January 26, 2021

 

MEMASYARAKATKAN  ILMU

(Fikrah Bangi: 843),

BBB: 13 Jamadil-Akhir 1442H. = 26 Januari 2021M. (Selasa):

Memasyarakatkan ilmu bererti meluaskan penyebaran ilmu kepada semua peringkat masyarakat. Untuk memasyarakatkan ilmu ini tentulah lebih sesuai diperturunkan dari peringkat yang lebih tinggi kepada peringkat yang lebih rendah, kerana kalau dari peringkat rendah, mereka tidak berkemampuan, lantaran ilmu lebih dimiliki oleh peringkat tinggi. Peringkat tinggi ini dimaksudkan ialah kalangan ulamak yang mempunyai kelulusan keilmuan agama yang tinggi dan para ilmuan di pusat-pusat  pengajian tinggi membawa kepada peringkat bawahnya.

Pada dasarnya memasyarakatkan ilmu terutama di kalangan ulama`, selama ini memang berlaku. Sebagai contoh antara `ulama  menghasilkan karangan-karangan  misalnya di dalam bidang akidah, fiqh, tasawuf, akhlak dan tafsir dan hasil dari buku ini dipasarkan, bahkan sebahagian daripada `ulama` berkenaan mengajar dan menggunakan buku-buku yang mereka hasilkan. Memasyarakatkan ilmu berkenaan berlaku adalah melalui masjid-surau dan berbagai institusi  yang mereka mengajar secara mingguan dan bulanan. Tak kurang juga dalam zaman banyaknya kemudahan komunikasi mereka dijemput mengajar dan menyampaikan ceramah dan forum melalui media letronak seperti Tv dan juga penyampaian melalui atas alian. Melalui kaedah-kaedah sedemikian penyampaian bersifat menyeluruh dan ilmu turun ke tangah masyarakat. Sebagai contoh pemasayarakaan ilmu banyak kesannya disampai melalui rancangan `Forum Perdana` yang polpular sejak 1990an lagi itu dan terus popular hingga kini. Memasyarakatkan ilmu secara sedemikian lebih banyak bergantung kepada ketokhan dan populariti seseorang di dalam menyampaikan ceramah atau forum.

Memasyarakatkan ilmu yang dapat disampaikan dan lebih berkesan antaranya adalah melalui institusi pengajian tinggi yang mempunyai kepakaran tertentu. Misalnya di dalam musim Covid-19 menyerang negara kita dikatakan bermula dari 2 Januari 2020 melalui tiga rakyat China yang datang ke negara ini melalui Singapura dan hingga kini sesudah setahun wabak ini berkembang di negara ini yang memakan korban lebih dari 650 orang itu, maka dalam tempoh ini berbagai pihak berusaha menghasilkan vaksin, maka di negara kita yang mempunyai pusat penyelidikan Sains dan Teknologi (Mosti) dan di negara kita mempunyai pusat-pusat pengajian tinggi yang mempunyai pengajaran bidang perubatan yang terkenal, maka ketika Amerika, UK, Rusia,India, Iran, China, bahkan Vietnam berusaha menghasilkan vaksin, maka dilihat adalah wajar negara kita dengan kerjasama Kementerian dan pengajian-pengajian tinggi berusaha secara kerjasama menghasilkan vaksin. Bahkan dalam keadaan sekarang, walaupun sudah ada kejayaan menghasilkan vaksin oleh negara lain seperti vaksin Pfizer oleh German dan Amerika, Astra Zenica oleh UK (Universiti Oxford), Sinovic oleh China, Sputnik oleh Rusia  dan berbagai-bagai lagi, maka seharusnya kita juga mempunyai projek menghasilkan vaksin sendiri, sementara menggunakan hasil penemuan yang dilakukan oleh pihak yang lain. Dengan menghasilkan vaksin sendiri menunjukkan adanya kepakaran di dalam negara kita, sesuai bahawa beberapa universiti di negara kita bertaraf antarabangsa. Ianya merupakan maruah bagi negara kita sebagaimana dilakukan oleh beberapa negara yang disebutkan di atas.

Sebagaimana perkara di atas pernah kita sebutkan, juga isu daging sejuk-beku yang dibawa masuk dari negara-negara luar secara menukar dan menampalkan daging yang tidak halal kepada halal yang sebenarnya tidak halal. Isu ini menjadi cabaran bagi negara kita yang mempunyai tanah yang luas dan subur, di samping memastikan kemasukan daging dari luar adalah halal. Ia adalah menjadi cabaran bagi negara kita – Pertanyaan, mengapa tidak mau diusahakan – mewujudkan projek secara teratur membuka ladang-ladang ternakan misalnya lembu, kerbau, kambing, biri-biri, bahkan rusa dan kijang. Kita bercakap tentang belia menganggur dan tidak mempunyai pekerjaan, mengapa tidak terlintas pada pemikiran Kementerian Pertanian untuk mewujudkan perusahaan pertanian yang menjadikan kita berdikari dari hasil ternakan dan tenusu, bahkan tidak mustahil menjadikan negera kita pengexport daging ke luar negara. Dengan demikian kita dapat atasi beberapa masalah, mengatasi beiia kita agar  tidak   menganggur, mengatasi daging import yang meragukan, selagi ianya tidak diperjelaskan dan menjadikan ternakan adalah menjadi salah satu hasil negara. Kiranya kita masih kekurangan universiti yang dapat memberi bimbingandari segi ternakan, maka adalah wajar diwujudkan Agro-Business  University  yang khusus memberi tumpuan kepada penternakan dan pertanian di negara kita.

Bimbingan yang diharapkan dari universiti, tidak saja di dalam bidang perubatan, penternakan dan pertanian, tetapi di dalam bidang-bidang yang lain misalnya bidang ekonomi-perdagangan, perusahaan, komunikasi dan pembelajaran yang kini sedang hebat diperkatakan, teknologi dan inovasi dan banyak lagi bidang. Sebahagian daripada bidang-bidang diperkatakan sudah ada institusi pengajian tinggi berkenaan, tetapi setengah daripadanya kita lihat tidak menampilkan diri menawar atau berinovasi dalam bidang-bidang berkenaan yang dapat mencerminkan kepakaran dan tahap keilmuan yang ditawarkan kepada pelajar, tetapi  juga kepada  masyarakat  yang dapat  dimanfaatkan bersama.

Sekian.

No comments:

Post a Comment