietnam berusaha menghasilkan vaksin, maka dilihat adalah wajar negara kita dengan kerjasama Kementerian dan pengajian-pengajian tinggi berusaha secara kerjasama menghasilkan vaksin. Bahkan dalam keadaan sekarang, walaupun sudah ada kejayaan menghasilkan vaksin oleh negara lain seperti vaksin Pfizer oleh German dan Amerika, Astra Zenica oleh UK (Universiti Oxford), Sinovic oleh China, Sputnik oleh Rusia  dan berbagai-bagai lagi, maka seharusnya kita juga mempunyai projek menghasilkan vaksin sendiri, sementara menggunakan hasil penemuan yang dilakukan oleh pihak yang lain. Dengan menghasilkan vaksin sendiri menunjukkan adanya kepakaran di dalam negara kita, sesuai bahawa beberapa universiti di negara kita bertaraf antarabangsa. Ianya merupakan maruah bagi negara kita sebagaimana dilakukan oleh beberapa negara yang disebutkan di atas.

Sebagaimana perkara di atas pernah kita sebutkan, juga isu daging sejuk-beku yang dibawa masuk dari negara-negara luar secara menukar dan menampalkan daging yang tidak halal kepada halal yang sebenarnya tidak halal. Isu ini menjadi cabaran bagi negara kita yang mempunyai tanah yang luas dan subur, di samping memastikan kemasukan daging dari luar adalah halal. Ia adalah menjadi cabaran bagi negara kita – Pertanyaan, mengapa tidak mau diusahakan – mewujudkan projek secara teratur membuka ladang-ladang ternakan misalnya lembu, kerbau, kambing, biri-biri, bahkan rusa dan kijang. Kita bercakap tentang belia menganggur dan tidak mempunyai pekerjaan, mengapa tidak terlintas pada pemikiran Kementerian Pertanian untuk mewujudkan perusahaan pertanian yang menjadikan kita berdikari dari hasil ternakan dan tenusu, bahkan tidak mustahil menjadikan negera kita pengexport daging ke luar negara. Dengan demikian kita dapat atasi beberapa masalah, mengatasi beiia kita agar  tidak   menganggur, mengatasi daging import yang meragukan, selagi ianya tidak diperjelaskan dan menjadikan ternakan adalah menjadi salah satu hasil negara. Kiranya kita masih kekurangan universiti yang dapat memberi bimbingandari segi ternakan, maka adalah wajar diwujudkan Agro-Business  University  yang khusus memberi tumpuan kepada penternakan dan pertanian di negara kita.

Bimbingan yang diharapkan dari universiti, tidak saja di dalam bidang perubatan, penternakan dan pertanian, tetapi di dalam bidang-bidang yang lain misalnya bidang ekonomi-perdagangan, perusahaan, komunikasi dan pembelajaran yang kini sedang hebat diperkatakan, teknologi dan inovasi dan banyak lagi bidang. Sebahagian daripada bidang-bidang diperkatakan sudah ada institusi pengajian tinggi berkenaan, tetapi setengah daripadanya kita lihat tidak menampilkan diri menawar atau berinovasi dalam bidang-bidang berkenaan yang dapat mencerminkan kepakaran dan tahap keilmuan yang ditawarkan kepada pelajar, tetapi  juga kepada  masyarakat  yang dapat  dimanfaatkan bersama.

Sekian.

January 25, 2021

 

MEMPERKASAKAN  PENGAJIAN  TINGGI  DAN  MEMASYRAKATKAN ILMU

(Fikrah Bangi: 842),

BBB:  12 Jamadil-Akhir 1442H. = 25 Januari 2021M. (Isnin).

Dua  perkara yang diharapkan kepada pengajian tinggi,khususnya  universiti, bahawa universiti berkembang maju dan ianya memberi manfaat kepada masyarakat.

Tugas memperkasakan universiti dengan ilmu adalah tugas  hakiki uiversiti, bahawa dengan peruntukan yang disediakan oleh pihak kerajaan dan penjanaan dari segi  pendapatan yang dapat dilakukan oleh universiti sendiri, maka universiti berusaha meningkatkan kualiti dan pencapaian universiti. Bagi memajukan universiti, maka dari  awal universiti berusaha mendapat tenaga akademik terbaik di dalam berbagai bidang keilmuan yang ditawarkan. Misalnya dengan adanya beberapa orang tokoh akademik – profesor yang bertaraf antarabangsa, dan kualiti sedemikian adalah berterusan maka cukup bagi melonjakkan imej universiti bertaraf antarabangsa. Kualiti yang dicapai hendaklah bersama berlaku di kalangan pensyarah dan di kalangan pentadbir dan tenaga sokongan universiti.

Pemerkasaan universiti juga bergantung kepada mutu ilmu yang diperturunkan ke dalam kurikulum yang dikehendaki disusun secara terbaik dan disatukan dengan kurikulum dari berbagai bidang yang menyatukan pendekatan dari kurikulum. Soal kaedah penyampaian juga memerlukan kaedah yang kreatif dan inovatif sehingga ianya tidak statik, tetapi hidup, bahkan menambah minat di dalam pengajian ditambah dengan penggunaan alat-alat teknologi terkini.

Yang melonjakkan imej universiti ialah kemajuan di dalam bidang penyelidikan. Ilmu sebenarnya berkembang melalui penyelidikan. Bidang ini sebenarnya lebih utama diharapkan dari seorang tenaga akademik. Seorang tenaga pengajar tidak sepatutnya bergantung di dalam pengajaran terhadap bahan keilmuan yang lama dan tidak berubah, tidak bertambah dan menjemukan. Peningkatan keilmuan adalah melalui penyelidikan. Seorang tenaga akademik yang tidak menjalankan penyelidikan, tidak mampu membawa peningkatan keilmuan tanpa mengadakan penyelidikan. Dengan hasil penyelidikan  memperlihatkan mutu keilmuan seorang tenaga pengajar.

Satu tuntutan yang diharapkan dari tenaga pengajar ialah menerbitkan penulisan yang tidak lain dari hasil penyelidikan yang dilakukan. Bahkan kenaikan pangkat bagi seorang tenaga pengajar sebahagian besar bergantung kepada penyelidikan dan penerbitan yang dihasilkan. Mengajar, walaupun berpuluh tahun tanpa ada penerbitan menyebabkan seseorang tenaga pengajar tidak dinaikkan pangkat. Sebab itu diungkapkan kepada tenaga pengajar: ` Either you publish or perish`. Sesuatu yang diterbitkan, biasanya sebelum diterbitkan dinilai oleh beberapa pihak sebelum diterbitkan. Kita tidak mau  seorang profesor dilantik tanpa dinilai, antaranya dari mutu penerbitan yang dihasilkan dan kita tidak mau profesor yang tidak bermutu, sebagaimana dikatakan oleh Tun Dr. Arshad Ayob, bahawa kita mempunyai ramai profesor, tetapi tidak bermutu.

Walau bagaimana melihat kepada ranking universiti-universiti di negara kita, sebahagian daripadanya mendapat kedudukan yang baik pada taraf tempatan, Asean, Asia dan dunia. Ini menandakan bahawa kualiti sebahagian daripada universiti kita tidaklah tercorot  berbanding dengan universiti-universiti lain di dunia.

Melihat kepada harapan kedua, bahawa universiti haruslah memberi khidmat kepada masyarakat atau dalam kata lain ialah memasyarakatkan  universiti. Dari aspek ini dilihat kurangnya keterlibatan universiti kepada masyarakat. Dalam hal ini ada dua pandangan bahawa `Ilmu adalah demi ilmu` di samping `Ilmu  Untuk Masyarakat`. Pertama melihat para ilmuan tugasnya menjanakan ilmu. Mereka tidak mempunyai masa untuk turun melibatkan diri memperurunkan ilmu kepada masyarakat. Tugas ini harus dilakukan oleh kalangan pelajar yang mengikuti keilmuan yang dijanakan oleh para ilmuan. Tetapi satu pendapat atau aliran lagi melihat dari segi utiliti, bahawa ilmu yang dihasilkan tidak memberi makna, tanpa dijanakan kepada masyarakat.

Kedua-dua aliran ada kebenarannya. Memang ada ilmu yang tidak memerlukan tokoh ilmuan turun melibatkan diri dengan masyarakat. Sebaliknya keilmuan berkenaan diperturunkan oleh pendukung dan pengikut. Keilmuan bersifat falsafah, pendita, seniman, penyair, sufi dan bidang-bidang yang seumpamnya adalah mereka yang mencapai tahap tinggi dalam bidang masing-masing dan biasanya tidak sama dapat  diikuti oleh pendukung-pendukung, maka pada peringkat ini dikatakan ilmunya demi ilmu, seni untuk seni`, Falsafah menurut falsafahnya. Sememangnya sesebuah universiti bernasib baik jika dapat melahirkan tokoh pemikir, filosof, seniman, sasterawan, penyair dan sebagainya. Tapi ciri unggul yang sedemikian tidak mudah dicapai dan tidak ramai yang lahir. Namun diakui apa yang dicapai adalah hasil yang mendalam dan memberi kesan yang berkekalan.

Ilmu pada dasarnya adalah dihasilkan bagi kegunaan masyarakat. Apa yang dilihat dari universiti ianya adalah institusi yang dapat memberi manfaat kepada masyarakat di dalam berbagai bidang. Memasyarakat universiti dilihat keunggulan peranan yang diharapkan.

Sejauhmanakah ianya berlaku pada universiti dan pengajian tinggi  kita ?

Sekian.

January 24, 2021

 

BUDAYA  ILMU DAN  PLAN STRATEGIK

(Fikrah Bangi: 841),

BBB:  11 Jamadil-Akhir 1442H. = 24 Januari 2021M. (Ahad).

Bagi membina `Negara Berilmu` sudah tentulah mengusahakan penyebaran ilmu di tengah masyarakat secara menyeluruh. Usaha menjadikan masyarakat berilmu di negara berilmu hendaklah mempunyai plan strategik yang teratur, bermula plan dari peringkat tertinggi yang mempunyai kesedaran tertinggi mengenai keilmuan dan pelajaran. Dari sini diperturunkan ke peringkat pelajar-pelajar yang mempunyai pengajian formal dan teratur dan kesedaran tentang kepentingan ilmu bagi negera berilmu disebarkan ke tengah masyarakat. Pada peringkat ini kita istilahkan sebagai memasyarakatkan ilmu ke tengah masyarakat. Iaitu melalui institusi-institusi pekerjaan formal seperti jabatan-jabatan, firma-firma dan berbagai agensi yang melibatkan masyrakat. Seterusnya melalui institusi masyarakat seperti tempat ibadat, NGO-NGO, Persatuan penduduk, komuniti-komuniti, kawasan-kawasan kediaman dan keluarga.

Kesedaran kepada meningkatkan masyarakat  dengan  ilmu wujud bersama slogan yang diungkapkan di dalam `Wawasan 2020`. Pengisian terhadap `awasan 2020` yang dicetuskan pada zaman Tun Mahathir ini dan terus  diisi pada zaman Tun Abdullah Badawi. Maka pada bulan Julai 2005, iaitu ketika Dato` Seri Mustafa Mohamed menjadi Menteri Pelajaran Malaysia pada masa itu dihasilkan satu plan yang dinamakan:

``Plan Strategik Pengajian Tinggi Negara – Perletakan Asas Melangkaui 2020.``

Ertinya sejak 15 tahun lepas dalam mana perkembangan pengajian tinggi mencapai jumlah yang lengkap dan pengajian-pengajian dari peringkat bawah dan memuncak kepada pengajian tinggi  meluas dan menyeluruh, maka dilihat akan keperluan bagi menyediakan Plan Strategik bermula dari peringkat pengajian tinggi dan menurun secara menyeluruh kepada semua peringkat. Dengan jumlah pengajian tinggi yang banyak (30 buah) dan pengajian kolej (diploma), teknik, vokasional dan berbagai-bagai, tetapi  wujudnya pengangguran mereka yang dari lulusan pengajian tinggi timbul pertanyaan tentang mutu pengajian dan kualiti lulusan pengajian tinggi. Sebagaimana kataTun Abdullah Badawi, Perdana Menteri pada masa itu:

``What we now have to ask ourselves is whether the quality of our education system has move in tendom with its growth in quantity, whether the younger generation passing through our national education system is adequately equipped to thrive in a increasingly global and competitive environment.``

Sudah tentu bagi melengkapkan perkembangan pengajian, khususnya pengajian tinggi yang dilihat pada masa itu perlu kepada  `education revolution.`  sebagai aspirasi bagi mencapai kemajuan pengajian pada peringkat pengajian tinggi yang tentu juga mempengaruhi strata pengajian  kepada peringkat ke bawah. Ini adalah  bagi mencapai hasrat menjadikan Malaysia `Negara Maju` yang tidak lain dari  melalui ilmu.

Pemupukan nilai dan budaya ilmu tidak lain dari pembinaan modal insan kelas pertama dengan mentransformkan sistem pendidikan negara pada semua peringkat tertinggi kepada peringkat terendahnya.

Menurut Dato` Seri Mustafa Mohamed yang menjadi Menteri Pengajian Tinggi pada masa itu,

``Sesungguhnya dalam misi mentransformasikan Malaysia menjadi sebuah Negara Maju, kita perlu memastikan pengajian tinggi berada pada landasan yang kukuh, mantap  dan berkesan. Plan Strategik sebagai dokumen seharusnya mempunyai hala tuju pengajian tinggi negara yang menekankan pada pembangunan modal insan dan modal intelek berkualiti bagi mendukung dan menjayakan aspirasi negara untuk menjadi maju, makmur dan kompetitif.

Selepas tempoh terhasilnya Plan Strategik memperlihatkan bahawa peningkatan terutama dari segi ranking pengajian tinggi berlaku di negara ini bersama pengajian-pengajian tinggi di rantau Asean, Asia dan global. Walau bagaimana perubahan pentadbiran negara membawa kepada kelainan penekanan. Kita  tidak berkesempatan melihat apakah plan pendidikan negara yang mau dibawa oleh kerajaan  PH yang berkuasa dalam tempoh yang singkat dan dalam masa yang singkat itu Kementerian Pelajaran berada di dalam keadaan yang tidak mantap, bahkan menterinya diminta meletakkan jawatan.

Lebih malang keadaan Pengajian Tinggi dan Kementerian Pelajaran amat terkesan dengan Covid-19, setahun pengajian tertangguh dan pendekatan pengajian kini dalam proses mencari pendekatan kaedah pengajian yang terbaik, termasuk memulihkan pengajian yang terganggu. Sudah tentulah ianya memberi kesan dari segi pengajian. Adalah dibimbangkan ianya memberi kesan kepada kualiti pengajian kepada semua peringkat.

Kitapercaya Akan berlaku perubahan dan penyesuaian yang secara sementara mengganggu pemantapan dan kualiti pengajian.

Semua pihak berusaha mengurangkan kesan gangguan agar pelajar-pelajar dapat meneruskan pengajian, walaupun dalam keadaan mencabar.

Sekian.

January 23, 2021

 

BUDAYA  ILMU: CIRI DAN IDENTITI NEGARA ?

(Fikrah Bangi:  640),

BBB:  10 Jamadil-Akhir 1442H. = 23 Januari 2021M.(Sabtu).

 Selepas mengalami penurunan dari segi pendidikan, ekonomi dan kehidupan sosial,  akibat dari Covid-19,  adalah menjadi harapan bagi negara kita, bahkan seluruh dunia yang semuanya mengalami wabak Covid-19, akan bangkit semula bukan saja di dalam bidang-bidang yang disebutkan, bahkan di dalam semua bidang. Kita berharap kali ini kita tidak perlu berkiblatkan ke timur, barat atau selatan, tetapi adalah berdikari dan berdiri di atas kaki kita sendiri dan bagi yang perlu kerjasama, maka kita bangkit secara bersama seperti sesama Asean, Kerjasama Negara-Negara di Lembang Pasifik dan sebagainya. Kita perlu bangkit dengan ciri dan identiti kita sendiri.

Faktor utama yang dapat menggerakkan kebangkitan dan kemajuan tidak lain daripada ilmu. Kemampuan berilmu sebenarnya tidak membedakan antara barat, timur dan selatan. Pencapaian dari segi berilmu terpulang kepada usaha negara dan kesungguhan rakyatnya. Runtuhnya Jepun selepas Peperangan Dunia ke II, tetapi selepas 75 tahun (kini), Jepun bangkit sebagai sebuah negara maju dari segi ekonomi dan teknologi bukan saja menyamai, bahkan mengatasi negara-negara barat.

Selepas 50 tahun (kini) yang dapat disifatkan sebagai  zaman renaissance bagi Malaysia, kita telah maju di dalam pelajaran yang sepatutnya  menjadi faktor bagi kemajuan negara. Kini kita mempunyai 20 universiti awam dan 10 buah universiti swasta. Daripada jumlah universiti di negara kita 15 daripadanya adalah dikategorikan sebagai universiti bertaraf dunia. Antaranya Universiti Malaya, Universiti Kebangsaan Malaysia, Universiti Putera Malaysia, Universiti Teknologi Malaysia, Universiti Teknologi Petronas, Universiti Tenaga Nasional, Universiti Kuala Lumpur, Universiti Malaysia Perlis, Universiti Malaysia Sarawak, Universiti Multi Media, Universiti Teknikal Malaysia, Melaka, Universiti Teknologi Mara dan Universiti Tunku Abdul Rahman. Manakala  16  top universiti, termasuk sebahagian dari universiti pilihan di negara kita  di bawah 200 terbaik di dunia. Namun terkehadapan dari universiti-universiti adalah Oxford, Stanford University, Harvard, California Institute of Technology dan Matsachusets Institute of Technology. (The Star, 5 September 2020: 6). Ia adalah merupakan ranking  bagi 1,527 universiti dari 93 negara di dunia. Negara kita yang mempunyai lebih dari  32  juta penduduk menawarkan kemasukan pelajar ke universiti secara tahunan adalah seramai 1.14 juta pelajar, iaitu seramai 510,000 ke IPTA dan 633,344 tawaran ke IPTS. (Sinar, 5.10.2020: 1). Ini bererti setiap 30 orang pelajar di negara ini  seorang mendapat peluang menyambung pengajian di universiti.

Dari kenyataan ini negara kita hebat dan mempunyai kesedaran tinggi dari segi pelajaran.Negara kita menurut  Tun Dr. Arshad Ayob Bekas Pengarah UITM bahawa negara kita sekarang mempunyai seramai  2,500 profesor. Maklumat ditambah oleh Pengarah Eksekutif Majlis Profesor negara Prof. Datuk Dr. Redzuan Che Rose adalah seramai 3,200. (Menurutnya sebahagian telah meninggal dan kini berjumlah 2,900 orang).  Manakala jumlah pensyarah di negara kita kini adalah seramai 65,000 orang.

Dengan jumlah universiti yang agak banyak, profesornya berjumlah dalam lengkongan 3.000 orang bersama tenaga pensyarah berjumlah 65,000 orang dapat diambil kesimpulan awal bahawa negara kita adalah negara maju dari segi ilmu pengetahuan yang sepatutnya maju juga dari segi pembangunan dan pencapaian di dalam berbagai bidang. Apakah realitinya sedemikian ?

 Satu masa dahulu, iaitu sekitar tahun 1960an kita memandang rendah negara-negara seperti Korea Selatan dan Vietnam. Dalam pertandingan bola sepak kita sering mengalahkan mereka. Mereka tidaklah maju pada masa itu dari segi teknologi dan ekonomi. Kita menganggap kalau pun tidak rendah daripada kita mereka adalah setaraf dengan kita, tetapi hari ini Korea Selatan jauh lebih maju dari segi ekonomi dan juga sukan. Vietnam yang dulu memang lemah daripada kita,tetapi di dalam setengah hal seperti sukan, bahkan ekonomi mulai  mengatasi kita. Di dalam hal ini, kita bertanya, apakah negara kita yang dapat disifatkan sebagai  maju dan mementingkan pelajaran itu sebagai negara maju ? Apakah kita maju seperti Singapura ? seperti Korea Selatan  ? dan adakah kita maju seperti Jepun ?  Sebenarnya kita seperti tidak bergerak dan terus berada pada tahap lama, di manakah silapnya ?

Tun Arshad Ayob melontarkan pendapatnya dengan menilai tahap yang paling tinggi dari segi pelajaran, bahawa profesor-profesor kita yang sepatutnya menjadi penggerak kemajuan sebenarnya menurutnya `Tidak Berkualiti`. Pendapat ini sama dengan pendapat Profesor Dr. Syed Hussain al-`Attas yang pada satu masa  menggelarkan sebahagian dari profesor adalah sebagai `Profesor Kangkung`. Profesor Datuk Dr. Redzuan Che` Rose dalam wawancara melalui TV 501, pada 21 Januari 2021 yang lepas cuba mempertahankan kelompok profesor universiti yang diketuainya. Hakikatnya ini adalah permasalahan kualiti pelajaran yang dihadapi negara kita dan kita berharap Menteri Pengajian Tinggi negara kita menganggapnya sebagai perkara yang serius dan berharap dapat menyelesaikan masalah kualiti yang dihadapi. Ia bukan saja pada tahap profesor, tetapi juga pensyarah, bahkan lulusan dan pelajar pengajian tinggi kita.

Kita memang mengharapkan mereka yang dikategorikan sebagai golongan genius ini dapat memimpin bukan saja universiti, tetapi masyarakat dan negara menjadi sebagai negara berimu dan maju.

Apakah harapan ini dicapai  ?

Sekian.

January 22, 2021

 

PERSEMPADANAN  DAN  PERUBAHAN

(Fikrah Bangi:  839),

BBB:  09 Jamadil-Akhir 1442H. = 22 Januari 2021M. (Juma`at).

Jika dikira dari malapetaka dan permusnahan  pertama dunia bermula dari tahun 1918-21, iaitu musim perang dunia pertama, maka hingga kini sudah satu abad malapetaka itu berlaku. Jika dikira dari zaman kacau bilau negara sejak 1969, maka hingga kini yang merupakan zaman kegawatan dan kacau bilau, maka ianya berusia  setengah abad.

Kegawatan dan kacau bilau yang berlaku pada masa kini adalah lebih dahsyat berbanding dengan kemusnahan dan kacau bilau yang lepas. Faktor kacau bilau pertama yang sedang kita alami ialah wabak Covid-19 yang sedang melanda negara kita dan juga dunia. Di dalam usaha yang dilakukan oleh pemerintah, banyak kemusnahan yang berlaku. Antaranya kemusnahan dari segi ekonomi di dalam berbagai sektor. Ramai mereka yang hilang pekerjaan. Berbagai sekatan terpaksa dihadapi seperti PKP, PKPB, PKKPP dan PKPD bertujuan untuk membendung perkembangan wabak.  Kehidupan yang berubah dari rutin kebiasaan  menyebabkan 70% rakyat tertekan. Ramai yang sakit jiwa, walaupun berbegai usaha dan bantuan disampaikan bagi meringankan beban yang ditanggung mereka.

Permasalahan besar yang dihadapi ialah dari segi pembelajaran. Sudah setahun persekolahan terganggu dan sejak Rabu 20 Januari persekolahan dibuka kembali, tetapi dengan norma baru. Semua pelajar mengikuti pengajian atas talian, kecuali yang mau menghadapi peperiksaan penting seperti SPM, STPM, STUM dan yang setaraf kembali ke sekolah bagi menghadapi peperiksaan yang tertangguh (sepatutnya November 2020). Kerisauan berlaku di kalangan ibu bapa yang setengah daripada mereka  tidak dapat membimbing anak-anak mereka, kerana tidak dapat menguasai kaedah pembelajaran atas  talian, selain dari yang tidak mempunyai peralatan dan tiada liputan internet yang memuaskan.

Pelajar pada pengajian tinggi  juga terpaksa menghadapi masalah yang sama – tidak dapat menghadir diri ke kampus dan terpaksa mengikuti pengajian atas talian dan bagi pelajar baru masih belum menikmati pembelajaran sebenar di kampus. Banyak lagi halangan yang terpaksa dihadapi masyarakat.

Sebagaimana tindakan yang diambil banyak negara di dunia mengisytiharkan darurat bagi menyekat ancaman, maka demikianlah di negara kita, iaitu bermula pada 12 Januari 2021 hingga 01 Ogos 2021 di bawah perkara 150(1) perlembagaan negara. Tujuan adalah untuk memberi tumpuan bagi mengekang wabak dan menyekat suara orang-orang politik yang tak kira masa membuat tuntutan, termasuk menuntut supaya darurat dibatalkan (BH: 15.1.21) yang boleh ditafsirkan sebagai ingkar kepada keputusan yang dibuat oleh Yang DiPertuan Agong.

Kegawatan yang berlaku di negara kita adalah kegawatan yang sama ditanggung oleh negara-negara di dunia, ketika negara kita mengalami kes harian melebihi 4,000 kes dengan kematian melebihi 650, dunia seperti Amerika dengan kes sebanyak hampir 25 juta dengan kematian sebanyak 411,520 diikuti negara-negara seperti  India 10,596442 (kematian 152,754), Brazil 8575762(211.515), Rusia, UK, Perancis, Itali, Turki, spanyol dan German dengan jumlah yang merisaukan, negara benar-benar menghadapi suasana yang mengancam. Ancaman antara hidup mati. Sebab itu tumpuan harus diberi oleh semua pihak secara bersatu memerangi wabak berkenaan dan melupakan sementara soal-soal seperti politik. Penemuan vaksin setakat ini belum menampakkan kesan ketara dari segi kesembuhan dan menurut WHO, wabak ini tidak akan hilang dalam tempoh yang dekat.

Dalam masa kegawatan yang dihadapi, kita juga sedang menghadapi kegawatabn politik yang sejak kemerdekaan, bahkan selepas 1970an – setengah abad yang lalu kita tidak pernah menghadapi berbagai-bagai kegawatan termasuk serentak dengan politik, mau tidak mau di atas kegawatan 2020,kita akan hadapi zaman baru – Zaman pasca-Covid yang tempoh berakhirnya belum diketahui, zaman perubahan nilai yang kita sedang hadapi yang disifatkan zaman digital, zaman  pemulihan ekonomi yang negara kita dan dunia sedang berhempas pulas mengatasinya, kita seharusnya perlu menghadapi perubahan dari segi politik. Sebagaimana semua bakal dihadapi adalah nilai baru, maka pada bidang politik juga seharusnya bersifat baharu dan dinamik. Sebagaimana disebut dari zaman kemerdekaan hingga kini politik kita dibayangi oleh dua tiga watak dan kita terlepas peluang mendapat pimpinan kalangan generasi baru oleh kerana sekatan ortodok yang ada di dalam sistem berparti itu.

Kita telah bicarakan tentang reformasi dari segi berparti di negara ini, sistem berparlimen – komponan-komponan pengawalan yang harus ada di dalamnya, sistem ber-Dewan Negara – komponen dan pengawalan yang ada di dalamnya. Kita mau melihat dinamika kekuasaan bukan saja dimiliki oleh orang politik, tetapi disertai tokoh-tokoh penting berwibawa di luar politik, partisipasi kerajaan negeri. Diharap dinamika ini dan tiada monopoli kekuasaan dan dimbangi, maka ianya dapat mengelak dari perpecahan dan menjadi dorongan bagi mencapai kemajuan.

Tidak adakah cadangan yang menyimpang dari tradisi berpolitik yang  berkar umbi di negara ini hingga dilihat ianya begitu berkuasa dan tidak dapat digugat ?

Kita perlu bergerak kepada zaman baru dan meninggalkan yang lapuk di dalam politik.

Sekian.

January 21, 2021

 

GANGGUAN  PEMBINAAN PERADABAN

(Fikrah Bangi:  838),

BBB: 08 Jamadil-Akhir 1442H. = 21 Januari 2021M. (Khamis).

Hasrat membina peradaban terutama bagi bangsa Malaysia adalah sesuatu yang murni dan ia adalah selari dan seturutan seharusnya berlaku bersama dengan pembinaan tamadun.

Ironi dari segi  realiti, bahawa dalam dekad 1990an pemimpin negara pada masa itu menampilkan arah perjuangan meningkatkan kemajuan bersama Negara-Negara Selatan (FEER, 20 August 1992: 16-18), Pandang  Ke Timur dan  Wawasan 2020. Slogan ini sedikit sebanyak memberi kesan kepada pandangan  dunia terhadap kepimpinan di Malaysia yang dianggap `Anti Barat`, walaupun dari satu segi ada kontradik dari segi pendirian Malaysia.

Tidak dapat dinafikan slogan-slogan berkenan memberi impak kepada Malaysia sebagai memimpin bagi Negara –Negara selatan dan di Malaysia sendiri dengan polisi Pandang ke Timur dan Wawasan 2020 ada kesan dari segi imej semasa itu dan kesan dari segi pembangunan fizikal di Malaysia, terutama hasil dari sumber Petronas.

Namun dari segi lanjutan slogan-slogan yang dikebarkan pada dekad 1990an ini, nampaknya tidak terus terkebar pada dekad-dekad 21. Perjuangan Negara-Negara Selatan berkubur begitu sahaja dan Pandang Ke Timur dan Wawasan 2020 hilang dari segi tarikan. Pandang ke Timur, masih berterusan, sekali lagi ironinya, walaupun ada kesannya, tetapi negara tidak mampu menjadi contoh semaju negara yang mau dicontohtauladankan, sebaliknya Wawasan 2020 dianggap gagal.

Apa yang ketara menjejaki 2020 politik negara dapat dikatakan berada di dalam kekacauan tidak seperti pada dekad 1990an. Kesalahan adalah dibebankan kepada pewaris yang meneruskan pemerintahan yang dianggap tidak mampu membawa misi 2020 yang seharusnya melonjakkan imej negara sebagai negara maju. Ironi lagi, walau pimpinan berkenaan kembali memimpin, tapi tidak mampu membawa impak kepimpiunan seperti sebelumnya.

Mulai dari awal 2000 politik pemerintahan negara berubah dan tidak lagi didominasi oleh kerajaan BN –Sekurang-kurang beberapa negeri tidak lagi kekal di bawah BN. Namun perubahan yang diharap mengubah landskap politik negara  yang benar-benar membawa kepada pereubahan yang positif selepas pilihanraya ke 14, sebenarnya yang  berlaku ialah perubahan dan kekacauan dari segi politik. Politik yang diharap dari penguasaan PH akan membawa perubahan yang diharap  tidak kesampaian, bahkan ada yang berpendapat adalah kekeciwaan, bahkan disifatkan sebagai membawa kepada keruntuhan yang mengundang politik negara yang tidak stabil, bahkan perbalahan bukan antara politik lawan, tetapi di dalam kem politik yang memerintah dan lawan.

Lebih malang dekad 2020 yang selama ini diulang-ulang sebagai dekad keramat yang membawa kepada perubahan dan kemajuan, tetapi sebenarnya dekad yang membawa kepada kekacauan politik dan ancaman yang paling serius yang selama ini tidak pernah berlaku, iaitu Covid-19. Iaitu ancaman yang paling serius pada peringkat negara dan dunia.

Semasa negara menghadapi ancaman Covid-19 secara serius ini ada pihak yang tidak melihat ancaman terhadap nyawa – hidup mati, tetapi  memperjudikannya dengan peluang dan kesempatan politik di luar kesabaran. Apa yang kita mau  dan sepatutnya dalam tempoh ini disuarakan pendekatan yang membina, misalnya  bagaimana kaedah terbaik bagi mengurangkan wabak Covid-19 yang dihadapi, bukannya mengecam usaha yang dilaksanakan selama ini. Dalam masa kegawatan ini kita mau mendengar cadangan-cadangan positif bagi mengatasi masalah ekonomi yang sedang dihadapi negara dan cadangan bagi mengatasi masalah pengangguran dan kesempitan yang dihadapi masyarakat. Peluang seperti ini sudah wujud dan dapat disampaikan dalam Sidang Dewan yang telah berlangsung sebelum ini dan dapat dicadangkan seterusnya  dan tidak semestinya perlu kepada sidang yang baru yang dilihat mencari peluang  di sebalik cadangan, meskipun dilihat sebagai tidak patuh kepada pengisytiharan darurat yang telah dilakukan.

Dalam tempoh kegawatan ini, sedang negara, Kementerian Pendidikan dan ibubapa bertungkus lumus berusaha agar anak-anak kembali bersekolah, walau atas talian dan yang bakal menghadapi peperiksaan penting hadir ke sekolah tiada kita dengan sokongan atau lebih dari itu cadangan bernas yang dapat digunakan bagi mengatasi masalah pembelajaran yang dihadapi oleh pelajar-pelajar dan anak-anak yang telah terganggu dari menghadapi pelajaran sejak setahun yang lepas. Cadangan tidak perlu untuk diluahkan di dalam parlimen, tetapi dapat dikemukan secara kini. Apa yang dilihat orang politik mementingkan politik, tanpa mengira masa  dan tempat.

Suasana negara yang terus kecoh dengan politik dan tidak sedia untuk bergencat, dengan keadaan negara di dalam ancaman Covid-19, ditambah dengan isu rasuah  jenayah dan dadah amat mengganggu dari membina peradaban dan kelangsungan, lebih dari itu mencabar dari keinginan mau melihat negara maju beriringan dari segi  tamadun dan peradaban. Solusi perlu difikir dan  diteliti.

Sekian.

January 20, 2021

 

DEWAN  NEGARA: PERTINGKAT KUALITI SIDANG

(Fikrah Bangi: 837).

BBB:  07 Jamadil-Akhir 1442H. = 20 Januari 2021M. (Rabu).

 Dengan namanya sebagai Dewan Negara, maka sepatutnya ianya lebih tinggi daripada Dewan Rakyat. Sememangnya hirakinya sedemikian. Tapi dari segi praktikalnya dan menjadi persepsi umum, kelihatan ianya lebih rendah daripada Dewan Rakyat. Keahliannya dilantik dari mereka yang dipilih mewakili pemerintah dan pembangkang menurut jumlah kerusi parlimen yang dimenangi di dalam pilihanraya. Pemilihan kelihatan sebagai membalas jasa kepada pihak kerajaan dan juga pembangkang (lebih kecil) dan biasanya mereka ini adalah dari kalangan veteran-veteran yang dianggap berjasa.

 Format sidang adalah sebagaimana sidang di mana pihak kerajaan menjawab soalan-soalan yang dikemukakan oleh ahli Dewan Negara, usul-usul dan rumusan. Kebiasaan sidang lebih pendek dan  menyokong apa yang terhasil dari sidang Dewan Rakyat, walaupun ada kalanya berlaku luar biasa  sidang menolak apa yang diputuskan di dalam Dewan Rakyat dan diminta dibuat kajian semula – Ketika suara Dewan Negara dikuasai mereka yang dilantik kerajaan terdahulu.

Walau apa pun Dewan Negara perlu direformasikan dan ditingkatkan kualiti sidangnya.

 Dewan Negara hendaklah benar-benar berada pada tahap tertinggi berbanding dengan Dewan Rakyat. Jika ianya sekadar `rubber stamp`, maka lebih baik ditiadakan saja Dewan Negara. Jumlah keahlian di dalam Dewan Negara hendaklah separuh dari jumlah keahlian Dewan Rakyat. Keahliannya separuh dari pihak kerajaan dan wakil-wakil dari setiap negeri dan separuh lagi ialah dari ahli akademik, profesional, para tenokrat dan mereka yang berwibawa di dalam bidang masing-masing. Format persidangan hendaklah diubah dari pihak kerajaan – Para menteri yang  `bersifat serbatahu`  dan menjawab segala persoalan yang dikemukakan oleh ahli Dewan Negara yang dilantik, tetapi ianya hendaklah diubah kepada para menteri dengan bidang-bidang masing-masing adalah pihak yang disoal, bertanggungjawab serta membentang jawapan apa yang disoalkan oleh para profesional yang dilantik.

Misalnya seorang menteri kewangan ditanya oleh pakar kewangan yang dilantik dari segi bajet yang dikemukakan dalam Dewan Rakyat, bagaimanakah unjuran perbelanjaan yang dilakukan, apakah ada ketirisan dan setakat itu apakah kemajuan yang dicapai dan apakah dijangka mencapai objektif. Misalnya dalam musim Covid-19, Menteri Kewangan diminta menjawab dari manakah punca kewangan yang diperuntukkan begitu banyak, pengagihan yang dibuat. Adakah ianya mencapai objektif. Apakah implikasi dari perbelanjaan mengatasi kewajaran Keluaran Dalam Negara Kasar. Bagaimanakah cara bagi  memulihkan kewangan yang merosot.

Menteri Pengajian Tinggi misalnya dikehandaki menjawab apakah perancangan bagi meningkatkan kualiti semua pengajian tinggi. Apakah yang diharapkan dari universiti-universiti yang berada pada tahap ranking tinggi. Apakah penyelidikan yang dihasilkan yang memberi manfaat kepada negara. Sejauhmanakah universiti dapat memberi cadangan bagi mengatasi penganggur-penganggur lulusan universit dan sebagainya. Pendeknya pada tahap Dewan Negara para menteri adalah berdepan dengan soalan dan jawapan yang mencerminkan prestasi yang dicapai oleh kementerian masing-masing.

Format soal jawab yang memakan masa dalam tempoh lima dan sepuluh minit sahaja perlu diubah. Kalau satu hari atau lebih memerlukan jawapan dan pembentangan dari satu kementerian, maka berikan masa yang cukup untuk dijawab dan dibentang, bahkan kalau perlu turun padang. Sekarang berbagai-bagai alat teknologi dan komunikasi dapat digunakan dalam penerangan dan jawapan yang  dapat digunakan, bukan secara lisan berterusan. Persidangan mungkin bersifat seminar, dialog, foram, koloqium dan sebagainya sehingga apa yang dijawab dan dibentangkan memuaskan hati. Untuk keterangan yang mendalam tokoh-tokoh ilmiah dan profesional dari luar boleh dijemput untuk membentangkan pendapat dan mencari solusi dan jawapan. Kiranya apa yang dibentangkan oleh para menteri tidak memuaskan dan mencerminkan ketidakfahaman atau  tidak menguasai  bidang persoalan, maka jawapan dan rumusan yang dicapai di dalam Dewan Rakyat boleh ditolak dan diminta diperhalusi dan dikemukakan kembali. Dalam erti kata yang lain Ahli Dewan Negara yang berwibawa adalah bersifat peneliti, penilai apa yang dilakukan oleh semua kementerian, bahkan berhak disoal dan diminta jawapan oleh ahli Dewan Negara yang profesional dan berwibawa apa juga persoalan yang soalan berkenaan telah diberi tempoh secukupnya untuk persediaan bagi jawapan di Dewan Negara. Ahli Dewan Negara misalnya berhak bertanya, misalnya mengapa berlakunya kerosakan alam sekitar di negeri Perak. Bagaimanakah kerosakan begitu parah berlaku tidak sampai ke pengetahuan kepada pihak negeri. Perlu diminta siasatan dilakukan kiranya ada pihak yang bersekongkol, terutama dari pihak pentadbiran, sehingga apabila ianya didedahkan,maka seolah-olah perkera ini tidak diketahui. Persoalan-persoalan penting yang lain boleh saja dibangkit untuk dijawab, misalnya masalah rasuah yang berlaku di kalangan ahli politik, soal lompat parti dan jatuh menjatuhkan kerajaan dan sebagainya.

Pendek kata Dewan Negara adalah bersifat audit yang berani dan berkuasa bagi mempersoalkan segala perkara yang dijalankan di dalam pemerintahan, sama ada pada peringkat negara, negeri dan sebagainya.

Dengan taraf sedemikian Dewan Negara tidak dilihat sebagai Dewan yang rendah fungsi, rubber stamp dan sebagainya, sebaliknya Dewan yang berwibawa berfungsi bagi  memperbetulkan segala yang menyeleweng, bertindak terhadap yang salah dan mempastikan perjalanan pemerintahan di atas landasan yang betul dan bergerak secara licin dan maju.

Sekian.

January 19, 2021

 

KURANGKAN  KUASA  POLITIK – PENTINGKAN KUALITI

(Fikrah Bangi: 836),

BBB:  06 Rabi`ul-Akhir 1442H. = 19 Januari 2021M. (Selasa).

Adalah dilihat kuasa yang ada pada orang politik terlalu besar, lantaran itu banyak mereka yang berusaha mengejar bagi  mendapat kedudukan di dalam politik. Kedudukan di dalam politik, terutama pada pihak yang memerintah membuka banyak kesempatan dan ruang, lantaran itu ada yang terlibat di dalam penyelewengan dan rasuah. Sebab satu cara mewujudkan keseimbangan ialah dengan menghadkan kuasa orang politik.

Antara cadangan seperti yang berlaku pada setengah negara yang lain ialah menghadkan tempoh menjadi presiden atau perdana menteri tidak lebih dari dua penggal. Ini sebagaimana berlaku di Amerika. Dengan menghadkan tempoh seorang Presiden atau Perdana Menteri memberi peluang lahir ramai  pemimpin yang berbakat. Tiap sepuluh tahun atau lima tahun lahir pemimpin yang baru yang membawa pendekatan yang segar dan baharu. Di Amerika misalnya dari tahun 1970an melahirkan  berpuluh presiden. Antaranya begitu berwibawa seperti John F. Kennedy, Jimmy Carter, Reagan, Ford,  Bush, Obama dan Joe Biden. Keadaan yang sama berlaku di England yang melahirkan seperti  Wilson, Thather, Boris Johnson dan sebagainya. Adalah rugi bagi negara kita sepanjang setengah abad negara kita hanya dibayangi oleh dua tiga Perdana Menteri sahaja yang prestasi , tetapi tidak melonjak kepada peringkat antarabangsa.

Tempoh yang melayakkan seseorang itu menjadi ahli parlimen hendaklah dihadkan tidak lebih dari tiga penggal. Dalam tempoh sedemikian melayakkan seseorang bagi menunjukkan prestasi mereka untuk berkhidmat. Tempoh sedemikian juga hendaklah melibatkan seseorang itu menjadi pemimpin utama di dalam parti. Dengan demikian memberi ruang kepada generasi muda mengambil alih kepimpinan dan menunjukkan prestasi mereka di dalam kepimpinan dan tidaklah sepanjang setengah abad hanya satu dua tokoh memimpin hingga ke usia yang begitu lanjut dan tidak lagi berprestasi tinggi.

Satu reformasi yang patut dilakukan, bahawa di dalam memberi peluang kepada parti sahaja untuk bertanding, maka hendaklah diperuntukkan sejumlah kerusi, iaitu 10% daripada ahli parlimen hendaklah dilantik dari kalangan ahli akademik, profesional dan kalangan mereka yang berjasa. Pada kebiasaan ahli parlimen kurang pengalaman di dalam bidang-bidang penting. Dengan adanya kalangan yang dilantik dapat memandu dan lebih licin dari segi pengalaman dan pentadbiran.

Wakil-wakil dilantik adalah boleh terdiri dari tokoh wibawa dalam bidang:

1)    Akademik     2) Ekonomi    3)  NGO      4) Tentera         5) Polis

6)  Koperasi             7) Kesihatan    8) Perdagangan 9) Perladangan 10) Pelancongan

11)  Belia       12) Pengangkutan   13) Pegawai Tadbir  14) `ulama     15) Komunikasi

16)  Bank       17)  Sukan  18)  Karyawan    19) Pesara      20)  OKU

21) Saintis     22) Undang-Undang.

Mereka hendaklah bersifat berkecuali di dalam Dewan  dan membuat pertimbangan memberi sokongan secara bebas. Mereka juga berperanan mengimbangi suara di dalam pengundian sesuatu usul dalam parlimen. Mereka yang berkelayakan boleh dipilih menyandang jawatan menteri atau timbalan menteri tidak lebih dari ( 5+ 5).  Sebagai contoh keahlian dalam parlimen kini terdapat beberapa orang ahli yang dilantik, mereka yang dilantik menjadi menteri dapat menunjukkan prestasi kerja dan tindakan-tindakan yang bernas, maka jika ada lima orang menteri yang dilantik dan berwibawa akan meningkatkan prestasi kabinet. Ianya menjadi contoh yang perlu diikuti mereka yang hendak menjadi ahli parlimen, bahawa mereka tidak cukup mendapat kedudukan dengan ramai sokongan ahli parti, tetapi hendaklah menunjukkan kemampuan dari segi minda, pelajaran dan tindakan. Adalah rugi bagi mana-mana kawasan  yang menghantar wakil mereka ke parliman sekadar memenuhi koata di parlimen dan jarang mengeluarkan pendapat dan malang sekali jika setiap kali bercakap rakyat dapat melihat  kelemahannya dari segi menampilkan hujah dan fikiran.

Ahli-ahli dilantik berdasarkan kepakaran mereka di dalam bidang-bidang yang penting ini hanya untuk tempoh satu penggal sahaja. Selepas itu mereka hendaklah diganti oleh yang lain. Jika mereka berhasrat untuk berada lebih lama bagi menyampaikan khidmat, maka ianya hendak melibatkan diri dalam politik dan tertakluk kepada keperluan-keperluan di dalam politik. 22 bidang di atas adalah sebagai contoh. Jika ada bidang-bidang lain yang dilihat lebih penting, maka ianya boleh ditukar dan diganti dengan yang lain bagi memenuhi koata yang disediakan. Begitu juga jika sudah ada ahli parlimen yang dipilih rakyat pakar di dalam bidang tertentu, maka bidang ini tidak perlu diisi, tetapi diganti dengan bidang yang lain.

Keadaan yang sama diikuti oleh pihak negeri. Misalnya tempoh dibenarkan menjadi menteri besar adalah terhad kepada dua penggal sahaja dan tempoh seseorang boleh menjadi wakil rakyat bagi Dewan Undangan Negeri tidak lebih dari tiga penggal. Ada ahli yang dilantik (ini sudah ada contoh di Pahang. Cuma mungkin boleh ditambah.

Dengan  tempoh yang dihadkan bagi jawatan-jawatan yang dibicarakan memberi peluang lahirnya pemimpin yang dapat menunujukkan kewibawaan mereka. Oleh kerana tempoh yang diberi secara terhad, maka setiap yang terpilih akan berusaha menunjukkan prestasi mereka yang terbaik semasa peluang diberikan. Dengan ini ada dinamika dari segi kepimpinan dan memberi faedah kepada negara/negeri dan rakyat.

Sekian.