January 17, 2017

AL-BIST*AMI SUFI KONTROVERSI ?


BBB, 17 Rabi`ul-Akhir 1438H. =  16 Januari 2017 (Isnin):
Al-Bist*ami nama penuhnya ialah T*aifur bin `Isa al-Bist*ami bin Sarushan (Bistami m.234H atau 261H.).  Datuknya iaitu Sarushan adalah majusi yang mnganut Islam. Ketiga-tiga anaknya, iaitu Adam, Ali dan Abu Yazid T*aifur al-Bist*ami adalah dari kalangan para zuhhad, terutama Abu Yazid Taifur. Melihat kepada latar dan keterangan mengenai Abu Yazid T*aifur al-Bist*ami yang dibuat oleh Al-Qushairy, maka Abu Yazid adalah sebagaimana sufi-sufi yang lain yang diperkatakan (tanpa kontroversi).
Tetapi merujuk kepada kajian-kajian yang lan antaranya membariskan Abu Yazid sebagai tokoh yang berpegang atau terpengaruh  dengan  wahdatul-wujud (Qasim Ghani, Tarikh al-Tasawwuf al-Islami, 1970: 79). Ada pula yang mengaitkannya dengan konsep al-hulul. Timbulnya tuduhan-tuduhan kemungkinan disebabkan  oleh beberapa perkara.
1)      Ramai daripada kalangan sufi mengungkapkan ungkapan di bawah situasi jiwa mereka memuncak dari pengalaman rohani. Ucapan adalah pengaruh dari situasi dalaman kerohanian tersebut. Ia merupakan ungkapan terlepas kawalan yang kadang-kadang perlu kepada takwilan.
2)      Pengaruh berkenaan ditebalkan pula dengan pengalaman estetika rohaniah berkenaan yang kadang-kadang tidak ada istilah bahasa yang sama dan setara dengan pengalaman dalaman yang dialami, sebab itu keluar ungkapan yang di luar kawalan dan kontroversi.
3)      Sememangnya  seorang sufi jika jelas dia menganut satu fahaman tertentu, seperti Ibn `Arabi dengan wahdatul wujud atau Hamzah Fansuri yang juga berfahan wahdatul wujud, maka terbayang pegangan aliran fahaman  dalam ungkapan-ungkapan mereka.
Namun bagi Abu Yazid al-Bist*ami tidak ada beliau membina faham falsafah kesufian yang nyata. Mungkin jika timbul, maka ia di bawah pengaruh  intuisi  kerohanian mendalam atau ditambah unsur estetika keinsanan dan keihsanan.
Apa yang nyata Abu Yazid al-Bist*ami adalah tokoh rohani yang bermujahadah secara mendalam. Beliau pernah ditanya, bagaimana beliau mencapai ma`rifat ?  Beliau menjawab:
``Iaitu dengan perut yang lapar dan badan yang bertelanjang (kurus).``
Bermaksud orang sufi adalah orang yang beramal. Antaranya dengan banyak berpuasa sunat dan melakukan ibadat-ibadat yang lain. Perut tidak wajar diisi  sekenyang-kenyang sehingga mengganggu ibadat, bahkan dengan terlampau banyak makan, menyebabkan mata mengantuk dan kemungkinan dilawati berbagai-bagai penyakit  seperti obesiti,  kencing manis, darah tinggi,  komplikasi jantung dan sebagainya.
Abu Yazid al-Bist*ami, juga mengungkapkan sebagaimana  yang diungkapkan oleh Da`wud al-T*a`i, iaitu satu tanggungjawab yang besar ke atas mereka yang berilmu adalah mengamalkan ilmu yang dketahui dan dipelajari.
Dari kenyataan dan ungkapan Abu Yazid al-Bist*ami, bahawa beliau adalah sufi yang kukuh dengan pegangan akidah tauhid.
Beliau diriwayatkan sebagai berkata, ``Bahawa ikhtilaf `ulama` adalah rahmat, kecuali soal tajrid dari segi tauhid`.
Ini bererti Al-Bistami adalah sepakat dengan  `ulama` tauhid dan al-kalam, bahawa soal ketunggalan Allah tidak ada kompromi dan tidak ada takwilan yang membenarkan pendapat selain dari keesaan Tuhan seperti firman Allah yang bermaksud:
``Katakah, bahawa Dia adalah Tuhan Yang Esa (Tunggal) (Al-Ikhlas: 1).
Jelas memperlihatkan pegangan akidah ketauhidan Al-Bist*ami yang begitu jelas.
Berhubung dengan pegangan shari`ah, bahawa beliau pernah mengatakan, Jangan tertipu, andainya anda melihat seseorang mendakwa karamat, umpamanya dikatakan dapat berjalan di atas air atau terbang di udara, tetapi sekiranya ianya tidak menunaikan kewajipan-kewajipan fardhu, misalnya tidak bersolat dan tidak berpuasa, tidak melakukan perkara ma`ruf dan tidak menahan daripada perkara munkar,  maka janganlah percaya kepadanya. Dia sebenarnya bukan karamat dan bukan pengikut Islam yang sejati. Keanihan-keanihan yang dilakukan mungkin bersifat sihir dan bercanggah dengan Islam.
Dari segi akhlak, diceritakan juga Abu Yazid keluar untuk meraikan seorang yang alim dan tokoh sufi terkenal, semasa perjalanan untuk menemuinya,  kelihatan tokoh berkenaan sampai untuk memasuki masjid, tiba-tiba Abu Yazid melihat tokoh berkenaan berkahak dan meludahkannya secara terbuka menepati ke arah Kiblat. Melihat peristiwa kecil, tapi menjijikkan itu, membuat Abu Yazid tidak jadi untuk menemui tokoh berkenaan, semata-mata sikapnya yang tidak menjaga kesopanan dan tidak menghormati arah Kiblat. Dia tidak jadi menemui tokoh berkenaan.
Berhubung dengan adab dan akhlak juga, Abu Yazid dikatakan bercadang untuk mendoa`kan kepada Allah agar mengurniainya kecukupan makan, pakai dan keperluan-keperluan lain, tapi tiba-tiba dia mengingati bahawa Rasulullah s.a.w.  tidak memohon sedemikian yang bersifat kepentingan diri. Maka dia tidak berdo`a sedemikian. Menurutnya dia masih mendapat kurniaan dari Allah.  Moral yang hendak ditekankan bahawa Abu Yazid amat menekankan dirinya dengan mengikut apa yang dilaku, disuruh dan dilarang Rasulullah s.a.w. serta tidak mementingkan diri semata-mata.
Kembali kepada apa yang dikatakan bahawa Abu Yazid adalah tokoh kontroversi dan beliau dikaitkan dengan aliran tertentu, namun melihat kepada pembawaan dan amalan beliau amat menekankan  kesahihan dari segi akidah tauhid dan tidak ada kecuali dari aspek ini, beliau adalah seorang yang mendukung shari`at dan amat menekankan dari segi adab dan akhlak, maka secara zahir dia adalah pendukung Sunni, kita tidak boleh menghukumkan perkara yang bersifat dalaman yang hanya Allah mengetahui dari segi hakikat.
Larangan membuat hukuman terhadap perkara tak nyata ini berlaku pada masa Rasulullah berhubung dengan sebab turunnya ayat (Al-Nisa`, 92 & 94), iaitu berhubung dengan peristiwa seorang sahabat membunuh seorang yang dianggap masih musuh Islam, maka tatkala dia hendak dibunuh dia mengucap shahadah, namun dia dibunuh. Perkara ini sampai kepada Rasulullah s.a.w. Sahabat berkenaan ditanya sebab pembunuhan berkenaan. Dia menjawab dia bershahadah bagi menyelamatkan nyawanya dan bukan betul-betul menerima Islam. Rasulullah s.a.w. bertanya, apakah sahabat berkenaan dapat membuktikan tuduhan dengan membelah dadanya, umpamanya ?. Pengajaran, bahawa jika bukti lahirnya Islam, maka kita tidak berhak mempertikaikan dalamannya. Persoalan dalaman adalah hak Allah.

Sekian. 

No comments:

Post a Comment