January 31, 2017

CETUSAN ABU AL-HUSAIN AL-NURI PENGUKUH SUNNI


BBB, 02  Jamadil-Awwal 1438H. = 30 Januari 2017M. (Isnin):
Nama penuh bagi Al-Nuri ialah Abu al-Husain Ahmad bin Muhammad al-Nuri.  Dilahir dan terdidik di Baghdad, berasal dari Khurasan, dari sebuah kampung antara Hirat dan Marwu al-Rudz yang dipanggil Bughshur. Dia dikenali sebagai Ibn al-Baghawi. Dia adalah Shaykh utama kaum dan `ulama` mereka. Tidak ada pada masanya seelok  t*ariqat yang dibawa dan tiada selembut kata seumpamanya. Meninggal tahun 295H. Sehayatnya dia bersahabat dengan Sari al-Saqati, Ibn Abi al-Hawari, Muhammad bin `Ali al-Qas*s*ab. Dia juga berkesempatan dengan Al-Junayd dan Ahmad bin Abi al-Hawari.
Al-Nuri mempunyai sanad Hadith kepada Rasulullah s.a.w.:
Mengkhabarkan kami oleh Abu al-Qasim, `Abdul Rahim bin `Ali al-Bazzar al-Hafiz* di Baghdad berkata, bercakap kepada kami Abu `Abdullah, Muhammad bin `Umar bin al-Fadhl, bercakap kepada kami Muhammad bin `Isa al-Dihfan berkata,  ``Adalah aku berjalan bersama Abu al-Husain, Ahmad bin Muhammad yang terkenal dengan panggilan Ibn al-Baghawi al-Sufi. Maka kataku kepadanya, ``Apakah yang engkau hafaz* daripada Sari al-Saqati. Maka dia berkata:
Bercakap kepada kami Al-Sari daripada Ma`ruf al-Karkhi daripada Ibn al-Samak, daripada Al-Thauri, daripada Al-Aa`mash daripada Anas r.a, bahawa Nabi s.a.w. bersabda bermaksud;
``Siapa yang menunaikan kepada saudara muslimnya satu hajat adalah baginya pahala seperti orang yang berkhidmat kepada Allah seumurnya.``.
Berkata Al-Nuri r.h.a. ``Tasawuf ialah meninggalkan peluang bagi nafsu.``
Berkata Al-Nuri, ``Semulia-mulia pada zaman kita dua perkara, `Alim yang beramal dengan ilmunya dan `Arif yang bercakap tentang  hakikat.``
Berkata Ahmad bin Muhammad al-Barda`i berkata, dia mendengar Al-Murta`ish berkata, aku mendengar Al-Nuri berkata:
Siapa yang engkau melihatnya mendakwa di dalam keadaan hal bersama Allah yang mengeluarkannya dari had ilmu shara`, maka jangan sekali-kali engkau mendekatinya.``
Al-Farghani berkata, bahawa dia mendengar Al-Junayd berkata:
``Semenjak kematian Al-Nuri, tidak ada seorang bercakap tentang hakikat kebenaran.``
Berkata Abu Ahmad al-Maghazili, ``Tidak aku lihat yang lebih kuat beribadat dari Al-Nuru. Dan dikatakan `Tidak al-Junayd`, maka katanya `Tidak Al-Junayd.``
Berkata Al-Nuri, ``Barang  siapa sampai kemesraan membawanya kepada kedekatan dan barang siapa sampai kasih mesra, maka dia menjadi pilihan di antara hamba.``
Al-Farghani mengungkapkan nasyid kepada Al-Nuri dengan  katanya;
Berapa hasratku tenggelam  berulang
Kujadikan hati tempat jatuh ujian
Haq daripadaku menghilangkan kesukaran
Dengan tangisan atau memungkinkan pertemuan.
Disoal Al-Nuri tentang tasawuf, maka katanya, ``Bukanlah tasawuf dengan tulisan dan keilmuan, tetapi adalah dengan akhlak.``
Abdul Wahid bin Abu Bakar berkata, dia mendengar seorang pemuda berhimah tinggi berkata, aku mendengar Abu al-Husain berkata, `` Ahlu agama mempunyai pendirian,, ahlu al-tauhid terus berkeyakinan , ahli redha  kerehatan, ahli yang termangu dalam keheranan. Kemudian dia berkata, ``Sesungguhnya  kebenaran apabila zahir runtuh apa yang terdinding dan tersembunyi.``
`Ali bin `Abdullah al-Baghdadi berkata, `` Aku mendengar seorang penunggang yang bawa barangan berkata,
Mendengar Ibrahim bin Fatik berkata, ``Aku mendengar Al-Nuri berkata,`` Maqam-maqam ahlu al-naz*ar adalah pada naz*arnya (penelitiannya), daripada mereka ada naz*ar bersifat bersenangan, dan daripada mereka itu adalah naz*ar secara berfaedah, daripada mereka itu adalah naz*ar pertanda mukashafah dan antara mereka naz*ar adalah perebutan antara mushahadah dan daripada mereka itu adalah naz*ar secara mushakalah dan mumathalah, daripada mereka itu orang yang naz*arnya  yang baik dan bermulahaz*ah dan daripada mereka itu orang yang naz*arnya naz8ar yang ishraf dan mut*ala`ah dan setiap daripada mereka itu adalah ahli naz*ar.
Berkata Al-Nuri, ``Siapa yang  mengait sesuatu dengan Allah, maka perkembaliannya pada setiap sesuatu ialah kepada Allah.``
Ditanya Al-Nuri tentang faqir yang sebenar, maka katanya, ``Ialah yang tidak mentohmah Allah  Ta`ala dengan sebab-sebab dan ialah kepadaNya pada setiap hal.``
Al-Nuri mengungkapkan puisi berikut:
Berapa kuelakkan persoalan agar berlalu
Tapi berterusan mohon kebaikan dan rahmat itu
Aku berazam untuk tidak melayan sebarang lintasan
Di hati, tapi engkau tetap datang berdepan
Tidakkah engkau melihat tika ku tidak menyenangi
Engkau dihatiku begitu besar lagi menguasai.
Demikian cetusan dari Abu al-Husain al-Nuri yang mempertahankan pegangan Sunni.

Sekian.

January 30, 2017

ABU `UTHMAN SA`ID AL-HIRI: PESANANNYA


BBB, 01 Jamadil-Awwal 1438H. =  29 Januari 2017M. (Ahad):
Tokoh sufi seterusnya ialah `Uthman Al-Hiri  yang nama penuhnya ialah Abu `Uthman , Sa`id bin Ismail bin Sa`id bin Mansur al-Hiri al-Naisaburi. Dia berasal dari Al-Ray. Dia bersahabat dengan Shaykh al-Karmani, Yahya bin Mu`adz al-Razi. Kemudian dia pergi ke Naisabur bersama Shah al-Karmani dan berguru dengan Abu Hafs* al-Haddad dan mengambil tariqat darinya, bahkan diperisterikan `Uthman dengan anaknya. Dia hidup selepas Abu Hafs* lebih kurang tiga puluh tahun. Abu `Uthman meninggal pada tahun 298H. Dia adalah satu-satunya shaykh t*ariqat pada zamannya. Darinya tersebar tariqat yang dipimpinnya di Naisabur.
Abu `Uthman al-Hiri mempunyai sanad dan riwayat Hadith  kepada Rasulullah s.a.w.
Mengkhabarkan kami oleh Sa`id bin `Abdullah bin Sa`id bin Ismail berkata, `Aku dapati dalam kitab datukku, Abu `Uthman dengan tulisan tangannya, bercakapkan kami oleh Abu Salih, Hamdun al-Qassar, sahabat kami berkata, bercakap kepada kami Muhammad bin Yahya al-Naisaburi, bercakap kepada kami Qutaibah bercakap kepada kami `Anbar daripada Ash`ath daripada Muhammad daripada Nafi` daripada Ibn `Umar berkata, bersabda Rasulullah s.a.w. bermaksud:
``Siapa mati dan di atasnya kewajipan menunaikan puasa bulan Ramadhan, maka hendaklah memberi makan oleh walinya tiap-tiap hari kepada orang miskin. (Aku melihat,  akan Hadith ini dengan tulisan Abu `Uthman di dalam kitabnya).
Kata Al-Qushairy,
``Aku mendengar Muhammad bin al-Husain r.h.a. berkata, aku mendengar Abu `Amrin bin Hamdan berkata, aku mendengar Abu `Uthman berkata,``Tidak sempurna iman seseorang hingga mengimbangi di hatinya empat perkara: Menegah dan memberi serta kemuliaan dan kehinaan.``
Berkata Abu `Amrin bin Hamdan berkata, aku dapati pada kitab bapaku, aku mendengar Abu `Uthman berkata, ``Asal perseteruan iu tiga perkara: Daripada tamak kepada harta benda, tamak pada memuliakan (angkat) manusia dan tamak bagi mendapat penerimaan manusia.``
Abu `Uthman al-Hiri berkata, ``Memperbaiki hati pada empat perkara, bertawadhuk diri bagi Allah, faqir kepada Allah, takut daripada Allah dan mengharapkan kepada Allah.``
Didengar `Uthman al-Hiri berkata, ``Yang mendapat muwaffaq dari Allah, ialah orang yang tidak takut selain daripada Allah, yang tidak mengharap selain daripada Allah, ia memberi kesan pada keredhaannya lebih dari hawa nafsunya.``
Kata `Uthman, `Ujub ialah datang dari mengkagumi diri dan menmyebutnya dan melihat makhluk dan menyebutnya.``
Didengar dari `Uthman al-Hiri berkata, ``Takut ialah dari Allah lantaran hubungan engkau dengan Allah, takabbur dan `ujub pada diri engkau memutuskan engkau daripada Allah. Merendahkan manusia pada diri engkau ialah penyakit yang besar yang sukar mengubatinya.
Didengar Abu `Uthman al-Hiri berkata, ``Manusia menurut akhlak mereka selama dia  tidak menyalahi  hawa nafsu mereka, apabila mereka menmentangnya menyerlahkan sifat-sifat mulia daripada sifat-sifat yang hina.``
Abu `Amrin bin Mat*ar berkata, aku mendengar Abu `Uthman berkata,, ``Siapa tinggi kadarnya pada dirinya, tinggilah kadar manusia pada sisinya, siapa yang kecil qadar pada dirinya, kecil pula kadar manusia pada sisinya.``
Ahmad bin Yusuf berkata, ``Aku mendengar Abu `uthman berkata,``Mulialah mereka dengan kemuliaan Allah agar kamu tidak dihina.``
Berkata Abu `Uthman al-Hiri, ``Gembira engkau dengan dunia  menghilangkan gembira engkau dengan Allah di dalam hati dan takut engkau dengan yang lain menghilangkan takut engkau daripadaNya di dalam hati dan harapan engkau kepada yang lain darinya menghilangkan harapan engkau kepadaNya di dalam hati engkau.``
Berkata Abu `Uthman, ``Yang berakal ialah yang bersiap sedia sebelum terjadi sesuatu peristiwa terhadap dirinya.``
Berkata Abu `Uthman, ``Satu potong dari kejahatan cukup mendorong kepada kecelakaan.``
Katanya lagi, ``Haqq bagi orang yang dimulia Allah dan ma`rifat bagi yang tidak dihina dengan ma`siat.
Berkata Abu `Uthman, `` Adab sandaran bagi kalangan fuqara` dan hiasan kalangan yang berada.``
Berkata Abu `Uthman, Allah memperuntukkan kemaafan  terhadap hamba yang cuai, sebagaimana firmanNya bermaksud:
``Tuhan kamu telah menetapkan bagi diriNya untuk memberi rahmat. Bahawasanya siapa di antara kamu melakukan kejahatan dengan sebab kejahilannya, kemudian ia bertaubat sesudah itu dan berusaha memperbaiki amalannya, maka sesungguhnya Allah Amat Pengampun lagi Amat Mengasihani.`` (Al-An`am: 54).
Berkata Abu `Uthman, ``Zuhud pada yang haram adalah fardhu, pada yang harus adalah kelebihan dan pada yang halal adalah pendekatan (qurbah).``
Berkata Abu `Uthman,  ``Sabar dengan ketaatan hingga tidak terluput taat dan sabar daripada ma`siat engkau berjaya daripada terjatuh ke dalam kejahatan dari ma`siat.``
Berkata Abu `Uthman, ``Engkau dalam penjara selama engkau mengikut nafsu engkau bermaharajalela, apabila engkau menentangnya engkau selamat dan istirahah.``
Disoal Abu `Uthman, apa alamat bahagia dan celaka, maka katanya alamat bahagia engkau taat kepada Allah, dan takut ditolak dan alamat celaka engkau melakukan ma`siat terhadap Allah dan mengharap diterima Allah.``
Dan berkata Abu `Uthman, ``Siapa yang bersahabat dengan dirinya membawa kepada `ujub dan siapa yang bersahabat dengan auliya` Allah diberi taufik sampai kepada jalan Allah.``
Demikian sebahagian daripada pesanan `Uthman al-Hiri al-Naisaburi.

Sekian.

January 29, 2017

ABU AL-QASIM AL-JUNAYD BIN MUHAMMAD IMAM SUFI SUNNI


BBB,  29 Rabi`ul-Akhir  1438H. =  28 Januari 2017 (Sabtu):
Al-Junayd  ialah seorang tokoh besar sufi dan imam bagi mereka. Nama penuhnya ialah Al-Junayd bin Muhammad, Abu al-Qasim al-Kharraz. Berasal dari Nahawand, terdidik dan dilahirkan di Iraq. Bapanya seorang peniaga kaca, sebab itu dipanggil `Al-Qawariri` (Penjual Kaca).  Dia adalah seorang faqih dan menurut madzhab Abi Thaur dan memberi fatwa di kalangan halaqahnya . Dia bersahabat dengan  Al-Sari al-Saqati, Al-Harith al-Muhasibi, Muhammad bin `Ali al-Qas*s*ab al-Baghdadi dan lain daripada mereka itu. Al-Junayd  disifatkan sebagai Imam Besar Kaum dan Tuan mereka, dia pengukuh Sunni dan diterima oleh berbagai pihak. Dia meninggal pada tahun (m. 297H.).
Al-Junayd mempunyai sanad Hadith kepada Rasulullah s.a.w., iaitu:
``Bercakap kepada kami oleh Muhammad bin `Abdullah al-Hafiz*, berkata, bercakap kepada kami Bukayr bin Ahmad al-Haddad al-Sufi (di Makkah), bercakap kepada kami Al-Junayd bin Muhammad, Abu al-Qasim al-Sufi, bercakap kepada kami Al-Hasan bin `Arafah, bercakap kepada kami Muhammad bin Kuthayyir al-Kufi daripada `Amri bin  Qays al-Mala`iyy daripada `At*iyyah daripada Abi Sa`id r.a. berkata, bersabda Rasulullah  s.a.w. bermaksud:
`Waspadalah daripada firasat orang mu`min, kerana dia melihat dengan nur Allah Ta`ala dan Baginda membaca, bermaksud:  (Sesungguhnya balasan azab yang demikian itu, mengandungi tanda-tanda bagi orang-orang yang kenalkan sesuatu serta memerhati dan memikirkannya.`` (Al-Hijr: 75).
Al-Mutasawwimin diberi erti sebagai al-mutafarrisin.
Antara kata-kata Al-Junayd (diangkat rawi terakhir sebelum matan).
Al-Farghani berkata, aku mendengar Al-Junayd berkata, yang dia disoal tentang ``Siapakah `al-arif itu ?``.  Maka katanya, `Ialah yang bercakap tentang rahsia engkau, sedangkan engkau diam !``
Abu Muhammad al-Jariri berkata, aku mendengar Al-Junayd berkata, ``Aku tidak mengambil maksud tasawuf daripada `al-qil dan al-qal` (kata-kata semata-mata), akan tetapi daripada lapar, meninggalkan dunia, memutuskan daripada perkara yang melalaikan dan mempesonakan.``
Abu `Ali al-Rudzbari berkata, aku mendenar Al-Junayd berkata,  `Seorang lelaki bercakap tentang ma`rifat, katanya ahli ma`rifat dengan Allah sampai kepada meninggalkan harakat dari segi kebaikan dan taqarrub kepada Allah `Azza wa Jalla, Maka kata Al-Junayd (mengecam pendapat sedemikian).  Ini perkataan kaum yang bercakap menggugurkan amalan. Bagiku perkara ini besar ! Yang mencuri dan berzina lebih baik daripada hal daripada apa yang dikata ini.
Sesungguhnya kalangan  `arifin dengan Allah Ta`ala melakukan amalan kepada Allah Ta`ala dan kembali kepadaNya. Andainya umurku sampai seribu tahun, aku tidak akan terhenti dari melakukan amalan kebajikan walau sedzarah pun - Insya Allah.``
Berkata Al-Junayd,  ``Siapa yang tidak menjaga (mengikuti) Al-Qur`an dan Al-Hadith Tidak boleh diikuti dengannya, kerana ilmu kita berkait dengan Al-Kitab dan Al-Sunnah.``
Abu `Ali  al-Rudzbari berkata, kata al-Junayd, ``
``Madzhab kita adalah terikat dengan usul Kitab dan Sunnah.``
Dan berkata Al-Junayd, ``Ilmu kita ini dikukuh dengan Hadith Rasulullah s.a.w.``
Berkata Abu al-Husain `Ali bin Ibrahim al-Haddad berkata, ``Aku menghadiri majlis Abu al-`Abbas bin Shurayh*, maka dia bercakap pada furu` dan usul dengan percakapan yang cantik hingga aku terpesona dengannya. Tatkala dilihat aku takjub dengannya, dia bertanya, ``Dari mana yang aku katakan yang dikatakan dengannya oleh al-qadhi, maka katanya, ini adalah dari berkat dari majlis Abu al-Qasim al-Junayd. Dan dikatakan bagi Al-Junayd, `Dari manakah engkau mendapat faedah dari ilmu ini ?. Maka katanya, daripada dudukku ` berpengajian` selama tiga puluh tahun di dalam darjah pengajian, maka ditunjuk kepada darjah di dalam rumahnya.
Mendengar Muhammad bin `Abdullah bin Shadzan berkata, kata Al-Junayd, ``Dengan  al-wajd adalah menghimpunkan dan ghaib dengan manusia memecahkan.``
Mendengar Al-Hammam bin  al-Harith berkata, aku mendengar Al-Junayd berkata, ``Pintu tiap-tiap ilmu kita menekuninya dengan usaha bersungguh-sungguh. Siapa yang menuntut (mengenali) Allah tidak menuntut kesungguhan (buktinya  di mana-mana), tapi adalah dengan kemuliaan (al-jud).
Ja`afar bin Muhammad bin Nusair berkata, ``Aku mendengar Al-Junayd berkata, ` Allah Ta`ala membersih hati hamba dengan kelelebihannya sebagaimana engkau menyediakan hati bagi mendzikirkanNya. Lihatlah apa yang teradun dalam hatimu.``
Ja`afar al-Khuldi berkata, aku mendengar Al-Junayd berkata (bersifat tabhil dan dzikir):
``Wahai yang  berdzikir dari kalangan pendzikir dengan apa yang mereka dzikirkan, Wahai yang `arif dari kalangan `arifin dengan apa yang mereka `arif. Wahai yang mendapat taufiq dari kalangan `abid yang salih dengan apa yang mereka amalkan, yang memberi shafaat kepada engkau dengan izinNya dan yang mendzikirkan Engkau dengan fadhilat dari Engkau.``
Abu Bakar al-Mala`iqi berkata, aku mendengar Al-Junayd berkata,
``Adapun nama ini – yakni al-tasawwuf, sifat yang diamalkan oleh hamba dengannya, Kataku, ``Wahai Sayyidi, sifat bagi hamba atau kepada yang Haqq ? Katanya Sifat bagi yang Haqq adalah hakikat dan  sifat bagi hamba adalah bayangan semata-mata.``
Abu `Amrin al-Anmat*i berkata , aku mendengar Al-Junayd berkata,
``Sebagai hamba engkau tidak sampai kepada hakikat, sesuatu yang lain selain dariNya hilang, engkau tidak sampai kepada kebebasan ketara. Engkau adalah di atas hakikat `ubudiyyah. Engkau dengan kedudukan hamba tiada bagi engkau merdeka.``
Abu Ishak al-Dinuri berkata, ditanya Al-Junayd tentang, ``Siapakah yang `arif ?``. Maka dijawabnya,
``Siapa yang tidak menawannya oleh lahz*ah, maka tiada bagi lafz*ah  (perkataan).
Berkata Al-Junayd, Segala jalan adalah terhad, melainkan siapa yang mengikut jalan Rasulullah s.a.w., menurut Sunnahnya, melazimkan dengan jalannya (t*ariq). Sesungguhnya jalan kebaikan semua terbuka bagi yang mau melaluinya.
Demikianlah  Al-Junayd yang tasawufnya adalah menurut Sunnah dan mempertahankan Kitab dan Sunnah.

Sekian.

January 28, 2017

KATA-KATA H*AMDUN AL-QAS*S*AR, DAPAT DITELITI DAN DIHAYATI


BBB,  28 Rabi`ul-Akhir  1438 = 27 Januari2017 (Juma`at):
Senarai sufi seterusnya ialah H*amdun al-Qas*s*ar. Nama penuhnya ialah Abu Salih H*amdun bin Ahmad bin `Ammarah al-Qas*s*ar al-Naisaburi. Darinya berkembang madzhab al-Malamaniyah di Naisaburi. Bersahabat dengan Salma al-Barusi dan Abu Turab al-Nakhshabi dan `Ali al-Nas*r Abadzi. Meninggal (m. 271H.) di Naisabur dan dikebumikan di perkuburan al-H*irah. Dia seorang yang alim lagi faqih, berpegang dengan madzhab al-Thauri. Tariqatnya adalah tariqat yang khas baginya dengannya dan tidak ada seorang dari kalangan sahabatnya  yang mengambil tariqatnya darinya, seperti mengambil `Abdullah bin Muhammad daripada manazil sahabatnya daripadanya.
Hamdun mempunyai sanad Hadith kepada Rasulullah s.a.w.
Bercakap kepada kami bapa kami r.h.a. berkata, bercakap kepada kami `Abdullah bin Muhammad bin Munazil, bercakap kepada kami Hamdun bin  Ahmad al-Qassar, bercakap kepada kami Ibrahim al-Zarrad, bercakap kepada kami Ibn Numayr daripada al-Aa`Mash daripada Sa`id bin `Abdullah daripada Abi Barzah al-Aslami berkata, bersabda Rasulullah s.a.w. bermaksud:
``Berterusan berdiri menunggu  hamba pada hari kiamat hingga ditanya tentang empat perkara:
Tentang umurnya pada apa  yang dihabiskan
Tentang jasadnya pada apakah yang telah digunakan
Tentang hartanya dari manakah diusahakan dan membelanjakannya
Dan tentang ilmunya, apakah dia mengamalkannya.``
Mendengar Muhammad bin Ahmad al-Farra` berkata, `Aku mendengar `Abdullah bin Muhammad bin Munazal berkata,  disoal Hamdun al-Qassar, Bila harus seseorang bercakap dengan manusia ? Maka katanya, ``Apabila mendapat ketentuan bahawa dia menunaikan fardhu dari fardhu-fardhu Allah menurut ilmunya atau dia takut binasa insan di dalam bid`ah. Dengan ilmunya dia mengharap Allah  Ta`ala menyelamatkannya.
Berkata Hamdun al-Qassar, ``Siapa menyangka bahawa dirinya lebih baik dari diri Fir`aun, maka dia telah menzahirkan kebesarannya (takabburnya).
 Dan dikatakan kepada Hamdun, ``Mengapakah kalam salaf lebih manfaat daripada kalam kita ?`` Dia menjawab, ``Kerana kalangan salaf bercakap bagi memuliakan Islam, menjayakan dan mencari keredhaan Al-Rahman. Sedang kita bercakap untuk kemuliaan diri, menuntut dunia dan mencari penerimaan makhluk.``
Dikatakan, bercakap pada satu hari Hamdun di kalangan orang salih tentang menjaga amanah. Maka dia berkata, Sesungguhnya engkau ditugaskan beramanah. Jika engkau melakukan amanah dengannya sesungguhnya engkau bersifat amanah selepasnya.
Mendengar Ahmad bin Muhammad al-Farra` berkata, ``Aku mendengar Muhammad bin Ahmad bin Munazil, Aku berkata bagi Abi Salih Hamdun, Nasihatkan daku,`` Maka katanya, ``Jika engkau berkemampuan jangan marah sesuatu daripada dunia, maka lakukanlah.``
Berkata Hamdub al-Qassar, Siapa yang menunaikan janji Allah dengannya, dia adalah dari adab yang tidak diabaikan, kerana firman Allah bermaksud, ``Tunaikanlah janji kerana janji Allah akan ditanya.`` (Al-Isra`: 34).
Berkata Muhammad bin Munazil, aku mendengar Hamdun berkata:
``Siapa yang berpagi-pagi dan tiada baginya gangguan masalah dan dia berusaha mencari makanan (rezeki) yang halal dan dia berpandu keilmuan yang dipelajari, maka dia mendapat ganjaran kebaikan yang melibatkan usahanya.``
Berkata Hamdun, ``Siapa yang tahqiq dengan hal dia meneruskan dengannya (sebagai dia maklum dengannya).``
Hamdun memberitahu kepada sahabatnya, ``Aku mewasiatkan (nasihatkan) kepadamu dua perkara, bersahabatlah dengan ulama` dan berwaspada daripada orang jahil.``
Berkata Hamdun, ``Barang siapa yang sebok hanya tentang dunia, tanpa memberi perhatian pada akhirat, maka kehinaan baginya di dunia dan juga akhirat.``
Berkata Hamdun, ``Siapa yang meneliti perjalanan kalangan salaf, dia  menyedari akan taksirnya dan tertinggalnya dari martabat al-rijal (kelakian).``
Berkata Hamdun, kewajipan (kifayah)  bagi egkau memberi kemudahan (pertolongan), tanpa mengira kesusahan. Sesungguhnya kesusahan mendidik kepada kelebihan.``
Ditanya Hamdun tentang zuhud, maka katanya, bagiku,  bahawa apa yang ada di tangan engkau tidak berterusan, apa yang ada jaminan dengan balasan dariNya.
Berkata Hamdun,  Dari kelalaian (sebelumnya) ,  meyedarkan hamba dia tidak  cuai dengan perintah Allah  bagi memperbaiki diri di sisiNya.``
Kata Hamdun,  Lalai di dunia hingga lupa pada  kebajikan orang lain dan terhadap Pemiliknya.
Kata Hamdun, ``Indah kefakiran pada tawadhu`nya, apabila ia takabbur, maka tiada beda sifatnya sebagai takabbur si kaya.``
Kata Hamdun, ``Janganlah membuka rahsia orang sebagaimana engkau tidak suka rahsiamu terbuka.``
Dan berkata Hamduan, ``Siapa yang menyedari kekurangan diri, maka lakukan kebaikan bagi menampung kekurangan.``
Demikianlah kata-kata Hamdun yang dapat diteliti dan dihayati.

Sekian.

January 27, 2017

MANSUR BIN `AMMAR: UNGKAPAN WADAH PENGISIAN


BBB,  27 Rabi`ul- Akhir 1438H. = 26 Januari 2017M. (Khamis):
Tokoh seterusnya menurut susunan Al-Qushairy ialah Mansur bin `Ammar yang nama lengkapnya ialah Abu al-Sari Mansur bin  `Ammar (Al-Sari adalah kunyah baginya). Berasal dari Marwi daripada perkampungan yang dipanggil Dandanikan. Demikian sebagaimana didengar oleh Abu al-`Abbas Ahmad bin Sa`id  al-Hamadani.
Menurut Al-Sulami, ada yang mengatakan dia berasal dari Abi Ward, sebagaimana disebut oleh Abu al-Fadhl al-Shafie  al-Akhbar.
 Ada yang mengatakan dia dari Bushanj sebagaimana disebut oleh  Muhammad bin al-`Abbas al-`Us*bi dan Mansur kemudiannya menetap di Basrah. Menurut Al-Qushairy dia adalah dari kalangan wa`iz*in  yang terkenal. Al-Sulami pula menyifatkan  Mansur bin `Ammar seorang yang mempunyai kemampuan berucap di dalam menyampaikan nasihat dan mau`iz`ah,  bahkan Al-Sulami mengkategorikannya sebagai seorang  daripada hukama` yang matang.
Masur mempunyai sanad Hadith kepada Rasulullah s.a.w.:
Mengkhabarkan kami Datuk kami Isma`il bin Nujaid al-Sulami berkata, bercakap kepada kami Abu `Abdullah, Muhammad bin Ibrahim bin Sa`id al-`Abdi, bercakap kepada kami Sulaim bin Mansur bin `Ammar di Baghdad pada rahbah bapanya, bercakap kepada kami bapaku daripada al-munkadir bin Muhammad bin al-Munkadir, daripada bapanya, daripada Jabir r. a. Bahawa seorang pemuda daripada Ansar: (bersifat cerita, diringkaskan) Iaitu Tha`labah bin `Abdul Rahman. Dia rapat dan berkhidmat dengan Rasulullah s.a.w. Satu hari dia melalui pintu rumah seorang lelaki daripada Ansar. Dia mengintai dan didapati seorang wanita sedang mandi, dia sengaja mengulangi pandangan. Dia menyedari perbuatan salahnya. Lantas timbul takut di dalam hatinya. Dia lebih takut sekiranya dengan sebab perbuatannya akan turun wahyu melalui Rasulullah s.a.w. berhubung  dengan perbuatannya. Maka dia bertindak keluar dari Madinah kerana malu kepada Rasulullah s.a.w. Dia bersembunyi di bukit antara Makkah dan Madinah. Rasulullah pada satu hari bertanyakan tentangnya selepas empat puluh hari tidak kelihatan, Jibril memaklumkan kepada Rasulullah tentang perkara yang berlaku pada  lelaki yang lari ini. Rasulullah s.a.w. menghantar Sayyiduna Umar bin al-Khattab dan Salman mencarinya. Dia dikenal pasti penduduk setempat dan diberitahu kepada Sayyiduna `Umar dan Salman. Dia bersumbunyi di waktu siang dan hanya keluar tengah malam. Dia begitu  kesal dengan perbuatannya. Dia dibawa balik ke Madinah dan tiba Rasulullah sedang solat dan mendengar ayat yang dibaca Rasulullah dia jatuh pengsan. Dia kemudian pulang ke rumah. Selepas tiga hari dia jatuh sakit. Rasulullah menziarahinya dan membelainya. Jibril  turun meyatakan keampunan Allah terhadapnya. Apabila diberitahu berita gembira itu, dia begitu terkejut dan melompat berteriak dan jatuh lalu mati. Rasulullah s.a.w. menyembahyangkannya bersama-sama sahabat dan sama mengiringi jenazah  ke kuburnya.``
Kata-kata yang lain dirakamkan dari Mansur bin `Ammar, ``Gembira engkau dengan maksiat apabila engkau berdepan, dia adalah kejahatan sebagaimana engkau lakukan.
Berkata Mansur lagi, `Siapa yang takut dari  musibah dunia, dia bertukar menjadi penjagaan terhadap   agamanya.
Berkata Mansur, ``Siapa yang sebok dan leka dengan kerja-kerja manusia, terputus ia dari mengingati Allah.``
Berkata Mansur kepada seorang lelaki yang berdosa selepas taubatnya, katanya, ``Aku melihat engkau kembali ke jalan akhirat ialah dari jalan  sukar (liar) yang jarang orang melaluinya,``
Bertkata Mansur kepada seorang lelaki, ``Aku melihat engkau  tinggalkan mihnah dunia, maka engkau istirihat daripada tekanan, peliharalah lidah engkau, nescaya  engkau rihat dari kesusahan.``
Berkata Mansur, ``Hati manusia semuanya rohani, apabila masuk ke dalamnya syak dan kekotoran tertegah daripada kerohanian.``
Berkata Mansur, ``Bahawa hikmat bercakap di dalam hati orang-orang `arifin dengan lisan benar, dan di dalam hati orang-orang zahid dengan lisan kelebihan dan di hati para `abid dengan lisan taufik. Dan di dalam hati para murid dengan lisan tafakkur dan di hati para `ulama` dengan lisan tazakkur.``
Berkata Mansur, ``Ada dua jenis orang. Yang iftiqar kepada Allah, maka dia di atas darjat lisan shari`ah, Yang satu lagi tidak melihat iftiqar secara langsung, tetapi melihat kebergantungan  makhluk kepada Allah daripada rezeki, ajal dan kebahagiaan. Dilihat iftiqar dari  aspek-aspek berkenaan dan dia memohon pertolongan.``
Berkata Mansur,  ``Maha Suci Allah yang menjadikan hati orang-orang `arifin wadah (bekas) bagi pengisian dzikir, dan hati ahli al-dunia bekas bagi ketamakan, dan hati orang-orang zahid bekas bagi bertawakkal, dan hati para fuqara` bekas bagi qanaah (bersifat memada) dan hati orang-orang bertawakkal bekas bagi redha.``
Berkata Mansur seterusnya, ``Manusia ada dua jenis,  yang `arif dengan dirinya, maka dia bersungguh dengan mujahadah dan riyadhah dan yang `arif dengan Tuhannya, maka dia bersungguh pada berkhidmat padaNya, beribadat dan mencari keredhaan dariNya.
Dan berkata Mansur bin `Ammar, ``Sebaik-baik manusia sebagai hamba ialah tawadhu` dan merendah diri, dan seelok-elok pakaian `arifin ialah pakaian taqwa. Beliau memetik firman Allah bermaksud:
``Dan pakaian taqwa itulah terbaik.` (Al-Aa`raf: 26).
Dan berkata Mansur bin ~Ammar, ``Selamatnya nafsu ialah dengan menyalahinya dan balanya ialah dengan mengikutinya.``
Sesungguhnya ungkapan-ungkapan yang bernilai dan bermanfaat adalah merupakan makanan hati, akal dan rohani yang dapat menyuburkan sekaliannya sebagai tubuh  badan memerlukan makanan yang menyuburkannya.Sebagaimaa untuk mendapat makanan dan keperluan bagi kehidupan perlu kepada usaha, maka demikian keperluan kepada makanan hati, akal dan rohani perlu kepada  (usaha) -  pengajian, penghayatan dan amalan.

Sekian.

January 26, 2017

KATA-KATA AHMAD BIN `AS*IM AL-ANT*AKI


BBB, 26 Rabi`ul Akhir 1438H. =  25 Januari 2017 (Rabu):
Susunan tokoh sufi seterusnya di dalam Al-Risalat al-Qushairiyyah ialah Ahmad bin `As*im al-Ant*aki. Nama penuhnya ialah Abu `Ali Ahmad bin `As*im al-Ant*aki, Abu `Ali  ialah kunyahnya dan dipanggil juga sebagai Abu `Abdullah. Ia adalah lebih betul menurut al-Sulami di dalam T*abaqat al-Sufiyyahnya. Antara kawan-kawan kesufiannya ialah Bishr bin al-Harith, Al-Sari al-Saqat*i  dan  Al-Harith al-Muh*asibi.  Dikatakan dia berkesempatan melihat Al-Fudhail bin `Iyadh. Adalah Abu Sulaiman al-Darani menamakannya sebagai  `Penyiasat Hati`. Kerana tajam firasatnya.
Kata Ahmad bin `As*im, ``Apabila engkau menuntut pembaikan hati engkau, maka mohonlah sama kepadaNya membaiki lidah engkau.``
Ahmad bi `As*im memetik firman Allah Ta`ala bermaksud;
``Bahawanya  harta kamu dan anak-anak kamu itu fitnah.``  (Al-Taghabun:  15).
Antara pendapat-pendapat yang dipetik  dari `Abdul Rahman al-Sulami di dalam Tabaqat al-Sufiyyah (terlampau ringkas apa yang disampaikan oleh  Al-Qushairy).
Aku mendengar Abu al-`Abbas – Muhammad bin al-Hasan bin al-Khashshab, berkata, aku mendengar Ja`afar al-Khuldi berkata, aku mendengar Al-Junayd berkata, aku mendengar  Ibn Mas`ud al-H*ariri berkata, berkata Abu `Abdullah, Ahmad bin `As*im al-Ant*aki ``Cahaya mata, berlapang dada, wangi hati, elok nafsu daripada empat perkara (terpuji), pernyataan dengan hujah,   bertambah lembut dengan yang dikasihi, berpegang dengan janji dan t*ama`ninah hingga kepada puncak.``
Antara kata-kata Ahmad bin `As*im yang tidak disertai dengan rawi secara lengkap.
Aku mendengar `Ali bin `Abdul Rahman al-Zahid, berkata, berkata Ahmad bin `As*im al-Ant*aki,
``Setinggi manfaat akal apa yang boleh mengenalkan engkau ni`mat Allah Ta`ala kepada engkau dan menolong engkau mensyukurinya, dia juga menentang hawa nafsu.``
Ditanya Ahmad bin `As*im tentang ikhlas, maka katanya, ``Apabila engkau melakukan amalan salih, maka engkau tidak suka menyebutnya dan tidak suka dipuji dari amalan engkau  dan engkau tidak menuntut pahala (ganjaran) dari kerja engkau dari seseorang selain daripadaNya, maka demikian ikhlas amalan engkau.``
Berkata Ahmad lagi, ``Semanfaat tawadhu` yang menafikan dari engkau takbur. Dan aman diri engkau dari dimarahi.``
Dan berkata Ahmad lagi, ``Semanfaat ikhlas, ialah yang menafikn dari engkau riya`, menunjuk-nunjuk  dan berpura-pura buat.``
Berkata Ahmad lagi, Semanfaat faqr ialah apa yang engkau tanggung dengannya dan dengannya engkau redha.``
Kata Ahmad pula, semanfaat amalan ialah yang selamat dari kekejian dan adalah diterima dari engkau.``
Berkata Ahmad,. ``Daripada alamat kurang ma`rifat hamba dengan dirinya ialah kurang malu dan kurag takut.``
Berkata Ahmad, ``Semudharat maksiat ialah ketaatan secara jahil, dan lebih mudharat kepada engkau melakukan maksiat secara jahil.``
Berkata Ahmad, keadilan ada dua, adil zahir pada barang yang antara engkau dengan manusia dan adil batin pada barang yang antara engkau dengan Allah Ta`ala. Dan jalan keadilan ialah jalan yang istiqamah dan jalan kelebihan ialah jalan yang fadhilah.``
Berkata Ahmad, Yakin ialah nur  yang dijadikan Allah Ta`ala di dalam hati hingga dia menyaksikan  dengannya perkara-perkara akhirat, dan mencarik dengan kekuatannya segala hijab antaranya dan antara apa yang di akhirat hingga ternampak kepadanya segala perkara seolah-olah mushahadah dengannya.``
Berkata Ahmad, ``Apabila engkau  menuntut pembaikan hati engkau maka mohonlah bersamanya penjagaan  lidah engkau.``
Berkata Ahmad, ``Beramallah di atas muka bumi seolah-seolah tiada satu yang  lain dari engkau dan di langit  tiada  satu yang lain dariNya.``
Berkata Ahmad, ``Yang berakal ialah yang ta`aqqul tentang Allah dan bermau`iz*ah dan mengenal apa yang memudharatkannya dan apa yang memanfaatkannya.``
Berkata Ahmad, ``Memimpin bagi amalan hendaklah secara ilmu (berilmu), dan imam bagi yang berilmu memberi inayah (perhatian dan pertolongan).
Berkata Ahmad  bin Abi al-Hawari al-Dimashqi, Aku mendengar Ahmad bin `As*im  al-Ant*aki berkata,
``Ini harta rampasan yang didatangi, islahlah dengan apa yang tinggal, diampunkan Allah apa yang berlalu.``
Dengan sanad yang sama di atas berkata Ahmad dengan memetik firman Allah bermaksud,
``Ketahuilah bahawa sesungguhnya harta benda dan anak pinak kamu merupakan fitnah.`` (Al-Anfal:  28).
Tambah Ahmad, sesungguhnya kita makin menambahkan fitnah.
Demikian kata-kata Ahmad, semoga kita mendapat manfaat dari kata-katanya.

Sekian.

January 25, 2017

PESANAN DARI `ABDULLAH BIN KHUBAIQ AL-ANT*AKI


BBB, 25 Rabi`ul-Akhir 1438H. =  24 Januari 2017M. (Selasa):

Tokoh sufi yang disusun oleh Al-Qushairy di dalam Al-Risalat al-Qushairiyyahnya seterusnya  ialah `Abdullah bin Khubaiq al-Ant*aki yang nama lengkapnya menurut Al-Qushairy  dan Al-Sulami ialah Abu Muhammad `Abdullah bin Khubaiq al-Ant*aki dengan kunyahnya Abu Muhammad. Dia dari kalangan zuhhad  sufi. Bersahabat dengan Yusuf bin Asbat* yang juga dari kalangan zuhhad sufi. Amat prihatin berhubung dengan makanan halal dan haram dan wara` dalam segala ahwalnya. Dia berasal dari Kufah dan termasuk orang yang berpindah ke Ant*akiah. Dia mengikut t*ariqat al-Nuriyyah dari segi tasawuf dan bersahabat dengan sahabat-sahabat sealiran.
`Abdullah bin Khubaiq mempunyai sanad Hadith kepada Rasulullah s.a.w.
``Bercakap kepada kami `Umar bin Ahmad bin `Uthman al-Wa`iz* di Baghdad, bercakap kepada kami Ahmad bin Muhammad bin Sa`id, bercakap kepada kami Yusuf bin Musa, bercakap kepada kami `Abdullah bin Khubaiq, bercakap kepada kami Yusuf bin Asbat*, bercakap kepada kami Habib bin Hassan daripada Zaid bin Wahab daripada `Abdullah bin Mas`ud berkata, bersabda Rasulullah s.a.w. Dia yang benar lagi dibenarkan bermaksud:
``Bahawa kejadian  tiap kamu dihimpunkan pada perut ibunya empat puluh hari ....`` Disebut Hadith.
Sebuah lagi Hadith bersanad dengan sanad antaranya `Abdullah bin Khubaiq hingga kepada Rasulullah s.a.w. ialah:
Mengkhabarkan kami oleh Abu `Amrin bin Mat*ar, bercakap kepada kami oleh Abu Hafs* `Umar bin `Abdullah bin `Umar al-Bah*rani, bercakap kepada kami `Abdullah bin Khubaiq, bercakap kepada kami oleh Yusuf bin Asbat*, bercakap kepada kami oleh Sufyan al-Thauri daripada Muhammad bin Juh*adah daripada Qatadah, daripada Anas, ``Bahawa Rasulullah s.a.w. berkeliling  mendatangi isteri-isterinya, ini, kemudian ini, kemudian dia mandi daripadanya dengan satu kali  mandi.``.
Fath bin Shaghraf, berkata, bercakap kepadaku oleh  `Abdullah bin Khubaiq, pertama kali aku menemuinya, maka dia berkata, Wahai Khurasani, sesungguhnya ada empat perkara perlu diberi perhatian iaitu, mata engkau, lidah engkau, hati engkau dan hawa nafsu engkau.
Lihat kepada mata engkau dan jangan melihat kepada yang tidak halal, dan lihat kepada lidah engkau dan jangan berkata dengannya sesuatu, Allah tahu apa kelainan di dalam hati engkau , dan lihat kepada hati engkau dan janganlah ada padanya  sombong dan hasad kepada seseorang daripada orang muslimin dan lihat kepada hawa nafsu engkau sehingga dia tidak  cenderung pada melakukan kejahatan. Apabila tidak ada pada hati  engkau empat perkara ini, maka simbahlah dengan debu ke atas kepala engkau. Engkau sebenarrnya  menderita.
Kata  `Abdullah bin Khubaiq, jangan risau dengan apa yang berlaku pada diri engkau esok dan jangan sukacita melainkan dengan perkara yang mensukacitakan engkau esok.
Berkata `Abdullah lagi,  `Keliaran hamba dari Haqq, meliarkan hati, dan  lupa dengan Tuhan, tidak melalui  seseorang melainkan dengannya.
Katanya lagi ``Sebaik-baik takut ialah yang menyekat engkau dari melakukan maksiat dan memanjangkan duka engkau dari apa yang telah luput daripada engkau, lazimkan berfikir di kelanjutan umur engkau, ambil  manfaat dari al-raja` apa yang mnyenangkan engkau lakukan.
Dia juga berkata, `lama mendengar perkara bat*il memadamkan kemanisan taat dari hati.
Berkata `Abdullah bin Khubaiq al-Ant*aki, ``Apabila  mendekati seorang lelaki yang membaca (Al-Qur`an) melakukan maksiat, maka berkata Al-Qur`an yang di dalam dirinya, ``Apakah yang engkau tanggungkan padaku ?``
Dan didengar daripadanya berkata, ``Allah menjadikan hati tempat bagi berdzikir, maka dia juga boleh jadi  tempat syahwat. Tidak terhapus syahwat daripada hati melainkan ketakutan yang  menggoncangkan atau kecintaan yang memesrakan.``
Ja`afar bin Muhammad bin Sawwar berkata, aku mendengar `Abdullah bin Khubaiq berkata, ``Bagi setiap saudagar mempunyai modal dan modal bagi periwayat Hadith ialah kebenaran.``
Berkata `Abdullah, ``Siapa berkehendak  menjadi kaya di dalam kehidupannya, maka janganlah tamak hatinya.``
Berkata `Umar bin `Abdullah al-Bah*rani, aku mendengar `Abdullah bin Khubaiq berkata,
``Sekiranya seseorang mampu mendahului dari yang lain kepada `Tuannya`, maka silakan, tapi jangan memberi sebarang kesan  negatif kepadanya.``
Kata `Abdullah, ``Janganlah terlampau perhati,melainkan sesuatu yang memberi mudharat kepada engkau esok dan jangan terlampau bergembira dengan sesuatu, melainkan sesuatu yang menggembirakan engkau esok.``
Dia berkata, ``Alamat  baik hubungan (ulfah) tidak banyak khilaf. Dan banyak menunjuk kepada perkara yang ma`ruf.``
Berkata `Abdullah lagi, ``Sebaik takut ialah apa yang menghalangkan engkau dari maksiat dan panjang duka terhadap perkara yang luput, lazimkan berfikir semasa umur masih berbaki.``
Berkata `Abdullah, ``Keliaran hamba dari perkara yang benar, meliarkan darinya hati dan melupai Tuhan. Lazimkan dirimu dengan kebenaran, nescaya mendekati dirimu setiap orang.``
Berkata `Abdullah, ``Sebaik-baik harapan `al-raja``  apa yang mudah bagimu lakukan bagi mendapat apa yang engkau harapkan.``
Berkata `Abdullah, ``Ikhlas amal lebih penting dari amal itu dan amal melemahkan lawan (tak beramal).``
Dan katanya lagi, ``Mendengar kebat*ilan berlamaan memadamkan kemanisan taat dari hati.``
Demikianlah pesanan dari `Abdullah bin Khubaiq yang dapat direnungi dan dihayati.

Sekian.

January 24, 2017

`UMAR AL-HADDAD DAN ABU TURAB AL-NAKHSHABI: UNGKAPAN DAPAT DIMANFAATKAN


BBB, 24 Rabi`ul-Akhir 1438H. = 23 Januari 2017 (Isnin):
`Umar al-Haddad agak kurang dikenali, tiada catatan dalam senarai Tabaqat al-Sufiyyah oleh `Abdul Rahman al-Sulami dan tiada juga di dalam senarai disusumn oleh Al-Sha`rani di dalam Al-Tabaqat al-Kubra, tetapi menurut Al-Qushairi di dalam Al-Risalat al-Qushairiyyahya, bahawa `Umar al-Haddad yang nama lengkapnya ialah  Abu Hafs* `Umar bin Maslamah al-Haddad adalah berasal dari satu qariah dipanggil Kurdabadz di jalanan sebelum masuk ke Kota Naisabur, jalan ini juga menghala ke Bukhara.
Menurut Al-Qushairy, `Umar al-Haddad salah seorang imam dan pemimpin kaum sufi berkedudukan. Meninggal pada tahun (m. 260H.). Antara kata-kata kesufian yang dipetik Al-Qushairy dari yang meriwayatkannya ialah:
``Maksiat boleh  membawa kepada kekufuran sebagaimana  hidup menuju ke kematian.``
Katanya lagi, ``Apabila engkau lihat seorang murid kasihkan `al-sima`  `, ketahuilah ada pada dirinya sisa kebatilan.``  Katanya lagi,
``Keindahan adab zahir pertanda keindahan adab batin.``
Dia  juga berkata, ``Mengeluarkan pendapat (fatwa) memberi keinsafan dan meninggalkan tuntutan agar tidak  disifatkan  (pujian). Seterusnya riwayat,
``Bahawa  aku mendengar Muhammad bin al-Husain berkata, aku mendengar aba al-Hasan Muhammad bin Musa berkata, aku mendengar Aba `Ali al-Thaqafi berkata, adalah Abu Hafs* berkata,
``Siapa yang tidak menimbang perbuatannya dan ahwalnya pada setiap waktu dengan Kitab Allah dan Rasulnya dan tidak sempurna lintasan (kekhuwatirannya), maka dia tidak tergolong atau tidak termasuk di dalam Diwan Kelakian/ketokohan.``
Tokoh seterusnya menurut susunan Al-Qushairy ialah Abu Turab al-Nakhshabi. Nama penuhnya menurut Al-Qushairy  ialah, Abu Turab `Askar bin Hus*ayn al-Nakhshabi (m. 245H.). Dikatakan `Askar bin Muhammad bin al-Hus*ayn. Dia bersahabat dengan H*atim al-As*amm  al-Balakhi dan Abu H*atim al-`At*t*ar al-Mis*ri. Berkata Ibn al-Jala, ``Aku bersahabat dengan enam ratus shaykh, tidak aku kekal dengan mereka, melainkan empat, pertamanya ialah Abu Turab al-Nakhshabi. Kata Ibn al-Jala, ``Abu Turab adalah seorang faqir, makanannya apa yang didapati semasa, pakaiannya apa yang meliputi tubuhnya sahaja dan kediamannya di mana dia berada  (singgah).
Abu Turab al-Nakhshabi adalah dari kalangan `ulama` Khurasan yang terkenal  dengan keilmuan, futuwwah, dakwah, tawakkal, zuhud dan wara`.
Antara kata-kata Abu Turab al-Nakhshabi, ``
``Apabila benarlah hamba di dalam amal, dia mendapati kemanisannya sebelum dia melakukannya, dan apabila dilakukannya secara ikhlas, dia merasakan kemanisan dan kelazatannya sewaktu dia dalam progres amalannya.``
Berkata Shaykh `Abdul Rahman al-Sulami r.h.a., aku mendengar datukku Isma`il bin AL-Majid berkata, ``Adalah Abu Turab al-Nakhshabi, apabila melihat di kalangan sahabatnya apa yang dilarang yang dia membencinya, bertambahlah  kesungguhannya (bagi menghilangkan kemungkaran)  dan dia bersungguh mengulangi taubatnya. Dia berkata, menyukarkan daku menolak apa yang ditolak, lantaran Allah Subhanahu wa Ta`ala berfirman bermaksud:
``Sesungguhnya Allah tidak mengubah apa yang ada pada satu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka itu.`` (Al-Ra`d: 11).
Antara ungkapan-ungkapan Abu Turab al-Nakhshabi yang dapat direnungi:
``Semulia-mulia hati ialah hati yang hidup dengan nur kefahaman tentang Allah Ta`ala.``
Kata Al-Nakhshabi lagi, ``Sebab menyampaikan kepada Allah ada tujuh belas darjat, terdekatnya al-ijabah  (dijawab permohonan), dan tertinggi ialah tawakkal kepada Allah dengan Hakikatnya.``
Berkata lagi Abu Turab, ``Tidak ada yang lebih manfa`at daripada ibadat daripada mengislahkan lintasan hati.``
Berkata `Ali bin Husain al-Tamimi, aku mendengar Abu Turab berkata, ``Tawakkal ialah t*ama`ninah hati kepada Allah Ta`ala.``
Berkata Abu Turab, ``Hakikat kaya bahawa engkau tidak berharap kepada orang yang seumpama engkau, dan hakikat faqr engkau berhajat kepada orang seperti engkau.``
Berkata Abu Turab, ``Yang menegah orang-orang yang s*iddiqin  daripada mengadu lain daripada Allah, kerana takut kepada Allah `Azza wa Jalla.``
`Ali bin H*usain al-Tamimi berkata, aku mendengar Abu Turab al-Nakhshabi berkata, `Yang bijaksana ialah yang bekerja kerana Allah, yang menjaga hadnya bersama Allah Ta`ala dan tidak mempersoalkan ilmu yang jelas membuktikan kebenarannya.``
Berkata Abu Turab, Allah Ta`ala menjadikan `ulama` jurucakap (mengajar ilmu) pada tiap-tiap zaman, dia menghuraikan apa yang dimusykilkan oleh anak-anak zaman.
Berkata Abu Turab, ``Peliharalah himmah engkau, kerana dia muqaddimah bagi segala sesuatu. Apabila sahlah himmah seseorang itu, sahlah baginya apa yang datang kemudiannya, baik dari segi perbuatan dan ahwalnya.``
Berkata Abu Turab, ``Al-qana`ah ialah mengambil makanan daripada Allah Ta`ala.``
Dan berkata Abu Turab, ``Siapa yang tidak membuka pintu-pintu kehidupan dengan tidak menggunakan kunci-kunci taqdir, dia mewakil kepada daya dan kekuatannya. Abu Turab ditanya, Apa dia kunci-kunci taqdir ? Dia menjawab redha dengan apa yang datang kepadanya pada setiap waktu dengan sebab-sebab yang ghaib.``
Demikianlah ungkapan-ungkapan oleh `Umar al-Haddad dan Abu Turab al-Nakhshabi. Ada keindahan ungkapan, kedalaman fikiran dan kehalusan kerohanian yang dapat dimanfaatkan.

Sekian.

January 23, 2017

ABU AL-HUSAIN AHMAD BIN ABI AL-HAWARY: BANYAK BICARA TENTANG DUNIA


BBB, 23 Jamadil-Akhir 1438H. = 22 Januari 2017M. (Ahad):
Satu yang mau ditarik perhatian, bahawa satu tradisi keilmuan yang menarik, bahawa dengan kedatangan Islam tercetus berbagai-bagai keilmuan seperti akidah, fiqh, tasawuf, tafsir, hadith, bahasa dan sebagainya. Perkembangan keilmuan-keilmuan yang berkenaan dan keilmuan-keilmuan yang lain yang tidak disebutkan adalah berkait rapat dengan tradisi pengajian yang wujud pada masa itu seperti pengajian di masjid, madrasah, ribat dan sebagainya. Satu yang menarik bahawa bahasa yang digunakan ialah bahasa Al-Qur`an. Bahasa ini berkembang luas melalui pengajian – termasuk tasawuf. Kalangan mereka menjadi guru, shaykh, mu`allim, murabbi dan sebagainya. Mereka tidak saja setakat mengajar menggunakan bahasa Al-Qur`an, tetapi juga mengarang karya-karya di dalam bahasa Al-Qur`an. Sebahagian daripada mereka bukan dari bangsa `Arab, tetapi menguasai bahasa Al-Qur`an dengan  baik. Contohnya Al-Sarraj, al-Bukhari, al-Tirmidzi, Al-Ghazali dan sebagainya.
Dari pembicaraan kita terhadap tokoh-trokoh dan hasil-hasil penulisan atau pengungkapan kesufian mereka bukan saja menggunakan bahasa mereka dengan betul – termasuklah tokoh Abu al-Husain Ahmad bin Abi al- Hawary yang dibicarakan di sini.
Menurut  Al-Qushairy,  bahawa Al-Hawary  adalah  namanya Maimun, kunyahnya Abu al-Husain  adalah berasal dari keluarga di Damshiq. Dia bersahabat dengan Abu Sulaiman al-Darani,  Sufyan bin `Uyaynah,  Marwan bin Mu`awiyah al-Qadzari, Baidha` bin `Isa, Bish ibn al-Sirri dan Abu `Abdullah  al-Nabaji dan lainnya. Beliau meninggal pada (230H.).  Berkata Al-Junayd, bahawa Abu al-Husain Ahmad adalah `Wangian Sham`. Abu al-Husain mempunyai seorang saudara, iaitu Muhammad bin Abi al-Hawary yang menurut langkah Abu al-Husain dari segi  kezuhudan dan kewarakan. Anaknya `Abdullah bin Ahmad bin Abi al-Hawary juga dari kalangan para zuhhad (sufi). Dan bapanya Abu al-Hawary adalah dari kalangan  arifin dan wara` juga. Maka adalah kediaman mereka ialah rumah zuhud dan wara`.
Ahmad bin AbI AL-Hawari mempunyai Hadith yang sanadnya sampai kepada Rasulullah s.a.w. iaitu:
Bercakap kepada kami Abu Ja`afar, Muhammad bin Ahmad bin Sa`id al-Razy, bercakap kepada kami oleh Abu al-Fadh al-`Abbas bin Hamzah al-Zahid, bercakap kepada kami Ahmad bin Abi al-Hawary, bercakap kepada kami Yahya bin Salih al-wuhaz*y, bercakap kepada kami `Uqair bin Ma`dan, bercakap kepada kami Sulaim bin `Amir daripada Abi Umamah berkata, `Bersabda Rasulullah s.a.w. bermaksud, ``Bahawa Ruh al-Qudus ditiup pada ruhku. Sesungguhnya  satu diri itu tidak mati hingga sempurna ajalnya, disediakan rezekinya, diberi apa yang dituntut. Tidak ada seorang  mampu menanggung  sesuatu daripada rezeki yang dipohonnya ,  dengan ma`siat kepada Allah. Sesungguhnya tidak dapat dicapai apa yang ada padanya melainkan dengan mentaatiNya.`` Hadith Dhaif, dikeluarkan oleh Abu Tamim di dalam Hilyah.
Berkata Sa`id bin al-Halabi, aku mendengar  Ahmad bin al-Hawary berkata ( rawi pada bahagian akhir sahaja), ``Siapa yang memandang kepada dunia dengan pandangan kemahuan dan cinta kepadanya dikeluarkan Allah cahaya keyakinan dan zuhud dari hatinya.``
Dengan rawi yang sama diriwayatkan dari Ahmad berkata, ``Seafdhal tangisan ialah tangisan hampa kepada apa yang telah luput dan berlalu daripada masanya yang tidak digunakan secara sepatutnya (muwafaqat), atau tangisan apa yang telah berlaku lantaran berlainan  (dengan kebenaran – sepatutnya).
Dengan sanad yang sama Ahmad didengari  berkata, ``Siapa yang beramal dengan tidak mengikut Sunnah, maka batal amalannya.``
Al-`Abbas bin Hamzah meriwayatkan dari Ahmad berkata, `` Siapa yang mengenal dunia maka dia zahid padanya, siapa yang mengenal akhirat dia gemar kepadanya, siapa yang mengenal Allah dia redha denganNya.
Dengan sanad yang sama berkata Ahmad,  ``Alamat cintakan Allah ialah taatkan Allah, dan dikata, Cinta menyebut Allah, apabila Allah mencintakan hamba Dia mengasihinya, dan hamba tidak mampu menyintai Allah hingga adalah permulaan daripada Allah dengan cinta.`` Ini adalah ketika kesungguhan dia mencari keredhaanNya.``
Dengan sanad yang sama berkata Ahmad, ``Siapa yang tidak mengenal dirinya, dia adalah ghurur (sombong) dengan agamanya.
Dengan sanad yang sama kata Ahmad, ``Tidaklah dibalakan Allah akan seseorang hamba lebih berat daripada lalai dan lupa.``
Dengan sanad yang sama berkata Ahmad,, ``Apabila terangkat kedudukan hati, maka akan dialami dengan ujian segera.``
Berkata Ahmad dengan sanad yang sama, ``Apabila hati sakit oleh cintakan dunia dan banyaknya dosa, ubatlah dengan kezuhudan dan meninggalkan dosa.``
Berkata Ahmad dengan riwayat yang sama, ``Apabila engkau bercakap untuk meninggalkan dunia dari belakang, dia adalah penipuan, tetapi jika engkau bercakan untuk meninggalnya secara berdepan, maka insya Allah berkesan.``
Dengan sanad yang sama Ahmad mengatakan,  ``Jika hati engkau keras, duduklah bersama orang yang berdzikir, bersahabatlah dengan zahidin, kurangkan makan, jangan ikut semua kemahuan dan jauhilah dari segala  larangan.``
Dengan sanad yang sama berkata Ahmad, ``Siapa yang mau dikenal dengan amalan kebaikan atau disebut-sebut dengannya, dia mensyirikkan ibadatnya, kerana siapa yang beribadat kepada yang dikasihi, tidak suka dilihat khidmatnya melainkan oleh yang dikasihi.``
Dan dengan sanad yang sama berkata Ahmad, ``Sesungguhnya aku  meneruskan membaca Al-Qur`an, aku merenung ayat yang memberi kesan pada fikiran. Aku kagum dengan hafiz*-hafiz* Al-Qur`an, lantaran tidak dilalai oleh tidur, mereka  mendengarkan kepada orang yang sebok dengan pekerjaan, mereka bertilawah dengan Kalam al-Rahman. Adalah lebih baik kiranya mereka faham apa yang ditilawahkan, mengetahui hak-hak, mesra dengan bacaan dan bermunajat. Mereka  tidak dikalah oleh tidur, gembira dengan apa  yang dikurnia dan ditaufikkan.``
Demikian pendapat-pendapat Ahmad yang merupakan sebahagian dari turath tasawuf yang diwarisi. Nampaknya  Ahmad banyak memperkatakan tentang `dunia` yang konsepnya sepatutnya perkara yang dikeji dan bukan perkara yang terpuji. Semuanya memberi peluang  bagi kita membuat renungan, penilaian dan penghayatan.

Sekian.

January 22, 2017

HIKMAT KATA AHMAD BIN AL-KHADHRAWAYH AL-BALAKHI DAPAT DIRENUNGI DAN DIHAYATI


BBB,  22 Rabi`ul-Akhir 1438H. =  21 Januari 2017 (Sabtu):
Sesungguhnya penisbahan pada nama-nama tokoh sufi yang dibicarakan banyak yang  tidak bersifat `Arab, tetapi banyak dinisbahkan kawasan sekitar Khurasan, seperti al-Darany, al-Bist*amy, al-T*usy, al-Ant*aky, Al-Naisabury, al-Balakhy, al-Bushanjy, al-Tirmidzy, al-Tustary, al-Khurasany, al-Khadhrawayhi, al-Khuary, al-Dinaury, al-Rudzbary, al-Shirazy, al-Thamanthany, al-Qurmisainy, al-Kattany, al-Karkhy, al-Kirmany,  Abadzy, al-Nahrajury dan sebagainya. Semuanya mencerminkan bahawa tokoh-tokoh sufi, termasuk yang terkenal seperti Al-Sarraj, khususnya  Al-Ghazali al-Tusi, bukannya dari kawasan wilayah `Arab, tetapi adalah dari kawasan timur `Arab seperti wilayah Khurasan , Tusi, Nisaburi dan Balakh dan sekitarannya. Kawasan berkenaan subur dengan seni dan intuisi kerohanian.
Ini termasuklah tokoh yang kita bicarakan, iaitu Ahmad bin Khadhrawayh al-Balakhi  (m. 240H.) dari Balakh yang di negeri tersebut banyak merakam legenda kesufian. Sebagaimana pada namanya di nisbahkan dengan  al-Balakhi, bermaksud  Ahmad al-Khadhrawayh adalah berasal dari negeri al-Balakh. Al-Qushairy menyifatkan Ahmad adalah dari ulama` besar di Khurasan. Gelarannya Abu Hamid. Dia bersahabat dengan Abu Turab al-Nakhshabi  yang juga seorang `ulama` besar. Dia banyak menemui `ulama`-`ulama bagi membincangkan keilmuan menurut kepakaran masing-masin bagi menambah maklumat dan keilmuan bersama. Misalnya Ahmad ke Naisabur dan menziarah Abu Hafs* `ulama sezaman pada masa itu. Dia juga menuju ke Bist*am bagi menziarahi Abu Yazid al-Bist*ami dan berbincang keilmuan bersama. Ahmad juga banyak mengeluarkan fatwa, kata Abu Hafs*:
``Aku tidak melihat  seorang yang lebih tinggi himmah dan tiada  sebenar-benar hal sebagaimana Ahmad bin Khadhrawayh. Abu Yazid memanggil secara terhormat terhadap Ahmad sebagai  `Ustadz Kita`.
Ahmad amat cinta terhadap ilmu, hingga hampir menemui ajal dalam usia lanjut 90an  dia masih menjawab soalan-soalan dari murid-murid yang mengelilinginya.
Banyak riwayat tentang ungkapan-ungkapan INDAH-MENDALAM dari Ahmad. Antaranya katanya,
``Hati  mampu  mengawang  ke Arasy tinggi atau menjunam turun ke permukaan bumi.``
Kata Ahmad, `Kebebasan jiwa dari halangan menyempurnakan jiwa dengan pengibadatan.``
Katanya lagi, Tidak sempurna pergaulan yang bertentangan pegangan di dunia, apa lagi di akhirat.
Di sini ada cerita berhubung dengan Ahmad, bahawa, ``Aku mendengar daripada Abu Bakr, Muhammad bin `Abdullah al-Razi, berkata, Aku mendengar dari Muhammad bin  al-Fadhl berkata:
Ahmad bin Khadhrawayh mohon berhutang daripada seorang lelaki sebanyak seratus ribu dirham, maka bertanya lelaki yang dimohon berhutang darinya itu,
`Tidakkah engkau orang zuhud tentang dunia ! Apakah engkau hendak lakukan dengan dirham itu ? Jawab Ahmad, ``Aku mau membeli dengannya, untuk  suapan makanan yang aku beri makan mulut-mulut orang mukmin dan aku tidak mengharapkan balasan pahala daripada Allah. Kata lelaki itu, `Mengapa ?``,  Jawab Ahmad, ``Kerana dunia seluruhnya di sisi Allah  tidak pun seharga sesayap nyamuk. Apa lagi dengan 100 ribu dirham nisbah dengan satu sayap nyamuk. Lelaki itu menambah, ``Kalau engkau mengambilnya apa yang engkau dapat dengannya ? Kata Ahmad, ``Itulah dunia  keseluruhannya sekadar itu !.
Antara kata-kata Ahmad, diriwayatkan, `` Aku mendengar Mansur bin `Abdullah berkata, aku mendengar  Muhammad bin Hamid al-Turmidzi berkata,  berkata Ahmad bin Khadhrawayh,          ``Sabar ialah bekalan orang yang tertekan jiwanya dan redha ialah darjah orang-orang `arif.``.
Berkata Ahmad, ``Orang yang sabar dengan kesabarannya dialah orang yang sabar dan tidak ada kesabaran bersama pengaduan !.``
Berkata Ahmad, ``Siapa yang berkhidmat kepada para faqir, hendaklah menjaga tiga perkara, tawadhu`. Elok adab dan murah dengan pertolongan.``
Berkata Ahmad lagi, ``Jalan terang, haqq terbentang, dakwah telah didengar. Apa lagi pilihan selepas itu,  melainkan yang buta akal-fikiran.``
Dikatakan dibaca di hadapan Ahmad ayat Al-Qur`an bermaksud, ``Maka segeralah kamu kembali kepada Allah (Al-Dzariyat: 50).   Maka dijawab oleh Ahmad, ``Aku memberitahu kamu, itulah sebaik-baik perkembalian.``
Berkata Ahmad, ``Hakikat ma`rifat, kecintaan dengan hati, sebutan dengan lisan dan memutuskan himmah  dari segala sesuatu melainkan  dengan Allah.``
 Berkata Ahmad, ``Hati  ialah wadah pengisian, apabila dipenuhi dengan kebenaran, lahirlah tambahan cahayanya pada anggota, dan apabila dipenuhi dengan kebatilan, maka kegelepannya menyelubungi merata.``
Seorang lelaki berkata kepada Ahmad bin Khadhrawayh, ``Nasihatkan daku`, maka kata Ahmad, ``Matikan diri engkau sehingga dia menghidupkannya !.``
Berkata Ahmad, ``Aku dekatkan makhluk dengan Allah, maka meluas akhlaknya kepada makhluk keseluruhan.
Bercerita Ahmad, sampai kepadaku, menziarah seorang kaya pada bulan Ramadhan kalangan zuhhad, maka dia melihat mereka itu berbuka dengan roti kering dan garam, maka balik orang kaya itu ke rumahnya dan menghantar kepada para zuhhad itu seribu dinar, tetapi mereka itu memulangkannya dan berkata, ``bayaran telah tertunai dengan rahsia diri kami yang tuan terima !``
Dan disoal terhadap Ahmad, Apakah amalan yang terlebih afdhal ?
Mejawab Ahmad,  menjaga rahsia jangan sampai diperhati manusia, kecuali Allah !.
Demikianlah keindahan kata yang tumpah dari jiwa Ahmad bin Khadhrawayh yang sama-sama dapat kita renungi dan nikmati.

Sekian.

January 21, 2017

AL-RAZI SUFI DARI AL-NAISABURI


BBB,  21 Rabi`ul-Akhir 1438H. = 20 Januari 2017M. (Juma`at):
Al-Naisaburi dan sekitarannya seperti Al-T*us, Al-Balakh dan wilayah Khurasan adalah tanah subur bagi kelahiran tokoh-tokoh  rohani. Ini ialah kerana ramainya  shaykh-shaykh kesufian yang lahir di sini yang sudah tentu pula banyaknya ribat*, madrasah, khanaqah dan zawiah yang menganjurkan pengajian dan penghayatan kesufian di kawasan ini. Ini juga ditambah dengan suasana alam sekitar yang menarik indah dan lembut yang melembutkan jiwa kesufian sehingga pancaran dari jiwa kesufian terpancar dalam keilmuan, ungkapan kerohanian, bahkan dari segi seni bina penduduknya. Berbanding dengan kawasan tanah `Arab yang panas dan keras, tidak banyak melahirkan tokoh-tokoh kerohanian sebagai di tanah bahagian timur yang lebih lembut dan menghaluskan jiwa.
Salah seorang lagi yang lahir dari daerah berkenaan (Naisaburi)  ialah Abu Zakaria Yahya bin Mu`adz al-Razi al-Wa`iz* (m.  258H.). Dia mempunyai intuisi kerohanian yang tinggi dan mendalam dalam bidang  ma`rifat. Menurut Al-Qushairy  dia keluar dari Naisabur dan bermukim di Balakh beberapa  masa dan kembali semula di Naisaburi dan meninggal di tanah kelahirannya ini.
Manakala Al-Sulami mengatakan bahawa nama penuh Al-Razi ialah Yahya bim Mu`dz bin Ja`afar al-Razi  al-Wa`iz*. Dia berkemampuan bercakap tentang ilmu `Al-Raja` (Harapan) dan mempunyai kemampuan berbahasa yang indah. Menurut Al-Sulami,  Yahya adalah bertiga beradik, iaitu Yahya, Ismail dan Ibrahim. Tertua kalangan mereka ialah Isma`il, Yahya adalah kedua dan yang bungsu ialah Ibrahim. Mereka semuanya tergolong kalangan zuhhad.
Adapun Ibrahim keluar bersama Yahya ke Khurasan dan Ibrahim meninggal di tempat antara Naisabur dan Balakh dan ada yang mengatakan dia meninggal di negeri Khurzjan. Adapun Yahya keluar ke Balakh dan berada di sana beberapa masa dan kemudian kembali menetap di tanah kelahirannya di Naisaburi dan mati di sana (m. 258.H.).
Al-Razi mempunya sanad di dalam riwayat kepada Ibn `Abbas  sahabat Nabi Muhammad s.a.w.
`Bercakap kepada kami Muhammad bin Ahmad bin al-Hasan, berkata, bercakap kepada kami `Ali bin Muhammad al-Auraq, bercakap kepada kami Muhammad bin `Abdik, berkata, aku mendengar Yahya bin Mu`adz al-Razi al-Wa`iz*, meyebut daripada Hamdan bin `Isa al-Balakhi daripada a-Zibridan daripada  al-Sha`bi, daripada Ibn `Abbas berkata, ``Taqwa adalah mulia akhlak dan baik makanan.``
Satu lagi riwayat kepada kata sahabat ialah, ``Bercakap kepada kami al-Husain bin Ahmad bin Asad al-Harawi, berkata bercakap kepada kami Muhammad bin `Ali bin Husain al-Balakhi, bercakap kepada kami Nasr bin al-Harith, bercakap kepada kami Yahya bin Mu`adz, bercakap kepada kami `Is*mah bin `As*im, bercakap kepada kami Sa`dan al-Halimi, bercakap kepada kami Ibn Juraij daripada Ibn al-Zubair daripada Jabir berkata, ``Adalah Rasulullah s.a.w. sentiasa bertafakkur, panjang duka dan kurang ketawa, melainkan dia adalah tersenyum.``
Manakala kata-kata Mu`adz adalah diriwayatkan (tidak disertakan rawi)  bahawa
Abu Muhammad al-Askabi berkata, ``Aku mendengar Yahya bin Mu`adz berkata,
``Siapa yang menuntut buka pintu kehidupan dengan  lain daripada kunci qadar, maka dia mewakil kepada makhluk.``
Berkata Yahya, Solat ialah hirfah, tempatnya khulwah, modalnya, ijtihad dengan al-Sunnah dan bauannya syurga.
Yahya al-Razi juga berkata, ``Sabar berkhulwah menandakan ikhlas.``
Berkata Ya`qub al-Darimi berkata,, aku mendengar Yahya bin Mu`adz al-Radzi berkata.
``Dunia adalah negara kesughulan,  di akhirat berlaku kehuru-haraan dan sentiasalah hamba antara kesughulan dan kehuru-haraan hinggalah dia mendapat ketetapan menetap sama ada  ke syurga atau neraka.``
Berkata Yahya bin Mu`adz, Tiga perkara daripada sifat awliya`,
Percaya dengan Allah pada setiap sesuatu, kaya  dengannya (tidak berhajat) kepada tiap-tiap sesuatu  yang lain dan kembali kepada Allah pada tiap-tiap suatu.``
Berkata Yahya bin Mu`adz, ``Bagaimana dikatakan orang zahid, sedangkan tiada kewarakan padanya, buat-buat wara` dengan ketiadaannya pada diri engkau, kemudian  berzuhud yang ketiadaannya  (zuhud) pada diri engkau.``
Berkata Yahya bin Mu`adz, ``Jatuhnya seorang hamba dengan darjat yang dia mendakwa dengannya.``
Berkata Yahya bin Mu`adz, ``Siapa yang suka berkhidmat kepada Allah, segala perkara suka berkhidmat kepadanya, siapa yang lembut  matanya (tenang) kepada Allah, tenang mata segala sesuatu kepadanya.``
Kata  Yahya bin Mu`adz lagi, ``Ketika turun bala zahirlah hakikat kesabaran dan ketika tersingkap takdir pada sesuatu  lahirlah hakikat redha.``
Kata Yahya bin Mu`adz, `` Aku menjauhi dari bersahabat tiga jenis manusia,
`Ulama` yang lalai,  pembaca (al-Qur`an)  melebih-lebihkan lagu dan sufi yang jahil (palsu).
Berkata Yahya bin Mu`adz lagi, Anak-anak dunia dikhidmati oleh yang  berkelalaian , manakala anak-anak akhirat dikhidmati yang berkebajikan.
Dan berkata Yahya bin Muadz lagi:, Jangan harap balasan dari apa yang engkau tidak lakukan. Hendaklah setiap waktu yang engkau lalu  terlebih baik padanya engkau laku.``
Demikianlah antara kata-kata yang diungkapkan oleh Yahya bin Mu`dz yang  dapat direnugi, mungkin antaranya dapat memberi pencerahan dan panduan kepada kita di dalam kehidupan.

Sekian.

January 20, 2017

PERMATA KATA DARI HATIM AL-AS*AMM


BBB,  20 Rabi`ul-Akhir 1438H. =  19 Januari 2017M. (Khamis):
Adalah dijangka  pada abad ke 4H. telah begitu ramai dengan ulama` sufi dan sumber tokoh dan bahan-bahan kesufian termasuk karangan-karangan dari abad ke 2H hingga 4H. sudah agak banyak,  Maka mulai  akhir abad ke 4H. satu konsep penulisan kesufian timbul, iaitu menyenaraikan tokoh-tokoh dan kegiatan kesufian mereka. Seperti yang dilakukan oleh Abdul Rahman al-Sulami (m. 412H.) dengan karyanya yang berjudul T*abaqat al-S*ufiyyah. Al-Qushairi  (m. 465H.) yang berada pada zaman berdekatan  selepas `Abdul Rahman al-Sulami, memasukkan sebahagian  bagi kitabnya – Al-Risalat al-Qushairiyyah berhubung dengan tokoh-tokoh ini. Mereka dijangka mendapat sumber yang berbagai-bagai, termasuk oleh Al-Qushairi, tetapi dari segi penyusunan tentang tokoh ini yang dikenali dengan `Tabaqat` nampaknya apa yang dilakukan oleh Al-Qushairy, tidak selengkap apa yang disusun oleh Al-Sulami. Tidak nyata dari segi bukti yang bahan-bahan (tokoh-tokoh) di dalam Tabaqat al-Sulami dipindah oleh Al-Qushairy, walaupun antaranya sama dari segi maklumat yang didapati. Selepas dari kedua-dua tokoh ini banyak lagi lahir karya-karya berkenaan tokoh-tokoh kesufian.
Hatim bin al-As*amm  adalah tokoh yang berasal  dari wilayah Khurasan. Hatim  al-As*amm  -  Hatim Tuli,  menuru Al-Qushairy, Hatim sebenarnya  tidak tuli, tetapi dia buat-buat tuli sehingga digelarkan Hatim al-As*amm  (Hatim Tuli).
Nama penuh Hatim ialah Hatim bin `Unwan, dan dikatakan Hatim bin Yusuf – dikatakan Hatim bin `Unwan bin Yusuf al-As*amm, dia dipanggil (kunyah) `Abdul Rahman. Dia dari kalangan awal shaykh-shaykh  dari Khurasan, iaitu dari bahagian negeri Balakh. Bersahabat dengan Shaqiq bin Adham. Dia adalah guru bagi Ahmad bin Khadhrawayh. Dia adalah orang suruhan bagi Al-Muthanna bin Yahya al-Muharibiyy dan berkeluarga serta  mempunyai seorang anak bernama Khashnam bin Hatim. Mati di Bawashajarrad tahun 237H. di  Ribat Ra`su Sarunad di atas sebuah bukit Washajarrad, di Khurasan.
Hatim mempunyai riwayat Hadith yang bersanad kepada Rasulullah s.a.w.
Menmgkhabarkan kami oleh Abu al-Husain, Muhammad bin Muhammad bin Ahmad al-Mu`dzin, bercakap kepada kami oleh Muhammad bin Husain bin `Ali, bercakap kepada kami oleh Muhammad bin al-Husain bin `Alwayh, bercakap kepada kami oleh Yahya bin al-Harith, bercakap kepada kami oleh Hatim bin `Unwan al-As*amm, bercakap kepada kami oleh Sa`id bin `Abdullah al-Mahiyani, bercakap kepada kami Ibrahim bin T*ahman  Naisabur, bercakap kepada kami oleh Malik daripada Al-Zuhri daripada Anas, bahawa Nabi s.a.w. bersabda bermaksud: Bersolatlah solat Dhuha, kerana dia adalah solat berkebajikan (al-abrar). Dan hendaklah engkau beri salam apabila engkau masuk ke dalam rumah engkau. Dia menambahkan kebaikan bagi rumah engkau.``
Ini adalah sebagai bukti dan hujah tentang sunnah melakukan solat duha dan didikan serta  galakan supaya kita memberi salam, termasuk apabila hendak masuk ke rumah sendiri sekalipun
Banyak lagi ungkapan-ungkapam yang dicatat dari Hatim al-As*amm, tetapi di sini  tidak dicatatkan rawi-rawi sepenuhnya kerana panjang. Hanya diambil rawi sebelum matan sahaja. Antaranya:
Berkata Ahmad bin Sulaiman al-Kafrashilani berkata, Aku dapati di dalam kitabku, daripada Hatim al-As*amm, bahawasanya dia berkata:
``Siapa yang masuk di dalam madzhab kami ini, maka hendaklah dia jadi pada dirinya empat perkara kematian: Kematian putih, kematian hitam, kematian merah dan kematian hijau.
Mati putih bermaksud lapar
Mati hitam menanggung  gangguan disakiti manusia
Mati merah  meyalahi dari nafsu
Dan mati hijau menghendarkan kemarahan kepada manusia.
Berkata Hatim al-As*amm, gopoh adalah sifat syaitan, melainkan pada lima perkara:
Memberi makan apabila hadir  tetamu
Memnguruskan mayat apabila berlaku kematian
Merakamkan dapatan fikiran  apabila terilham
Tunaikan hutang sebagai kewajiban.
Dan taubat dari dosa apabila berdosa.
`Abdullah bin Sahl, berkata, ``Aku mendengar Hatim al-As*amm berkata: `Siapa yang berpagi-pagi secara istiqamah dalam empat perkara, nescaya ia mendapat redha Allah, iaitu:
Pertama Percaya (thiqah) dengan Allah, kemudian tawakkal, kemudian ikhlas, kemudian ma`rifat. Dan semua perkara ini menyempurnakan ma`rifat.``
Berkata Hatim: Dikenali ikhlas ialah dengan istiqamah, dan istiqamah dengan raja`,  dan raja` dengan kemahuan (al-iradah) dan kemahuan dengan ma`rifat.
Berkata Hatim, Asal taat tiga perkara iaitu, takut, harap dan kasih
Dan asal ma`siat tiga perkara, iaitu takabbur, tamak dan hasad.
Berkata Hatim, tuntut bagi diri engkau empat perkara:
Beramal salih tanpa riya`, mengambil dengan tidak tamak, memberi dengan tidak mengharap (balasan)  dan  menyimpan dengan tidak  kedekut.
Berkata Hatim, Apabila engkau menyuruh orang berbuat baik, maka hendaklah juga diri engkau terlebih  aula dan lebih berhak, buatlah apa engkau suruh dan tinggallah juga apa yang engkau larang.
Berkata Hatim, berhematlah pada tiga perkara, apabila beramal, ingatlah Allah melihat engkau,, apabila bercakap ingatlah Allah mendengar engkau dan apabila diam  ingatlah Allah mengetahui apa yang di dalam diri engkau.
Demikianlah berbagai permata  yang  dapat dipetik dari kata-kata mendalam dari Hatim al-As*amm.

Sekian.

January 19, 2017

AL-DARANI MENCETUSKAN KESEDIHAN AKIBAT MALAPETAKA KINI


BBB, 19 Rabi`ul-Akhir 1438H. =  18 Januari  2017M. (Rabu):
Toloh sufi kali ini ialah Abu Sulaiman `Abdul Rahman bin `It*iyyah al-Darani (m. 215H.). Disebut oleh Al-Qushairy, bahawa Al-Darani ialah sebuah kampung dari kampung-kampung di pinggir Damshiq, Sham (kini Syria). Menyebut Al-Darani sebuah kampung di pinggir Damshiq ada lintasan sedih dan kepiluan di hati. Sesungguhnya setelah dua abad Islam berkembang peradaban dan keilmuan berkembang melewati Kota Baghdad, Basrah, Kupah, Damshiq dan lain-lain lagi. Madrasah-madrasah keilmuan besar dan kecil lahir sama ada di bawah pemerintah atau persendirian, termasuk di bawah pimpinan Abu Sulaiman al-Darani. Terbayang di mata batin guru sufi Al-Darani memimpin pengaji-pengaji di madrasahnya membimbing kerohanian mereka, mencurah hikmat dan kebijaksanaan ke dalam kalbu pengaji-pengaji berkenaan. Dan Pengaji-pengaji yang pada masa itu telah popular dengan tradisi mencatat maklumat dengan `gaya Hadith` turut mencatat ungkapan-ungkapan guru mereka, lantaran dari tradisi ini memungkinkan kita menerima maklumat apa yang diajar dan diungkap oleh  guru sufi Sulaiman al-Darini  ini, sebagaimana guru-guru sufi yang lain.
Abu Sulaiman al-Darani mempunyai sanad Hadith kepada Rasulullah s.a.w. Iaitu:
`Memngkhabarkan kami oleh Abdul Rahman bin `Ali al-Bazzar al-Hafiz* di Baghdad berkata, bercakap kepada kami Muhammad bin `Umar bin al-Fadhl berkata, bercakap kepada kami `Ali bin `Isa, berkata, bercakap kepada kami oleh Ahmad bin Abi al-Hawari, bercakap kepada kami Abu Sulaiman al-Darani, bercakap kepada kami `Ali bin al-Hasan bin Abi al-Rabi` al-Zahid, daripada Ibrahim bin Adham daripada Muhammad bin Ghaylan. Dia menyebut daripada ayahnya daripada Abi Hurairah berkata, bersabda Rasulullah s.a.w. bermaksud:
``Siapa bertawadhu` kepada Allah, Dia mengangkatnya.``
Antara ungkapan yang diriwayat secara bersanad dan bersilsilah, Muhammad bin al-Husain mendengar secara bersilsilah hingga kepada Ahmad bin Abi al-Hawari berkata, aku mendengar Aba Sulaiman berkata:
``Siapa yang elok pada siangnya melengkapi elok pada malamnya dan
Siapa yang elok pada malamnya dilengkapi keelokan pada siangnya.
Siapa yang secara sebenar meninggalkan pengaruh nafsu Allah menghilangkannya dari kalbu. Sesungguhnya  Allah Ta`ala menghilangkan pengaruh nafsu yang ditinggalkannya. Tambahnya, Apabila berpindah keduniaan dari hati mengambil tempatnya akhirat.``
Shaykh`Abdul Rahman al-Sulami meriwayatkan hingga sanad terkeatas, iaitu Shaykh Aljunayd mengatakan, berkata Abu Sulaiman al-Darani,
`Kemungkinan terakam di kalbuku berbagai nilai  dan budaya mendatang,  aku tidak menerimanya melainkan disaring oleh dua saring utama, iaitu Kitab Allah dan Sunnah Rasulullah s.a.w.``
Berkata Abu Sulaiman al-Darani, ``Sebaik-baik amalan ialah meyalahi kemahuan hawa nafsu.``
Kepada pengaji-pengajinya  Abu Sulaiman berkata, ``
``Bagi sesuatu yang bersih dibiarkan akan berkarat, demikian hati jika tidak dibersih berkarat. Karatan hati antaranya menurut nafsu makan yang kenyang.
Berkata Ahmad bin Abi al-Hawari, aku mendengar Aba Sulaiman al-Darani berkata, ``Apabila mengalahkan al-raja` ke atas takut (khauf), maka rosaklah waktu.``
Berkata Ahmad, aku mendengar Aba Sulaiman berkata, ``Sebaik-baik pemurah apa yang muwafakat degan hajat.``
Abu Sulaiman juga berkata, ``Apabila dunia di hati, maka berlalulah  (pergilah) akhirat.``
Abu Sulaiman juga  berkata, ``Warid yang benar, membenarkan apa yang ada di dalam hatinya, juga apa yang dicakapkan oleh lisannya.``
Berkata Sulaiman al-Darini lagi, ``Siapa yang benar melengkapi, siapa yang membuat baik digemari.``
Ahmad bin Abi al-Hawari berkata, kata Sulaiman Al-Darini, ``Tiap-tiap amal yang tiada pahala di dunia, maka tiada baginya balasan di akhirat.``
Berkata Abu Sulaiman, ``Sedalam perkara di antara Allah dan hamba ialah muhasabah.``
Ahmad bin `Ali bin Ja`afar berkata, berkata Sulaiman al-Darini, ``Akhir langkah orang zahid ialah awal langkah orang yang bertawakkal.``
Berkata Abu Sulaiman, ``Siapa yang wasilahnya kebenaran, maka adalah redha dari Allah balasan.``
Demikianlah ungkapan-ungkapan dari Sulaiman al-Darani yang dipetik oleh pengaji-pengaji yang mengikuti pengajarannya. Semuanya adalah permata-mata pilihan yang dipetik dari berbagai percakapan dan pengajaran. Sudah tentulah merupakan khazanah budaya ilmu dan kerohanian yang diwarisi. Tempat berlangsungnya pengajain iaitu Al-Darani yang merupakan satu dari kampung-kampung di pinggir kota Damshiq, mungkin masih ada dan dapat dikesan tempatnya, tapi dengan suasana huruhara yang berlaku di Syria kini, maka bukan saja lokasi kecil tempat berkembangnya ilmu yang mencatatkan sejarah ilmu dan budaya turut musnah bersama kemusnahan besar akibat pertikaian politik dan campur tangan asing. Campur tangan asing kepada pihak mana sekalipun, sebenarnya mereka adalah sama-sama menjadi pemusnah tradisi keilmuan, waris budaya dan peradaban bukan saja kepada Syria, atau kepada umat Islam, tetapi juga kepada manusia sejagat. Hingga kini pemusnahan masih berjalan.
Walau bagaimana, bukti-bukti kebijaksanaan yang mencerminkan taraf keilmuan, kerohanian dan peradaban umat dapat dirakam sebagai bahan keilmuan yang dapat dijaga dan diwarisi, mungkin bukti fizikal musnah dan menjadi debu – tapi masih dapat diwarisi keilmuan, kemanusiaan dan peradaban yang masih dapat kita pelajari.

Sekian.

January 18, 2017

PERMATA HIKMAT BERGEMERLAP DARI AL-TUSTARI


BBB, 18 Rabi`ul-Awwal 1438H. = 17 Januari 2017 (Selasa):
Al-Qushairy  banyak memberi maklumat Al-Tustari, yang nama lengkapnya dicatat oleh `Abdul Rahman al-Sulami di dalam Tabaqat al-Sufiyyah ialah Sahl bin `Abdullah bin Yunus bin `Isa bin `Abdullah bin Rafi` dan kunyahnya Abu Muhammad.  Al-Tustari meninggal (m. 283H.). Disifatkan oleh Al-Sulami salah seorang pemimpin kaum (Al-Sulami) dan `ulama mereka. Mendalami dalam bidang al-riyadhiyyat, al-mu`amalat dan ilmu akhlak. Dari kecill dididik oleh bapa saudara sebelah ibunya  Muhammad bin Sawwar. Sejak umur tiga tahun mengikuti bapa saudaranya beribadat.  bersolat,  qiyamullail dan berpuasa. Al- Tustari menghafal Al-Qur`an sejak berumur 6 tahun. Dia pernah ke Basrah di dalam mencari ilmu pengetahuan dan pernak ke Makkah dan menemui Dhu al-Nun al-Misri di sana.
Keistimewaan yang dapat dipelajari dari al-Tustari selain dari ilmuan yang disifatkan sebagai seorang yang wara`, beliau mempunyai sanad Hadith yang matannya sampai kepada Rasulullah s.a.w. Ungkapan-ungkapannya mendalam mencerminkan kematangan dan ketinggian ilmunya.
Sanad Hadith yang Al-Tustari merupakan salah seorang daripada rawinya ialah:
Mengkhabarkan kami oleh Yusuf bin `Umar bin Masrur al-Zahid di Baghdad, berkata, bercakap kepada kami oleh `Ubaidillah Abu al-Qasim al-S*un`a`i, bercakap kepada kami oleh `Umar bin Was*il, bercakap kepada kami oleh Sahl bin `Abdullah al-Tustari, bercakap kepada kami oleh bapa saudaraku sebelah ibu  Muhammad bin Sawwar, daripada Ja`afar bin Sulaiman daripada Thabit daripada Anas berkata:
``Adalah Rasulullah s.a.w. berperang dan bersamanya beberapa  orang daripada wanita Ansar yang memberi minum air (kepada tentera-tentera Islam) dan membalut luka).
Significant Hadith ini, bukan saja terdapat di dalamnya nama Tustari sebagai rantaian sanad melalui bapa saudaranya yang mendidiknya, juga istimewa,  dan bukti penting, bahawa kaum wanita muslimat – di sini dari kalangan Ansar, turut sama di dalam medan perang. Mereka berperanan sebagai  jururawat yang membantu pasukan  tentera Islam, khususnya di dalam  memberi bantuan sokongan dari segi perubatan. Namun ada jua episod-episod dari maklumat lain yang memperlihatkan muslimat terlibat sama di dalam  menggunakan senjata menentang musuh. Ini dapat dijadikan hujjah, bahawa kalangan wanita sama diberi peluang, bahkan digalakkan menyertai pasukan pertahanan dan juga keselamatan negara, berganding bahu mempertahankan negara dan agama.
Maklumat-maklumat yang lain  ialah  kutipan-kutipan yang dipetik dari kata-kata Tustari yang membayangkan ketinggian keilmuan dan kerohaniannya, bahkan,  antaranya bersifat hikmat. Contoh:
Aku mendengar Aba Bakr, Muhammad bin `Abdullah bin Shadzan berkata, Aku mendengat Aba  Salih al-Bas*ari berkata, aku mendengar Sahl bin `Abdullah  al-Tustari berkata:
``Manusia hakiklatnya  berkeadaan tidur (lupa dan lalai), apabila mereka terjaga (mati), mereka kesal , dan apabila mereka kesal, tidak memberi manfaat lagi kepada mereka.``
Aku mendengar Aba Bakr Muhammad bin `Abdullah bin Shadzan berkata,, aku mendengar al-Maliki al-Bas*ari berkata, aku mendengar Sahl bin `Abdullah al-Tustari berkata:
``Tidaklah naik matahari dan tidak terbenam  - ke atas seseorang di muka bumi ini, melainkan ada golongan jahil tentang Allah, melainkan orang diberi kesan oleh Allah ke atas dirinya, isterinya, akhiratnya dan dunianya.``
Seterusnya (tanpa disertai rawi-rawi):
Berkata Sahl, ``Sedekat adab engkau  berhenti pada garis jahil dan sejauh adab engkau berhenti pada garis shubhah.``
Berkata Sahl dengan ungkapan yang menarik dan indah, bahawa:
``Syukur dengan ilmu ialah beramal dan syukur amal ialah menambahkan ilmu.``
Berkata Sahl bin `Abdullah,  ``Yang melazimkan sufi tiga perkara: Menjaga rahsianya,, menunaikan fardhunya dan menyembunyikan kefaqirannya.``
Juga berkata Sahl secara menarik dan membuat kita berfikir:
``Allah ialah kiblat niat, niat ialah kiblat hati, hati kiblat badan, badan kiblat anggota dan anggota kiblat dunia.`` Katanya lagi,
``Tidak ada dalam dharurat tadbir, dan bila berlaku tadbir keluar dari dharurat.``
Berkata Sahl bin  `Abdullah al-Tustari lagi, ``Siapa yang berperasangka menegahnya dari yakin,siapa yang bercakap perkara yang tidak berkenaan membawa kepada ketidakbenaran dan siapa yang sebok dengan apa yang tidak disuruh Allah menyekat dirinya dari wara`.``
Berkatra Al-Tusatari, ``Fitnah ada tiga, Fitnah am ialah mencuaikan ilmu. Fitnah khas meringan-ringan dan membuat takwilan. Fitnah ahli ma`rifat, melazimkan yang hak pada satu waktu  dan mengakhirkannya kepada waktu yang lain.``
Katanya lagi, ``Usul kita tujuh perkara, iaitu berpegang dengan kitab Allah, mengikut Sunnah Rasulullah s.a.w., Makan-minum  yang halal. Menyekat perkara yang memberi mudharat, jauhi perkara berdosa, taubat dan menunaikan perkara-perkara haq.``
Kata Al-Tustari, Mesra `ulama dan hukama`  tiga perkara, melazimkan diri dengan taubat, mengikut Sunnah dan tidak melakukan perkara yang menyakiti makhluk.``
Berkata Sahl lagi: ``Siapa yang hatinya kosong dari mengingati akhirat, maka terdedah kepada waswas syaitan.``
Berkata lagi Sahl, ``Tiada pertolongan kecuali dari Allah, tidak ada dalil melainkan Rasulullah, tidak ada bekalan melainkan taqwa dan tiada amal melainkan dengan sabar.``
Berkata Sahl lagi, ``Ayat-ayat bagi Allah, mu`jizat bagi para nabi,karamat bagi para auliya`, bantuan bagi  murid dan kekukuhan bagi kalangan khusus.``
Berkata Sahl, hidup atas empat perkara, hidup malaikat dalam ketaatan, hidup para anbiya` dengan ilmu dan menunggu wahyu,  hidup para siddiqin  mengikut teladan, dan hidup seluruh manusia, alim atau jahil, zahid atau `abid pada makan minum.``
Dan berkata Sahl lagi, Amalan adalah secara taufiq, dan taufiq daripada Allah. Adapun kunci-kuncinya ialah do`a dan tadharru` kepada Allah.
Demikian keindahan pendapat Sahl bin `Abdullah al-Tustari sebagai permata hikmat gemerlap yang mengkagumkan yang dapat dijadikan panduan.

Sekian.