January 14, 2017

CATATAN DAN RIWAYAT MEMPERKENALKAN TOKOH: AL-SAQAT*I DAN AL-HAFI


BBB,  14 Rabi`ul-Akhir 1438H. =  13 Januari 201`7M. (Juma`at):
Catatan  dan riwayat berkenaan tokoh tidak setakat menampilkan pendapat-pendapat menarik  tentang sufi, tetapi melalui konsep riwayat menurut gaya Hadith dan cerita ringkas secara langsung atau tidak langsung memberi ruang kepada merakamkan sejarah dan latar belakang tokoh yang jika tidak,  tidak dapat diketahui tentang tokoh, lantaran antara mereka , bahkan kebanyakan kaum sufi, walaupun terkenal tidak menghasilkan sebarang karya. Misalnya tentang Sari Al-Saaqati dan Bishr al-Hafi tidak menghasilkan sebarang kitab, mereka  berdua tokoh sufi terkenal dan mempunyai murid-murid dan pengkiut-pengikut. Tanpa catatan dan riwayat mengenai mereka tidak diketahui tentang mereka. Biasa tokoh sufi tidak memperkatakan tentang diri mereka, sebaliknya , terutama anak-anak muridlah yang memperkatakan tentang mereka. Melalui catatan dan anekdot ini juga dapat diketahui tentang pendapat, aliran dan pemikiran mereka.
Demikianlah dengan dua tokoh selanjutnya, iaitu pertama,iaitu:
Sari  al-Saqati yang nama penuhnya ialah Abu al-Hasan, Sari Ibn al-Mughallas al-Saqati (m. 253H.). Beliau tokoh sufi terkenal dan merupakan bapa saudsara sebelah ibu bagi tokoh sufi terkenal, iaitu Al-Junayd. Beliau sendiri merupakan guru kepada Al-Junayd dan mempunyai murid-murid terkenal antaranya ialah Ma`ruf al-Karkhi sebagaimana telah dibicarakan. Beliau terkenal sebagai seorang  yang wara`, pendukung Al-Sunnah dan mempertahankan tauhid.  Sari berumur lanjut dan menurut Al-Junayd muridnya  dikatakan selama  98 tahun umurnya,  gurunya ini  tidak tidur meyenggeng, kerana  prihatin terhadap ibadat.
Adalah diriwayatkan dari Sari al-Saqati bahawa dia berkata, ``Tasawuf adalah makna bagi tiga maksud:
1)      Tidak memadam  akan cahaya ma`rifatnya oleh cahaya wara`nya.
2)      Dia tidak bercakap tentang kebatinan ilmu yang boleh bercanggah dengan Al-Kitab (Al-Qur`an) dan Al-Sunnah
3)      Tidak bercakap tentang karamat yang bercanggah dengan larangan-larangan Allah.
Menunjukkan bahawa Al-Saqati seorang yang wara`. Dia berpendapat setinggi mana ilmu dan ma`rifat seharusnya tidak menjadikannya sombong dan angkuh, sebaliknya ia seharusnya lebih wara` . Ibarat kata pepatah, `Ibarat padi semakin berisi semakin runduk ke bumi. Begitu juga  Sari al-Saqati berpendapat, walau apa kedalaman kebatinan dicapai seseorang tidak seharus  berlaku perkara yang bercanggah dengan shara`. Dia mempertahankan Al-Qur`an dan al-Sunnah yang menjadi sumber Islam dalam apa bidang jua. Begitu juga, jika berlaku karamat di kalangfan sufi, maka seharusnya tidak berlaku perkara-perkara yang bertentang   dengan larangan Allah.
Menurut Al-Junayd, bahawa Al-Saqati ditanya tentang `Cinta`, maka dijawabnya, iaitu `muwafaqat, antara yang mencinta dan yang dicintai, lantaran jika berbalah dan benci, maka bukan bererti cinta, tetapi adalah `bersalahan dan benci.``
Al-Junayd juga berkata, ``Aku mendengar Sari al-Saqati berkata, tiga jalan pintas yang menyegerakan seseorang masuk syurga, iaitu:
Pertama:  jangan banyak meminta-minta dari seseorang akan sesuatu, hingga merosakkan berhubungan akibat dari perkara-perkara yang tidak menyenangkan.
Kedua: Jangan mengambil sesuatu dari seseorang, apa lagi jika tidak diketahui tuannya, yang boleh disifatkan  mencuri. Atau mungkin  yang diambil, diketahui tuannya, tapi apakah dia barang yang halal atau yang haram. Jika perkara yang haram,  maka akibatnya ditanggung sama oleh yang mengambil.
Ketiga: Hendaklah banyak memberi dari apa yang dimiliki, iaitu seseorang itu, terutama yang berada hendaklah bersifat pemurah, suka menolong orang yang susah. Dia suka membelanjakan harta dan pendapatannya kepada perkara kebajikan seperti menolong anak yatim dan orang yang susah dan  melaburkan hartanya ke dalam berbagai-bagai amal kebajikan sebagai saham di akhirat..
Sufi yang lain ialah Bishr al-Hafi:
Bishr berasal dari Marwi dan tinggal di Baghdad dan meninggal di situ (m. 227H.).
Catatan ringkas tentangnya, dikatakan dia mendapat keinsafan, lantaran melihat ayat Al-Qur`an tidak dihormati, terbiar terjatuh dibumi dan dipijak oleh orang-orang yang lalu lalang. Dia mengambil kepingan yang mengandungi ayat Al-Qur`an dan membersihkannya dan meletakkan pada tempat sesuai dan terhormat. Dengan kesedaran dan tindakan baiknya dia menerima hidayat dari Allah dan trergerak kepada mendalami Islam, khususnya dalam bidang kerohanian.
Berhubung dengan Bishr al-Hafi ini, ada disebutkan bahawa dia bermimpi menemui Nabi Khidir. Bermimpi menemui Rasulullah s.a.w. yang  membenar dan menmgukuhkan kedudukan  Al-Imam al-Shafie dan Muhammad bin Hanbal sebagai imam ikutan ummah.
Dari cerita dan maklumat yang berhubung dengan Bishr al-Hafi, bahawa adalah pendukung aliran Sunni selari dengan sufi-sufi terkenal pada zamannya seperti Al-Junayd,  Abu `Ali al-Daqqaq, Ma`ruf al-Karkhi dan mereka yang sezaman dengan mereka.
Apa yang dapat dikesan daripada tokoh-tokoh yang dibicarakan bahawa antara akhir abad ke 2H.  hingga  ke pertengahan  abad ke 3H. begitu ramai lahir tokoh-tokoh sufi terkenal. Ini mengukuhkan bahawa tasawuf tumbuh dari pertengahan abad ke 2H dan berkembang secara ketara dengan kelahiran tokoh-tokoh terkenal ialah pada awal abad ke 3 H. yang membawa kepada perkembangan seterusnya.

Sekian.

No comments:

Post a Comment